Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  669 Металургія

  Абрикосов А.А. Основы теории металлов : учеб.руководство для физ. спец. вузов. - М. : Наука , 1987. - 520 c.
  669 : 53
  Акшенцева А.П. Металлография коррозионностойких сталей и сплавов : справочник. - М. : Металлургия , 1991. - 288 c.
  [669.14.018.8 +669.018.8] :620.18
  Алюминиевые сплавы. Плавка и литье алюминиевых сплавов : справ. руководство / отв. ред. В.И.Добаткин. - М. : Металургия , 1970. - 416 c.
  669.9
  Артингер И. Инструментальные стали и их термическая обработка : справочник / пер. с венгер. В.П.Романова и Б.В.Климова. - М. : Металлургия , 1982. - 312 c.
  669.14.018.25
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Атлас дефектов стали / пер. с нем. - М. : Металлургия , 1979. - 188 c.
  669.017
  Атлас шлаков : справ.изд. / Пер. с нем. Г.И.Жмейдина; под ред. И.С.Куликова. - М. : Металлургия , 1985. - 207 c.
  669.046
  Бабей Ю.И. Защита сталей от коррозионно- механического разрушения / Ю.И.Бабей, Н.Г.Сопрунюк. - К. : Техніка , 1981. - 126 c.
  669.14:620.194 +620.197.6
  Башнин Ю.А. Влияние переплавных процессов на структуру и свойства стали / Ю.А.Башнин, В.Н.Исакина, Е.А.Масленкова. - М. : Металлургия , 1991. - 240 c.
  669.14
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Борнацкий И.И. Теория металлургических процессов : учеб.пособие для металлур.вузов и фак. - К. ; Донецк : Вища шк. , 1978. - 287 c.
  669.1.001
  Бородулина Е.К. Технический анализ и контроль электрохимических производств неорганических веществ : учеб.пособие для хим. - технол. техникумов / Е.К.Бородулина, С.С.Шрайбан. - М. : Химия , 1973. - 208 c.
  543 : 661.322 : 661.4 : 669. 882.37
  Бочвар А.А. Металловедение : учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургиздат , 1956. - 495 c.
  669.017
  Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб., доп . - М. : Высш. шк. , 1977. - 391 c.
  669.02+62-83
  Вайнгард У. Введение в физику кристаллизации металлов / пер. с англ. О. В. Абрамова; под ред. Я. С. Усманского. - М. : Мир , 1967. - 155 c.
  669.01
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 239 c.
  669.1/8
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металургия , 1985. - 239 c.
  669
  Венецкий С. И. Рассказы о металлах. - 2-е изд., доп . - М. : Металлургия , 1975. - 240 c.
  669.1/8
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства / Б. Видеке, Ю. Б. Иванов. - Харьков : Основа , 1994. - 174 c.
  669.013.5
  Видеке Б. Система рациональной организации металлургического производства : Монография / Б.Видеке ,Ю.Б.Иванов - Харьков : Основа , 1994. - 170 c.
  669.1            65.9(2)304.12
  Виробництво алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / Т.М. Нестеренко, О.М. Нестеренко, Г.О. Колобов, В.П.Грицай. - К. : Вища шк. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Вишняков Я.Д. Управление остаточными напряжениями в металлах и сплавах / Я.Д.Вишняков, В.Д.Пискарев. - М. : Металлургия , 1989. - 253 c.
  539.3/.5 : 669
  Войтюк В.Б. Черная металлургия Украины в 1986 - 1990 гг. - К. : Технiка , 1986. - 120 c.
  669(477)
  Воскобойников В.Г. Общая металлургия : учебник для вузов / В.Г.Воскобойников, В.А.Кудрин,А.М.Якушев; под науч. ред. В.Г.Воскобойникова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1985. - 479 c.
  669
  Г.В.Самсонов - ученый, учитель, друг. - К. : Наук.думка , 2012. - 191 c. - (НАН Украины.Ин-т проблем материаловедение им. И.Фр).
  669.018.45 + 929Самсонов Г.В.
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 526 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Инструментальные стали. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 584 c.
  669.14.018.252.5
  Геллер Ю.А. Материаловедение ( методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 5-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1984. - 383 c.
  669.017+620.22
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие для вузов / Ю.А.Геллер, А.Г.Рахштадт. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1975. - 447 c.
  669.017+620.22
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов ( модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горский В.Г. Планирование промышленных экспериментов (модели статики) / В.Г.Горский, Ю.П.Адлер. - М. : Металлургия , 1974. - 264 c.
