Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  811.111 Англійска мова

  Aleksieiev Yuriy History of Ukrain. Textboor for HEE. - K/ : Caravela , 2007. - 2007 c.
  940(477) : 811.111
  Barber John English. Key stage 3. Age 11-14. - London : BPP (Letts Educational) , 1998. - 200 c.
  811.111
  Chambers Dictionary of Phrasal Verbs : English- Ukrainian semibilingual - K. : Bceyвито , 2003. - 484 c.
  811.111            81.2Англ
  Danilova Z. Business English. Fundamentals of Management: Professional Content Book in English=Ділова англійська мова.Основи менеджменту : навч.посібник англ. мовою / Z.Danilova, S.Turchun. - Тернопіль : Астон , 2004. - 224 c.
  811.111`276.6
  Fiona Neill The Secret Life of a Slummy Mummy : Arrow books , 2009. - 388 c.
  811.111            81.2 Англ
  Harris Thomas Red Dragon. - Berlin : Elsnerdruck , 1993. - 425 c.
  811.111
  Kaye Marilyn Hore Today Cone Tomorrow : худ. видання, 2009. - 215 c.
  811.111
  Lamb Ch. Tales from Shakespeare = Сюжеты пьес Шекспира. - Спб : Питер , 1995. - 218 c. - (Just for Pleasure).
  811.111
  Microvawe Technologies in Telecommunication Systems= Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.ILchenko, S.A.Kravchuk. - К. : Техніка , 2002. - 272 c.
  621.396.74 : 811.111
  Netguide. Your complete guide to the internet and online services, 1997. - 670 c. c.
  811.111            81.2 Англ
  Ukraine, my Ukraine! = Україно, моя Україно : навч.посібник / уклад. С.В.Гапонова. - К. : Знання , 2008. - 336 c.
  811.111
  White L. Success. Pre-intrmediate. Workbook : книга длч чтения / L.White, R. Fricker - Edinbrgh Gate , 2010. - 113 с. c.
  811.111            81.2 Англ
  Аверьянова Л.В. Деловой английский. Банковская переписка : учеб. пособие. - М. : Гардарика , 1998. - 255 c.
  811.111(044.4)            81.2Англ - 923
  Акодес М.И. Английский язык. Имя прилагательное : учеб. пособие для фак. и ин-тов ин. яз. - К. : Вища шк. , 1987. - 105 c.
  811.111`367.629
  Алмазов Л.А. Как научиться говорить по-английски : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1980. - 224 c.
  811.111
  Алмазова Л.А. Как научиться говорить по-английски : учеб.пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - 3-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1989. - 223 c.
  811.111(075.8)
  Америка.Какая она? : Учебник по страноведению США / Н.Д.Токарева,В.Пеппард - 2-е изд.,испр.и доп . - М. , 2003. - 334 c. - (Высш.шк).
  811.111(075.8
  Английская грамматика в диалогах.Употребление времен : учеб. пособие для ин-тов и фак. ин.я / Н.И. Шпекина, Н.И. Цаплина, Е.М. Алексеева. - М. : Высш. шк. , 1986. - 207 c.
  811.111`36            81.2Англ-9
  Английский для юристов : учеб.пособие / Ю.Л.Гуманова, В.А.Королева, М.Л.Свешникова, Е.В.Тихомирова; под ред. Т.Н.Шишкиной. - М. : Ассоциация `Гуманит.знание` , 1997. - 198 c. - (Теис).
  811.111 : 34(078.5)
  Английский язык : учебник для гуманит.фак. / Н.М.Карачарова, А.А.Масленникова, Э.Ф. Осипова и др. - СПб. : Лань , 1997. - 381 c.
  811.111            81.2Англ
  Английский язык для востоковедов : учеб. пособие / Г.Б. Богорад, Е.Ф. Елизарова, Н.К. Карпухина, Н.М, Осипян; под ред. А.В. Зеленщикова. - Л. : ЛГУ , 1990. - 200 c.
  811.111            81.2Англ
  Английский язык для машиностроительных специальностей вузов : учебник / В.Н.Бгашев и др. - М. : Высш.шк. , 1990. - 416 c.
  811.111            81.2Англ
  Английский язык как второй иностранный (начальный курс) : учебник для ин-тов и фак. ин. яз. / И.И.Китросская и др. - М. : Высш.шк. , 1976. - 444 c.
  811.111            81.2Англ
  Англійська для економістів і бізнесменів : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.К.Шпака. - К. : Вища шк. , 2001. - 223 c.
  811.111            81.2Англ
  Англійська мова : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.Ю. Кондратюк, О.Д. Муляр, Т.М. Рибак та ін. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 135 c.
  811.111.(075.8)
  Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників : Навч.посібник / Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник, Л. П. Дєгтярьова,В. К. Шпик; За ред. акад. В. К. Шпака - К. : Центр навчальної літератури , 2005. - 352 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для вузів освіти / за ред. В.К.Шпака. - 2-е вид., доп. і перероб . - К. : Вища шк. , 1999. - 302 c.
  811.111            81.2Англ
  Англійська мова для повсякденного спілкування : Підручник / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.; За ред.В. К. Шпака - 4-те вид., стер. . - К. : Вища школа , 2004. - 302 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Англійська мова. Комунікативний аспект : підручник для вищ.навч.закл. / Л. Мисик, А.Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л.Поплавська; за ред. Л.Мисик. - Львів : Світ , 2007. - 430 c.
  811.111(075.8)
  Англійська мова: : підручник для ун-тів / О.М.Старикова, Г.О.Герасименко, С.І.Кисельова, А.В.Логвіна. - К. : Вища шк. , 1993. - 328 c.
  811.111            81.2Англ
  Англійська плюс : Посібнік / Уклад. : Н.А. Лапоногова, Т.П. Архипович, Т.В. Чрділелі та інш. - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 268с. c.
  811.111
  Англо - російськио - український словник з економіки та фінансів: 10 000 термінів слів та словосполучень / уклад. Н.Д.Петрова - Соллогуб, Д.П. Богиня; за ред. Д.П.Богині. - Вінниця : Нова книга , 2002. - 442 c.
  811.111(038)=161.1=161.2 : 33            81.2Англ-4
  Англо - російсько - український словник з економіки та фінансів: 10 000 термінів - слів і словосполучень / за ред. Д.П.Богині. - 2-ге вид., стер . - Вінниця : Нова книга , 2003. - 441 c.
  811.111=161.1=161.2 : 336(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский политехнический словарь для учащихся: 45 000 слов - М. : Славянский Дом Книги , 1998. - 526 c.
  811.111=161.1 : 62(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский синонимический словарь / Ю.Д.Апресян, В.В.Ботякова, Т.Э.Латышева и др.; под ред.А.И.Розенмана, Ю.Д.Апресяна. - 5-е изд., стер . - М.: : Рус.яз. , 2000. - 543 c.
  811.111=161.1`374.421(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь компьютерных и Интернет - терминов. - М. : М.И.П. , 2000. - 409 c.
  811.111=161.1: 004(038)
  Англо - русский словарь по программированию / сост. Л.Б.Ткачева, Л.К.Кондратюкова, Б.И.Король ; ред. Ткачева Л.Б. - М. : Б.и. , 1991. - 39 c.
  811.111=161.1 :004.42(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по современной радиоэлектронике: ок.20000 терминов / сост. И.К.Калугин, М.А.Берг, Н.А.Глаголева, А.П.Соколенко; под ред. Ф.А.Водопьянова. - М. : Сов. Энциклопедия , 1968. - 448 c.
  [811.111=161.1 :621.396](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботке = English-Russian dictionary of mechanical engineering and metalworking: ок.40 / Б.С. Воскобойников и др. - М. : Рус. яз. , 1990. - 959 c.
  [811.111 =161.1 :621.002](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботки: ок. 30000 терминов / сост. С.И.Кречетников; под ред.Н.С. Ачеркана. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Гл.ред. ин. науч. - техн. слов , 1961. - 678 c.
