Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  621.3 Електротехніка

  Microvawe Technologies in Telecommunication Systems= Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.ILchenko, S.A.Kravchuk. - К. : Техніка , 2002. - 272 c.
  621.396.74 : 811.111
  Абрайтис В.- Б.Б. Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В. - Б.Б.Абрайтис, С.Ю.Седаускас, А.-В.В.Пятраускас. - М. : Радио и связь , 1986. - 185 c. - (Массовая б-ка инженера 'Электроника').
  681.325.5 : 621.382.049.771.14
  Абрамов А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов : учеб.пособие для вузов / А.И.Абрамов, А.В.Иванов - Смоленский. - М . : Высш. шк. , 1978. - 312 c.
  621.22 + 621.313.32 ](075.8)
  Аваев Н.А. Основы микроэлектроники : учеб.пособие для вузов / Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкина. - М. : Радио и связь , 1991. - 288 c.
  621.382.049.77
  Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Автоматизация измерений и контоля электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Д.Дубовой и др.; под. ред. А.А.Сазонова. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 327 c.
  621.317.3(075.8)
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.31 : респуб. межведомств. науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 144 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.39 : республ. межведом.науч. - техн. сб. - К. : Техніка , 1989. - 131 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.32 : республик. межведом. науч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1985. - 124 c. - (Киев. политехн. ин-т).
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.40 : респуб.межвед. навч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1989. - 151 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированные информационно-измерительные системы в транспортном строительстве / под общ. ред. В.Л.Бурнштейна. - М. : Транспорт , 1974. - 95 c. - (Тр.Всесоюз. НИИ транспортного строи-ва. Вып.92).
  621.317.39-52 : 69
  Автоматизированный электропривод, силовые полупроводниковые приборы, преобразовательная техника.Актуальные проблемы и задачи / под общ. ред. Н.Ф.Ильинского, И.А.Тепмана, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 472 c.
  62-83-52 + 621.382.2/.3 + 621.314
  Автоматика электроэнергетических систем : учеб.пособие для вузов / О.П.Алексеев, В.Е.Казанский, В.Л.Козис и др.; под ред В.Л.Козиса, Н.И.Овчаренко. - М. : Энергоиздат , 1981. - 479 c.
  621.311 : 681.5
  Агасьян М.В. Основи електрорадіотехнічних кіл: : підручник для підготовки молод.спеціалістів / М.В.Агасьян, О.Г.Мартиненко. - К. : Вища шк. , 1993. - 486 c.
  621.3.01 + 621.37.01
  Агасьян М.В. Электротехника и электрические измерения : учеб.пособие для электротехникумов / М.В.Агасьян, Е.А.Орлов. - М. : радио и связь , 1983. - 311 c.
  621.3.+ 621.317
  Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы : учеб.пояобие для втузов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 464 c.
  621.382.049.77
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Адабашьян А.К. Монтаж систем контроля и автоматики : учебник для техникумов / А.К.Адабашьян, П.А.Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп . - С. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057.16 : 621.3.08
  Акинин К.П. Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтактных двигателей с постоянными магнитами : Монография - К. : " Про Формат" , 2020. - 392 c.
  621.313
  Аксенова И.К. Основы конструирование радиоэлектронных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.К.Аксенова, А.А.Мельников. - М. : Высш. шк. , 1986. - 176 c.
  621.396.6.001.66
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Александров В.С. Приборы для измерения малых постоянных напряжений и токов / В.С.Александров, В.В.Прянишников. - Л. : Энергия , 1971. - 184 c.
  621.317.3
  Александров Г.Н. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения / Г.Н.Александров, В.Л.Иванов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  621.313.048
  Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы / К.К.Александров, Е.Г. Кузьмина. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 285 c.
  621.3.061
  Алексеев А.Г. Операционные усилители и их применение. - М. : Радио и связь , 1989. - 119 c. - ((МРБ.Массовая радиобиблиотека; Вып.1130)).
  621.375
  Алексеев Ю.П. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Модели 1982 - 1985 гг. : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 448 c.
  621.396.621
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт : учеб.пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 312 c.
  621.396.62.004.67
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1991. - 214 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1164.).
  621.396.621(035.5)            32.844
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 129 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1133.).
  621.396.621(035.5)            32.844я2
  Алексеенко А.Г. Применение прецизаонных аналоговых ИС / А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. - М. : Сов.радио , 1980. - 223 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1985. - 255 c.
  621.382.049.77
  Алиев И.И. Электрические аппараты: : справочник / И.И.Алиев, М.Б.Абрамов. - М. : РадиоСофт , 2004. - 256 c.
  621.31
  Алиевский Б.Л. Расчет параметров магнитных полей осесимметричных катушек : справочник / Б.Л. Алиевский, В.Л. Орлов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 112 c.
  621.318
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 160 c.
  621.396.6.001.66:681.3.001.6
  Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы : учеб. пособие для проф.- техн. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1966. - 280 c.
  621.317.7
  Альбом схем ведеомагнитофонов, плейеров. Вып.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г.. - 155 c.
  621.397.6 : 681.846.7
  Альбом схем зарубежных видеомагнитофонов. - Б.м. : Б.и. , 1994. - 153 c.
  621.397.6 :681.846.7
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения. Вып.4. - М. : Б.и. , 1995. - 126 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения.Вып.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 137 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров. Вып.3. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 125 c.
  621.397.446
  Альбом схем импортных телевизоров цветного изображения.Вып.2. - М. : Б.и. , Б.г. - 122 c.
  621.397.446
  Альбом схем радиотелефонов, телефаксов, радиостанций, телефонов зарубежного и отечественного производства. Вып.2. - М. : Б.и. , 1996. - 81 c.
  621.396.6
  Альбом схем телефонов, радиотелефонов, мобильных и переносных радиостанций зарубежного и отечественного производства.Вып.1. - М. : Б.и. , 1995. - 74 c.
  621.396.6
  Аморфные полупроводники : монография / М.Бродски,Д.Карлсон,Дж.Коннел и др.; под.ред.М.Бродски;пер.с англ.под ред.А.А.Андреева,В.А.Алексеева - М. : Мир , 1982. - 419 c.
  539.2:621.315.592+621.382.+532.7
  Аналогова схемотехніка та імпільсні пристрої : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Бойко, В.О.Богдан, В.Я.Жуйков та ін. - 3-є вид., доп. і перероб . - К. : Освіта України , 2010. - 479 c. - (Схемотехніка електронних систем).
  621.382.2/.3
  Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др.; под ред. С.В.Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 432 c. - (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  621.382.049.77
  Аналоговые электроизмерительные приборы : учеб. пособие для вузов / Е.Г. Бишард и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.317.7.(075.8)
  Англо - русский словарь по современной радиоэлектронике: ок.20000 терминов / сост. И.К.Калугин, М.А.Берг, Н.А.Глаголева, А.П.Соколенко; под ред. Ф.А.Водопьянова. - М. : Сов. Энциклопедия , 1968. - 448 c.
  [811.111=161.1 :621.396](038)
  Англо - русский словарь терминов по электротехнике / под ред. Л.Б.Ткачевой. - Омск : Терминолог. центр , 1991. - 62 c.
  811.11=161.1:621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский электротехнический словарь / сост. Л.Б.Гейлер, Н.И.Дозоров. - 3-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1961. - 712 c.
  811.111=161.1 : 621.3](038)            81.2Англ-4
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - М. : ДОСААФ , 1980. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ДОСААФ , 1985. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны : справочник. - 3-е изд., перераб . - К. : Техника , 1980. - 423 c.
  621.396.62
  Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - Минск : Технопринт , 2001. - 159 c.
  621.31.019.3
  Антонов М.В. Эксплуатация и ремонт электрических машин : учеб. пособие для вузов / М.В. Антонов, Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленц. - М. : Высш. шк. , 1989. - 192 c.
  621.313.004
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Аппарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ : монографія / М.М.Басов, В.С.Дзюбан, М.В.Загірняк, А.П.Калінов. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 255 c.
  621.311.07
  Аптов И.С. Химические материалы в электрохозяйстве. - М. : Энергия , 1969. - 279 c.
  621.31
  Арайс Р.Ж. АСУ треста электросетевого строительства. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 192 c.
  658.012.011.56 : 621.31
  Ариаутов Л.И. Прорыв в грядущее. Страницы жизни М.А. Бонч-Бруевича, пионера советской радиотехники / Л.И.Арнаутов,Я.К.Карпов. - М. : Моск.рабочий , 1986. - 208 c.
  621.396 + 929 Бонч-Бруевич
  Арменский Е.В. Электрические микромашины : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов / Е.В.Арменский, Г.Б.Фалк. - 3-е, перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 231 c.
  621.313 - 181.48
  Артюшенко В.И. Пособие монтажнику радиоаппаратуры - К. : Техніка , 1967. - 336 c.
  621.396.6.002.72
  Архипов П.А. Тепловые режимы низковольтных комплектных устройств. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 70 c.
  621.31.027.2-71
  Архипцев Ю.Ф. Асинхронные электродвигатели / Ю.Ф.Архипцев, Н.Ф.Котеленец. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 105 c.
  621.313.333
  Асинхронные электродвигатели / Петриков Л.В., Корначенко Г.Н. - М. : Энергоатомиздат , 2000. - 496 c.
  621.313
  Астафьев В.Е. Экономика электротехнического производства : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов / В.Е.Астафьев, К.Т.Джурбаев, А.И.Яковлев; под ред. В.Е. Астафьева. : Высш. школа , 1989. - 301 c.
  621.31.003
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов : учебник для сред.- проф. техн. училищ. - М. : Высш. шк. , 1988. - 416 c.
  621.314.2.004.67
  Атабеков В.Б. Монтаж осветительных электроустановок : учеб. пособие для сред. проф - техн. учеб. заведений / В.В.Атабеков, М.С.Живов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 380 c.
  621.31.002.7
  Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий : учебник для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.3.004.67
  Атабеков В.Б. Справочник по устройству и эксплуатации городских электрических сетей / В.Б.Атабеков, В.И.Крюков. - М. : Стройиздат , 1972. - 336 c.
  621.316
  Атабеков Г.И. Основы теории цепей : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х т. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М.:Л. : Энергия , 1964. - 312 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х ч.. Т.2. Нелинейные цепи : учебник для вузов / Г.И. Атабеков, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков - 3-е изд., испр. . - М. : Энергия , 1970. - 232 c.
  621.3.011.072
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : 3-х т.. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 4-е изд. . - М.;Л. : Энергия , 1970. - 592 c.
  621.3.011.71
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справоник - 2-е изд. . - М. : МЭИ , 1993. - 239 c.
  621.382.049.77
  Атаев Д.И. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения - М. : Радио и связь , 1989. - 141 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1140).
  621.396.623
  Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1989. - 383 c.
  621.317
  Аттура Г. Магнитные усилители. - Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 288 c.
  621.318.435.3
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Афанасьев В. В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / В.В.Афанасьев, Э.Н.Якунин. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 224 c.
  621.316.542-8
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Ахматов М. Г. Синхронные машины. Спец. курс : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 135 c.
  621.313.32
  Ачкасова Г.А. Сборник задач по теории электрических цепей : учеб. пособие для техникумов. - М. : Радио и связь , 1984. - 144 c.
  621.3.011.7
  Бажанов С.А. Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 129 c. - (Б-ка электромонтера : БЭ; вып. 594).
  621.31.027.3.001.4
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока : учеб. пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 272 c.
  621.313.3
  Балагуров В.А. Электрические генераторы с постоянными магнитами / В.А.Балагуров, Ф.Ф.Галтеев. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.313.8 : 621.313.12
  Бальян Р.Х. Тиристорные генераторы и инвенторы / Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 223 c.
  621.382.233.026
  Баптиданов Л.Н. Электрические станции и подстанции / Л.Н.Баптиданов, В.И.Тарасов. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.311
  Бараускас Р.А. Расчет и проектирование вибродвигателей / Р.А.Бараускас, В.П.Кульветис, К.М.Рагульскис. - Л. : Машиностроение , 1984. - 101 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып.2).
  621.314.571 + 621.313.13-868 + 62-868
  Барзам А.Б. Системная автоматика : учеб.пособие для техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 392 c.
  621.311:621.316.925
  Батоврин А.А. Электромашинные фазовращатели. - Л : Энергоатомиздат , 1986. - 124 c.
  621.314.25
  Батушев В.А. Электронные приборы. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1980. - 383 c.
  621.385
  Белевцева А.Т. Потенциометры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 328 c.
  621.317.727.2
  Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник для вузов по спец. `Автомат.электросвязь`, `Радиосвязь и радиовещание`,`Многоканал. электросвязь`. - М. : Радио и связь , 1986. - 543 c.
  621.3.011.71
  Белецкий О.В. Обслуживание электрических подстанций / О.В. Белецкий, С.И. Лезнов, А.А. Филатов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 413 c.
  621.311
  Беллоруссов Н.И. Электрические кабели,провода и шнуры : справочник / Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И Яковлева; под ред.Н.И. Белоруссова. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 536 c.
  621.315.2/.3
  Белов Г.А. Высокочастотные тиристорно-транзисторные преобразователи постоянного напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.314.623
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам / И.Ф.Белов, Е.В.Дрызго. - М. : Сов. радио , 1970. - 520 c.
  621.396.62(035)
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. Т.2. Стационарные радиоприемники и радиолы. Электрофоны / И.Ф. Белов, Е.В.Никольский. - М. : Сов.радио , 1972. - 320 c.
  621.396.62 : 681.848.3 (03)
  Белов И.Ф. Зарубежные переносные радиоприемники и магнитофоны : справ. пособие / И.Ф. Белов, Е.В. Никольский. - М. : Радио и связь , 1984. - 192 c.
  621.396.6-182.4+:681.846.7-182.4
  Белов И.Ф. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Стационарные радиолы, тюнеры, магниторадиолы, стереокомплексы. Электрофоны, усилители звуковой частоты (модели 1977-1981гг.) / И.Ф. Белов, В.И. Белов. - М. : Радио и связь , 1986. - 526 c.
  621.396.62 + 681.848
  Белоруссов Н.И. Электрические кабели и провода.Теоретические основы кабелей и проводов, их расчет и конструкции. - М. : Энергия , 1971. - 512 c.
  621.315.2
  Белоцерковец В.В. Ред. установок промышленных предприятий В 2-х книгах / под ред. В.В. Белоцерковца, Б.А. Делибаша - М. : Энергия , 1976. - 392 c.
  621.313
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.посбие для ПТУ / А.Ю.Бер, Ф.Е.Минскер. - М. : Высш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.382.002.72
  Березин А.С. Технология и конструктирование интегральных микросхем. : учеб. пособие для вузов / А.С.Березин, О.Р.Мочалкина; под ред. И.П.Степаненко. - М. : Радио и связь , 1983. - 232 c.
  621.382.049.77
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина,Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 383 c.
  621.3+ 621.38
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротех. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина, Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - М. : Высш. шк. , 1983. - 368 c.
  621.3 + 621.38
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем. : учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов / М.А.Беркович, В.А.Гладышев, В.А.Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 238 c.
  621.311-52(075.32)            31.27
  Берсенев М.С. Знай телевизор : учеб. пособие. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 208 c.
  621.397
  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : Учебник для студентов вузов - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1978. - 232 c.
  621.3(075.8)
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 336 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 316 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1968. - 256 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. : учебник для вузов. - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 559 c.
  621.3.011.7
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Радио и связь , 1991. - 183 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1159).
  621.396.6.049.77
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП - интегральных схемах. - М : Радио и связь , 1990. - 126 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1132).
  621.396.6.049.77
  Блантер С.Г. Промышленная электроника : учебник для вузов. - М. : Недра , 1964. - 368 c.
  621.385
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.382.002.5
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Боборыкин Н.А. Элементы электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники. Курс лабораторных работ : учеб. пособие для вузов. - Л. : Судостроение , 1967. - 362 c.
  62-52:621.398+004
  Богданович Б.М. Краткий радиотехнический справочник. Техника радиовещательного приёма / Б.М.Богданович, Э.Б. Ваксер. - Минск : Беларусь , 1976. - 335 c.
  621.396.62
  Богданович Б.М. Радиоприемные устройства с большим динамическим диапазоном / Б.М.Богданович - М. : Радио и связь , 1984. - 176 c.
  621.396.62
  Богородицкий Н.П. Материалы в радиоэлектронике : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 352 c.
  621.315.61 + 621.318.1
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 304 c.
  621.315
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 5-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1969. - 408 c.
  621.315
  Богородицкий Н.П.и др. Электротехнические материалы / Богородицкий Н.П., В.В. Пасинков, Б.М. Тареев - 6-е изд. перераб. . - Л. : Энергия , 1977. - 347с. c.
  621.315.5/6
  Богуславский П.С. Немецко - русский словарь по измерительной технике: ок. 28 000 терминов / под ред. А.М.Мелик - Шахназарова. - М. : Рус.яз. , 1984. - 567 c.
  811.112.2=161.1 : 621.317(038)            81.2Нем-4
  Бойкова В.О. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В.О.Бойкова, Н.І.Поворозник; за ред. А.М.Сільвестрова. - К. : Корнійчук , 2000. - 113 c.
  621.382 + 621.317
  Болотин И.Б. Измерения в переходных режимах короткого замыкания / И.Б.Болотин, Л.З.Эйдель. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1981. - 192 c.
  621.317
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1976. - 253 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 2-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1971. - 308 c.
  621.3.035.9
  Бондарь В.А. Генераторы линейно - измеряющегося напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 161 c.
  621.373.14
  Борисов В.Г Практикум радиолюбителя по цифровой технике / В.Г.Борисов, А.С.Партин - М. : Патриот : Символ-Р , 1991. - 144 c. - ((Приложение к журн.``Радио``).).
  621.396
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 126 c.
  621.396.62
  Борисов В.Г. Радиотехнический кружок и его работа. - М. : Радио и связь , 1983. - 103 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 1061)).
  621.396
  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - 7-е изд., перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1986. - 439 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1101).).
  621.396
  Борисов В.Г. Измерительная лаборатория начинающего радио-любителя : учеб. пособие / Борисов В.Г., Фролов В.В. - 2-е . - М : Радио и связь , 1992. - 128 c.
  621.317.7
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебник для вузов / Ю.М.Борисов, Д.Н.Липатов, Ю.Н.Зорин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебн. для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов - 3-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 264 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1982. - 383 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - К. : Техніка , 1979. - 399 c.
  621.396.6.001.66
  Боровик С.С. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры / С.С.Боровик, М.А.Бродский. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 320 c.
  621.396.6.004.67
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Борьба с шумом стационарных энергетических машин / Ф.Е.Григорьян, Е.И.Михайлов, Г.А.Ханин, Ю.П.Шевье. - Л. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621.311 : 628.517.2
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / М.А.Боярченков, А.Г.Черкашин. - М. : Высш.шк. , 1976. - 383 c.
  621.318.3 : 004.083
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм; пер. с англ. А.И.Шереметьева, К.Г.Финогенова ;под ред. Н. Г. Волкова. - М. : Мир , 1990. - 447 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 224 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Браславский И. Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод : учеб. пособие для вузов / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков. - М. : Академия , 2004. - 249 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Бродский М.А. Переносные телевизоры : справочн. пособие / М.А.Бродский - 3-е,стереотип. . - Минск : Высшэйшая школа , 1994. - 349 c.
  621.397.62
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.1. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1987. - 319 c.
  621.313
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.2. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.313
  Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович, В.С.Хвостов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1990. - 528 c.
  621.313 + 621.313-181.48
  Буга Н. Н. Радиоприёмные устройства : учеб. для вузов спец. ``Радиосвязь и радиовещание`` / Н. Н. Буга, А. И. Фалько, Н. И. Чистяков; под ред. Н. И. Чистякова - М. : Радио и связь , 1986. - 320 c.
  621.396.62
  Будішев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник для вузів неелетротехн. спец. - Львів : Афіша , 2001. - 423 c.
  621.3 + 621.38 + 004.272.4-181.48            621.3 + 621.38 + 681.325.5-181
  Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання : навч. посібник / Букович Н.В., Міркевич Г.Н. - К : НМК ВО , 1991. - 221 c.
  621.311.014
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 280 c.
  621.317.002
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменко, К.В. Зимин. - 2-е изд . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 232 c.
  621.397.132.004.67
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Техніка , 1984. - 264 c.
  621.396
  Бурба А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских : учеб.пособие для техн. спец. электротехникумов связи. - М : Радио и связь , 1988. - 232 c.
  621.31.002.72
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно - варіаційні вимірювальні системи : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 224 c.
  621.317.73
  Бурко В.Г. Бытовые акустические системы: эксплуатация, ремонт : справ. пособие / В.Г. Бурко, П.М.Лямин. - Минск. : Беларусь , 1996. - 350 c.
  621.396.623
  Буртаев Ю. В. Теоретические основы электротехники : учебник для электротехн. спец. техникумов / Ю. В. Буртаев, П. Н. Овсянников; под ред. М. Ю. Зайчика. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 551 c.
  621.3.01
  Буряк В.М. Експлуатація електрообладнання систем електропостачання : Навчальний посібник - 2-ге вид.,перероб.та випр. . - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 483 c.
  621.311
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Быков М. А. Электрические измерения электрических величин / М. А. Быков, Е. М. Лебедева, Т. Б. Липеровская; под ред. А. С. Касаткина. - М. : Б. И. , 1973. - 316 c. - (Москов.горный ин-т).
  621.317
  Быков Р. Е. Системы учебного телевидения / Р. Е. Быков, В. И. Киврин, Н. В. Лысенко. - М. : Радио и связь , 1987. - 80 c.
  621.397.13:74.58
  Былянски П. Цифровые системы передачи / П. Былянски, Д. Ингрем; пер. с англ.; под ред. А. А. Визеля. - М. : Связь , 1980. - 360 c.
  621.39 : 621.376.5
  Быстров Ю. А. Сто схем с индикаторами / Ю. А. Быстров, А. П. Гапунов, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1990. - 109 c. - (МРБ. Массовая радиобиблиотека; вып. 1134).
  621.3.085.3
  Быстров Ю. А. Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1985. - 239 c.
  004.33 : 621.383            681.327 : 621.383
  Быстров Ю. А. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. - М. : Высшая школа , 1989. - 286 c.
  621.37/.39
  Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й. К. Марцинкявичус, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; под ред. А.-Й. К. Марцинкявичуса. - М. : Радио и связь , 1988. - 224 c.
  621.382.049.77
  Бытовая электроакустическая аппаратура : справочник / И.А. Алдошина, В.Б. Бревдо, Г.Н. Веселов.и др. - М. : КУбК-а , 1996. - 320 c.
  621.395.6
  Бэннер Е. Электронные измерительные приборы / пер. с англ. Е.П. Костиной, Н.Н. Кузнецовой. - М. : Машгиз , 1961. - 452 c.
  621.385
  Бэрк Г.Ю. Справочное пособие по магнитным явлениям / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 384 c.
  537.6/.8+621.3.013
  В помощь радиолюбителю Т.88. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.96. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.109. : сборник. / Сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.110. : сборник. / сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 62 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.112. : сборник. / сост. А.В. Дьяков. - М. : Патриот , 1956. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.89. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.90. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.97. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 78 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.98. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.103. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.104. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.105. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбптелю Т.99. : сборник - М. : изд-во ДОСААФ , 1987. - 77 c.
  621.396
  Вайда З. Современная видеозапись / пер. венг. И. С. Балаша; под. ред. Л. С. Виленчика. - М. : Радио и связь , 1987. - 172 c.
  621.397
  Вайнер Я. В. Технология электрохимических покрытий : учеб. для техникумов / Я. В. Вайнер, М. А. Дасоян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 464 c.
  621.357.74
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  Вариконды в электронных импульсных схемах / В. Ю. Булыбенко, Т. Н. Вербицкая, В. Ф. Анцифарова и др.; под. ред. В. Б. Булыбенко. - М. : Сов. радио , 1971. - 272 c.
  621.374
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1990. - 101 c.
  681.325.5:621.389.049.77:64.06
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - М. : Радио и связь , 1987. - 81 c.
  681.325.5:621.382.049.77:64.06
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Варшавер Б. А. Расчет и проектирование импульсных усилителей : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 288 c.
  621.375
  Варыпаев В. Н. Химичесике источники тока : учеб. пособие для вузов / В. Н. Варыпаев, М. А. Дасоян, М. А. Никольский; под. ред. В. Н. Варыпаева. - М. : Высш.шк. , 1990. - 238 c.
  621.351
  Васецкий Ю. М., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. Электромагнитное взаимодействие токовых контуров с электропроводной средой - К. : ТОВ Про Формат , 2019. - 221 c.
  621.3.011
  Василевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв`язаних роторних машин : монографія / О. М. Василевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 155 c.
  621.313.333 - 133:621.317
  Васильев В. И. Системы связи : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизир. системы управления`` / В. И. Васильев, А.П. Буркин, В. А. Свириденко. - М. : Высш. шк. , 1987. - 280 c.
  621.39
  Васильев С. Е. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики : справочник / С.Е.Васильев, Б.М.Забарский, Е.И.Забокрицкий. - К. : Наук. думка , 1966. - 711 c.
  621.3-52
  Васильєва Л. Д. Напівпровідникові прилади : підруч. для вищ.навч.закл. / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко. - К. : Кондор: Політехніка , 2003. - 386 c.
  621.382
  Васильєва Л. Д. та інш. Напівпроводникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва,Б.І. Медведенко, Ю. І. Якименко - К.: : ІВЦ"Політехника" , 2008. - 556 с. c.
  621.382(075.8)            32.852
  Вашкевич Н. П. Электромагнитная техника : учеб. пособие для вузов / Н. П. Ванкевич, Н. П. Сергеев, Г. Н. Чижухин. - М. : Высш. шк. , 1985. - 250 c.
  621.318.3+681.31
  Введение в специальность: электрические машины и автоматизация промышленных установок / А. В. Новиков, Н. Г. Попович, И. М. Постников и др. - К. : Вища шк. , 1981. - 191 c.
  621.313
  Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода Т.1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  621.313 (075.8)
  Вендик О. Г. Корпускулярно-фотонная технология : учеб. пособие для вузов / О. Г. Вендик, Ю. Н. Горин, В. Ф. Попов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 240 c.
  621.382
  Вениаминов В. Н. Микросхемы и их применение : справ. пособие / В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 239 c. - (Массовая радиобиблиотека: вып. 1143).
  621.382.049.77
  Вениаминов В.Н. Микросхемы и их применение : Справ. пособие / Вениаминов В.Н., Лебедев О.Н., Мирошниченко А.И. - 3-е . - М : Радио и связь , 1989. - 240 c.
  621.3.049.77
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 415 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 472 c.
  621.311
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Омельченко, В.В.Путников. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.865.8-83 : 621.313.13-181.48
  Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 198 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю.Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка / О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 207 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Веселовский О. Н. Линейные и асинхронные двигатели / О. Н. Веселовский, А. Ю. Коняев, Ф. Н. Сарапулов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.313.333
  Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 5-е изд. . - М. : Энергия , 1967. - 472 c.
