Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення

  Абрамов Г.Г. Справочник молодого литейщика / Г.Г.Абрамов, Б.С.Панченко. - 3-е вид., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 319 c.
  621.74
  Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин, С.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.73.045 : 658.512.011.56
  Автоматизация сборки в кассетах / В.А.Яхимович, В.А.Нейштадт, И.П.Шиманчик и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  621.757 : 65.011.56
  Аксенов Л.Б. Системное проектирование процессов штамповки. - Л. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  621.73:658.512.011.56
  Аксенов П.Н. Машины литейного производства. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / П.Н.Аксенов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 40 c.
  621.74
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для пед. ин-тов / Алаи С.И., П.М.Григорьев, А.Н.Ростовцев; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. - М : Просвещение , 1986. - 303 c.
  621.7
  Александров А.Г. Эксплуатацыя сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будивэльник , 1990. - 223 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - Киев : Будівельник , 1990. - 224 c.
  621.791
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Будівельник’’ , 1990. - 224 c.
  621.791.002.5(03)
  Алиев Ч.А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей объемной штамповки / Ч.А. Алиев, Г.П. Тетерин. - М. : Машиностроение , 1987. - 222 c.
  621.735.043.016.2:658.512.011.56
  Алов А.А. Основы теории процессов сварки и пайки : учеб. пособие для втузов. - М. : Машиностроение , 1964. - 272 c.
  621.79
  Амигуд Д.З. Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электронисварки : учеб. пособие для машиностр. техникумов. - М. : Машиностроение , 1967. - 148 c.
  621.791.76
  Андрианов А.И. Прогрессивные методы технологии машиностроения. - М. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.002:621.757
  Антошин Е.В. Газотермическое напыление покрытий / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.793
  Анухин В.И. Допуски и посадки : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 206 c.
  621.753
  Аркулис Г.Э. Теория пластичности : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 352 c.
  539.214 + 621.771
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Аскинази Б.И. Упрочнение и воссстановление деталей электромеханической обработки. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7/.9
  Ассонов А.Д. Основы металловедения и термической обработки. - М. : Машиностроение , 1967. - 87 c.
  621.78
  Асцатуров В.П. Скороструйный нагрев металла / В.Н. Астацуров, П.Г. Краснокутский, П.С. Барковская. - К. : Техніка , 1964. - 120 c.
  621.78
  Атаманюк В.В. Технологія конструкцій матеріалів : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 526 c.
  621.7
  Атрошенко А. П. Горячая штамповка труднодеформируемых материалов: Особенности технологии и конструкциии штампов / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1979. - 287 c.
  621.73
  Атрошенко А. П. Металлосберегающие технологии кузнечно-штамповочного производства / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1990. - 279 c.
  621.735.004.18
  Афонькин М.Г. Производство заготовок в машиностроении / М.Г.Афонькин, М.В.Магницкая. - Л. : Машиностроение , 1987. - 256 c.
  621.7/.9
  Бабенко В.А. Объемная штамповка. Атлас схем и типовых конструкций штампов : учеб. пособие для вузов по спец. `Машины и техноло / В.А. Бабенко, В.В. Бойцов, Ю.П. Волик. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 104 c.
  621.735.043
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1976. - 424 c.
  621.791.(075.8)
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учеб. пособие для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1968. - 504 c.
  621.791
  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 461 c.
  621.002+621.7/.9(035.5)
  Балтер М.А. Упрочнение деталей машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.787 : 621.81
  Баринов Н.А. Технология металлов : учебник для немашиностр.спец.вузов / Н.А.Баринов, А.Ф.Ланда, П.С.Паутынский; под ред. Н.А.Баринова - М. : Металлургиздат , 1963. - 554 c.
  621.7
  Бартенев С.С. Детонационные покрытия в машиностроении / С.С. Бартенев, Ю.П. Федько, А.И. Григоров. - Л. : Машиностроение , 1982. - 215 c.
  621.793
  Баскаев Х.К. Металловедие и термическая обработка металов. : учеб.-метод. пособие по диплом. проектир. для техникумов / Х.К. Баскаев, А.А. Самахоцкий. - М. : Машиностроение , 1966. - 192 c.
  621.78
  Бахтинов В.Б. Прокатное производство : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1987. - 416 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Производство экономичных профилей проката / В.Б.Бахтинов, Ю.Б.Бахтинов; под науч ред. Ю.Б.Бахтинова. - М. : Металлургия , 1984. - 327 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Технология прокатного производства : учебник для металлург. техникумов. - М. : Металлургия , 1983. - 488 c.
  621.771
  Безручко И. И. Обработка металлов давлением. : учеб.пособие для вузов / И.И.Безручко, М.Е.Зубцов, Л.Н.Балакина. - Л. : Машиностроение , 1967. - 311 c.
  621.7
  Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c. - (СР.Справочники для рабочих).
  621.753
  Белопухов А.К. Технологические режимы литья плд давлением. - М. : Машиностроение , 1967. - 240 c.
  621.74.042.002
  Беляев В.И. Теоретические основы процессов поверхносного пластического деформирования - Минск , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Биковський О.Г Довідник зварника / О.Г.Биковський, І.В.Пінковський. - К : Техніка , 2002. - 335 c.
  621.791/.792
  Бланк Э. М. Справочник формовщика. / Э.М.Бланка, Ю.И.Юровский. - М. : Машгиз , 1963. - 183 c.
  621.74
  Блантер М. Е. Металловедение и термообработка. : учебник для машиностр. вузов и фак. - М. : Машиностроение , 1963. - 416 c.
  621.78
  Блантер М. Е. Теория термической обработки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1984. - 328 c.
  621.78
  Бобров В.В. Оптимизация нестационарных процессов прокатки / В.В.Бобров, В.М. Полещук, В.Д. Гладуш. - К. : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.77
  Бобровников Г.А. Прочность посадок, осуществляемых с применением холода. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 95 c.
  621.753.2
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Бойцов В.В. Горячая штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 304 c. - ((Профтехобразование.Кузнечно-штамповочное производ).
  621.735.016.2
  Бойцов В.В. Горячая объемная штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 264 c.
  621.735.016.2
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Бонч-Осмоловский М.А. Селективная сборка. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.757
  Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 726 c.
  621.757.07 +621.002.72
  Борьба с вибрацией и шумом в кузнечном производстве / Г.В.Дуганов, А.И.Храмой, М.С.Коган и др.; под ред. Г.В.Дуганова. - К. : Техніка , 1984. - 101 c.
  621.73 : 628.517
  Браславский В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  621.787.4
  Браун Д. А. Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Д. А. Браун, А. М. Разыграев. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш. шк. , 1965. - 374 c.
  621.7
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Брюханов А.Н. Ковка и объемная штампока - 2-е изд., переаб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1975. - 402 с. c.
  621.735
  Буловский П.И. Автоматизация селективной сборки приборов / П.И. Буловский, Г.В. Крылов, В.А. Лопухин. - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  681.2 : 621.757 : 658.011.56
  Быков В. В. Газовые резаки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 84 c. - (Б-ка газосварщика. ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791
  Быков В. В. Газопламенные горелки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 72 c. - (Б-ка газосварщика.ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791.034
  Вайнтруб Д. А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве : справ. пособие / Д. А. Вайнтруб, Ю. М. Клепиков; под ред. С. П. Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.73.073 : 658.524(031)
  Вальцетокарное дело / Л. А. Томашев, Н. Н. Огарков, В. Е. Соколов и др. - Челябинск : Металлургия , 1989. - 415 c.
  621.771.07
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Васильев В. А. Справочник литейщика : пособие для формовщиков, заливщиков, модельщиков, мастеров, технологов и нормировщиков / В. А. Васильев, А. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1983. - 142 c.
  621.74
  Васильев Д. И. Основы проектирования деформирующего инструмента : учеб. пособие для вузов / Д. И. Васильев, М. А. Тылкин, Г. П. Тетерин. - М. : Высш. шк. , 1984. - 223 c.
  621.73
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Васильев К. В. Плазменно-дуговая резка / под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 111 c. - (Б-ка газосварщика).
  621.791.947.55
  Взаимозаменяемость,стандартизация и техническое измерения : Учебник для приборостроит.специальностей везов / О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский; О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский - М. : Машиностроение , 1977. - 358 c.
  621.753
  Винников И.З. Паяльные работы : учеб. пособ. - М. : Высш. шк. , 1966. - 176 c.
  621.79
  Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности / В.А. Винокуров, С.А. Куркин, Г.А. Николаев; под ред.Б.Е. Патона. - М. : Машиностроение , 1966. - 576 c.
  621.791
  Вишенков С.А. Химические и электрохимические способы осаждения металлопокрытий. - М. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.793
  Выдрин В.Н Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов / В.Н.Выдрин, А.С.Федосиенко. - М. : Металургия , 1984. - 472 c.
  621.771 : 658.011.56
  Выдрин В.Н. Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов - 472 c.
  621.771
  Г.Г. Немзер Теплотехнология кузнечно - прессового производства - Л. , 1988. - 320 c.
  621.73.016
  Газовые резаки / Т.С.Файзулина,В.В.Быков - М. , 1974.
  621.791
  Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов / С.Н.Киселев, В.А. Хаванов, В.В. Рощин и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791.8
  Геворкян В.Г. Основы сварочного дела : учебник для строит.техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 239 c.
  621.791
  Гельман А.С. Основы сварки давлением. - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  621.791.66
  Гельфанд М.Л. Сборка резьбовых соединений / М.Л.Гельфанд, Я.И.Цепенюк, О.К.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1978. - 109 c.
  621.757+621.882.082
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гидропластическая обработка металлов / К.Н.Богоявленский, В.А.Вагин, А.Н.Кобышев и др.; авт.пер. с болг. Г.К.Петкова, Д.И.Чалеева; под общ.ред.К.Н.Богоявленкского, А.Г.Рябинана. - Л., София : Машиностроение :Техника , 1988. - 256 c.
