Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  811.161.2 Українська мова

  Антоненко - Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К. : КМ Academia , 1994. - 254 c.
  811.161.2            81.2Ук
  Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посібник для філолог. спец.вищ.навч.закл. - Львів : Світ , 2003. - 431 c.
  811.161.2`38 + 811.161.2`271.2            81.2 Укр-5
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч.посібник для філолог.спец.вищ. навч.закл. / С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. - К. : Вища шк. , 2005. - 270 c.
  811.161.2`367            82.2(;Укр)
  Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах : навч.посібник для вузів та педучилищ. - К. : Вища шк. , 1993. - 326 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Вакалюк Я. Ю. Українська мова : зб. диктантів і вправ: навч посібник / Я. Ю. Вакалюк, М. П. Лесюк. - К. : Вища шк. , 1993. - 269 c.
  811.161.2            81.2Укя73
  Васенко Л. А. Фахова українська мова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 270 c.
  811.161.2`276.6(075.8)
  Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 303 c.
  811.161.2`06-26
  Винницкий В.М. Наголос у сучасній українській мові. - К. : Рад. шк. , 1984. - 160 c.
  811.161.2`8            81.2Ук-7
  Выхованец И.Р. Изучаем украинский язык. Расширенный курс. : Самоучитель / И.Р.Выхованец, Е.А. Карпиловская, Н.Ф.Клименко; Под ред.В.М. Русановского - К. : Либідь , 1993. - 272 c.
  811.161.2            81.4УКР
  Выхованець И.Р Изучаем украинский язык. Расширенный курс. Самоучитель : учеб.пособие для вузов / И.Р.Выхованець, Е.А.Карпиловская, Н.Ф.Клименко; под ред. В.М.Русановского. - К. : Либідь , 1993. - 271 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Галузинська Н.І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / Л.І.Галузінська,Н.В.Науменко,В.О.Колосюк. - К. : Знання , 2008. - 430 c.
  811.161.2`276.6
  Головащук С.І. Орфографічний словник : 5 - 11 класи. - 7-е вид., виправ . - К. : Освіта , 1992. - 176 c.
  811.161.2`35(038)            81.2Ук
  Головащук С.І. Складні випадки наголошення : словник-довідник. - К. : Либідь , 1995. - 191 c.
  811.161.2`342.73            81.2Укр
  Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г.Гринчишин,О.А.Сербенська. - К. : Рад. шк. , 1986. - 221 c.
  811.161.2
  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 533 c.
  811.161.2            81.2Укр-5
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. - Л.;Краків; Париж : Просвіта , 1993. - 209 c.
  811.161.2`373.421            81.2Укр.-4
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред.О.Д.Горбула. - К . : Знання , 2008. - 222 c.
  811.161.2`276.6
  Ділова українська мова : навч.посібник / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; за ред. О.Д.Горбула. - К. : Знання , 2000. - 226 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Ділова українська мова. Тестові завдання : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Шевчук, О.Л.Доценко, В.Г.Дейнега та ін.; за ред.С.В.Шевчук. - К. : А.С.К , 2004. - 217 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр
  Довідник з культури мови / С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологуб та ін.; за ред. С.Я.Єрмоленко. - К. : Вища шк. , 2005. - 399 c.
  811.161.2 : 808.5            81.2-4(4Укр)
  Довідник з українського правопису / А.А.Бурячок, Л.С.Паламарчук, В.М.Русанівський, Н.І.Тоцька. - 3-е вид.,випр. і доп . - К. : Рад.шк. , 1984. - 280 c.
  811.161.2`36            81.2 Ук
  Довідник з українського правопису / А.А.Бурячок та ін. - 2-е.,виправл.й доп . - К. : Рад.шк. , 1973. - 280 c.
  811.161.2`36            81.2УК
  Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 174 c.
  811.161.2.: 378.147(075.8)
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 385 c.
  811.161.2 :371.3(075.8)
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мови : посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 224 c.
  [811.111`38 +811.161.2`38](075.8)            81.2Англ + 81(4Укр)
  Дудик П.С. Стилістика української мови : навч.посібник. - К. : ВД , 2005. - 367 c. - (Альма-матер).
  811.161.2`38            81.2Укр-5
  Єгорова Т. Д. Практичний курс української мови : Навчальний посібник - 2-ге вид.випр. . - К. : Центр учбової літератури , 2010. - 159 c.
  811.161.2
  Єщенко Т.А. Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти : Монографія / Наук. ред. проф. Степаненко М.І. - Львів : Львівський національний медичний університет ім.Да , 2021. - 470 c.
  811.161.2`42
  Зубков М.Г Cучасна українська ділова мова : підручник для вищ.навч.закл. - 2-е вид.,доп . - Харьків : Торсінг , 2002. - 447 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Зубкова М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец.навч.закл. - 8-е вид., випр . - Х. : СПД ФО Співак Т.К. , 2006. - 445 c.
  811.161.2
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1993. - 287 c.