  621.313-83
  Видениекс П. О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П. О. Видениекс, Я. Я. Вентиньш, А. А. Кривченков. - М. : Радио и связь , 1987. - 296 c.
  681.325.5-181.48:621.396.6.002
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.1. Основы телевидения.Устройство и ремонт современных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 6-е изд . - СПб. : КОРОНА - принт , 2000. - 412 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.2. Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 2-е изд . - СПб. : КОРОНА-принт , 2000. - 396 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ с тяжелыми трассами. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.315.17
  Виноградов Н.В. Обмотчик электрических машин : учеб. для сред. проф -тех. училищ. - 9-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1977. - 312 c. - (Профтехобразование. Электрические машины).
  621.313
  Виноградов Ю.Д. Электронные измерительные системы для контроля малых перемещений / Ю.Д.Виноградов, В.М.Машинистов, С.А.Розентул. - М. : Машиностроение , 1976. - 142 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.317
  Винокуров В.Д. Электрорадиоизмерения : учеб пособ.для вузов / В.Д. Виноградов, С.И. Каплин, И.Г. Петелин; под. ред.:В.И. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Вишеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 6-е изд., испр . - М. : Энергия , 1977. - 432 c.
  621.313-83            62-83
  Вишневецкий Л.М. Я - электроналадчик / Л.М.Вишневецкий, Л.Г.Левин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c. - (Б-ка электромонтера; вып.592).
  621.31.07
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н.Вишневский, В.М.Немировский, А.А.Рогачев. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.317.75            31.22
  Владиславлев А.П. Электрическое моделирование динамики систем с распределенными параметрами / А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман. - М. : Энергия , 1978. - 222 c.
  621.311.1.001.57
  Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях : навч.посібник / С.В.Войтко, К.П.Ангелов. - К. : Знання , 2007. - 295 c.
  621.39 :658.012.32
  Войцеховский Я. Радиоэлектронниые игрушки.Электроника дома, на работе,в школе / пер. с польск. - М. : Сов. радио , 1976. - 608 c.
  621.396.6
  Волков В.М. Микроэлектроника / В.М. Волков,А.А. Иванько, В.Ю.Лапий; под.ред.В.Ю. Лапия. - К. : Техніка , 1983. - 263 c. - (Б-ка инженера).
  621.382.049.77
  Волков В.М. Проектирование средств измерения проходящей мощности : навчальній посібник - Х. : ХТУРЕ , 2000. - 160 с. c.
  621.317.82
  Волков В.С . Радиолюбительский измерительный прибор. - М. : Радио и связь , 1983. - 40 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1065).
  621.396.08
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учебник для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 335 c.
  621.313 : 681.5
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учеб. пособ.для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.313 : 681.5
  Волконский В.А. Оптимальные тарифы на электроэнергию - инструмент энергосбережения / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.1.003.13.004.18
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.3. : підручник для вищ.навч.закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 527 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.2. : підручник для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 443 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці. : у 4 т. Т.1. : підручник для вищ. навч.закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 578 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.4. : підруч. для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 495 c.
  621.372
  Волынский Б.А. Электротехника : учеб. пособие для неэлетротехн. вузов / Б.А.Волынский, Э.Н.Зейн, В.Е.Шатерников. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 526 c.
  621.3
  Вольдек А. И. Электрические машины - М. - Л. : Энергия , 1966. - 782 c.
  621.313
  Вольдек А.И. Электрические машины : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1978. - 832 c.
  621.313(075.8)
  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процесы на поверхности полупроводников при хемосорбции. - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  621.315.592:[539.21+541.183]
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Воробиенко П.П. Теория линейних электрических цепей : сб. задач и упражнения для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 326 c.
  621.3.011
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Врублевский Л.Е. Силовые резисторы / П.Е.Врублевский, Ю.В.Зайцев,А.И.Тихонов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.316.8
  Вхождение в режим сервиса с помощью ПДУ, сервисная регулировка и настройка зарубежных телевизоров цветного изображения: JVS, SAMSUNG, SONY, SHARP, TOSHIBA : в 2 т. Т.2. - Б.м : Б.и , 1996. - 100 c.
  621.397.62
  Вхождение в режим сервиса с помощью пульта дистанционного управления. Описание работы микропроцессоров. Регулировка и рекомендации по ремонту зарубежных цветных телевизоров нового поколения : в 2 т. Т.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 102 c.
  621.397.62
  Выбор и изыскания трасс воздушных линий электропередачи / Ю.Н.Шумихин, В.И.Лебедев, А.Л.Куклинский и др.; под ред. Ю.Н.Шумихина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 182 c.
  621.315.1
  Выполнение электрических схем по ЭСКД / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова - М. : Стандарт , 1989. - 324 c.
  621.3.061
  Высоковольтные полимерные изоляторы / А.К.Шидловский,Ю.Н.Шумилов,А.А.Щерба и др. - К. : Издательская группа`Сучасність` , 2008. - 252 c.
  621.315:621.3.048
  Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М.Ромаш, Ю.И.Драбович, Н.Н.Юрченко, П.Н Шевченко. - М. : Радио и связь , 1988. - 287 c.
  621.314.632.029.64
  Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана / В.С.Кресанов, Н.П.Малахов, В.В.Морозов и др. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.3.032.273
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Галкин В.И. Промышленная электроника : учеб пособие для сред.спец. учеб.заведений. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 335 c.
  621.38
  Гапличук Л.С ГИС - помощник телемастера. Генераторы испытательных сигналов для ремонта и настройки телевизоров : справ.пособие. - К. : СЭА, Радіоаматор , 1993. - 158 c.
  621.397.13
  Гауси М. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами / М.Гауси, К.Лакер.; пер. с англ. В.Д. Разевича; под ред. В.И.Капустяна. - М. : Радио и связь , 1986. - 167 c.
  621.372.54.049.77
  Геворкян Г.Х. Электротехнические расчёты на языке Бейсик.70 программ на персональном компьютере / Г.Х.Геворкян, В.Н.Семенов. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 184 c.
  004.43 :621.3            681.3.06
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - 2-е изд.,стер . - М. : Радио и связь , 1991. - 192 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - М. : Радио и связь , 1990. - 191 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт черно-белых переносных телевизоров : учеб. пособие - М : Радио и связь , 1992. - 159 c.
  621.397.2
  Герасимович М.В. Справочник по электронно-лучевым трубкам. - К. : Техніка , 1986. - 176 c.
  621.385.832
  Герасимяк Р.П. Асинхронный электропривод с тиристорным упралением / Р.П.Герасимяк, В.А.Лещев, Н.С.Путилин. - К. : Техніка , 1984. - 150 c.
  62-83:621.313.333:621.382.233.026            62-83-52
  Герман- Галкин С.Г. Электрические машины : лаб. работы на ПК / С.Г.Герман-Галкин, Г.А.Кардонов. - СПб. : КОРОНА принт , 2003. - 256 c.
  621.313
  Герчановская В.П. Новые профессии света / В.П.Герчановская, Э.Ф.Ипатов, А.П.Малова. - К. : Техніка , 1989. - 119 c.
  535.8 + 621.383
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1989. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1987. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники : учебник для техникумов. - К. : Вища шк. , 1977. - 344 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах : учеб.пособие для техникумов. - К. : Изд-во Киев.ун-та , 1968. - 252 c.
  621.382.049.77
  Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем. - К. : Вища шк. , 1983. - 240 c.
  621.382.049.77
  Гидрогенераторы / И.А.Глебов,В.В.Домбровский.,А.А.Дукштаю и др. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 366 c.
  621.313.322-82
  Гидроэнергетические установки : учебник для вузов / Д.С.Щавелев.,Ю.С.Васильев, Н.И.Головачевский и др.; под.ред. Д.С.Щавелева. - Л. : Энергия , 1972. - 392 c.
  621.311.21
  Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем. : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1974. - 344 c.
  621.311.001.2-52
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / пер.с англ. под ред. М.М.Айзинова. - М. : Связь , 1970. - 720 c.
  621.3.011.732
  Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургиздат , 1962. - 312 c.
  621.733 : 621.365            62-83
  Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компауды. - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  621.315.616.97/.617.1            621.315
  Гладышев Г.И. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре / Г.И.Гладышев, В.Г.Батура, А.Н.Воронцов; под общ. ред. Г.И.Гладышева. - К. : Наук. думка , 1966. - 250 c.
  621.396.6.08
  Глазенко Г.А. Электротехника и основы электроники:(доп. разделы) : учеб. пособие для вузов / Г.А.Глазенко, В.А.Прянишников. - М. : Высш.шк. , 1985. - 176 c.
  621.3
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Глухих В.А. Ударные униполярные генераторы / В.А. Глухих, Г.А. Баранова, Б.Г. Карасев, В.В. Харитонов - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 172 c.
  621.313.291
  Гнатек Ю.Р. Справочник по цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям / пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1982. - 552 c.
  621.314 : 681.586.5
  Голембо Б.З. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 176 c.
  004.42:621.3            681.3
  Головин О.В. Радиоприёмные устройства : учеб. для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Высш.шк. , 1997. - 384 c.
  621.396
  Головинский О.И. Основы автоматики : учебник для электромехан. техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 207 c.
  681.51:621.398
  Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.311
  Головко Д.Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.Б.Головко, Ю.О.Скрипник, О.П.Яненко. - К. : Либідь , 2004. - 327 c.
  621.317.08
  Голоднов Ю.М. Контроль за состоянием трансформаторов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 87 c. - (БЭ:Б-ка электромонтера; вып. 603).
  621.314.2
  Голубев В.В. Импульсное преобразование переменного напряжения : Монография - К. : Наукова думка , 2014. - 247 c.
  621.314
  Гольдберг О.Д. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей / О.Д.Гольдберг, И.М.Абдуллаев, А.Н.Абиев; под ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.313.333.001.4
  Гольдберг О.Д. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / О.Д.Гольдберг, Я.С.Гурин, И.С.Свириденко; под. ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Высш.шк. , 1984. - 431 c.
  621.313.001.6
  Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей. : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1969. - 312 c.
  621.3.011.7
  Гольдин О.Е. Программированное изучение теоретических основ электротехники : учеб. пособие для вузов / О.Е. Гольдин, А.Е. Каплянский, Л.С. Полотовский. - М. : Высш.шк. , 1978. - 287 c.
  621.3.01
  Гольстрем В.А. Справочник энергетика промышленных предприятий. / В.А.Гольстрем, А.С.Иваненко. - 4-е, перераб. и доп . - К. : Техніка , 1977. - 463 c.
  621.3+658.26
  Гольстрем В.А. Энергетический справочник инженера / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1983. - 487 c.
  621.3:658.26
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / Сюнъити Гонда,Дзюнья Сэко ; пер. с яп. З.К.Кругляка. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 181 c.
  621.383
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы Т.2. Нелинейные системы. Преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных системах. Борьба с помехами. : учебник для вузов - М. : Сов. радио , 1967. - 327 c.
  621.372            621.39
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 512 c.
  621.372
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника : учебник для вузов / Г.Н.Горбачев,Е.Е.Чаплыгин. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2/.3
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства : справочник. - М. : Радио и связь , 1984. - 400 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1076).
  621.396.6
  Горошков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 177 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1125).
  621.382.049.77
  Горяинов В.Т. Примеры и задачи по статической радиотехнике : учеб. пособие для вузов / В.Т.Горяинов, А.Г.Журавлев, В.И.Тихонов; под ред. В.И. Тихонова. - М. : Сов.радио , 1970. - 600 c.
  621.391
  Готман П.Е. Электротехнические материалы : справочник / П.Е. Готман, В.Б. Березин, А.М. Хайкин. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Энергия , 1969. - 544 c.
  621.315
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Грабко В.В. Моделі і засоби регулювання напруги за допомогою трансформаторів з пристроями РПН : монографія. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2005. - 109 c.
  621.314.222.6
  Грабко В.В. Моделі та системи технічної діагностики високовольтних вимикачів : монографія / В.В. Грабко, Б.І. Мокін. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 1999. - 74 c.
  621.316.5
  Граф Р. Электронные схемы:1300 примеров / пер. с англ. В.А.Логинова. - М. : Мир , 1989. - 686 c.
  621.38.061
  Григорьев М.М. Сборник задач и упражнений по ремонту радиотелевизионной аппаратуры : учеб. пособие для сред. проф.-техн.училищ. - М. : Высш.шк. , 1977. - 176 c. - (Профтехобразование.Радиоэлектроника).
  621.396/.397.004.67
  Григорьев Н.А. Радиолюбитель, инженер, генерал. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 96 c.
  621.396 + 929Байкузов
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.П. Кондратьев, С.Л. Пожидаев - Вып. 1144 . - М. : Радио и связь , 1990. - 272 c. - (Массовая радиобиблиотека).
  621.382.3
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Громов Н.В. Телевизоры : справ.книга / Н.В.Громов, В.С.Тарасов; под ред.К.Т.Колина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Лениздат , 1979. - 240 c.
  621.397.62
  Грязнов Н.М Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах. - М. : Радио и связь , 1986. - 113 c.
  621.314
  Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике : учеб.пособие для вузов. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 206 c.
  621.311.019.3 + 62-192
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область : підручник для техн.спец.вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 399 c.
  621.3.011
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна область : підручник для техн. спец вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 358 c.
  621.3.011
  Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 224 c.
  004.056 : 621.391.82            681.322 : 621.391.82
  Гурлев Д.С. Спарвочник по ионным приборам. - К. : Техніка , 1970. - 180 c.
  621.385.1            621.38
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 6-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1979. - 462 c.
  621.382.2/.3
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 5-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 512 c.
  621.382.2/.3
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М. : Высш. шк. , 1982. - 495 c. - (Высш. образование).
  621.38(075.8)
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 622 c.
  621.38
  Гусев Ю. Н. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках / Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c.
  621.31 : 658.345
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Гуцало О.Г. Методи підвищення точності засобів вимірювання групового часу запізнювання сигналів і їх метрологічне забезпечення : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1997. - 131 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.373
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.завед. / И.А.Данилов, П.М.Иванов. - 3-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 752 c.
  621.3+621.38
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для неэлектрич. спец. учеб. заведений / И.А.Данилов, П.М.Иванов - 3-е изд., стереотип. . - М. : Высшая школа , 1998. - 752 c.
  621.3
  Данилов Л.В. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В.Данилов, П.Н.Матханов, Е.С.Филиппов. - Л. : Энергопромиздат , 1990. - 251 c.
  621.3.011.72
  Данку А. Электрические машины : сб. задач и упражнений / А.Данку, А.Фаркаш, Л.Надь.; пер. с венг. Т.З.Партоша; под ред. В.Я.Беспалова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 360 c.
  621.313(076.2)
  Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 224 c.
  629.331.052 : 621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей : учеб. пособие для сред.ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1985. - 97 c.
  629.331.052:621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобиля : учеб.пособие для сред. ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1984. - 97 c.
  629.331 .052 : 621.38            629.11.066
  Демидова - Парфенова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : учеб. пособие для вузов / Р.М. Демидова - Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 190 c.
  621.317.7.001.24(076.2)
  Денисов В.И. Технико - экономические расчеты в энергетике.Методы экономического сравнения вариантов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 216 c.
  621.311.003.13
  Деннис Дж. Б. Математическое программирование и электрические цепи / пер. с англ.;под. ред. А.М. Петровского. - М. : Изд-во иностр.лит. , 1961. - 215 c.
  519.85 + 621.3.06
  Деордиев С.С. Аккумуляторы и уход за ними : пособие аккумуляторщику. - 2-е изд., испр . - К. : Техніка , 1985. - 136 c. - (/Б-ка рабочего/.).
  621.311.6
  Детинко Ф.М. Прочность и колебания электрических машин / Ф.М. Детинко, Г.А. Загородная, В.М. Фастовский. - Л. : Энергия , 1969. - 440 c.
  621.313
  Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре / пер. с англ.А.И.Зильбермана. - М. : Мир , 1989. - 176 c.
  621.396.6.004.64
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу ``Экономика электротехнического производства`` : учеб.пособие для электротехн.спец. вузов. / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. - М. : Высш. шк. , 1989. - 160 c.
  621.31.002
  Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А.Дзензерский, С.В.Тарасов, И.Ю.Костюков. - М. : Наук.думка , 2011. - 591 c. - (Проект ``наукова книга``).
  621.311.245+ 621.548
  Дикань С.В. Аппараты систем бесперебойного электроснабжения / С.В.Дикань, К.К Намитоков. - К. : Техніка , 1989. - 174 c.
  621.311
  Димитрова М.И. 33 схемы на триггерах / М.И.Дмитрова.,В.П.Пунджев; пер. с болг.Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 95 c.
  621.374.3.049.77
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И - НЕ / М.И.Димитрова, В.П.Пунджев; пер. с болг. Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатоиздат , 1988. - 112 c.
  621.382.049.77
  Диоды : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, С.Л.Пожидаев. - М : Радио и связь , 1990. - 335 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1158).
  621.385.2            621.382.2
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 127 c. - (Промішленность - селу).
  621.382.233.026 : 621.318.5
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике. - К. : Вища шк. , 1978. - 360 c.
  621.396.6
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1974. - 292 c.
  621.396.6
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей : учеб. пособие для вузов / под ред. В.П.Попова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 192 c.
  621.3.011.7            621.372
  Добротворский И.Н. Теория электрических цепей : учебник для электротехникумов связи. - М. : Радио и связь , 1989. - 471 c.
  621.3.011.7(075.32)
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы. Спец. практикум : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 230 c.
  621.373.8
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету электромагнитноого поля в электрических машинах. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 256 c.
  621.313.013.001.24
  Домнин С.Б. Средства комплексной отделки микропроцессорных устройств / С.Б.Домнин, Е.А.Иванов, Л.Л.Муренко; под ред.В.Г.Домрачева. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 146 c. - (Микропроцессоры. БИС и их применение).
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Дорошев К.И. Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 КВ. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 148 c.
  621.316.542
  Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 247 c. - (Высш.образование).
  621.396.6 : 536.24
  Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию : практ.пособие. - 7-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 160 c.
  621.31.001.24
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1981. - 488 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. : учеб.для неэлектротех.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 352 c.
  621.3
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для энергетич.и электротехн..спец. техникумов. - 8-е изд . - М. : Высш.шк. , 1971. - 544 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учеб.для электротехн.и энерг. спец.техникумов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1968. - 589 c.
  621.3.01
  Евзеров И.Х. Тиристорные электроприводы серии КТ ЭУ мощностью до 2000кВт / И.Х.Евзеров,В.М.Перельмутер,А.А.Ткаченко. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c. - (БЭ: Б-ка электромонтера;Вып.606).
  62-83-52 : 621.314.632
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А.Евсеев,С.С.Крылов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 118 c.
  621.314.632
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика. - К. : Наук.думка , 1975. - 272 c.
  621.313.322-81
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика - К. : ’’Наукова думка’’ , 1975. - 272 c.
  621.313
  Електрические измерения физических величин / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энегроатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317.39
  Електричні машини та електропривід побутової техніки : підручник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович, Л.Ф.Артеменко, О.П.Бурмістенков та ін.; за ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 2004. - 351 c.
  621.313 + 62-83
  Електроніка і мікросхемотехніка : у 4 т. Т.1. Елементна база електронних пристроїв : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Сенько,М.В.Панасенко,Є.В.Сенько та ін.; під.ред.В.І.Сенька. - К. : Обереги , 2000. - 299 c.
  621.38
  Електроніка і мікросхемотехніка : у4-х тома. Т.Т.4, Кн. 2. Силова електроніка : Навч. посіб. / Уклад.: В.І. Сенько, М.В. Панасенко, Є.В. Сенько та інш. ; За ред.: В.І. Сенька - 2-ге вид. . - К.: : Каравела , 2018. - 316с. c.
  621.314.632
  Електроніка і мікросхемотехніка : у4-х тома. Т.Т.4, Кн.1 . Силова електроніка : Навч. посіб. / Уклад.: В.І. Сенько, М.В. Панасенко, Є.В. Сенько та інш. ; За ред.: В.І. Сенька - 2-ге вид. . - К.: : Каравела , 2017. - 637с. c.
  621.314.632
  Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х том. Т.Т.3. Цифрові пристрої : Підруч. / Уклад.: В.І. Сенько, М.В. Панасенко, Є.В. Сенько та інш. ; За ред.: В.І. Сенька - 2-ге вид. стереотип. . - К.: : Каравела , 2017. - 400с. c.
  621.314.066
  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: конспект лекцій... / упорядник А.В.Некрасов - Кременчук : КДПУ , 2002. - 160 c.
  621.3+621.38
  Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 320 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. - М. : ДОСААФ СССР , 1987. - 303 c.
  621.397.622.004.67
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. - М. : Радио и связь , 1986. - 223 c. - (МРБ:Массовая радиобиблиотека.Вып.1095).
  621.397.622.004.67
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : монографія / М.В. Загірняк, В.Б. Клепіков, С.м. Ковбаса та інш.; НАН України, Ін-т електродинаміки - К.: : Вид-во Ін-ту електродинаміки НАН України , 2018. - 310с. c.
  621.31
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : монографія / М.В.Загірняк,В.Б.Клепіков,С.М.Ковбаса і інш. - К. : Інститут електродинаміки НАН України , 2018. - 310 c.
  621.31
  Епифанов А.П. Электромеханические преобразователи энергии : учеб.пособие для вузов. - СПб. : Лань , 2004. - 207 c.
  621.313
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : учебник для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  621.38
  Епифанов Г.И. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Сов. радио , 1979. - 350 c.
  621.382
  Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 208 c.
  658.26 : 621.311
  Ермолин Н.П. Электрические машины : учебник для втузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 295 c.
  621.313
  Есаков В.П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1981. - 247 c.
  621.31 + 62-83
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто. - К. : Рад. шк. , 1977. - 135 c.
  621.396
  Ефимов И.Г. Линейный электромагнитный привод : монография / И.Г.Ефимов, А.В.Соловьев, О.А.Викторов; науч.ред. С.А.Ковчин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 212 c.
  62-83-52 : 621.313.17-12
  Ефимов И.Е. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 416 c.
  621.382.049.77
  Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники : учебник для вузов / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 384 c.
  621.382.049.77
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Железняков А.Т. Справочник заводского электрика / А.Т.Железняков, Л.М.Бабченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1987. - 160 c.
  621.3-051
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. - 4-е изд., сокр. и перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 408 c.
  621.313.001.41
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 5-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1974. - 464 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Электрические и магнитные цепи.Основы электротехники. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 215 c.
  621.3
  Жигарев А.А. Электронно - лучевые и фотоэлектронные приборы : учебник для вузов / А.А.Жигарев, Г.Г.Шамаева. - М. : Высш. шк. , 1982. - 463 c.
  621.385+621.383
  Жуйков В.Я. и др. Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах : Учеб. пособ. - К.: : НТУУ"КПИ" , 2010.
  621.314
  Жуков В.П. Задачник по курсу `Радиотехнические цепи и сигналы` : учеб.пособие для вузов / В.П.Жуков, В.Г.Карташев, А.М.Николаев. - М. : Высш.шк. , 1986. - 159 c.
  621.372
  Жукова Г.А. Лабораторные работы по электрическим аппаратам : учеб.пособие для техникумов / Г.А.Жукова, М.А.Золина. - М. : Высш.шк. , 1986. - 119 c.
  621.31
  Жуховицкий Б.Я. Теоретические основы электротехники : в 3 т. Т.2. Четырехполюсники, длинные линии, нелинейные цепи / Б.Я.Жуховицкий, И.Негневицкий; под ред..К.М.Поливанова. - М.-Л. : Энергия , 1965. - 240 c.
  621.3.01
  Зааль Р. Справочник по расчету фильтров / пер.с нем.Ю.В.Камкина; под ред.Н.Н.Слепова. - М. : Радио и связь , 1983. - 752 c.
  621.372.54
  Забелин К.И. Электронные устройства управления телевизорами / К.И.Забелин, Н.Ф.Торгашева. - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1006).
  621.397.077.622.64
  Забокрицкий Е.И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / Е.И.Забокрицкий,Б.А.Холодовский, А.И.Митченко. - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : Наук.думка , 1985. - 702 c.
  621.31
  Завадский В.А. Компьютерная электроника. - К. : ВЕК , 1996. - 362 c.
  004.382 : 621.38            681.3.06
  Загальна електротехніка: Підручник для ВНЗ / Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. - 2 . - К. : Каравела , 2007. - 295 c.
  621.3
  Загирняк М.В. Магнитные сепараторы.Проблемы проектирования : монография / М.В.Загирняк, Ю.А.Бранспиз, И.А.Шведчикова; под общ. ред. М.В.Загирняка. - К. : Техніка , 2011. - 223 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электрические аппараты : учеб.пособие для втузов. / М.В.Загирняк, Н.И.Кузнецов. - Кременчуг : КГПУ , 2005. - 319 c.
  621.31
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Типография Мадрид , 2015. - 319 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник / М.В.Загирняк - 2-е изд., перераб.и доп. . - Харьков : типография ’’Мадрид’’ , 2015. - 320 c.
  621.318
  Загирняк М.В., Прус В.В., Невзмин Б.И. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным размером : монография - Харьков : ’’Точка’’ , 2014. - 188 c.
  621.313:621.314:621.316
  Загірняк М.В. Електричні машини : підручник / М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін. - 2-ге вид., перераоб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 399 c.
  621.313(075.8)
  Загорский А.Е. Управление переходными процессами в электрических машинах переменного тока. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 176 c.
  621.313.3
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей ) : учеб.пособие для вузов / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под общ.ред. К.М.Поливанова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 303 c.
  621.3.01
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей) / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под ред. К.М.Поливанова. - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 160 c.
  621.3.01
  Задачник по электротехнике : учеб.пособие для сред.проф.учеб.заведений / П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. - М. : Высш.шк. , 1992. - 335 c.
  621.31
  Задерей Г.П. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания / Г.П.Задерей, П.Н.Заика. - М. : Радио и связь , 1989. - 175 c.
  621.314.21
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн. спец. учеб.заведений. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 495 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн.спец.техникумов. - 5-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1978. - 359 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электро-и радиотехн.техникумов. - 3-е изд, перераб.и доп . - М. , 1968. - 470 c.
  621.3.01
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Закладний,А.В.Праховник,О.І.Соловей. - К. : Кондор , 2005. - 407 c.
  621.311.004.8:62-83
  Замятин В.Я. Мощные полуповодниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1988. - 576 c.
  621.382.233.026
  Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин,Б.В.Кондратьев,В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1987. - 576 c.
  621.382.233.026
  Зарипов М.Ф. Функциональные преобразователи перемещения / М.Ф.Зарипов, М.А.Ураксеев. - М. : Машиностроение , 1976. - 133 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.314.26
  Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры / Пескин А.Е., Коннов А.А. - Москва : СОЛОН , 1997. - 236 c.
  621.397.62
  Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 285 c.
