Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  621 Машинобудування

  Microvawe Technologies in Telecommunication Systems= Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.ILchenko, S.A.Kravchuk. - К. : Техніка , 2002. - 272 c.
  621.396.74 : 811.111
  Абразивная и алмазная обработка материалов : справочник / [А.Н.Резников, Е.И.Алексенцев, Я.И.Барац и др.]; под ред. А.Н.Резникова. - М. : Машиностроение , 1977. - 391 c.
  621.922(031)
  Абрайтис В.- Б.Б. Микропроцессорный комплект БИС высокого быстродействия К1800 / В. - Б.Б.Абрайтис, С.Ю.Седаускас, А.-В.В.Пятраускас. - М. : Радио и связь , 1986. - 185 c. - (Массовая б-ка инженера 'Электроника').
  681.325.5 : 621.382.049.771.14
  Абрамов А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов : учеб.пособие для вузов / А.И.Абрамов, А.В.Иванов - Смоленский. - М . : Высш. шк. , 1978. - 312 c.
  621.22 + 621.313.32 ](075.8)
  Абрамов Б.М. Типовые задачи по теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов - Харьков : Вища шк. , 1976. - 207 c.
  621.01
  Абрамов Г.Г. Справочник молодого литейщика / Г.Г.Абрамов, Б.С.Панченко. - 3-е вид., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 319 c.
  621.74
  Аваев Н.А. Основы микроэлектроники : учеб.пособие для вузов / Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкина. - М. : Радио и связь , 1991. - 288 c.
  621.382.049.77
  Аверкиев Ю.А. Технология холодной штамповки : учебник для вузов / Ю.А.Аверкиев, А.Ю.Аверкиев. - М. : Машиностроение , 1989. - 304 c.
  621.983(075.8)
  Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей : учеб.пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 271 c.
  621.314.001.63 : 004
  Автоматизация загрузки прессов штучными заготовками. Расчет и проектирование / В.Ф.Прейс, И.С.Бляхеров, В.В. Прейс и др.; под общ. ред. В.Ф.Прейса. - М. : Машиностроение , 1975. - 280 c.
  621.979 - 52 : 65.011.56
  Автоматизация измерений и контоля электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Д.Дубовой и др.; под. ред. А.А.Сазонова. - М. : Изд-во стандартов , 1987. - 327 c.
  621.317.3(075.8)
  Автоматизация проектирования БИС : в 6 т. Т.5. Физико - топологическое моделирование структур элементов БИС : практ.пособие / Кремлев В.Я.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС :[практ. пособие ] : в 6-ти т. Т.1. Принципы и методология построения САПР БИС / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов; под ред.Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 141 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[ практ.пособие] : в 6-ти т. Т.6. Проектирование топологии матричных БИС / Г.Г.Казеннов, Е.В.Сердобинцев; под ред. Г.Г.Казеннова. - М . : Высш.шк. , 1990. - 112 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-и т. Т.2. Функционально - логическое проектирование БИС / П.В.Савельев, В.В.Коняхин; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 156 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие ] : в 6-ти т. Т.4. Топологическое проектирование нерегулярных БИС / Г.Г.Казеннов, В.М.Щемилинин; под.ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 110 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 004
  Автоматизация проектирования БИС:[практ.пособие] : в 6-ти т. Т.3. Рабочие станции и проектирование БИС / В.В.Ермак и др.; под ред. Г.Г.Казеннова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 144 c.
  621.382.049.771.14.001.63 : 658.012.011.56
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.31 : респуб. межведомств. науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 144 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике. Вып.39 : республ. межведом.науч. - техн. сб. - К. : Техніка , 1989. - 131 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.32 : республик. межведом. науч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1985. - 124 c. - (Киев. политехн. ин-т).
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования в электронике.Вып.40 : респуб.межвед. навч. - техн. сб. - К. : Тэхника , 1989. - 151 c.
  621.38.002.5
  Автоматизация проектирования технологии ковки на молотах / В.Н.Трубин, С.Д.Шалягин, С.Н.Орлов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.73.045 : 658.512.011.56
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.19 : респ. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1980. - 151 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 +681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.22 : респуб. межвед. науч. - техн.сб. - Львов : Вища шк. , 1983. - 160 c. - (Львов. политехн. ин-т).
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.25 : респуб. медвед. науч. - техн. сб. - Львов : Вища шк. , 1986. - 139 c.
  65.011.56 : (621+681.2)
  Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.28 : респуб. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Изд-во Львов. ун-та , 1989. - 167 c.
  65.011.56 : (621 + 681.2)
  Автоматизация процессов в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.П.Белоусов, А.И.Дащенко, П.М.Полянский и др. - М. : Высш.шк. , 1973. - 456 c.
  621.002 : 658.012.011.56
  Автоматизация процессов машиностроения : учеб.пособие для машиностроит. спец.вузов / Я.Буда и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Высш. шк. , 1991. - 480 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизация сборки в кассетах / В.А.Яхимович, В.А.Нейштадт, И.П.Шиманчик и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  621.757 : 65.011.56
  Автоматизация схемотехнического проектирования : учеб.пособие для радиотехн. спец.вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др; под ред. В.Н.Ильина. - М. : Радио и связь , 1987. - 368 c.
  621.396.6.049.77.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование силовых электронных схем / В.Я.Жуйков, В.Е.Сучик, П.Д.Андриенко, М.А.Еременко. - К. : Тэхника , 1988. - 184 c.
  621.314.632 : 658.512.011.56
  Автоматизированное проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов по спец. / Ю.Б.Бородулин, В.С.Мостейкис, Г.В.Попов, В.П.Шишкин; под ред. Ю.Б.Бородулина. - М. : Высш.шк. , 1989. - 279 c.
  621.313.001.63 : 658.512.011.56
  Автоматизированные информационно-измерительные системы в транспортном строительстве / под общ. ред. В.Л.Бурнштейна. - М. : Транспорт , 1974. - 95 c. - (Тр.Всесоюз. НИИ транспортного строи-ва. Вып.92).
  621.317.39-52 : 69
  Автоматизированные системы управления и организации экономической информации на машиностроительных предприятиях : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, О.Т.Тульчин, Т.С.Кабанова и др.; под ред. С.У.Олейника. - Х. : Вища шк. , 1987. - 167 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учебник для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1991. - 222 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированные системы управления машиностроительным предприятием : учеб.пособие для вузов / С.У.Олейник, В.И.Иванова, Г.М.Макарова, С.К.Потемкин; под ред. С.У.Олейника. - М. : Высш.шк. , 1981. - 286 c.
  658.012.011.56 : 621.002
  Автоматизированный расчет колебаний машин / В.-К.В.Аугустайтис, Г.- П.К.Мозура, К.Ф.Сливинскас и др.; под ред. К.М.Рагулькиса. - Л. : Машиностроение , 1988. - 102 c.
  621.01+ 62-868 + 534
  Автоматизированный электропривод, силовые полупроводниковые приборы, преобразовательная техника.Актуальные проблемы и задачи / под общ. ред. Н.Ф.Ильинского, И.А.Тепмана, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 472 c.
  62-83-52 + 621.382.2/.3 + 621.314
  Автоматика и управление в технических системах : учеб.пособие для вузов : в 11 -ти . Т.1. Электрические элементы систем управления промышленными роботами / А.А.Краснопрошина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев; под ред. А.А.Краснопрошиной; отв.ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. - К. : Выща шк. , 1990. - 247 c.
  621.865.8-52 + 681.51
  Автоматика электроэнергетических систем : учеб.пособие для вузов / О.П.Алексеев, В.Е.Казанский, В.Л.Козис и др.; под ред В.Л.Козиса, Н.И.Овчаренко. - М. : Энергоиздат , 1981. - 479 c.
  621.311 : 681.5
  Автоматическая загрузка технологических машин : справочник / И.С.Бляхеров и др.; под общ. ред. И.А.Клусова. - М. : Машиностроение , 1990. - 400 c. - (Автоматическая загрузка машин).
  621.002.5-229.6-52
  Автоматические линии в машиностроении : в 3 т. Т.3. Комплексные автоматические линии и участки : справочник / Д.С.Айзман, А.Л.Акаро, Н.Я.Аникеев; под ред. А.И.Дащенко, Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1985. - 480 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении. Проектирование и эксплуатация: справочник : в 3 т. Т.2. Станочные автоматические линии / С.Н.Власов, В.Б.Генин, Г.И.Горелик и др.; под ред. А.И.Дащенко. - М. : Машиностроение , 1984. - 408 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автоматические линии в машиностроении.Проектирование и эксплуатация : справочник : в 3 т. Т.1. Этапы проектирование и расчет / Л.И.Волчкевич, В.Б.Губанов, А.И.Дащенко и др.; под ред.Л.И.Волчкевича. - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  658.527.011.56 : 621.9.06-52
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под ред. М.С.Ховаха. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 591 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели : учебник для вузов / Н.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др.; под общ.ред. М.С.Ховаха. - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.431.73 : 629.3
  Автомобильные двигатели с турбонаддувом / Н.С.Ханин, Э.В.Аболтин, Б.Ф.Лямцев и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c.
  621.436.21.031.3
  Автомобильные подьемники и автогрузчики : учебник / Р.Н. Уланов, В.Д. Щербаков - М. : Высш. школа , 1977. - 157 c. - ((Профтехобразование. Строительные машины)).
  621
  Автомобильный двигатель ЗИЛ-130. Практика проектирования, испытаний и доводки / Г.Ф.Бабкин, М.Е.Дискин, Б.И.Караваев и др.; под ред. А.М.Кригера. - Л. : Машиномтроение , 1975.
  621.434.001.2
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К.: : Арістей , 2005. - 475 c.
  621.431.73
  Автомобільні двигуни : підручник для вищ. навч.закл. / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко. - 2-ге вид . - К. : Арістей , 2004. - 475 c.
  621.431.73
  Автооператоры / Л.И. Волкевич, Б.А. Усов - 2-е изд. перераб и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067
  Агасьян М.В. Основи електрорадіотехнічних кіл: : підручник для підготовки молод.спеціалістів / М.В.Агасьян, О.Г.Мартиненко. - К. : Вища шк. , 1993. - 486 c.
  621.3.01 + 621.37.01
  Агасьян М.В. Электротехника и электрические измерения : учеб.пособие для электротехникумов / М.В.Агасьян, Е.А.Орлов. - М. : радио и связь , 1983. - 311 c.
  621.3.+ 621.317
  Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы : учеб.пояобие для втузов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 464 c.
  621.382.049.77
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Агрегатные станки средних и малых размеров / Ю.В.ТимофеевЮ В.Д.Хициан, М.С.Васерман, В.В.Громов; под общ.ред. Ю.В.Тимофеева. - М. : Машиностроение , 1985. - 247 c.
  621.9.06-112.6
  Адабашьян А.К. Монтаж систем контроля и автоматики : учебник для техникумов / А.К.Адабашьян, П.А.Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп . - С. : Стройиздат , 1974. - 407 c.
  69.057.16 : 621.3.08
  Адам Я.И. Справочник зубореза. - М. : Машиностроение , 1971. - 232 c.
  621.831
  Адамов В.И. Шлифовальные роботизированные комплексы. - Харьков : Прапор , 1986. - 79 c.
  621.92 : 621.865.8
  Академик Артоболевский: воспоминания современников. Статьи И.И. Артоболевского. / сост. А.М. Лепихов. - М. : Знание , 1983. - 176 c.
  621.01(092)+929 Артоболевский
  Акинин К.П. Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтактных двигателей с постоянными магнитами : Монография - К. : " Про Формат" , 2020. - 392 c.
  621.313
  Аксенов Л.Б. Системное проектирование процессов штамповки. - Л. : Машиностроение , 1990. - 239 c.
  621.73:658.512.011.56
  Аксенов П.Н. Машины литейного производства. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / П.Н.Аксенов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 40 c.
  621.74
  Аксенова И.К. Основы конструирование радиоэлектронных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.К.Аксенова, А.А.Мельников. - М. : Высш. шк. , 1986. - 176 c.
  621.396.6.001.66
  Активный контроль в машиностроении : справочник / Е.И. Педь, А.В.Высоцкий, В.М. Машинистов и др.; под ред. Е.И.Педя. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справ.пособие / под ред. Е.И.Педя. - М. : Машиностроение , 1971. - 360 c.
  621.002.56(035.5)
  Активный контроль в машиностроении : справочник / под ред. И.Е.Педя, 1978. - 351 c.
  621.92.002
  Алабовский А.Н. Теплотехника : учебник для вузов / А.Н.Алабовский, С.М.Константинов, И.А.Недужий; под общ.ред. С.М. Константинова. - К. : Вища шк. , 1986. - 255 c.
  621.1.016
  Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача : учеб. пособие для вузов / А.Н. Алабовский, И.А.Недужий. - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Выща шк. , 1990. - 255 c.
  [621.1.016.7 + 621.1.016.4] (075.8)            31.31я73
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для пед. ин-тов / Алаи С.И., П.М.Григорьев, А.Н.Ростовцев; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. - М : Просвещение , 1986. - 303 c.
  621.7
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учеб. пособие для пед. ин-тов / С.И.Алаи, Р.А.Ежевская, Е.И.Антоненко; под общ.ред. Р.А. Ежевской. - М. : Просвещение , 1985. - 304 c.
  621.01
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Александров А.Г. Эксплуатацыя сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будивэльник , 1990. - 223 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - Киев : Будівельник , 1990. - 224 c.
  621.791
  Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования : справочник рабочего / А.Г.Александров, И.И.Заруба, И.В.Пиньковский - 3-е изд., перераб.и доп. . - К. : ’’Будівельник’’ , 1990. - 224 c.
  621.791.002.5(03)
  Александров В.Г. Паровые котлы малой и средней мощности. - 2-е изд, перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 200 c.
  621.18
  Александров В.С. Приборы для измерения малых постоянных напряжений и токов / В.С.Александров, В.В.Прянишников. - Л. : Энергия , 1971. - 184 c.
  621.317.3
  Александров Г.Н. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения / Г.Н.Александров, В.Л.Иванов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 207 c.
  621.313.048
  Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы / К.К.Александров, Е.Г. Кузьмина. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 285 c.
  621.3.061
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины: : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1973. - 358 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов. - 6-е изд., перераб. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 520 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для вузов - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 560 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно - транспортные машины : учебник для машиностр.техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 334 c.
  621.86/.87
  Александров М.П. Подъемно-транспортные машины : учебник - М : Машиностроение , 1973. - 357 c.
  621.86.0025
  Алексеев А.Г. Операционные усилители и их применение. - М. : Радио и связь , 1989. - 119 c. - ((МРБ.Массовая радиобиблиотека; Вып.1130)).
  621.375
  Алексеев Г.А. Конструирование инструмента : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Р.М. Кричевская ; под общ. ред. Г.А. Алексеева. - М. : Машиностроение , 1979. - 384 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Г.А. Расчет и конструирование режущего инструмента : учеб. пособие для машиностр техникумов / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Е.А. Смольников. - М, : Машгиз , 1951. - 602 c.
  621.9.02.001.66
  Алексеев Ю.П. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Модели 1982 - 1985 гг. : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 448 c.
  621.396.621
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт : учеб.пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 312 c.
  621.396.62.004.67
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1991. - 214 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1164.).
  621.396.621(035.5)            32.844
  Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 129 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1133.).
  621.396.621(035.5)            32.844я2
  Алексеенко А.Г. Применение прецизаонных аналоговых ИС / А.Г.Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. - М. : Сов.радио , 1980. - 223 c.
  621.382.049.77
  Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1985. - 255 c.
  621.382.049.77
  Алиев И.И. Электрические аппараты: : справочник / И.И.Алиев, М.Б.Абрамов. - М. : РадиоСофт , 2004. - 256 c.
  621.31
  Алиев Р.А. Интеллектуальные роботы с нечеткими базами знаний. - М. : Радио и связь , 1995. - 177 c.
  621.865.8
  Алиев Ч.А. Система автоматизированного проектирования технологии горячей объемной штамповки / Ч.А. Алиев, Г.П. Тетерин. - М. : Машиностроение , 1987. - 222 c.