  811.111=161.1 :621.002(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по химии и химической технологии: ок. 65000 терминов / под.ред. В.В.Кафарова. - М. : Рус.яз. , 1986. - 582 c.
  [811.111=161.1:54:66](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь по экономике и финансам: ок. 75 000 слов и выражений / под ред. А.В.Аникина. - СПб. : Эконом. шк. , 1993. - 589 c.
  [811.111=161.1:33](038)
  Англо - русский словарь современных сокращений: ок. 7000 единиц / В.А.Луцкевич, А.А.Иванова, Н.М. Поташников, И.А.Самойлова. - М. : Рус. яз. , 2002. - 175 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: 40 000 слов / Сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1998. - 1391 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: 40.000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1999. - 688 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой. - 13-е изд., стер . - М. : Гос.изд-во иностр. и нац. слов , 1963. - 592 c.
  811.111-161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 35 000 слов / Сост. В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 8-е изд., испр. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1970. - 848 c.
  811.111-161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 40 000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Роккард , 1994. - 695 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь: около 40 000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1997. - 1392 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский физический словарь: ок.60000 терминов / под ред. Д.М.Толстого. - М. : Сов.Энциклопедия , 1968. - 848 c.
  811.111=161.1:53](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский экономический словарь (частотный) : более 10000 терминов и сочетаний / сост. В.В.Морозенко ;под ред. Р.М.Энтова. - М. : Статистика , 1974. - 224 c.
  811.111=161.1 : 330](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский электротехнический словарь / сост. Л.Б.Гейлер, Н.И.Дозоров. - 3-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1961. - 712 c.
  811.111=161.1 : 621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо - український словник: близько 120 000 слів : у 2-х т. Т.1. А-М / склав М.І.Балла. - М. : Освіта , 1996. - 752 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо- русский дипломатический словарь : Ок. 50000 слов и словосочетаний / под общ. рук. В.С. Шах- Назаровой, Н.О. Волковой, К.В. Журавченко. - С. : РУССО , 1999. - 836 c.
  811.111=161.1:341.7(038)
  Англо- русский и русско - английский архитектурно -строительный словарь / сост. В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева; под ред. Л.С. Ямпольского. - К. : Госстройиздат , 1961. - 844 c.
  811.111.=161.1(038)
  Англо- русский и русско- английский словарь для учащихся : грамматический справочник / сост. С.И. Карантиров. - М. : Славянский Дом Книги , 1999. - 432 c.
  811.111.=161.1(038)
  Англо- русский и русско- английский словарь для школьников / сост. А.О. Кадук. - К. : А.С.К. , 1989. - 800 c.
  811.111.=161.1(038)            81.2 Англ -4
  Англо-русский политехнический словарь: 80 000 терминов : Словарь / Под ред. А.Е. Чернухина - 2-е изд., доп. . - М. : Советская энциклопедия , 1971. - 671 c.
  811.111(038)            603
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.Уилсон. - 32-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1987. - 654 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред.О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 32-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 654 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 30-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1985. - 656 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 22-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1972. - 614 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой. - М. : Сов.энциклопедия , 1965. - 592 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 40 000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1998. - 688 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 70 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 11-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1964.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : 70 000слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 15-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1970. - 912 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ=4
  Англо-русский словарь : ок. 35 000 слов / сост. В.Д.Аренкин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 10-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1975. - 848 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ
  Англо-русский словарь : ок.60 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 6-е изд., стер . - М. : Гос.изд.ин. и нац.словарей , 1866. - 2.45 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь : около 50 000 слов / сост. О.С.Ахманова, З.С.Выгодская, Т.П.Горбунова и др. ; под ред. О.С.Ахмановой. - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 766 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-Russian dictionary of computer science : ок.42 000 терминов / В.К.Зайденберг, А.Н.Зимарев, А.М.Степанов, Е.К.Масловский; под ред. Е.К.Масловского. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Рус.яз. , 1989. - 797 c.
  811.111=161.1 : 004](038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь по деталям машин ( с прил.алфавит.указателя рус.терминов / под ред. Л.Д.Белькинда. - М. : Физматгиз , 1959. - 308 c.
  811.111=161.1 : 621.81](038)            81.2 Англ
  Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике : ок.8000 терминов. Т.2. / А.Н.Баранов, А.О.Добровольская, М.Н.Михайлова и др.; под ред. А.Н.Баранова, А.О.Добровольской. - М. : Эдиториал УРСС , 2002. - 288 c.
  811.111=161.1`1/2(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь: 20 000слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.Уилсон. - 31-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 654 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь: 70 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 7-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Гос.издат. ин. и нац.словарей , 1960. - 1191 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь= Englich-Russian dictionary : 20 000 слов / сост. Г.И.Бункин, О.В.Буренкова, Т.П.Горбунова и др. ; под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 28-е изд . - М. : Рус.яз. , 1980. - 639 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь= English-Russian dictionary : 20 000 слов / Г.И.Бункин и др.; под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.Уилсон. - 33-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1990. - 485 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ
  Англо-український словник.близько 120 000 слів : у 2-х т. Т.2. N - Z / склав М.І.Балла. - К. : Освіта , 1996. - 712 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Англо-український та українсько-англійський словник / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель; Худож.-оформлювач І.В. Осипов - Харків : Фоліо , 2007. - 368 c.
  811.111=161.2
  Андреев Г.Я. Сборник технических текстов на английском языке : учеб. пособие для техникумов / Г.Я.Андреев и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 111 c.
  811.111            4И(Анг.)
  Андрейчук Н.І. Семіотика лінгвокультиурного простору Англії кінця XV-початку XVIII століття : Монографія / Наук. ред. А.Е. Левицький - Львів : Вид-во Львівська політехніка , 2011. - 280 с. c.
  811.111
  Андрианова Л.Н. Английский язык для заочных технических вузов. Книга для чтения : учеб. пособие / Л.Н.Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 5-е изд. испр., и доп . - М. : Высш. шк. , 1988. - 95 c.
  811.111            81.2 (Англ)
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 495 c.
  811.111(075.8)
  Андрианова Л.Н. и др. Английский язык для заочных технических вузов : учебник / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова. Э.В.Ершова. - 4-е изд. испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 415 c.
  811.111
  Антонюк Н.М Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації.Читанка.Теми та завдання для розвитку мовлення, підготовк - Вінниця : Нова книга , 2004. - 228 c.
  811.111            81.2Англ
  Антрушина Г.Б Лексикология английского языка. English Lexicology : учеб. пособие для пед. спец. вузов / Г.Б.Антрушина, О.В.Афанасьева, Н.Н.Морозова. - 3-е изд., стер . - М. : ДРОФА , 2001. - 287 c.
  811.111            81.2Англ
  Аракин В.Д. Англо - русский словарь: ок.36000 слов / В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 13-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1990. - 605 c.
  811.111=161.1(038)            81.2 Англ
  Аракин В.Д. Англо - русский словарь: ок 36000 слов / В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 12- е изд., стер . - М. : Рус.яз , 1987. - 606 c.
  811.111=161.1(038)            81.2 Англ
  Арбекова Т.И. Английский без ошибок. - 2-е изд., испр . - М. : Высш.шк. , 1990. - 220 c.
  811.111            81.2 Англ
  Арбекова Т.И. Английский без ошибок : учеб.пособие для ин-тов и фак. ин.яз. - М. . - Высш. шк. , 1985. - 207 c.
  811.111            81.2 Англ
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) : учеб. пособие для пед. ин-тов. - 3-е изд . - М. : Просвещение , 1990. - 301 c.
  811.111`38            81.2Англ
  Арнольд И.Д. Лексикология современного английского языка : учебник для ин-тов и фак. ин. яз. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  811.111`373            81.24Англ
  Бадан А.А. Англійська мова для спеціальностей: економіка та інформаційні технології : наук.- метод. посібник / А.А.Бадан , С.О. Царьова. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 260 c.