  621.382.049.77(1 - 87)(035.5)
  Засоби оцінювання характеристик пристроїв непреривно-дискретного відображення цифрової інформації / ПєтухА.М., Войтко В.В. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 118 c.
  621.3.037.3
  Захаров В.К. Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник для вузов / В.К.Захаров ,Ю.И.Лыпарь. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Згурский В.А. Автоматический контроль гальванических процессов / В.А.Згурский, Л.Г.Зальцман. - К. : Техніка , 1973. - 84 c.
  621.35
  Здрок А.Г. Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов. - М. : Энергоатомиздат
  621.314.6:621.316.722.1:621.355
  Землянский В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом ( расчет параметров доплеровского сигнала ЛДА с учетом поляризпционно - фазовых эффктов рассеяния) : монография. - К. : Вища шк. , 1987. - 177 c.
  621.373.826 : 532.52 : 536.6
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Зернов Н.В. Теория радиотехнических цепей / Н.В.Зернов, В.Г.Карпов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 816 c.
  621.396.011.7
  Зимин Е.Н. Электроприводы постоянного тока с вентильным преобразователем / Е.Н.Зимин, В.Л. Кацевич,С.К.Козырев. - М. . : Энергоатомиздат , 1981. - 192 c.
  62-83::621.313.2.07 :621.382.026
  Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок : учебник для техникумов / Е.Н.Зимин, В.И.Преображенский, И.И.Чувашов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоиздат , 1981. - 553 c.
  658.26 : 621.313
  Зимин Е.Ф Измерение параметров электрических и магнитных полей в проводящих средах / Е.Ф.Зимин, Э.С.Кочанов. - М. . : Энергоатомиздат , 1985. - 256 c.
  621.317
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : практ.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 206 c.
  621.396
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : учеб.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 176 c.
  621.396
  Зырянов В.В. Электротехнические рвсчеты на программируемых микрокалькуляторах / В.В Зырянов, В.В Козырский, В.Ф Демиденко. - К. : Тэхника , 1989. - 150 c.
  004.388.2 : 621.3            681.321-181.48
  Иванов - Смоленский А.В. Электрические машины : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1980. - 928 c.
  621.313
  Иванов - Смоленский А.В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в электрических машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 311 c.
  621.313.013 (075.8)
  Иванов А.А Справочник по электротехнике. - 5 -е изд.,перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1984. - 303 c.
  621.3
  Иванов А.А Электротехника. Лабораторные работы : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 343 c.
  621.3
  Иванов А.А. Основы теории электрических и магнитных цепей : учеб.пособие для вузов. - К. : АН УССР , 1963. - 388 c.
  621.3.011.7
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища. шк. , 1979. - 359 c.
  621.3
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике : Справочник - 5-е изд.,доп. и перераб. . - К. : Вища школа , 1984. - 303 c.
  621.3            31.2
  Иванов Б.С. В помощь радиокружку. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1107).
  621.396.6
  Иванов Б.С. Самоделки юного радиолюбителя. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 140 c.
  621.37/.39
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 448 c.
  621.383
  Иванов В.С. Режим потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов, В.И. Соколов. - М. : Энергоатопизда , 1987. - 337 c.
  658.26 :621.331.004.18
  Иванов Г.М. Несимметричные режимы работы тиристорных преобразователей в электроприводах переменного тока / Г.М.Иванов, В.Ф.Егоркин. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 199 c.
  62-83 : 621.314.632
  Иванов И.И. Электротехника : учеб. пособие для вузов / И.И Иванов, В.С. Равдоник. - М. : Высш. шк. , 1984. - 375 c.
  621.3
  Иващенко П.А. Измерение параметров лазеров : учеб.пособие / П.А.Иващенко, Ю.А.Калинин, Б.Н.Морозов. - М. : Изд-во стандартов , 1982. - 167 c.
  621.373.826 :53.08
  Ивоботенко Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике / Б.А.Ивоботенко, Н.Ф.Ильинский, И.П.Копылов. - М. : Энергия , 1975. - 185 c.
  519.242 : 621.313
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А.Игнатов, К.Я.Вильданов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 304 c.
  621.313.333.049.77
  Игнатович В.Г. Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры : учеб.пособие для техникумов для радиотехн.спец. / В.Г.Игнатович, А.И.Митюхин. - Минск : Вышэйш.шк. , 1993. - 367 c.
  621.396.6.004.67
  Измерение среднеквадратического значения напряжения / Попов В.С., Жалбаков И.Н. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.317.72
  Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Евтихиев, Я.А.Купершмидт, В.Ф.Папуловский, В.Н.Скугоров; под общ.ред.Н.Н.Евтихиева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 349 c.
  621.317.3
  Изъюрова Г.И. Приборы и устройства промышленной электроники : учеб.пособие для вузов / Г.И.Изъюрова, М.С.Кауфман. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1975. - 368 c.
  621.38.002.56
  Ильин В.А. Цинкование, кадмирование, лужение и свинцевание / под ред.П.М.Вячеславова. - 4-е изд., доп.и перераб . - Л. : Машиностроение , 1977. - 95 c. - (Б-чка гальванотехника. Вып.2).
  621.357
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 153 c. - (ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии).
  621.319.4.004.18
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред. Б.В.Тарабрина. - М. : Радио и связь , 1984. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина. - 2-е изд.,испр . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 528 c.
  621.382.049.77
  Ирман Ю.Э. Станки - автоматы и полуавтоматы в радиоэлектронной промышленности. - Л. : Машиностроение , 1971. - 216 c.
  621.9.06-52 : 621.396.6
  Испытание электрических микромашин : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / Н.В.Астахов, Е.М.Лопухина, В.Т.Медведев и др.; под ред. Н.В.Астахова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 272 c.
  621.313-181.48.001.4
  Испытания радиоэлектронной, электронно - вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование : учеб. пособие для вузов / О.П.Глудкин, А.Н.Енгалычев, А.И.Коробов, Ю.В.Трегубов; под ред. А.И. Коробова. - М.: : Радиои связь , 1987. - 279 c.
  621.396.6.001.4
  Испытания радиоэлектронной,электронно-вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование : учебное пособие для вузов / О.П.Глудкин,А.Н.Енгалычев,А.И.Коробов и др.; под ред.А.И.Коробова - М. : Радио и связь , 1987. - 272 c.
  621.396.6:620.17
  Исследование по системному анализу и приложениям : сб .науч. тр. / под ред. Н.Н.Яковлева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун -та , 1990. - 171 c.
  658.512.011.56 : 621.38
  Источники электропитания на полупроводниковых приборах.Проектирование и расчет / С.Д. Додик и др.; под ред.Додика С.Д. и Гальперина Е.И. - М. : Советское радио , 1969. - 648 c.
  621.311
  Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры : справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; под ред Г.С. Найвельта. - М. : Радио и связь , 1985. - 567 c.
  621.396.6 : 621.311.6
  Інтелектуальні електричні мережі :елементи та режими : Монографія / За заг.ред.: О.В. Кириленка - К. : Ін-т електродинаміки НАН України , 2016. - 400 c.
  621.31            31.2
  К. М. Поливанов Теоретические основы электротехники : в3 ч. Т.ч.3. Теория электромагнитного поля - Москва : Энергия , 1969. - 352 c.
  621.3.01
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Каганов И.Л. Промышленная электроника. Общий курс : учебник для электротехн.и энерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1968. - 559 c.
  621.385
  Казаринов Ю.М. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в радиотехнических системах : учеб.пособие для радиотехнич.спец.вузов / Ю.М.Казаринов, В.Н.Номоконов, Ф.В.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 207 c.
  621.396 : 681.325.5
  Казарновский Д.М. Радиотехнические материалы : учебник для вузов / Д.М.Казарновский, С.А.Яманов. - М. : Высш.шк. , 1972. - 312 c.
  621.396.6.002.3
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі : навч.посібник для електромех.спец.вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 228 c. - (Нац. гірнича академія).
  621.314.6
  Казачковський М.М. Комплектні електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГУ , 2003. - 226 c.
  62-83-2 : 621.316.37
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі - Дніпропетровськ , 1999. - 225 c.
  621.314.6
  Казеннов Г.Г. Основы построения САПР и АСТПП : учеб.для сред.спец.учеб.заведений спец.электрон.- вычисл.техники / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов. - М. : Высш.шк. , 1989. - 200 c.
  621.396.6
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики : справочник / Л.И.Какуевицкий, Т.В.Смирнова; под ред.М.Э.Хейфица. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1972. - 344 c.
  621.318
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калантарев П.Л. Расчет индуктивностей : справ.кн. / П.Л.Калантарев, Л.А.Цейтлин. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 488 c.
  621.3.011.3.001.24
  Калинкин В.С. Курсовое и дипломное проектирование по технологии электромашиностроения : учеб.пособие для электромех.техникумов / В.С.Калинкин, Н.Г.Карельская. - М. : Высш.шк. , 1989. - 76 c.
  621.313.002
  Калниболтский К.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболтский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. - К. : Техніка , 1987. - 301 c.
  621.38.061.001.63 : 658.012.011.56
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744 + 621.31.061+ 621.3.061
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744+621.31.061+621.3.061
  Камінський А.В. Математичне та комп`ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : монографія / А.В.Камінський, Б.І.Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 122 c.
  621.316 : 004.942
  Капичин И.И. Оптико - электронные углоизмерительные системы. - К. : Техніка , 1986. - 144 c.
  621.383
  Каплянский А.Е. Теоретические основы электротехники. : учеб. пособие для вузов / А.Е. Каплянский, А.П. Лысенко, Л.С. Полотовский; под ред. А.Е. Каплянского. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1972. - 488 c.
  621.3.01
  Капчинский Л.М. Конструирование и изготовление телевизионных антенн. - 2-е изд., стер . - М. : Радио и связь , 1995. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1216).
  621.396.677
  Карпов Р.Г. Электрорадиоизмерения : учеб. пособ. для вузов / Р.Г.Карпов, Н.Р.Карпов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 272 c.
  621.317
  Касаткин А.С Электротехника : учеб.для неэлектротехн. спец.вузов / А.С.Касаткин, М.В.Немцов. - М. : Высш.шк. , 2000. - 542 c.
  621.3
  Касаткин А.С. Электротехника : учеб.пособ. для неэлектротехн.спец. вузов / А.С.Касаткин,М.В.Немцов. - 4-изд.,перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1993. - 440 c.
  621.3
  Католиков В.Е. Тиристорный электропривод с реверсом возбуждения двигателя рудничного подъемника / В.Е.Католиков,А.Д.Динкель,А.М.Седунин. - М. : Недра , 1990. - 382 c.
  62-83 : 621.382.233.026
  Кауфман М.С. Электронные приборы : учеб.пособие для техникумов / М.С.Кауфман, К.П.Палатов.; под ред. Р.А.Нилендера - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1970. - 480 c.
  621.385.1
  Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання : монографія / С.Ш.Кацив, Б.І.Мокін. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2005. - 114 c.
  519.876.5 : 621.311
  Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Академия , 2004. - 251 c.
  621.313(075.32) + 62-83(075.32)
  Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин : учеб.пособ. для техникумов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.313.001.66
  Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств : учеб.для электротехн.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 335 c.
  621.313.+ 681.527
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : справочник / Б.В.Кацнельсон, А.М.Калугин, А.С.Ларионов; под общ.ред.А.С.Ларионова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1976. - 920 c.
  621.385.8
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред.А.С.Ларионова. - М. : Энергия , 1970. - 672 c.
  621.385.8
  Качинский К.А. Тепловые и термомеханические процессы в турбогенераторах : Монография - К. : " Про Формат" , 2020. - 239 c.
  621.313.322
  Квартин М.И. Электромеханические и магнитные устройства автоматики : учеб.для электроприборостроит. техникумов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 352 c.
  621.31
  Квятковский С.Ф. Бытовые нагревательные приборы / С.Ф.Квятковский, Л.В.Волкова, Ю.М.Герчук. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 112 c.
  621.365 : 64
  Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 198. - 200 c.
  621.313.13-133.32
  Кини Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений / пер.с англ. под ред.Ю.И.Корякина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.311.11
  Киносита Кодзо. Логическое проектирование СБИС / К.Киносита, К.Асада, О.Карацу; пер.с яп.Д.А.Ковтунова, Л.В.Поспелова; под ред.Л.В.Поспелова. - М. : Мир , 1988. - 308 c.
  621.382.049.771
  Кирианаки Н.В. Нелинейные частотные и фазовые избиратели : монография. - Львов : Вища шк. , 1987. - 144 c.
  621.398
  Кисаримов Р.А. Справочник электрика. - М. : Радио-Софт , 1999. - 320 c.
  621.3(3)
  Китаев В.Е. Электротехника : учебник для ПТУ / В.Е.Китаев, Л.С.Шляпинтох. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 359 c.
  621.3
  Китаев Е.В. Курс общей электротехники : учеб.пособия для втузов / Е.В.Китаев, Н.Ф.Гривцев. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Издат. , 1965. - 560 c.
  621.3
  Китушин В.Г. Надежность энергетических систем : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 256 c.
  621.311-192
  Кичак В.М. Радіоімпульсні логічні НВЧ елементи : монографія. - Вінниця : Універсум-Вінниця , 1999. - 239 c. - (Вінницький державний технічний ун-т).
  621.396.2
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов : монография / А.Ф.Кичигин, Д.А.Егер, А.Г. Ивченко. - К. : Кондор , 2008. - 401 c.
  621.311.004.18 : 622.2
  Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике / пер.с англ. - М. : Постмаркет , 2000. - 350 c.
  621.317
  Клауснитцер Г. Введение в электротехнику / пер.с нем.Л.М.Саликова ;под ред.Б.Я.Жуховицкого. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 480 c.
  621.3
  Клименко Б.В. Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки: терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. укр.та англ.мовами. - Х. : Точка , 2009. - 261 c.
  621.31:001.4
  Клименко Б.В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники.Терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Харків : Талант , 2008. - 205 c.
  621.316.5 : 001.4
  Клименко Б.В. Електричні апарати.Елетромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч.посібник. - Х. : Точка , 2012. - 320 c.
  621.316.54
  Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посібник - Х. : ’’Точка’’ , 2012. - 340 c.
  621.316
  Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3 т. Т.1. Общие вопросы когенерационных технологий : справ.пособие / В.Н.Клименко, А.И.Мазур, П.П.Сабашук; под ред.А.И.Мазура. - К. : ИПЦ АЛКОН НАН Украины , 2008. - 500 c.
  621.311.2 (03)
  Климов В.В. Импульсные ключи в цифровых устройствах. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 109 c.
  621.374
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Князевский Б.А. Техника безопасности и противопожарная техника в электроустановках : учеб.пособие для сред. спец.заведений / Б.А.Князевский, Н.А.Чекалин. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  658.345 : 621.3
  Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий : учебник для вузов / Б.А.Князевский, Б.Ю.Липкин. - М. : Высш.шк. , 1986.
  658.26:621.311
  КнязевскийБ.А. Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов - 3-е изд.перераб.и доп. . - М. , 1983.
  621.31
  Коваленко В.С. Лазерная технология : учеб.для вузов. - К. : Вища шк. , 1989. - 279 c.
  621.9.048.7 : 621.373.826
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в инфармационно - измерительной технике. - М. : Машиностроение , 1989. - 264 c.
  621.377 : 004.231.2            621.377 : 681.327
  Кожарский Г.В. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. - М. : Радио и связь , 1985. - 184 c.
  621.396.6.001.63:004
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Колов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 255 c.
  621.316.1.001.63
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1990. - 271 c.
  621.313.001.4
  Кокорев А.С. Электрослесарь по ремонту электрических машин : учеб. для сред. ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 175 c.
  621.313.004.67
  Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 399 c.
  621.382.049.77
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ.для вузов / Б.В.Колесниченко, Л.И.Петренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 207 c.
  621.311.1.001.24 : 004.388.2
  Колесниченко О.В. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры : справ. пособ. / О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин, В.А., В.А. Обрученков. - СПб. : Лань , 1996. - 269 c.
  621.397.6 : 621.382.049.77
  Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  537.212 : 621.31.027.8
  Колли Я.Н. Задачник по теоретическим основам электротехники (теория поля) : учеб.пособие для вузов / Я.Н.Колли,Л.П.Соболев,Б.М.Фрадкин; под общ. ред.К.М.Поливанова. - М : Энергия , 1972. - 168 c.
  621.3.01
  Колли Я.Н. и др. Задачник по теоретическим основам электротехники (теория поля) : учеб.пособие для вузов / Я.Н.Колли,Л.П.Соболев,Б.М.Фрадкин; Под общ.ред.К.М.Поливанова - М : Энергия , 1972. - 168 c.
  621.3
  Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов - М : Радио и связь , 1991. - 376 c.
  621.382.049.77
  Коломбет Е.А. Применение аналоговых микросхем / Е.А.Коломбет, К.Юркович, Я.Зодл; под ред. А.Г.Алексенко. - М .; Братислава : Радио и связь : Альфа , 1990. - 319 c.
  621.382.049.77
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка:теорія і практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков; за ред.А.Г.Соскова. - 2-ге вид.,випр . - К : Каравела , 2004. - 428 c.
  621.382
  Комаров А.Ф. Наладка и эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков. - М : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06 :621.31
  Комбинаторика преобразователей напряжения современных тяговых электроприводов рудничных электровозов / О.Н.Синчук, Н.Н.Юрченко, А.А.Чернышев и др.; под ред.О.Н.Синчука. - К. : Ин-т электродинамики НАНУ , 2006. - 250 c.
  621.314 : 62-83 : 629.423.1
  Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике / под ред.В.Р.Окорокова, Д.С.Щавелева. - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 175 c.
  621.311
  Комплектные тиристорные электроприводы : справочник / И.Х.Евзеров, А.С.Горобец, Б.И.Мошкович и др.; под ред. В.М.Перельмутера. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 318 c.
  62-83-52 : 621.314.632
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Коненков Ю.К. Случайные механические процессы в оборудовании машин / Ю.К.Коненков, М.Д.Давтян. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.396.6-75
  Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 334 c.
  621.396.6-52
  Кононенко Е.В. Электрические машины.Спец.курс : учеб.пособ.для вузов / Е.В.Кононенко, Г.А.Сипайлов, К.А.Хорьков. - М. : Высш.шк. , 1975. - 279 c.
  621.313
  Кононович Л.М. Современный радиовещательный приемник - М. : Радио и связь , 1986. - 144 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека;Вып.1098).
  621.396
  Константинов В.И. Сборник практических примеров и задач по общей электротехнике : учеб.пособие для техникумов / В.И.Константинов, А.Ф.Симонов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1965. - 227 c.
  621.3
  Константинов В.И. Сборник задач по теоретической электротехнике : учеб.пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 216 c.
  621.3.01
  Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф.Борисов,Ю.И.Боченков,Б.Ф.Высоцкий и др.; под ред.Б.Ф.Высоцкого,В.Н.Сретенского. - М. : Радио и связь , 1989. - 272 c.
  621.382.049.771
  Конструирование и расчет микросхем и микропроцессов: Учеб. пособие для вузов по спец. / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г - М. : Радио и связь , 1986. - 176 c.
  621.382.049.771.14.001.66
  Конструкционные и электротехнические материалы : учеб.для электротехн.спец.техникумов / В.Н.Бородулин и др.; под.ред.В.А.Филикова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 296 c.
  621.315.5/.61 + 620.22
  Копылов И.П. Математивеское моделирование электрических машин : учеб.для электротехн.и энерг.спец.вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 2001. - 327 c.
  621.313
  Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 247 c.
  621.313 : 519.87
  Копылов И.П. Применение вычислительных машин в инженерно - экономических расчетах:Электрические машины : учебник для электромех.спец.вузов - М. : Высш.шк. , 1980. - 263 c.
  621.313.001.24 : 004
  Копылов И.П. Электрические машины : учеб.для электромех.и электроэнерг.спец.вузов. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 360 c.
  621.313
  Копытов Ю.В. Экономия электроэнергии в промышленности : справочник / Ю.В.Копытов,Б.А.Чуланов. - 2-е изд.,переаб.и доп . - М. : Энергоатимиздат , 1982. - 109 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.18 : 658.26(035.5)
  Кораблев В.П. Экономия электроэнергии в быту. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 96 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.10 : 64
  Корецкий Ю.В. Справочник по электротехническим материалам : в 3-х том. Т.3. - 2-е,перераб. . - Л. : Энергия , 1976.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Т.Т.1. / Под.ред.Ю.В.Корицкий ,В.В.Пасынкова,Б.М.Тареева - 3- е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 367 c.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Справочник по электротехническим материалам : в 3-х т.. Т.2. / ред.Ю.В.Корицький - 3 -изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 464 c.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы : учебник для техникумов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1968. - 319 c.
  621.315
  Корнейчук В.И. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник / В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Ю.Н.Мишинский - К. : Техніка , 1986. - 263 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнейчук В.И. и др. Логические схемы цифровых устройств / В.И.Корнейчук,О.А.Юрченко,И.В.Пацюра - К. : Випол , 1996. - 97 c.
  621.382.049.77
  Корнейчук В.И.,Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Техника , 1988. - 351 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах / под ред.А.Д.Смирнова и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.31.002.72:658.382.3
  Королькова В.И. Электробезопасность на промышленных предприятиях. - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 522 c.
  658.345 : 621.31.004
  Корпоративные системы спутниковой и КВ связи / под ред. А.А.Смирнова - М. : АО ``Эко-Трендз`` , 1997. - 132 c.
  621.396.946
  Корячко В.П. Микропроцессоры и микро ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 407 c.
  [681.325.5-181.4 + 004.382.7]:621.37/.39
  Костелянец В.С. Режимы и надежность работы тиристорного возбудителя синхронной машины - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 126 c.
  621.313.126
  Костенко М.П. Электрические машины : в 2 т. Т.1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник для втузов / М.П.Костенко, Л.М.Пиотровский. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергия , 1973. - 543 c.
  621.313.2+621.314.2
  Костенко М.П. Электрические машины : в 2 т. Т.1. Машины постоянного тока, трансформаторы : учебние для вузов / М.П.Костенко, Л.М.Пиотровский. - 2-е изд . - М. : Энергия , 1964. - 548 c.
  621.313.2+621.314.2
  Костенко М.П. Электрические машины. Ч.2.Машины переменного тока : Учебник / М.П.Костенко ,Л.М.Пиотровский - 1965 , 1965. - 703 c.
  621.313
  Котеленец Н.Ф Испытания и надежность электрических машин : учеб.пособие для вузов / Н.Ф.Котеленец ,Н.Л.Кузнецов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 232 c.
  621.313
  Котенко Л.Я. Электронные телефонные аппараты / Л.Я.Котенко, А.М.Бревда; под ред. Корякина - Черняка. - 2-е изд . - СПб. : Наука и Техника , 2001. - 187 c.
  621.395.623.4
  Котт В.М. Туннельные диоды в вычислительной технике : учеб. пособие / Котт В.М., Гаврилов Г.К., Баваров С.Ф. - М : Советское радио , 1967. - 215 c.
  621.382.223
  Котур В.И. Электрические измерения и электроизмерительные приборы : учеб.пособие для электромех.и приборостроит.техникумов / В.И.Котур, М.А.Скромская, Н.Н.Храмова. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 400 c.
  621.317
  Коффран Дж. Расширение микропроцессорных систем / Дж.Коффран, В.Лонг; пер. с англ.В.П.Нестерова; под ред.П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  004.31-181.48 : 621.382.049.771.14            681.327.8:621.382.049.771.14
  Кравчик А.Э. Выбор и применение асинхронных двигателей / А.Э.Кравчик, Э.К.Стрельбицкий, М.И.Шлаф. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 95 c.
  621.313.333
  Крановое электрооборудование : справочник / Ю.В.Алексеев, А.П.Богословский, Е.М.Певзнер, А.А.Рабинович, А.Г.Яуре; под ред. А.А.Рабиновича. - М. : Энергия , 1979. - 238 c.
  621.873 : 621.313.13(03)
  Красник В.В. Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 135 c. - (/ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии/.).
  621.316.176.016.25
  Краснопрошина А.А. Электроника и микросхемотехника Т.2. Электронные устройства промышленной автоматики. : учеб. пособ. для вузов / А.А. Краснопрошина, В.А. Скаржепа, П.И. Кравец.; под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. - К. : Вища шк. , 1989. - 300 c.
  621.38
  Красько А.С. Промышленная электроника : учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов. - Мн. : Выш. шк. , 1984. - 207 c.
  621.38
  Крибель Х. Схемы любительских электронных устройств / пер. с нем. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 94 c.
  621.38
  Кривоногов Ю.А. Микромашинные комплексы систем коллективного пользования / Ю.А.Кривоногов, П.М. Скрипник, З.Н.Михалецкий. - К. : Техніка , 1986. - 151 c.
  681.322 : 621.382.049.7
  Криксунов Л.З. Тепловизоры : справочник / Л.З.Криксунов, Г.А.Падалко. - К. : Техніка , 1987. - 166 c.
  621.384.3
  Криштафович А.К. Основы промышленной электроники : учебник для техникумов / А.К.Криштафович В.В. Трифонюк. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1985. - 284 c.
  621.38
  Криштафович А.К. Промышленная электроника : учебник для техникумов. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 351 c.
  621.38
  Круглов С.М. Справочник автослесаря по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. - 2-изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 2005. - 391 c.
  621.331.1.083            629.114.6
  Крылов К.И. Применение лазеров в машиностроении и приборостроении / К.И. Крылов, В.Т. Прокопенко, А.С. Митрофанов. - Л. : Машиностроение , 1978. - 335 c.
  621.373.826
  Крылов С.С Информационные цепи преобразователей тиристорных электроприводов / С.С Крылов, Е.В. Мельников, Л.И. Конышев. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 158 c.
  62-83 : 621.383.233.026 : 621.314
  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий : учеб. пособие для вузов / Б.И.Кудрин, В.В.Прокопчик. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 357 c.
  658.26 : 621.311
  Кузнецов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1989. - 136 c.
  621.311.087.51 + 658.25
  Кузнецов М.И. Основы электротехники : учеб. пособие . - 10-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк. , 1970. - 386 c.
  621.3(075.8)
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А.Кузнецова, В.И.Лебедев. - М. : Экономика , 1987. - 95 c.
  621.397.62.002.6
  Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования : учебник для вузов / И.В.Кузьмин, В.А.Кедрус. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  621.391.1 + 004.415.3
  Кулик Ю.А. Электрические машины : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 456 c.
  621.313
  Кулон Ж.-Л. САПР в электротехнике / Ж.-Л.Кулон, Ж.-К.САбоннадьер; пер. с фр. В.А.Соколова; под ред.Э.К.Стрельбицкого. - М. : Мир , 1988. - 204 c.
  621.3.001.63 : 658.512.011.56
  Купалян С.Д. Теоретические основы электротехники : в 3 т. Т.3. Электромагнитное поле : учеб. для вузов / под ред. Г.И.Атабекова. - М. : Энергия , 1970. - 248 c.
