Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андреев А.В. Расчет деталей машин при сложном напряженном состоянии. - М. : Машиностроение , 1981. - 216 c.

621.81

КрНУ © 2022