  811.111            81.2Англ
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка: для курсов иностр. яз. - М. : Высш.шк. , 1983. - 240 c.
  811.111`36            81.2 Англ.-2
  Баракова М.Я. Гибкие автоматизированные производства : пособие по обучению чтению на англ.языке для вузов / М.Я.Баракова, Г.А.Мкртчян, Н.И.Наумова. - М. : Высш. шк , 1990. - 140 c.
  811.111            81.2Англ
  Барановский Л.С Канада. Австралия. Новая Зеландия : учеб. пособие для вузов / Л.С.Барановский, Д.Д.Козикис. - Минск : Выш. шк. , 2003. - 365 c.
  811.111            81.2-97
  Барбарига А.А В школах Англии : пособие по страновведению для педвузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 112 c.
  811.111            81.2Внгл-923
  Бардина Г. И. Открываем Америку - М. : Айрис-пресс , 2006. - 224 c. - (( Английский клуб )).
  811.111 (075)            81.2 Англ
  Бармина Л.А. Учимся употреблять артикли / Л.А.Бармина, И.П.Верховская. - М. : Высш. шк. , 1989. - 190 c.
  811.111            81.2Англ.-923
  Баскакова М.А. Толковый юридический словарь: бизнес и право(русско-английский, англо-русский). - М. : Финансы и статистика , 1998. - 683 c.
  34 : 811.111=161.1(038)            67.0
  Басманова А. Г. Синтаксис предложения французского языка : Учебное пособие / А. Г. Басманова, А. Н. Тарасова - М. : Высшая школа , 1986. - 208 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Фр-9
  Бахов І.С. Практикум з граматики англійської мови : навч.-метод. розробка. - К. : МАУП , 2001. - 127 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Бахчисарайцева М.Е. Пособие по английскому языку для энергет спец. вузов / М.Е.Бахчисарайцева, В.А. Каширина. - 2-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1972. - 142 c.
  811.111            81.2Англ
  Бгашев В.Н. Учебный англо - русский словарь-справочник для машиностроителей / В.Н.Бгашев, Е.Ю.Долматовская. - М. : Высш.шк. , 1991. - 112 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Беляева А.С. Учитесь читать литературу по специальности на английском языке : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 136 c.
  811.111            81.2Англ-923
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учебник для неяз. вузов. - 7-е изд., испр . - М. : Высш.шк. , 1984. - 319 c.
  811.111` 36            81.2Англ-2
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учеб.пособие для неяз.вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. , 1968. - 349 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учебник для неяз.вузов. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1963. - 336 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Беляева М.А. Учебник английского языка : учебник для неяз.вузов / М.А.Беляева, В.А.Королькова. - 2-е изд . - М. : Высш.шк. , 1966. - 344 c.
  811.111            81.2Англ-2
  Бен-Лев.С. Англо - русский толковый словарь библейско - религиозной лексики. - СПб. : КАРО , 2000. - 142 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ-4
  Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. / М.Бенсон, Э.Бенсон, Р.Илсон. - спец.изд . - М.: Рус.яз.; Амстердам : Филадельфия : Бенджаминс , 1990. - 286 c.
  811.111(.38)            81.2Англ-4
  Берлин С.А. Обучение английской интонации : учеб.- метод. пособие / С.А.Берлин, А.С.Вейхман. - М. : Высш. шк. , 1973. - 116 c. - (Б-ка преподавателя).
  811.111            81.2Англ
  Берман И.М. Грамматика английского языка. : учеб. пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 294 c.
  811.111`36            81.2Англ.
  Берман И.М. Грамматика английского языка : курс для самообразования. - 2-е изд., стер . - М. : Высш. шк. , 1999. - 288 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Бех П.О. Англійська мова : навч.посібник для вступників до вищ.навч.закл. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1993. - 270 c.
  811.111            81.2Англ
  Бех П.О. Англійська мова : навч.посібник для вступників до вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1992. - 270 c.
  811.111            81.2Англ-93
  Бех П.О. Англійська мова.Самовчитель : навч.посібник для вищ.навч.закл. / П.О.Бех, Л.В.Биркун. - К. : Либідь , 1998. - 232 c.
  811.111            81.2Англ
  Бех П.О. Англійська мова : Навч.посібник - К. : Либідь , 1992. - 272 c.
  811.111            81.2Англ-93
  Бжилянский И.А. Английская грамматика в таблицах и упражнениях : учеб.пособие для неяз.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 135 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Бичкова Н.І. Англійська мова. Комунікативний курс : підручник для фак.ін.мов вищ. навч. закл. - К. : Либідь , 2004. - 326 c.
  811.111            82.2Англ-923
  Блинова С.И. Практика английского языка. Модальные глаголы : сб.упражнений / С.И. Блинова, Е.И. Синицкая , Г.С. Чернышева. - СПб : Союз , 1999. - 191 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Блох М.Я. Практикум по грамматике английского языка : учеб. пособие для пед. ин-тов / М.Я. Блох, А.Я. Лебедев, В.С. Денисова. - М. : Просвещение , 1985. - 175 c.
  811.111`36            81.2 Англ-2
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : навч. посібник для немовних вищ. навч.закл. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 527 c.
  811.111(076.5)
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь- справочник / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. - К.;М. : Логос : Рольф.Айрис-пресс , 1999. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2 Англ-4
  Богацкий И.С. Бизнес - курс английского языка : словарь - справочник / И.С.Богацкий, Н.М.Дюканова. - К. : ЛОГОС , 1997. - 351 c.
  811.111`276.6            81.2Англ
  Богацький І.С. Бізнес - курс англійської мови / І.С.Богацький, Н.М.Дюканова; за ред. І.С. Богацького. - 5-е вид., випр . - К. : Логос , 2005. - 351 c. - (Вас чекає успіх!).
  811.111` 276.6
  Большой англо - русский политехнический словарь : ок. 200 000 терминов : в 2 т. Т.2. M - Z / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : РУССО , 2003. - 719 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский политехнический словарь : ок. 200 000 терминов : в 2 т. Т.1. A - L / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : Рус. яз. , 1991. - 701 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский политехнический словарь: ок.200 000 слов : в 2 т.. Т.1. А-L / С.М.Баринов, А.Б.Борковский, В.А.Владимиров и др. - М. : РУССО , 2003. - 701 c.
  811.111=161.1(038) : 62
  Большой англо - русский словарь : в 2 т. Т.1. A - L. / под.общ.рук. И.Р.Гальперина. - М. : Сов. энциклопедия , 1972. - 822 c.
  811.111 =161.1(038)
  Большой англо - русский словарь : в 2 т. Т.2:. M - Z / под общ. рук. И.Р.Гальперина. - М . : Сов. энциклопедия , , 1972. - 863 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000 терминов : в 4 т. Т.1. А -З / под общ. ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1996. - 744 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000 терминов : в 4 т. Т.3. О - Р / под общ.ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1997. - 796 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000 терминов : в 4 т. Т.4. / под общ.ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1998. - 703 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский политехнический словарь : более 500 000терминов : в 4 т. Т.2. И - Н / под общ.ред. Д.А.Русака. - М. : ЭТС , 1998. - 750 c.
  811.111=161.1(038)
  Большой русско - английский словарь. С приложением кратких сведений по англ.грамматике и орфоэпии : более 160 000 слов / сост. А.И.Смирницкий; под ред. О.С.Ахмановой - 26-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 2003. - 759 c.
  811.111=161.1(038)
  Бонами Д. Английский язык для технических училищ / предисл. В.Б.Григорова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 286 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонди Е.А. Английский язык. Повторительный курс : учеб.пособие. - М. : Высш.шк. , 1988. - 272 c.