  621.735.043.016.2:658.512.011.56
  Алиевский Б.Л. Расчет параметров магнитных полей осесимметричных катушек : справочник / Б.Л. Алиевский, В.Л. Орлов. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 112 c.
  621.318
  Алипов Н.В. Задачник по автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 160 c.
  621.396.6.001.66:681.3.001.6
  Алмазно - абразивная обработка металов и твердых сплавов / Попов С.А. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c.
  621.923
  Алмазное шлифование синтетических сверхтвердых материалов / Семко И.Ф. и др - Х. : Вища школа , 1980. - 191 c.
  621.921
  Алмазные инструменты и их применение в машиностроении / М.Ф.Семко, В.А.Качер, А.Ф.Раб, М.Д.Узунян. - Х. : Прапор , 1965. - 126 c.
  621.9.02
  Алов А.А. Основы теории процессов сварки и пайки : учеб. пособие для втузов. - М. : Машиностроение , 1964. - 272 c.
  621.79
  Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы : учеб. пособие для проф.- техн. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1966. - 280 c.
  621.317.7
  Алферов А.В. В мире умных машин. - М. : Радио и связь , 1989. - 216 c.
  681.51+681.2+621.865.8
  Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем / ред.кол. :В.А. Светлицкий и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1991. - 336 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01:531.221.3:539.3/6
  Алфутов Н.А. Системы расчета на устойчивость упругих систем. - М. : Машиностроение , 1978. - 312 c. - ((Б-ка расчетчика)).
  621.01:531.221.3:539.3/.6
  Альбом нормалей режущего инструмента. Вып. V. Специальный зуборезный инструмент / под ред. И.И.Семенченко. - М. : Машгиз , 1950. - 183 c.
  621.9.02
  Альбом по проектированию приспособлений : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.М.Базаров, А.И.Сорокин, В.А.Губарь и др. - М. : Машиностроение , 1991. - 121 c.
  621.9.06-229.001.66
  Альбом схем ведеомагнитофонов, плейеров. Вып.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г.. - 155 c.
  621.397.6 : 681.846.7
  Альбом схем зарубежных видеомагнитофонов. - Б.м. : Б.и. , 1994. - 153 c.
  621.397.6 :681.846.7
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения. Вып.4. - М. : Б.и. , 1995. - 126 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров цветного изображения.Вып.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 137 c.
  621.397.446
  Альбом схем зарубежных телевизоров. Вып.3. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 125 c.
  621.397.446
  Альбом схем импортных телевизоров цветного изображения.Вып.2. - М. : Б.и. , Б.г. - 122 c.
  621.397.446
  Альбом схем радиотелефонов, телефаксов, радиостанций, телефонов зарубежного и отечественного производства. Вып.2. - М. : Б.и. , 1996. - 81 c.
  621.396.6
  Альбом схем телефонов, радиотелефонов, мобильных и переносных радиостанций зарубежного и отечественного производства.Вып.1. - М. : Б.и. , 1995. - 74 c.
  621.396.6
  Альперович Т.А. Конструктор шлифовальных станков : учебник для ПТУ / Т.А.Альперович, К.Н. Константинов, А. Я.Шапиро. - М. : Высш.шк. , 1989. - 288 c.
  621.924.1.001.66(075.32)            34.637.3-5я722
  Альшиц И.Я. Проектирование деталей из пластмасс: : справочник / И.Я.Альшиц, Б.Н.Благов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 215 c.
  621.81.002.3 + 681.2-2.002.3) : 678.5.001.2 (03)
  Амигуд Д.З. Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электронисварки : учеб. пособие для машиностр. техникумов. - М. : Машиностроение , 1967. - 148 c.
  621.791.76
  Аморфные полупроводники : монография / М.Бродски,Д.Карлсон,Дж.Коннел и др.; под.ред.М.Бродски;пер.с англ.под ред.А.А.Андреева,В.А.Алексеева - М. : Мир , 1982. - 419 c.
  539.2:621.315.592+621.382.+532.7
  Аналогова схемотехніка та імпільсні пристрої : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Бойко, В.О.Богдан, В.Я.Жуйков та ін. - 3-є вид., доп. і перероб . - К. : Освіта України , 2010. - 479 c. - (Схемотехніка електронних систем).
  621.382.2/.3
  Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др.; под ред. С.В.Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1984. - 432 c. - (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  621.382.049.77
  Аналоговые электроизмерительные приборы : учеб. пособие для вузов / Е.Г. Бишард и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.317.7.(075.8)
  Ананьин С.Г., Ачеркан Н.С., Богуславский Б.Л. и др Металлорежущие станки / Под ред. Ачеркана Н.С. - М : Машгиз , 1957. - 1015 c.
  621.9
  Ананьян В.А. Особенности эксплуатации абразивного, алмазного и эльборового инструмента . - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Б-ка `Новости технологии`).
  621.923
  Англо - русский словарь по современной радиоэлектронике: ок.20000 терминов / сост. И.К.Калугин, М.А.Берг, Н.А.Глаголева, А.П.Соколенко; под ред. Ф.А.Водопьянова. - М. : Сов. Энциклопедия , 1968. - 448 c.
  [811.111=161.1 :621.396](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботке = English-Russian dictionary of mechanical engineering and metalworking: ок.40 / Б.С. Воскобойников и др. - М. : Рус. яз. , 1990. - 959 c.
  [811.111 =161.1 :621.002](038)
  Англо - русский словарь по технологии машиностроения и металлооброботки: ок. 30000 терминов / сост. С.И.Кречетников; под ред.Н.С. Ачеркана. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Гл.ред. ин. науч. - техн. слов , 1961. - 678 c.
  811.111=161.1 :621.002(038)            81.2Англ-4
  Англо - русский словарь терминов по электротехнике / под ред. Л.Б.Ткачевой. - Омск : Терминолог. центр , 1991. - 62 c.
  811.11=161.1:621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо - русский электротехнический словарь / сост. Л.Б.Гейлер, Н.И.Дозоров. - 3-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1961. - 712 c.
  811.111=161.1 : 621.3](038)            81.2Англ-4
  Англо-русский словарь по деталям машин ( с прил.алфавит.указателя рус.терминов / под ред. Л.Д.Белькинда. - М. : Физматгиз , 1959. - 308 c.
  811.111=161.1 : 621.81](038)            81.2 Англ
  Андерс А.А. Технология механической обработки : сб. задач. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1958. - 352 c.
  621.9.002
  Андреев А.В. Инженерные методы определения концентрации напряжения в деталях машин. - М. : Машиностроение , 1976. - 70 c.
  621.81
  Андреев А.В. Передача трением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.85
  Андреев А.В. Расчет деталей машин при сложном напряженном состоянии. - М. : Машиностроение , 1981. - 216 c.
  621.81
  Андреев А.С. Лабораторные работы по основам электроники и технике связи : учеб. пособие. - М. : Сельхозиздат , 1963.
  621.53
  Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М . : Высш. шк. , 1985. - 391 c.
  621.316.925 + 621.311-52](075.8)
  Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Андреев, В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; под ред. Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 414 c.
  621.9.066-229
  Андрианов А.И. Прогрессивные методы технологии машиностроения. - М. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.002:621.757
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - М. : ДОСААФ , 1980. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ДОСААФ , 1985. - 192 c.
  621.396.62-182.78
  Андрющенко В. М. Математические таблицы для расчета зубчатых передач. - М. : Машиностроение , 1974. - 440 c.
  621.833
  Анельчик Д. Е. Ремонт, восстановление и испытание оснастки и инструмента : справ.пособие / Д.Е.Анельчик, С.Н.Полевой. - К. : Техника , 1974. - 224 c.
  621.9.02
  Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны : справочник. - 3-е изд., перераб . - К. : Техника , 1980. - 423 c.
  621.396.62
  Анисимов Н. Ф. Проектирование литых деталей. : справочник / Н.Ф.Анисимов, Б.Н.Благов. - М. : Машиностроение , 1967. - 272 c.
  621
  Анисимов Н.Ф. Проектирование литых деталей : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1967. - 269 c.
  621
  Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - Минск : Технопринт , 2001. - 159 c.
  621.31.019.3
  Аннинский В. А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации. - М. : Машиностроение , 1968. - 319 c.
  621.869 : 65.011.54
  Анохин В.И. Применение гидротрансформаторов на скоростных гусеничных сельскохозяйственных тракторах (научные основы). - М. : Машиностроение , 1972. - 303 c.
  621.226.5 : 631.372
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков / под ред. Н.Г. Гутнера. - 4-е изд., испр. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 656 c.
  621.9.06-229
  Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков (расчеты и конструкции). - 3-е изд.,стер . - М. : Машиностроение , 1966. - 652 c.
  621.9.06-229
  Ансеров Ю.М. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : учеб. для инж.-экон. спец. машиностроит. вузов / Ю.М. Ансеров, В.А. Салтыков, В.Г. Семин. - Л. : Политехника , 1991. - 365 c.
  621.002.5(075.8)            34.5
  Антипенко Г.О. Гірнича геометрія : підручник для вузів за спец.`Маркшейдерська справа``. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 264 c.
  621.142.5 : 514
  Антонов М.В. Эксплуатация и ремонт электрических машин : учеб. пособие для вузов / М.В. Антонов, Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленц. - М. : Высш. шк. , 1989. - 192 c.
  621.313.004
  Антошин Е.В. Газотермическое напыление покрытий / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.793
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 729 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 584 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 576 c.
  621.001.2
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 559 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 728 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3 т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 559 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.1. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 416 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 2-х т. Т.2. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 576 c.
  621.001.66(035.5)
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя : в 3-х т. Т.3. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 560 c.
  621.001.66
  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя / В.И.Анурьев,Ф.Ф.Калашников,И.М.Масленников - 2-е изд.,перер.и доп. . - М. : Государственное научно-техническое издательство.Ма , 1963. - 687 c.
  621.1
  Анухин В.И. Допуски и посадки : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. . - СПб. : Питер , 2005. - 206 c.
  621.753
  Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчет : атлас - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 284 c.
  621.81
  Аполлонский С.М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 234 c.
  621.31 - 758.38.001.24 (035.5)            34.26-04я2
  Аппарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ : монографія / М.М.Басов, В.С.Дзюбан, М.В.Загірняк, А.П.Калінов. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 255 c.
  621.311.07
  Аптов И.С. Химические материалы в электрохозяйстве. - М. : Энергия , 1969. - 279 c.
  621.31
  Арайс Р.Ж. АСУ треста электросетевого строительства. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 192 c.
  658.012.011.56 : 621.31
  Аренков А.Б. Основы электрофизических методов обработки материалов. : учеб. пособие для техникумов. - Л. : Машиностроение , 1967. - 372 c.
  621.9.048
  Ариаутов Л.И. Прорыв в грядущее. Страницы жизни М.А. Бонч-Бруевича, пионера советской радиотехники / Л.И.Арнаутов,Я.К.Карпов. - М. : Моск.рабочий , 1986. - 208 c.
  621.396 + 929 Бонч-Бруевич
  Аркулис Г.Э. Теория пластичности : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 352 c.
  539.214 + 621.771
  Армарего И.Дж Обработка металов резанием / И.Дж.А.Армарего, Р.Х.Браун; пер.с англ. В.А.Пастунова. - М. : Машиностроение , 1997. - 325 c.
  621.91
  Арменский Е.В. Электрические микромашины : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов / Е.В.Арменский, Г.Б.Фалк. - 3-е, перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 231 c.
  621.313 - 181.48
  Артобалевський І.І. Теорія механізмів і машин : підручник для машинобудівних вищ.навч.закл. - пер. з 3-го рос. вид . - К. : Держ. вид-во техн. літ. України , 1957. - 696 c.
  621.01
  Артоболевский И.И Теория механизмов : учебник для втузов. - М. : Наука , 1965. - 776 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.1. Рычажные механизмы. : пособие для инженеров,конструкторов,изобретателей - М. : Наука , 1970. - 608 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.2. Рычажные механизмы. : пособие для инженеров, конструкторов, изобретателей - М. : Наука , 1971. - 1007 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.3. Зубчатые механизмы. : пособие для инженеров, конструкторов, изобретателей - М. : Наука , 1973. - 576 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.4. Кулачковые и фрикционные механизмы.Механизмы с гибкими звеньями. : пособие для инженеров, конструкторов и избрателей - М. : Наука , 1975. - 448 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике : в 5 т. Т.5. Гидравлические, пневматические и электрические механизмы. : пособие для инженеров, конструктоов и изобретателей - М. : Наука , 1976. - 848 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Сборник задач по теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / И.И.Артоболевский, Б.В. Эдельштейн. - М. : Наука , 1973. - 256 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Теория механизмов : учебник для втузов. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1967. - 719 c.
  621.01(075.8)
  Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1988. - 639 c.
  621.01
  Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1975. - 640 c.
  621.01
  Артоболевский С.И. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для машиностр. вузов. - М. : Высш. шк. , 1968. - 366 c.
  621.01
  Артоболевский С.И. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для машиностр. вузов. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1965. - 368 c.
  621.01
  Артюшенко В.И. Пособие монтажнику радиоаппаратуры - К. : Техніка , 1967. - 336 c.
  621.396.6.002.72
  Архангельский В.М. Работа карбюраторных двигателей на неустановившихся режимах / В.М.Архангельский, Г.Н.Злотин. - М. : Машиностроение , 1979. - 152 c.
  621.434
  Архаров А.М. Теория и расчет криогенных систем : учебник для вузов / А.М.Архаров, И.В.Марфенина, Е.И.Микулин. - М. : Машиностроение , 1978. - 475 c.
  621.59
  Архипов П.А. Тепловые режимы низковольтных комплектных устройств. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 70 c.
  621.31.027.2-71
  Архипцев Ю.Ф. Асинхронные электродвигатели / Ю.Ф.Архипцев, Н.Ф.Котеленец. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 105 c.
  621.313.333
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр. техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машиностроение , 1964. - 544 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент : учебник для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 480 c.
  621.91 + 621.9.02
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 490 c.
  621.91            3
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб.пособие для техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - М. : Машгиз , 1956. - 484 c.
  621.91
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1964. - 544 c.
  621.9
  Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для маш.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев - 3-е изд., перераб. . - М. , 1968. - 500 c.
  621.9
  Аршинов В.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н, ЯМЗ-240Б / В.Д.Аршинов, В.К.Зорин, Г.И.Созинов. - М. : Транспорт , 1978. - 310 c.
  621.436.004.67
  Асиновская Г.А Газовая сварка и наплавка цветных металлов и сплавов / Г.А.Асиновская, П.М.Любалин, В.И.Колычев; под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 118 c.
  621.791.5 + 621.791.92) : 669.218
  Асиновская Г.А. Газовая сварка чугуна / Г.А.Асиновская, Ю.И.Журавицкий; под ред.И.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.5 : 669.13
  Асинхронные электродвигатели / Петриков Л.В., Корначенко Г.Н. - М. : Энергоатомиздат , 2000. - 496 c.
  621.313
  Аскинази Б.И. Упрочнение и воссстановление деталей электромеханической обработки. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7/.9
  Ассонов А.Д. Основы металловедения и термической обработки. - М. : Машиностроение , 1967. - 87 c.
  621.78
  Астафьев В.Е. Экономика электротехнического производства : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов / В.Е.Астафьев, К.Т.Джурбаев, А.И.Яковлев; под ред. В.Е. Астафьева. : Высш. школа , 1989. - 301 c.
  621.31.003
  Асташкевич В.М. Восстановление трущихся деталей транспортных двигателей износостойким хромированием. - М. : Транспорт , 1967. - 147 c.
  621.357.74 : 669.268 :621.43
  Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Рей Асфаль; пер. с англ. М.Ю. Евстигнеева и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 446 c.
  621.865.8 + 658.012.011.56            32.816+32.965
  Асцатуров В.П. Скороструйный нагрев металла / В.Н. Астацуров, П.Г. Краснокутский, П.С. Барковская. - К. : Техніка , 1964. - 120 c.
  621.78
  Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов : учебник для сред.- проф. техн. училищ. - М. : Высш. шк. , 1988. - 416 c.