  621.3.011.7
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.КУракин. - М. : Машиностроение , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.Куракин - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.пособие для СПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 327 c. - (Профтехобразование.Полупроводники).
  621.315.592
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных схем : учеб.пособие для профтехучилищ - М. : Высш.шк. , 1975. - 342 c.
  621.315.592
  Курносов А.И. Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб/пособие для вузов / А.И.Курносов, В.В.Юдин/ - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 368 c.
  621.382.002
  Кутыркин Ю.М. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения : справочник / Ю.М. Кутыркин,А.В. Нефедов,А.М.Савченко; под ред.А.А.Чернышова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 145 c.
  621.382
  Куценко В.М. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / В.М.Куценко, А.В.Згурский, Л.Д.Стащук. - К. : Вища шк. , 1989. - 156 c.
  004.725.4 : 004.087.2: 004.382 : 621.374
  Кучерук В.Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 194 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.313
  Кучинский Г.С. Изоляция установок высокого напряжения : учебное пособие для вузов / Г.С.Кучинский ,В.Е.Кизаветтер,Ю.С.Пинталь; под общ.ред.Г.С.Кучинского - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 368 c.
  621.31
  Кушнир В.Ф. Электрорадиоизмерения : учеб.пос.для вузов по спец. ` Радиотехника ` - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.317.3+621.396.08
  Кэлиш И.Х. Микроминиатюрная электроника : пер. с англ. В.С.Першенкова - М. : Энергия , 1975. - 216 c. - (( Массова радиобиблиотека. Вып.873 ).).
  621.382.049.77
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб. пособ. для неэлектротехн. спец. вузов / О.М. Князьков и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1989. - 175 c.
  621.38
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб. пособ. для неэлектротехн. спец. вузов / О.М. Князьков и др.; под ред. В.Г. Герасимова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1989. - 175 c.
  621.38
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб.пособие для неэлектротехн.спец.втузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский и др.; под. ред. проф. В.Г. Герасимова. - М. : Высш. шк. , 1977. - 183 c.
  621.38
  Лабораторный практикум по общей электротехнике : учеб. пособие для вузов / Б.Л. Владимирский, Г.П. Левин, Е.Г. Лосев и др. - К. : Университет , 1964. - 188 c.
  621.3
  Лаворко П.К. Пособие мастеру цеха гальванических покрытий - 3-е изд., доп. и испр . - М. : Машиностроение , 1969. - 272 c.
  621.35
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 6-е изд.,стер. . - К. : Техніка , 1971. - 380 c.
  621.382.2/2.3
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 10-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 424 c.
  621.382
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 9-е изд., перераб . - К. : Техніка , 1980. - 464 c.
  621.382
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 8-е изд., перераб . - К. : Техніка , 1977. - 376 c.
  621.38
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - К. , 1977. - 373 c.
  621.38
  Лаврус В.С. Практика измерений в телевизионной технике - М. : Солон, Наука и техника , 1996. - 192 c. - (( Сер. ` Ремонт` вып.11. кн.6. Узлы и модули со).
  621.397.62
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.4. Лазерная обработка неметаллических металлов : учеб пособ. для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 191 c.
  621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.5. Лазерная сварка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, И.Н.Шиганов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 207 c.
  621.791.725 : 621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.6. Основы лазерного термоупрочнения сплавов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.Н.Сафонов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1987.
  621.373.825+621.7/.9.048
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.7. Лазарная резка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  621.373.826+621.7/.9.048.7
  Ларин Ю.Т. Ленточные провода / Ю.Т.Ларин, И.М.Плетнева - М. : Энергоатомиздат , 1982. - 158 c.
  621.315.3-418
  Лашко Ю.В. Захист асинхроних двигунів за показниками якості перетворення енергії : монографія / Ю.В.Лашко, О.П.Чорний, Д.Й.Родькін. - Кременчук : ЧП Щербатих О.В. , 2010. - 198 c.
  621.316.9 : 621.313.333
  Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ Т.1. Техника сверхвысоких частот : учебник для вузов по спец.``Электронные приборы`` / под ред. Н.Д.Девяткова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 440 c.
  621.37
  Лебедев О.Н. Микросхемы паияти ЦАП и АЦП : справочник - 2-е изд., стер. . - М. , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А.Левин, В.Н.Малиновский, С.К.Романов - М. : Радио и связь , 1989. - 231 c.
  621.396.662
  Левинштейн М.И. Барьеры от кристалла до интегральной схемы / М.И.Левинштейн, Г.С.Симин - М. : Наука , 1987. - 319 c.
  621.382
  Левитин К.М. Противотуманные фары и безопасность движения автомобилей - М. : Транспорт , 1974. - 72 c.
  629.113.066:621.32
  Левичев В.Г. Транзисторные усилители - М. : Воениздат , 1967. - 208 c.
  621.378
  Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи : Учеб.пособие для вузов по спец. `Информ.-измерит.техника` / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317
  Лезнов С.И. Обслуживание электрооборудования электростанций и подстанций : учебник для ПТУ / С.И.Лезнов, А.А.Тайц, Е.Н.Приклонский - 5-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 288 c.
  621.311
  Лезнов С.И. Обслуживание электрооборудования станций и подстанций : учеб.пособие для ПТУ / С.И.Лезнов, А.А.Тайц - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1976. - 320 c.
  621.311
  Лившиц П.С. Справочник по щеткам электрических машин - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.313.047.4
  Лигерман И.И. Конструирование электроустановок промпредприятий - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  621.31
  Линде Д.П. Радиопередающие устройства.Ламповые генераторы - М. : Энергия , 1969. - 680 c.
  621.396
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / пер. с англ. В.Н.Кулешова; под ред. Ю.Н.Бакаева,М.В.Капранова - М. : Сов. радио , 1978. - 598 c.
  621.396
  Линт Г.Э. Серийные реле защиты, выполненные на интегральных микросхемах - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 108 c. - ((Б-ка электромонтера)).
  621.316.925
  Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения : учебн. пособие для вузов - 3-е изд., испр. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.3
  Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения : учебн. пособие для вузов - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Энергия , 1977. - 304 c.
  621.3
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А.Липштейн,М.И.Шахнович - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 296 c.
  621.315
  Лихтциндер Б.Я. Внутрисхемное диагностирование узлов радиоэлектронной аппаратуры - К. : Техника , 1989. - 168 c.
  621.396.6
  Ломоносов В.Ю. Электротехника / В.Ю. Ломаносов, К.М. Поливанов, О.П. Михайлов - Москва : Энергоатомиздат , 1990. - 400 c.
  621.3.01
  Лопухина Е.М. Асинхронные исполнительные микродвигатели для систем автоматики : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов - М. : Высшая школа , 1988. - 328 c.
  621.313
  Лопухина Е.М.,Семенчуков Г.А. Автоматизированное проектирование электрических машин малой мощности : учеб.пособие для вузов по спец."Электротехника,электромеханика и электротехнологии" - М. : Высшая школа , 2002. - 511 c.
  621.313.33
  Лосев А.К. Введение в специальность "Радиотехника" : учебное пособие - М. : Высшая школа , 1980. - 240 c.
  621.39
  Лосев А.К. Линейные радиотехнические цепи.Основы теории : учебник для радиотех.спец.вузов - М. : Высшая Школа , 1971. - 560 c.
  621.396.2
  Лосев А.К. Теория линейных электрич.цепей : учебник для вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 511 c.
  621.3.011.71
  Лосев А.К.,Зиемелис Ю.М. Задачник по теории линейных электрических цепей : учебное пособие для вузов - М. : Высшая школа , 1989. - 270 c.
  621.3.011.71
  Лугова О.В. Теорія електричних та магнітних кіл : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2005. - 203 c. - (Кременчуцький держ.політехн.ун-т).
  621.3.011.7
  Лугова О.В. Теорія електричних та магнітних кіл : навч.посібник - Кременчук : КДПУ , 2005. - 204 c.
  621.3.011.7
  Лукацкий А.М. Отладка программ в системе телеобработки КАМА - М : Радио и связь , 1987. - 247 c.
  681.3.06:621.398
  Лукин Н. и др. Практическая схемотехника современных телевизоров / Н.Лукин,С.Корякин-Черняк,С.Янковский - М : Солон,Наука и техника , 1996. - 240 c.
  621.397.62
  Лущик В. Д. Перспективні напрямки удосконалення електричних машин : монографія - К.: : ПрАТ "Миронівська друкарня" , 2015. - 264 с. c.
  621.313
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Любич Ф.Д. Радиотехнические расчеты на микрокалькуляторах : справ. пособие - М. , 1983.
  621.396
  Лябук М.Н. Електричні машини : навч. посібник / М.Н.Лябук - Луцьк , 2005. - 445 c.
  621.313
  Магетто Г. Тиристор в єлектротехнике / Жеглова В.А. - М. : Энергия , 1977.
  621.382
  Мазуренко Л.И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно - емкостным возбуждением для автономныъ энергоустановок : монография / Л.И.Мазуренко, А.И.Лищенко. - К. : Наук.думка , 2011. - 271 c. - (Проект ``Наукова книга``).
  621.313.332 : 621.311
  Мазуренко О.Г. Трансформатори та електричні машини :Електротехніка : Навч. посібник для неелектротехн. спец. вузів / О.Г. Мазуренко, В.П.Шуліка, О.В. Журавков - Вінниця : нова книга , 2005. - 175 c.
  621.314.2
  Макромоделирование интегральных микросхем / Б.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, О.В. Королев; Под ред. Ю.В. Королева - К. : Техніка , 1983. - 118 c.
  621.382.049.77
  Малинин Р.М. Справочник начинающего радиолюбителя - 3-е изд., перераб. . - М.,-Л. , 1965.
  621.396
  Малиновский В.Н. Электрические измерения /с лабораторными работами/ : учебник для техникумов - М. , 1983.
  621.317
  Малиновский В.Н. Электрические измерения : учеб.пособие для электротехн.спец.вузов - М. , 1985.
  621.317
  Малиновский С.Т. Сети и системы передачи дискретной информации и АСУ : учеб.для электротехн. ин-тов связи - М. : Связь , 1979. - 384 c.
  621.394.083.92(075.8)            32.881
  Маліновський А.А. Розрахунок та регулювання параметрів усталених режимів електричних мереж : навч.посібник для ВНЗ / А.А.Маліновський, В.С.Сидоров - Львів : Нац. ун-ту ``Львівська політехніка`` , 2003. - 283 c.
  621.311
  Мальтинский А.Н. Радиовещательный прием в автомобиле / А..Н.Мальтинский, А.Г.Подольский - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1982. - 191 c.
  629.113.018.76:621.396.62
  Мамаев Е.И. Основы радиоэлектроники : учеб.пособие для радиотехн.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1985. - 504 c.
  621.37./39
  Мамонов П.Н. Сборник задач по электрическим измерениям : учеб.пособие для техникумов - 2-е изд., доп. . - Л. : ``Судостроение`` , 1966. - 107 c.
  621.317
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 4-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 384 c.
  658.382.3:621.31.004
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 5-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1991. - 479 c.
  621.31.004:658.345.8            31.29
  Мансуров Н.П. Теоретическая электротехника / Н.П.Мансуров, В.С.Попов - 10-е изд., испр. . - М. : ``Энергия`` , 1968. - 576 c.
  621.3
  Марголін Г.Г. Розрахунки в практиці радіолюбителя / Г.Г.Марголін, С.Д.Поляков, В.І.Сокрут - К. : Держтехвидав , 1962. - 200 c.
  621.396
  Маргулов Т.Х. Атомные электрические станции : учебник для вузов - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1984. - 304 c.
  621.311.25:621.039
  Мардин В.К. Справочник по электронным измерительным приборам / В.К.Мардин, А.И.Кривоносов - м. : Связь , 1978. - 416 c.
  621.317.7:621.38(035.5)            31.221
  Марков Г.Т. Антенны : учебн.для радиотехнич.спец.вузов / Г.Т.Марков, Д.М.Сазонов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1975. - 528 c.
  621.396
  Маркушевич Н.С. Автоматизир.система диспетчерского управл.: Из опыта Латвийской энергосистемы - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 132 c.
  621.311:658.284.011.56
  Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер.с англ. О.И.Хабарова, Г.А.Сидоровой / под ред. И.С.Рыжака - М. : Мир , 1990. - 584 c.
  621.372:517.984.5            32.841
  Мартыненко И.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец.``Мех.и эл.жив.`` / И.И.Мартыненко, А.П.Поддубный - К. : Вища школа , 1988. - 247 c.
  681.51:681.325.5:621.382.049.77
  Марцинкявичус А.-Й.К. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й.К.Марцинкявичус, Э.-А.К.Багданскис, Р.Л.Пошюнас; под ред. А.-Й.К.Марцинкявичуса - М. , 1988. - 244 c.
  621.382.049.77
  Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : Монографія / О.П.Чорний,О.І.Толочко,В.К.Титюк - Кременчук : ПП Щербатих , 2016. - 300 c.
  621.313:517.91            31.26
  Математичні основи теорії телекомунікаційних систем : пудручник для ВНЗ / В.В. Поповський, С.О. Сабурова, В.Ф. Олейник та ін ; за заг. ред. В.В. Поповського - Харьків : ТОВ "Компанія СМІТ" , 2006. - 564 c.
  621.39:519.1
  Материаловедение и проблемы энергетики : монография; пер с англ. Г.Ф. Мучника / Дж. Синфельд, М. Симиад, Дж. Хоув и др; под ред. Г. Либовица, М.Уитингама - М. : Мир , 1982. - 575 c.
  621.315
  Материалы для электротермических установок : справ. пособие / Н.В.Большакова, К.С.Борисанова, В.И.Бурцев и др.; под ред. М .Б. Гутмана. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 259 c.
  621.365.036.002.3
  Материалы электроной техники: Учебник для вузов по спец. "Полупроводник и диэлектрики", "Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы" / Пасынков В.В., Сорокин В.С. - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 367 c.
  621.38.002.3
  Матеріали електронної техніка та сучасні інформаційні технології: тези доповідей. Третя міжнародна наук.- практ.конференція МЕТІТ-3, Кременчук, 21-23 травня 2010 р. - Кременчук : КУІЕТУ , 2008. - 289 c. - (Присвячується 90-річчю НАН України).
  621.38 + 004
  Матханов П .Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи : учебник для электротехн. спец. вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 352 c.
  621.3.011.72
  Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи : учеб. для электротехн. и радиотехн. вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1990. - 400 c.
  621.3.011.7
  Меерович Э.А. Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 232 c.
  537.8.: 621.3
  Меерсон А.М. Родиоизмирительная техника - 3-е перераб. и доп. . - Л. : Энергия , 1978. - 407 c. - (Массовая библиотека. Вып. 960).
  621.396.6:621.317
  Мелешко Е.А. Наносекундная электроника в эко-периментальной физике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 216 c.
  539.1.07: 621.314.632
  Мелик - Шахназаров А.М. Измирительные приборы со встроенными микропроцессорами / А.М. Мелик- Шахназаров, М.Г. Маркатун, В.А. Дмитриев - М. : Энергоавтомиздат , 1985. - 240 c.
  681.2 : 621.382.77
  Мельников Електронний лікар - К. : Наукова думка , 1971. - 136 c.
  621.38
  Методы электрических измерений : учеб.пособие для вузов / Л.Г.Журавин, М.А.Мариненко, Е.И.Семенов, Э.И.Цветков; под ред. Э.И.Цветкова. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 287 c.
  621.317.1(075.8)
  Метрологія та вимірювальна техніка : підручник для електротехн.спец.ВНЗ - Львів , 2003. - 543 c.
  621.317
  Мигаль А.В. Монтаж и эксплуатация электропроводок на приусадебных и садовых участках - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 112 c.
  621.316.312
  Мигулин И.Н., Чаповский М.З. Интегральные микросхемы в радиоэлектронных устройствах - 2-е изд.,переработ. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 208 c.
  621.396.6.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микроЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учеб.для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 414 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учебник для втузов / П.В.Нестеров,В.Ф.Шаньгин, В.Л.Горбунов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 495 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения.Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учеб. для втузов / В.Д.Вернер,Н.В.Воробьев,А.В.Горячев и др.; под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 303 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения,Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учебник для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 383 c.
  681.325.5:621.382.048.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки ,лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Вышэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 :621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.1. Комплекты интегральных микросхем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 175 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.2. Програмное обеспечение : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 143 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.3. Организация микропроцессорных систем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 144 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.4. Средства отладки : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.5. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 159 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.1. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.2. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации машин, оборудования и приборов : Учеб. пособие для автотрансп. техникумов / под ред.Г.А.Костиковой - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  681.3:621.382.049.77.004.14
  Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1996. - 373 c.
  621.382.049.77
  Микросхемы для аудио- и радиоаппаратуры / сост.А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып. 3 . - М. : ДОДЭКА , 1997. - 286 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.396.6
  Микросхемы для бытовой радиоппаратуры : справочник / И. В. Новаченко, В. М. Петухов, И. П. Блудов - М. : Радио и связь , 1989. - 384 c.
  621.3.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост. А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.382.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост.А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.4 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.282.049.77
  Микросхемы и их применение : Справочное пособие / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - 2-е изд. перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1984. - 272 c. - (Массовая библиотека. Вып.1070).
  621.382
  Микросхемы и их применение / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - М. : Энергия , 1978. - 248 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.967).
  621.382.049.77
  Микросхемы памяти ЦАП и АЦП : Справочник / О.Н.Лебедев, А.-И.К.Марцинкявичюс, Э.-А.К.Багданскис и др. - 2-е изд., стер. . - М. : КУбК-а , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.4. Управляющие системы"Электроника НП" : Практ. пособие / Ю.Е.Чичерин ; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 193 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.5. Персонально-профессиональные ЭВМ : Практ. пособие / Г.П.Лопато, М.Е.Неменман, В.Я.Пыхтин, В.Н.Тикменов; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 143 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.6. Универсальные машины семейства СМ 1800 : Практ. пособие / Н.Д.Кабанов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 158 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ, микропроцессоры и основы программирования : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по спец. "Пр-во станков с програм. управлением и роботов" / под общ. ред. А.Н.Морозевича - М. : Выш.шк. , 1990. - 352 c.
  681.3-181.4:621.382.049.721.14
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.2. Полупроводниковые интегральные микросхемы : учеб.пособие для втузов / Г.Г.Казеннов, В.Я.Кремлев; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 144 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : учеб. пособ. для втузов / И.Я.Козырь; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.1. Физические основы функционирования изделий микроэлектроники : учеб. пособие для втузов / О.В.Митрофанов, Б.М.Симонов, Л.А.Коледов; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 168 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособие / Л.А.Коледов, Э.И.Ильина; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : Учебное пособие / И.Я.Козырь; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.6. Гибридные интегральные функциональные устройства : Учебное пособие / Г.А.Блинов; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 111 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособ. для втузов / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под ред. Л.А. Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника - ключевая технология: сокр.пер. с нем. / А.Браун, В.Хайдель, В.Хюбнер и др.; науч . ред. Р.Веллер, К.Цуревски - М. : Экономика , 1987. - 271 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника и полупроводниковые приборы : сб.статей / под общ. ред. А.А. Васенкова, Я.А.Федотова. - М. : Радио и связь , 1984. - 304 c.
  621.385
  Микроэлектроника: Учеб. пособие для вузов : 9. Т.3. Базовые матричные криствллы и программируемые логические матрицы / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г. - М. : Высшая школа , 1987. - 94 c.
  621.382.049.77
  Милицин А.В. Отображение информации в центре управления космическими полетами - М. , 1982.
  621.37/39
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : Монография / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Гуляев; под ред.Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамблиева - М. : Радиотехника , 2003. - 175 c.
  621.371:577.355
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : : монография / / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Нуляев ; под ред. Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамбиева.- - М. : : Радиотехника, , 200. - 175 c.
  621.317 : 577.355
  Миловзоров В.П. Электромагнитная техника : Учебник дляэнергетических и электротехнических вузов и факультетов - М. : Высшая школа , 1966. - 471 c.
  621.3
  Минскер Э.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков - М. : Машиностроение , 1982. - 185 c. - (Электроавтоматика станков).
  621.9.06-83:621.3.061
  МирскийГ.Я. Электронные измерения / Г.Я.Мирский - 4-е перераб.и доп. ., 1986. - 440 c.
  621.396.08
  Михайлов В.В. Энергосберигающая технология электроснабжения народного хозяйства : В 5 кн.. Т.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : Практ. пособие / В.В. Михайлов, М.А. Поляков; под ред. В.А. Веникова - М. : Высш. шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Михайлов В.В. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : практ.пособие / В.В.Михайлов, М.А.Поляков; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Мишин В.А. Защита электроизмерительных приборов от механических воздействий - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  621.317.7
  Мілих В.І., Павленко Т.П. Електропостачання промислових підприємств : Підруч. для студ.електромех. спеціальностей - К.: : Каравела , 2018. - 264с. c.
  621.32
  Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. для ВНЗ / за ред. В.І. Мілих. - К. : Каравела , 2007. - 686 c.
  621.3+621.38+681.325.5(075.8)
  Мкртчян Ж.А. Основы построения устройств электропитания ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  621.311.6:681.322
  Мкртчян С.О. Преобразователи уровней логических элементов : учеб. пособие - М : Радио и связь , 1982. - 64 c.
  621.374
  Могильников В.С. и др. Асинхронные двигатели с двухслойным ротором и их применение / В.С. Могильников, А.М. Олейников, А.Н. Стрельников. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 119 c.
  621.313.333
  Моделювання електомеханічних систем / О.П. Чорний,А.В. Луговий, Д.Й. Родькінта інш. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2001. - 374с. c.
  621.311.1
  Моделювання електромеханічних систем / під ред. О.П.Чорного - Кременчук , 2001. - 376 c.
  621.311.1
  Моисеева Н.К. Сборник задач и деловых игр по организации и управлению предприятиями электронной промышленности : учеб. пособ. для вузов / под ред. Н.К. Моисеевой - М. : Высш. школа , 1985. - 208 c.
  621.38
  Молчанов П.А. Основи нелінійної теорії транзисторних негатронів : Монографія - Винниця : Універсум , 1998. - 208 c.
  621.382.3
  Монк С. Практическая электроника: иллюстрированное руководство для радиолюбителей - М : ООО "И.Д. Вильямс" , 2017. - 352 c.
  621.38
  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового єлектрооборудования: Настольная книга электрооборудования / составитель Е.М.Костенко - К : Основа , 2001. - 335 c.
  621.31
  Морисита И. Аппаратные средства микро-ЭВМ : пер. с япон. - М : Мир , 1988. - 280 c.
  681.325-184.4:621.382.049.77
  Морозов А.Г. Электротехника, электроника и импульсная техника : уебник для вузов инж.-экон.пец. - М. : Высшая школа , 1987. - 448 c.
  621.3+621.38+621.374
  Мощные полупроводниковые приборы: Диоды. : справочник / Б.А.Бородин, Б.В.Кондратьев, В.М.Ломакин; под ред. А.В.Голомедова - М. : Радио и связь , 1985. - 400 c.
  621.382
  Мощные полупроводниковые приборы: Транзисторы : справочник / Б.А.Бородин, В.М.Ломакин, В.В.Мокряков; под ред. А.В.Голомедова - М. : Радио и связь , 1985. - 560 c.
  621.382.3
  Мощные транзисторные устройства повышенной частоты / А.А.Алексанян, Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс; под ред. Е.Г.Никитина - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 174 c.
  621.375.4
  Мухитдинов М.М. Светоизлучающие диоды и их применение / М.М.Мухитдинов,Э.С.Мусаев - М : Радио и связь , 1988. - 79 с. c. - ((Массовая б-ка инженера "Электроника",вып.8)).
  621.383.52
  Мучник А.Я. Общая электротехника : учебник для студентов неэлектротехнических спец. вузов / А.Я.Мучник,К.А.Парфенов - 2-е изд. перераб.и доп. . - М : Высшая школа , 1965. - 414 с. c.
  621.3
  Надежность радиоэлектронных систем. : пер.с англ. / под ред.Половко А.М.и Варжапетяна - М. : Сов.радио , 1968. - 336 c.
  621.38-192
  Наклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанции и подстанции: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : Учеб.пособие для вузов по спец. `Электр. станции` / Б.Н. Наклепаев, И.П. Крючков, Н.Н. Кувшинский, Б.Н. Наклепов - 4-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 605 c.
  621.311
  Наклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанции и подстанции: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : Учеб.пособие для вузов по спец. `Электр. станции` / Б.Н. Наклепаев, И.П. Крючков, Н.Н. Кувшинский, Б.Н. Наклепов - 4-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 605 c.
  621.311
  Наухатько А.Г. Справочник по комбинированным электроизмерительным приботам - К. : Тэхника , 1990. - 207 c.
  621.317.7
  Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів : Підручник для ВНЗ - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 590 c.
  621.396.6
  Нейман Л.Р. Теоретическая электротехника: Избранные труды / Отв. ред. Е.С. Демирчан - Л. : Наука , 1988. - 333 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 2. Ч. 2 Ч.4. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учебник для электротехн. и электроенерг. спец. вузов - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 415 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 2. Ч. 2 Ч.4. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учебник для электротехн. и электроенерг. спец. вузов - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 415 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 2. Ч. 2 Ч.4. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учебник для электротехн. и электроенерг. спец. вузов - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 415 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 1.Ч.1. Ч.2. Основные понятия и звконы теории электрических и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей : Учебник для электро-и радиотехн. спец. вузов / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчан - Л. : Энергия , 1967. - 522 c.
  621.3
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Ч. 3. Ч 5. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учеб. для электро- и радиотехн. спец. вузов - Л. : Энергия , 1967. - 407 c.
  621.3            6 П 2.1
  Нейман Л.Р. и др. Руководство к лаборатории электромагнитного поля : Допущено в качестве учебного пособия для вузов - 3-е изд. . - М. : Высшая школа , 1966. - 268 c.
  621.3
  Немецко - русский электротехнический словарь : ок.60 000 терминов. / сост.: М.Л.Гинзбург, П.К.Горохов, Л.Б.Гейлер, С.В.Шишкин. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1968. - 868 c.
  [811.112.2=161.1 : 621.3](038)            81.2Нем-4
  Немецко-руссский электротехнический словарь : ок.50 000 терминов / М.Л.Гинзбург, П.К.Горохов, Л.Б.Гейлер, С.В.Шишкин. - 2-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1962. - 1090 c.
  [811.112.2=161.1 : 621.3](038)            81.2 Нем-4
  Нестеренко Б.К. Интегральные операционные уселители: Справочное пособие по применению - М. : Энергоиздат , 1982. - 128 c.
  621.375.4
  Нетушинл А.В. Справочное пособие по электротехнике и основам электроники: Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов. - М. , 1986.
  621.3
  Нефедов Е.И. Радиоэлектроника наших дней - М. : Наука , 1986. - 192 c.
  621.37/.39
  Нефедова Н.В. и др. Карманный справочник по электронике и электротехнике : Справочник / Н.В.Нефедова,П.М. Каменев, О.М.Большунова - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 288 c.