  811.111            81.2Англ-923
  Бонди Е.А. Обсуждаем актуальные проблемы : практикум по общ.- полит. лексике на англ.яз. - М. : Высш. шк. , 1985. - 191 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонди Е.А. Учебник английского языка : учебник для вечернего отд.гумат.фак-тов - М. : ИМО , 1963. - 296 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонк Н. А. Учебник английского языка : В 2-х ч.. Т.Ч. 2. / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова , Л. Г. Памухина - М.,К. : Деконт +: ГИС; Издательство Арий , 2004. - 512 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2 т. Т.1. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - Иваново : Фора , 1994. - 639 c.
  811.111            81.2Англ
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2 т. Т.1. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - М. : ГИС , 1992. - 637 c.
  811.111            81.2Англ
  Борисенко И.И. Русско - английский юридический словарь : 22 000 терминов / И.И.Борисенко, В.В.Саенко. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 606 c.
  811.111=161.1(038) : 34            81.2Англ-4 +67
  Борковский А.Б. Англо - русский словарь по программированию и информатике : Около 6 000 терминов. - 2-е изд., стер. . - М. : Рус.яз. , 1989. - 332 c.
  811.111=161.2 (038) : 004            81.2Англ
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Браун Э. Л. Первый учебный словарь: ок.5000 слов. Для изучающих англ. яз. / Эми Л. Браун, Джон Даунинг, Джон Ситс. - спец.изд. для СССР . - М.;Эдинбург : Рус. яз. : Дабл ю энд Чемберс , 1983. - 320 c.
  811.111(038)            81.2Англ.-4
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб пособие для вузов. - 3-е изд . - М. : УРАО , 2002. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ.
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : УРАО , 2000. - 207 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учеб. пособие. - 2-е изд . - М. : УРАО , 2003. - 103 c. - (Ун-т Рос. академии образования).
  811.111`253            81.2Англ
  Брискина К. Ш. Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / К. Ш. Брискина, М. Ф. Завадская. - 3-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1977. - 294 c.
  811.111(075.8)            81.2(Англ)
  Бузаров В.В Основы синтаксиса английский разгорной речи : учеб.пособие для пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1986. - 128 c.
  811.111`367            81.2Англ-9
  Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці : підруч. для філолог. спец. вищ. навч. закл. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 167 c.
  811.111`1            81.2Англ-5
  Булгакова А.М. Пассивные конструкции в речевой практике : пособие по англ. языку. - М. : Высш. шк. , 1978. - 103 c.
  811.111            81.2Англ
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лаб. работы и тесты. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  811.111(076)            81.2Англ
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лексический минимум. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 111 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Бурова З. И. Пособие по английскому языку для начинающих изучение в неязыковом вузе. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 239 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-9
  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : учебник. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ-923
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : кн. для чтения - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ.
  Василевич Н. А. Общественно-политическая лексика английского языка: англо-русский словарь-минимум, тексты и задания : учеб. пособие для неяз вузов / Н. А. Василевич, Т. В. Каичева, Л. Г. Лизгаро. - Мн. : Выш. шк. , 1985. - 174 c.
  811.111`373            81.2Англ-9
  Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. - М. : Айрис пресс Рольф , 2001. - 349 c. - (Как сделать карьеру).
  811.111.276.6            81.2Англ
  Венкель Т. Вдосконалюйте вашу розмовну англійску : Практичний курс англйської мови для студентів вищих навчальн. заклад. - Чернівці : Книги , 2003. - 296 с. c.
  811.111(075.8)
  Венкель Т. В. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську.Практичний курс англійської мови для студентів вищ.навч.закл. : навч. посібник / Т.В.Венкель, О.Д.Валь. - Чернівці : Книги - XXI , 2003. - 295 c.
  811.111            81.2Англ-923
  Венкель Т.В. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську : практичний курс англійської мовт для вищ.навч.закл. / Т.В.Венкель, О.Д.Валь. - Чернівці : Книги-ХХІ , 2003. - 295 c.
  811.111(075.8)
  Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - 3-е вид . - К. : Освіта , 1994. - 320 c.
  811.111`36(03)            81.2Англ
  Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови : довідник. / Л.Г.Верба, Г.В.Верба. - К. : Логос , 1997. - 341 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Верба Л. Г. Історія англійської мови : посібник для вищ. навч. закл. - Вінниця : НОВА КНИГА , 2006. - 296 c.
  811.111`01-04
  Верба Л. Г. Історія англійської мови : посібник для вищ. навч. закл. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 293 c.
  811.111`01-04            81.2.Англ-03
  Вест М. Английское правописание : справочник / М. Вест, П. Кимбер. - СПБ. : Лань , 1998. - 255 c.
  811.111(035)            81.2Англ
  Власова Е.Л. Английский язык для ученых : учеб. пособ. для обучения уст. англ. речи / Е.Л.Власова Е.Г.Лапшина, Э.Д. Фролькис; отв. ред.: О.Н. Труевцева - Л. : Наука , 1986. - 264 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Волкова З.Н. Право. Английский и русский языки : учеб. пособ. по переводу. - М. : Изд- во УРАО , 2003. - 230 c. - (Ун- т Рос.акад.образование).
  811.111`253            81.2Англ
  Ворончук А.П Аудіоматеріали з англійської мови. - К. : Вища шк. , 1986. - 119 c.
  811.111            81.2 Англ
  Выборова Г.Е Учебник английского языка для гуманитарных факультетов и вузов ( 2 этап ) / Г.Е.Выборова, К.С.Махмурян, О.П.Мельчина. - М. : Флинта:Наука , 1997. - 239 c.
  811.111            81.2Англ
  Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підручник для вищ.навч.закл. / А.Б.Гапонів, М.О.Возна; за заг.ред. В.В.Бондаренка. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 463 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : сб.упражнений. - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб. : Каро , 1999. - 475 c.
  811.111`36
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : сб.упражнений. - 3-е изд., перераб. и доп . - СПб : Каро , 2000. - 506 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. - 3-е изд., перераб. и доп . - СПб. : КАРО , 2000. - 506 c.
  811.111`36
  Голіцинський Ю. Граматика : збірник вправ / Ю.Голіцинський, В.Голіцинська. - 5-е вид., випр. та доп . - К. : Арій , 2010. - 543 c. - (Англійська мова для школярів).
  811.111`36
  Голіцинський Ю. Граматика. Ключі до вправ. - 5-те вид . - К. : Арій , 2010. - 543 c. - (Англійська мова для школярів).
  811.111`36            81.2Англ
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : збірник вправ. - 2-ге вид., перероб . - К. : ІНКОС , 2002. - 477 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Голсуори Дж. Собственник : роман на англ. языке. / Джон Голсуорси. - М. : Менеджер , 2000. - 384 c. - (Galsworthy John. The man of property).
  811.111            81.2Англ
  Гольберг А.А. Роботы.Пособие по английскому языку : учеб. пособие / А.А. Гольберг, Р.А. Дольникова, В.И. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1987. - 135 c.
  811.111            81.2 Англ-923
  Гольд Б.В. Англо - русский словарь автотракторный : ок.50000 терминов / Б.В.Гольд, Р.В.Кугель, С.А.Шершер. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1972. - 704 c.
  811.111=161.2(038):629.3            81.2Англ-4
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка : учебник для ин-то и фак.ин..яз. / Е.М.Гордон, И.П.Крылова. - 3-е изд.,испр.и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 430 c.
  811.111`36            81.2Англ-2
  Горкун М.Г. Учебник английского языка для ин-тов лег.пром-сти, быт.обслуж.и торг.-экон.ин-тов. - К. : Вища шк. , 1986. - 239 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Грамматика английского языка, глагола в таблицах. Неличные формы глагола : учеб. пособие для вузов / О.Г.Ягодникова, Л.П.Дрига, Л.А.Шамрай, Е.А.Батурина. - К. : Вища шк. , 1989. - 167 c.
  811.111`36            81.2Англ-923
  Грамматика английского языка. Морфология : учеб. пособие для пед.ин-тов / Н.А.Корнеева, М.И,Оссовская, К.А.Гузеева. - М. : Просвещение , 1985. - 288 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Грамматика английского языка.Морфология.Синтаксис : учеб. пособие для вузов / Н.А.Кобрина, Е.А.Корнеева, М.И.Оссовская, К.А.Газеева. - СПб. : Союз , 2001. - 496 c. - (Изучаем иностр.языки).