  621.314.2.004.67
  Атабеков В.Б. Монтаж осветительных электроустановок : учеб. пособие для сред. проф - техн. учеб. заведений / В.В.Атабеков, М.С.Живов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 380 c.
  621.31.002.7
  Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий : учебник для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.3.004.67
  Атабеков В.Б. Справочник по устройству и эксплуатации городских электрических сетей / В.Б.Атабеков, В.И.Крюков. - М. : Стройиздат , 1972. - 336 c.
  621.316
  Атабеков Г.И. Основы теории цепей : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х т. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М.:Л. : Энергия , 1964. - 312 c.
  621.3.011.7
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х ч.. Т.2. Нелинейные цепи : учебник для вузов / Г.И. Атабеков, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков - 3-е изд., испр. . - М. : Энергия , 1970. - 232 c.
  621.3.011.072
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : 3-х т.. Т.1. Линейные электрические цепи : учебник для втузов - 4-е изд. . - М.;Л. : Энергия , 1970. - 592 c.
  621.3.011.71
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справоник - 2-е изд. . - М. : МЭИ , 1993. - 239 c.
  621.382.049.77
  Атаев Д.И. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения - М. : Радио и связь , 1989. - 141 c. - (МБР: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1140).
  621.396.623
  Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1989. - 383 c.
  621.317
  Атаманюк В.В. Технологія конструкцій матеріалів : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 526 c.
  621.7
  Атлас конструкций гидромашин и гидропередач : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Б.М. Бим-Бад, М.Г. Кабаков, В.Н. Профьев, С.П. Стесин. - М. : Машиностроение , 1990. - 135 c.
  621.22+62-585.2
  Атлас конструкций редукторов / Петриченко И.П., Цехнович Л.И., Петриченко И.П. - К. , 1979.
  621.83
  Атлас по деталям машин : Учеб.пособие для вузов / С.П.Фадеев,В.Н.Боков - М. : Высшая школа , 1969. - 250 c.
  621.81
  Атомная наука и техника СССР / под общ.ред. А.М.Петросьянца. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 312 c.
  621.039
  Атрошенко А. П. Горячая штамповка труднодеформируемых материалов: Особенности технологии и конструкциии штампов / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1979. - 287 c.
  621.73
  Атрошенко А. П. Металлосберегающие технологии кузнечно-штамповочного производства / А.П.Атрошенко, В.И.Федоров. - Л. : Машиностроение , 1990. - 279 c.
  621.735.004.18
  Аттура Г. Магнитные усилители. - Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 288 c.
  621.318.435.3
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Афанасьев В. В. Приводы к выключателям и разъединителям высокого напряжения / В.В.Афанасьев, Э.Н.Якунин. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 224 c.
  621.316.542-8
  Афанасьева Е. И. Снижение расхода электроэнергии в электроустановках зданий / Е.И.Афанасьева, И.К.Тульчинова. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 224 c.
  621.311.004.18 : 658.26 : 696.6.004.18
  Афонькин М.Г. Производство заготовок в машиностроении / М.Г.Афонькин, М.В.Магницкая. - Л. : Машиностроение , 1987. - 256 c.
  621.7/.9
  Ахматов М. Г. Синхронные машины. Спец. курс : учеб.пособие для втузов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 135 c.
  621.313.32
  Ахметшин Н. И. Вибрационное резание металлов. - Л. : Машиностроение , 1987. - 80 c. - (Б-ка инженера.Вибрационная техника. Вып.10).
  621.9-868
  Ачкасова Г.А. Сборник задач по теории электрических цепей : учеб. пособие для техникумов. - М. : Радио и связь , 1984. - 144 c.
  621.3.011.7
  Ашельрод Р.С. Справочные таблицы для определения площадей поверхностей деталей. - К. : Техніка , 1971. - 172 c.
  621.81: 531.72.081
  Ашихмин В.Н. Протягивание. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c. - (Б-чка справочника).
  621.919.1
  Бабаев С.Г. Алмазное хонингование глубоких и точных отверстий / С.Г. Бабаев, Н.К. Мамедханов, Р.Ф. Гасанов. - М. : Машиностроение , 1978. - 103 c.
  621.923
  Бабенко В.А. Объемная штамповка. Атлас схем и типовых конструкций штампов : учеб. пособие для вузов по спец. `Машины и техноло / В.А. Бабенко, В.В. Бойцов, Ю.П. Волик. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 104 c.
  621.735.043
  Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностоение , 1974. - 136 c.
  621.9.048.6 : 621.921 : 62-868
  Бабушкин А.З. Технология изготовления металлообрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие для машиностр. техникумов / А.З. Бабушкин, В.Ю.Новиков, А.Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 272 c.
  621.0.06.002 + 621.0.06 -52 : 658.527.011.56.002
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - 2-е изд., перераб . - К. : Вища шк. , 1976. - 424 c.
  621.791.(075.8)
  Багрянский К.В. Теория сварочных процессов : учеб. пособие для вузов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. - Харьков : Изд-во ХГУ , 1968. - 504 c.
  621.791
  Бажанов С.А. Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 129 c. - (Б-ка электромонтера : БЭ; вып. 594).
  621.31.027.3.001.4
  Базаров Б.М. Технологические основы проектирования самоподнастраивающихся станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  621.0.06-529.001.2
  Байбаков О.В. Вихревые гидравлические машины. - М. : Машиностроение , 1981. - 197 c.
  621.65.+621.224
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 197 c. - (СТТ: самодеят. техн. творчество).
  621.472:689
  Байков Б.П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей / Б.П. Байков, В.Г. Бордуков, П.В. Иванов, Р.С. Дейч - Л. : Машиностроение , 1975. - 200 c.
  621.515 : 621.43.052/031
  Байков В.Д. Решение траекторных задач в микропроцессорных система ЧПУ / В.Д. Байков, С.Н. Вашкевич; под ред. В.Б. Смолова. - Л. : Машиностроение , 1986. - 104 c.
  621.9.06-529:681.325.5
  Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : навч. пособіник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид . - Харків : ХІУ , 2002. - 199 c. - (Харківський ін-т управління ).
  621.311.004.18+658.012.32 : 620.91
  Бакланов Н.А. Насосы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 63 c.
  621.65:66.013
  Бакланов Н.А. Трубопроводы в химической промышленности. - Л. : Химия , 1970. - 68 c. - (Б-чка рабочего-химика).
  621.64
  Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.``Электр. станции``. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 272 c.
  621.311.2.002.5-83.001.63:681.3(075.8)            31.27
  Бакшт Р.И. Зажимные устройства токарных станков / Р.И. Бакшт, М.Д. Лемберг. - М. : Машгиз , 1962. - 151 c.
  621.94-229
  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М. : Изд-во стандартов , 1992. - 461 c.
  621.002+621.7/.9(035.5)
  Балабанов А.Н. Технологичность конструкций машин. - М. : Машиностроение , 1987. - 334 c.
  621.002
  Балабанов А.Н. Справочник технолога мелкосерийных и ремонтных производств / А.Н. Балабанов, В.Е. Канарчук. - К. : Вища. шк. , 1983. - 255 c.
  621.002 : 658.523
  Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока : учеб. пособие для электромех. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1982. - 272 c.
  621.313.3
  Балагуров В.А. Электрические генераторы с постоянными магнитами / В.А.Балагуров, Ф.Ф.Галтеев. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.313.8 : 621.313.12
  Балакин В.А. Трение и износ при высоких скоростях скольжения. - М. : Машиностроение , 1980. - 135 c.
  621.891.031.6
  Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения : учебник для машиностр.вузов и фак. - 3-е изд., доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 358 c.
  621.002
  Балашов В.И. Как запустить двигатель. / В.И.Балашов, В.В.Зорин. - М. : Колизей-Олимп , 1991. - 52 c. - (Умей управлять собой и автомобилем: Советы начинаю).
  621.431.73-57
  Балтер М.А. Упрочнение деталей машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.787 : 621.81
  Бальян Р.Х. Тиристорные генераторы и инвенторы / Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 223 c.
  621.382.233.026
  Баптиданов Л.Н. Электрические станции и подстанции / Л.Н.Баптиданов, В.И.Тарасов. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1969. - 424 c.
  621.311
  Барабаш Ф.А. Резьофрезные работы : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 255 c.
  621.992
  Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин : учеб. пособие для авиац. спец. вузов. - 5-е изд.,стер . - М. : Машиностроение , 1975. - 494 c.
  621.01
  Бараускас Р.А. Расчет и проектирование вибродвигателей / Р.А.Бараускас, В.П.Кульветис, К.М.Рагульскис. - Л. : Машиностроение , 1984. - 101 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып.2).
  621.314.571 + 621.313.13-868 + 62-868
  Барбашов Ф.А. Фрезерное дело : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2- е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1975. - 214 c.
  621.914
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика.Сб.задач : учеб. пособие для электротехн. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1986. - 190 c.
  621.01:531
  Барзам А.Б. Системная автоматика : учеб.пособие для техникумов. - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 392 c.
  621.311:621.316.925
  Баринов Н.А. Технология металлов : учебник для немашиностр.спец.вузов / Н.А.Баринов, А.Ф.Ланда, П.С.Паутынский; под ред. Н.А.Баринова - М. : Металлургиздат , 1963. - 554 c.
  621.7
  Барлит В.В. Гидравлические турбины : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1977. - 359 c.
  621.224
  Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 176 c.
  621.921
  Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле. - Л. : Машиностроение , 1975. - 128 c.
  621.921 : 538
  Барсов А.И. Технология инструментального производства : учебник для техникумов. - 4-е изд., исправ. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 272 c.
  621.9.02.002
  Бартенев С.С. Детонационные покрытия в машиностроении / С.С. Бартенев, Ю.П. Федько, А.И. Григоров. - Л. : Машиностроение , 1982. - 215 c.
  621.793
  Барун В.А. Станки с программным управлением и программирование обработки / В.А. Барун, А.А.Будинский. - Л. : Машиностроение , 1965. - 348 c.
  621.9.06-52
  Бар`яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаемо? / В.Г. Бар`яхтар, В.І. Стрижак, В.О.Поярков. - К. : Наук. думка , 1991. - 32 c. - (Чорнобиль).
  539.1+621.039
  Баскаев Х.К. Металловедие и термическая обработка металов. : учеб.-метод. пособие по диплом. проектир. для техникумов / Х.К. Баскаев, А.А. Самахоцкий. - М. : Машиностроение , 1966. - 192 c.
  621.78
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1988. - 366 c.
  656.135.5.011.54 : 621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп.техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1978. - 223 c.
  656.135.5.011.54 :621.869
  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном траспорте : учебник для автотрансп. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Траспорт , 1974. - 216 c.
  656.135.5.011.54:621.869
  Батов В.П. Токарные станки. - М : Машиностроение , 1978. - 152 c. - (Б-ка станочника).
  621.941.06
  Батоврин А.А. Электромашинные фазовращатели. - Л : Энергоатомиздат , 1986. - 124 c.
  621.314.25
  Батушев В.А. Электронные приборы. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1980. - 383 c.
  621.385
  Бахмачевский Б. И. Теплотехника.Курс общей теплотехники : учебник для вузов / под ред. А.А.Щукина, И.Н. Сушкина. - М. : Металургиздат. , 1964. - 608 c.
  621.1.016
  Бахтинов В.Б. Прокатное производство : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1987. - 416 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Производство экономичных профилей проката / В.Б.Бахтинов, Ю.Б.Бахтинов; под науч ред. Ю.Б.Бахтинова. - М. : Металлургия , 1984. - 327 c.
  621.771
  Бахтинов В.Б. Технология прокатного производства : учебник для металлург. техникумов. - М. : Металлургия , 1983. - 488 c.
  621.771
  Башков В.М. Испытание режущего инструмента на стойкость. - М. : Машиностроение , 1985. - 130 c.
  621.9.02.001.4
  Башков Г.П. Выглаживание востановленных деталей. - М. : Машиностроение , 1979. - 79 c.
  621.81.004.67 : 621.923.4
  Безвесельный Е.С. Сборник задач и заданий по теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов/ - Харьков : Изд-во ХГУ , 1958. - 361 c.
  621.01
  Безвесельный Е.С. Вопросы и задачи по теории механизмов и машин : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 400 c.
  621.01
  Безопасная эксплуатация паровых котлов, сосудов и трубопроводов : сб.офиц.материалов / сост. В.И.Тришакин, В.А.Чернега. - 2-е изд., доп . - К. : Техника , 1978. - 437 c.
  621.183
  Безручко И. И. Обработка металлов давлением. : учеб.пособие для вузов / И.И.Безручко, М.Е.Зубцов, Л.Н.Балакина. - Л. : Машиностроение , 1967. - 311 c.
  621.7
  Бейзельман Р. Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, В.В.Цыпкин, Л.Я.Перель. - 6-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 572 c.
  621.822.6
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, Б.В.Цыпкин, Л.Я.Перель. - М. : Машиностроение , 1967. - 564 c.
  621.822.6(083)
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения : справочник / Р.Д.Бейзельман, В.В.Цыпкин, Л.Я.Перель - 6-е изд., испр.и доп. . - М. , 1975. - 574 c.
  621.822
  Беклешов В.К. САПР в машиностроении. Организационно-экономические проблемы / В.К.Беклешов, Г.А. Морозова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 143 c.
  658.512.011.56.011.46:621.002
  Белевцева А.Т. Потенциометры. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 328 c.
  621.317.727.2
  Беленький Д.М. Теория надежности машин и металлоконструкций : учебник / Д.М. Беленький, М.Г. Ханукаев. - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 607 c.
  621-192
  Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник для вузов по спец. `Автомат.электросвязь`, `Радиосвязь и радиовещание`,`Многоканал. электросвязь`. - М. : Радио и связь , 1986. - 543 c.
  621.3.011.71
  Белецкий Д.Г. Справочник токаря - универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. Шеметов; под ред. М.Г. Шеметова. - М. : Машиностоение , 1987. - 559 c. - (Справочники. для рабочих. СР).
  621.941
  Белецкий О.В. Обслуживание электрических подстанций / О.В. Белецкий, С.И. Лезнов, А.А. Филатов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 413 c.
  621.311
  Беликов В.В. Стационарные карбрюраторные двигатели / В.В. Беликов, Е.П. Кожевников. - М. : Машиностроение , 1979. - 224 c.
  621.434
  Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя. - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c. - (СР.Справочники для рабочих).
  621.753
  Беллоруссов Н.И. Электрические кабели,провода и шнуры : справочник / Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И Яковлева; под ред.Н.И. Белоруссова. - 5-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 536 c.
  621.315.2/.3
  Белов Г.А. Высокочастотные тиристорно-транзисторные преобразователи постоянного напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.314.623
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам / И.Ф.Белов, Е.В.Дрызго. - М. : Сов. радио , 1970. - 520 c.
  621.396.62(035)
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. Т.2. Стационарные радиоприемники и радиолы. Электрофоны / И.Ф. Белов, Е.В.Никольский. - М. : Сов.радио , 1972. - 320 c.
  621.396.62 : 681.848.3 (03)
  Белов И.Ф. Зарубежные переносные радиоприемники и магнитофоны : справ. пособие / И.Ф. Белов, Е.В. Никольский. - М. : Радио и связь , 1984. - 192 c.
  621.396.6-182.4+:681.846.7-182.4
  Белов И.Ф. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Стационарные радиолы, тюнеры, магниторадиолы, стереокомплексы. Электрофоны, усилители звуковой частоты (модели 1977-1981гг.) / И.Ф. Белов, В.И. Белов. - М. : Радио и связь , 1986. - 526 c.
  621.396.62 + 681.848
  Белов П.М. Двигатели армейских машин. Т.1. Теория / П.М. Белов, В.Р. Бурячко, Е.И. Акатов. - М. : Воениздат , 1971. - 512 c.
  621.43
  Белоконев И.М. Теория механизмов и машин. Методы автоматизированого проектирования : учеб. пособие для техн. вузов / под ред. К.И. Заблонского. - К. : Выща шк. , 1990. - 207 c.
  621.01
  Белопухов А.К. Технологические режимы литья плд давлением. - М. : Машиностроение , 1967. - 240 c.