  621.7.004.4 : 621.983.004
  Гини Э.Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья : учебник для вузов / Э.Ч.Гини, А.М.Зарубин, В.А.Рыбкин; под ред. В.А.Рыбкина. - М. : Академия , 2005. - 350 c.
  621.74.04
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. пособие для техникумов / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургиздат , 1962. - 312 c.
  621.733 : 621.365            62-83
  Глебов Л.В. Устройство и эксплуатация контактных машин / Л.В.Глебов, Ю.И.Филиппов, П.Л.Чулошников. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 308 c.
  621.791.76
  Глизманенко Д.Л. Газовая сварка и резка металлов : учебник для подготовки рабочих. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 304 c.
  621.791.5+621.791.94
  Гликин Н.М. Технология горячей обработки металлов : учеб. пособие для вузов / Н.М.Глинкин, М.Н.Сосненко. - М. : Машгиз , 1961. - 280 c.
  621.7.016.2
  Головин В.А. Технология и оборудование холодной штамповки : учебник для техникумов / В.А.Головин, Г.С.Ракошиц, А.Г.Навроцкий. - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  621.983+621.73
  Головин Г.Ф. Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева / Г.Ф.Головин, Н.В.Зимин ; под общ. ред. А.Н.Шамова. - 5-е изд.. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1990. - 87 c. - (Б-чка высокочастотника-термиста; вып.3).
  621.78
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Горяйнов К.Э Электрическая сварка и резка бетонных, керамических и каменных материалов. - М. : Стройиздат , 1972. - 143 c.
  621.791.7.691.2.4
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Горячее гидропрессование неметаллических материалов / А.И. Колпашников, В.А. Вялов, А.П. Петров, А.А. Федоров. - М. : Машиностроение , 1977. - 271 c.
  621.777
  Грачева К.А. Экономика, организация и планирование сварочного призводства : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  621.791
  Гросов Н.П. Теория обработки металлов давление : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1967. - 340 c.
  621.7.01
  Грудев А.П Теория прокатки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1988. - 238 c.
  621.771.01
  Грудев А.П. Трение и смазка при обработке металлов давлением : справочник / А.П.Грудев, Ю.В.Зильберг,В.Т.Тилик. - М. : Металургия , 1982. - 310 c.
  621.73.079 + 621.89
  Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей (в массовом производстве). - М. : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.791.763
  Гуляев Ю.Г. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением / Ю.Г.Гуляев, С.А.Чукмасов, А.В.Губинский. - К. : Наук. думка , 1986. - 239 c.
  621.771
  Гун. Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением: (теория пластичности) : учебник для вузов / под ред. П.И. Полухина. - М. : Металлургия , 1980. - 456 c.
  621.73
  Девятов В.В. Малоотходная технология обработки материалов давлением : учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  621.73.004.182
  Деформация металлов взрывом. / А.В. Крупинин, В.Я. Соловьев, Н.И. Шефтель, А.Г. Кобелев. - М. : Металлургия , 1975. - 416 c.
  621.7.044.2
  Динамика и прочность прокатного оборудования : учеб.пособие для вузов / Ф.К.Иванченко, П.И.Полухин, М.А.Тылкин, В.П.Полухин. - М. : Металлургия , 1970. - 487 c.
  621.77
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навч.посібник для машинобудів.спец.техн.вищ.навч.закл. - Херсон : Олді-плюс , 2008. - 322 c.
  621.7.07
  Дмитриев В.Д. Справочник прокатчика : машиностроение и металлургия / В.Д.Дмитриев, И.Я.Бровман. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1986. - 110 c.
  621.77
  Довнар С.А. Штамповка с плакированием прессоштамповых инструментов / С.А.Довнар, Я.В.Грауманис, Е.И.Сидор. - Минск : Наука и техника , 1987. - 48 c.
  621.73.073
  Долженков И.Е. Основы проектирования термических цехов : учеб.пособие для вузов / И.Е.Долженков, К.Ф.Стародубов, А.А.Спасов. - К. : Вища шк. , 1986. - 215 c.
  621.78
  Долотов Г.П. Печи и сушила литейного производства : учебник для металлург. техникумов / Г.П.Долотов., Е.А.Кондаков. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.745.3
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.2. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение.Лениннград.от-н , 1983. - 447 c.
  621.753
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : Справочник / под ред. В.Д.Мягкова - 5-изд.перераб. и доп. . - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 544 c.
  621.753.1
  Дриц М.Х. Технология конструкционных материалов и материаловедение : учеб.для немашиностроит.спец.вузов / М.Х.Дриц, М.А.Москалев. - М. : Высш.шк. , 1990. - 446 c.
  621.7/.9
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. : учеб.пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Агропромиздат , 1989. - 175 c.
  006.1 + 621.713
  Дудніков А.А. Основи стандартизації , допуски , посадки і технічні вимірювання : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 350 c.
  006.1 + 006.86 + 621.713
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 352 c.
  621.753
  Дьяченко И.М. Экономика порошковой металлургии. - Челябинск : Металлургия , 1990. - 152 c.
  621.762 : 338.45.01
  Евдокимов В.Д. Моя профессия - инструментальщик / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1985. - 160 c. - (Кем быть?).
  621.753.5
  Евсеев Г.А. Оборудование и технология газоплазменной обработки металлов и неметалич.материалов. : учебник для вузов / Г.А.Евсеев, Д.Л.Глизманенко; под ред.В.М.Сагалевича, Г.В.Полевого. - М. : Машиностроение , 1974. - 812 c.
  621.791
  Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет / Г.А.Евстифеев,И.С.Веретенников. - М. : Машиностроение , 1977. - 96 c.
  621.791.03
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением. : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1981. - 248 c.
  621.73
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением : учебник для вузов - Х. : ’’Вища школа’’ , 1981. - 246 c.
  621.77
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.1. : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 262 c.
  621.753.1/.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.2. Контроль деталей : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 207 c.
  621.753.1/.2
  Еленев С.А. Холодная штамповка : учебник для СПТУ. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 270 c.
  621.73.016.3(075.32)
  Ермаков С.С. Металлокерамические детали в машиностроении / С.С.Ермаков, Н.Ф.Вязников. - Л. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.762.002.6
  Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности. - М. : Машиностроение , 1973. - 448 c.
  621.791.65
  Есенберлин Р.Е. Пайка и термическая обработка деталей в газовой среде и вакууме. - Л. : Машиностроение , 1972. - 184 c.
  621.791.3 + 621.78
  Єлісєєв В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри : навч. посібник - Кременчук , 2005. - 179 c.
  621.753 (075.8)
  Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч. посіб. для машинобуд., приладобуд. спец. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович. - К. : Кондор , 2004. - 793 c.
  621.753
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование. Прессы : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1981. - 375 c.
  621.73
  Заваров А.С. Химико - термическая обработка в кипящем слое / А.С.Заваров, А.П.Баскаков, С.В.Грачев. - М. : Машиностроение , 1985. - 158 c.
  621.78
  Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 336 c.
  621.771:658.512
  Защитные покрытия на металлах Т.21. : респ.межвед.сб. науч.тр. - К. : Наук.думка , 1987. - 110 c.
  621.793
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1990. - 317 c.
  621.757.1/.2(035)
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 311 c.
  621.753.1/.2(035)
  Золотых В.Т Англо - русский словарь по сварочному производству: ок.1200 терминов / под ред. А.А.Ерохина. - 2-е изд. , перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1967. - 376 c.
  [811.111=161.1 : 621.791](038)            81.2Англ
  Золотых В.Т. Англо - русский словарь по сварочному производству: ок. 6000 терминов. - М. : Физматгиз , 1961. - 191 c.
  [811.111=161.1:621.79](038)
  Зотов В.Ф. Холодная прокатка металла : учеб.пособие для сред.ПТУ / В.Ф.Зотов, В.И.Елин. - М. : Металлургия , 1988. - 287 c.
  621.771
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1966. - 348 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Допуски, технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - М. : Машгиз , 1952. - 283 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шагал. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Машгиз , 1956. - 336 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Пособие к решению задач по курсу``Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, Е.И.Перельман. М.Я.Шегал. - М. : Высш.шк. , 1977. - 204 c.
  621.753
  Иванов Б.Г. Сварка и резка чугуна / Б.Г. Иванов, Ю.И. Журавицкий, В.И. Левченков. - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.791
  Иванов Б.С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Машиностроение , 1990. - 222 c.
  658.345 : (621.74 +621.78)
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 352 c.
  621.735.043.016.2 : 621.979
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  621.735.043.016.2: 621.979
  Изготовление деталей пластическим деформированием / под ред.проф.К.П.Богоявленского и проф.П.В.Каменева - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление деталей пластическим деформированием : сб.ст. / под ред.К.П.Богоявленского,П.В.Каменева. - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление сложных полых деталей / К.Н.Богоявленский, Е.И.Серяков, А.Н.Кобышев, Н.Ф.Воронина; под ред.К.Н.Богоявлевского - Л. : Машиностроение, Ленингр.отд-ние , 1979. - 216 c.
  621.74.043.2-462
  Изотермическое деформирование металлов / С.З.Фиглин, В.В.Бойцов, Ю.Г.Калпин, Ю.И.Каплин. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  621.785.4            621.73
  Ильин Л.Н. Ковочно - штамповочное производство: лаб.практикум : учеб.пособие для машиностроит.техникумов / Л.Н.Ильин, А.С.Подольский, Б.М.Позднеев. - М. : Машиностроение , 1987. - 160 c.
  621.73
  Исаченков Е.И. Контактное трение и смазка при обработе металлов давлением. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.7.079 + 621.89
  Исполнительные размеры калибров : 2. Т.1. Калибры гладкие и шлицевые с прямобочным профилем : справочник / Я.Г. Уманский, И.А. Медовой - М. , 1980.
  621.753.3
  Йех Я. Термическая обработка стали : справочник / пер. с чеш. И.А. Грязновой ; под ред Ю.Г. Андреева, В.Б. Фридман. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Метталургия , 1979. - 216 c.
  621.78
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для немашиностр.спец.вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова; под ред.Н.Ф.Казакова. - М. : Металлургия , 1975. - 688 c.
