Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андреев А.В. Передача трением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.

621.85

КрНУ © 2022