  621.3            31.3
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль : : учеб.пособие для вузов. - - К . : : Вища школа , , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль: Учеб. пособие вузов - К. : Вища. шк. , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Ник Д.М. Конструирование апаратуры на ионных приборах с холодным катодом - М. : Энергия , 1968. - 423 c.
  621.38
  Никитин В.А. Как добится хорошей роботы телевизора - М. : ДОСААФ , 1988. - 240 c.
  621.397
  Никулин н.в Электоматериаловедение : учебник для средних проф.- технич. училищ - М.: : Высш. шк , 1979. - 168 с. c.
  621.315
  никулин Н.В. Электроматериаловедение. Учебник для ПТУ - 3 . - М. : Высш. шк. , 1989. - 190, 121 c.
  621.3.002.3
  Нюрманн Измерительные приборы для домашней лаборатории - Москва : Энергоатомиздат
  621.396.08
  Обмотка электрических машин / В.И.Зимин, М.Я.Каплан, А.М.Палей и др. - 6-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1970. - 471 c.
  621.313.045
  Обмотки электрических машин / В.И.Зимин,М.Я.Каплан,М.М.Палей и др. - 7-е изд.,перераб. . - Л. : Энергия , 1976. - 485 с. c.
  621.313.045
  Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы: Учеб. для сред. спец. учеб заведений по спец. 0658 "Пр - во микроэлектрон. устройств" / Панфилов Ю.В. и др. - М. : Радио и связь
  621.382.049.77
  Общая электротехника : учеб.пособие для неэлектротехнич.спец.вузов / А.Т.Блажкин,В.А.Бесекерский,Е.А.Фабрикант и др.; под ред.А.Т.Блажкина - 4-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 592 с. c.
  621.3
  Общая электротехника : учеб.пособие для неэлектротехнич.спец.вузов / А.Т.Блажкин,В.А.Бесекерский,Б.Ф.Фролов и др.; под ред.А.Т.Блажкина - 3-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Энергия , 1979. - 472 с. c.
  621.3
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры - М. : Радио и связь , 1985. - 65 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.1087)).
  621.397.13:681.136.51
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы : учебник для радиотехнич.спец.техникумов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 303 с. c.
  621.382
  Огородник А.В. Автоматическое управление электрохимическими производствами - М. : Техника , 1974. - 224 c.
  621.357
  Одиней М.С. Чернобыль : дни испытаний - М. : Юрид.лит. , 1988. - 143 c.
  621.311.25:621.039.586
  Околотин В.С. Сверхзадача для сверхпроводников - М. : Знание , 1983. - 200 c. - (Наука и прогресс).
  621.315.592
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : У 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 199 c.
  621.38 : 004](075.8)
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : 2 ч.. Т.2. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 253 c.
  621.38 : 004](075/8)
  Оксанич А.П. Промышленные методы и устройства исследования напряженно - деформированного состояния полупроводниковых материалов : монография. - Х. : Ин-т монокристаллов , 2001. - 206 c.
  621.315.592 : 620.15
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 1 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 2 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Окунь Е.Л. Радиопередающие устройства : Учебник для радиотехнических техникумов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Судостроение , 1967. - 451 c. - (Библ. 18 назв.).
  621.39
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 253 c.
  517.9 : 621.3.029
  Олейникова Л.Д. Единицы физических величин в энергетике (точность воспроизведения и передачи) : Справ. пособие - М : Энергоатомиздат , 1983. - 232 c.
  621.3 : 53.081.1(03)
  Омельченко Л.В., Гордеев А.Г. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры - Киев : Техніка , 1983. - 119 c.
  621.396
  Онищенко И.П. Приемные телевизионные антенны - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 118 c.
  621.397
  Оноприч О.К. Справочные таблицы для поверки аналоговых электроизмерительных прибороа - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 73 c.
  621.317.7.089.6
  Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс) : Учебник для вузов по спец."Проектирование и технология радиоэоектронных средств" / Ю.Ф.Опадчий, О.П.Глудкин, А.И.Гуров; под ред. О.П.Глудкина - М. : Горячая линия-Телеком , 2000. - 768 c.
  621.396.6
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника Т.вып.9. : республ. межвед. сборник науч. трудов - К : Наук. думка , 1986. - 107 c.
  621.382
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника Т.вып.10. : респуб. межведомствен. сб. науч. тудов - К : Наукова думка , 1982. - 106 c.
  621.382
  Организация и планирование электротехнического производства. Управление электротехническим предприятием : учебник для вузов / К.Т. Джурабаев, В.Е. Астафьев, О.Г. Туровец и др.; под ред. К.Т. Джурабаева. - М : Высш. шк , 1989. - 366 c.
  621.31.002
  Организация и планирование электротехнического производства. Управление электрическим предприятием. : Учеб.для электротех.спец.вузов / К.Т. Джурабаев, В.Е. Афанасьев, О.Г. Туровцев и др.; Под ред. Джурабаева К. Т. - М : Высшая школа , 1989. - 366 c.
  621.31.002
  Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности : учеб. для спец. электрон. техники и автоматики вузов / под ред. П.М. Стуколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М : Высшая школа , 1986. - 319 c.
  621.38.002:658.012
  Органик Э.И. Организация системы Интел 432 : пер. с англ. Л.П. Викторова и др. / под ред. С.А. Усова - М : Мир , 1987. - 446 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Орлов В. Ф. Электрохимическое формообразование / В.Ф. Орлов, Б.И. Чугунов - М : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621.357.9
  Орлов И .Н. Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.1. Общие вопросы , Электротехнические материалы / под общ. ред. И.Н. Орлова и др. - 7-е изд., испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985. - 488 c.
  621.3
  Орлов И. Н. Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / гл. ред. И.Н. Орлов; под общ ред. профессоров МЭИ - 7-е изд., испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1986. - 712 c.
  621.3
  Орлов И.Н. Электротехнический справочник : в 3-х т. / под общ. ред. И.Н. Орлова - изд. 7-е испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Орлов И.Н. Электротехнический справочник : в 3-х т. / под общ. ред. И.Н. Орлова - изд. 7-е испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Орлов И.Н. Системы автоматизированного проектирования электротехнических устройств : учеб. пособие для электромех. спец. вузов / И.Н. Орлов, С.И. Маслов - М : Энергоатомиздат , 1989. - 296 c.
  621.31.001.63
  Орлов И.Н. Электротехнический справочник : в 3-х т. / под общ. ред. И.Н. Орлова - 7-е изд., испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Орнатский П.П. Автоматические изменения и приборы: (Аналоговые и цифровые) : Учебник для вузов по спец. `Инфор.- измер. техника` - 5-е изд. перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1986. - 504 c.
  621.317.7-52
  Осадчук В.С. Реактивні властивості транзиторів і транзисторних схем : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук - Вінниця : УНІВЕР-СУМ-Вінниця , 1999. - 275 c.
  621.382.3
  Осадчук В.С. Сенсори тиску і магнітного поля : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 207 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  621.382.3
  Осадчук В.С.та ін. Сенсори вологості : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Л.В. Крилик - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2003. - 208 c. - (Вінниц. держ. техн. ун-т).
  621.382.049.77
  Осадчук О.В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від"ємним опором : Монографія - Вінниця : Універсум-Вінниця , 2000. - 302 c. - (Вінницький державний технічний університет).
  621.314.26
  Осин И.Л. Электрические машины. Синхронные машины : Учеб. пособие для вузов по спец.`Электромеханика` / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под. ред. И.П. Копылова - М. : Высш. школа , 1990. - 303 c.
  621.313.32
  Осин И.Л. Электрические машины. Синхронные машины : Учеб. пособие для вузов по спец.`Электромеханика` / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под. ред. И.П. Копылова - М. : Высш. школа , 1990. - 303 c.
  621.313.32
  Основи метрології та електричних вимірювань : навч. посібник для студентів електротехн.спец.ден.та заоч.форм навчання - Кременчук , 2001. - 234 c.
  621.317.3 (075.8)
  Основи теорії електричних кіл : у 3 кн.. Т.Кн.3. Аналіз нелінійних електричних кіл : підручник для техн. спец. вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак, Ю.Г. Савченко; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища школа , 2004. - 391 c.
  621.3.001
  Основи теорії кіл Т.Ч.1. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  621.3.011.7
  Основи теорії кіл Т.Ч.1. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  621.3.011.7
  Основи теорії кіл Т.Ч.2. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 559 c.
  621.3.001.7
  Основи технічної електроніки : у 2 кн.. Т.1. Теорія електронних кіл : підручник для вищ.техн.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак та ін. - К. : Вища шк. , 2007. - 727 c.
  621.3.001.71/.72
  Основи технічної електроніки : У 2 кн.. Т.Кн.2. : Підручник для втузів / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. - К. : Вища школа , 2007. - 510 c.
  621.37/.38
  Основы метрологии и электрические измерения : учебник для вузов / Б.Я.Авдеев, Е.М.Антонюк, Е.М.Душин и др.; под ред. Е.М. Душина. - 6-е изд. перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 480 c.
  621.317.3
  Основы оптоэлектроники / Суемацу, С. Катаока, К. Кисино и др. - М. : Мир , 1988. - 285 c.
  621.38
  Основы промышленной електроники : Учебник для вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, Е.А. Краснопольский; под ред. В.Г. Герасимова - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1978. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : учебник для вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, Е.А. Краснопольский; под ред. В.Г. Герасимова. - 2-е, перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов, В.С. Руденко и др. - К. : Техника - 544 c. - (Б-ка инженера).
  621.38
  Основы промышленной электроники / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов, В.С. Руденко и др. - К. : Техника - 544 c. - (Б-ка инженера).
  621.38
  Основы промышленной электроники Т.Ч. 2. Учебное пособие для студ. неэлектротехнических спец. вузов : Програмированное учебное пособие / В.С. Герасимова, О.М, Князбков, А.Е. Краснопольский и др. - М. : Высш. школа , 1971. - 334 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский. В.В. Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1986. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский. В.В. Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1986. - 336 c.
  621.38
  Основы радиосвязи и антенно - фидерные устройства : учеб. пособие / В.А.Мосьпан, С.Н.Якимец, А.М.Андрусенко - Кременчуг , 2004. - 273 c.
  621.396.6
  Основы теории цепей / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил - 5 . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 527 c.
  621.3.01
  Основы теории цепей : учеб. пособие / под ред. Завеке Г.В., Ионкин П.А., Нестушил А.В. и др. - 5-е . - М : Энергоатомиздат , 1989. - 528 c.
  621.3.001
  Основы теории электрический аппаратов / И.С. Таев, Б.Б. Буль и др. - М. : Высшая школа , 1987. - 352 c.
  621.31
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов - М. : Радио и связь , 1985. - 280 c.
  621.396
  Осташевський М.О., Юрєва О.Ю. Електричні машини і трансформатори : Навч. посіб. для студ. ВЗО, що навч. за галуззю знань" Електрична інженерія" / За ред.: В.І. Мілих - К.: : Каравела , 2018. - 452с. c.
  621.3
  Осциллографические электронно - трубки: Справочник / Пароль Н.В., Бернштейн А.С. - 2 . - М. : Радио и связь , 1990. - 96 c.
  621.385.832.821(03)
  Отечественные полупроводниковые прибори и их зарубежные аналоги: Справочники / Нефедов А.В., Гордиеева В.И. - 2 ., 1985. - 288 c.
  621.382.2/3
  Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов / Б.А. Князевский, Т.П. Марусова и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 336 c.
  658.345 : 621.31
  Павлов В.Б. Полупроводниковые преобразователи в автономном электроприводе постоянного тока - К. : Наукова думка , 1987. - 284 c.
  621.314.632
  Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка теорія і практикум : Підруч. - К.: : каравела , 2016. - 440с. c.
  621.3
  Паначевський Б. І., Свергун Ю. Ф. Загальна електротехніка : Навч. посібник - 4 . - К. : Каравела , 2018. - 296 c.
  621.3
  Пантюшин В.С. Сборник задач по электротехнике и основам электрики. Учеб. пособие для вузов - 3 . - М. , 1979.
  621.3
  Пантюшин В.С. Электротехника. Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. , 1976.
  621.3
  Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для сред. проф. образования по спец. "Электроснабжение" - 2 . - М. : Издат. центр "Академия" , 2006. - 285 c.
  621.317.3
  Парвулюсов Ю.Б. Проектирование оптико-электронных приборов : учебное пособие для студентов втузов / Ю.Б.Парвулюсов,В.П.Солдатов,Ю.Г.Якушенков; под общ.ред.Ю.Г.Якушенкова - М. : Машиностроение , 1990. - 432 c.
  621.383:681.7.013.6/.8+681.586.51(075.8)
  Партала О.Н. Цифровая электроника - СПб : Наука и техника , 2000. - 208 c.
  621.38
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. Учеб. пособие для родио - техн. спец. вузов - М. : Сов. радио , 1976. - 366 c.
  621.391.1
  Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 192 c.
  621.317.733
  Перельман Б.Л. транзисторы для аппаратуры широкого применения - М. : Радио и связь , 1981. - 656 c.
  621.382.3
  Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник для вузів за спец. "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я.Рибалко, Л.І. Несен - 2 . - Дніпропетровськ : Нац. гірничний ун - т , 2002. - 597 c.
  621.311
  Петров В.М. Тепловые трубы в электрических машинах - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.313.333.017.72
  Петров Г.Н. Электрические машины - 3 . - М. : Энергия , 1974. - 240 c.
  621.313
  Пиотровский Л.М. Электрические машины - Л. : Энергия , 1972. - 504 c.
  621.312
  Пистровский Л.М. Электрические машины - 7 . - Л. : Энергия , 504.
  621.313
  Півняк Г.Г. Перехідні процеси в системах електропостачання - 2 . - Дніпропетровськ , 2002. - 597 c.
  621.311
  Плазменные процессы в технологических электронных пушках / М.А. Завьялов, Ю.Е. Крейндель, А.А. Новиков, Л.П. Шантунин - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 256 c.
  621.3.032.269.1
  Плетнева И.М. Ленточные провода - М. , 1982.
  621.315
  Плеханов С.П. Интегральные триггеры устройств автоматики - М. , 1978. - 368 c.
  621.382.3
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів : : монографія / В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, О.П.Войтович. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314 : 681.518.3
  Поджаренко В.О. Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом - Вінниця , 2004. - 153 c.
  621.313
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314
  Подольцев А.Д. Многомасштабное моделирование в электротехнике / А.Д.Подольцев, И.Н.Кучерявая - К. , 2011. - 254 c.
  621.3
  Подольцев А.Д. Многомасштабное моделирование в электротехнике / А.Д.Подольцев, И.Н.Кучерявая - К. , 2011. - 254 c.
  621.3
  Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике : Монография / А.Д.Подольцев ,И.Н. Кучерявая - К. : Ин-т электродинамики НАН Украины , 2015. - 305 c.
  621.3            31.2
  Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями - М. : Машиностроение , 1970. - 350 c.
  621.3
  Позднеев А.Д. Управляемый выпрямитель в системах автоматического управления - М. , 1984.
  621.314
  Полибин В.В. Ремонт и обслуживание радиотелевизионной аппаратуры - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  621.396.6
  Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники : 3. Т.1. Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными - М. : Энергия , 1972. - 240 c.
  621.3.01
  Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники : 3. Т.3. Теория электромагнитного поля - М. : Энергия , 1969. - 352 c.
  621.3.01
  Полищук Е.С. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин : учебник для вузов электротехн.спец. - К. , 1984. - 359 c.
  621.317
  Поліщук Є.С. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для ВНЗ - Львів , 2008. - 617 c.
  621.317.39
  Полупроводниковая схемотехника : справочник / У.Титце, К.Шенк; пер. с нем. под ред.А.Г.Алексеенко - М. : Мир , 1982. - 512 c.
  621.382
  Полупроводниковая электроника в технике связи Т.28. : учеб. пособие / Под ред. И.Ф. Николаевского - М : Радио и связь , 1990. - 209 c.
  621.39
  Полупроводниковая электроника в технике связи : учеб. пособие / Под ред. И.Ф. Николаевского - М : Связь , 1976. - 168 c.
  621.39
  Полупроводниковые преобразователи эл. энергии в структурах электроприводов. Схемотехника и принципы управления : учеб. пособие / И.О.Синчук, А.А.Чернышов, И.И.Киба; под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : КГПУ им. М.Остроградского , 2008. - 88 c.
  621.314
  Полупроводниковые преобразователи электрической энергии в структурах электроприводов. Схемотехника и принципы управления : учеб.пособие / И.О.Синчук, А.А.Чернышев, И.И.Киба, О.В.Пасько, О.Е.Ключка, О.Е.Мельник; под ред. О.Н.Синчука. - Кременчуг : Щетбатых А.В. , 2008. - 87 c. - (Кременчугский гос.политехн.ун-т им.М.Остроградсько).
  621.314.6 : 62-83
  Полупроводниковые приборы в техние электросвязи : сб. статей / Николаевский И.Ф. - М : Связь , 1975. - 215 c.
  621.39
  Полупроводниковые приборы в технике электросвязи : учеб. пособие / Под ред. И.Ф. Николаевского - М : Связь , 1975. - 240 c.
  621.39
  Полупроводниковые приборы.Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы : справочник / под общ. ред. Н.Н.Горюнова. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1984. - 743 c.
  621.382.213
  Полупроводниковые приборы: Учеб. для вузов, по спец. "Полупроводники и диэлектрики", "Полупроводниквые и микроэлектронные приборы" / Пасынков В.В., Чиркин Л.К. - 4 . - М. : Высш. шк. , 1987. - 479 c.
  621.382.2/3(07)
  Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов по спец. "Полупроводники и диэлектрики" / Пасынков В.В. и др. - 3 . - М. : Высш. шк. , 1981. - 431 c.
  621.382.2/.3
  Попов В.П. Основы теории цепей: Учеб. для вузов спец. "Радиотехника" - М. : Высш. шк. , 1985. - 496 c.
  621.3.01
  Попов В.С. Теоретическая электротехника: учеб. для электротехн. спец. средспец. учеб. заведений - 3 ., 1990. - 542, 111 c.
  621.3.01
  Попов В.С. Теоретическая электротехника: Учеб. для техникумов - М. : Энергия , 1971. - 608 c.
  621.301.1
  Попов Г.П. Инженерная психология в радиолокации (система индикатор - оператор) / под ред. В.И.Николаева - М : Сов.радио , 1971. - 143 c.
  621.396.96 : 159.9
  Попов Г.П. Инженерная психология в радиолокации - М. : Сов. радио , 1971. - 143 c.
  621.396.96
  Попов П.А. Переменение частотных преобразований в теории цепей - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 135 c.
  621.314
  Пособие для изучения "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей": Разд.6.Электрическое оборудование.Разд.7 Оперативно-диспечерское управление / А.С.Беленький,Б.П.Белоус,В.Д.Вынаев; под ред.К.М,Антипова - М : Энергия , 1979. - 400 c.
  621.313
  Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов:1.Учеб.пособие для электроэнерг. спец. вузов / В.М.Блок; под ред. В.М.Блок - 2-е изд.перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1990. - 382 c.
  621.311
  Пособие к решению задач по сопротивлению материалов : учеб. пособие / И.Н,Миролюбов,С.А.Енгалычев,Н.Д.Сергиевский - 2-е изд.,исправл. и доп. . - М. : Высшая школа , 1969. - 482 c.
  621.3
  Пособие по изученмю "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей": Разд.1 Орг. эксплуатации. Разд.2 Территория, произ. здания и сооружения.Разд.3 Гидротехн. сооружения и вод. хоз-во электростанций. Гидротурбинные установки : учеб. пособие / В.С.Серков,В.П.Горюнов,А.Ф.Дмитрухин - М. : Энергия , 1979. - 391 c.
  621.311
  Поспелов Л.И. Конструкции авиационных электрических машин / под ред. А.Ф. Федосеева - М. : Энергоиздат , 1982. - 319 c.
  621.313
  Постников И.М. Обобщенная теория и переходные процессы электрических машин : учебник - К. : Техника , 1966. - 436 c.
  621.313
  Постоянные магниты : справочник / А.Б.Альтман, Э.Е.Вертиковский,А.Н.Герберг; под ред. Пятина Ю.М. - М. : Энергия , 1971. - 376 c.
  621.318
  Потенциал электрической энергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудн.сырья : монография / под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : ’’ЧП Щербатых А.В.’’ , 2015. - 296 c.
  621.31.031:669.162.12
  Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем / В.Э.Воротницкий,Ю.С,Железко,В.Н.Казанцев; под ред.В.Н.Казанцева - М. : Энкергоатомиздат , 1983. - 366 c. - ((Экономия топлива и электроэнергии)).
  621.311.1.017
  Правила будови електроустановок.Електрообладнання спеціальних установок.ДНАОП 0.00-1.32-01.Затв.21.06.2001р.№272 - К. : Укрархбудінформ , 2001. - 117 c.
  621.31
  Правила применения и испытания средств защиты , используемых в электроустановках - 7-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Правила применения и испытания средств защиты ,используемых в электроустановках - ?-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей - 14-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 288 c. - ((Мин-во энергетики и электрофикации СССР)).
  621.311.004.24
  Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів : нормативна документація - Кременчук : ’’ПП Щербатих О.В.’’ , 2006. - 171 c.
  621.31
  Правила устройства электроустановок.(Глав.техн. управление по эксплуатации энергосистем) - 6-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 646 c.
  621.31
  Правила устройства электроустановок.Минэнерго СССР - 6-е изд.,перераб., и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 640 c.
  621.31.002.5
  Практика проведения функционально - стоимостного анализа а электрической промышленности / под ред.М.Г.Карпунина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  621.31 : 658.011.47
  Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства" : учеб. пособие / А.Ф. Блюденов; под ред.Блюденова - М. : Высш. школа , 1989. - 224 c.
  621.31
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы : Учебник для вузов по спец `Полупроводники и диэлектрики` / А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1986. - 351 c.
  621.318
  Преобразовательная техника : Учебник для вузов / В.И. Сенько, Руденко В.С. и др. - 2 . - К. , 1983.
  621.314
  Преснухин Л.Н. Микропроцессоры : В 3-х кн.. Т.Кн.3. Средства откладки, лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов - Минск : Высшэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 681.325.5 : 621.382.044.77
  Приборостроение и автоматический контроль: Сб. статей Т.Вып.2. Лазерные устройства и их применение / редкол. : В.В. Казакевич и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 252 c.
  621.373.825
  Прикладная электрохимия : учебник для вузов / Р.И. Агладзе, Н.Т.Гофман, Н.Т.Кудрявцев и др.; под ред. Н.Т. Кудрявцева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1975. - 552 c.
  621.35(075.8)
  Применение вычислительной техники для комплексного анализа режимов электротехнических систем : Сб. науч. трудов - К. : Наук. думка , 1985. - 159 c. - (Ин-т электродинамики).
  621.311
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1987. - 384 c.
  621.382.049.77: 681.3
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн.1. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 432 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн. 2. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 413 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем: Практическое руководство : 2. / Ред. Уильямс А. - М. : Мир , 1987.
  621.382.049.77
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства : учеб. пособие / Митрофанов С.П., Гульнов Ю.А., Куликов Д.Д. и др. - М : Машиностроение , 1981. - 285 c.
  621.3-523.8
  Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом : Монографія / В.О. Поджаренко, П.І. Кулаков, В.Ю. Кучерук, О.П. Войтович. А.В. Поджаренко - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 153 c.
  621.313
  Прищепа М.М. Мікроелектроніка : У 3-х ч.. Т.Ч. 1. Елементи мікроелектроніки : Навч. посібник для вузів за спец. `Електронні апарати` / за ред. М.М. Прищепи - К. : Вища школа , 2004. - 431 c.
  621.38.049.77
  Прищепа М.М. Мікреелектроніка. Елементи мікросхем: Збірник задач : Навч. посібник для ВНЗ за напрямом `Електронні апарати` / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк - К. : Вища школа , 2005. - 167 c.
  621.382.049.77
  Проектирование автоматизированных комплексов производства радиоэлектронной аппаратуры / В.Е.Бочаров, С.А.Клейменов, А.И.Павленко, С.Н.Рябов; под ред.В.П.Демина. - М. : Радио и связь , 1985. - 231 c.
  658.52.011.56:621.396.6
  Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем : учеб. пособие / Под ред. Ю.М. Казаринова - М : Высшая школа , 1985. - 319 c.
  621.396.5
  Проектирование линий электропередачи сверхвысокого напряжения / Г.Н.Александров, В.В.Ершевич, С.В.Крылов и др.; под ред.Г.Н.Александрова и Л.Л.Пересона - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 368 c.
  621.315.1027.89
  Проектирование СБИС : пер.с яп.Г.Б.Звороно / М.Ватанабэ, К.Асада, К.Кани, Т.Оцуки; под ред.Л.В.Поспелова - М. : Мир , 1988. - 299 c.
  621.382.049.771.14.001.63
  Проектирование электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.`Электр.аппараты` / Г.Н.Александров. В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; под общ.ред.Г.Н.Александрова - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 448 c.
  621.311/316.002.5.001.6
  Проектирование электрических машин : учеб.для вузов / И.П.Копылов, Б.К.Клоков, В.П.Морозкин, Б.Ф.Токарев; под ред.И.П.Копылова. - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Высш.шк. , 2002. - 757 c.
  621.313
  Проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов / И.П.Копылов, Ф.А.Горянинов, Б.К.Клоков и др.; под ред. И.П.Копылова. - М. : Энергия , 1980. - 495 c.
  621.313.001.63
  Промышленная электроника : учеб. для энерг.спец.вузов / Г.Н Горбачев ,Е.Е Чаплыгин - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2.3
  Промышленное применение лазеров / под ред.Г.Кебнера - М. : Машиностроение , 1988. - 279 c.
  621.373
  Промышленное применение токов высокой частоты - Л. : Машиностроение , 1969. - 320 c. - (Труды ВНИИИ ТВ 4. Вып.10).
  621.3
  Прянишников В.А. Электроника : Курс лекций : Учебник для высш. и сред.учеб.заведений - 2-е изд.,испр. и доп. . - СПб : КОРОНА принт , 2000. - 415 c.
  621.38
  Прянишников В.А. и др. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах : Практ. пособие / В.А.Прянишников, Е.А.Петров, Ю.М.Осипов; под ред. В.А.прянишникова - СПб : КОРОНА принт , 2001. - 334 c.
  621.3
  Пусковые системы нерегулируемых электроприводов : монография / А.П.Черный, А.И.Гладырь, Ю.Г.Осадчук, И.Р.Курбанов, А.Н.Вошун. - Кременчуг : Щербатых О.В. , 2006. - 277 c.
  62-83 : 621.313.3.01
  Пуха О.І. Використання імпортного і проектування експортного електрообладнання : навч.посібник для електротехн.спец.вищ.навч.закл. - К. : ІСДО , 1996. - 154 c. - (Ін-т системних досліджень осівти).
  621.3.002.5
  Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах : Справочник - М. : Радио и связь , 1990. - 303 c.
