Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике : учебник для вузов / А.В.Андрейчиков, О.Н.Андрейчикова. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 364 c.

330

65.050.253

КрНУ © 2022