  811.111`36            81.2Англ
  Грамматика английского языка: Морфология.Синтаксис. : Учебное пособие / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева - СПб : Союз , 2002. - 496 c.
  811.111`36            81.2 Англ.
  Грин Лана Английский язык.Практикум : В 3-х кн.. Т.2. Грамматические упражнения с ключами - Х. : Ранок , 2001. - 192 c.
  811.111`36            81.2 Англ
  Гринбаум С. Словарь трудностей английского языка / Сидней Гринбаум, Джанет Уиткат. - спец.изд . - М. : Рус.яз. , 1990. - 786 c.
  811.111(038)            81.2Англ-4
  Грызулина А.П Обучение чтению научно - популярной литературы на английском языке : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 110 c.
  811.111            81.2Англ
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.1. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111(075.8)            81.2 Англ.
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : У 2-х ч.. Т.2. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2005. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Гужва Т. М. Англійська мова :Розмовні теми : В 2-х ч.. Т.1. : Навч.посібник / Худож.-оформлювач І. В. Осипов - Х. : Фоліо , 2003. - 414 c.
  811.111            81.2 Англ
  Гужва Т.М Англійська мова, розмовні теми : в 2 т. Т.1. : навч.посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Х. : Фоліо , 2006. - 414 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми : в 2 т. Т.2. : навч. посібник для ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів. - Харків : Фоліо , 2006. - 381 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Гужва Т.Н. Английский язык.Тесты для чтения и аудирования.Упражнения по грамматике для абитуриентов ,слушателей курсов,студентов филолог.фак. : в 2 т. Т.1. / Т.Н.Гужва, О.Б.Кодалашвили, Ю.Ю.Романовская. - К. : Тандем , 1998. - 366 c.
  811.111            81.2Англ
  Гужва Т.Н. Английский язык.Тесты для чтения и аудирования.Упражнения по грамматике для абитуриентов , слушателей курсов, студентов филолог.фак. : в 2 т. Т.2. / Т.Н.Гужва, О.Б.Кодалашвили, Ю.Ю.Романовская. - К. : Тандем , 1998. - 414 c.
  811.111            81.2Англ
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка для технических вузов. - М. : Высш.шк. , 1972. - 320 c.
  811.111            81.2Англ
  Давыдов М.В. Интонация коммуникативных типов предложений в английском языке (Use the best English) : учебник для вузов / М.В.Давыдов, Е.Н.Малюга. - М. : Дело и сервис , 2002. - 223 c.
  811.111`2            81.2Англ
  Давыдова М.А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам : науч.- теорет. пособие. - М. : Высш.шк. , 1990. - 172 c. - (Б-ка преподавателя).
  811.111            81.2Англ
  Данилова З.В. Ділова англійська мова. Комерційне право : навч. посібник / З.В.Данілова, Н.В.Подоба, А.М.Сомова. - Тернопіль : Астон , 2000. - 128 c.
  811.111(075.8)
  Данилова З.В. Ділова англійська мова. Комерційне право : навч. посібник / З.В.Данилова, Н.В.Подоба, А.М.Сомова. - Тернопіль : Астон , 1999. - 128 c.
  811.111            81.2Англ
  Де Вриз М. Internationally Yours.Международная деловая переписка как средство достижения успеха / пер. с англ. Н.В.Кузнецовой. - М. : Весь Мир , 2001. - 385 c.
  811.111            81.2Англ.
  Джером К. Джером Трое в лодке. Three Men in a Boat : роман на англ. яз. - М. : Менеджер , 2003. - 287 c.
  811.111            81.2Англ-93
  Джоунз Даниэль Словарь английского произношения. - М. : Госиздат иностран. и нац. словарей , 1963.
  811.111`342            81.2 Англ
  Диксон Р. Говорите по- английски. : учеб.пособие для неяз.вузов. - 4-е изд . - М. : Высш.шк. - 270 c.
  811.111            81.2 Англ
  Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка : учеб.- метод.пособие. - Казань : Изд-во Казан.ун-та , 1986. - 118 c.
  811.111            81.2 Англ-2
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно - технической литературы (англ.язык) / С.Я.Докштейн, Е.А..Макарова, С.С.Радоминова. - 2-е изд.,испр . - М. : Воениздат , 1967.
  811.111`25            81.2 Англ
  Доценко І.В. О.Генрі. Вибрані твори : посібник для самостійн.читання / І.В.Доценко, О.В.Євчук. - Вінниця : Нова Книга , 2005. - 175 c.
  811.111            81.2 Англ
  Драгункин А. Классный самоучитель английского для начинающих и начинавших - СПб.: : Юнидис,Успех , 2002. - 384 c.
  811.111
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мови : посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2005. - 224 c.
  [811.111`38 +811.161.2`38](075.8)            81.2Англ + 81(4Укр)
  Дубовский Ю.А. Функциональное общение на английском языке : учеб.пособие для ин-тов и фак.ин.яз. / Ю.А.Дубовский, А.В.Кучер. - К. : Вища шк. , 1991. - 311 c.
  811.111            81.2Англ
  Дубовский Ю.А. Обучение пониманию английской речи на слух : учеб.пособие для ин-тов и фак.ин.яз. / Ю.А.Дубовский, А.В.Кучер. - К. : Вища шк. , 1987. - 247 c.
  811.111            81.2Англ
  Дубровин М.И. Иллюстрированная грамматика английского языка : кн.для учащихся. - 3-е изд . - М. : Просвещение , 1986. - 416 c.
  811.111            81.2Англ
  Дубровин М.И. Школьный англо - русский словарь : пособие для учащихся. - М. : Просвещение , 1985. - 303 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь : Словарь - 3-е изд.,испр. и дораб. . - М. : Просвещение , 1993. - 317 c.
  811.111=161.1(038)            91.2 Англ.
  Дудченко М.Н. Пособие для самостоятельного чтения / М.Н.Дудченко, Л.И.Рыжкова, Н.И.Чернюк. - К. : Вища шк. , 1986. - 158 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Елисеева А.Г. Учебник английского языка для неязыковых фак. ун-тов / А.Г.Елисеева,Г.В.Боганова - М. : Высш.шк. , 1970. - 192 c.
  811.111            4И(Англ)
  Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз (Practical Ctylistics of English) : учбов.- метод. посібник / Л.П.Ефімов, О.А.Ясінецька. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 228 c.
  811.111`38(075.8)
  Жданова И.Ф. Англо - русский экономический словарь: ок.60 000 терминов и терминологических словосочетаний / И.Ф.Жданова, Э.Л.Вартумян. - 3-е изд . - М. : Рус. яз. , 2000. - 874 c.
  811.111=161.1(038):330            81.2Англ.
  Жданова И.Ф. Русско - английский экономический словарь: более 80 000 терминов. - 2-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 2000. - 880 c.
  811.111=161.1(038):330            81.2Англ-4
  Займовский С.Г. Краткий англо - русский и русско - английский словарь / под ред. А.В.Литвинова. - 27-е изд., испр . - М. : Рус.яз. , 1989. - 464 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Займовский С.Г. Краткий англо - русский и русско - английский словарь / под ред. А.В.Литвинова. - 27-е изд. стер . - М. : Рус.яз. , 1988. - 464 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Зайцева Л.П. Микропроцессоры в поисках информации.Пособие по обучению чтению на англ.яз. : для техн.спец.вузов / Л.П. Зайцева, О.Г. Чупрына. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  811.111            81.2Англ
  Зейденберг В.К. Англо - русский словарь по вычислительной технике : ок.24 000 терминов. / В.К.Зейденберг, Ю.Л.Зиман, А.Н.Зимарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Русский язык , 1974. - 535 c.
