Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андрианова Л.Н. Английский язык для заочных технических вузов. Книга для чтения : учеб. пособие / Л.Н.Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 5-е изд. испр., и доп . - М. : Высш. шк. , 1988. - 95 c.

811.111

81.2 (Англ)

КрНУ © 2022