  519.23 : 669
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Гуляев А.П. Инструментальные стали : справочник / А.П.Гуляев, К.А.Малинина, С.М.Северина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  669.14.018.25
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник для втузов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1986. - 542 c.
  669.017
  Гуляев А.П. Чистая сталь. - М. : Металлургия , 1975. - 184 c.
  669.015.5 : 669.14
  Дж.Гилман Металлические стёкла : Пер.с англ. М.А.Дроздовой - Москва : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1990. - 302 c.
  669.15-194.3 :539.374
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дондык И.Г. Механические испытания металлов : справочник. - К. : АН УССР , 1962. - 228 c.
  669.01
  Дроздова М.А. Металлические стёкла / Дж.Дж.Гилман - Москва : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669
  Егоров В.Ф. Электромеханические системы циклического нагружения. - Челябинск : Металлургия , 1991. - 208 c.
  62-82 : 669.02-585
  Електрошлаховая технология в машинностроении / В.И. Медовар, В.Н. Саенко, Нагаевский и др., 1984. - 215 c.
  669.187
  Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии / А.П.Жуков, А.И.Малахов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 166 c.
  669.017 + 620.163
  Журавлев В.Н Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 331 c.
  669.14
  Журавлев В.Н. Машиностроительные стали : справочник / В.Н.Журавлев, О.И.Николаева. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 391 c.
  669.14
  Журавлев Г.И. Химия и технология ферритов : учеб.пособие для вузов. - Л. : Химия , 1970. - 192 c.
  669.112.228
  Зайцев Ю.С. Промышленные печи : учеб.пособие для вузов / Ю.С.Зайцев, О.В.Филипьев. - Х. : ХГПУ , 1998. - 546 c.
  669.041+66.041
  Зорев Н.Н. Обработка резанием тугоплавких сплавов(на основе молибдена) / Н.Н.Зорев, В.М.Фетисов. - М. : Машиностроение , 1966. - 227 c.
  621.91 : 669.018.45 :669.28
  Казаков Н. Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учебное пособие / Н .Ф. Казаков, А. М. Осокин, А. П. Шишкова; под ред. Н. Ф. Казакова - Москва : Металлургия , 1976. - 688 c.
  669.1
  Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. - М. : Металлургия , 1984. - 263 c.
  669.017 : 539.52
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.1. Физико - химическая механика конструкционных материалов. - К. : Наук. думка , 1985. - 226 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. - К. : Наук.думка , 1985. - 239 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Качество стали и влияние на него использования лома / сост.: Л.Н.Шевелев,В.И.Метушевская. - М. : Машиностроение , 1995. - 173 c.
  669.18
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов. - 3-е изд., доп.и перераб . - М.-Л. : Машгиз , 1959. - 395 c.
  669.017
  Клименко С.А. Фрактальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність різанням та зносостійкість різального інструменту : монографія / С.А.Клименко, Ю.О.Мельнійчук, Г.В.Встовський. - К. : ІНМ ім.В.М.Бакуля , 2009. - 168 c.
  669-16 : 621.91 : 621.9.02-034.018.23
  Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали.Основы и технология ковшовой металлургии / пер.с нем.Г.Н.Еланского. - М. : Металлургия , 1984. - 413 c.
  669.18.046
  Кожух В.Я. Автоматизированные системы управления в металлургии : учеб. пособ. для металлург. ин-тов и фак-тов / В.Я.Кожух, В.В.Павленко. - К. - Донецк : Вища шк. , 1982. - 176 c.
  658.5.011.56 : 669
  Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов / Н.А.Галактионова, И.Ф.Войчук, Н.И.Демина и др.; под общ.ред.Н.А.Галактионовой. - М. : Металлургия , 1975. - 390 c.
  669.018.29 + 620.22
  Коростелев П.П. Химический анализ в металлургии : учеб.пособ.для ПТУ - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1988. - 284 c.
  669 : 543
  Котик Ф.И. Контроль металлов и сплавов в машиностроении : справочник / Ф.И.Котик, С.Г.Ибрагимов - М. : Машиностроение , 1983. - 248 c.
  669 : 543
  Кривандин В.А. Металлургические печи : учеб. пособ. для вузов / В.А.Кривандин, Б.Л.Марков ; под общ.ред.В.А.Кривандина. - М. : Металлургия , 1967. - 572 c.
