Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Абрамов Ю.А. Сто великих книг / Ю.А.Абрамов, В.Н.Демин. - М. : Вече , 2001. - 478 c. - (Сто великих книг).

83

КрНУ © 2022