Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аллен Питер. Учимся торговать / Питер Аллен; пер. с англ. З.Я.Красневской. - Минск : Амалфея , 1997. - 213 c.

159.9 : 339

КрНУ © 2022