  621.7./9
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова, ; под ред. Н.Ф.Казакова - М. : ’’Металлургия’’ , 1975. - 688 c.
  621.7
  Казачонок В.И. Штамповка с жидкостным трением - М. , 1978. - 77 c.
  621.7.079
  Калибрование фасонных профилей / В.Н.Аргунов, М.З.Ерманок, А.И.Петров, М.В.Харитонович. - М. : Металлургия , 1989. - 207 c.
  621.77-423
  Камнев П.В. Совершенствование ковки крупных поковок. - Л. : Машиностроение , 1975. - 341 c.
  621.73
  Капорович В.Г. Производство деталей из труб обкаткой. - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.774.7 : 621.98
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.1. Физико - химическая механика конструкционных материалов. - К. : Наук. думка , 1985. - 226 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. - К. : Наук.думка , 1985. - 239 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпухин И.М. Посадки приборных и шпидельных шарикоподшипников : справочник. - М : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.822.7+621.753.2(031)
  Карталов В.С. Экономичесая эффективность прогрессивных способов литья. - К. : Техніка , 1972. - 116 c.
  621.74.003.13
  Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей. - К. : ``Техника`` , 1975. - 376 c.
  621.791.75
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М.-Л. : ’’Издательство машиностроительной литературы’’ , 1959. - 396 c.
  621.7
  Келлер О.К. Ультразвуковая очистка / О.К.Келлер, Г.С.Кратыш, Г.Д.Лубяницкий. - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7.022
  Керамические инструментальные материалы / Г.Г.Гнесин, И.И.Осипова, Г.Д.Ронталь и др.; под ред. Г.Г.Гнесина. - К. : Тэхника , 1991. - 388 c.
  621.753.5
  Кириллов П.Г. Теория обработки металлов давлением : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1965. - 296 c.
  621.7
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Вища шк. , 1987. - 119 c.
  621.753.1/2
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Выща шк. , 1989. - 133 c.
  621.753.1
  Кисельников В.Б. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л. : Машиностроение , 1978. - 220 c.
  621.791.76.03-85
  Китаев А.М. Дуговая сварка. В вопросах и ответах : учеб.пособие / А.М.Китаев, Я.А.Китаев. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1983. - 271 c.
  621.791.75
  Клименок В.М. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М.Клименок, В.Н.Шаповал. - К. : Техніка , 1977. - 128 c.
  621.7- 868
  Ковалевский В. Ацетиленовые генераторы / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.556.085
  Ковка и обемная штамповка стали Т.Т.1. : справочник в 2-х томах / под ред.6 М.в. Сторжева - 2-0 изд. перераб. . : Машиностроение , 1967. - 435 с. c.
  621.73(083)
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред. М.И.Сторожева. - 2-е изд.,перераб . - М. : Машиностроение , 1967. - 435 c.
  621.73
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.2. : справочник / под ред.М.В.Сторожева - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 448 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.1. Материалы и нагрев .Оборудование. Ковка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Д.И.Бережковский, Ю.С.Вильчинский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1985. - 567 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.2. Горячая объемная штамповка : справочник / А.П.Атрощенко, И.С.Зиновьев, Л.Г.Костин и др.; ред.совет Е.И.Семенов (ред) и др.; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1986. - 588 c.
  621.73 + 621.735.043.016.2
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.3. Холодная объемная штамповка : справочник / М.Г.Амиров, Е.Г.Белков, К.Н.Богоявленский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др.; под ред.Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1987. - 381 c.
  621.73 + 621.735.043.016.3.
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.4. Листовая штамповка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Ю.А.Аверкиев, Е.А.Белов и др.; ред.совет : Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.А.Д.Матвеева. - М. : Машиностроение , 1987. - 544 c.
  621.73 + 621.98
  Ковка и штамповка на специализированном оборудовании / Б.П.Рудаков, А.Н.Силичев, Е.В.Степанов и др.; под общ.ред. П.В.Каменева, А.П.Атрощенко. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 96 c.
  621.73.043/.047
  Ковка на радиально - обжимных машинах / В.А.Тюрин, В.А.Лазоркин, И.А.Поспелов и др.; под ред.В.А.Тюрина. - М. : Машиностроение , 1990. - 256 c.
  621.73 : 621.974.82
  Ковка слитков на прессах / Д.Н.Соколов, Н.М.Золотухин, В.Н.Ефимов и др.; под ред.Л.Н.Соколова. - К : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.73.06 : 621.979
  Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски и технические измерения : учеб. для машиностроит. техникумов / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 287 c.
  621.753.1/.2+ 006 + 621 : 53.08](075.32)
  Козловский Н.С. Сборник примеров и задач по курсу ``Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения`` : учеб. для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 304 c.
  621.753.1/.2 + 006 + 621 : 53.08] (075.32)
  Копельман Н.Л. Сопротивляемость сварных узлов хрупкому разрушению. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  624.078.3 : 621.791
  Корнеев Н.И. Обработка давлением тугоплавких металлов / Н.И.Корнеев,С.Б.Певзнер,Е.М.Разуваев,В.В.Емельянов - изд. 2-е ,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 c.
  621.7
  Коровин А.И. Газопитание сварочных участков / под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 54 c.
  621.791.5
  Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1985. - 376 c.
  621.771.06
  Корсаков В.С. Сборка и монтаж изделий машиностроения : в 2 т.. Т.2. : справочник - М. , 1983.
  621.757
  Косилов В.В. Технологические основы проектирования автомитического сборочного оборудования. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c. - (Б-ка технолога).
  621.757
  Косилова А.Г. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : справочник технолога / А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков, М.А.Калинин. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.91 + 621.753.1(031)
  Костюк В.И. Промышленные роботы в сборочном производстве / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский, И.Б.Иваненко. - К. : Техніка , 1983. - 182 c.
  621.757.06:621.865.8
  Крикупова И.И. Газовая сварка пластмасс / И.И.Крикупова, Ю.И. Некрасов; под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 88 c. - (ВНИИАВТОГЕНМАШ Б-ка газосварщика).
  621.791.58
  Криулин А.В. Сульфоцианирование стали и чугуна. - М. : Машиностроение , 1965. - 224 c.
  621.78
  Кудрявцев И.В. Усталость сварных конструкций / И.В.Кудрявцев, Н.Е.Наумченков. - М. : Машиностроение , 1976. - 271 c.
  621.791.011 : 539
  Кузнецов Л.А. Применение УВМ для оптимизации тонколистовой прокатки. - М. : Металургия , 1988. - 304 c.
  621.771.065 : 681.51
  Кузнецу - штамповщику : справ. пособие / Л.Н.Соколов и др. - Донецк : Донбасс , 1986. - 143 c.
  621.73
  Кузнечно - прессовое оборудование : краткий справочник. - М. : ГОСИНТИ , 1962. - 360 c.
  621.73
  Кузнечно - штамповочное оборудование : учебник для вузов / А.Н.Банкетов, Ю.А.Бочаров, Н.С.Добринский и др.; под ред.А.Н.Банкетова, Е.Н.Ланского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 572 c.
  621.73
  Кузнечно - штамповочное оборудование А.Н.Банкетов, Ю.А.Бочаров, Н.С.Добринский и др. : учеб.пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1970. - 598 c.
  621.73
  Кузнечно- штамповочное производство / Ю.А. Сидоренко, М.В. Гвоздиков, А.Г. Фуфаев; перед загл. авт.: Ю.А. Сидоренко, М.В. Гвоздиков, А.Г. Фуфаев - М.: : Вышэйш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.73
  Кузьменко В.И. Решение на ЭВМ задач пластического деформирование : справочник / В.И.Кузьменко, В.Ф.Балакин. - К. : Техника , 1990. - 134 c.
  621.7 : 004.382.7
  Кузьминцев В.Н. Ковка на молотах и прессах : учебник для сред.ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1979. - 256 c.
  621.735
  Куниловский В.В Литые штампы для горячего объемного деформирования / В.В.куниловский, В.К.Крутиков. - Л. : Машиностроение , 1987. - 124 c.
  621.735.042.073
  Куркин С.А. Прочность сварочных тонкостенных сосудов, работающих под давлением. - М. : Машиностроение , 1976. - 184 c.
  621.791.052 : 621.772.4
  Лабораторный практикум по теории пластической деформации, технологии ковки, горячей и холодной штамповки : учеб. пособие для вузов / под ред. А.В. Степаненко - Минск : Выш. шк. , 1987. - 232 c.
  621.73.011
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.4. Лазерная обработка неметаллических металлов : учеб пособ. для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 191 c.
  621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.5. Лазерная сварка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, И.Н.Шиганов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 207 c.
  621.791.725 : 621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.6. Основы лазерного термоупрочнения сплавов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.Н.Сафонов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1987.
  621.373.825+621.7/.9.048
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.7. Лазарная резка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  621.373.826+621.7/.9.048.7
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб.для металлург.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1984. - 359 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техникумов - М. : Металлургия , 1969. - 446 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Термическая обработка в машиностроении : справочник - М. , 1980. - 783 c.
  621.785
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 2-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1967. - 367 c.
  621.791
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 376 c.
  621.791
  Лебедев В.К. Сварка трением : справочник - Л. , 1987. - 236 c.
  621.791
  Леви Л.И. Литейные сплавы : учеб.для вузов по спец.``Машины и технол.лит.пр-ва`` / Л.И.Леви, С.К.Кантеник - М. : Высшая школа , 1967. - 435 c.
  621.74
  Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві : навч.посібник - К. : Основа , 2004. - 97 c.
  331.47:621.791
  Лейканд М.С. Вакуумные электрические печи (сопротивления и индукционные) - М. : Энергия , 1968. - 328 c.
  621.78
  Лернер П.С. Обработка металлов давлением: сегодня и завтра - М. : Высш.шк. , 1990. - 128 c. - (профориентация).
  621.7
  Лернер П.С. Послушный металл : Кн.для уч-ся ст.классов сред.шк. - М. : Просвещение , 1989. - 175 c.
  621.7/.9
  Летонациональные покрытия в машиностроении / С.С.Бартенев,Ю.П.Федько - Л. , 1982.