  669.041
  Кривандин В.А. Металлургические печи : учеб.пособие для вузов / В.А.Кривандин, Б.Л.Марков ; под общ.ред.В.А.Кривандина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1977. - 462 c.
  669.041
  Кривандин В.А. Металлургические печи - М. : ’’Металлургия’’ , 1977. - 463 c.
  669.041
  Криштал М.А. Внутреннее трение и структура металлов / М.А. Криштал., С.А.Головин. - М. : Металлургия , 1976. - 375 c.
  669-1
  Кудрин В.А Технология получения качественной стали / В.А.Кудрин, В.М.Парма. - М. : Металлургия , 1984. - 320 c.
  669.18
  Кудрин В.А Металлургия стали : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1981. - 488 c.
  669.18
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669 (075.32)
  Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин, А.И.Самохоцкий, Т.Н.Кузнецова. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1977. - 304 c.
  669(075.8)
  Лаппо С.И. Таблицы стандартных образцов черных металлов : справочник / С.И.Лаппо, И.М.Кузьмин, А.В.Силин; под.ред.: Ю.Л.Плинера - М. : Металлургия , 1983. - 133 c.
  669
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб.для металлург.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1984. - 359 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техн. - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1979. - 320 c.
  669.017
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техникумов - М. : Металлургия , 1969. - 446 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Основы металловедения : учебник для сред.спец.учеб.заведений - М. : Металлургия , 1988. - 319 c.
  669.017
  Леговані сталі : навч.посібник для вищ. навч. закл. / О.В.Більченко, О.І.Дудка, В.Г.Хижняк, С.М.Чернега - К . : Кондор , 2009. - 96 c.
  669.15-194(075.8)
  Лившиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов : учебник для вузов - М : Машгиз , 1959. - 368 c.
  669.01
  Логаватский А.А. Научная организация труда и управления в металлургии : учебное пособие для металлург.спец.вузов - М. : Металлургия , 1984. - 255 c.
  669.1
  Локерман А.А. Рассказ о самых стойких - М. : Знание , 1982. - 192 c.
  669.23
  Лопухов Г.А Толковый сеталлургический словарь:Основные термины.Ок.7000терминов / В.И.Куманина - М. , 1989. - 446 c.
  669
  Лысак Л.И., Николип Б.И. Физические основы обработки стали / Лысак Л.И., Николип Б.И. - К. : Техника , 1975. - 304 c.
  669.017.3:669.1
  Лялюк О.Г. Управління проектами зменшення радонорнебезпеки в будівництві: Монография - Вінниця : Універсум-Вінниця , 2003. - 139 c.
  669.887.3
  Ляхович Л.С. Специальные стали : Учеб. пособие для вузов по спец. "Металоведение, оборуд. и техн. терм. обраб. металлов" - М. : Высшая школа , 1985. - 208 c.
  669.15
  Ляхович Л.С. Специальные стали : Учеб. пособие для вузов по спец. "Металоведение, оборуд. и техн. терм. обраб. металлов" - М. : Высшая школа , 1985. - 208 c.
  669.15
  Макарова Н.А. Металлопокрытия в автомобилестроении : Справочное пособие / Перед.загл.автор Н.А.Макарова, М.А.Лебедева,В.Н.Набокова - М. : Машиностроение , 1977. - 293 c.
  629.113:669
  Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы : справочник - М. : Металлургия , 1983. - 191 c.
  669.018.44
  Масленников Ф.И. Лабораторный практикум по металловедению : учеб. пособие для втузов - изд.3-е перераб. и доп. . - М. : Машгиз , 1961. - 268 c.
  669.01
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.1. Цветные металлы и сплавы : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред П.П. Лужникова - М. : Машиностроение , 1967. - 168 c.
  621.002.3+669.2/.8
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.2. Конструкционная сталь : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред. Е.П. Могилевского - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.002.3+669.14.018.29
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.4. Чугун : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева ; под ред. А.А. Жукова - М. : Машиностроение ; Шерман , 1969. - 248 c.
  621.002.3+669.13
  Материалы в машиностроениии: Выбор и применение : в 5 т. Т.3. Специальные стали и сплавы : справочник / под общ. ред. И .В. Кудрявцева; под ред. Ф.Ф. Химушкина - М. : Машиностроение , 1968. - 446 c.
  621.002.3+669.15
  Медовар Б.И. Металлургия: вчера, сегодня и завтра - К. : Наукова думка , 1986. - 130 c.
  669
  Мезенин В.А. Занимательно о железе - 3-е изд.перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1985. - 175 c.
