Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  940(477) Історія України

  Aleksieiev Yuriy History of Ukrain. Textboor for HEE. - K/ : Caravela , 2007. - 2007 c.
  940(477) : 811.111
  Акуленко В.І. Злочин проти пам`яті. Про нищення культурних цінностей на Україні (1927-1941 рр.). - К. : Знання , 1991. - 48 c. - (Сер. І. Час і суспільство. № 5).
  940(477)            63.3(Ук)71
  Антоний I (Йосип Ролле). Судьба красавицы (София Глявоне - Витте - Потоцкая) : докум. повесть / д-р Антоний I (Йосип Ролле); пер. с пол. - К. : Укр. письменник , 1993. - 40 c.
  940(438)06/.07 +940(477)            63.3(4П) + 63.3(2Ук)46
  Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К. : Дніпро , 1991. - 238 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. - К. : Дніпро , 1991. - 335 c.
  940(477)            63.3(2Ук)4
  Архів Коша Нової Запорізької Січі: Опис справ: 1713-1776. - 2-е вид., доп. і виправ . - К. : Наук.думка , 1994. - 232 c.
  940(477)``1713/1776`` : 930.25            63.3(2Ук)46
  Архіви окупації 1941-1944. Т.1. / Упоряд.Н.Маковська. - К. : Києво-Могилянська академія , 2006. - 871 c.
  940(477)``1941/1944`` : 930.25            63.3(4Укр)622
  Архіви окупації 1941-1944/ Держ.ком.архівів України Т.1. / Упоряд.Н.Маковська - 2-ге вид. . - К. : Вид. дім , 2008. - 872 c.
  940(477)
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Х. : Дельта , 1993. - 255 c.
  940(477)            63.3 (4Укр)
  Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.Програмні документи перших українських політичних партій / упоряд В.С. Журавський. - К. : Б.в. , 1992. - 96 c.
  940(477)``19`` : 329(477)``19``            63.3(2Ук)5
  Барвинок Г.С. Слышишь, Днепр! : докум. очерк / Г.С.Барвинок,Л.И.Евселевский,П.Н.Пустовит. - Харьков : Прапор , 1979. - 180 c.
  940(477)084.7            9(с)277
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2008. - 687 c. - ((Альма-матер)).
  940(477)(075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 3-тє вид.,випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2007. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477) (075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Академвидав , 2006. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп . - К. : Академвидав , 2004. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : Академвидав , 2003. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : ВД , 2001. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 1999. - 565 c. - (Гаудеамус).
  940(477) (075.8)
  Бонь О.І. Історія України: курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К : Вища шк. , 2008. - 463 c.
  940(477)
  Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1996. - 615 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Борщак І. Іван Мазеппа / І.Борщак, Р.Мартель; авториз. перекл. з фр. М.Руданського. - К. : Свенас , 1991. - 136 c.
  940(477) + 929 Мазепа            63.3(4Укр)46
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.1. / передмова І Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 352 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.2. / передмова І. Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 400 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 782 c.
  940(477) : 314.156.5 (477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 838 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Великий голод в Україні 1932-1933 : в 4 т. Т.4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932/1933 рр. в Україні / упоряд. Мейс Дж..; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво-Могилянська академія , 2008. - 621 c.
  940(477) : 314.156.5](477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932/1933 : у 4 т. Т.2. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 814 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933,1946-1947. Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-е вид., доп . - К., Нью-Йорк : М. П. Коць , 2000. - 274 c.
  940(477)``1921/1947``            63.3(4Укр)6-4
  Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко, М.Костомаров та ін. - Львів : Слово , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Винниченко В. К. Відродження нації : в 3 т. Т.3. - Репринт. відтворення від 1920 р . - К. : Політвидав України , 1990. - 542 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення. - К. : Криниця , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації : в 3 т. Т.1. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 348 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації. Історія укр. революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.) : в 3 т. Т.2. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 328 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Геродот із Галікарнасу. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. - К. : Довіра , 1992. - 72 c.