  621.793
  Лившиц Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  621.791
  Липницкий А.М. Литье в металлические формы - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение.Ленингр. отд. , 1980. - 104 c. - ((Б-чка литейщика)).
  621.74
  Литейное производство : учебник для вузов / под ред.И.Б. Куманина - М. : Машиностроение , 1971. - 320 c.
  621.74
  Литовченко Н.В. Калибровка профилей и прокатных валков - М. : Металлургия , 1990. - 432 c.
  621.771.074
  Литье под давлением магниевых сплавов / Никулин Л.В. и др. - М. , 1978. - 181 c.
  621.74
  Литье под низким давлением / В.К Бедель,Г.И.Тимофеев - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 259 c.
  621.74
  Любченко А.А. Конструирование штампов и горячая листовая штамповка / Под.ред К.Н.Богоявленкского. - Л. : Машиностроение , 1974. - 480 c.
  621.73.043+621.98.043
  Ляпунов Н.И. Технология и оборудование ковки и объемной штамповки : Учеб. пособие для техникумов / Семенов Е.И., В.В.Кондратенко, Н.И.Ляпунов - М. : Машиностроение , 1978. - 311 c.
  621.73
  Малинин Н.Н. Ползучесть в обработке металлов - М. : Машиностроение , 1986. - 221 c.
  621.7
  Малов А.Н. Технология материалов в приборостроении : учеб.пособие для вузов - М. , 1969.
  621.7
  Мансуров А.М. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов : учеб.пособие для вузов / А.М.Мансуров, И.А.Норицын - М. , 1977.
  621.73
  Мансуров И.З. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамп.пр. : справочник / И.З.Мансуров, И.М.Подрабинник - М. : Машиностроение , 1990. - 340 c.
  621.735.06:621.97:658.527.011.56
  Марков А.Л. Краткий справочник контрольного мастера машиностроительного завода / А.Л.Марков, Ф.П.Волосевич. - 2-е изд.,доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1973. - 312 c.
  621.753 + 658.562
  Маслов В.Е. Экспериментальное исследование процессов обработки металлов давлением : учеб. пособие для вузов по спец. / В.Е. Маслов, В.Н. Шаповал - К. : Вища школа , 1983. - 232 c.
  621.7:531.77:620.1
  Мастеров В.А. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением : учебник для машиностр. техникумов / В.А. Мастеров, В.С. Берковский - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1989. - 398 c.
  621.73
  Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : навч. посібник для проф.- техн. навч. закладів / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко, К.Г. Лопатько; за ред. В. О. Степаненка - К. : Либідь , 2002. - 326 c.
  620.22+621.7
  Машины и технология обработки металлов давлением: Лабораторные работы : учебное пособие для вузов / под ред. Л.И. Живова - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1987. - 199 c.
  621.7
  Машины и технология обработки металлов. Лабораторные работы : учеб. пособие для вузов - К. : Вища школа , 1975. - 195 c.
  621.7
  Медведев В.А. Проектирование оснастки для обработки штампов и пресс-форм : Учеб. пособие для машиност. техникумов по спец. `П-во штампов и пресс-форм` - М. : Машиностроение , 1982. - 175 c.
  621.73
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Межотраслевая унификация и агрегатирование самоходных машин - орудий и автотранспорта / под. ред. В.В. Бойцова - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 448 c.
  629.114.2 : 621.758
  Мельников В.Г. Основы стандаритизации, допуски, посадки и технические измерения : Учебник для электрорадиотехн. спец. техникумов / В.Г. Мельников, Л.С. Казанов - М. : Висш. школа , 1978. - 253 c.
  621.753: 289.6
  Мендельсон В.С. Технология изготовления штампов и пресс-форм : Учебник для машиностроит.техникумов по спец.Пр-во шт. и пресс ф. / В.С.Мендельсон, Л.И. Рудман - Москва : Машиностроение , 1982. - 206 c.
  621.735.042.06
  Мендельсон В.С.,Рудман Л.И. Технология изготовления штампов и пресс-форм : Учебник для машиностроит.техникумов по спец."Произв.штам.и пресс- форм" / В.С.Мендельсон, Л.И.Рудман - Москва : Машиностроение , 1982. - 208 c.
  621.735.042.06
  Мериич Б.В. Электрогидравлическая обработка машиностроительных изделий / Б.В.Мериич - Ленинград : Машиностроение , 1985. - 118 c.
  621.7.044.4
  Мериич Б.В. Электрогидравлическая обработка машиностроительных изделий / Б.В.Мериич - Ленинград : Машиностроение , 1985. - 118 c.
  621.7.044.4
  Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряженном состоянии : Справочник / Лебедев А.А. и др. - К. : Наук.думка , 1983. - 366 c.
  621.7
  Минаев А.А. и др. Вакумная формовка / А.А. Минаев, Е.Б. Ноткин, В.А. Сахонов - М. : Машиностроение , 1984. - 216 c.
  621.74
  Мохорт А.В. Термічна обробка металів : навчальний посібник для проф.-техн.навч.закладів / М.Г.Чумак, А.В.Мохорт - К. : Либідь , 2002. - 511 c.
  621.78
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.2. : справочник - Л , 1983.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский; под ред.В.Д.Мягкова - 5-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1978.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки Т.2. : справочник - Л , 1978.
  621.753
  Навроцкий А.Г. Кузнечное ремесло - М. : Машиностроение , 1988. - 193 c.
  621.73
  Навроцкий Г.А. Ковка и штамповка : В 4 т.. Т.3. Холодная объемная штамповка : справочник / редсовет: Е.И.Семенов и др.; под ред.Г.А.Навроцкого - М. : Машиностроение , 1987. - 331 c.
  621.73
  Нагрев металла : учеб.пособие для средн.ПТУ / Х.М.Иоффе, Ф.И.Пивоваров, А.П.Прохоренко и др.; под общ.ред.Х.М.Иоффе - М. : Металлургия , 1981. - 280 c.
  621.771.02:621.78
  Нагрев металла под ковку и штамповку / А.Н. Шамов, Г.Г. Немзер - 3 . - Л. : Машиностроение , 1981. - 104 c.
  621.73.016
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Небогатов Ю.Е. Специальные виды литья : Учеб. пособие для рабочих / Ю.Е. Небогатов, В.И. Тамаровский - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 175 c.
  621.74.04
  Некрасов Ю.И. Гасовая сварка пластмасс / Ю.И. Некрасов, И.И. Крикунов - М. , 1974.
  621.791
  Неучная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов / под. ред. И.М. Разумцова - М. : Высш. школа , 1971. - 351 c.
  658 НОТ6 621.75
  Никифоров В.М. Технология металов и конструкционные материалы: Учебник для спец. учеб. заведений - 7 . - Л. : Машиностроение , 1987. - 363 c.
  621.7
  Никифоров В.М. Технология металов и конструкционные материалы: Учебник для сред. учеб. заведений - 6 . - М. : Высш.шк. , 1980. - 360 c.
  621.71
  Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы : учеб. пособие для сред.спец.учеб.заведений - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1968. - 357 c.
  621.7
  Николаев Г.А., Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки : учеб.пособие для студентов вузов - 2-е испр.и доп. . - М : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.79
  Никольс Р. Конструирование и технология изготовления сосудов давления - М. : Машиностроение , 1975. - 464 c.
  621.772
  Новиков И.И. Теория термической обработки металла - 4 . - Москва : Металлургия , 1986. - 480 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - 3 . - Москва : Металлургия , 1978. - 392 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - Москва : Металлургия , 1974. - 400 c.
  621.785
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 5 . - Москва : Машиностроение , 1980. - 592 c.
  621.757
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 4 . - Москва : Машиностроение , 1969. - 632 c.
  621.757
  Новиков М.П. Научные основы автоматизации сборки машин - Москва : Библиотека технолога , 1976. - 472 c.
  621.757
  Новые процессы деформации металлов и сплавов : учеб.пособие для вузов / А.П. Коликов, П.И. Полухин, А.В. Крупин и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.7.01
  Нойман А. Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс - Москва , 1985.
  621.791
  Ободянский А.В. Справочное пособие по сварке сталей / А.В.Ободянский,И.А.Изолотарев - Днепропетровск : "Промінь" , 1973. - 219 с. c.
  621.79
  Оборудование для электрошлакового переплава и литья : каталог-справочник - К. : Наукова думка , 1986. - 31 с. c.
  621.74
  Оборудование и технологические процессы с использованием электрогидравлического эффекта / Г.А.Гулый,П.П.Малюшевский,Е.В.Кривицкий и др.; под ред.канд.техн.наук Г.А.Гулого - М. : Машиностроение , 1977. - 320 с. c.
  621.7/8
  Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов : сборник статей - М. : Наука , 1974. - 174 с. c. - ((АН СССР.Ин-т металлургии им.А.А.Байкова)).
  621.77:669
  Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов / Н.И.Корнеев,С.В.Певзнер,Е.И.Разуваев,В.Б.Емельянов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 с. c.
  621.7:669.018.45
  Обработка металлов давлением в машиностроении / П.И.Полухин,В.А.Тюрин,П.И.Давидков,Д.Н. - М. : Машиностроение;София;Техника , 1983. - 279 с. c.
  621.73
  Обработка металлов давлением в машиностроении / П.И.Полухин,В.А.Тюрин,П.И.Давидков,Д.Н.Витанов - М.; София : Машиностроение; Техника , 1983. - 279 с. c.
  621.73
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.межведомств.научно-технич.сборник - Х. : Основа , 1990. - 107 с. c. - ((ХГУ.Вып.26)).
  621.7
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.междуведомств.научно-технич.сборник - Х. : "Вища школа" , 1987. - 112 с. c. - ((Вып.23)).
  621.7
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.междуведомств.научно-технич.сборник - Х. : "Вища школа" , 1986. - 90 с. c. - ((Вып.22)).
  621.7
  Общемашиностроительные нормативы времени на ковку на молотах и прессах - М. : НИИтруда , 1983. - 143 с. c.
