Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анісімов А. В. Алгоритмічна теорія великих чисел: Модулярна арифметика великих чисел. - К. : Академперіодика , 2001. - 153 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).

511.381

КрНУ © 2022