  621.74.042.002
  Белоруссов Н.И. Электрические кабели и провода.Теоретические основы кабелей и проводов, их расчет и конструкции. - М. : Энергия , 1971. - 512 c.
  621.315.2
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для машиностр. техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 240 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1974. - 263 c.
  621.9.06-229.001.6
  Белоцерковец В.В. Ред. установок промышленных предприятий В 2-х книгах / под ред. В.В. Белоцерковца, Б.А. Делибаша - М. : Энергия , 1976. - 392 c.
  621.313
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Беляев В.И. Теоретические основы процессов поверхносного пластического деформирования - Минск , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Беляев Н.М. Основы теплопередачи : учебник для ун-тов и вузов - К. : Вища шк. , 1989. - 342 c.
  621.1.016.4
  Белянин П.Н. Промышленные роботы. - М. : Машиностроение , 1975. - 400 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Промышленные роботы и их применение.Робототехника для машиностроения. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 311 c.
  621.865.8
  Белянин П.Н. Робототехнические системы для машиностроения. - М. : Машиностроение , 1986. - 252 c.
  621.865.8
  Беняковский М.А. Производство оцинкованого листа / М.А.Беняковский, Д.Л.Гринберг. - М. : металлургия , 1973. - 256 c.
  621.771 : 669.586
  Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.посбие для ПТУ / А.Ю.Бер, Ф.Е.Минскер. - М. : Высш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.382.002.72
  Березин А.С. Технология и конструктирование интегральных микросхем. : учеб. пособие для вузов / А.С.Березин, О.Р.Мочалкина; под ред. И.П.Степаненко. - М. : Радио и связь , 1983. - 232 c.
  621.382.049.77
  Березин Б.П. Зубошлифовальные работы. : учеб. пособие для проф. тех. уч-щ / Б.П.Березин, Н.И.Думченко, К.В.Мосолов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1972. - 232 c.
  621.923 : 621.833
  Березівський П.С. Системи технологій : навч. посібник для вищ.навч.закл. / П.С.Березівський, Н.І.Михалюк. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 287 c.
  621.002.2
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина,Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 383 c.
  621.3+ 621.38
  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники : учеб. пособие для неэлектротех. спец. техникумов / Т.Ф.Березкина, Н.Г.Гусев, В.В.Масленников. - М. : Высш. шк. , 1983. - 368 c.
  621.3 + 621.38
  Березовский Ю.Н. Детали машин : учебник для машиностроит. спец. техникумов / Ю.Н.Березовский, Д.В.Чернилевский, М.С.Петров ; под ред. Н.А.Бородина. - М. : Машиностроение , 1983. - 384 c.
  621.81
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцессорных систем управления / Н.Т.Березюк, А.Я.Гапунин, Н.И.Подлесный. - К. : Тэхника , 1989. - 143 c.
  004.272.43 :621.382.049.77            681.325.5 : 621.382.049.77
  Беренштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Бернштейн,А.Г.Рехштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем. : учеб. для энерг. и энергостроит. техникумов / М.А.Беркович, В.А.Гладышев, В.А.Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 238 c.
  621.311-52(075.32)            31.27
  Берман А.Г. Ритмичность производства в машиностроении и приборостроении.Организационно- экономические вопросы. - Л. : Машиностроение , 1974. - 296 c.
  658.6:(621+681.2)
  Бернардо дел Рио Салседа. Краткий испанско-русский политехнический словарь. - М. : Рус.яз. , 1985. - 544 c.
  811.134.2=161.1(038) : 621            81.2-Ис
  Бернсон С.П. Химическая технология очистки деталей двигателей внутреннего сгорания. - М. : Транспорт , 1967. - 268 c.
  621.431:66.06
  Берсенев М.С. Знай телевизор : учеб. пособие. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 208 c.
  621.397
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.2. Основы термической обработки : Справочник / М.Л.Берштейн,А.Г.Рахштадт - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 367 c.
  669.14.017+621.78:669.14
  Берштейн М.Л. Металловедение и термическая обработка стали : 3. Т.1. Методы испытания и исследования : Справочник / М.Л.Берштейна,А.Г.Рахштадта - 3-е перераб. и доп. . - Москва : Металлургия , 1983. - 352 c.
  669.14.017 +621.78:669,14
  Бесконтактный контроль размеров в станкостроении.Фотоэлектрический метод / под ред. И.В.Харизоменова. - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c. - (Электороавтоматика станков).
  621.9.06-52
  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : Электромагнитное поле : Учебник для студентов вузов - 7-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1978. - 232 c.
  621.3(075.8)
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1983. - 336 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи.Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 316 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. Новые разделы курса теоретических основ электротехники : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1968. - 256 c.
  621.3.011.71
  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. : учебник для вузов. - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 559 c.
  621.3.011.7
  Бесцентровые круглошлифовальные станки / В.И.Черпаков, Г.Ь.Годович, Л.П.Волков и др. - М. : Машиностроение , 1973. - 168 c.
  621.924.046
  Биковський О.Г Довідник зварника / О.Г.Биковський, І.В.Пінковський. - К : Техніка , 2002. - 335 c.
  621.791/.792
  Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин : справочник / И.А.Биргер,Б.Ф.Шорр, Г.Б.Иосилевич. - 3-е изд., перераб.и доп . - М : Машиностроение , 1979. - 702 c.
  621.81:539.4
  Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения / И.А.Биргер,Г.Б.Иосилевич. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.882.082 : 624.078.4
  Бирин Б.В. Механизация абразивных, доводочных и инструментальных работ / Б.В.Бирин, П.А.Воробьев, П.А.Давидов. - М : Машиностроение , 1975. - 41 c. - (Обраб. деталей абразивных эльборовим инструментом).
  621.922: 65.011.54
  Бирюков Б.Н. Машины создающие машины. - К. : Техніка , 1987. - 143 c.
  621.9.06.002
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Радио и связь , 1991. - 183 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека.Вып.1159).
  621.396.6.049.77
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП - интегральных схемах. - М : Радио и связь , 1990. - 126 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека. Вып.1132).
  621.396.6.049.77
  Бланк Э. М. Справочник формовщика. / Э.М.Бланка, Ю.И.Юровский. - М. : Машгиз , 1963. - 183 c.
  621.74
  Блантер М. Е. Металловедение и термообработка. : учебник для машиностр. вузов и фак. - М. : Машиностроение , 1963. - 416 c.
  621.78
  Блантер М. Е. Теория термической обработки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1984. - 328 c.
  621.78
  Блантер С.Г. Промышленная электроника : учебник для вузов. - М. : Недра , 1964. - 368 c.
  621.385
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.382.002.5
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блоки питания импортных телевизоров / А.В. Родин, Н.А. Тюнин - М. : СОЛОН , 1997. - 189 c.
  621.397.13
  Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика. - Л. : Машиностроение , 1972. - 360 c. - (Библ. 8 назв.).
  621.914(083)
  Блюмберг В.А. Переналаживаемые станочные приспособления / В.А. Блюмберг, В.П. Близнюк. - Л. : Машиностроение , 1978. - 360 c.
  621.9.06-229
  Блюмберг В.А. Справочник токаря / В.А.Блюмберг, Е.И.Зазерский. - Л. : Машиностроение , 1981. - 406 c.
  621.941
  Боборыкин Н.А. Элементы электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники. Курс лабораторных работ : учеб. пособие для вузов. - Л. : Судостроение , 1967. - 362 c.
  62-52:621.398+004
  Бобров В.В. Оптимизация нестационарных процессов прокатки / В.В.Бобров, В.М. Полещук, В.Д. Гладуш. - К. : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.77
  Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  621.91.001.1
  Бобров В.Ф. Резание металлов самовращающимися резцами / В.Ф.Бобров, Д.Е.Иерусалимский. - М. : Машиностроение , 1972. - 112 c.
  621.91
  Бобровников Г.А. Прочность посадок, осуществляемых с применением холода. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 95 c.
  621.753.2
  Бобровский В.А. Электродиффузионный износ инструмента. - М. : Машиностроение , 1970. - 202 c.
  621.9.02.004.62/.63
  Богданов С.Н. Автомобильные двигатели : учебник для автотрансп. техникумов / С.Н.Богданов, М.М. Буренков, И.Е. Иванов. - М. : Машиностроение , 1987. - 368 c.
  621.431.73 : 629.331
  Богданович Б.М. Краткий радиотехнический справочник. Техника радиовещательного приёма / Б.М.Богданович, Э.Б. Ваксер. - Минск : Беларусь , 1976. - 335 c.
  621.396.62
  Богданович Б.М. Радиоприемные устройства с большим динамическим диапазоном / Б.М.Богданович - М. : Радио и связь , 1984. - 176 c.
  621.396.62
  Боголюбов А.Н. Популярно о роботехнике / А.Н.Боголюбов, Д.А. Никитин. - К. : Наук.думка , 1989. - 198 c.
  621.865.8
  Богорад А.А. Грузоподъемные и транспортные машины : учебник для техникумов. - М. : Металлургия , 1989. - 416 c.
  621.85
  Богородицкий Н.П. Материалы в радиоэлектронике : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков. - М.; Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 352 c.
  621.315.61 + 621.318.1
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 7-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 304 c.
  621.315
  Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учебник для вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 5-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1969. - 408 c.
  621.315
  Богородицкий Н.П.и др. Электротехнические материалы / Богородицкий Н.П., В.В. Пасинков, Б.М. Тареев - 6-е изд. перераб. . - Л. : Энергия , 1977. - 347с. c.
  621.315.5/6
  Богуславский П.С. Немецко - русский словарь по измерительной технике: ок. 28 000 терминов / под ред. А.М.Мелик - Шахназарова. - М. : Рус.яз. , 1984. - 567 c.
  811.112.2=161.1 : 621.317(038)            81.2Нем-4
  Богуслаев В.А. Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способности деталей ГТД / В.А.Богуслаев, В.К.Яценко, В.Ф.Притченко. - К. : Манускрипт , 1993. - 332 c.
  621.438
  Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : навч. посібник для машинобуд. спец. вищ. навч. закл. - Львів : Світ , 2003. - 327 c.
  658.562 + 658.516+006.1+006.91+ 621.753]: 621(075.8)
  Бойкова В.О. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В.О.Бойкова, Н.І.Поворозник; за ред. А.М.Сільвестрова. - К. : Корнійчук , 2000. - 113 c.
  621.382 + 621.317
  Бойцов В.В. Горячая штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 304 c. - ((Профтехобразование.Кузнечно-штамповочное производ).
  621.735.016.2
  Бойцов В.В. Горячая объемная штамповка : учебник для сред.проф.-техн.училищ / В.В.Бойцов, И.Д.Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 264 c.
  621.735.016.2
  Боков В.Н. Детали машин. Атлас : учеб.пособие для машиностр.спец.техникумов / В.Н.Боков, Д.В.Чернилевский, П.П.Будько. - М. : Машиностроение , 1983. - 164 c.
  621.81
  Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача : учебник для авиац.вузов и фак. - М. : Высш.шк. , 1964. - 460 c.
  621.1.016
  Болгарско - русский и русско - болгарский словарь по деталям машин. / сост. А.Ваховский, С.Манчева. - М. : Сов.энциклопедия , 1970. - 352 c.
  811.163.2=161.1(038) : 621.81            81.2Болг
  Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 272 c.
  621ю753(075.8)
  Болотин И.Б. Измерения в переходных режимах короткого замыкания / И.Б.Болотин, Л.З.Эйдель. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1981. - 192 c.
  621.317
  Болотин Х. Л. и др. Станочные приспособления / Х. Л. Болотин,Ф. П. Костромин - 5-е изд., перероб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1973. - 344 с. c.
  621.9.06
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 344 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л. Станочные приспособления. Конструирование и расчет : учеб.пособие для вузов / Х.Л.Болотин, Ф.П.Костромин. - 4-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1956. - 316 c.
  621.9.06-229.001.6
  Болотин Х.Л., Костромин Ф.П. Станочные приспособления - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1973. - 344 c.
  621.9.06 - 229
  Болховининов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка : учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1965. - 508 c.
  669.017 + 621.78
  Бондаренко А.Д. Современная технология : теория и практика. - К.; Донецк : Вища шк. , 1985. - 171 c.
  621.002.
  Бондаренко А.І. Проектування технологічного оснащення : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ін-т змісту і методів навчання.Черкаський інж.-технол.ін-т. - К. : ІЗМН , 1996. - 488 c.
  621.002.72
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Будівельник , 1976. - 253 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко В.П. Справочник электромонтажника / В.П.Бондаренко, М.И.Плетник. - 2-е изд., перераб . - К. : Будівельник , 1971. - 308 c.
  621.3.035.9
  Бондаренко С.Г Технології механоскладального виробництва : монографія. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - -357 c.
  621.002
  Бондаренко С.Г. Технологічні задачі механоскладального виробництва: : посібник. - Ніжин : Аспект-Поліграф , 2008. - 219 c.
  621.002.72
  Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва : навч.посібник для вищ. навч.закл. - К. : ІСДОУ , 1993. - 541 c.
  621.002.72            621.91.002
  Бондаренко С.Г. Організація технологічних ресурсів : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2012. - 243 c.
  621.002
  Бондарь В.А. Генераторы линейно - измеряющегося напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 161 c.
  621.373.14
  Бонч-Осмоловский М.А. Селективная сборка. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.757
  Боренштейн Ю.Н. Исполнительные механизмы захватывающих устройств. - Л. : Машиностроение , 1982. - 232 c.
  621.868.277.7-231
  Борисов Б.Я. Лабораторный практикум по резанию металлов : учебник для втузов - М.;К : Машгиз , 1963. - 80 c.
  621.9(076)
  Борисов В.Г Практикум радиолюбителя по цифровой технике / В.Г.Борисов, А.С.Партин - М. : Патриот : Символ-Р , 1991. - 144 c. - ((Приложение к журн.``Радио``).).
  621.396
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 126 c.
  621.396.62
  Борисов В.Г. Радиотехнический кружок и его работа. - М. : Радио и связь , 1983. - 103 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 1061)).
  621.396
  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - 7-е изд., перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1986. - 439 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1101).).
  621.396
  Борисов В.Г. Измерительная лаборатория начинающего радио-любителя : учеб. пособие / Борисов В.Г., Фролов В.В. - 2-е . - М : Радио и связь , 1992. - 128 c.
  621.317.7
  Борисов В.И. Общая методология конструирования машин - М. : Машиностроение , 1978. - 120 c.
  621.001.66
  Борисов Ю.М. Электрооборудование подъемно - транспортных машин : учебник для втузов / Ю.М.Борисов, М.М.Соколов - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.
  621.86./87 : 62-83
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебник для вузов / Ю.М.Борисов, Д.Н.Липатов, Ю.Н.Зорин - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борисов Ю.М. Электротехника : учебн. для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1985. - 551 c.
  621.3
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов - 3-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 264 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Техніка , 1982. - 383 c.
  621.396.6.001.66
  Борноволоков Э.П. Радиолюбительские схемы / Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов. - К. : Техніка , 1979. - 399 c.
  621.396.6.001.66
  Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 726 c.
  621.757.07 +621.002.72
  Боровик С.С. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры / С.С.Боровик, М.А.Бродский. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 320 c.
  621.396.6.004.67
  Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б.Бородулин, В.А.Гусев, Г.В.Попов. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  621.314.222.6.001.63 : 658.512.011.56
  Борьба с вибрацией и шумом в кузнечном производстве / Г.В.Дуганов, А.И.Храмой, М.С.Коган и др.; под ред. Г.В.Дуганова. - К. : Техніка , 1984. - 101 c.
  621.73 : 628.517
  Борьба с шумом стационарных энергетических машин / Ф.Е.Григорьян, Е.И.Михайлов, Г.А.Ханин, Ю.П.Шевье. - Л. : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621.311 : 628.517.2
  Бочаров Ю.А. Винтовые прессы. - М. : Машиностроение , 1976. - 247 c.
  621.979
  Бочков В.М. Розрахунок та конструювання металлорізальних верстатів : підручник для вищ. навч. закл. / В.М.Бочков, Р.І.Сілін, О.В.Гаврильченко; за ред. Р.І.Сіліна. - Львів : Бескид Біт , 2008. - 447 c.
