Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. - М. : Юрид.лит. , 1988. - 175 c.

178.1/.8

87.717.71

КрНУ © 2022