Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

MS DОS 6.2 : справочное руководство для пользователей - М. : ВА Принт , 1994. - 362 c.

681.3.06

КрНУ © 2022