  669.12
  Металлография железа Т.2. Структура сталей : Пер.с англ. : Металлургия , 1972. - 284 c.
  669.01
  Металлы и их заменители / Ю.И. Ривлин и др. - М. : Металлургия , 1973. - 440 c.
  669.1
  Моделювання та оптимальні металургійні системи : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Б.Охотський, В.М.Ковшов, А.Г.Кучер та ін.; за ред. В.Б.Охотського. - К. : ІЗМН , 1998. - 155 c. - (Ін-т змісту та методів навчання Держ.металург.акад).
  669 : 519.87
  Научно-технический прогресс в машиностроении Т.Вып.1. Композиционные материалв : Сборник / под. ред. К.В. Фролова - М. : Б.И. , 1987. - 124 c. - (Информац. обеспечение комплексной программы науч.-).
  669.018
  Некрасов З.И. Развитие металлургии в УССР / З.И.Некрасов - Киев : Наукова думка , 1980. - 959 c.
  669
  Нестеренко Т.М. Виробництво алюмінієвих сплавівз рудної та вториної сировини: Навч. посібнк для ВНЗ - К. , 2007. - 207 c.
  669.71
  Николаев Г.И. Металл века - 2-е изд.,испр. и доп. . - М : Металлургия , 1982. - 167 c.
  669.295
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов - 3 . - Москва : Металлургия , 1983. - 232 c.
  669.548.4
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов - 2 . - Москва : Металлургия , 1975. - 208 c.
  669:548.4
  Новое в технологии получения материалов / А.И. Манюхин и др. - Москва : Машиностроение , 1990. - 443 c.
  669.001.71
  Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов : сборник статей - М. : Наука , 1974. - 174 с. c. - ((АН СССР.Ин-т металлургии им.А.А.Байкова)).
  621.77:669
  Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов / Н.И.Корнеев,С.В.Певзнер,Е.И.Разуваев,В.Б.Емельянов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 с. c.
  621.7:669.018.45
  Обработка поверхности и надежность материалов : пер.с англ. / под ред.Дж.Бурке,Ф.Вайса - М. : Мир , 1985. - 189 с. c.
  669.01
  Общая металлургия : учеб.пособие для техникумов / Д.Д.Бурдаков,Ю.Д.Бурдаков,С.А.Володин,Н.К.Жилкин - М. : Металлургия , 1971. - 471 с. c.
  669
  Ойкс Г.Н., Иоффе Х.М. Производство стали (расчеты) : учеб.пособие для металлургич. техникумов / Г.Н.Ойкс, Х.М.Иоффе; под ред. Г.Н.Ойкса. - 4-е изд., перераб . - М. : Металлургия , 1975. - 480 c.
  669.18
  Основи металургійного виробництва металів і сплавів : Підручник для металург. спец. ВНЗ / Д.Ф. Чернега, В.С. Богущевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського - К. : Вища школа , 2006. - 503 c.
  669.1
  Основы теории и организыция управления металлургический производством / Н.В. Игошин - М. : Металлургия , 1985. - 303 c.
  669:65
  Пилюшенко В.Л. Справочник по практическому металловедению - К. : Техніка , 1984. - 135 c.
  669.017
  Пластичность и разрушение / В.Л. Колмогоров - М. : Металлургия , 1977. - 336 c.
  669.14
  Поволоцкий Д.Я. Раскисление стали - М. : Металлургия , 1972. - 208 c.
  669.1
  Погодина-Алексеева К.М. Металловедение и термическая обработка - М. : Высшая школа , 1966. - 228 c.
  669.01
  Потенциал электрической энергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудн.сырья : монография / под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : ’’ЧП Щербатых А.В.’’ , 2015. - 296 c.
  621.31.031:669.162.12
  Приданцев М.В. и др. Конструкционные стали : Справочник / М.В. Приданцев, Л.Н. Давыдова, И.А. Тамарина - М. : Металлургия , 1980. - 288 c.
  669.14.018
  Промышленные алюминиевые сплавы : справочник / С.Г.Алиева, М.Б.Альтман, С.М.Амбарцумян и др. Редкол.: М.Б.Альтман и др. - М. : Металлургия , 1984. - 527 c.
  669.715
  Расчеты и экспериментальные методы построения диаграмм состояния / Н.В. Агеев - М. : Наука , 1985. - 184 c.