  658.53:621.73
  Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание автоматических штамповочных линий - М. : НИИтруда , 1984. - 39 с. c.
  658.53:621.73:621.98
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин.Мелкосерийное и единичное производство - М. : Машиностроение , 1974. - 220 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.757:658.52
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление штампов горячей штамповки и пресс-форм - М. , 1984. - 302 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду НИИ труда)).
  621.73:658.53
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин Т.Вып.1. Зубчатые колеса - М. , 1975. - 208 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Госко).
  658.53:621.733
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку нормализованных деталей приспособлений и штампов холодной штамповки.Мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд.,испр. . - М. : Машиностроение , 1967. - 327 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.7:621.81
  Овчинников А.Г. Основы теории штамповки выдавливанием на прессах - М. : Машиностроение , 1983. - 200 с. c.
  621.777.4001.1:621.979
  Олеров И.М. Допуски на изготовление и износ деталей станочных приспособлений : Справочник - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1983. - 56 c.
  621.753
  Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства - М. : Машиностроение , 1976. - 560 c.
  621.73
  Паисов И.В. Термическая обработка стали и чугуна. Учебное пособие для студентов металлургич. спец. вузов - М. : Металлургия , 1970. - 264 c.
  621.78
  Пайка металлов / Петрунин И.Е. и др. - 2 . - М. : Мателлургия , 1973. - 280 c.
  621.79
  Папшев Д.Д. Отделачно - упрояняющая обработка поверхностным пластическим деформированием - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  621.787.4
  Переналаживание сборочные автоматы / В.А. Яхимович, Ю.А. Хащин, О.Н. Вертоградов, Ю.А. Осинский - К. : Техніка , 1979. - 176 c.
  621.757.06 - 52 - 182.7
  Петров А.П. Прогрессивные технологические процессы ковки и объемной штамповки - М. , 1989. - 105 c.
  621.73
  Петров Г.А. Справочные материалы - Л. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.79
  Петрунин И.Е. Справочник по пайке - 2 . - М. , 1984.
  621.791
  Печи в литейном производстве / Б.П. Благонравов и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 156 c.
  621.745.3
  Полевой С.Н. Инструментальная подготовка производства на машиностроительном предприятии - К. : Техника , 1985. - 103 c.
  621.753.5
  Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. - 2 . - М. , 1963.
  621.73
  Попов О.В. Изготовление цельноштампованных тонкостенных деталей переменного сечегния - М. : Машиностроение , 1974. - 120 c.
  621.73
  Порошковая металлургия в СССР. История. Современное состояние. Перспективы / отв. ред. И.Н.Францевич, В.И.Трефилов. - М. : Наука , 1986. - 294 c.
  621.762
  Потькало В.С. Холодная высадка деталей на прессах-автоматах : из опыта киевского ПО"Точэлектроприбор" / под ред. П.С.Лернера - К. : Техника , 1982. - 127 c.
  621.735
  Придиус Б.В. Ремонт и монтаж оборудования: Альбом : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по техн. спец. - М. : Машиностроение , 1987. - 104 c.
  621.787
  Приходько В.И. Комплексная механизация и автоматизация производства сварных конструкций в вагоностроении : учеб. пособие / под ред. Б.Г. Цыгана - Полтава : НТП `Критерий` , 1999. - 427 c.
  621.791+625.45/46
  Прогрессивное оборудование и средства автоматизации в технологических процессах ковки и объемной штамповки : учеб.пособик для ПТУ / А.А.Петров и др. - М. : Высш.шк. , 1989. - 68 c. - (Интенсификация кузнеч.-штамповоч.пр-ва; 2).
  621.73
  Прогрессивные методы химико-термической обработки / Г.Н.Дубинин, Л.Г.Ворошнин, И.И.Барам и др.; под ред.Г.Н.Дубинина и Я.Д.Когана - М. : Машиностроение , 1979. - 184 c.
  621.785
  Прогрессивные технологические процессы ковки и объемной штамповки : учеб.пособие для ПТУ / А.П.Петров и др. - М. : Высш.шк. , 1989. - 105 c. - (Интенсификация кузнечно-штамповочного пр-ва; Вып.1).
  621.73.043
  Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов / Норицын И.А. и др. - Москва : Высшая школа , 1977. - 423 c.
  621.73
  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении : учеб.пособие / под ред.В.В.Бабука - Минск : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  621.7002+621.9002:658.512.011.56
  Прозоров Л.В. Прессование стали и тугоплавких сплавов - Изд.2-е, перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 244 c.
  621.77
  Производство крупных машин. Вып.20. Сварка стальных конструкций. : сборник статей / под ред.А.И.Волконского, С.Е.Полякова - М. : Машиностроение , 1971. - 160 c. - (НИИтяжмаш Урал.машзавода).
  621.79
  Производство метизов / Х.С.Шахпазов, И.Н.Недовизий, В.И.Ориничев и др. - М. : Металлургия , 1977. - 391 c.
  621.77.016
  Прокатка малопластичных металлов с многосторонним обжатием : учеб.пособие для вузов по спец.`Обработка металлов давлением` и `Оборудование и технология обработки металлов давлением` / Л.А.Барков, В.Н.Выдрин, В.В.Пастухов, В.Н.Чернышев - Челябинск : Металлургия , 1988. - 304 c.
  621.771
  Прокатка специальных профилей сложной формы / В.Д.Есипов, Б.М.Илюкович, Ю.С.Чернобривенко, И.Н.Кареев. - К. : Техника , 1985. - 192 c.
  621.771
  Пуговкин А.У. Рециркуляционные пламенные передачи в машиностроении - 3-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1987. - 158 c.
  621.783.2
  Рабкин Д.М. и др. Сварка разнородных металлов / Рабкин Д.М., Рябов В.Р., Гуревич С.М. - К. : Техника , 1975. - 206 c.
  621.791
  Рабкин Д.М. и др. Сварка разнородных металлов / Рабкин Д.М., Рябов В.Р., Гуревич С.М. - К. : Техника , 1975. - 206 c.
  621.791
  Раскинд В.Л. Справочник молодого кузнеца - штамповника - 2 . - М. : Высш. шк. , 1985. - 256 c.
  621.73
  Расчет нагревательных и термических печей : Справочник / С.В. Василькова, М.М. Генкина, В.Л. Гусовский и др. - М. : Металлургия , 1983.
  621.783
  Раузин Я.Р. Термическая обработка хромистой стали /для подшипников и инструментов/. - 4 . - М. : Машиностроение , 1978. - 277 c.
  621.78
  Ресурсозберігаючи технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : : зб.наук.праць.- - Луганськ : : Вид-во СНУ ім. В.Даля , , 2005. - 274 c.
  621.7 : 502.174
  Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля , 2005. - 274 c.
  621.7
  Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні - Луганськ : Вид-во СУДУ , 2000. - 289 c.
  621.7
  Роботизация сварочного производства / В.А.Тимченко, А.А.Сухомлин - К. : Техника , 1988. - 175 c.
  621.791
  Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 166 c.
  621.73.02:621.785.545
  Рубинов А.Д. Изобретателю о системе допусков и посадок. - Л. : Лениздат , 1983. - 136 c. - (/Б-ка изобретателя и рационализатора/.).
  608:621.753.1
  Рудман Л.И. Справочник по изготовлению и ремонту штамповки и пресс-форм / В.С. Мендельсон, Л.И. Рудман, М.Г. Аскинази, Л.А. Возняк; под общ. ред. Л.И. Рудмана - К. : Техніка , 1979. - 175 c.
  621.73
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб. пособие для вузов по спец. "Констрирование и / Д.С.Савровский, В.Г.Головня - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  621.7 : 621.396.6.002.3(075.8)
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов по спец."Конструирование и производство радиоаппаратуры" / Д.С.Савровский,В.Г.Головня - М. : Высшая школа , 1976. - 328 с. c.
  621.7:621.396.6.002.3
  Сагалевич В.М. Методы устранения сварочных деформаций и напряжений - М. : Машиностроение , 1974. - 248 с. c.
  621.791
  Сагалевич В.М. Стабильность сварных соединений и конструкций / В.М.Сагалевич,В.Ф.Савельев - М. : Машиностроение , 1986. - 264 с. c.
  621.791
  Самохоцкий А.И. Технология термической обработки металлов : учебник для техникумов - М. : Машгиз , 1962. - 427 с. c.
  621.78
  Сапиро Л.С. Справочник сварщика : Пособие для сварщиков, мастеров, технологов. конструкторов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Донецк : Донбас , 1984. - 191 c.
  621.791
  Сапиро Л.С. Справочник сварщика : Пособие для сварщиков, мастеров, технологов, конструкторов - Донецк : Донбасс , 1978. - 230 c.
  621.79
  Сафронов В.Я. Справочник по линейному оборудованию - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c.
  621.74
  Сафьян М.М. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : Учебник / М.М. Сафьян, В.Л. Мазур, А.М. Сафиян, А.И. Молчанов - К. : Выща школа. Головное изд-во , 1988. - 351 c.
  621.771
  Сафьян М.М. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : Учебник / М.М. Сафьян, В.Л. Мазур, А.М. Сафиян, А.И. Молчанов - К. : Выща школа. Головное изд-во , 1988. - 351 c.
  621.771
  Сборка и монтаж изделий машиностроения : В 2-х т.. Т.Т.1. Сборка изделий машиностроения : Справочник / П.П. Алексеенко, М.Д. Гельфанд, Б.Г. Гольдштейн и др.; под ред. В.С. Корсакова, В.К. Замятина - М. : Машиностроение , 1983. - 480 c.
  621.757
  Сборка и монтаж изделий машиностроения : В 2-х т.. Т.Т.2. Монтаж машин и агрегатов : Справочник / П.П. Алексеенко, Л.А. Григорьев, В.С. Демин и др.; под ред. В.С. Демина, П.П. Алексеенко - М. : Машиностроение , 1983. - 359 c.
  621.757
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов и других конструкционных материалов и материаловедение Т.Вып.1. / под ред. проф. Н.П. Дубинина и проф. В.Т. Жадана - М : "Высшая школа" , 1973. - 63 c.