  621.382.049.77
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов - М. : Энергия , 1968. - 256 c.
  621.3
  Пюшнер Г. Нагрев энергией сверхвысоких частот / пер. с анг. - М. : Энергия , 1968. - 312 c.
  621.37
  Р. Фелпс 750 Практических электронных схем : Справ. руководство - М. : Мир , 1986. - 584 c.
  621.38
  Рабинович Э.А. Сборник задач и упражнений по общей электротехнике : Учеб. пособие для техникумов - 2-е изд., исправ. . - М. : Энергия , 1978. - 304 c.
  621.3
  Рабинович Э.А. Сборник задач и упражнений по общей электротехнике : Учеб. пособие для техникумов - М. : Энергия , 1972. - 312 c.
  621.3
  Радин В.И. и др. Электрические машины : Асинхрон. машины : Учеб. для электромех.спец. вузов / В.И.Радин, Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович - М. : Высш.шк. , !988. - 328 c.
  621.373
  Радин В.И. и др. Электрические машины : Асинхрон. машины : Учеб. для электромех.спец. вузов / В.И.Радин, Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович - М. : Высш.шк. , !988. - 328 c.
  621.373
  Радиоежегодник - 89 : учеб. пособие / Под ред. А.В. Гороховский - М : ДОСААФ , 1989. - 192 c.
  621.37
  Радиоежегодник 88 / сост. А.В.Гороховский - М. : ДОСААФ , 1988. - 158 c.
  621.396
  Радиопередающие устройства : Учебник для техникумов / М.С.Шумилин, О.В.Головин, В.П.Севальнев, Э.А.Шевцов - М. : Высш.шк. , 1981. - 293 c.
  621.396
  Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет / под ред. Р.А. Валитова и И.А. Попова - М : Советское радио , 1973. - 458 c.
  621.396
  Радіотехніка : Енциклопедичний навч. довідник : Навч. посібник для радіотехн. спец. вузів / за ред.Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди - К. : Вища шк. , 1999. - 838 c.
  621.37
  Радченко Л.А. Управление автоматизированным электроприводом.Пособие по лабораторным работам Т.Ч.1. : Учеб. пособие для вузов - К. : Гостехиздат УССР , 1963. - 339 c.
  621.34 : 62-523
  Разработка и оформление конструкторской документации РЭА / Э.Т. Романышева и др. - 2 . - М. : Радио и связь , 1989. - 448 c.
  621.396
  Райцельский Л.А. Рациональные замены в электроустановках до 1000 в - М. : Энергия , 1972. - 112 c.
  621.3.027.4
  Расчет и конструирование микросхем : Учеб пособие по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрон, приборы", "Пром.электрон" / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев, Г.И. Богдан, В.С. Рогоза - К. : Вища школа , 1983. - 279 c.
  621.382.049.77.001.66
  Расчет радиоприемников / Н.В. Бобров, Г.В. Максимов, В.И. Мичурин и др. - М. : Воинздат , 1971. - 496 c.
  621.396.62
  Расчет электрических цепей и электромагнитных полей ЭВМ / М.Г. Александрова, А.Н. Белянин, В. Брюкнер и др.; под ред. Л.В.Данилова, Е.С.Филиппова. - М. : Радио и связь , 1983. - 344 c.
  621.3.011 : 004.382.7
  Расчет электронных схем. Примеры и задачи : Учеб. пособие для вузов / Г.И. Изъюрова, Г.В. Королев, В.А. Терехов и др. - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.38
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.1. / Л.В. Шабанова, Е.К. Масловского - М. : Мир , 1988. - 311 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.2. - М. : Мир , 1988. - 284 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Регулируемые асинхронные двигатели : Сб. науч. тр. - К. : Наук. думка , 1986. - 163 c.
  621.313.33
  Ред Є.Т схемотехника радиоприемников : Практ. пособие - М. : Мир , 1989. - 150 c.
  621.396.62.001.66
  Резисторы: справочник / В.М. Терехов - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.316
  Резисторы: справочник / Ю.Н. Андреев - М. : Энергоиздат , 1981. - 352 c.
  621.316.8
  Ренне В.Т. Электрические конденсаторы - 3 . - Л. : Энергия , 1969. - 592 c.
  621.319
  Ржевкин К.С. Физические принципы действия полупроводниковых приборов - М : Изд-во МГУ , 1986. - 256 c.
  621.382
  Родионов В.М. Зарождение радиотехники - М. : Наука , 1985. - 240 c.
  621.37/39
  Родькин Д.И. Системы динамического нагружения и диагностики электродвигателей при послеремонтных испытаниях - М. : Недра , 1992. - 236 c.
  621.313
  Родькін Д.Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод.посібник / Д.Й.Родькін, В.О.Огарь, С.С.Романенко. - Кременчук : Вид-во КрНУ , 2014. - 202 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського.ІЕЕСУ).
  378.22(079) : 621.3
  Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций : учеб.для техникумов / В.С.Козулин, Л.Д.Рожкова - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 648 c.
  621.311.2
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : монографія / І.Р.Арсенюк, О.М.Роїк - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 249 c.
  621.396.6:681.518.54
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : монографія / О.М.Роїк, І.Р.Арсенюк, В.І.Месюра - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 109 c.
  621.3.038
  Ройзен С.С. Магнитные усилители в электроприводе и автоматике / Т.Х.Стефанович, С.С.Ройзен - М. : ``Энергия`` , 1970. - 552 c.
  621.375
  Рокотян С.С. Справочник по проэктированию электрических систем - М. , 1971. - 248 c.
  621.316
  Романовский А.В. Справочник по основам электронной техники / под.общ.ред. В.С.Гершувского - 2-е изд., доп . - К. , 1974.
  621.38
  Романычева Э.Т. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА : справочник - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1989. - 448 c.
  621.396
  Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навч.посібник - К. : Знання , 2007. - 292 c.
  621.311.1(075.8)
  Ромаш Э.М. Высокочастотные транзисторные преобразователи - М. , 1988.
  621.314
  Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника : пер. с испан. - М. : Высшая школа , 1991. - 351 c.
  621.382.049.77
  Ротхаммель К. Антенны : пер. с нем. Т.Э. Кренкеля. - 3-е изд., доп . - М. : Энергия , 1979. - 321 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 998).).
  621.396.67
  Руденко В.С. Преобразовательная техника : учеб. для вузов по спец. ``Пром. электроника`` / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1983. - 431 c.
  621.314
  Руденко В.С. Преобразовательная техника : учеб. для вузов по спец. ``Пром. электроника`` / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1983. - 431 c.
  621.314
  Руденко В.С. Приборы и устройства промышленной электроники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк. - К. : Техніка , 1990. - 366 c. - ((Б-ка инженера).).
  621.38
  Руденко В.С. Промислова електроніка : підруч. для вузів. / Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. - К. : Либідь , 1993. - 432 c.
  621.38
  Руденко В.С. Промислова електроніка : підруч. для вузів. / Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. - К. : Либідь , 1993. - 432 c.
  621.38
  Рудометов Е.А. Электроника и шпионские страсти: Электронные устройства двойного применения. - 2-е изд., доп . - СПб. : Пергамент , 1997. - 223 c.
  621.391
  Руцкий А.И. Электрические станции и подстанции - Минск : Вышэйшая школа , 1974. - 440 c.
  621.311
  Рычина Т.А. Электрорадиоэлементы - М. : Сов. радио , 1976. - 336 c.
  621.396
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб. пособие для вузов по спец. "Констрирование и / Д.С.Савровский, В.Г.Головня - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  621.7 : 621.396.6.002.3(075.8)
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов по спец."Конструирование и производство радиоаппаратуры" / Д.С.Савровский,В.Г.Головня - М. : Высшая школа , 1976. - 328 с. c.
  621.7:621.396.6.002.3
  Самарин М.С. Вольт,ампер,ом и другие единицы физических величин в технике связи - М. : Радио и связь , 1988. - 183 с. c.
  621.39.081.1+53(091)
  Самбурский А.И. Бесконтактные измерения параметров вращающихся объектов / А.И.Самбурский,В.К.Новик - М. : Машиностроение , 1976. - 144 с. c. - (Б-ка машиностроителя)).
  621.398.052
  Самофалов К.Г. Микропроцессоры / К.Г.Самофалов,О.В.Викторов,А.К.Кузняк - К. : "Техніка" , 1986. - 271 с. c. - ((Б-ка инженера)).
  681.325.5:621.382.049.77
  Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 223 с. c.
  620.97.004.18:621.311.004.18(075.8)
  Сапир Я.Р. Установка и обслуживание приборов учета электрической, тепловой энергии и газа : Учебник для ПТУ и подг. рабочих на произв. - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1972. - 144 c. - (Профтехобразование. Теплотехн. и приборы и измерен).
  621.317
  СБИС для распознавания образов и обработки изображений : Пер. с англ. / под ред. К. Фу - М. : Мир , 1988. - 248 c.
  621.382.049.771.14: 681.3
  Сборинк задач и упражнений по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для электротехн. и энерг. спец. вузов / Г.П. Андреев, С.Н. Андреев. И.И. Баранов и др.; под ред. П.А. Ионкина - М. : Энергоиздат , 1982. - 767 c.
  621.3.01
  Сборник научно- методических статей по электротехнике Т.Вып.4. - М , 1977. - 72 c.
  621.3
  Сборник научно- методических статей по электротехнике Т.Вып.8.-1973. - М : Высш.школа , 1980. - 144 c.
  621.3
  Сборник программированых задач по теоретическим основам электротехники : учеб. пособие для энерг. спец. вузов / под ред. Н.Г. Максимовича, И.Б. Куделько - изд.2-е, перераб. и доп. . - Львов : "Вища школа"- Изд-во при Львов. ун-те , 1976. - 504 c.
  621.3.01
  Сборник эвристических задач по электротехнике / С.Г. Касвинов, М.В. Кубель, А.В. Романов, П.Д. Суд - Харьков : Вища школа , 1986. - 102 c.
  621.3
  Сборник директивных материалов Главтехупраления Минэнерго СССР (электротехническая часть) - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 303 c.
  621.311
  Сборник задач и деловых игр по организации и управлению предприятиями электронной промышленности : Учеб. пособие для вузов / под ред. Н.К. Моисеевой - М. : Высш. школа , 1985. - 208 c.
  621.38
  Сборник задач по общей электротехнике : Учеб. пособие для студентов неэлектротехн. специальностей вузов / М.Ю. Анвельт. В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко; под ред. В.С. Пантюшина - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1973. - 280 c.
  621.3
  Сборник задач по общей электротехнике : Учеб. пособие для студентов неэлектротехн. специальностей вузов / М.Ю. Анвельт. В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко; под ред. В.С. Пантюшина - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1973. - 280 c.
  621.3
  Сборник задач по расчету электрических цепей : учеб. пособие для вузов / под ред. С.И. Куренева, М.И. Пинеса. - М. : Высш.шк. , 1967. - 384 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л.А. Бессонов. И.Г. демидова, М.Е. Заруди и др. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1980. - 472 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учеб. пособие для студентов энергетических и приборостроительных специальностей вузов / Л.А. Бессонов. В.И. Галтеева. И.Г. Демидов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - М. : Высшая школа , 1975. - 487 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учеб. пособие для студентов энергетических и приборостроительных специальностей вузов / Л.А. Бессонов. В.И. Галтеева. И.Г. Демидов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - М. : Высшая школа , 1975. - 487 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л.А. Бессонов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 543 c.
  621.3
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л.А. Бессонов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 543 c.
  621.3
  Сборник задач по теоретической электротехнике : Учебное пособие для техникумов / В.И. Константинов, Н.Н. Мансуров, А.Ф. Симонов, А.А. Федоров-Королев - 4-е . - М : Энергия , 1970. - 216 c.
  621.3
  Сборник задач по теории электрических цепей : Учеб. пособие для электротехникумов связи / Е.К. Разумовский, Г.А. Ачкасова - М. : Радио и связь , 1984. - 144 c.
  621.3.011.7
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники / Г.Г. Реукс, А.И. Белоусов - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3+621.38
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3+621.38
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Для неэлектротехн. спец. вузов / М.Ю. Анвельт, В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко и др.; под ред. В.С. Пантюшина - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1979. - 253 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Для неэлектротехн. спец. вузов / М.Ю. Анвельт, В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко и др.; под ред. В.С. Пантюшина - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1979. - 253 c.
  621.3
  Сборник задач с решениями по общей электротехнике : Учебное пособие для студентов неэлектротехнических спец. вузов / под общ. ред. В.В. Пономаренко - М. : Высш. школа , 1972. - 184 c.
  621.3
  Сборник задач с решениями по общей электротехнике : Учебное пособие для студентов неэлектротехнических спец. вузов / под общ. ред. В.В. Пономаренко - М. : Высш. школа , 1972. - 184 c.
  621.3
  Сборник программированных задач по теоретическим основам электротехники : учеб.пособие для вузов / Н.Г.Максимович, И.Б.Куделько - 2-е изд., перераб.и доп. . - Львов : ’’Вища школа’’ , 1976. - 504 c.
  621.3
  Сборник эвристических задач по электротехнике / С.Г.Касвинов, М.В.Кубель, А.В.Романов, П.Д.Суд. - Х. : Вища шк. , 1986. - 102 c.
  621.3
  Свитенко В.Н. Электрорадиоэлементы: Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов по спец. "Конструирование и пр-во РЭА" - М : Высшая школа , 1987. - 207 c.
  621.396.6.001.63
  Седов С.А. Индивидуальные видеосредства: телеантены, телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры, видеопроигрователи, видеодиски : справ. пособие - Киев : Наук. думка , 1990. - 750 c.
  621.397.4
  Седов С.А. Индивидуальные видео средства: телеантенны, телевизоры, видеомагнитофоны.... : справочное пособие - К. : ’’Наукова думка’’ , 1990. - 752 c.
  621.397
  Семендий В.И. и др. Прогрессивные технологии, оборудование и автоматизация кузнечно- штамповочного производства КАМАЗА / В.И. Семендий, И.Л. Акаро, Н.Н. Волосов - М : Машиностроение , 1989. - 301 c.
  621.375:658.527.011.56
  Семенов А.Б Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов - М. : ДМК Пресс, Компания Ай Ти , 2005. - 416 c.
  621.315.21:621.397.743
  Сергеев П.С. Электрические машины : Учебное пособие для электрических и энерготехнических вузов и факультетов - М. -Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 280 c.
  621.313
  Сердаков А. С. Автоматический контроль и техническая диагностика - К.: : Техника , 1971. - 243 c.
  621.39
  Сердюк Т.В. Організаційно- економічний механізм енергозбереження в промисловості : Монографія - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2005. - 153 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  621.311.004.18:338.45
  Сешу С. Анализ линейных цепей : пер. з анг. / С. Сешу, Н. Балабанян; под ред.: Г.И. Атабекова - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 552 c.
  621.3.01
  Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. В 2- х ч. / пер. с англ. под ред.: И.С. Рыжака - М.: : Мир , 1988.
  621.3
  Сигорский В.П. Основы теории электронных схем : пособ. для студ. радиоелектронных спец. вузов / В.П. Сигорский, А.И. Петренко - 2-е изд. . - К.: : Вищ. шк. , 1971. - 568 c.
  621.37
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и середечники : справочник / И.Н. Сидоров, А.А. Христин, С.В. Скорнякков - М.: : Радио и связь , 1989. - 383 c.
  621.396.6
  Сидоров И.Н. и др. Малогабаритные трансформаторы и дроссели : справочник / И.Н. Сидоров, В. В. Мукосеев, А.А. Христин - М.: : Радио и связь , 1985. - 414 c.
  621.314.2
  Симоненко О.Д. Электротехническая наука в первой половине ХХ века - М. : Наука , 1988. - 141 c.
  621.3
  Сипайлов Г.А. Электрические машины : Учебник для вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 287 c.
  621.313
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для пед. вузів - К. : Вища школа , 2004. - 279 c.
  621.37.39
  Системы управления тиристорными преобразователями частоты : учебн. пособие / под ред. В.А. Бизиков, В.Н. Миронов, С.Г. Обухов и др. - М : Энергоиздат , 1981. - 144 c.
  621.314.27
  Сінчук І.О. Техніческая діагностика електрообладнання,типові задачі та лабораторний практикум : навчальний посібник / Сінчук І.О.,Кутін В.М.,Лісний М.І.,Поярков В.І.,Мельник О.Є.,Удовенко О.О.; Під.ред.Сінчука О.М. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 142 c.
  621.382            331.261я73
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника:лабораторный практикум : учеб.пособие для вузов по спец. / В.А.Скаржепа,А.А.Новацкий,В.И.Сенько; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. , 1989. - 278 с. c.
  621.38(076.5)
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника:сборник задач : учеб.пособие для вузов по спец."Автоматика и управл.в техн.системах" / В.А.Скаржепа,В.И.Сенько; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. : "Вища школа" , 1989. - 229 с. c.
  621.38
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника : В 2-х ч.. : учебник для вузов по спец."Автоматика и управл.в техн.системах" / В.А.Скаржепа,А.Н.Луценко; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. : "Вища школа" , 1989.
  621.38
  Скаржепа В.А. Цифровое управление тиристорными преобразователями / В.А.Скаржепа,К.В.Шелехов - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 156 с. c.
  621.314
  Слободян Л.Р. Електромагнітні поля електротехнологічних установок : навч. посібник для вузів - К. : Либідь , 1994. - 174 c.
  621.3.013.002
  Словарь радиолюбителя / под ред. Л.П.Крейзмера,С.Э.Хайкина - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М.,-Л. : Энергия , 1966. - 740 c. - ((Массовая радиобиблиотнка)).
  621.396
  СМ ЭВМ: комплексирование и применение / под ред.Я.Л.Прохорова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Финансы и статистика , 1986. - 304 c.
  681.3:621.382.049.77
  СМ ЭВМ: Комплексирование и применение / под ред. Н.Л. Прохорова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1986. - 304 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Смирнов А.Д. Радиолюбители - народному хозяйству - М. : Радио и связь , 1985. - 63 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1093)).
  621.396
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н.Смирнов,Б.А.Соколов,Н.Б. Соколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1982. - 600 c.
  621.31.002
  Совалов С.А. Режимы единой энегросистемы - М. : Энергомиздат , 1983. - 384 c.
  621.311.161
  Советов Б.Я. Применение микропроцессорных средств в системах передач информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высш. школа , 1987. - 256 c.
  681.325.5: 621.392.77: 621.391.3
  Современные метрологические проблемы физико-технических измерений : монография / Д.Н.Астор,С.С.Бацанов,Ю.И.Брегадзе и др.; под.ред.В.К.Коробова - М. : Издательство стандартов , 1988. - 320 c.
  621.37/.39
  Соколов Н.Г. Расчеты по автоматизированному электроприводу металлорежущих станков : Учеб. посбие для вузов / Н.Г. Соколов, В.А. Елисев - М. : Высш. школа , 1970. - 294 c.
  621.9.06-83+621.34
  Соколов Р.И. Эксплуатация и ремонт крупных вертикальных электродвигателей Т.Вып. 597. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 113 c. - (БЭ: Библиотека электроментера).
  621.313.13.004
  Сокур М.І. та ін. Енергомаркетинг в рудопідготовці : Монографія / М.І. Сокур, А.М. Турило, І.М. Сокур - Кременчук : КДПУ , 2007. - 255 c.
  621.311004.18: 622.7
  Солдак Ю.М. Методика выполнения курсовых проектов и работ : учеб. пособ. для радиотехн. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 200 c.
  621.396
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 172 c.
  621.3.002.51/52
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2009. - 172 c. - (МОН).
  621.3.002.51/.52
  Соловей О.І. Інженерна графіка: схеми електричні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко. - К. : Кондор , 2005. - 186 c.
  744 : 621.316.31
  Соловей О.І. Інженерна графіка : навч. посібник / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко - К. : ’’Кондор’’ , 2005. - 188 c.
  744:621.316.31
  Сосков А.Г., Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка : Підруч. / За ред.: А.Г. Соскова - К.: : Каравела , 2018. - 536с. c.
  621.38
  Сосков А.Г., Соскова И.А. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита : учеб. для вузов / под ред. А.Г. Соскова. - К. : Каравела , 2005. - 343 c.
  621.382.2/.3
  Сотников С.к. Регулировка и ремонт цветных телевизоров ЖЛПЦТ(И)-39/61-11. - 2-е изд., доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 64 c. - (/Массовая радиобиблиотека. - Вып. 1100/.).
  621.397
  Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. Методы измерений : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Информ.-измер. техника``. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 320 c.
  621.317.3
  Специальные электрические машины: Источники и преобразователи энергии : учеб. пособ. для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов / А.И. Бертимов, Д.А. Бут, С.Р. Мизюрин и др.; под ред. А.И. Бертимова. - М. : Энергоиздат , 1982. - 552 c.
  621.311
  Спивак В.М. Системы управления лучевых технологических установок. - К. : Тэхника , 1988. - 272 c.
  621.373.926
  Справочник конструктора РЭА.Общие принципы конструирования / под ред.Р.Г.Варламова - М. : Сов.радио , 1980. - 480 с. c.
  621.396.6.002.2(031)
  Справочник механика энергетического строительства / Е.Г.Гологорский и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 383 c.
  621.311:69.002.5
  Справочник монтажника тепловых электростанций : В 2-х т.. Т.2. Технология монтажных работ / под ред.В.П.Банника,Д.Я.Винницкого - М. : Энергия , 1972. - 975 с. c.
  621.311
  Справочник начинающего радиолюбителя / под общ.ред.Р.М.Малицина - 3-е изд.перераб. . - М.-Л. : Энергия , 1965. - 665 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.581)).
  621.396
  Справочник по єлектрическим машинам : В 2-х т.. Т.1. / Под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 456 c.
  621.313            31.261
  Справочник по импульсной технике / под ред.В.Н.Яковлева - 3-е изд.,испр.и доп. . - К. : "Техніка" , 1972. - 712 с. c.
  621.3(083)
  Справочник по импульсной технике / В.Н.Яковлев,В.В.Воскресенский,А.А.Генис; под ред.В.Н.Яковлева - 2-е изд.,стереотип. . - К. : "ТехнІка" , 1970. - 654 с. c.
  621.3
  Справочник по инженерной подготовке электромонтажных работ Т.1. - Новосибирск : Наука , 1988. - 590 с. c. - ((НПО "Электромонтаж".Новосибирское проектно-технол).
  621.3.035.9
  Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин,С.В.Якубовский,Н.А.Барканов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1981. - 816 с. c.
  621.3
  Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин,С.В.Якубовский,Н.А.Барканов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1980. - 816 с. c.
  621.382
  Справочник по лазерам : В 2-х т.. Т.1. : пер.с англ.с изм.и доп. / под ред.А.М.Прохорова - М. : Сов.радио , 1978. - 503 с. c.
  621.373
  Справочник по микропроцессорным устройствам / А.А.Молчанов,В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Д.А.Россошинский - К. : "Техніка" , 1987. - 288 с. c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Справочник по микроэлектронной импульсной технике / В.Н.Яковлев,В.В.Воскресенский,С.И.Мирошниченко и др.; под ред.В.Н.Яковлева - К. : Техніка , 1983. - 359 с. c.
  621.374.049.77(035.5)
  Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.1. / сост.В.И.Андрюков,П.И.Анастасиев,В.В.Белоцерковец;под ред.В.В.Белоцерковца,Б.А.Делибаша - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1976.
  621.313
  Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.2. / сост.Б.И.Андроков,П.И.Анастасиев,В.В.Белоцерковец;под ред.В.В.Белоцерковца,Б.А.Делибаша - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1976. - ((Электроустановки пром.предприятий)).
  621.313
  Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами / под ред.Э.С.Мусаэляна - М. : Энергия , 1972. - 256 с. c.
  621.315
  Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами / под ред.Э.С.Мусаэляна - М. : Энергия , 1972. - 256 с. c.
  621.315
  Справочник по наладке каналов ВЧ связи по линиям электропередачи / под ред.Э.С.Мусаэляна - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 336 с. c.
  621.39.052.63.07
  Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий / под ред.М.Г.Зименкова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 480 с. c.
  621.31.07
  Справочник по наладке электроустановок и автоматики - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Наукова думка , 1972. - 624 с. c.
  621.315
  Справочник по основам электронной техники / В.С.Гаршунский,А.Б.Романовская,Н.М.Ващенко,В.Б.Власенко; под общ.ред.Б.С.Герпунского - 2-е изд.,доп. . - К. : Вища школа , 1975. - 352 с. c.
  621.38
  Справочник по основам электронной техники / Б.С.Гершунский,А.В.Романовская,Н.М.Ващенко и др.; под общ.ред.Б.С.Гершунского - 2-е изд.,доп. . - К. : Вища школа , 1974. - 352 с. c.
  621.38
  Справочник по основам электронной техники / Б.С.Гершунский,А.В.Романовская.Н.М.Ващенко,В.В.Власенко; под общ.ред.Б.С.Гершунского - К. : Изд-во Киевского ун-та , 1972. - 346 с. c.
  621.38
  Справочник по полупроводниковой электронике : сокр.пер.с англ.под ред.С.Я.Шаца,И.И.Литвинова / под ред.Л.П.Хантера - М. : Машиностроение , 1975. - 504 с. c.
  621.382
  Справочник по полупроводниковым диодам,транзисторам и интегральным схемам / Н.Н.Горюнов,А.Ю.Клейман,Н.Н.Комков и др.; под общ.ред.Н.Н.Горюнова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1972. - 568 с. c.
  621.38
  Справочник по полупроводниковым приборам (Транзисторы) : справочник - М. , 1992. - 78 c.
  621.382.3
  Справочник по проектированию электрических систем / под ред.С.С.Рокотяна,И.М.Шапиро - М. : Энергия , 1971. - 248 с. c.
  621.316
  Справочник по проектированию электроприводов,силовых и осветительных установок / под ред.Я.М.Вольшама,В.И.круповича,М.Л.Самовера - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1974. - 728 с. c. - ((Электроустановки промышленных предприятий)).
  621.313/.316.001.2+62-83
  Справочник по проектированию электроснабжения / сост.И.С.Бабаханян и др.;под ред.Ю.Г.Барыбина и др. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 576 с. c.
  621.31.001.63
  Справочник по радиоизмерительным приборам / Ю.С.Гаврилов,А.С.Еременко,Л.Ю.Зубилевич - М. : Энергия , 1976. - 624 с. c.
  621.317
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.1. / сост.А.Ф.Богданов,В.В.Васин,В.Н.Дулин и др.;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1967. - 648 с. c.
  621.385
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.2. / сост.Ф.И.Барсуков,И.К.Васильева,Р.Г.Варламов и др.;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1968. - 536 с. c.
  621.385
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.3. / сост.В.И.Алексеев,Ф.И.Барсуков;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1970. - 816 с. c.
  621.37
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.1. / В.Н.Захаров, Б.Х.Кривицкий, Н.С.Мамаев и др.; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 351 c.
