Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Ансофф И. Стратегия управления / сокр. пер. с англ.;науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М. : Экономика , 1989. - 519 c.

658.012.32`313`

КрНУ © 2022