  621.7
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов и других конструкционных материалов и материаловедению Т.Вып.5. - М : Высш. школа , 1972. - 72 c.
  621.7
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов, других конструкционных материалов и материаловедению Т.Вып.6. - М. : Высш.школа , 1983. - 128 c.
  621.7
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов и других конструкционных материалов и материаловедению Т.вып.3. / под ред. проф. А.М. Дальского и др. - М , 1977. - 71 c.
  621.7
  Сварка трением : справочник / под общ. ред. В.К. Лебедева и др. - М : Машиностроение , 1987. - 236 c.
  621.791
  Сварка цветних металлов : сб. науч. трудов. / АН УСССР. Ин-т электросварки им. Е.О. Патона - К : Наук. думка , 1989. - 212 c.
  621.791
  Сварка разнородных металлов / В.Р. Рябов, Д.М. Рабкин и др. - К. , 1975.
  621.791
  Сварка, спайка, склейка и резка металлов и пластмасс : справочник; пер. с нем. А.А. Шарапова и Е.И. Чудина / под ред. А.Ноймана, Е. Рихтера; под ред.В.Н. Волченко - 3-е изд., перераб. и доп. . - М : Металлургия , 1985. - 480 c.
  621.791
  Сварочное оборудование Т.Часть.8. : каталог - справочник. / отв. ред. А.И. Чверко - К : Наукова думка , 1987. - 140 c.
  621.791.03
  Сварочное оборудовыание. Каталог- справочник. Часть 3. Одобрен комиссией по сварочному оборудованию Координационного совета по сварке, 1976. - 196 c.
  621.79
  Сварочные работы: Настольная книга электрогазосварщика / сост. Е.М.Костенко. - К. : Основа , 2001. - 270 c.
  621.791
  Секреты литья / Петриченко А.М., Суходольская Е.А. - Киев : Техника , 1985. - 72 c.
  621.74
  Семенов Е.И. Ковка и объемная штамповка : Учебник для вузов по спец "Машины и технол. обраб. металлов давлением" - М. : Высш. шк. , 1972. - 352 c.
  621.73
  Семенов Е.И. Ковка и штамповка : 4. : Справочник - М. , 1985.
  621.73
  Серенко В.А. Роботы собирают машины - М.: : Машиностроение , 1982. - 110 c. - (Кем быть?).
  621.757
  Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизацмя и технические измерения : учеб.для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : агропром, 1987 - 367 c.
  621.753
  Система адаптации и организация сборочного производства / В.Н. Гончаров, А.М. Зинченко, С.В. Автономов, Н.В. Зинченко. - Луганськ : Книжковий свит , 2002. - 135 c.
  621.757
  Скороход В.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах / В.В.Скороход, І.В.Уварова, А.В.Рагула - К. : Академперіодика , 2001. - 179 c.
  621.762.01
  Следнев В.П. Спаренная прокатка сортовых профилей - М. : Металлургия , 1988. - 168 c.
  621.771.2
  Словарь-справочник по сварке / под ред. К.К.Хренова - К. : Наукова думка , 1974. - 195 c. - ((АН УССР и ин-т электросварки Е.О.Натана)).
  621.79
  Смирнов А.М. Основы автоматизации кузнечно-прессовых машин : учебник / А.М.Смирнов,К.И.Васильев - М. : Машиностроение , 1987. - 271 c.
  621.73.06
  Смирнов В.К. Калибровка прокатных валков : учебное пособие / В..К.Смирнов, В.А.Шилов, Ю.В. Игнатович - М. : Металлургия , 1987. - 368 c.
  621.771
  Смирнов В.С. Теория обработки металлов давлением : учебник - М. : Металлургия , 1973. - 496 c.
  621.771
  Современное вагоностроение Т.2. Неразрушающий контроль и техническая диагностика : Монография / Б.Г. Цыган, А.Б. Цыган, С.Д. Мокроусов, В.П. Щербаков; под ред. Б.Г. Цыгана - Кременчуг : Кременчугская городская типография , 2010. - 535 c. - (Кремен. гос. ун-тет).
  629.45/46: 620.1:621.795.3
  Согришин Ю.П. и др. Штамповка на высокоскоростных модотах / Ю.П. Согришин, Л.Г. Гришин, В.М. Воробье - М. : Машиностроение , 1978. - 167 c.
  621.73
  Согришин Ю.П. и др. Штамповка на высокоскоростных модотах / Ю.П. Согришин, Л.Г. Гришин, В.М. Воробье - М. : Машиностроение , 1978. - 167 c.
  621.73
  Соколов Е.В. Выбор оптимальных объемов технологической оснастки / Е.В.Соколов - М. : Машиностроение , 1985. - 166 c.
  658.512:621.7.07
  Соколов К.Н. Технология термической обработки и проектирование термических цехов : учеб. для вузов по спец. `Металловедение, оборотов и техн. терм. обоаботки металлов` / К.Н. Соколов, И.К. Коротич - М. : Металлургия , 1988. - 384 c.
  621.7.85
  Соколов К.Н. Технология термической обработки и проектирование термических цехов : Учебник для вузов по спец. `металловедение, оборуд. и технология термич. обраб. металлов` / К.Н. Соколов, И.К. Коротич - М. : Металлургия , 1988. - 384 c.
  621.78
  Соколов К.Н. Оборудование термических цехов : Учеб. пособие для металург. и машиностр. спец. вузов - 2-е изд.. перераб. и доп. . - К.- Донецк : Вища школа , 1984. - 328 c.
  621.78
  Соколов Н.А. Литье и оболочковые формы - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1978. - 461 c.
  621.74.045
  Сортовые профили проката : справочник / В.В. Лемпицкий, И.П. Шулаев, И.С. Тришевский. - М. : Металлургия , 1981. - 622 c.
  621.771
  Сперанский Б.С., Туманский Е.Ф. Охрана окружающей среды в литейном производстве : учеб. пособ. для вузов. - К. - Донецк : Вища школа , 1985. - 79 c.
  621.74:30.1
  Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.2. / под ред.С.А.Чернавского - М. : Машгиз , 1958. - 974 с. c.
  621.7
  Справочник по изготовлению и ремонту штампов и пресс-форм / В.С.Мендельсон,Л.И.Рудман,М.С.Аскинази,Л.А.Возняк; под общ.ред.Л.И.Рудмана - К. : Техніка , 1979. - 175 с. c.
  621.73
  Справочник по оборудованию для листовой штамповки / Л.И.Рудман,А.И.Зайчук,В.Л.Марченко и др.; под общ.ред.Л.И.Рудмана - К. : Техника , 1989. - 231 с. c.
  621.735.06
  Справочник по пайке / Л.Л.Грижимальский,Р.Е.Есенберлин,А.И.Губин и др.; под ред.И.Е.Петрунина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 398 с. c.
  621.791
  Справочник по сварке Т.3. / под ред.В.А.Винокурова - М. : Машиностроение , 1970. - 504 с. c.
  621.79
  Справочник по сварке Т.4. / под ред.И.А.Акулова - М. : Машиностроение , 1971. - 416 с. c.
  621.79
  Справочник по сварке,пайке,склейке и резке металлов и пластмасс : пер.с нем.А.А.Шарапова под ред.В.Н.Волченко / под ред.А.Ноймана,Е.Рихтера - М. : Металлургия , 1980. - 463 с. c.
  621.791
  Справочник по чугунному литью / под ред.Н.Г.Гиршовича - 3-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1978. - 758 с. c.
  621.74
  Справочник электрогазосварщика и газорезчика : учеб.пособие для начал.проф.образования / Г.Г.Чернышов, Г.В.Полевой, А.П.Выборнов и др. ; под ред. Г.Г.Чернышова. - 3-е изд.,стер . - М : Академия , 2007. - 394 c. - (Начальное профессиональное образование).
  621.791(03)
  Стеклов О.И. Основы сварочного производства : учебник для сред.проф.-тех.училищ - 3-е изд. . - К. : Вища школа , 1987. - 214 с. c.
  621.791
  Степаков Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.1. / под ред.Ю.С.Данилова - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 198 с. c.
  621.753
  Степанов В. Справочник сварщика : Справочник для мастеров и рабочих / В.Степанов - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Машиностроение , 1975. - 520 c.
  621.791
  Степанов Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.2. - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 65 с. c.
  621.753
  Степанов Ю.А. Технология литейного производства.Специальные виды литья : учебник для вузов / Ю.А.Степанов,Г.Ф.Баландин,В.А.Рыбкин; под ред.Ю.А.Степанова - М. : Машиностроение , 1983. - 287 с. c.
  621.74.004
  Сторожев М.В. и др. Технология ковки и горячей штамповки цветніх металлов и сплавов : Учеб.пособ.для студентов металлургич.спец.вузов / Сторожев М.В., Середин П.И., Кирсанова С.Б. - М. : Вісшая школа , 1967. - 350 c.
  621.71
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки материалов давлением : Учебник для вузов по специальности - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 423 c.
  621.73
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки материалов давлением : Учебник для вузов по специальности " Машина и технология обработки металлов давлением" - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 423 c.
  621.73
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением : Учебник для вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 424 c.
  621.77
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением : Учебник для вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 424 c.
  621.77
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением : Учебник для вузов / под ред. Е.П.Унксова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Вісшая школа , 1963. - 389 c.
  621.71
  Суворов И.К. Обработка металлов давлением : Учеб. для металлург.спец.вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1980. - 364 c.
  621.73
  Суворов И.К. Обработка металлов давлением : Учеб. для металлург.спец.вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1980. - 364 c.
  621.73
  Суворов И.К. Обработка металлов давлением : Учеб. для металлург. спец.вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1973. - 381 c.
  621.77
  Сукацкий М.Е. и др. Сборочное оборудование КамАЗа / М.Е.Сукацкий, Ф.Г.Фишман, В.М.Мандриков - М. : Машиностроение , 1985. - 120 c.
  621.757.06-52 : 658.527
  Сухарев Э.А. Технология и свойства защитных покрытий в машинах : учеб.пособие для вузов по спец.``Подьемно-трансп., строит., дор., мелиор.машины и оборуд.`` - Ровно : УГУВХП , 2004. - 181 c.