  621.37/.39
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.2. / И.А.Болошин, В.В.Быков, В.В.Васин; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 367 c.
  621.37/.39
  Справочник по радиоэлектронным устройствам : В 2-х т.. Т.2. / Р.Г.Варламов,С.Д.Додик,А.И.Иванов; под ред.Д.П.Линде - М. : Энергия , 1978. - 328 с. c. - ((Радиоэлектроника)).
  621.396
  Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных электрических аппаратов / под ред.В.В.Афанасьева - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 384 с. c.
  621.316.5
  Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / С.И.Бахарев,В.И.Вольман,Ю.Н.Либ и др.; под ред.В.И.Вольман - М. : Радио и связь , 1982. - 328 с. c.
  621.385
  Справочник по расчету работы электричеких конденсатов / ред. О.Л. Мезенин - К. : Техніка , 1987.
  621.319.4.004.13
  Справочник по расчету режимов работы электрических конденсаторов / под ред.О.Л.Мезенина - К. : Техніка , 1987. - 168 с. c.
  621.319.4.004.13
  Справочник по сооружению линий электропередачи напряжением 35-750 кв : справочник мастера / сост.С.В.Крылов и др.;под ред.М.А.Реута - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 494 с. c.
  621.315.17
  Справочник по строительству линий электропередачи / Ю.Е.Григорьев,Р.И.Зильберман,Б.В.Кашкаров и др.; под ред.А.Д.Романова - 3-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1971. - 560 с. c.
  621.315
  Справочник по схемотехнике для радиолюбителя / под ред.В.П.Боровского - К. : Техніка , 1987. - 432 с. c.
  621.396.6.061
  Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники : в 2 т. Т.2. / под ред.В.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1977. - 471 с. c. - ((Справочник.Серия ).
  621.396
  Справочник по устройствам цифровой обработки информации / Н.А.Виноградов; под ред. В.Н.Яковлева - К. : Техника , 1988. - 415 c.
  621.372.037.372
  Справочник по учебному проэктированию приемно-усилительных устройств / М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук; под общ.ред. М.К.Белкина - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1988. - 470 c.
  621.396.62.001.631:621.375.001.63
  Справочник по эксплуатации электрооборудования / В.П.Таран,В.К.Андриец,Н.А.Корчемный,А.В.Синельник; под ред.В.П.Тарана - К. : Техніка , 1985. - 184 с. c.
  621.31
  Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения / под ред.В.В.Афанасьева - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 544 с. c.
  621.31
  Справочник по электрическим конденсаторам / М.Н.Дьяконов,В.И.Карабанов,В.И.Присняков и др.; под общ.ред.И.И.Четветкова,В.Ф.Смирнова - М. : Радио и связь , 1983. - 576 с. c.
  621.319.4(035.5)
  Справочник по электрическим конденсаторам : справочник / под общ.ред. И.И.Четвертакова - М. , 1983. - 573 c.
  621.319
  Справочник по электрическим материалам : В 3-х т.. Т.1. / под ред.Ю.В.Корицкого,и др. - 3-е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 367 с. c.
  621.315
  Справочник по электрическим материалам : В 3-х т.. Т.2. / под ред.Ю.В.Корицкого и др. - 3-е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 464 с. c.
  621.315
  Справочник по электрическим машинам : В 2-х т.. Т.1. / под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 455 с. c.
  621.313
  Справочник по электрическим машинам : В 2-х т.. Т.2. / под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 688 c.
  621.313
  Справочник по электрическим машинам : в 2 т. Т.1. : справочник / под общ. ред. И.П. Копылова - Москва : Энергоатомиздат , 1988. - 456 c.
  621.313(035.5)
  Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / сост.Б.А.Астахова и др.;под ред.И.А.Баумштейна,С.А.Бажанова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 767 с. c.
  621.31
  Справочник по электроизмерительным приборам / К.К.Илюнин,Д.И.Леонтьев,Л.И.Набебина и др.; под ред.К.К.Илюнина. - 3-е изд . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 783 с. c.
  621.317
  Справочник по электроизмерительным приборам / К.К.Илюнин,Д.И.Леонтьев.Л.И.Кабебина и др.; под ред.К.И.Ильина - Л. : Энергия , 1973. - 704 с. c.
  621.31
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.1. Электроснабжение / под общ.ред.А.А.Федорова - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 568 с. c.
  658.26:621.311
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.2. Электрооборудование - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 592 с. c.
  658.26:621.312
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.1. Проектно-расчетные сведения / под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - М. : Энергия , 1973. - 520 с. c.
  621.3:652.26
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.2. Технические сведения об оборудовании / под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - М. : Энергия , 1973. - 528 с. c.
  621.3:658.26
  Справочник по электротехнике : Справочник / Сост. А.М. Горбов - М., Донецк : АСТ; Сталкер , 2005. - 127 c.
  621.3
  Справочник по электротехническим материалам : В 3-х т.. Т.3. / под ред.Ю.В.Корицкого и др. - 3-е изд.,перераб. . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 726 с. c.
  621.3
  Справочник по электротехническим материалам : В 3-х т.. Т.3. / под ред.Ю.Корицкого и др. - 2-е изд.,перераб. . - Л. : Энергия , 1976. - 896 с. c.
  621.315.61(031)
  Справочник по электроустановкам промышленных предприятий : В 4-х т.. Т.1,ч.1. Проектирование электроустановок промышленных предприятий / под ред.Я.М.Большама,В.А.Грачева,М.Л.Самовера - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 720 с. c.
  621.315
  Справочник по электроустановкам промышленных предприятий : В 4-х т.. Т.1,ч.2. Проектирование электроустановок промышленных предприятий / под ред.Я.М.Большама,В.А.Грачева,М.Л.Самовера - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 599 с. c.
  621.315
  Справочное пособие по электротехнике и основам электроники : учеб.пособ.для неэлектротехн.спец.вузов / под ред. А.В.Нетушила - М. : Высшая школа , 1986. - 248 c.
  621.31621.38
  Справочное руководство по гальванотехнике. Основные положения. Хим и электрохим.полиров. / Пер.с нем. Н.Б.Сцибровской, М.Г.Солюс, В.Ф.Рау; под ред.проф. В.И.Лайнера - М. : ``Металлургия`` , 1969. - 418 c.
  621.35
  Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатом , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Стародуб Д.О. Поради радіолюбителю - 3-тє вид.,випр.та доп. . - К. : Техніка , 1972. - 222 с. c.
  621.396
  Старосельский Р.Е. Руководство по организации и оборудованию учебного кабинета электроники и радиотехники - М. : Высшая школа , 1967. - 66 с. c.
  621.38
  Стахів П.Г. Основи електроніки:функціональні елементи та їх застосування : підручник для неелектротехн.спец.ВНЗ / П.Г.Стахів,В.І.Коруд,О.Є.Гамола - Львів : Новий Світ , 2000. - 205 с. c.
  621.38
  Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В.Сташин,А.В.Урусов,О.Ф.Мологонцева - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 224 с. c.
  681.326.77:621.382.049.771
  Стенин В.Я. Применение микросхем с зарядной связью - М. : Радио и связь , 1989. - 256 с. c.
  621.382.049.77
  Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергия , 1977. - 671 c.
  621.382
  Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ : справочник / Б.Г.Степанов,Я.С.Лаповок,Г.Б.Ляпин; под ред.Б.Г.Степанова - М. : Радио исвязь , 1991. - 120 с. c.
  621.396.24
  Степанов Б.Г. Справочник коротковолновика - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 127 с. c.
  621.396.24
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня и завтра - Минск : Наука и техника , 1987. - 127 с. c.
  621.373.826
  Стильбанс Л.С. Физика полупроводников - М. : Сов.радио , 1967. - 451 c.
  621.315.592: 537.311.322
  Столов Л.И., Афанасьев А.Ю. Моментные двигатели постоянного тока - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 223 c.
  621.313.29
  Сугано Т., Икома Т., Такэиси Е. Введение в микроэлектронику / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 320 c.
  621.382.049.77
  Сукачев А.П. Теоретические основы электромеханики Т.ч.1. Физические основы электротехники : Учеб. пособие для вузов - Х. : Изд-во Харьк.ун-та , 1959. - 459 c.
  621.3.01
  Супрун Б.К., Шерепа В.Ф. Радиопередающие и радиоприемные устройства : Учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец. "Радиотехнич.измерения" - М. : Изд-во ком. стандартов, мер и измерит. приборов , 1968. - 306 c.
  621.396
  Сучасні перетворювачі частоти в системах електропривода : навчальний посібник / Загірняк М.В.,Коренькова Т.В.,Калінов А.П.,Гладир А.І.,Ковальчук В.Г. - 2-ге,переробл. і доповн. . - Харків : Точка , 2017. - 206 c.
  621.314.26:62-83            31.2
  Сучасні перетворювачі частоти в системах електропривода : навчальний посібник / М.В.Загірняк,Т.В.Коренькова,А.П.Калінов - 2-ге вид.,переробл. і доп. . - Харьків : `Точка` , 2017. - 206 c.
  621.314.26:62-83
  Сфера зв`язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні : особливості правового регулювання : Науково-практичний посібник - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 156 c.
  341.24 : 621.39 ( 477 ) : 339.923 : 061.1 ЕС
  Сырбу М. Введение в промышленную телемеханику / М.Думв, М.Сырбу - М. , 1966.
  621.39
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / под ред. Л.Г.Мамиконянца - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 240 c.
  621.313.323+621.313.333
  Сычев В.В. Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Т.В.Величко, Д.И. Родькин Теория электропривода - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 238 c.
  621.313(075.8)
  Таев И.С. Основы теории электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.``Электрич.аппараты`` / И.С.Таев, Б.К.Буль - М. : Высш.школа , 1987. - 352 c.
  621.31
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учеб.для вузов по спец.``Физика и технол.материал.и компон.эл.тех.`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высш.школа , 1990. - 422 c.
  621.315.592.002
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учебник для вузов по спец.``Полупроводники и диэлектрики`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высшая школа , 1983. - 271 c.
  621.315
  Тамбиев А.Х. Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : монография - М. : Радиотехника , 2003. - 175 c.
  621.371:577.355
  Тарабрин Б.В. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : справочник / под ред. Б.Н.Файбулаева, Б.В.Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Тарабрин Б.В. Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин, С.В.Якубовский, Н.А.Барканов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1981.
  621.3
  Тарабрин В.В. Справочник по интегральным микросхемам - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1980.
  621.382
  Таран В.П. Справочник по эксплуатации электрооборудования - К. , 1985.
  621.316
  Таран В.П. Справочник по эксплуатации электрооборудования / В.П.Таран, В.К.Андриец, Н.А.Корчемный, А.В.Синельник; под ред. В.П.Тарана - К. : Техника , 1985. - 184 c.
  621.31
  Тарасевич В.Н. Металлические терморезисторные преобразователи горючих газов - Киев : Наук думка , 1988. - 284 c.
  621.317.39
  Тарасов Л.В. Лазеры: действительность и надежды - М. : Наука , 1985. - 175 c.
  621.373.826
  Татур Т.А. Основы теории электрических цепей.Справочное пособие : учеб. пособие - М. : Высш. школа , 1980. - 271 c.
  621.3.011
  Татур Т.А. Основы теории электромагнитного поля : справочное пособие - М. : Высш. школа , 1989. - 270 c.
  621.3.013
  Телешев Б.А. Электротехника - 2-е изд.,перераб. и допол. . - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 512 c.
  621.3
  Темников Ф.Е. Теоретические основы информационной техники : учеб.пособие / Ф.Е.Темников, В.А.Афонин,В.И.Дмитриев - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Энергия , 1979. - 512 c.
  621.391
  Теоретическая электротехника Т.вып.40. : сборник республик. межведомствен. науч.-техн., 1986. - 152 c.
  621.3.01
  Теоретическая электротехника Т.вып.41. : сборник республ. межведомств. науч.-техн. - Львов : Вища школа , 1966. - 134 c.
  621.372
  Теоретические основы электротехники : в 3-х т. Т.2,3. Нелинейные цепи. Электромагнитное поле : учебник для втузов / Г.И.Атабеков, С.Д.Купалян, А.Б.Тимофеев, С.С.Хухриков; под ред. Г.И. Атабекова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.;Л. : Энергия , 1966.
  621.3.011.7
  Теоретические основы электротехники : в 3-х ч.. Т.ч.2 и 3. Нелинейные электрические цепи.Электромагнитное поле : учебник для вузов / Атабеков Й.Г.,Купалян С.Д.,Тимофеев А.Б.,Хухриков С.С.; под ред.Г.И.Атабекова - 4-е изд.,перераб. . - М. : Энергия , 1979. - 432 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники : в 2-х т.. : для электротехн. спец. втузов / Ионкин П.А.,Даревский А.И.,Кухаркин Е.С.; под ред. проф. П.А.Йоркина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1976. - 22 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники : в 2-х т.. : для электр. спец. втузов / Ионкин П.А.,Даревский А.И.,Кухаркин Е.С.; под ред.проф.П.А.Ионкина - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высшая школа , 1976. - 22 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники : в 3-х т.. Т.т.1. Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными : учебник для вузов / К.М.Полливанов; под общ. ред. К.М.Поливанова - М. : Энергия , 1972. - 240 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники Т.ч.1. Основы теории цепей : учебник / П.А.Ионкин,Н.А.Мельников,А.И.Даревский,Е.С.Кухаркин; под общ. ред. проф.П.А.Ионкина - М. : Высшая школа , 1965. - 734 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники Т.ч.2. Основы теории электромагнитного поля : учебник / А.И.Даревский,Е.С.Кухаркин; под ред. проф.П.А.Ионкина - М. : Высшая школа , 1965. - 284 c.
  621.3.01
  Теория и конструкции выключателей / пер. с анг.А.Г.Рабкина; под ред.Сарльза Х.Флершейма,В.В.Афанасьва - Л. : Энергоиздат , 1982. - 493 c.
  621.316
  Теория и расчет устройств индукционного нагрева / В.С. Немков, В.Б. Демидович - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.365.5
  Теория передачи сигналов : учебник / А.Г.Зюко, Д.Д.Кловский,М.В.Назаров,Л.М.Финк - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1986. - 304 c.
  621.391
  Теория электрических аппаратов : учебник / Г.Н.Александров, В.В.Борисов, В.Л.Иванов; под ред. Г.Н.Александрова - М. : Высшая школа , 1985. - 312 c.
  621.31
  Теория электрических цепей : Учеб.пособие / Ю.Г.Толстов,А.А.Теврюков - М. , 1971. - 296 c. - (Высшая школа).
  621.3
  Теория электрической связи: Учеб. для техникумов связи по спец. 2109, 2305, 2306, 230712 / Панфилов И.П., Дырдв В.Е. - М. : Радио и связь , 1991. - 344 c.
  621.39
  Теплицкий П.И. Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-22" / П.И.Теплицкий,П.В.Тарлычев,П.И.Теплицкий; под ред. В.М.Савинкова - М. : Статистика , 1973. - 192 c. - ((Главное управление подготовки и повышения квалифи).
  621.3
  Тепловые трубы в электрических машинах / под ред. В.М.Петрова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.313.3
  Тер-Газарян Г.Н. Анормальные режимы работы гидрогенераторов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 232 c.
  621.313.322-82
  Терехов А.П. Электротехника : учеб.пособие для неэлектротехн.спец.вузов / под ред. Э.В.Кузнецова. - К. : Вища шк. , 1987. - 600 c.
  621.3
  Терехов В.А. Задачник по электровакуумным приборам : учеб. пособие для втузов - Л. : Энергия , 1971. - 128 c.
  621.382.2
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И.Терешин, В.А.Софронов - 4-е изд.,испр. и перераб. . - К. : Техніка , 1973. - 500 c.
  621.317
  Терещук Р.М. Справочник радиолюбителя : 2. Т.1. : Справочник / Р.М.Терещук,Р.М.Домбругов,Н.Д.Босый - 6-е перераб.и доп . - Москва : Техника , 1969. - 694 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Справочник радиолюбителя : 2. Т.2. / Р.М.Терещук,Р.М.Домбругов,Н.Д.Босый - 6-е перераб.и доп. . - Киев : Техника , 1969. - 680 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук,К.М.Терещук,С.А.Седов - 4-е изд.,стер. . - К. : Наук. думка , 1989. - 800 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук,К.М.Терещук,С.А.Седов - 4-е изд.,стер. . - К. : Наук. думка , 1988. - 800 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук, К.М.Терещук,С.А.Седов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Наук. думка , 1987. - 799 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук,К.М.Терещук,С.А.Седов - 2-е изд., стереотип. . - К. : Наукова думка , 1962. - 671 c.
  621.396
  Термоэлектрические генераторы / А.С.Охотин,А.А.Ефремов,В.С.Охотин,А.С.Пушкарский; под ред. А.Р.Регеля - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Атомиздат , 1976. - 320 c.
  621.362
  Техника безопасности в термических цехах / В.Б. Райцес, В.М. Литвин - К. : Тэхника , 1972. - 112 c.
  658.382.3:621.38
  Техника безопасности в электроэнергетических установках : справ.пособие / под ред. П.А.Долина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 400 c.
  658.345 : 621.31.004
  Техника измерений : ч.2. : пособие / Н.В.Авениров, К.Г. Каназеев, А.В.Киселев,Н.Г.Стрижак - Л. : ЛВИКА им.А.Ф.Можайского , 1970. - 92 c. - ((Ленинградская военная инженер.Краснознаменная ака).
  621.317.1
  Технічна діагностика електрообладнання.Типові задачі та лабораторний практикум : навчальний посібник / І.О.Сінчук,В.М.Кутін,М.І.Лісний та інш.; під ред.О.М.Сінчук - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 144 c.
  621.382
  Технология электроаппаратостроения : учебник для вузов / Б.Г.Ефимов, Ю.А.Филипов, Ф.А.Васильев; под ред. Ю.А.Филипова - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 357 c.
  621.31
  Технология крупного электромашиностроения : в 3-х т.. Т.т.2. Гидрогенераторы / Прутковский С.А. - 3-е изд., перераб. и доп. . : Энергоатомиздат , 1990. - 352 c.
  621.313.322
  Технология электроаппаратостроения : учебник для вузов / под ред.Ю.А.Филиппова - Л. : Энергоатомиздат, Ленинград. отд-ние , 1987. - 360 c.
  621.316
  Тиль, Роман Электрические измерения неэлектрических величин : пер. с нем. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 193 c.
  621.317
  Тимофеев А.Б. Теоретические основы электротехники Т.ч. II. Нелинейные цепи - М. : Энергия , 1970. - 232 c.
  621.3.01
  Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнологических / Е.И.Беркович,Г.И.Ивенский,Ю.С.Илффе - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 204 c.
  621.314
  Тиристоры : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Крндратьев, С.Л.Пожидаев. - М. : Радио и связь , 1990. - 170 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1155).
  621.382.2
  Тиристоры : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев - М. : ’’Радио и связь’’ , 1990. - 272 c.
  621.382
  Титаренко М.В. Електротехніка : : навч.посібник для інж.-техн.(не електротехн.) спец - К . : : Кондор , , 2009. - 237 c.
  621.3
  Титаренко М.В. Електротехніка : навч. посібник для інж.- техн. вузів - К. : Кондор , 2009. - 237 c.
  621.3(075.8)
  Титаренко М.В. Електротехніка : навч. посібник для інж.-техн. вузів - К. : Кондор , 2008. - 237 c.
  621.3
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для вузов - 3-е изд,перераб.и доп. . - М. , 1968. - 456 c.
  621.314.2.001.24
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для электротехн.и электромех.спец.вузов - 5-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 527 c.
  621.314.21.001.24
  Токарев Б.Ф Электрические машины : Учеб.пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 624 c. - (ил.).
  621.313
  Токарев Б.Ф Электрические машины : Учеб.для энерг.и энергостроит.техникумов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 671 c.
  621.313
  Толстов Ю.Г Теория линейных электрических цепей. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 279 c.
  621.3.06
  Томас.Р.К Коммутационные устройства.Справочник - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1989. - 140 c.
  621.316.54
  Торопцев Н.Д Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором - 4-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергоатом , 1988. - 95 c.
  621.313.333
  Транзисторные схемы автоматического управления / С.Я.Борисов и др., 1967. - 277 c.
  621.382
  Транзисторы для аппаратуры широкого применения / Под ред. Б.Л. Перельмана - М. : Радио и связь , 1981. - 656 c.
  621.382.3
  Транзисторы для аппаратуры широкого применения : справочник / под ред. Б.Л.Перельмана - М. : ’’Радио и связь’’ , 1981. - 651 c.
  621.382.3
  Транзисторы. Параметры, методы измерений и испытаний / Под ред. И.Г. Вергельсона, Ю.А. Каменецкого, И.Ф. Николаевского - М. : Советское радио , 1968. - 503 c. - (Радиоэлектронные схемы на полупроводниковых прибор).
  621.385.3
  Траубе Е.С. Электотехника и основы электроники / Е.С. Траубе, В.Г. Миргородский - М. : Высшая школа , 1985. - 160 c.
  621.3
  Трейстер Р. Рациолюбительские схемы на ИС типа 555 / Под ред. Л.С. Ходоща - М. : Мир , 1988. - 263 c.
  621.396.6.049.77
  Трейстер Р. Рациолюбительские схемы на ИС типа 555 / Под ред. Л.С. Ходоща - М. : Мир , 1988. - 263 c.
  621.396.6.049.77
  Третьяков М.Н. Испытание єлектодвигателей маломощности. - изд. 2-е . - М. : Энергия , 1966. - 180 c.
  621.313
  Тули Майк Справочное пособие по цифровой электронике : пер с англ.В.Л.Григорьева - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 175 с. c.
  621.382.049.77
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Тылкина М.А. Сплавы рения в электронике / М.А. Тылкина, Е.М. Савицкий - М. , 1980.
  621.385
  Уиди Б. Кабельные линии высокого напряжения - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 232 c.
  621.315
  Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля / под общ ред. И.Н. Ермолова - М. : Машиностроение , 1986. - 280 c.
  621.314.6
  Ульянов С.А. Сборник з-ч по электромагнитным переходным процессом в электрических системах : учебное пособие - М. : Энергия , 1968. - 496 c.
  621.311
  Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах : учебник - М. : Энергия , 1970. - 520 c.
  621.311
  Унифицированная серия асинхронных двигателей. Интерэлектро / В.И Радин, Й. Лондин, В.Д. Розенкноп; под ред. В.И. радина - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 414 c.
  621.313.33
  Управляемые безконтактные двигатели постоянного тока / Н.П. Адвотолкин, В.Т. Гращенко, Н.И. Лебедев - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 160 c.
  621.313
  Управляемые полупроводниковые вентили. Приципы действия и области применения p-n-p-n- устройств / Ф.Джетри, Ф.Гутцвиллер, Н.Голоньяк, Э.Застров фон; пер. с англ. - М. : Мир , 1967. - 455 c.
  621.382.3
  Управляемый выпрямитеь в системах автоматического управления / Н.В. Донской, А.Г. Иванов, В.М. Никитин, А.Д. Позднеев; под ред. А.Д. Позднеева - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 352 c.
  621.314
  Усилители с широким динамическим диапазоном на микросхемах Т.Вып.71. / А.П.Лукошкин,И.Г.Киренский,Ю.Е.Монахов и др. - М. : Радио и связь , 1981. - 120 c. - (Библиотека по радиоэлектронике).
  621.375.1.049.77
  Усов С.В. Электрическая часть электростанций : учебник - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 616 c.
  621.311.2
  Усов С.В. Электрическая часть электростаный : учебник для вузов / под ред. С.В. Усова - Л. : Энергия , 1977. - 556 c.
  621.311
  Усс Л.В. Общая электротехника с основами электроники : учебн. пособие - Минск : Высш. школа , 1990. - 414 c.
  621.3(075.32)
  Устр-ва функциональной электроники и электроэлементы / Т.А. Рычина, А.В. Зеленский - М. : Радио и связь , 1989. - 350 c.
  621.396
  Ушаков В.Н Электротехника и электроника : Учеб.пособие для вузов - М. : Радио и связь , 1997. - 327 c.
  621.38
  ФайзулаевБ.Н Применении ингеральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник - М. : Радио и связь , 1987. - 384 c.
  621.382.049.77
  Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжения промышленных предприятий. - М. : Энергия , 1976. - 271 c.
  658.26 : 621.31
  Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятей : учеб. пособие - М. : Энергия , 1967. - 416 c.
  621.316
  Федоров А.А. Электроснабжение промышленных предприятий - 3-е изд., перераб. и доп . - М., Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 744 c.
  621.316
  Федорова И.А. Электротехника : учеб.пособие для втузов / под ред. И.А.Федоровой - 2-е изд., испр.и доп . - Минск , 1977.
  621.3
  Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем: Релейная защита сетей : учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 520 c.
  621.316
  Федотов Я.А. Инженер электронной техники - 2-е изд. доп. . - М : Радио и связь , 1986. - 81 c. - ((науч.- попул. б-ка школьника)).
  621.38
  Федотов Я.А. Основы физики полупроводниковых приборов : учеб. пособие для вузов - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Советское радио , 1969. - 592 c.
  621.385
  Фейнберг В.З. Геометрические задачи машинной графики больших интегральных схем - М. : Радио и связь , 1987. - 176 c.
  621.382.049.77.012
  Ференци О. Электроника в нашем доме / пер. с венг. И.М. Степановой; под ред. А.В.Нефедова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 176 c.
  621.38
  Ферстер Г.Г. Электрооборудование и электроснабжение установок гидромеханизации : учебник для техникумов - изд. 2-е, перераб. и доп. . - М. : Энергия , 1977. - 440 c.
  621.313
  Ферстер Г.Г. Электрооборудование и электроснабжение установок гидромеханизации : учебник для техникумов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Энергия' , 1977. - 438 c.
  621.31
  Фидлер Дж.К. Машинное проектирование електронных схем / Фидлер Дж.К.,Найтингейл К.; пер. с анг. и пред. Д.И.Панфилова,А.Г.Соколова; под ред. Г.Г.Казенова - М. : Высш. школа , 1985. - 216 c.
  621.38
  Физические проблемы в силовой полупроводниковой электронике / Отблеск А.Е., Челноков В.Е. - Л. : Наука , 1984. - 237 c.
  621.315.592
  Филачев А.М. Современное состояние и магистральные направления развития современной фотоэлектроники / А.М.Филачев, И.И.Таубкин, М.А.Тришенков - М. : Физматкнига , 2010. - 128 c.
  621.383.4/5            32.86
  Филиппов Е. Нелинейная электротехника : пер. снем. канд. техн. наук А.З. Кулебякина / Е. Филиппов; под ред. канд. техн. наук А.Б. Тимофеева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1976. - 496 c.
  621.3.018
  Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах : учеб. пособ. для вузов - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 256 c.
  621.313
  Филиппов Л.И. Физические принципы и техника передачи дискретной информации. - М. : Высш. школа , 1978. - 130 c.