  621.9.06.001.6
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : навч.посібник / за ред. Р.І.Сіліна - Львів : держ.університет ’’Львівська політехніка’’ , 2000. - 380 c.
  621.9.06
  Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : Навчальний посібник / В.М.Бочков,Р.І.Сілін; За ред.Сіліна Р.І. - Львів : Вид-во Державного унів-ту`Львівська політехніка` , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52
  Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва / За ред. Сіліна Р.І. - Львів : Видавництво Державного університету ``Львівська по , 2000. - 380 c.
  621.9.06-52            Ж605я73
  Бошняк Л.Л. Измерения при теплотехнических исследованиях. - Л. : Машиностроение , 1974. - 448 c.
  536.5 : 621.1.016
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники : учеб.пособие для вузов / М.А.Боярченков, А.Г.Черкашин. - М. : Высш.шк. , 1976. - 383 c.
  621.318.3 : 004.083
  Брагин В. В. Проектирование высоконапряженных цилиндрических зубчатых передач / В. В. Брагин, Д. Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1991. - 224 c.
  621.833.001.63
  Брамм П. Микропроцессор 80386 и его программирование / П. Брамм, Д. Брамм; пер. с англ. А.И.Шереметьева, К.Г.Финогенова ;под ред. Н. Г. Волкова. - М. : Мир , 1990. - 447 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Браславский В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1975. - 160 c.
  621.787.4
  Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 224 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Браславский И. Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод : учеб. пособие для вузов / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков. - М. : Академия , 2004. - 249 c.
  62-83-52 : 621.313.333
  Брауде В. И. Вероятностные методы расчета грузоподъёмных машин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  621.873/.875 : 519.81
  Брауде В. И. Надежность подъёмно-транспортных машин : учеб.пособие для вузов / В. И. Брауде, Л. Н. Семенов. - Л. : Машиностроение , 1986. - 183 c.
  621.86/87-192
  Брауде В. И. Системные методы расчета грузоподъёмных машин / В.И.Брауде, М.С.Тер-Мхитаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 181 c.
  621.86/87
  Браун Д. А. Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Д. А. Браун, А. М. Разыграев. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш. шк. , 1965. - 374 c.
  621.7
  Браун Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1982. - 191 c.
  621.891.001.57
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Бродский М.А. Переносные телевизоры : справочн. пособие / М.А.Бродский - 3-е,стереотип. . - Минск : Высшэйшая школа , 1994. - 349 c.
  621.397.62
  Бромлей М. Ф. Гидравлические машины и холодильные установки : учебник для вузов . - М. : Стройиздат , 1971. - 260 c.
  621.5
  Брон Л. С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л. С. Брон, Ж. Э. Тертаковский. - 3-е изд, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06-82
  Брон Л.С. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий / Л.С.Брон,Ж.Э.Тартаковский - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 328 c.
  621.9.06
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.1. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1987. - 319 c.
  621.313
  Брускин Д. Э. Электрические машины : 2-х ч.. Т.2. : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.313
  Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины : учеб. для электротехн. спец. вузов / Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович, В.С.Хвостов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1990. - 528 c.
  621.313 + 621.313-181.48
  Брюханов А.Н. Ковка и объемная штампока - 2-е изд., переаб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1975. - 402 с. c.
  621.735
  Буга Н. Н. Радиоприёмные устройства : учеб. для вузов спец. ``Радиосвязь и радиовещание`` / Н. Н. Буга, А. И. Фалько, Н. И. Чистяков; под ред. Н. И. Чистякова - М. : Радио и связь , 1986. - 320 c.
  621.396.62
  Будішев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник для вузів неелетротехн. спец. - Львів : Афіша , 2001. - 423 c.
  621.3 + 621.38 + 004.272.4-181.48            621.3 + 621.38 + 681.325.5-181
  Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання : навч. посібник / Букович Н.В., Міркевич Г.Н. - К : НМК ВО , 1991. - 221 c.
  621.311.014
  Булатов Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве. - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  678.644 : 621
  Буловский П.И. Автоматизация селективной сборки приборов / П.И. Буловский, Г.В. Крылов, В.А. Лопухин. - М. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  681.2 : 621.757 : 658.011.56
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов : учебник для сред. спец. учеб. заведений / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 280 c.
  621.317.002
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменко, К.В. Зимин. - 2-е изд . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1984. - 232 c.
  621.397.132.004.67
  Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка : підручник для енерг. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., випр . - К. : Техніка , 2006. - 319 c.
  621.1.016 + 536
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Техніка , 1984. - 264 c.
  621.396
  Бункин В.А. Решение задач оптимизации в управлении машиностроительным производством / В.А.Бункин, Б.Я.Курицкий, Ю.А.Сокуренко. - Л. : Машиностроение , 1976. - 232 c.
  658.012.12 : 621
  Буралев Ю.В. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей : учебник для сред. ПТУ / Ю.В. Буралев, О.А. Мартинов, Е.В. Кленников. - 2-е изд . - М : Высш. шк. , 1982. - 272 c. - (Проф. - техн. образование).
  621.431.73.03
  Бурба А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских : учеб.пособие для техн. спец. электротехникумов связи. - М : Радио и связь , 1988. - 232 c.
  621.31.002.72
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно - варіаційні вимірювальні системи : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 224 c.
  621.317.73
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учеб. пособие для вузов / С.Ф.Бурдаков, В.А.Дьяченко, А.Н.Тимофеев. - М. : Высш. шк. , 1986. - 264 c.
  621.865.8.001.63
  Бурко В.Г. Бытовые акустические системы: эксплуатация, ремонт : справ. пособие / В.Г. Бурко, П.М.Лямин. - Минск. : Беларусь , 1996. - 350 c.
  621.396.623
  Бурков В.В. Автотракторные радиаторы : справ.пособие / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. - Л. : Машиностроение , 1978. - 216 c.
  629.331-714 : 621.43-714            629.3-714
  Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. - М. : Транспорт , 1975. - 80 c.
  629.331.004 : 621.43-714
  Буртаев Ю. В. Теоретические основы электротехники : учебник для электротехн. спец. техникумов / Ю. В. Буртаев, П. Н. Овсянников; под ред. М. Ю. Зайчика. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 551 c.
  621.3.01
  Буряк В.М. Експлуатація електрообладнання систем електропостачання : Навчальний посібник - 2-ге вид.,перероб.та випр. . - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 483 c.
  621.311
  Бусленко В. Н. Наш коллега - робот. - М. : Мол.гвардия , 1984. - 222 c. - (Эврика).
  621.865.8
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 415 c.
  [621.313.292 + 621/313.392] (075.8)
  Бут Д. А. Бесконтактные электрические машины : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 255 c.
  621.313.292 + 621.313.392 (075.8)
  Бушенян Д. В. Несоосные винтовые механизмы. - М. : Машиностроение , 1985. - 112 c.
  621.833.3
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 280 c.
  6219.06:621.833.052
  Бушуев В. В. Тяжелые зубообрабатывающие станки / В. В. Бушуев, С. П. Налетов. - М. : Машиностроение , 1976. - 302 c.
  621.9.06 : 621.833.052
  Быков В. В. Газовые резаки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 84 c. - (Б-ка газосварщика. ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791
  Быков В. В. Газопламенные горелки / В. В. Быков, Т. С. Файзулина; под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 72 c. - (Б-ка газосварщика.ВНИИАВТОГЕНМАШ).
  621.791.034
  Быков В. П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1989. - 254 c.
  658.512.011.56:621.002
  Быков М. А. Электрические измерения электрических величин / М. А. Быков, Е. М. Лебедева, Т. Б. Липеровская; под ред. А. С. Касаткина. - М. : Б. И. , 1973. - 316 c. - (Москов.горный ин-т).
  621.317
  Быков Р. Е. Системы учебного телевидения / Р. Е. Быков, В. И. Киврин, Н. В. Лысенко. - М. : Радио и связь , 1987. - 80 c.
  621.397.13:74.58
  Былянски П. Цифровые системы передачи / П. Былянски, Д. Ингрем; пер. с англ.; под ред. А. А. Визеля. - М. : Связь , 1980. - 360 c.
  621.39 : 621.376.5
  Быстров Ю. А. Сто схем с индикаторами / Ю. А. Быстров, А. П. Гапунов, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1990. - 109 c. - (МРБ. Массовая радиобиблиотека; вып. 1134).
  621.3.085.3
  Быстров Ю. А. Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1985. - 239 c.
  004.33 : 621.383            681.327 : 621.383
  Быстров Ю. А. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. - М. : Высшая школа , 1989. - 286 c.
  621.37/.39
  Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й. К. Марцинкявичус, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; под ред. А.-Й. К. Марцинкявичуса. - М. : Радио и связь , 1988. - 224 c.
  621.382.049.77
  Бытовая электроакустическая аппаратура : справочник / И.А. Алдошина, В.Б. Бревдо, Г.Н. Веселов.и др. - М. : КУбК-а , 1996. - 320 c.
  621.395.6
  Бэннер Е. Электронные измерительные приборы / пер. с англ. Е.П. Костиной, Н.Н. Кузнецовой. - М. : Машгиз , 1961. - 452 c.
  621.385
  Бэрк Г.Ю. Справочное пособие по магнитным явлениям / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 384 c.
  537.6/.8+621.3.013
  Бялковская В.С. Экономика машиностроительной промышленности СССР : учеб. для вузов / В.С. Бялковская, М.Н. Демченко, В.Б. Косичкина. - М. : Машиностроение , 1978. - 415 c.
  621.003 : 338.45
  В помощь конструктору-станкостроителю / В.И. Калинин, В.Н. Никифоров, Н.Я. Аникеев. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  В помощь радиолюбителю Т.88. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.96. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.109. : сборник. / Сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.110. : сборник. / сост. И.Н. Алексеева - М. : Патриот , 1991. - 62 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.112. : сборник. / сост. А.В. Дьяков. - М. : Патриот , 1956. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.89. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.90. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1985. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.97. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 78 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.98. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1987. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.103. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.104. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 79 c.
  621.396
  В помощь радиолюбителю Т.105. : сборник. - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 80 c.
  621.396
  В помощь радиолюбптелю Т.99. : сборник - М. : изд-во ДОСААФ , 1987. - 77 c.
  621.396
  В.А. Кривоухов Резание металлов - М. : Машгиз , 1954. - 472 c.
  621.9
  В.И.Юдин Теория механизмов и машин : учебник для студентов машиностроит.спец.втузов / Юдин В.И., Петрокас Л.В. - М. : Высшая школа , 1967. - 528 c.
  621.01
  В.С.Лысанов Высокопроизводительный инструмент из эльбора / В.С.Лысанов - М. : Машиностроение , 1975. - 35 c. - (Обраб.деталей абразивным, алмазным и эльборовым ин).
  621.922.3:6114.6.08
  В.С.Лысанов Эльбор в машиностроении / под ред. проф. В.С. Лысанова - Л. , 1978.
  621.921.3
  Вайда З. Современная видеозапись / пер. венг. И. С. Балаша; под. ред. Л. С. Виленчика. - М. : Радио и связь , 1987. - 172 c.
  621.397
  Вайнберг И. Б. Электрохимическое шлифование токопроводящими абразивными и алмазными кругами / И. Б. Вайнберг, В. Г. Васильев. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923.047
  Вайнер Я. В. Технология электрохимических покрытий : учеб. для техникумов / Я. В. Вайнер, М. А. Дасоян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 464 c.
  621.357.74
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 535 c.
  621.86/.87
  Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 431 c.
  621.86/.87
  Вайнтруб Д. А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве : справ. пособие / Д. А. Вайнтруб, Ю. М. Клепиков; под ред. С. П. Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1975. - 240 c.
  621.73.073 : 658.524(031)
  Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 64 c.
  658.345 : 621.31.004
  Вакина В. В. Машиностроительная гидравлика.Примеры расчётов : учеб.пособие для техн. спец вузов / В. В. Вакина, И. Д. Денисенко, А. Л. Столяров. - К. : Вища шк. , 1987. - 207 c.
  621-82.001.24 + 621.22.001.24
  Вакуумная техника : справочник / Е. С. Фролов, В. Е. Минайчев, А. Т. Александрова и др.; под. общ. ред. Е. С. Фролова, В. Е. Минайчева. - М. : Машиностроение , 1985. - 359 c.
  621.52
  Валишвили Н.В. Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ. - М. : Машиностроение , 1976. - 278 c.
  621.81.001.24 : 004.382.7
  Вальдберг А. Ю. Технология пылеулавливания / А. Ю. Вальдберг, Л. М. Исянов, Э. Я. Тарат. - Л. : Машиностроение , 1986. - 192 c.
  621.928.9
  Вальцетокарное дело / Л. А. Томашев, Н. Н. Огарков, В. Е. Соколов и др. - Челябинск : Металлургия , 1989. - 415 c.
  621.771.07
  Ванторин В. Д. Механизмы приборных и вычислительных систем : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1985. - 417 c.
  621.01
  Вариконды в электронных импульсных схемах / В. Ю. Булыбенко, Т. Н. Вербицкая, В. Ф. Анцифарова и др.; под. ред. В. Б. Булыбенко. - М. : Сов. радио , 1971. - 272 c.
  621.374
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1990. - 101 c.
  681.325.5:621.389.049.77:64.06
  Варламов И. В. Микропроцессоры в бытовой технике / И. В. Варламов, И. Л. Касаткин. - М. : Радио и связь , 1987. - 81 c.
  681.325.5:621.382.049.77:64.06
  Варламов Р. Г. Эксплуатация и ремонт современных микрокалькуляторов. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Легпромбытиздат , 1988. - 95 c.
  044.388.2 : 621.382.049.77.004
  Варшавер Б. А. Расчет и проектирование импульсных усилителей : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 288 c.
  621.375
  Варшавский И. Л. Как обезвредить отработавшие газы автомобиля / И. Л. Варшавский, Р. В. Малов. - М. : Транспорт , 1968. - 128 c.
  621.43.068
  Варыпаев В. Н. Химичесике источники тока : учеб. пособие для вузов / В. Н. Варыпаев, М. А. Дасоян, М. А. Никольский; под. ред. В. Н. Варыпаева. - М. : Высш.шк. , 1990. - 238 c.
  621.351
  Васецкий Ю. М., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. Электромагнитное взаимодействие токовых контуров с электропроводной средой - К. : ТОВ Про Формат , 2019. - 221 c.
  621.3.011
  Василевсикй П. Ф. Технология стального литья : монография. - М. : Машиностроение , 1974. - 408 c. - (Инж. монографии по литейному пр-ву).
  621.74.04 : 669.14
  Василевский В. И. Автомобильные генераторы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1978. - 159 c.
  621.43.044.6:629.13
  Василевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв`язаних роторних машин : монографія / О. М. Василевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 155 c.
  621.313.333 - 133:621.317
  Васильев А.С. Основы метрологии и технического измерения : учеб. пособие для сред. ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 240 c.
  006.91 + 621 : 53.08
  Васильев В. А. Справочник литейщика : пособие для формовщиков, заливщиков, модельщиков, мастеров, технологов и нормировщиков / В. А. Васильев, А. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1983. - 142 c.
  621.74
  Васильев В. В. Теплотехнические приборы и их проверка : учеб. пособие. - Л. : ВИКИ им. А. Ф. Можайского , 1977. - 165 c. - (Воен. инж. ин-т им. А.Ф. Можайского).
  621.1.016
  Васильев В. З. Справочные таблицы по деталям машин. Дополнение к 1 и 2 тт. : для работн. констр. и технол. бюро и студентов втузов. / В.З.Васильев, А.А.Кохтев, В.С.Цацкин, К.А.Шапошников. - М. : Машиностроение , 1966. - 396 c.
  621.81
  Васильев В. И. Системы связи : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизир. системы управления`` / В. И. Васильев, А.П. Буркин, В. А. Свириденко. - М. : Высш. шк. , 1987. - 280 c.
  621.39
  Васильев Г. Н. Автоматизация проектирования металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1987. - 280 c.