  669.017
  Расчеты металлургических процессов на ЭВМ : Учеб. пособие для металлургических специальностей вузов / Д.И. Рыжанков и др. - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573:681.3
  Розвитие металлургии в Украинской ССр / З.И. Некрасов и др. - К. : Наукова думка , 1980. - 959 c.
  669
  Рыжонков Д.И. Расчеты металлургических процессов на ЭВМ - М. : Металлургия , 1987. - 231 c.
  669.001.573
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів : монографія - Вінниця : УНІВЕСУМ-Вінниця , 2002. - 160 с. c.
  669.018.9-971.2
  Савуляк В.І. Побудова та аналіз моделей металевих сплавів : монографія / В.І.Савуляк,А.О.Жуков,Г.О.Чорна - Вінниця : Універсум , 1999. - 199 с. c. - ((Вінницький держ.техн.ун-т)).
  669.017.11
  Сагарадзе В.С. Повышение надежности цементуемых деталей - М. : Машиностроение , 1975. - 216 с. c.
  669.14.018.2:62-19
  Самохоцкий А.И. Металловедение : Учебн.для техникумов / А.И.Самохоцкий,М.Н.Кунявский,Т.М.Кунявская - 4-е перераб. . - Москва : Металлургия , 1990. - 416 c.
  669.017
  Самохоцкий А.И. Металловедение : Учебник для техникумов / А.И Самохоцкий,М.Н.Кунявский,Т.М.Кунявская - 4-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1990. - 416 c.
  669.017
  Самохоцкий А.Н. Лабораторные работы по металловедению : учеб.пособие для техникумов / А.Н.Самохоцкий,М.Н.Кунявский - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 184 с. c.
  669
  Сидоренко М.Ф. Теория и технология электроплавки стали : учеб. пособ. для металург. спец. вузов - М.: : Металлургия , 1985. - 270 c.
  669.187
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы : справочник / А.П.Смирягин ,Н.А.Смирягина - 3-е изд., доп. и перераб. . - М. : Металлургия , 1974. - 488 c.
  669.2
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы : справочник / А.П. Смирягин, Н.А.Смирягина,А.Б.Велова - 3-е изд., доп. и перераб. . - М. : Металлургия , 1974. - 488 c.
  669.2
  Соколовский П.И. малоуглеродистые и низколегированные стали - М. : Металлургия , 1966. - 216 c.
  669.1
  Солнцев Л.А. Получение чугунов повышенной прочности. - Х. : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те , 1986. - 152 c.
  669.131
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технология металлов : Уч.для немашиностроит.спец.втузов / Ю.П.Солнцев,В.А.Веселов - Москва : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Солнцев Ю.П. Металловедение и технологии металлов : учеб. для немашиностроит. спец. втузов - М. : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  СолнцевЮ.П. Металловедение и технология металлов : Учебник для немашиностроит.спец.вузов / Ю.П.Солнцев,В.А.Веселов - Москва : Металлургия , 1988. - 512 c.
  669.017
  Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов / под ред. В.Г.Сорокина - М. : Машиностроение , 1989. - 638 c.
  669.1.015            34.22-9
  Сплавы молибдена. / Н.Н. Моргунова, Б.А. Клыпин, В.А. Бояршинов и др. - М. : Металлургия , 1975. - 392 c.
  669.28
  Справочник металлурга по цветным металлам.Производство алюминия - М. : Металлургия , 1971. - 560 с. c.
  669.713.723
  Справочник металлурга по цветным металлам.Производство глинозема / А.А.Аграновский,В.И.Берх,В.А.Кавина и др. - М. : Металлургия , 1970. - 318 с. c.
  669.712
  Справочник по практическому металловедению / В.Л.Пилющенко,Б.Б.Винокур,С.Е.Кондратюк и др. - К. : Техніка , 1984. - 135 с. c.
  669.017
  Сусліков Л.М., Студеняк І.П. Неруйнівні методи контролю : Навчальний посібник - Ужгород : УжНУ , 2017. - 192 c.
  669.017
  Термодиномика процессов восстановления окислов иеталлов / Г.И.Цуфаров,А.Н.Мень,М.Г.Журавлува; под ред. Г.И.Чуфарова - М. : Металлургия , 1970. - 400 c.
  669.1
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник / Б.А.Кузьмин, Ю.Е.Авраменко, М.А.Кудрявцев и др; под общ. ред.Б.А.Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 495 c.
  621.7 + 669.018.291(075.32)
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин,Ю.Е.Абраменко, В.К.Ефремов и др.; под ред. В.А.Кузьмина. - М. : Машиностроение , 1981. - 351 c.