  940(477)            63.3(0)3
  Гетьмани України. Історичні портрети : збірник / упоряд.журн.``Україна`` - К. : Україна,Вечірній Київ , 1991. - 216 c.
  940(477)            63.3(2УК4)
  Грибачевський Б.Є. Листи з Соловків [українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-ті роки]. - К. : Молодь , 1992. - 84 c.
  940(477) +316.4.063.7(477)            63.3(2Ук)71
  Грінченко Б.Д. Діалоги про українську національну справу / Б.Д.Грінченко, М.П.Драгоманов; упоряд. А.Жуковський. - К. : Ін-т укр.археології НАН України , 1994. - 286 c. - (Джерела з історії суспіл.-політ.руху в Україні 19 ).
  940(477)
  Грушевский М Иллюстрированая история Украины. - К. : Левада , 1997. - 695 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / примеч. В.М.Рычки, А.И.Гуржия. - 2-е изд . - К. : Лыбидь , 1991. - 398 c. - (Памятники ист. мысли Украины).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України-Русі : в11т.12кн. Т.6. / редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1995. - 670 c. - (пом`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук. - К. : Варта , 1993. - 251 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С На порозі Нової України. Гадки і мрії / Михайло Грушевський. - К. : Наук.думка , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Нарис Історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XII сторіччя. - К. : Наук. думка , 1991. - 560 c. - (Пам`ятки істор.думки Ураїни).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Про старі часи на Україні.Коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський - К. : Обереги , 1991. - 103 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1992. - 228 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Грушевський. - К. : Знання , 1991. - 240 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Як жив український народ.Коротка Історія України. - 2-ге вид.- Репринт.вид.1915 р . - К. : Укрвузполіграф : Орбіта , 1991. - 112 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.9.Кн.1. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1996. - 871 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.10. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1998. - 394 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - Реприн. вид. 1913 р . - К. : Радуга , 1992. - 524 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Як жив український народ : [для серед.шк.віку] / Михайло Грушевський; вступ.слово В.Шевчука. - К. : Веселка , 1992. - 111 c. - (Укр.відродження).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Довідник з Історії України: : у 3 т. Т.2. К - П / за ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К. : Генеза , 1995. - 435 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.1. (До половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид.1932 р . - К. : Глобус , 1991. - 231 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.2. ( Від половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид. 1933 р . - К. : Глобус , 1991. - 349 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис Історії України / передмова І.О.Денисюка. - Львів : Світ , 1991. - 576 c. - (Пам`ятки історич.думки України).
  940(477)            63.3 (2 Ук )
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків: історична розвідка. З додатком про життя М.Драгоманова. - К. : Дніпро , 1991. - 45 c.
  940(477) + 929Драгоманов            63.3(2Ук)45
  Енциклопедія історії України Т.3. Е - Й / ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 664 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.2. Г - Д / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 521 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.1 . А - В / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 682 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.7. Мл - О / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2010. - 723 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.8. Па - Прик / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2011. - 518 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.9. Прил - С / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2012. - 941 c.
  940(477)
  Енциклопедія Сучасної України Т.1. А / І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів та ін. - К. : Координац. бюро Енциклопедії Сучасн.України НАН УК , 2001. - 823 c.
  940(477)``312``
  Єнсен А. Мазепа. Іст.картини / Альфред Єнсен; пер. зі швед. Н.Іванчук. - К. : Укр. письменник , 1992. - 205 c.
  940(477)``16-17`` + 929 Мазепа            63.3 (2Ук)46
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / упоряд. тексту та іл. Ю.О. Іванченка, Н.Д. Прибєги; передм. та прим. Т.Г. Лазоренка; пер. з рос. - К. : Мистецтво , 1992. - 254 c.