  811.111=161.1(038) : 004            81.2Англ.+681.3
  Знаменская Т.А Стилистика английского языка.Основы курса : учеб.пособие. - М. : УРСС , 2002. - 206 c.
  811.111`38            81.2 Англ
  Золотых В.Т Англо - русский словарь по сварочному производству: ок.1200 терминов / под ред. А.А.Ерохина. - 2-е изд. , перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1967. - 376 c.
  [811.111=161.1 : 621.791](038)            81.2Англ
  Золотых В.Т. Англо - русский словарь по сварочному производству: ок. 6000 терминов. - М. : Физматгиз , 1961. - 191 c.
  [811.111=161.1:621.79](038)
  Зражевская Т.А. Трудности перевода общественно - политического текста с английского языка на русский : учеб.пособие для ин -тов и фак.ин..яз. / Т.А.Зражевская, Т.И.Гуськова. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 240 c.
  811.111`25            81.2Англ-7
  Иванов А. О. Английские разговорные формулы : учеб. пособие для вузов / А.О. Иванов, Джейн Поуви. - М. : Просвещение , 1989. - 128 c.
  811.111            81.2Англ
  Иванова И.П. История английского языка : учебник, хрестоматия. словарь / И.П. Иванова, Л.П. Чахоня, Т.М. Беляева. - СПб : Лань , 1999. - 510 c.
  811.111            81.2Англ-03
  Игнатова Т.Н. Английский язык: Интенсивный курс : учеб.пособие для неяз.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 255 c.
  811.111            81.2Англ
  Израилевич Е.Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке.Business correspondence and documents in English. - М. : ЮНВЕС: Иностр.яз. , 2001. - 496 c.
  811.111(044.4)            81.2 Англ
  Иллюстрированный англо - французско - немецко - русский разговорник Сольмана. - М. : Кредо , 1992. - 271 c.
  811.111=133.1=112.2=161.1(076.3)            81.2
  Итс Р. У Янтарного моря : кн. для чтения с коммент. на англ. языке / коммент. М.Пашковской ; пер. С.Тагор. - М. : Рус.яз , 1983. - 208 c.
  811.111            81.2Р
  Кабакчи В.В. Практика английского языка : сб. упражнений по переводу. - 2-е изд., испр . - СПб. : Союз , 2000. - 255 c.
  811.111            81.2 Англ.
  Казакова Т.А. Практические основы перевода.English - Russian : учеб.пособие. - СПб. : Союз , 2003. - 319 c. - (Изучаем иностранные языки).
  811.111`253            81.2Англ-7
  Как сдать экзамен по английскому языку : учеб.пособие - Ростов н/Д : Феникс , 1997. - 350 c.
  811.111            81.2Англ
  Каникевич А.Д. Англо - русско - украинский терминологический словарь по бухгалтерскому учету и аудиту: 3000 слов и словосочетаний / под ред. С.Ф. Голова. - К. : Либра , 2003. - 255 c.
  811.111=161.1=161.2(038) : 657            81.2Англ
  Карабан В.І. Англійсько - український юридичний словник: понад 75 тис. слів та словосполучень юрид. підмови та близько 160 тис. укр. перекладних відповідників. - Вінниця : Нова книга , 2004. - 1085 c.
  811.111=161.2(038) : 34            81.2Англ-9
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - 4-е вид., випр . - Вінниця : Нова книга , 2004. - 574 c. - (МОН).
  811.111`25
  Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську (Theory and Practice of Translation from Ukrainian into English) : навч. посібник - довідник для вищ.навч.закл. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 606 c. - (МОН).
  811.111`25
  Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську (Theory and Practice of Translation from Ukrainian into English) : навч. посібник-довідник для ВНЗ. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 606 c. - (МОН).
  811.111`25
  Карабан В.І. Українсько - англійський юридичний словник. Понад 65000 слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч англійських перекладних відповідників. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 967 c.
  811.111=161.2(038) : 340            81.2Англ-4
  Карабан В.І. Переклад англйської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми - Вінниця : Нова книга , 2020. - 564с. c.
  811.111
  Карабан В.І., Мейс Дж. Dictum factum translation course.Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову : Посібник-довідник - Винниця : Нова книга , 2003. - 608с. c.
  811.111.(075)
  Карпусь И.А. Английский деловой язык : учеб. пособ. - 3-е изд., доп . - К. : МАУП , 1997. - 223 c. - (Межрегиональная академия управления персоналом).
  811.111            81.2Англ
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич. - М. : ЮНВЕСТ ЛИСТ , 1999. - 717 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Квеселевич Д.И. Русско - английский фразеологический словарь :ок.7000 фразеолог.единиц. - 3-е изд.,стер . - М. : Рус. яз. , 2001. - 705 c.
  811.111 =161.1`373.7(038)            81.2Анг-4
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : навч.посібник / Д.І Квеселевич,В.П.Сасіна. - Вінниця : Нова кн. , 2001. - 126 c.
  811.111`373            81.2Англ
  Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматике. Временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях : для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филолог.фак. - К. : Тандем , 1997. - 256 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. - К. : Б.и. , 1995. - 207 c.
  811.111`366.58            81.2Англ.
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола : учеб.пособие для неяз.вузов. - М. : Высш.шк. , 1985. - 184 c.
  811.111`366.58            81.2Англ-2
  Книга для чтения по английскому языку для технических вузов (радиотехнического и энергитического профиля) : учеб.пособие / сост.: Т.М.Новицкая, В.М.Макеева. - 2-е изд.,испр.и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 72 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Книга для чтения по английскому языку для технических вузов. : учеб.пособие для втузов / сост.:Е.В.Людвигова, Н.В.Владинец, И.А.Кальянц. - М. : Высш.шк. , 1982. - 110 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Коваленко А.Я. Загальний курс науково - технічного перекладу . - К. : ИНКОС , 2002. - 317 c.
  811.111            81.2Англ-7
  Коллин П. Словарь американского употребления английского языка:для начинающих / П.Х.Коллин, М.Лоуи, К.Уэйланд. - Спец.изд . - М. : Рус.яз. , 1991. - 279 c.
  811.111(038)            81.2 Англ-4
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку:для неязыковых вузов. - 6-е изд.,испр . - М : Высш.шк. , 1989. - 142 c.
  811.111            81.2 Англ-923
  Комолова З.П. Популярная электроника : пособие по обучению чтению на англ.яз. для радиотехнич.и приборостроит.спец.вузов. / З.П.Комолова, В.П.Новоселецкая, Н.В.Новикова. - М : Высш.шк. , 1988. - 156 c.
  811.111            81.2Англ-923
  Конан-Дойл А. Шерлок Холмс расследует : кн. для чтения на англ. яз. / сост.и адаптация Г.А.Кротовой. - К : Знание , 1998. - 63 c.
  811.111            81.2Англ
  Кортней Р. Словарь глагольных идиом. - спец.изд . - М. : Рус.яз. , 1986. - 734 c.
  811.111            81.2Англ.
  Кортни Р. Английские фразовые глаголы : англо-русский словарь.Свыше 12 000 глаголов и 30 000 значений. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.язык , 2001. - 767 c.
  811.111`367.625`374
  Крамаревский А. Англо - русский политический словарь : в 2 т. Т.1. A - I. - К. : Альтерпрес , 2000. - 845 c.
  811.111=161.1(038)            81.2 Англ
  Крамаревский А. Англо - русский политический словарь : в 2 т. Т.2. J - Z. - К. : Альтерпрес , 2000. - 704 c.
  811.111=161.1(038)            81.2 Англ
  Краткий англо - р усский толковый словарь экономических и финансовых терминов / пер. с англ. А.Н. Полякова и др.; под ред. Е.М. Четыркина. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 112 c.
  [811.111=161.1 : 330 ](038)            65.5я2+81.2Англ-4
  Краткий англо - русский словарь: ок. 20000 слов / под ред. О.С. Ахмановой. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Изд-во иностр. и нац.словарей , 1951. - 544 c.