  621.9.06 :658.512.011.56
  Васильев Д. И. Основы проектирования деформирующего инструмента : учеб. пособие для вузов / Д. И. Васильев, М. А. Тылкин, Г. П. Тетерин. - М. : Высш. шк. , 1984. - 223 c.
  621.73
  Васильев Е. А. Отливки из ковкого чугуна. Производство, свойства, применение. - М. : Машиностроение , 1976. - 239 c.
  621.74 : 669.131.8
  Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля: : монография. - Луганск : изд-ао ВНУ им. В.Даля , 2009. - 237 c.
  621. 426
  Васильев К. В. Плазменно-дуговая резка / под ред. И. А. Антонова, Д. Л. Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 111 c. - (Б-ка газосварщика).
  621.791.947.55
  Васильев С. Е. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики : справочник / С.Е.Васильев, Б.М.Забарский, Е.И.Забокрицкий. - К. : Наук. думка , 1966. - 711 c.
  621.3-52
  Васильєва Л. Д. Напівпровідникові прилади : підруч. для вищ.навч.закл. / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко. - К. : Кондор: Політехніка , 2003. - 386 c.
  621.382
  Васильєва Л. Д. та інш. Напівпроводникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва,Б.І. Медведенко, Ю. І. Якименко - К.: : ІВЦ"Політехника" , 2008. - 556 с. c.
  621.382(075.8)            32.852
  Вашкевич Н. П. Электромагнитная техника : учеб. пособие для вузов / Н. П. Ванкевич, Н. П. Сергеев, Г. Н. Чижухин. - М. : Высш. шк. , 1985. - 250 c.
  621.318.3+681.31
  Введение в специальность: электрические машины и автоматизация промышленных установок / А. В. Новиков, Н. Г. Попович, И. М. Постников и др. - К. : Вища шк. , 1981. - 191 c.
  621.313
  Вдовин С. И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М. : Машиностроение , 1988. - 160 c.
  621.983:004.382.7
  Вейц В.Л. Динамика машинных агрегатов с двигателими внутренего сгорания / В.Л.Вейц, А.Е.Кочура. - Л. : Машиностроение , 1976. - 383 c.
  621.43.011
  Вейц В.Л. Геометрия зацепления зубчатых передач. Вып.2 / В.П.Вейц, А.М.Волженская,Н.И. Колчин ; под ред.Е.Г.Гинзбурга. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1978. - 136 c. - (Б-чка зубореза).
  621.833
  Вейц В.Л. Электромеханические зажимные устройства станков и станочных линий. Расчет и конструирование / В.Л.Вейц., Л.И.Фридман. - Л. : Машиностроение , 1973. - 264 c.
  621.9.06-229
  Великанов К. М. Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособие для вузов / К.М.Великанов, В.Ф.Власов, К.С.Карандашова; под ред. К. М. Великанова. - 3-е изд., перераб. и доп . : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.003 + 338.45
  Великанов К. М. Экономичные режимы резания металлов / К. М. Великанов, В. И. Новожилов. - Л. : Машиностроение , 1972. - 120 c.
  621.91
  Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода Т.1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 237 c.
  621.313 (075.8)
  Вендик О. Г. Корпускулярно-фотонная технология : учеб. пособие для вузов / О. Г. Вендик, Ю. Н. Горин, В. Ф. Попов. - М. : Высш. шк. , 1984. - 240 c.
  621.382
  Вениаминов В. Н. Микросхемы и их применение : справ. пособие / В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 239 c. - (Массовая радиобиблиотека: вып. 1143).
  621.382.049.77
  Вениаминов В.Н. Микросхемы и их применение : Справ. пособие / Вениаминов В.Н., Лебедев О.Н., Мирошниченко А.И. - 3-е . - М : Радио и связь , 1989. - 240 c.
  621.3.049.77
  Веников В. А. Кибернетические модели электрических систем : учеб. пособие для вузов / В. А. Веников, О. А. Суханов. - М. : Энергоиздат , 1982. - 327 c.
  621.311.001.573.5 : 681.5
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 415 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Веников В. А. Теория подобия и моделирования. Применительно к задачам электроэнергетики : учебник для вузов / В. А. Веников, Г. В. Веников. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 439 c.
  621.311 : 519.87
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 472 c.
  621.311
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1970. - 472 c.
  621.311.1
  Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Омельченко, В.В.Путников. - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.865.8-83 : 621.313.13-181.48
  Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.892.097 : 621.431
  Вербовский Г. Г. Расчеты зубчатых и червячных пердач.Основы теории и примеров расчета : учеб. пособие для вузов. - Харків : Изд-во ХГУ , 1958. - 148 c.
  621.833
  Вереина Л.И. Конструкции и наладка токарно-затыловочных станков : учебник для ПТУ / Л.И.Вереина,Б.А.Усов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 191 c. - ((Профтехобразование)).
  621.941.1
  Верников А. Я. Магнитные и электромагнитные приспособления в металлообработке. - М. : Машиностроение , 1984. - 157 c.
  621.9.06-229
  Верховцев О. Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О. Г. Верховцев, К. П. Лютов. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 198 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю.Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка / О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 207 c.
  621.31.002 + 621.396.6
  Верщака А. С. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями / А. С. Верщака, И. П. Третьяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 190 c. - (Б-ка инструментальщика).
  621.9.025.72
  Веселовский О. Н. Линейные и асинхронные двигатели / О. Н. Веселовский, А. Ю. Коняев, Ф. Н. Сарапулов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.313.333
  Веселовский С. И. Разрезка материалов. - М. : Машиностроение , 1973. - 360 c.
  621.93
  Вестник Харьковского политехнического института. Т.148. Прикладная механика и процессы управления. Вып.1 - Х. : Вища шк. , 1979. - 76 c.
  621.01 + 681.5
  Вестник Харьковского политехнического института.№ 226 Т.226. Машиностроение. Вып.15. - Х. : Вища шк. , 1985. - 84 c.
  621
  Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 5-е изд. . - М. : Энергия , 1967. - 472 c.
  621.313-83
  Вешкельский С. А. Справочник моториста установок с ДВС :вопросы и ответы. - Л. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.43
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - Л. : Машиностроене , 1987. - 143 c.
  621.431.004
  Вешкельский С. А. Техническая эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учеб. для машиностроит. техникумов / С. А. Вешкельский, Б. С. Лукьянченко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1986. - 136 c.
  621.431.004
  Взаимозаменяемость,стандартизация и техническое измерения : Учебник для приборостроит.специальностей везов / О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский; О.Ф.Тищенко,А.С.Валединский - М. : Машиностроение , 1977. - 358 c.
  621.753
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Взоров Б.А. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Г. Арабян и др.; Под общ. ред. Б.А. Взорова - М. : Машиностроение , 1981. - 535 c.
  621.436
  Вибрационные преобразователи движения / Р. Ю. Бансявичюс, А. К. Бубулис, Р. А. Волченкова и др.; под ред. К. М. Рагулькиса. - Л. : Машиностроение , 1984. - 64 c. - (Б-ка инженера. Вибрационная техника. Вып. №1).
  621.01-:62-868
  Вибрационные станки для обработки деталей / А. П. Бабичев, В. Б. Трунин, Ю. М. Самодумский, В.П.Устинов. - М. : Машиностроение , 1984. - 168 c.
  621.9.06.048.6 : 62-868
  Виброакустическая диагностика машин и механизмов / Генкин М.Д., Соколова А.Г. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621:534.647            621
  Видениекс П. О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П. О. Видениекс, Я. Я. Вентиньш, А. А. Кривченков. - М. : Радио и связь , 1987. - 296 c.
  681.325.5-181.48:621.396.6.002
  Видеокамеры : альбом схем. Вып.2. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 118 c.
  621.397.6 : 778.536.425
  Видеокамеры. Вып.1. Принципиальные электрические схемы. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 59 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Видеокамеры. Приложение к вып.№1. Структурные схемы. Осциллограммы. Справочные данные микросхем. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 66 c.
  621.397.642 : 778.536.425
  Винников И.З. Паяльные работы : учеб. пособ. - М. : Высш. шк. , 1966. - 176 c.
  621.79
  Винников И.З. Сверловщик : учеб. пособие / И.З. Винников, М.И. Френкель. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1971. - 287 c.
  621.95
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.1. Основы телевидения.Устройство и ремонт современных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 6-е изд . - СПб. : КОРОНА - принт , 2000. - 412 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов В.А. Уроки телемастера : в 2 т. Т.2. Устройство и ремонт зарубежных цветных телевизоров : учеб.- справ. пособие / В.А. Виноградов, В.А. Прянишников. - 2-е изд . - СПб. : КОРОНА-принт , 2000. - 396 c.
  621.397.6.004.6
  Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ с тяжелыми трассами. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.315.17
  Виноградов И.Э. Противоизносные присадки к маслам (противозадирные, противоизносные и антифрикционные). - М. : Химия , 1972. - 272 c.
  621.892/.893            621.81
  Виноградов Н.В. Обмотчик электрических машин : учеб. для сред. проф -тех. училищ. - 9-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1977. - 312 c. - (Профтехобразование. Электрические машины).
  621.313
  Виноградов Ю.Д. Электронные измерительные системы для контроля малых перемещений / Ю.Д.Виноградов, В.М.Машинистов, С.А.Розентул. - М. : Машиностроение , 1976. - 142 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.317
  Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности / В.А. Винокуров, С.А. Куркин, Г.А. Николаев; под ред.Б.Е. Патона. - М. : Машиностроение , 1966. - 576 c.
  621.791
  Винокуров В.Д. Электрорадиоизмерения : учеб пособ.для вузов / В.Д. Виноградов, С.И. Каплин, И.Г. Петелин; под. ред.:В.И. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Витенберг Ю.Р. Зубообрабатывающие станки и инструменты в приборостроении / Ю.Р.Витенберг, Н.П.Соболев. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 284 c.
  621.919 : 621.833            621.919
  Витовые компрессорные машины : справочник / П.Е. Амосов, Н.И.Бобриков, А.И.Шварц, А.Л.Верный. - Л. : Машиностроение , 1977.
  621.514.5
  Вихерт М.М. Топливная аппаратура автомобильных двигателей. Конструкция и параметры / М.М.Вихерт, М.В.Мазинг. - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.436.03
  Вишеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. - 6-е изд., испр . - М. : Энергия , 1977. - 432 c.
  621.313-83            62-83
  Вишенков С.А. Химические и электрохимические способы осаждения металлопокрытий. - М. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.793
  Вишневецкий Л.М. Я - электроналадчик / Л.М.Вишневецкий, Л.Г.Левин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 160 c. - (Б-ка электромонтера; вып.592).
  621.31.07
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н.Вишневский, В.М.Немировский, А.А.Рогачев. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.317.75            31.22
  Вишницкий А.Л. Электрохимическая и электромеханическая обработка металлов / А.Л.Вишницкий, И.З.Ясногорский, И.П.Григорчук; под ред. Л.Я.Попилова. - Л. : Машиностроение , 1971. - 212 c. - (Б-чка электротехнолога).
  621.9.04
  Владзиевский А.П. Основы автоматизации производства в машиностроении : учебник для техникумов / А.П.Владзиевский, А.П.Белоусов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1974. - 352 c.
  621.91 : 658.011.56
  Владиславлев А.П. Электрическое моделирование динамики систем с распределенными параметрами / А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман. - М. : Энергия , 1978. - 222 c.
  621.311.1.001.57
  Власов А. Ф. Безопасность труда при обработке металлов резанием : Учеб. пособие для средних проф-тех. училищ - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 88 c.
  621.9
  Власов С.Н. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальних станков / С.Н. Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1972. - 264 c.
  621.9.06-52
  Власов С.Н. Устройство, наладка и обслуживание металлобрабативающих станков и автоматических линий : учеб. для машиностроит. техникумов / С.В. Власов, Г.М. Голович, Б.И. Черепаков - М. : Машиностоение , 1983. - 439 c.
  621.9.06
  Власов С.Н. Спарвочник молодого наладчика агрегатных станков и автоматических линий / С.Н.Власов, Б.И. Черпаков - М. : Высш.шк. , 1991. - 383 c.
  621.9.06-529-77(035.5)            34.63
  Власов С.Н. Устройство, накладка и обслуживание металлобрабатывающих станков и автоматических линий : учеб. пособие / Власов С.Н., Годович Г.М., Черпаков Б.И. - М : Машиностроение , 1983. - 439 c.
  621.9.06
  Власов С.П. Справочник молодого наладчика автоматических линий и специальных станков / С.П. Власов, Б.И. Черпаков - 3--е изд., переаб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1983. - 256 c. - (Профтехобразование.Обраб. резанием).
  621.9.06-52
  Водяная система регулирования паровых турбин / В.Н.Веллер, Г.А.Киракосянц, Д.М.Левин, В.В.Лыско; под общ. ред. В.Н.Веллера. - М. : Энергия , 1970. - 264 c.
  621.165
  Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях : навч.посібник / С.В.Войтко, К.П.Ангелов. - К. : Знання , 2007. - 295 c.
  621.39 :658.012.32
  Войцеховский Я. Радиоэлектронниые игрушки.Электроника дома, на работе,в школе / пер. с польск. - М. : Сов. радио , 1976. - 608 c.
  621.396.6
  Волков В.М. Микроэлектроника / В.М. Волков,А.А. Иванько, В.Ю.Лапий; под.ред.В.Ю. Лапия. - К. : Техніка , 1983. - 263 c. - (Б-ка инженера).
  621.382.049.77
  Волков В.М. Проектирование средств измерения проходящей мощности : навчальній посібник - Х. : ХТУРЕ , 2000. - 160 с. c.
  621.317.82
  Волков В.С . Радиолюбительский измерительный прибор. - М. : Радио и связь , 1983. - 40 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1065).
  621.396.08
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учебник для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 335 c.
  621.313 : 681.5
  Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики : учеб. пособ.для вузов / Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.313 : 681.5
  Волконский В.А. Оптимальные тарифы на электроэнергию - инструмент энергосбережения / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.1.003.13.004.18
  Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, С.В. Бондаренко и др.; под ред. Д.П. Волкова и А.Ф. Крайнева. - К. : Техніка , 1976. - 221 c.
  621.833.7
  Володин А.А. Финансы машиностроения : учеб. для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 216 c.
  336:621
  Волосатов В.А. Ультразвуковая обработка. - Л. : Лениздат , 1973. - 247 c. - ((Для молодых рабочих)).
  621.9.048
  Волошкин Н.П. Капитальный ремонт быстроходных дизелей / Н.П.Волошкин, В.Я.Попов, И.Б.Тартаковский. - М. : Машиностроение , 1971. - 480 c.
  621.436
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.3. : підручник для вищ.навч.закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 527 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.2. : підручник для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 443 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці. : у 4 т. Т.1. : підручник для вищ. навч.закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 578 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.4. : підруч. для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 495 c.
  621.372
  Волчкевич Л.И. Автооператоры / Л.И.Волчкевич, Б.А.Усов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 216 c.
  621.9.067:62-52
  Волчкевич Л.И. Комплексная автоматизация производства / Л.И.Волчкевич, М.П.Ковалев, М.М.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1983. - 269 c.
  621.001 : 658.012.011.56
  Волчкевич Л.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.2. Системы управления и целевые механизмы : учеб.пособие для машиностр.вузов / Л.И.Волчкевич, М.М.Кузнецов, Б.А.Усов; под ред. Г.А.Шаумяна. - М. : Высш.шк. , 1976. - 336 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  ВолчкевичЛ.И. Автоматы и автоматические линии : в 2 т. Т.1 . Основы проектирования : учеб пособие для машиностр. вузов / Л.И. Волчкевич, М.М. Кузнецов, Б.А. Усов; под ред. Г.А. Шаумяна. - М. : Высш. шк. , 1976. - 230 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Волынский Б.А. Электротехника : учеб. пособие для неэлетротехн. вузов / Б.А.Волынский, Э.Н.Зейн, В.Е.Шатерников. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 526 c.
  621.3
  Вольдек А. И. Электрические машины - М. - Л. : Энергия , 1966. - 782 c.
  621.313
  Вольдек А.И. Электрические машины : учебник для втузов. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1978. - 832 c.
