Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андрианов Б.В. На великой Русской равнине : кн. для чтения с коммент. на исп. яз. / коммент. М. Пашковский; пер. М. Эрреро. - М. : Рус. язык , 1981. - 208 c.

811.161.1 + 811.134.2

81.2Р

КрНУ © 2022