  811.111=161.1(038)            81.2 Англ
  Кристи А. Бесконечная ночь : пособие по обучению чтению на англ. яз. / сост.С.В. Гапонова. - К. : Знание , 1997. - 80 c.
  811.111            81.2Англ
  Кристи А. Подвиги Геракла : Учеб. пособие / Сост., обраб. текста Н. И. Кролик - М. : Высш. шк. , 1988. - 95 c.
  811.111
  Крупнов В.Н. Общественно - политическая лексика : англо - русский словарь - справочник. - М. : Высш.шк. , 1985. - 174 c.
  811.111            81.2Англ
  Крупнов В.Н. Пособие по общественно - политической и официально - деловой лексике : для слушателей курсов, изучающих англ. язык. - М. : Высш.шк. , 1984. - 224 c.
  811.111            81.2Англ-9
  Крылова И.П Грамматика современного английского языка : учебник для ин-тов и фак.иностр.языков / И.П.Крылова, Е.М.Гордон/ - 8-е изд . - М. : Университет , 2002. - 448 c. - (На англ. языке).
  811.111`36            81.2Англ
  Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд . - М. : Университет , 2000. - 432 c.
  811.111`36            81.2Англ
  Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка : учеб.пособие для вузов. - М. : Университет , 2000. - 425 c.
  811.111`36            81.2 Англ
  Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка : учеб. пособие - М. : ГЛОССА , 2000. - 425 c.
  811.111`36            81.2 Англ.-2
  Крылова И.П. Английская грамматика для всех / И.П.Крылова, Е.В.Крылова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 270 c.
  811.111            81.2Англ-2
  Кубарьков Г. Л. 500. Сучасні теми з англійської мови / Г. Л. Кубарьков, В. О. Тимощук - Донецьк : `БАО` , 2005. - 608 c.
  811.111            81.2 Англ
  Кубарьков Г. Л. Английский язык без проблем - Донецк : БАО , 2011. - 480 c.
  811.111            81.2 Англ
  Кузнецов В.С. Американская литература. Первая четверть XX столетия : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1987. - 343 c. - ((На анг.языке)).
  811.111 + 82.0(73)            81.2Англ + 83.37США
  Кузьмичева Т.Н. Сборник скетчей : пособие по англ. языку для начинающих. - М. : Высш.шк. , 1991. - 188 c.
  811.111            81.2Англ
  Куклина И. П. Energy is the Source of lafe : Пособие по английскому языку для средних сециальных технических учебных заведений - СПб : КАРО , 2000. - 512 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Кумаров М.Г. Новый бизнес английский. Курс деловой лексики английского языка. - М. : АКАЛИС , 1997. - 396 c.
  811.111            81.2Англ.
  Курашвили Е.И. Английский язык для технических вузов : начальный курс / Е.И.Курашвили, Е.С.Михалкова. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1991. - 412 c.
  811.111            81.2Англ
  Курс английского языка для продолжающих : Учебник для вузов / Н.Д.Токарева,И.М.Богданова - М. : Феникс , 1996. - 383 c.
  811.111(075.8)
  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту : підручник для студентів старших курсів філологічних спеціальностей - Вінниця : Нова книга , 2004. - 261 c.
  811.111            81.2Англ
  Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови (англійською мовою) : підручник. - Вінниця : НОВА КНИГА , 2003. - 160 c.
  811.111`38
  Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови (англ.мовою) : підручник для фак. інозем.мов. - 2-е вид.,переглянуте та поширене . - Віннниця : Нова книга , 2000. - 160 c.
  811.111`38            81.2Англ
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 144 c.
  811.111`38            81.2Англ.
  Мартиненко М. Ю. Ділова англійська мова Business english : Навч.посібник / М.Ю. Мартиненко, О. З. Наумова - К. , 2009. - 168 c.
  811.111 (075.8)            81.2Англ
  Масюченко И. П. 250 правил современного английского языка : Справочник для школьников и студентов - Донецк : БАО , 2002. - 448 c.
  811.111            81.432.1
  Масюченко І.П. Англійська мова : довідник школяра і студента. - Донецьк : ВКФ ``БАО`` , 2002. - 447 c.
  811.111(03)
  Матюшенков В.С. Англо- русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании и Австрии - М. : Флинта: Наука , 2002. - 515 c.
  811.111=161.2(038)            81.2Англ.4
  Медведєва Л. М. та інш. Англо-рукраїнсько-російский словник усталених виразів : словник / Л. М. Медведєва, Н. Ю. Медведєва - К.-Тернопіль : вид-во "Українська енціклопедія"; Акціонерне товар
  811.111-811.161.2
  Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык.Учебник устного перевода : Учеб.для вузов / А.П.Миньяр-Белоручева, К.В.Миньяр-Белоручев - Москва : ЭКЗАМЕН , 2003. - 350 c.
  811.111`253            81.2
  Мирам Г.Э Алгоритмы перевода : Вступительный курс по форматизации перевода / под ред.М.Даймонда : Эльга, Ника-Центр , 2004. - 175 c.
  811.111 : 81`25
  Мисак Л. Англійська мова. Камунікативний аспект. : Підручник для ВНЗ. - Львів , 2007. - 430 c.
  811.111(075.8)
  Митина И. Е. Англо-русский синонимический словарь прилагательных - СПб. : КАРО , 2003. - 448 c.
  811.111 = 161.2( 038 )            81.2 Англ
  Митусова О.А. Английский для аспирантов (экономические специальности) : Учебное пособие - Ростов-н/Д. : Феникс , 2003. - 312 c.
  811.111            81.2 Англ
  Млявая С.В. English Grammar Difficulties. Английский язык: Трудности перевода грамматических конструкций : пособ. для экон. спец. вузов. - Минск : Амалфея , 2002. - 175 c.
  811.111`367.5            81.2Англ-2
  Морська Л.І Вправи з граматики англійської мови : навчальний посібник - Тернопіль : Астон , 2002. - 162 c.
  811.111``36
  Муратов Э.Н. Дипломатические документы и дипломатическая переписка на английском языке : учеб.пособие для вузов - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Астрель: АСТ , 2001. - 220 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ.
  Науменко Л. П. Business English Course:Бизнес-курс английского языка : Учебное пособие - К. : А.С.К. , 2005. - 448 c.
  811.111 (075.8)            81.2Анг-9
  ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови теорія і практика: Навч посібник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2007. - 525 c.
  811.111.373(075.8)
  Переклад англомовної громадсько-політичної літератури.Система державного управління США : Навчальний посібник / Л.М. Черноватий, В.І.Карабан, О.В.Ребрій, І.П. Ліпко, І.П. Ярощук; За ред. Л.М. Черноватого,В.І. Карабана - Вінниця : Нова Книга , 2006. - 400 c.
  811.111`252(075.8)            81.432.1-7
  Пестрякова Н. В. 151 разговорная тема по английскому языку : Для старшекласников и абитуриентов - Х. : Торсинг , 2000. - 304 c.
  811.111            81.2Англ
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : учеб.пособие для неязык.вузов. - 7-е изд.,испр . - М. : Высш.шк. , 1991. - 416 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Петроченков А.В. Business English для успешных менеджеров : Учебное пособие - М. : Добрая книга , 2006. - 192 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) : навч.посібник / В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьмина. - Вінниця : Нова книга , 2003. - 204 c.
  811.111`25            81.2Англ
  Пособие по английскому языку для студентов II-III курсов строительных вузов / Е.Н.Горбунова, И.А.Носенко, М.М.Грищина - М. : Высш. школа , 1978. - 159 c.
  811.111            4 И./Анг/
  Практикум по грамматике английского языка для заочников. Пособие для самостоятельной работы : учеб. пособие / А.П.Грызулина, Л.К.Голубева, Н.М.Пригоровская. - М. : Высш. шк. , 1992. - 159 c.