  811.161.2(076)
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те вид., випр . - Харків : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те випр. вид . - Х. : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Калашник В. С. и др. Русско-украинский разговорник / В. С. Калашник, А. Я. Опришко, А.а. Сашенко - К.: : Вища шк. , 1992. - 220 c.
  811.161.1:811.161.2
  Кацавець Г.М. Мова ділових паперів : Підручник / Г.М.Кацавець, Л.М.Паламар. - 4-те вид.,перероб. і доп . - К. : АЛЕРТА , 2008. - 319 c.
  811.161.2`276.6
  Кацавець Р.С. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 111 c.
  82-84 : 811.161.2 (075.8)
  Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,перероб.та доп . - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 303 c.
  811.161.2`276.6 : 34
  Кацавець Р.С. Українська мова: профісійне спрямування : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбової літ , 2007. - 253 c.
  811.161.2`276.11(075.8)
  Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., випр. й доп . - К. : Ліра-К , 2007. - 238 c.
  811.161.2` 271.2
  Коваль А.П. Ділове спілкування : навч.посібник. - К. : Либідь , 1992. - 279 c.
  811.161.2            81.2УК
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. - К. : Вища шк. , 1993. - 272 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Кононеко П. П. та інш. Українська мова / П. П. Кононеко. Л. О. Кадомцева, Л. І. Мацько - 3-те вид., перероб. ., 1992. - 223 с. c.
  811.161.2            81.2Укр
  Кононенко П.П. Українська мова / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько - 3-тє, перероб. . - К.: : Либидь , 1992. - 221 c.
  811.161.2`
  Контрольні роботи з ділової української мови : навч.посіб.для вищ.навч.закл. / С.В.Шевчук, О.Л.Доценко, Ю.Б.Виноградова та ін.; за ред. С.В.Шевчук. - К. : А.С.К. , 2004. - 107 c.
  811.161.2`276.6            81.2Укр-923
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч.посібник. - К. : Всеукр.асоціація видавців , 2009. - 293 c.
  811.161.2`276.11(075.8)
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : Навч.посібник - 2-ге вид. . - К. : КНТ,ЦУЛ , 2012. - 296 c.
  811.161.2            65.050.2я7
  Коротєєва-Камінська В.О. Викладання української мови та українознавства у вищих навч.закладах (історичний аспект) : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Професіонал , 2006. - 300 c.
  811.161.2``27
  Кочан І.М Збірник диктантів і переказів з украінської мови для вступників до вищих навчальних закладів / І.М.Кочан, А.С.Токарська. - Л. : Світ , 1993. - 202 c.
  811.161.2            81.2Укр.
  Кравець Л.В. Стилістика украінськоі мови:Практикум : навч.посібник для філол.спец.вищ.навч.закл. / за ред.Л.И.Мацько. - К. : Вища шк. , 2004. - 199 c.
  811.161.2`38            81.2Укр-5
  Мацько Л.І. Українська мова : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1996. - 432 c.
  811.161.2
  Мацюк Зоряна Українськая мова професійного спілкування : навч. посібник / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич - 2-ге вид . - К. : Каравела , 2008. - 351 c.
  811.161.2
  Медведєва Л. М. та інш. Англо-рукраїнсько-російский словник усталених виразів : словник / Л. М. Медведєва, Н. Ю. Медведєва - К.-Тернопіль : вид-во "Українська енціклопедія"; Акціонерне товар
  811.111-811.161.2
  Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : Навч. посібник для вузів - К. : Професіонал , 2005. - 485 c.
  811.161.2`276.11
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навч.посібник для вищ. навч. закл. / о.б.Олійник, В.Д.Шинкарук - К. : Кондор , 2008. - 295 c.
  811.161.2'271.2
  Олійник О.Б. Українська мова та література : навч.посібник для абітурієнтів та студ. вищ. навч. / Ольга Олійник, Григорій Гребницький - К . : Кондор , 2006. - 304 c. - ((Межгалузевий ін-т управління)).
  811.161.2 (075.8)
  Олійник О.Б. Ділове мовлення : навч. посібник для вищ. навч. закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К . : Кондор , 2009. - 261 c.
  811.161.2'276.6
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова. Опорні конспекти : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 232 c.
  811.161.2'06 (075.8)
  Олійник О.Б. Граматика української мови : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К . : Кондор , 2008. - 543 c.
  811.161.2'36 (075.8)
  Олійник О.Б. Граматика української мови : Навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К. : Кондор , 2008. - 543 c.
  811.161.2."36(075.8)
  Олійник О.Б. Ділове мовлення : Навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький - К. : Кондор , 2009. - 261 c.
  811.161.2"276.6
  Олійник О.Б. Культура мовлення : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / О.Б.Олійник, В.Д.Шинкварук - К. : Кондор , 2008. - 295 c.
  811.161.2"271.2
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : Опорні конспекти : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 232 c.
  811.161.2"06(075.8)
  Олійник О.Б. Українська мова та література : Навч. посібник для абітурієнтів та студ. вищ.навч.закл. / Ольга Олійник, Григорій Гребницький - К. : Кондор , 2006. - 304 c. - (Міжгалузевий ін-т управління).