  621.793.004.12
  Сухинин Г.К. Машинная кислородная резка / А.А.Трофимов, Г.К.Сухинин - М. , 1974.
  621.791
  Т.С.Файзулина,В.В.Быков Газопламенные горелки - М. , 1974.
  621.791
  Тамаровский В.И. Специальные виды литья : учеб.пособие для рабочих / Ю.Е.Небогатов, В.И.Тамаровский - М. , 1975.
  621.74
  Телегин А.С. Теплотехника и нагревательные устройства : учеб.пособие - М. : Машиностроение , 1985. - 247 c.
  621.783
  Теоретические основы процессов поверхностного пластического деформирования / Е.М.Макушок,Т.В.Калиновская,С.М.Красневский; под ред. В.И.Беляева - Минск : Наука и техника , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Теоретические основы сварки / под ред. В.В.Фролова - М. : Высшая школа , 1970. - 592 c.
  621.79
  Теория и технология ковки : учеб. пособие / Л.Н.Соколов,Н.К.Голубятников,В.Н.Ефимов,И.П.Шелаев; под ред. Л.Н.Соколова - К. : Вища школа , 1989. - 317 c.
  621.73
  Теория процессов ковки / Охрименко Я.М., Тюрин В.А. - М. : Высш. школа , 1977. - 295 c.
  621.73
  Теплозащитные и износостойкие покрытия деталей дизелей / Никитин М.Д. и др. - Л. : Машиностроение , 1977. - 166 c.
  621.793:621.436
  Термическая обработка в машиностроении : справочник / А.В.Арендарчук,А.А.Астафьев,Ю.А.Башнин; под ред. Ю.М.Лахтина,А.Г.Рахштадта - М. : Машиностроение , 1980. - 783 c.
  621.785
  Термическая обработки металлов и сплавов / Новиков И.И., Захаров М.В. - Москва : Металлургиздат , 1962. - 432 c.
  621.78
  Термическая обработки металлов и сплавов / Новиков И.И., Захаров М.В. - Москва : Металлургиздат , 1962. - 432 c.
  621.78
  Термоэлектрохимическая обработка упругих элементов / С.Я.Грилихес,А.Г.Рахштадт,А.М.Рябышев - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.785
  Тетерин Г.П. Основы оптимизации и автоматизации проектирования технологических процессов горячей обьемной штамповки / Г.П.Тетерин,П.И.Полухин - М. : Машиностроение , 1979. - 284 c.
  621.73
  Техника безопасности при сварочных работах / Поважук Г.М., Кравец Б.С. - К. , 1976. - 94 c.
  621.791
  Технологические основы агрегатирования сборочного оборудования / А.И.Дащенко,Ю.М.Золотаревский,И.И.Ламин,Ю.Л.Апатов - М. : Машиностроение , 1991. - 263 c. - ((Основы проектирования машин)).
  621.757
  Технологические процессы ковки, штамповки: Курсовое проектирование : учеб. пособие / П.П.Омельченко и др. - К.,Донецк : Вища школа , 1986. - 152 c.
  621.73
  Технология и оборудование ковки и объемной штамповки : Учеб. пособие для техникумов / Семенов Е.Г. и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 311 c.
  621.73
  Технология и оборудование контактной сварки : учебное пособие для вузов / В.Д.Орлов, Ю.В.Дмитриев, А.А.Чакалев; под ред. д-ра техн. наук Б.Д.Орлова - М. : Машиностроение , 1978. - 536 c.
  621.791
  Технология и оборудование контактной сварки : учеб. пособие для вузов / Б.Д.Орлов, Ю.В.Дмитриев, А.А.Чакалев; под ред. Б.Д.Орлова - М. : Машиностроение , 1975. - 536 c.
  621.791.76
  Технология и оборудование контактной сварки : учеб. пособие для вузов / Б.Д.Орлов,Ю.В.Дмитриев,А.А.Чакалев; под ред. Б.Д.Орлова - М. : Машиностроение , 1975. - 536 c.
  621.791.76
  Технология и оборудование кузнечно-штамповочного производства Т.т.4. / науч. ред. Э.Ф.Богданов - М. : Б.и , 1987. - 220 c. - ((Итоги науки и техники)).
  621.73
  Технология и оборудование сварки плавлением : учебник для вузов / Г.Д.Никифоров,Г.В.Бобров,В.М.Никитин,В.В.Дьяченко; под общ.ред. Г.Д.Никифорова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 320 c.
  621.791
  Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / А.М.Дальский,В.С.Гаврилюк,Л.Н.Бухаркин; под общ. ред. А.М.Дальского - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 352 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник для вузов / под общ. ред. А.М.Дальского - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 448 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник для вузов / А.М.Дальский, И.А.Арутюнов, Т.М.Барсукова - М. : Машиностроение , 1977. - 664 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник / Г.А.Прейс,Н.А.Сологуб,И.А.Рожнецкий; под ред. Г.А.Прейса - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1991. - 390 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник / Г.А.Прейс,Н.А.Сологуб,И.А.Рожнецкий; под ред. Г.А.Прейса - К. : Вища школа , 1984. - 359 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / под ред. А.М.Дальского - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1990. - 348 c.
  621.7/9
  Технология конструкционных материалов : учебник / Г.А. Прейс - К : Вища школа , 1984. - 358 c.
  621.7
  Технология материалов в приборостроении : учеб. пособие / под ред.д-ра техн. наук проф. А.Н.Малова - М. : Машиностроение , 1969. - 440 c.
  621.7
  Технология металлов / Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова, А.В.Третьяков и др. - М. : Металлургия , 1978. - 903 с. c.
  621.7./9
  Технология металлов : учебник для втузов / Н.П.Дубинин, П.П.Жевтунов, А.Д.Хренов и др. - М. : Высш.шк. , 1964. - 632 c.
  621.7/.9
  Технология металлов / А.М. Разыграев, Д.А. Браун - М. : Госстройиздат , 1958. - 322 c.
  621.7
  Технология металлов : учебник для машиностроительных вузов / В.В.Архипов, М.А.Касенков, М.Н.Ларин - 2-е изд., перераб. . - М. : Высш. школа , 1964. - 564 c.
  621.7
  Технология металлов : учебник для машиностроит. спец. втузов / Н.П.Дубинин, П.П.Желтунов,А.Д.Хренов; под ред. проф. Дубинина - М. : Высшая школа , 1964. - 632 c.
  621.7
  Технология металлов / Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова, А.В.Третьяков - М. : Металлургия , 1974. - 648 c.
  621.7
  Технология металлов : учеб. пособие / Кропивницкий Н.Н., Кучер А.М., Пугачева Р.В. - М. : Машгиз , 1961. - 500 c.
  621.7
  Технология металлов : учебник для вузов / П.И.Полухин, Б.Г.Гринберг, В.Т.Жадан; под общ. ред. П.М.Полухина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1966. - 439 c.
  621.7
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник для вузов / Н.П.Дубинин, Н.Н.Лиференко, А.Д.Хренов и др.; под ред. Н.П.Дубинина - М. : Высш.шк. , 1969. - 702 c.
  621.7/.9
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник для втузов / В.В.Архипов, А.А. Абиндер, М.А.Касенков - 3-е изд., перераб. и испр. . - М. : Высшая школа , 1968. - 520 c.
  621.7/9
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие / К.М.Скобников, Г.А.Глазов; под ред. Г.А.Глазова и К.М.Скобникова - Л. : Машиностроение , 1972. - 520 c.
  621.7
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник для вузов / под ред. Н.П.Дубинина - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1969. - 704 c.
  621.7
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Глазова - Ленинград : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 520 c.
  621.7
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник / Б.А.Кузьмин, Ю.Е.Авраменко, М.А.Кудрявцев и др; под общ. ред.Б.А.Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 495 c.
  621.7 + 669.018.291(075.32)
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин,Ю.Е.Абраменко, В.К.Ефремов и др.; под ред. В.А.Кузьмина. - М. : Машиностроение , 1981. - 351 c.
  621.7 + 669.018.791(075.32)
  Технология металлов и мтериаловедение / под ред. Л.Ф.Усовой - М. : Металлургия , 1987. - 800 c.
  621.7.9
  Технология металлов и сварка : учебник для вузов / П.И.Полухин,Б.Г.Гринберг, В.Т.Жадан; под общ. ред. проф. П.И.Полужина - М. : Высш. школа , 1977. - 464 c.
  621.7/9
  Технология механизированной дуговой и эпектрошлаковой сварки : учеб. пособие / Н.И.Каховский, Ю.Н.Готальский,В.Е.Патон, А.А.Трушенко - 2-е изд., перераб. . - М. : Высшая школа , 1972. - 368 c.
  621.79
  Технология прокатного производства : учеб.пособие для вузов / В.М.Клименко, А.М.Онищенко, А.А.Минаев, В.С.Горелик. - К. : Вища шк. , 1989. - 311 c.
  621.771.26
  Технология процессов обработки металлов давлением / под ред. П.И.Полухина - М. : Металлургия , 1988. - 408 c.
  621.77
  Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : учебник / М.М.Сафьян, В.Л.Мазур,А.М.Сафьян,А.И.Молчанов - К. : Вища школа , 1988. - 351 c.
  621.771
  Технология термической обработки стали / Р.Бернст, Бемер, Г.Дитрих; пер. с нем. Б.Е.Левина; под ред. М.Л.Бернштейна - М. : Металлургия , 1981. - 607 c.
  621.78
  Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / под ред. акад.В.Е.Патона - М. : Машиностроение , 1974. - 768 c.
  621.791
  Томашев Л.А Вальцетокарное дело - Челябинск , 1989. - 415 c.
  621.771.07
  Трейгер Е.И. Повышение стойкости прокатных валков / Е.И. Трейгер, А.З. Комановский - К. : Техника , 1984. - 146 c.
  621.771.07
  Тымчак В.М. Расчет нагревательных и термических печей - М. , 1983.