  621.391
  Финкельштейн М.И. Основы радиолокации : учеб. для вузов гражданской авиации. - М. : Сов. радио , 1973. - 495 c.
  621.396
  Фізичні основи електронної техніки : підруч. для ВНЗ / З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець ті ін.; за ред.: З.Ю. Готри. - Львів : Бескид Біт , 2004. - 879 c.
  621.38
  Фізичні основи електронної техніки : Навч.посібник / За ред.проф.З.Готри - Львів : `Львівська політехніка` , 2002. - 644 c.
  621.38            32.85
  Філинюк М.А. Основи негатроніки. Т.Т.1. Теоретичні і фізичні основи негатроніки : монографія. - Вінниця. : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 455 c.
  621.382
  Філинюк М.А. Основи негатроніки. Т.Т.2. Прикладні аспекти негатроніки : монографія. - Вінниця. : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 308 c.
  621.382
  Флинд Э. Электронные устройства для дома : пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 78 c.
  621.37/39:64
  Фомин Б.В. От искры до лазера. - 2-е изд., доп . - М. : Знание , 1967. - 160 c.
  621.373.826
  Фомин Н.Ф. Справочник по ремонту цветных телевизоров. - 3-е изд., перераб. и доп . - Одесса : Маяк , 1989. - 239 c.
  621.397.446
  Фомичев Ю.И. Источники питания современных телевизоров / Ю.И.Фомичев, Н.В.Лукин. - Б.м. : СП НИЦ ``Наука и техника`` , 1997. - 123 c. - (Зарубежная электроника).
  621.397.62
  Фридлянд И.В. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи / И.В.Фридлянд, В.Г.Сошников. - М. : Радио и связь , 1988. - 167 c.
  621.397.46.078
  Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности радиоэлектронной аппаратуры : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 488 c.
  621.396.6
  Функциональные преобразователи перемещения / М.А. Ураксеев, М.Ф. Зарипов - М. , 1976.
  621.314
  Функциональные устройства обработки сигналов (основы теории и алгоритмы) : учеб.пособие для вузов / под ред. Ю.В.Егорова. - М. : Радио и связь , 1997. - 286 c.
  621.391.26
  Функциональные устройства обработки смгналов (основы теории и алгоритмы) : учеб.пособие для вузов / под ред. проф. Ю.В.Егорова - М. : ’’Радио и связь’’ , 1997. - 288 c.
  621.391.26
  Фути К. Языки программирования и схемотехники СБИС / К.Фути, Н.Судауки; пер. с яп. А.С.Чупахина ; под ерд. А.Б.Фролова. - М. : Мир , 1988. - 224 c.
  004.43 + 621.382.049.771.14            681.3.06
  Хантер Л.П. Справочник по полупроводниковой электронике : Сокр. пер. с англ. С.Я. Шаца, И.И. Литвинова - М. , 1975. - 504 c.
  621.382
  Хокинс Г. Цифровая электроника для начинающих : пер с англ. А.В. Лукачера / под ред. Г.Н. Соловьева - М : Мир , 1986. - 231 c.
  621.38
  Хорват Т. Нейтрализация статистического электричества : пер. с англ. А.В.Орлова / Т.Хорват, И.Берта - М : Энергоатомиздат , 1987. - 104 c.
  621.319
  Хоровиц П. Искусство схемотехники : В 2-т. с. Т.1. : пер. с англ. под ред.М.В.Гальперина - 3-е изд.,стер. . - М : Мир , 1986. - 598 c.
  621.38.о61
  Хоровиц П. Искусство схемотхники : В 2-х т. . Т.2. : пер. с англ. под ред.М.В.Гальперина - 3-е изд.,стер. . - М : Мир , 1986. - 590 c.
  621.38.061
  Хромой Б.П. Электрорадиоизмерения : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Б.П.Хромой, Ю.Г.Моисеев - М. : Радио и связь , 1985. - 288 c.
  621.317
  Хрулев А.К. Диоды и их зарубежные аналоги : в 3-х т.. Т.1. : справочник / А.К.Хрулев, В.П.Черепанов - М. : ИП Радио-Софт , 1998. - 638 c.
  621.385.2
  Хрулев А.К. Диоды и их зарубежные аналоги : в 3-х т.. Т.2. : справочник / А.К.Хрулев, В.П.Черепанов - М. : ИП Радио-Софт , 1998. - 638 c.
  621.385.2
  Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики : учебник для вузов по спец."Электрические машины" - 2-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1098. - 364 c.
  621.313
  Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов - 2-е изд. перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1985. - 256 c.
  621.3.01
  Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники : Учебн.пособие для неэлектрическихспец.техникумов - 2-е перераб.и доп. . - Москва : Высшая школа , 1985. - 256 c.
  621.3.01
  Цифровые вычеслительные машины. Учеб. пособие для вузов / Нестеров П.В., Преснухин Л.Н. - М. , 1974.
  621.32
  Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского - М. : Радио и связь , 1989. - 496 c.
  621.383.049.77
  Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского - М. : Радио и связь , 1989. - 496 c.
  621.383.049.77
  Цифровые фильтры и устройства обработки сигналов на интегральных микросхемах / Ф.Б. Высоцкий, В.И. Алексеев, В.Н. Пачин и др.; Под ред. Б.Ф. Высоцкого - М. : Радио и связь , 1984. - 214 c. - (Проектирование радиоэлектрон. аппаратуры на интегр).
  621.372.54.083.92
  Чабан В.И. Основы теории переходных процессов электромашинных систем - Львов : Вища школа, Изд-во при Львовском ун-те , 1980. - 199 c.
  621.37
  Чальян К.М Методы расчета электромагнитных параметров токопроводов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 279 c.
  621.315.36
  Черемных С.В. От микропроцессоров к персональным ЭВМ / С.В.Черемных,А.В.Гиглавый,Ю.Е.Поляк - М. : Радио и связь , 1988. - 286 с. c.
  681.325.5:621.382.049.77+681.322.181.4
  Черников Г.Б., Евликов А.А. Трансформаторы тока в схемах венчательных преобразователей - М. : Энергия , 1977. - 135 c.
  621.314.22.08
  Чернозубов Ю.С. Как рождаются микросхемі : Кн. для внеклас. чтения уч-ся 8-10 кл.сред.шк. - М. : Просвещение , 1989. - 127 c. - (Мир знаний).
  621.328.049.77
  Чиликин М.Г. Электротехнический справочник Т.3., 1966.
  621.3
  Читечян В.И. Электрические машины: Сборник задач : учеб.пособие для вузов по спец.``Электромеханика`` - М. : Высш.школа , 1988. - 231 c.
  621.313
  Чулков Н.Н. Электрофикация карьеров в задачах и примерах : учеб.пособие для вузов. - М. : Недра , 1972. - 255 c.
  622.271 : 621.31
  Чунихин А.А. Аппараты высокого напряжения : учеб.пособие для вузов / А.А.Чунихин,М.А.Жаворонков - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 432 с. c.
  621.314
  Чунихин А.А. Электрические аппараты.Общий курс : учебник для вузов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 718 с. c.
  621.31(075.8)
  Шальт Г.М. и др. Определение мест повреждений линий электропередачи по параметрам аварийного режима / Г.М. Шальт, А.И. Айзенфельд, А.С. Малый; под ред. Г.М. Шальта - 2-е изд.,перераб. и доп. . : Энергоатомиздат , 1983. - 207 c.
  621.315.1.004.6
  Шаповалов И.Ф. Справочник по расчету электрических сетей - 3-е изд., перераб. и доп . - К : Будівельник , 1986. - 223 c.
  621.311.1.001.24
  Шарле Д.Л. По всему земному шару : Прошлое, настоящее и будущее кабелей связи - М : Радио и связь , 1985. - 319 c.
  621.39
  Шац. С.Я. Импульсные и усилительные устройства Т.Ч.2. : учеб. пособ. для курсантов и слушателей ин-та - Л : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1975. - 326 c.
  621.396
  Шварцман В.О. Теория передачи дискретной информации : учебник для электротехн. ин-тов связи / В.О Шварцман, Г.А. Емельянов - М : Связь , 1979. - 424 c.
  621.394
  Швецкий Б.И. Электронные цифровые приборы - 2-е изд.,перераб. и доп . - К : Техніка , 1991. - 191 c.
  621.382
  Шебес М. Р. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники : учебное пособие для электро-и радиотехн. вузов - М : Высшая школа , 1962. - 472 c.
  621.3
  Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрическсх цепей : учеб. пособ. для электротехн. и радиотехн. спец. вузов / М.Р. Шебес, М.В. Каблукова - 4-е изд., перераб. и доп . - М : Высш. школа , 1990. - 543 c.
  621.3.011.7
  Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей: Для электротехн. и радиотехн. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Высш. школа , 1982. - 488 c.
  621.3.01
  Шебес М.Р. Теория линейных электрических цепей в у пражнениях и задачах : учеб. пособие для электротехн. и радиотехн. спец. вузов - М : Высшая школа , 1967. - Ш-36 c.
  621.372
  Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры: Инж. решения - М : Радио и связь , 1986.
  681.325:621.382.049.77
  Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств : підручник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2004. - 649 c.
  621.311.1(075.8)
  Шидловська Н.А. Аналіз нелінійних електричних кіл методом малого параметра. - К. : Євроіндекс , 1999. - 191 c. - (НАН України. Ін-т електродинаміки).
  621.3.011.72.024.025.001
  Шидловська Н.А. Нелінійні кола з тепловими втратами. : проект ``Наукова книга``. - К. : Наук.думка , 2002. - 160 c. - (НАН України. Ін-т електродинаміки).
  621.3.011
  Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.радио , 1979. - 366 c.
  621.382.047.77.037.372
  Шило В.Л. Популярніе микросхемі КМОП. Серии : К176, К561, 564, КР 1561, 1564 : справочник. - М. : Ягуар , 1993. - 63 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - 2-е изд., испр . - М. : Радио и связь , 1989. - 351 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1988. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шипков Г.А. Задачник по антенно-фидерным устройствам. : учеб. пособ. для радиотехнич. вузов и фак-тов. - М. : Высш. шк. , 1966. - 179 c.
  621.39            6Ф2.135
  Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения : учеб. - М. : Изд. центр ``Академия`` , 2004. - 334 c. - ((Среднее проф. образование).).
  621.317.3
  Шкержик Я. Рецептурный справочник для электротехника : пер. с чеш. В.И. Васина. - 3-е изд . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 140 c.
  621.3.002.3(035.5)
  Шкурин Г.Н. Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Воениздат , 1960. - 660 c.
  621.317
  Шкурин Г.П. Справочник по новым радиоизмерительным приборам. - М. : Воениздат Минобороны СССР , 1966. - 359 c.
  621.39            6П2.08
  Шкурин Г.П. Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам. - М. : Воениздат , 1972. - 448 c.
  621.31            6П2.1(03)
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты. - 4-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 472 c.
  621.386
  Шпаннеберг Х. Электрические машины: 1000 понятий для практиков : справочник; пер. с нем. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 255 c.
  621.313
  Шпиндлер Э. Практические конструкции : пер. с нем. А.А. Левина, А.П. Сахарова / под ред.: В.А. Крицына. - М. : Мир , 1989. - 448 c.
  621.397.44
  Штейерт Л.А. Входные и выходные параметры бытовой радиоэлектронной аппаратуры. - М. : Радио и связь , 1992. - 79 c. - ((Массов. радиобиблиотека. Вып. 1185).).
  681.84:621.396.62
  Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах : пер. со словенс. В.И. Васина / под ред.: Б.М. Тареева. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 200 c.
  621.315
  Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах : пер. со словенс. В.И. Васина / под ред.: Б.М. Тареева. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 200 c.
  621.315
  Шульц Ю. Электроизмерительная техника:!00 понятий для практиков : Справочник / под ред.Е.И.Сычева - Москва : Энергоатомиздат , 1989. - 287 c.
  621.317.7
  Шульц Ю. Электроизмерительная техника:!00 понятий для практиков : Справочник / под ред.Е.И.Сычева - Москва : Энергоатомиздат , 1989. - 287 c.
  621.317.7
  Шумков Ю.М. Программное обеспечение автоматизированного проектирования радиоєлектронних схем / Ю.М.Шумков,В.М.Эйдельмант - Киев : Техніка , 1984. - 135 c.
  621.396.6.001.63:681.3.06
  Щерба А. А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах, 2016. - 191 c.
  621.3.01
  Щерба А.А. Электромагтитные поля и их воздействие на объекты : монография / А.А.Щерба,М.М.Резинкина - К. : Наукова думка , 2009. - 190 c.
  621.3.01:537.212.001.2
  Эйчис А.П. Покрытия и техническая эстетика - Киев : Техника , 1971. - 248 c.
  621.35
  Эксплуатация и ремонт стартерных аккумуляторных батарей - М. : ``Транспорт`` , 1977. - 152 c.
  621.355
  Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий : учеб. пособие / А.А. Федороа, Ю.П. Попов - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 280 c.
  621.31
  Электрические измерения : учеб.пособие для электротехн.спец.вузов / под ред.: В.Н.Малиновского - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 416 c.
  621.317.3
  Электрические измерения электрических и неэлектрических величин : учеб.для вузов электротехн.спец. / М.А.Гаврилюк, Е.С.Полищук, С.С.Обозовский; под ред.: Е.С.Полищука - К. : Вища школа , 1984. - 359 c.
  621.317.1
  Электрические конденсаторы и конденсаторные установки : справочник / под общ.ред.: Г.С.Кучинского - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 656 c.
  621.319.4
  Электрические машины : конспект лекций / В.А.Некрасов, А.В.Некрасов, А.В.Решетняк - Кременчуг : КГПУ , 2004. - 158 c.
  621.313
  Электрические машины в тяговом автономном электроприводе / под ред.: А.П.Пролыгина - М. : Энергия , 1979. - 240 c.
  621.313            62-83
  Электрические машины малой мощности / Д.А.Завалишин, С.И.Бардинский, О.Б.Певзнер и др.; под общ. ред. Д.А.Завалишина. - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963.
  621.313
  Электрические машины малой мощности / под ред.: Д.А.Завалишина - М.-Л. : Гос.Энергетическое изд. , 1963. - 431 c.
  621.313            6П2.12
  Электрические машины. Трансформаторы : Учеб. пособие для электромех. спец. вузов / Б.Н.Сергеенков и др. - М. : Высш. шк. , 1989.
  621.314.2
  Электрические сиситемы : в 7 т. Т.3. Передача энергии переменным и постоянным током высокого напряжения : учеб. пособие для вузов / В.А.Веников, В.В.Худяков, Н.Д.Анисимов; под ред. В.А.Веникова. - М. : Высш.шк. , 1972. - 368 c.
  621.311            6П2.11
  Электрические системы : в 7-ми т. Т.1. Математические задачи электроэнергетики : учеб.пособие для вузов / В.А.Веников,И.В.Литкенс, И.М.Маркович и др.; под ред. В.А.Веникова. - М. : Высш.шк. , 1970.
  621.311            6П2.11
  Электрические системы и сети : учеб.для электроэнерг.спец.вузов / Н.В.Буслова, В.Н.Винословский, Г.И.Денисенко, В.С.Перхач; под ред.: Г.И.Денисенко - К. : Вища школа - 584 c.
  621.311
  Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов / В.В.Ежков, Г.К.Зарудский, Э.Н.Зуев; под ред.: В.А.Строева - М. : Высш.школа , 1999. - 352 c.
  621.311.1.016
  Электробезопасность на промышленных предприятиях : справочник / Р.В.Саварно, А.Г.Степанов, А.В.Слонченко, Г.Д.Харламов - К. : Техніка , 1985. - 288 c.
  658.482.3 : 621.31.004
  Электромагнитные и магнитные устройства в станкостроении - М. : ``Машиностроение`` , 1974. - 184 c.
  621.1.06- 621.318.3: 621.3.073
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.47. : респуб.межвед.науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1995. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.46. : республиканский межведомственный научно-техн.сборник - К. : Техніка , 1992. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.44. : респ.межвед.науч.-техн.сб. - К. : Техника , 1990. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.39. : респуб.межведомств.науч.-техн.сборник - К. : Техніка , 1985. - 128 c.
  621.31
  Электромеханические аппараты автоматики : учеб.для вузов по спец.``Электрич.аппараты`` / Б.К.Буль, О.Б.Буль, В.А.Азанов, В.Н.Шоффе - М. : Высшая школа , 1988. - 303 c.
  621.313
  Электромонтажные устройства и изделия : справочник - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 176 c.
  621.313 + 696.6
  Электронные приборы / Петров К.С., Язгур О.Я. - М. : Связь , 1970. - 320 c.
  621.38
  Электронные приборы : учеб.для вузов по спец.``Радиотехника`` / В.Н.Дулин, Н.А.Аваев, В.П.Демин; под ред.: Г.Г.Шишкина - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 494 c.
  621.38
  Электронные промышленные устроуства : учеб.для вузов по спец.``Промышленная электроника`` / В.И.Васильев, Ю.М.Гусев, В.Н.Миронов - М. : Высшая школа , 1988. - 303 c.
  621.38
  Электрооборудование и автоматизация металлорежущих станков / А.Ф. Репьях, И.А. Смирнов - Л. : Машиностроение , 1967. - 216 c.
  621.34
  Электрорадиоматериалы : учеб. пособие / Б.М.Тареев, Н.В.Короткова; под ред.Б.М.Тареева - М. : Высш. школа , 1978. - 336 c.
  621.315
  Электрорадиоматериалы : учеб.пособие для втузов / под ред.: Б.М.Тареева - М. : ``Высш.школа`` , 1978. - 336 c.
  621.315
  Электротехника / Немцов М.В., Касаткин А.С., Немцов М.В. - 4 . - Москва : перераб , 1983.
  621.3
  Электротехника : программированное учеб.пособие для неэлектротехн.спец.вузов / В.Г.Герасимов, Х.Э.Зайдель, В.В.Коген-Далин и др.; под ред.В.Г.Герасимов - М. : Высш.шк. , 1983. - 480 c. - (Высш.образование).
  621.3
  Электротехника Т.вып.1. : Сборник научно-методических статей - М. : Высш.шк. , 1973. - 115 c. - (МВ ССО СССР).
  621.3
  Электротехника : учеб.пособие для вузов / Н.В.Бараш, В.М.Бладыко, М.З.Згировский и др.; под общ.ред.проф.И.А.Федоровой - 2-е изд., испр.и доп. . - Минск : Вышэйшая школа , 1977. - 390 c.
  621.3
  Электротехника : учеб.пособие для вузов / М.Ю.Анвельт, В.Г.Герасимов, В.П.Данильченко и др.; под ред.проф.В.С.Пантюшина - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1976. - 560 c.
  621.3
  Электротехника Т.Вып.12. Электротехника, электрические измерения и элементы электрооборудования : сб.науч.-метод.ст. - М. : Изд-во МПИ , 1989. - 155 c.
  621.3
  Электротехника : учебник для ПТУ / А.Я.Шихин, Н.М.Белоусова, Ю.Х.Пухляков и др.; под ред.А.Я.Шихина - М. : Высш.шк. , 1989. - 335,111 c.
  621.3
  Электротехника : учеб. для ПТУ / А.Я. Шихин, Н.М. Белоусова, Ю.Х. Пухляков и др.; под ред.: А.Я. Шихина. - М. : Высш. шк. , 325.
  621.3
  Электротехника : учебник для неэлектротехн.спец.вузов / Х.Э.Зайдель, В.В.Коган-Далин, В.В.Крымов и др.; под ред. В.Г.Герасимова. - М. : Высш.шк. , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника : учебник / под ред. В.Г.Герасимова - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника : учебник для неэлектротехнич. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 3-е,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника : учеб. пособие / под ред. В.Г. Герасимова - 3-е . - М : Высшая школа , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника и электроника : учеб.пособие для ПТУ: для неэнергетич.профессий / М.К.Бечева и др. - М. . - Высш.шк. , 1991. - 223,111 c.
  621.3
  Электротехнические материалы : справочник / В.Б.Березин, Н.С.Прохоров, Г.А.Рыков, А.М.Хайкин - 3-е изд., доп.и перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 504 c.
  621.315.6
  Электротехнические промышленные установки : учеб.пособие для вузов по спец."Электроснабжение пром.предприятий, городов и сел.хоз-ва" / И.П.Евтюкова, Л.С.Кацевич, Н.М.Некрасова, А.Д.Свечанского - М. : Энергоиздат , 1982. - 400 c.
  621.31/075.8/
  Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.1. Общие вопросы. Электротехнические материалы / под общ.ред.И.Н.Орлова и др. - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 488 c.
  621.3
  Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / под общ.ред.И.Н.Орлова (гл.ред.)и др. - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 711 c.
  621.3
  Электротехнический справочник : 3-х т.. / под общ.ред.И.Н.Орлова(гл.ред) и др. - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Электротехнический справочник : в 3 т.. / под общ.ред.И.Н.Орлова (гл.ред) - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Электротехнический справочник : в 3 т.. / под общ.ред.И.Н.Орлова (гл.ред) - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Электротехнический справочник Т.2. / Под общ.ред.П.Г.Грудинского и др. - изд.5-е, испр. . - М. : Энергия , 1975. - 752 c.
  621.3
  Электротехнический справочник Т.3, кн.1. / под ред.М.Г.Чиликина (гл.ред.), П.Г.Грудинского, А.В.Нетшила и дп. - изд.3-е. перераб.и доп. . - М., Л. : Энергия , 1966. - 872 c.
  621.3
  Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов / Ю.Н.Астахов, В.А.Веников, В.В.Ежков и др.; под ред.В.А.Веникова - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 503 c.
  621.311.004.13
  Эндерлайн, Рольф Микроэлектроника для всех: Введ. в мир интеграл.микросхем. основы функционирования, технология изготовления и применение : пер.с нем.Ю.А.Севастьянова / под ред.И.М.Цидильковского - М. : Мир , 1989. - 190 c.
  621.382.049.77
  Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических системах : пер.с англ. / под ред.Ю.Н.Руденко - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 334 c.
  621.311.019.3
  Энергетическая электроника : справочное пособие / ред.-сост.Р.Лаппе; пер.с нем.под ред.В.А.Лабунцова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 463, 111 c.
  621.314
  Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей : монография / М.В.Загирняк, Д.И.Родькин, Ю.В.Ромашихин, А.П.Черный. - Кременчуг : Щербатых А.В. , 2013. - 163 c.
  621.313.3
  Энергосберегающая технология народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.5. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях : практ.пособие / Т.В.Анчарова, С.И.Гамазин, В.В.Шевченко; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1990. - 143 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.1. Снижение технологического расхода энергии в электрических цепях : практ.пособие / Д.А.Арзамасцев, А.В.Липес; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 т. Т.3. Надежность и эффективность сетей энергетических систем : практ.пособие / Фокин Ю.А. - М. : Высш.шк. , 1989. - 151 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология энергоснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.2. Энергосбережение в электроприводе / Н.Ф.Ильинский, Ю.В.Рожановский, А.О.Горнов; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18:62-83
  Эпштейн С.Л. Измерение характеристик конденсаторов - 2-е изд., доп.и перераб. . - Л. : Энергия , 220. - 1971 c.
  621.319
  Эпштейн С.Л. Справочник по измерительным приборам для радиодеталей / С.Л.Эпштейн, А.П.Викулов, В.Н.Москвин; под ред.Е.А.Гпйлиша - Л. : Энергия , 1980. - 252 c.
  621.396.69:621.317
  Ю-Чжен Лю Микропроцессоры семейства 8086/8088: Архитектура, программирование микрокомп.систем : пер.с англ. В.Л.Григорьева / Г.Гибсон, Ю-Чжен Лю - М. : Радио и связь , 1987. - 511 c.
  681.325.5:621.382.049.771.14
  Юськив М.А. Электрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 80 c.
  658.286:621.313
  Юськив М.А. Элетрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 8 c.
  658.286:621.313
  Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств : учебник для вузов - М. : ``Высшая школа`` , 1976. - 416 c.
  621.313
  Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств : учеб.для вузов по спец.`` Электроника`` - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высшая школа , 1988. - 479 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология производства электрических машин : в 2 кн.. Т.кн.1. : учеб.пособие - Харьков : ЧП Тимченко А.Н. , 2006. - 544 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология производства электрических машин : в 2 кн.. Т.кн.2. : учеб.пособие - Харьков : ЧП Тимченко А.Н. , 2006. - 579 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология ремонта машин постоянного тока : учеб.пособие для электротехн.фак.вузов - Харьков : ХГПУ , 2000. - 382 c.
  621.313.2.004.6
  Ягуп В.Г. Автоматизированный расчет тиристорных схем - Х. : "Вища школа" , 1986. - 159 с. c.
  621.382.233.026
  Яковлев А.И. Электрические машины с уменьшенной материалоемкостью - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 236 с. c.
  621.313
  Яковлева Т.Ф. Краткий справочник по гальваническим покрытиям / Т.Ф.Яковлева,А.Т.Рыстенко - М.-К. : Машгиз - 272 с. c.
  621.357
  Якушенков Ю.Г. Основы теории и расчета оптико-элекронных приборов : учеб.пособие для вузов - М. : Советское радио , 1971. - 336 с. c.
  621.38
  Ямпольский А.М. Краткий справочник гальванотехника / А.М.Ямпольский,В.А.Ильин - 2-ое изд.доп.и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1972. - 224 с. c.
  621.35
  Ямпольский А.М. Меднение и никелирование / под ред.П.М.Вячеславова - 4-е изд.,доп.и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1977. - 112 с. c. - ((Б-чка гальванотехника)).
  621.357
  Ямпольский А.М. Электролитическое осаждение благородных и редких металлов / под ред.П.М.Вячеславова - 3-е изд.,доп.и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 126 с. c. - ((Б-чка гальванотехника.вып.7)).
  621.35
  Ястребов О.И. Лабораторные работы по электротехники и основам электроники : Пособие для студентов-заочников институт. и факул. механизации сельского х-ва - 2-е переаб. и доп. . - К. : Урожай , 1966. - 340 c.
  621.3
  Ястребов О.И. Лабораторные работы по электротехники и основам электроники : Пособие для студентов-заочников институт. и факул. механизации сельского х-ва - 2-е переаб. и доп. . - К. : Урожай , 1966. - 340 c.
  621.3
  Ястребов О.И. Лабораторные работы по электротехнике и основам электроники. : Допущено как пособие для студентов-заочников ин-тов и фак-тов мех-ции сельск. хоз-ва. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Изд-во ``Урожай`` , 1966. - 340 c.
  621.3            6П2.1
  Ястребов П.П. Электрооборудование и электротехнология : Учеб. пособие для хим.- технол. спец вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 200 c.
  621.3
  Ястребов П.П. Электрооборудование и электротехнология : учеб. пособ. для хим.-технол. спец. вузов. / П.П. Ястребов, И.П. Смирнов - М. : Высшая школа , 1987. - 200 c.
  621.3
  Яцкевич В.В. Теория линейных электрических цепей : Справ.пособие - Минск : Вышэйш.школа , 1990. - 264 c.
  621.3.01