Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / А.В.Андриянов, И.И.Шпак. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 176 c.

681.518.3

КрНУ © 2022