  621.783
  Тюрин В.А. Теоия и процессы ковки слитков на прессах - М. : Машиностроение , 1979. - 240 c.
  621.73.046
  Тюрин В.А. Теория процессов ковки / В.А. Тюрин, Я.М. Охрименко - М. , 1977.
  621.73
  Усова Л.Ф. Технология металлов и материаловедение - М. : Металургия , 1987. - 800 c.
  621.7/9
  Федоров В.И. Горячая штамповка труднодеформируемых материалов: Особенности технол.и констр.штампов / Атрошенко А.П., В.И.Федоров - Л. , 1979.
  621.73
  Физико-химические основы формирования свойств смесей с жидким стеклом / В.С.Рыжков,В.С.Толстой - Харьков , 1975.
  621.742
  Физико-химические основы формирования свойства смесей с жидким стеклом / И.В. Рыжиков, В.С. Толстовой - Харьков : Вища школа , 1975. - 139 c.
  621.742
  Филипов С.А., Фиргер И.В. Справочник термиста. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 352 c.
  621.78/083/
  Фиргер И.В. Справочник термиста. / С.А. Филинов, И.В. Фиргер - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975.
  621.78
  Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов : справочник. - Л. : Машиностроение , 1982. - 304 c. - ((Серия справочников для рабочих).).
  621.78
  Фоминых В.П. Оборудование и технология дуговой сварки : учеб.пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1966. - 312 c.
  621.791.75.03
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических цехов : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1990. - 350 c.
  62-83 :( 669.1.02 + 621.74.06)
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических и линейных цехов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 288 c.
  62-83 : ( 669.1.02 + 621.74.06)
  Хаванов В.А. Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791
  Хасуй А. Техника напыления : Пер. с японского С.Л. Маслянникова - М. : Машиностроение , 1975. - 288 c.
  621.793
  Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металов давлением: Справочник : Сокращ. пер. с нем. В.А. Прудковского, С.М. Тихонова / Под ред.: В.П. Полухина - М. : Металлургия , 1982. - 360 c.
  621.7
  Холодильная объемная штамповка : справочник / под ред. д-ра техн.наук проф. Навроцкого, канд. техн. наук Б.А. Головина и А.Ф. Нистратова - М : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  621.73
  Хомяк Б.С. Твердосплавный инструмент для холодной высадки и выдавливания - 2-е изд., перераб и доп. . - М : Машиностроение , 1981. - 184 c.
  621.735
  Хорбенко И.Г. Ультразвук в машиностроение - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М : Машиностроение , 1974. - 280 c.
  621.9.048:621.789.2
  Хренов К.К. Сварка , резка и пайка металлов - 4-е стереот. . - М : Машиностроение , 1973. - 408 c.
  621.79
  Хряпин В.Е. Справочник паяльщика - 5-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1981. - 349 c. - (серия справочников для рабочих).
  621.791
  Цветное литье : Справочник / Н.М. Галдин и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 527 c. - (Технология лит. пр-ва).
  621.74
  Цветные металлы и сплавы Т.Том 1. Круглый прокат : Справочник / На обороте тит. л. авт. : М.В. Таубкин, С.А. Цкерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 208 c.
  669.24: 621.771
  Цветные сплавы и металлы Т.Том 1. Плоский прокат : Справочник / На обороте тит.л. авт.: М.Б. Таубкин, С.А. Цукерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 216 c.
  6692/8:621.771
  Целиков А.И. Теория прокатки / А.И. Целиков, А.И. Гришков - М. : Изд-во "Металлургия" , 1970. - 358 c.
  621.77            6П4.2
  Целиков А.И. Теория прокатки / А.И.Целиков,А.И.Гришков - Москва : Металлургия , 1970. - 358 c.
  621.77
  Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением : учебник для техникумов. - М. : Академия , 2006. - 447 c. - (Сред.проф.образование).
  621.791.7
  Чигиринский В.В. Производство тонкостенного проката специального назначения : монографія / В.В.Чигиринский, Ю.С.Кресаков, А.Я.Качан, А.В.Богуслаев и др.; под ред. д.т.н. проф. Чигиринского В.В. - Запорожье : Акцент ИТ-ВАЛПИС , 2014. - 296 c.
  621.771
  Чиченев Н.А. Методы исследования процессов обработки металлов давлением(экспериментальная механика) : Учебн.пособие для вузов / Н.А.Чиченев,А.Б,Кудрин,П.И.Полухин - Москва : Металлургия , 1977. - 311 c.
  621.7.001.5
  Чиченев Н.А. Автоматизация экспериментальных исследований : учеб.пособие для вузов по спец.``Обработка металлов давлением`` / под ред.: П.И.Полухина - М. : Металлургия , 1983. - 256 c.
  621.7.061:658.011.56
  Чугунное литье в станкостроении / Г.И.Клецкин, Г.Г.Абрамов, И.М.Воловик; под ред.канд.техн.наук: Г.И.Клецкина - М. : Машиностроение , 1975. - 320 c.
  621.74:669.13:621.906.002
  Чудаков А.Д. Системы управления гибкими комплексами механообработки - М. : Машиностроение , 1990. - 237 с. c.
  658.52.011.56.012.3:621.7/.9
  Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 232 с. c.
  621.791.763:669.15-194
  Шабайкович В.А. Программное ориентирование деталей - Львов : Вища школа , 1983. - 168 c.
  621.757
  Шаповал В.Н. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М. Клименко, В.Н. Шаповал - К , 1977. - 128 c.
  621.7
  Шаптала А.Я. Автоматическое управление процессами штамповки / А.Я. Шаптала, И.А. Старостин - изд.2-е, перераб. и доп . - Л : Машиностроение , 1975. - 256 c.
  621.73-52
  Шепеляковский К.З. Упрочнение деталей машин поверхностной закалкой при индукционном нагреве - М. : Машиностроение , 1972. - 288 c.
  621.7.5.54
  Штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах и горизонтально - ковочных машинах / А.П.Атрошенко, Е.П.Булат, В.Д.Спирин, В.И.Федоров; под общ. ред.П.В.Каменева, А.П.Атрошенко. - Л. : Машиностроение , 1983. - 95 c. - (Б-чка кузнеца - новатора).
  621.73.043            34.623
  Штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах и горизонтально-ковочных машинах / А.П. Атрошенко, Е.П. Булат, В.Д. Спирин и др.; под общ. ред.: П.В. Каменева, А.П. Атрошенко. - Л. : Машиностроение , 1983. - 95 c. - (/Биб-чка кузнеца-новатора/.).
  621.73.043
  Штампы для горячего деформирования металлов : учеб. пособ. для обуч-ся по спец.: ``Машины и технология обработки металлов давлением``и``Обработка металлов давлением`` / М.А. Тылкин, Д.И. Васильев, А.М. Рогалев и др.; под ред.: д-ра техн. наук, проф. М.А. Тылкина. - М. : Высш. школа , 1977. - 496 c.
  621.73
  Штампы для горячего деформирования металлов : учеб. пособ. для обуч-ся по спец.: ``Машины и технология обработки металлов давлением``и``Обработка металлов давлением`` / М.А. Тылкин, Д.И. Васильев, А.М. Рогалев и др.; под ред.: д-ра техн. наук, проф. М.А. Тылкина. - М. : Высш. школа , 1977. - 496 c.
  621.73
  Шулаев И.П. Сортовые профили проката :Справочник : Справочник / И.П.Шулаев - Москва , 1981.
  621.771
  ЭВМ в управлении литейными процесами / Семенко М.Н., Пелых С.Г. - Донецк : Донбас , 1975. - 96 c.
  621.74
  Экспериментальные методы механики деформируемых твердых тел. Технолог.задачи обработки давлением / В.К.Воронцов, П.И.Полухин, В.А.Белевитин, В.В.Бринза - М. : Металлургия , 1990. - 480 c.
  621.77:539.37
  Электрохимико-термическая обработка металлов и сплавов / И.К.Кидин, В.И.Андрошечкин, В.А.Волков, А.С.Холин - М. : Металлургия , 1978. - 320 c.
  621.785
  Эндрюс Р.С.Л. Техника оболочкового литья в США : пер.с англ.Т.П.Серебренниковой, Л.Я.Яновской, Л.А.Прове / под ред.д-ра техн.наук.проф.В.М.Шестопала - М. : Машиностроение , 1968. - 224 c.
  621.74
  Юзепчук С.А. Технико-экономические основы сборочных процессов в машиностроении / С.А.Юзапчук - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.75
  Юсипов З.И. Обработка металлов давлением и конструкции штампов : учебник для машиностроит.техникумов по спец. ``Пр-во штампов и пресс-форм`` / Ю.И.Каплин, З.И.Юсипов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 270 c.
  621.73
  Яковлев В.Н. Ремонт оборудования машиностроительных заводов : справочное пособие - М. : Машгиз , 1962. - 292 с. c.
  621.75
  Яковлев В.Н. Справочник слесаря-монтажника - 4-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1983. - 464 с. c. - (Серия справочников для рабочих)).
  621.757
  Яковлев С.П. Штамповка амизотропных заготовок / С.П.Яковлев,В.Д.Кухарь - М. : Машиностроение , 1986. - 136 с. c.
  621.73.04
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения - Москва , 1975.
  621.753
  Яхимович В.А. Транспортно-загрузочные и сборочные устр-ва и автоматы / В.А.Яхимович - Киев : "Техника" , 1976. - 191 c.
  621.757
  Яхимович В.А. Автоматизация сборки в кассетах - М.1981 , 1981.
  621.757
  Яхимович В.А. Ориентирующие механизмы сборчных автоматов - М. : Машиностроение , 1975. - 165 c.
  621.787
  Яхимович В.А. Переналаживаемые сборочные автоматы / под ред. В.А.Яхимовича - К. , 1979.
  621.757
  Яхимович В.А. Переналаживаемые сборочные автоматы / под ред. В.А.Яхимовича - К. , 1979.
  621.757
  Яхимович В.А. Транспортно-загрузочные и сборочные устройства и автоматы - К. : Техніка , 1976. - 191 c.
  621.757