  940(477)``08/17``            63.3 (2Ук)
  Жуковський А. Нарис історіі України / А.Жуковський, О.Субтельний; ред. Я.Грицак, О.Романів. - Львів : Вид-во Наук.тов-ва ім.Т.Шевченка у Львові , 1992. - 230 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Зарубіжні українці / С.Ю.Лабезник,Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. - К. : Україна , 1991. - 253 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  История Киева : в 3 т. Т.1. Древний и средневековый Киев / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук.думка , 1982. - 407 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.2. Киев периода позднего феодализма и капитализма / под ред.Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1983. - 463 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.3. Киев социалистический / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1986. - 439 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Історичні постаті України : іст.нариси (гетьмани: Д.Вишневецький, П Сагайдачний,Б.Хмельницький,П.Дорошенко, І.Мазепа,П.Полуботко,П.Орлик) / упоряд.та авт.вст.ст. О.В.Болдирев. - Одеса : Маяк , 1993. - 384 c.
  940(477) +929(477)            63.3 ( 2Укр ) 4
  Історія держави і права України : У 2-х ч.. Т.Ч.1. : Підручник / За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина - К. : `Ін Юре` , 1996. - 368 c.
  340.12:940(477)            67.9(4УКР)я73
  Історія України : для дітей шк.віку. - К. , 1992. - 224 c.
  940(477)            63.3(2)Ук
  Історія України : навч.-метод.посібник для семінар.занять / В.М.Литвин, А.Г.Слюсаренко, В.Ф.Колесник та ін.; за ред. В.М.Литвина. - К. : Знання , 2006. - 607 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : навч.посібник / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; під заг.ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи , 1997. - 423 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : підручник для вищ.навч.закл. / В.Баран, Л.Войтович, Я.Грицак та ін.; відп.ред. Ю.Сливка. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Світ , 2002. - 519 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : посібник для вищ.навч.техн.закл. / Г.Д.Темко, Л.С.Тупчієнко, Н.В.Бем та ін.; за ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнко. - К. : Академія , 2002. - 479 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України та її державності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Р.Д.Зінкевич та ін.; за наук.ред. Л.Є.Дещинського. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Бескид Біт , 2005. - 367 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України. Курс лекцій : в 2 т. Т.2. ХХ століття : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1992. - 463 c.
  940(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія України.Курс лекцій : у 2 т. Т.1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1991. - 573 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. -І.Крип`якевич, ІІІ ч.- Б.Гнатевич, при співпраці З.Стефанова, О.Думіна,С.Шрамченка : у 2 т. Т.1. / Вид. Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936 р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 1-22 c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3(4Укр)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. І.Крип`якевич, ІІІ ч.-Б.Гнатевич при співпраці З.Стефанова, О.Дкміна, С.Шрамченка : у 2 т. Т.2. / Вид.Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 289- c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3.(4Укр)
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90 роки ) : у 2 т. Т.1. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль та ін.; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2002. - 575 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90-ті роки ) : у 2 т. Т.2. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2003. - 439 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            82.161.2:94 (477) ``18``
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.1. Перші десятиріччя ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1995. - 365 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.2. 40-ві - 60-ті роки ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1996. - 383 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. Перша половина ХХ століття : підручник для гуманіт.спец.вищих навч.закл. / за ред. В.Г.Дончика. - К. : Либідь , 1998. - 462 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр ) 6
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. 1910-1930-ті роки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Г.Дончик, В.П.Агеєва, Ю.І.Ковалів та ін.; за ред. В.Г.Дончика. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1994. - 782 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури. Кінець ХІХ-початок ХХ ст. : у 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Г.Ф.Семенюк, Н.М.Гаєвська та ін.; за заг.ред. О.Д.Гнідан. - К. : Либідь , 2005. - 622 c.
  821.161.2``18/19``(091) + 940(477)``18/19``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури. Перше десятиріччя ХІХ ст. : підручник для філолог.фак.вищ.навч.закл. / за ред. П.П.Хропка. - К. : Либідь , 1992. - 511 c.