  621.313(075.8)
  Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процесы на поверхности полупроводников при хемосорбции. - М. : Наука , 1987. - 431 c.
  621.315.592:[539.21+541.183]
  Вораксо Л.С Основы проектирования электрооборудования станков. / Л.С.Вораксо, А.С.Родионов. - М. : Машиностроение , 1984. - 212 c.
  621.9.06-83.001.6 : 621.31.002.72
  Вораксо Л.С. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков / Л.С. Вораксо, А.А. Гуторев, И.П. Демидов. - М. : Машиностроение , 1974. - 279 c.
  621.9.06-83 : 621.31.002.72
  Воробиенко П.П. Теория линейних электрических цепей : сб. задач и упражнения для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 326 c.
  621.3.011
  Воробьев Е.И. Экоинформатика в атомной энергетике / Е.И.Воробьев, В.Ю.Резниченко. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  502.14 : 621.039
  Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 344 c.
  621.002+625.7/8.08.004.67
  Воробьев Н.И Проектирование электронных устройств : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1982. - 222 c.
  621.38.001.63(075.8)
  Воронин В.Г. Гидравлические прессы с безаккумуляторным маслонасосным приводом : справ.пособие. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.226(035)
  Воронин П.Л. Дипломное проектирование по специальности ``Химическое, компрессорное и холодильное машиностроение`` : учеб.пособие для техникумов / П.Л.Воронин, Н.В. Скачидуб, В.И.Чалый. - М. : Машиностроение , 1986. - 174 c.
  66.02.001.63 + 621.5.001.63
  Вороничев Н.М. Автоматические линии из агрегатных станков / Н.М. Вороничев, Ж.Э. Тартаковский, В.Б. Генин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 487 c.
  621.9.06-112.6 :658.527.011.56
  Воронцов Л.Н. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении : учеб.пособие для втузов / Л.Н.Воронцов, С.Ф.Коридорф. - М. : Машиностроение , 1988. - 280 c.
  621.002.56-52
  Воротилов В.А. Пути повышения сменности оборудования / В.А.Воротилов,В.П.Черевань. - М. : Экономика , 1979. - 102 c. - (Передовые методы хозяйствования,труда,упр.).
  621.002
  Воскресенский Б.В. Справочник экономиста-машиностроителя / Б.В.Воскресенский, А.С.Паламарчук. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 303 c.
  621.003 : 338.45            621.003.338.45
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор жидкостного трения : справочник / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков, А.З.Зиле. - М. : Машиностроение , 1983. - 231 c. - (Б-ка конструктора. БК).
  621.822.001.63 : 621.892
  Воскресенский В.А. Расчёт и проектирование опор скольжения. Жидкостная смазка / В.А.Воскресенский, В.И.Дьяков. - М. : Машиностроение , 1980. - 223 c. - (Б-ка конструктора).
  (621.892.+621.822.5 )001.63
  Воскресенский В.А. Расчет и проектирование опор скольжения : справочное пособие / Воскресенский В.А., Дьяков В.И. - М : Машиностроение , 1980. - 223 c.
  621.81.001.2
  Вострикова З.П. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов / З.П.Вострикова,С.Т.Митин. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 319 c.
  004.451 : 621.382.049.77            681.324
  Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.9.06
  Врублевский Л.Е. Силовые резисторы / П.Е.Врублевский, Ю.В.Зайцев,А.И.Тихонов. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 256 c.
  621.316.8
  Вукобратович М. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами / М.Вукобратович, Л.Стокич, Н.Кирчанский; пер. с англ.А.В.Назаровской, С.Л.Зенкевича; под ред. Е.П.Попова, А.С.Ющенко. - М. : Мир , 1989. - 376 c.
  621.865.8 :681.51
  Вулгаков Э.Б. Соосные зубчатые передачи : справочник. - М. : Машиностроение , 1987. - 256 c. - (БК: Б-ка конструктора).
  621.833.065.1
  Вулгаков Э.Б. Зубчатые передачи с улучшенными свойствами.Обобщённая теория и проектирование. - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  621.833
  Вулгаков Э.Б. Эвольвентные зубчатые передачи в обобщающих параметрах : справочник по геометрическому расчёту / Э.Б.Вулгаков, Л.М.Васина. - М. : Машиностроение , 1978. - 174 c.
  621.833
  Вульф А.М. Резание металов - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  621.91
  Вхождение в режим сервиса с помощью ПДУ, сервисная регулировка и настройка зарубежных телевизоров цветного изображения: JVS, SAMSUNG, SONY, SHARP, TOSHIBA : в 2 т. Т.2. - Б.м : Б.и , 1996. - 100 c.
  621.397.62
  Вхождение в режим сервиса с помощью пульта дистанционного управления. Описание работы микропроцессоров. Регулировка и рекомендации по ремонту зарубежных цветных телевизоров нового поколения : в 2 т. Т.1. - Б.м. : Б.и. , Б.г. - 102 c.
  621.397.62
  Выбор и изыскания трасс воздушных линий электропередачи / Ю.Н.Шумихин, В.И.Лебедев, А.Л.Куклинский и др.; под ред. Ю.Н.Шумихина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 182 c.
  621.315.1
  Выдрин В.Н Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов / В.Н.Выдрин, А.С.Федосиенко. - М. : Металургия , 1984. - 472 c.
  621.771 : 658.011.56
  Выдрин В.Н. Автоматизация прокатного производства : учебник для вузов - 472 c.
  621.771
  Выполнение электрических схем по ЭСКД / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова - М. : Стандарт , 1989. - 324 c.
  621.3.061
  Высоковольтные полимерные изоляторы / А.К.Шидловский,Ю.Н.Шумилов,А.А.Щерба и др. - К. : Издательская группа`Сучасність` , 2008. - 252 c.
  621.315:621.3.048
  Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов / М.Ф.Семко,А.И.Грабченко,Ю.Н.Внуков и др. - К. : Вища шк. , 1979. - 231 c.
  621.923.6
  Высокопроизводительные приспособления для слесарных работ. - К. : Техніка , 1978. - 72 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.06-229
  Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М.Ромаш, Ю.И.Драбович, Н.Н.Юрченко, П.Н Шевченко. - М. : Радио и связь , 1988. - 287 c.
  621.314.632.029.64
  Высокоэффективные методы и инструменты для механической обработки авиационных материалов : межвуз. сб. / Куйбышев.авиационные ин-т. - Куйбышев : Б.и. , 1984. - 163 c.
  621.91 : 629.7.002.3
  Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана / В.С.Кресанов, Н.П.Малахов, В.В.Морозов и др. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.3.032.273
  Г.Г. Немзер Теплотехнология кузнечно - прессового производства - Л. , 1988. - 320 c.
  621.73.016
  Гавриш А.Н. Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства / А.Н.Гавриш, А.И.Ефремов. - К. : Техника , 1983. - 215 c.
  658.512.011.56 : 621            658.512
  Гавриш А.П Фишишная алмазно-абразивная обработака магнитных материалов. - К. : Вища школа , 1983. - 71 c.
  621.923
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы : учебник для втузов / А.П.Гавриш,Л.С. Ямпольский. - Киев : Вища шк. , 1989. - 406 c.
  621.865.8
  Гавриш А.П. Роботизированные механообрабатывающие комплексы машиностроительного производства / А.П.Гавриш, Б.М.Воронец. - К. : Техніка , 1984. - 197 c.
  621 865.8 : 621.002
  Гаевик Д.Т. Справочник смазчика. - М. : Машиностроение , 1990. - 350 c.
  621.892
  Гаенко Л.М. Методика расчета и определения оптимального режима приработки автомобильных двигателей после капитального ремонта. - М. : Транспорт , 1967. - 68 c. - (Гос.науч.-ислед.ин-т авттранспорта Минавтротранспо).
  621.436.001.4
  Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві : навч.посібник. - 2-е вид.,стер . - К. : Охорона праці , 2002. - 266 c.
  658.345 : 621.31.004
  Газобаллоные автомобили. / Е.Г.Григорьев, Б.Д.Колубаев, В.И.Ерохов, А.А.Зубарев. - М. : Машиностроение , 1989. - 212 c.
  629.331.063.2:621.438            629.113.43
  Газовые резаки / Т.С.Файзулина,В.В.Быков - М. , 1974.
  621.791
  Газотурбинные установки : атлас конструкций и схем / Л.А. Шубенко-Шубин, Н.Л. Лисецкий, В.А. Шварц, П.И. Корж; под.ред.Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 164 c.
  621.438
  Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. : учеб. пособ. для ВНЗ. / под ред.: акад. АН УССР Л.А. Шубенко-Шубина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976.
  621.438
  Газотурбинные установки. Конструкция и расчет : справ. пособие / Л.В. Арсеньев, Ф.С. Бедчер, И.А. Богов; под общ.ред. Л.В.Арсеньева, В.Г.Тырышкина. - Л. : Машиностроение , 1978. - 232 c.
  621.438
  Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов / С.Н.Киселев, В.А. Хаванов, В.В. Рощин и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791.8
  Гайдамака В.Ф Грузоподъемные машины : учебник для вузов. - К. : Выща шк. , 1989. - 326 c.
  621.86./87
  Галахов М.А. Расчет подшипниковых узлов / М.А.Галахов, А.Н.Бурмистров. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.822.001.24
  Галкин В.И. Промышленная электроника : учеб пособие для сред.спец. учеб.заведений. - Минск : Выш.шк. , 1989. - 335 c.
  621.38
  Гамрат-Курек Л.И. Экономика инженерных решений в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1986. - 256 c.
  621.002:658.012.122
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Гапличук Л.С ГИС - помощник телемастера. Генераторы испытательных сигналов для ремонта и настройки телевизоров : справ.пособие. - К. : СЭА, Радіоаматор , 1993. - 158 c.
  621.397.13
  Гапонкин В.А. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки : учебник для сред. спец.учеб.завед. / В.А.Гапонкин, Л.К.Лукашев, Т.Г.Суворова. - М. : Машиностроение , 1990. - 447 c.
  621.9
  Гауси М. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами / М.Гауси, К.Лакер.; пер. с англ. В.Д. Разевича; под ред. В.И.Капустяна. - М. : Радио и связь , 1986. - 167 c.
  621.372.54.049.77
  Гевко Б.М. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої : навч. - метод посібник / Б.М.Гевко, М.Г.Дичковський, А.В.Матвійчук. - К . : Кондор , 2009. - 219 c.
  658.562 : 621.81
  Геворкян В.Г. Основы сварочного дела : учебник для строит.техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 239 c.
  621.791
  Геворкян Г.Х. Электротехнические расчёты на языке Бейсик.70 программ на персональном компьютере / Г.Х.Геворкян, В.Н.Семенов. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 184 c.
  004.43 :621.3            681.3.06
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - 2-е изд.,стер . - М. : Радио и связь , 1991. - 192 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров. - М. : Радио и связь , 1990. - 191 c.
  621.397.446-182.4.004.67
  Гедзберг Ю.М. Ремонт черно-белых переносных телевизоров : учеб. пособие - М : Радио и связь , 1992. - 159 c.
  621.397.2
  Гейлер З.Ш. Самонастраивающиеся системы активного контроля. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1978. - 224 c.
  621.001.56
  Гельман А.С. Основы сварки давлением. - М. : Машиностроение , 1970. - 312 c.
  621.791.66
  Гельфанд М.Л. Сборка резьбовых соединений / М.Л.Гельфанд, Я.И.Цепенюк, О.К.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1978. - 109 c.
  621.757+621.882.082
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1986. - 271 c.
  621.002
  Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1975. - 239 c.
  621.002
  Генкин М.Д. Повышение надёжности тяжелонагруженных зубчатых передач / М.Д. Генкин, М.А.Рыжов, Н.М. Рыжов. - М. : Машиностроение , 1981. - 232 c.
  621.833-192
  Генкин М.Д. Электродинамические вибраторы. / М.Д.Генкин, А.М.Русаков, В.В.Яблонский. - М. : Машиностроение , 1975. - 94 c.
  621.929.7 +62-868
  Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  621 : 534.647 + 62-868
  Гераисменко О.Н. Листоштамповочные комплексы для серийного и мелкосерийного производства / О.Н.Герасименко, А.Х.Тлибеков. - М. : Машиностроение , 1987. - 127 c.
  621.983 : 658.524
  Герасимович М.В. Справочник по электронно-лучевым трубкам. - К. : Техніка , 1986. - 176 c.
  621.385.832
  Герасимяк Р.П. Асинхронный электропривод с тиристорным упралением / Р.П.Герасимяк, В.А.Лещев, Н.С.Путилин. - К. : Техніка , 1984. - 150 c.
  62-83:621.313.333:621.382.233.026            62-83-52
  Герман- Галкин С.Г. Электрические машины : лаб. работы на ПК / С.Г.Герман-Галкин, Г.А.Кардонов. - СПб. : КОРОНА принт , 2003. - 256 c.
  621.313
  Герметичность неподвижных соединений гидравлических систем / В.Т.Бабкин, А.А.Зайченко, В.В.Александров и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 120 c.
  621.646
  Герчановская В.П. Новые профессии света / В.П.Герчановская, Э.Ф.Ипатов, А.П.Малова. - К. : Техніка , 1989. - 119 c.
  535.8 + 621.383
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Выща шк. , 1989. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1987. - 422 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Основы электроники : учебник для техникумов. - К. : Вища шк. , 1977. - 344 c.
  621.38            32.85я723
  Гершунский Б.С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах : учеб.пособие для техникумов. - К. : Изд-во Киев.ун-та , 1968. - 252 c.
  621.382.049.77
  Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем. - К. : Вища шк. , 1983. - 240 c.
  621.382.049.77
  Гёрнер Х. Краткий русско-немецкий политехнический словарь: ок.25000 терминов / Х.Гёрнер, А.В.Панкин, Ю.В.Федирко. - М. : Рус. яз. , 1976. - 396 c.
  811.161.1=112.2(038):621            81.2Нем+621
  Гжиров Р.И Краткий справочник конструктора. - Л. : Машиностроение , 1983. - 464 c.
  621.001.2
  Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ : справочник / Р.И.Гжиров, П.Г.Серебреницкий. - Л. : Машиностроение , 1990. - 591 c.
  621.9.06 - 529
  Гибкие производственные системы сборки / П.И.Алексеев.,А.Г.Герасимов.,Э.П.Давыденко и др.; под общ.ред. А.И.Федотова. - Л. : Машиностроение , 1989. - 348 c. - (ГПС.Гиб.произв.системы).
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие производственные системы,промышленные роботы,робототехнические комплексы : в 14 т. Т.5. Промышленные роботы : практ.пособие / под.ред.. Б.И.Черпакова. - М. : Высш.шк. , 1989. - 93 c.
  658.52.011.56.012.3 + 621.865.8
  Гибкие сборочные системы. : сб.ст. / под ред. У.Б.Хегинботама; пер. с англ. Д.Ф.Миронова под ред А.М.Покровского. - М. : Машиностроение , 1988. - 3996 c.
  621.757 : 658.52.011.56.012.3
  Гибкие технологические системы холодной штамповки / С.П.Митрофанов, Л.Л.Григорьев, Ю.М.Клепиков и др.; под общ.ред. С.П.Митрофанова. - Л. : Машиностроение , 1987. - 286 c.
  621.983 : 658.52.011.56.012.3
  Гидравлика, гидромашины и гидропроводы. : учебник для вузов / Т.М.Башта.,С.С.Руднев.,Б.Б.Некрасов и др. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1982. - 423 c.
  532 + 621.22 + 61-82
  Гидрогенераторы / И.А.Глебов,В.В.Домбровский.,А.А.Дукштаю и др. - Л. : Энергоиздат , 1982. - 366 c.
  621.313.322-82
  Гидропластическая обработка металлов / К.Н.Богоявленский, В.А.Вагин, А.Н.Кобышев и др.; авт.пер. с болг. Г.К.Петкова, Д.И.Чалеева; под общ.ред.К.Н.Богоявленкского, А.Г.Рябинана. - Л., София : Машиностроение :Техника , 1988. - 256 c.
  621.7.004.4 : 621.983.004
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.13. - К. : Техніка , 1977. - 110 c.