  811.161.2(075.8)
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навч. посібник для навч. закл. / О.Б. Олійнік, В.Д. Шинкврук - К. : Кондор , 2008. - 295 c.
  811.161.2"271.2
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 310 c.
  811.161.2"276.6
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 310 c.
  811.161.2"276.6
  Орфографічний словник української мови : 114 000 слів / за ред.: С. І. Головащука, В. М. Русанівського - 2-ге видан., стереот. . - К.: : Наук. думка , 1977. - 860 с. c.
  811.161.2
  Орфографічний словник української мови: близько 120000 слів / уклад.: С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський. О.О. Тараненко - К. : Довіра , 1994. - 864 c.
  811.161.2(038)            81.2Укр-4
  Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ / Плющ М.Я. та ін. - К. : Вища школа , 1995. - 284 c.
  811.161.2            81.2Укр
  Попович А.С. та і ін. Українська мова в засобах масової комунікації : навчально-методичний комплекс / А.С. Попович, Л.М. Марчук - К.: : КНТ , 2015. - 299 с. c.
  811.161.2
  Приходченко К.І. Універсальний словник - довідник : 30 000 слів та виразів сучасной укрвїнської мови - Донецьк : ТОВ ВКФ , 2008. - 319 c.
  811.161.2(038)
  Приходченко К.І. Універсальний словник - довідник: 30000 слів і виразів сучасної української мови - Донецьк : ТОВ ВКФ `БАО` , 2008. - 319 c.
  811.161.2(038)
  Тимкова В.А. Семантико-синтаксична структура двоскладних речень з предикатами якості в українській мові : монографія - К. : Кондор , 2005. - 132 c.
  811.161.2
  Токарська А.С Українська мова фахового спрямування для юристів : Підручник для вищ.навч.закл. - К. : Знання , 2008. - 413 c.
  811.161.2`276.6:340.113.1
  Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник [для вищ. навч.закл.] / А.С.Токарська, І.М.Кочан - К . : Знання , 2008. - 413 c.
  811.161.2'276.6 : 340.113.1](075.8)
  Тур О. М. Українська мова - Кременчук : ПП Щербатих , 2010. - 292 c.
  811.161.2
  Тур О.М. Українська мова( професійне спрямування - Геодезія,картографія та землеустрій ) : Навчальний посібник - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 290 c.
  811.161.2            81.2УКР -3 +26.16
  Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Д.Ужченко, Д.В.Ужченко - К . : Знання , 2007. - 494 c.
  811.161.2'373.7 (075.8)
  Українська мова : Енциклопедія / Редкол. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк - К. : Укр. енциклопедія , 2000. - 750 c.
  811.161.2(031)
  Українсько - англійський словник : близько 20 000 слів / уклад. : Ю.О.Жлуктенко, Н.М.Биховець, А.В.Шванц; за ред. Ю.О.Жлуктенко. - 3-тє вид . - К. : Освіта - 431 c.
  811.161.2=111(038)
  Українсько - російський, російсько - український словник термінології для загальноосвітніх навч. закл. з навчання мовами наці. меншин:3500 термінів і / уклад. О.А.Дубовик та ін. - Чернівці : Букрек , 2008. - 432 c.
  811.161.2=161.1(038)
  Українсько-іспанский словник : близко 20 000 слів / уклала М. Жердинівська - К.: : Основа , 1993. - 239 с. c.
  811.161.2:811.134.2
  Українсько-російський, російсько-український словник термінології для загальноосвітніх навчальних закладів з навчання мовами нац. меншин / Уклад. О.А. Дубовик та ін. - Чернівці : Букрек , 2008. - 432 c.
  811.161.2=161.1(038)
  Українсько-російський, російсько-український словник термінології для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин: 3500 термінів і понять / Уклад. О.А. Дубовик та ін. - Чернівці : Букрек , 2008. - 432 c.
  811.161.2=161.1(038)
  Фразеологічний словник української мови : в 2 т. Т.1. / В.М.Білоноженко, В.О.Винник, І.С.Гнатюк та ін. - 2-е вид . - К. : Наук.думка , 1999. - 528 c.
  811.161.2`373.7(038)            81.2Укр-4
  Фразеологічний словник української мови : в 2 т. Т.2. / В.М.Білоноженко, В.О.Винник, І.С.Гнатюк и др. - 2-е вид . - К. : Наук.думка , 1999. - 980 c.
  811.161.2`373.7(038)            81.2Укр-4
  Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред. В.В.Різуна. - К. : Либідь , 2004. - 270 c.
  811.161.2            81.2Укр-2
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посібник - 3-тє вид., випр. та перероб . - К. : Андрій , 2008. - 421 c.
  811.161.2"276.6
  Шевчук С.В. Разом, окремо, через дефис. Орфографічний словник. Відповідає новому українському правопису - К. : А.С.К. , 2006. - 416 c.
  811.161.2:81`359(038)
  Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення : Навч. посібник - К. : Атіка , 2007. - 160 c.
  811.161.2`276.11
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Освіта , 1994. - 254 c.
  811.161.2(076.5)