Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Антикризисное управление : учеб. пособие для вузов / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, В.В. Перцов и др.; под ред. К.В. Балдина. - М. : Гардарики , 2006. - 271 c.

658.016.7

КрНУ © 2022