  621.7 + 669.018.791(075.32)
  Третьяков В.И. Основі металловедения и технологии производства спесеніх твердіх сплавов / 2-е изд. перера. и доп. - М. : Металургия , 1976. - 527 c.
  669.018
  Тугоплавкие металлы и сплавы / Т. Титц, Д.Уилсон; под ред. И.И.Новикова, перевод с английского П.К.Новика,В.С.Золатаревского, В.Ж.Среднегорской - М. : "Металлургия" , 1969. - 352 c.
  669.4
  Физическое металловедение : в 3-х т.. Т.т.2. Фазовые превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими свойствами / под ред.Р.У.Кана и П.Хаазена, пер. с англ. - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1987. - 624 c.
  669.017
  Физическое металловедение : в 3-х т.. Т.т.3. Атомное строение металлов и сплавов / под ред. Р.У.Кана и П.Хаазена, пер. с англ. - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1987. - 640 c.
  669.017
  Физическое металловедение Т.вып.1. Атомное строение металлов и сплавов / под ред. Р.Кана,перевод с англ. под ред. д-ра техн.наук Н.Т.Чеботарева - М. : Мир , 1967. - 334 c.
  669.01
  Физическое металловедение Т.вып.2. Фазовые превращения.Металлография / под ред.Р.Кана,перевод с англ.,под ред.д-ра техн.наук И.И.Новикова - М. : Мир , 1968. - 490 c.
  669.01
  Физическое металловедение : в 3-х т.. Т.т.3. Физико-механические свойства металлов и сплавов / под ред.Р.У.Кана,П.Хаазена,пер. с анг. под ред. О.В.Абрамова,Ч.В.Копецкого,А.В.Серебрякова - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1987. - 662 c.
  669.017
  Физическое металловедение Т.вып.3. Дефекты кристалического строения.Механические свойства металлов и сплавов / под ред. Р.Кана,пер. с англ. под ред. В.М.Розенберга - М. : Мир , 1968. - 484 c.
  669.01
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических цехов : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1990. - 350 c.
  62-83 :( 669.1.02 + 621.74.06)
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических и линейных цехов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 288 c.
  62-83 : ( 669.1.02 + 621.74.06)
  Цветные металлы и сплавы Т.Том 1. Круглый прокат : Справочник / На обороте тит. л. авт. : М.В. Таубкин, С.А. Цкерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 208 c.
  669.24: 621.771
  Цветные сплавы и металлы Т.Том 1. Плоский прокат : Справочник / На обороте тит.л. авт.: М.Б. Таубкин, С.А. Цукерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 216 c.
  6692/8:621.771
  Чапорова И.Н. Структура спеченных твердых сплавов / И.Н.Чапорова,К.С.Чергявский - М. : Металлургия , 1975. - 248 с. c.
  669.018.25
  Чугунное литье в станкостроении / Г.И.Клецкин, Г.Г.Абрамов, И.М.Воловик; под ред.канд.техн.наук: Г.И.Клецкина - М. : Машиностроение , 1975. - 320 c.
  621.74:669.13:621.906.002
  Чугуны, ферросплавы и прокат черных металлов : справочник / под ред.: Е.А.Явниловича - М. : ``Металлургия`` , 1968. - 691 c.
  669.1            6П3.1
  Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 232 с. c.
  621.791.763:669.15-194
  Шаприцкий В.Н. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы : справочник - М : Металлургия , 1990. - 415 c.
  504.3.054:669
  Шевченко А.Ф. Технология и оборудование десульфации чугуна магнием в большегрузных ковшах : монография / А.Ф.Шевченко, В.И.Большаков, А.М.Башмаков. - К. : Наук.думка , 2011. - 207 c. - (Проект Наукова книга).
  669.13.054.1 : 669.721 : 669.162.266.24
  Шмига Л. Затвердевание и кристаллизация стальных слитков : пер. с чеш. В.М. Побегайло / под ред.: В.И. Кашина. - М. : Металлургия , 1985. - 248 c.
  669.112
  Штремель М.А. Инженер в лаборатории: Организация труда. - М. : Металлургия , 1983. - 127 c.
  669.001.5:519.242
  Электрошлаковая технология в машиностроении / Б.И.Медовар, В.Я.Саенко. И.Д.Негаевский и др.; под общ.ред.Б.Е.Патона - К. : Техника , 1984. - 215 c.
  669.187.56