  821.161.1``18``(091)+ 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Коваль М.В. Історія України : матеріали до підручника для 10-11кл.серед.шк. / М.В.Коваль, С.В.Кульчицький, Ю.О.Курносов. - К. : Райдуга , 1992. - 511 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Козуля О. Жінки в історії України. - К. : Укр. центр духовної культури. , 1993. - 225 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Конисский Г. История русов или малой России:сочинение Г.Конисского, архиепископа Белорусского. - репринт.воспр.изд.1846 г. . - К : Дзвін , 1991. - 317 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч.посібник / Л.І.Кормич, В.В.Багацький. - 4-е вид . - Х. : Одіссей , 2004. - 479 c.
  940(477)
  Король В.Ю. Історія України : посібник для вступників до вищих закладів освіти. - К. : Академія , 1999. - 359 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Короткий довідник з історії України / І.Ф.Курас, М.О.Багмет, І.І.Федьков. - К. : Вища шк. , 1994. - 255 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Котляр М. Шляхами віків : довідник з Історії України / М.Котляр, С.Кульчицький. - К. : Україна , 1993. - 380 c.
  940(477)            63.3/4Укр/ я2
  Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 213 c.
  940(477)(075.8)
  Крупницький Б.Д, Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Його життя і доля / вступ.ст. О.Оглоблина. - К. : Дніпро , 1991. - 80 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду. - К. : Знання , 1989. - 48 c.
  940(477) : 314.156.5(477)            63.3(2)716
  Литвин В.М. Історія України : підручник. - 3-тє вид., доопр. та доп . - К. : Наук.думка , 2009. - 821 c.
  940(477)
  Литвін В.М. Історія України : Підручник - 3-тє доопрацьоване та доп. . - К. : Наукова думка , 2009. - 820 c.
  940(477)            63.3(4УКР)я73
  Лиха коса голодомору : 1932 - 1933 : [монографія] / [П.П.Панчекно, М.О.Багмет, М.А.Журба та ін.; редкол. : П.П.Панченко та ін. - К. : Україна , 2008. - 431 c.
  940(477) : 314.156.5] "1932/1933"
  Мельник А.І. Історія України : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 86 c.
  940(477)
  Мокляк В.О. Полтавщина козацька (від Люблінської унії до Коломацької ради) / Володимир Мокляк - Полтава : АСМІ , 2008. - 263 c.
  940(477)
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття - К. : Укр.письменник , 1993. - 413 c.
  940(477)            63.3(4УКР)6
  Овсієнко О.Ф. Крах зубатовщини на Україні - К. : Наукова думка , 1987. - 138 с. c.
  940(477)
  Остафійчук В.Ф. Історія України - К. : Знання-Прес , 2008. - 424 c.
  940(477)
  Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І.Ф.Кураса - К. : Вища шк. , 2003. - 783 c.
  940(477)(092)
  Савченко В.А. Павло Скоропадський : останній гетьман України - Харків : Фоліо , 2008. - 380 c. - (Історичне досьє).
  940(477)
  Савченко В.А. Павло Скоропадський:останній гетьман України - Х. : Фоліо , 2008. - 380 с. c. - ((Історичне досьє)).
  940(477)
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для ВНЗ - 4-те вид. . - К : Каравела , 2008. - 399 c.
  940(477)(078.5)
  Сторінки історії України : ХХ століття : посібник для вчителя / упор. В.П.Шевчук, А.А.Чуб, Н.А.Дехтярьова; за ред. С.В.Кульчицького. - К. : Освіта , 1992. - 335 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Украина : малоизвестные страницы истории : Журнал " Корреспондент" , лучшие статьи 2004-2011 - К. : "Скай Хорс " , 2012. - 269 c.
  940(477)
  Шуйський І.В. Голодомор у першій столиці / І.В.Шуйський, В.А.Полянецький - Харків : ТОВ , 2008. - 287 c.
  940(477) : 314.156.5]``1932/1933``
  Юрій М.Ф. Історія України : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2010. - 249 c.
  940(477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Історія України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 249 c.
  940(477)(075.8)