  811.111            81.2Англ
  Практическая фонетика английского язіка : учебник / М.А.Соколова, К.П.Гинтовт,Л.А.Кантер - М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС , 2001. - 382 c.
  811.111`342
  Практическая фонетика английского языка : учебник для вузов / М.А.Соколова, К.П.Гинтовт, Л.А.Кантер - М. : Гуманит. изд. центр "Владос" , 2003. - 382 c.
  811.111`342
  Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин,Л.И.Селянина,К.П.Гинтовт и др.; под ред. В.Д.Аракина - 5-е изд., испр. . - М. : ВЛАДОС , 2000. - 536 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин,Л.И.Селянина,К.П.Гинтовт и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 5-е изд.,испр . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 536 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, К.П.Гинтовт и др. - 5-е изд., испр . - М. : ВЛАДОС , 2003. - 536 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 2 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, А.В.Куценко и др.; под ред.В.Д.Аракина. - 6-е изд., доп. и испр . - М. : ВЛАДОС , 2003. - 516 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 2 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, А.В.Куценко и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2001. - 516 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 2 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Л.И.Селянина, А.В.Куценко и др.; под ред.В.Д.Аракина. - 5-е изд.,перераб и доп . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 516 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка. 2 курс : Учебное пособие / Под ред. В.Д. Аракина - 7-е изд., доп. и испр. . - М. : ВЛАДОС , 2006. - 516 c.
  811.111(075.8)            81.2 Англ-923
  Практический курс английского языка. 5 курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, Г.Б.Антрушина, Е.П.Кириллова и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд., перераб и доп . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 228 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.3-й курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, И.А.Новикова, О.В.Афанасьева и др.; под ред.В.Д.Аракина. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2006. - 431 c. - ((Учебник для вузов)).
  811.111
  Практический курс английского языка.3-й курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, И.А.Новикова, О.В.Афанасьева и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 1999. - 431 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.4-й курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, И.А.Новикова, Г.В.Аксенова-Пашковская и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 2000. - 335 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.4-й курс : учебник для вузов / В.Д.Аракин, И.А.Новикова, Г.В.Аксенова-Пашковская и др.; под ред. В.Д.Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ВЛАДОС , 1998. - 335 c.
  811.111(075.8)
  Практический курс английского языка.Первый этап обучения : учебник для вузов / А.В.Савватеева, И.С.Тихонова, Л.Б.Ковалева - 2-е изд. . - Дубна : Феникс , 2002. - 591 c.
  811.111(0.75.8)
  Практичний курс англійської мови Т.3. : Підручник / За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана - Вінниця : Нова Книга , 2006. - 520 c.
  811.111.2(075.8)            81.432.1-923
  Практичний курс англійської мови Т.1. : Підручник / За ред. Л.М.Черноватого, В.І. Карабана - Вінниця : Нова Книга , 2005. - 432 c.
  811.111.(075)            81.432.1-923
  Практичний курс англійської мови Т.2. : Підручник / За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана - Вінниця : Нова Книга , 2005. - 356 c.
  811.111(075)            81.432.4-923
  Прискоренний курс анлійської мови : підручник для вищ.навч.закл. / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л.Мотова та ін. - 2-е вид., перероб . - К. : Вища шк. , 1993. - 303 c.
  811.111(075.8)            81.2Англ
  Пронина Р.Ф. Пособие по английскому языку для заочных и технических вузов : учеб.пособие. - М. : Высш.шк. , 1980. - 277 c.
  811.111(075.8)
  Романов Д. А. Сучасний англо-український українсько-англійський словник. 57 000 слів + граматика / Д. А. Романов, О. В. Зав`язкін - Донецьк : `БАО` , 2009. - 448 c.
  811.111 = 161.2( 038 )            81.2 Англ
  Романова Л.И. Английская лексика в тестах : Учебное пособие - 2-е изд. . - М. : Айрис-пресс , 2004. - 336 c. - (( Домашний репетитор )).
  811.111 (075)            81.2 Англ
  Ростова Г.М. Политика. Дипломатия. СМИ. Англо-русский словарь активной лексики: Около 10 000 слов и словосочетаний. - 2-е изд., стереотип . - М. : РУССО , 2003. - 224 c.
  811.111=161.1(038)            81.2Англ-4
  Семенчук Ю.О. Ділова англійська мова : Навч. посібник для слухачів магістратури спец. "Державна служба" - Тернопыль : Астон , 2002. - 152 c.
  811.111.276.6
  Синельникова Н. М. Учебник английского языка : Для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н. М. Синельникова, А. А. Барбарига - М. : Высшая школа , 1982. - 301 c.
  811.111 (075.8)            81.2 Англ
  Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи : кн.для чтения на англ.яз. - СПб : Антология , 2007. - 254 c.
  811.111
  Фоломкина С.К. Англо - русский учебній словарь : ок. 3 500 слов / С.К.Фоломкина, Г.М.Уайзер. - 5-е изд, стер . - М. : Рус.яз. , 1981. - 471 с. c.
  811.111            81.2 Англ
  Фонетика англійської мови : фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : посібник для вищ.навч.закл. - Вінниця : НОВА КНИГА , 2005. - 208 c.
  811.111`342
  Фонетика англійської мови: Фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : Навчальний посібник / М.П. Дворжецька, Т.В. Макухіна, Л.М. Велікова, Є.О. Снегірьова - Вінниця : Нова Книга , 2005. - 208 c.
  811.111`342(075.8)            81.432.1-1
  Фрейтас Дж.Ф. де Минимум для общения : справ.пособие по разговор.англ.яз. - 2-е изд . - М. : Вісш.ше. , 1990. - 141 c.
  811.111
  Хведченя Л.В. Практический курс современного английского языка : 2-х ч.. Т.Ч.1. : Учеб. пособие для гуманит. спец. вузов. - Минск : Выш.школа , 2002. - 285 c.
  811.111(075.8)
  Хведченя Л.В. Практический курс современного английского языка : 2-х ч.. Т.Ч.2. : Учеб. пособие для гуманит. спец. вузов. - Минск : Выш.школа , 2002. - 317 c.
  811.111(075.8)
  Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю английского языка (фонология,морфология) - 3-е изд., испр. . - М : ЧеРо , 2011. - 180 c.
  811.111            81.2Англ-03
  Черепанов А.Т. Англо-русский словарь сокращений по компьютерным технологиям,информатике,электронике и связи.Около 19 000 единиц - 2-е изд.,стереотип. . - М. : Русский язык , 2001. - 496 с. c.
  811.111"374:003.083:004
  Черноватий Л.М. Курс англійської мови для дорослих:Початковий етап : Підруч. - К.: : Вид-во ім. О.Теліги , 1995. - 480с. c.
  811.111
  Черноватий Л.М. та ін. Переклад англомовної технічної літератури.Електричне та електронне побутове устаткування.Офісне устаткування.Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : Навч. посібник для ВНЗ / Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, О.О.Омелянчук; за ред.Л.М.Черноватого, В.І.Карабана - Вінниця : Нова книга , 2006. - 291 c.
  811.111"25
  Шах-Назарова В.С. Английский для вас : 2. Т.2. : Учебное пособие / В.С.Шах-Назарова, К.В. Журавченко - 3-е изд.,испр. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1987. - 304 c.
  811.111            81.2 Англ.
  Шіріян А.С. Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (English for technical students) : навч. посіб. для ВНЗ / А.С. Шіріян, С.В. Корнієнко. - К. : Кондор , 2005. - 205 c.
  811.111
  Шульженко Ю.М. Praktikal grammar of English: Modality : Навчальний посібник / Ю.М.Шульженко, Т.В.Чрділелі - Кременчук : Кременчуцький національний університет ім.Михайла , 2020. - 312 c.
  811.111(075)
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка : Учебник / Л.С.Ямпольский ,Г.П.Ятель,Е.Е.Реголянт - 4-е изд.,испр. и доп. . - Львов : Львовского университета , 1971. - 345 c.
  811.111            81.2Англ