  62-82 + 621.226-85            62-82
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.-техн.сб. Вып.16. - К. : Техніка , 1980. - 124 c.
  62-82 + 621.226-85            62-82
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн. сб. Вып.21. - К. : Техніка , 1985. - 126 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч.- техн.сб. Вып.22. - К. : Техніка , 1986. - 124 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика Т.вып. : респуб.межвед.науч.- техн.сб. Вып.27. - К. : Тэхника , 1991. - 131 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ.межвед.науч. - техн. сб.Вып.28. - К. : Техніка , 1992. - 70 c.
  62-82 + 621.226-85
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие для вузов / В.А.Федорец,М.Н.Педченко.,А.Ф.Пичко и др. - К. : Вища.шк. , 1987. - 357 c.
  621.9.06-82            621.9.06.82
  Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков : учеб.пособие / В.А. Федоркц, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко - К. : Вища школа , 1987. - 375 c.
  621.9.06-8
  Гидроэнергетика и окружающая среда : Монография / Под общ.ред.Ю.Ландау,Л.Сиренко - К. : Либра , 2004. - 484 c.
  504:621.22            28.081я722
  Гидроэнергетические установки : учебник для вузов / Д.С.Щавелев.,Ю.С.Васильев, Н.И.Головачевский и др.; под.ред. Д.С.Щавелева. - Л. : Энергия , 1972. - 392 c.
  621.311.21
  Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем. : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - К. : Вища шк. , 1974. - 344 c.
  621.311.001.2-52
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / пер.с англ. под ред. М.М.Айзинова. - М. : Связь , 1970. - 720 c.
  621.3.011.732
  Гинзбург Е.Г. Техническая механика : лекция - конспект / Е.Г.Гинзбург, Ю.В.Катонов. - Л. : ВИКА им.А.Ф.Можайского , 1972. - 161 c.
  621.01
  Гинзбург Е.Г. Производство зубчатых колес. Вып.3 / Е.Г.Гинзбург,Н.Т.Халебский; под ред. Е.Г.Гинзбурга. - 3- е изд., перераб и доп . - Л. : Машиностроение , 1978. - 134 c. - (Б-чка зубореза).
  621.833
  Гини Э.Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья : учебник для вузов / Э.Ч.Гини, А.М.Зарубин, В.А.Рыбкин; под ред. В.А.Рыбкина. - М. : Академия , 2005. - 350 c.
  621.74.04
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учеб. пособие для техникумов / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / А.Д.Гитлевич, Л.А.Этингоф. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1979. - 280 c.
  621.791:65.011.54/.56
  Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов : учеб. пособие для вузов. - М. : Металлургиздат , 1962. - 312 c.
  621.733 : 621.365            62-83
  Гладилин А.Н. Справочник молодого инструментальщика по режущему инструменту : учеб.пособие для ПТУ / А.Н.Гладилин, Н.П.Малевский. - М. : Высш.шк. , 1973. - 320 c.
  621.9.02
  Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компауды. - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  621.315.616.97/.617.1            621.315
  Гладышев Г.И. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре / Г.И.Гладышев, В.Г.Батура, А.Н.Воронцов; под общ. ред. Г.И.Гладышева. - К. : Наук. думка , 1966. - 250 c.
  621.396.6.08
  Глазенко Г.А. Электротехника и основы электроники:(доп. разделы) : учеб. пособие для вузов / Г.А.Глазенко, В.А.Прянишников. - М. : Высш.шк. , 1985. - 176 c.
  621.3
  Глебов Л.В. Устройство и эксплуатация контактных машин / Л.В.Глебов, Ю.И.Филиппов, П.Л.Чулошников. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 308 c.
  621.791.76
  Глизманенко Д.Л. Газовая сварка и резка металлов : учебник для подготовки рабочих. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1969. - 304 c.
  621.791.5+621.791.94
  Гликин Н.М. Технология горячей обработки металлов : учеб. пособие для вузов / Н.М.Глинкин, М.Н.Сосненко. - М. : Машгиз , 1961. - 280 c.
  621.7.016.2
  Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії : Довідкове видання / за ред.: О. Масняка. С. Павлюка, І. Яременко та інш. ; пре з нім.: О.Блащук - Львів : Вид-во львівської політ-ки , 2019. - 210с. c.
  621.4
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П.Глудкин, А.Е.Густов. - М. : Радио и связь , 1981. - 112 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``. Вып.26).
  621.382.049.77.002 : 658.562.3.012.7
  Глухарев Е.Г. Зубчатые соединения : справочник / Е.Г.Глухарев, Н.И.Зубарев. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1983. - 270 c.
  621.833(031)
  Глухарев Е.Г. Зубчатые соединения : справ.пособие / Е.Г.Глухарев, Н.И.Зубарев. - Л. : Машиностроение , 1976. - 198 c.
  621.833(031)
  Глухих В.А. Ударные униполярные генераторы / В.А. Глухих, Г.А. Баранова, Б.Г. Карасев, В.В. Харитонов - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 172 c.
  621.313.291
  Гнатек Ю.Р. Справочник по цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям / пер. с англ. - М. : Радио и связь , 1982. - 552 c.
  621.314 : 681.586.5
  Гнатишин Я.М. Теплотехніка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Я.М.Гнатишин, В.І.Криштапович. - К. : Знання , 2008. - 364 c.
  621.1.016(075.8)
  Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт , 1990. - 199 c.
  621.431.73.004.18
  Голембо Б.З. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 176 c.
  004.42:621.3            681.3
  Голованов Л.В. Соперники резца. - М. : Машиностроение , 1973. - 144 c.
  621.9.04.002
  Головенко С.Н. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным упралением : учебник для техникумов / С.Н.Головенко, С.В.Сироткин. - 2-е изд.. перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 287 c.
  621.9.06-529:681.5
  Головин В.А. Технология и оборудование холодной штамповки : учебник для техникумов / В.А.Головин, Г.С.Ракошиц, А.Г.Навроцкий. - М. : Машиностроение , 1987. - 352 c.
  621.983+621.73
  Головин Г.Ф. Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева / Г.Ф.Головин, Н.В.Зимин ; под общ. ред. А.Н.Шамова. - 5-е изд.. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1990. - 87 c. - (Б-чка высокочастотника-термиста; вып.3).
  621.78
  Головин О.В. Радиоприёмные устройства : учеб. для сред. спец. учеб. заведений. - М. : Высш.шк. , 1997. - 384 c.
  621.396
  Головинский О.И. Основы автоматики : учебник для электромехан. техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 207 c.
  681.51:621.398
  Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.311
  Головко Д.Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.Б.Головко, Ю.О.Скрипник, О.П.Яненко. - К. : Либідь , 2004. - 327 c.
  621.317.08
  Головлев В.Д. Расчеты процессов листовой штамповки. Устойчивость формообразования тонколистового металла. - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621.983.001.24
  Голоднов Ю.М. Контроль за состоянием трансформаторов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 87 c. - (БЭ:Б-ка электромонтера; вып. 603).
  621.314.2
  Голофтеев С.А. Лабораторный практикум по курсу ``Металлорежущие станки`` : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Высш. шк. , 1991. - 237 c.
  621.9.06
  Голубев В.В. Импульсное преобразование переменного напряжения : Монография - К. : Наукова думка , 2014. - 247 c.
  621.314
  Голубев Г.А. Контакные уплотнения вращающихся валов / Г.А.Голубев, Г.М.Кукин, Г.Е.Лазарев, А.В.Чичинадзе. - М. : Машиностроение , 1976. - 264 c.
  621.824:62-762
  Гольдберг О.Д. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей / О.Д.Гольдберг, И.М.Абдуллаев, А.Н.Абиев; под ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 160 c.
  621.313.333.001.4
  Гольдберг О.Д. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / О.Д.Гольдберг, Я.С.Гурин, И.С.Свириденко; под. ред. О.Д.Гольдберга. - М. : Высш.шк. , 1984. - 431 c.
  621.313.001.6
  Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей. : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1969. - 312 c.
  621.3.011.7
  Гольдин О.Е. Программированное изучение теоретических основ электротехники : учеб. пособие для вузов / О.Е. Гольдин, А.Е. Каплянский, Л.С. Полотовский. - М. : Высш.шк. , 1978. - 287 c.
  621.3.01
  Гольстрем В.А. Справочник энергетика промышленных предприятий. / В.А.Гольстрем, А.С.Иваненко. - 4-е, перераб. и доп . - К. : Техніка , 1977. - 463 c.
  621.3+658.26
  Гольстрем В.А. Энергетический справочник инженера / В.А.Гольстрем, Ю.Л.Кузнецов. - К. : Техніка , 1983. - 487 c.
  621.3:658.26
  Гольцман В.А. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов : учеб.пособие для сред.ПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 255 c.
  681.515: 621.1
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / Сюнъити Гонда,Дзюнья Сэко ; пер. с яп. З.К.Кругляка. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 181 c.
  621.383
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы Т.2. Нелинейные системы. Преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных системах. Борьба с помехами. : учебник для вузов - М. : Сов. радио , 1967. - 327 c.
  621.372            621.39
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 512 c.
  621.372
  Гончаренко К.С. Пористое хромирование деталей машин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 192 c.
  621.357:669.268.7 : 621.81
  Гончаров В.М. Топливо, смазка, вода : учебник для техникумов / В.М.Гончаров, Л.Г.Мурзин. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1973. - 200 c.
  656.2 : (662.6+628.1+621.892)            662.6
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностраения : учеб. пособие для вузов / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред. - 4-е изд.,перераб. и доп . - Минск : Выш.шк. , 1983. - 256 c.
  621.002
  Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред - 4-е изд., перераб. и доп. . - Минск : Высшая школа , 1983. - 255 c.
  621.002
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника : учебник для вузов / Г.Н.Горбачев,Е.Е.Чаплыгин. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2/.3
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c.
  621.9
  Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки : учеб. пособие для студентов немашиностроит.спец.вузов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1981. - 287 c.
  621.9.02
  Гордєєв О.Ф. Системи автоматизованого проектування верстатів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Ф.Гордєєв, П.О.Захаров.; Луцький індустріальний ін-т - Луцьк : Л І І , 1997. - 123 c.
  621.9.06 : 658.512.011.56
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник для вузов / С.С.Горелик, М.Я.Дашевский. - М. : Металлургия , 1988. - 574 c.
  621.315.592
  Горов Э.А. Типовой лабораторной практикум по теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / Э.А.Горов, С.А.Гайдай, С.В.Лушников. - М. : Машиностроение , 1990. - 155 c.
  621.01
  Горохов В.А Чистовая обработка титановых сплавов. - М. : Машиностроение , 1975. - 109 c.
  621.73.669.295
  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06-229.001.63
  Горохов. В.А. Проектирование и расчет приспособлений : учеб.пос. для машиностр. спец. вузов - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 238 c.
  621.9.06.229
  Горошкин А.К. Приспособление для металлорежущих станков : справочник - 7-е изд. перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06.229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 6-е изд.,испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 384 c.
  621.9.06 - 229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник. - 7-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 303 c.
  621.9.06-229
  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 303 c.
  621.9.02
  Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства : справочник. - М. : Радио и связь , 1984. - 400 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1076).
  621.396.6
  Горошков Б.И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. - М. : Радио и связь , 1989. - 177 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1125).
  621.382.049.77
  Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. - М. : Машиностроение , 1978. - 551 c.
  621.74.06-52.001.24 : 658.527.011.56
  Горяинов В.Т. Примеры и задачи по статической радиотехнике : учеб. пособие для вузов / В.Т.Горяинов, А.Г.Журавлев, В.И.Тихонов; под ред. В.И. Тихонова. - М. : Сов.радио , 1970. - 600 c.
  621.391
  Горяйнов К.Э Электрическая сварка и резка бетонных, керамических и каменных материалов. - М. : Стройиздат , 1972. - 143 c.
  621.791.7.691.2.4
  Горячая штамповка и прессование титановых сплавов / Л.А.Никольский,С.З.Фиглин,В.В.Бойцов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 285 c.
  (621.73 + 621.777) : 669.295
  Горячее гидропрессование неметаллических материалов / А.И. Колпашников, В.А. Вялов, А.П. Петров, А.А. Федоров. - М. : Машиностроение , 1977. - 271 c.
  621.777
  Готман П.Е. Электротехнические материалы : справочник / П.Е. Готман, В.Б. Березин, А.М. Хайкин. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Энергия , 1969. - 544 c.
  621.315
  Готовцев А. А. Проектирование цепных передач : справочник / А.А.Готовцев, И.П.Котенок. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 336 c. - (Б-ка конструктора. БК.).
  621.855.001.63
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. - Львов : Каменяр , 1986. - 287 c.
  621.382.049.776.002
  Гофман А.И. Автоматически регулируемые пневмотранспортные системы / А.И. Гофман, Г.Ф. Козориз. - Львов : Вища шк. , 1979. - 103 c.
  621.867.8
  Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно- транспортных машин. - 2-е изд. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1969. - 520 c.
  621.87
  Грабко В.В. Методи та інформаційно - вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2003. - 145 c.
  621.319.4:681.518.54
  Грабко В.В. Моделі і засоби регулювання напруги за допомогою трансформаторів з пристроями РПН : монографія. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 2005. - 109 c.
  621.314.222.6
  Грабко В.В. Моделі та системи технічної діагностики високовольтних вимикачів : монографія / В.В. Грабко, Б.І. Мокін. - Вінниця : Універсум - Вінниця , 1999. - 74 c.
  621.316.5
  Грабченко А.И. Расширение технологических возможностей алмазного шлифования. : монография. - Х. : Вища шк. , 1985. - 182 c.
  621.921.34
  Грановский Г.И. Резание металлов : учебник для вузов / Г.И.Грановский, В.Г.Грановский. - М. : Высш.шк. , 1985. - 304 c.
  621.9
  Грановский Г.И. Фасонные резцы / Г.И.Грановский, Ю.П.Панченко. - М. : Машиностроение , 1975. - 309 c.
  621.9.025.11
  Граф Р. Электронные схемы:1300 примеров / пер. с англ. В.А.Логинова. - М. : Мир , 1989. - 686 c.
  621.38.061
  Грачева К.А. Экономика, организация и планирование сварочного призводства : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1984. - 368 c.
  621.791
  Грибанов В.И. Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания / В.И.Грибанов, В.А.Орлов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 283 c.
  621.434.033
  Григорьев Л.Л. Рациональные варианты холодной штамповки.Техн. - экон.критерии. - Л. : Машиностроение , 1975. - 231 c.
  621.983
  Григорьев М.А. Очистка топлива в двигателях внутреннего сгорания / М.А.Григорьев, Г.В.Борисов. - М. : Машиностроение , 1991. - 200 c.
  621.431-73 + 66.067.12
  Григорьев М.А. Износ и долговечность автомобильных двигателей / М.А.Григорьев, Н.Н.Пономарев. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c.
  621.431.004.6
  Григорьев М.А. Обеспечение надежности двигателей / М.А.Григорьев, В.А.Долейский. - М. : Изд-во стандартов , 1978. - 323 c.
  621.431.73-192
  Григорьев М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей / М.А.Григорьев, Б.М.Бунаков, В.А.Долецкий. - М. : Изд-во стандартов , 1981. - 231 c.
  621.892:621.431.7-192
  Григорьев М.А. Очистка масла в двигателях внутреннего сгорания. - М. : Машиностроение , 1983. - 148 c.
  621.431.03-732
  Григорьев М.М. Сборник задач и упражнений по ремонту радиотелевизионной аппаратуры : учеб. пособие для сред. проф.-техн.училищ. - М. : Высш.шк. , 1977. - 176 c. - (Профтехобразование.Радиоэлектроника).
  621.396/.397.004.67
  Григорьев Н.А. Радиолюбитель, инженер, генерал. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР , 1985. - 96 c.
  621.396 + 929Байкузов
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.П. Кондратьев, С.Л. Пожидаев - Вып. 1144 . - М. : Радио и связь , 1990. - 272 c. - (Массовая радиобиблиотека).
  621.382.3
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьев О.П. Транзисторы : Справочник / О.П. Григорьев и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 271 c.
  621.382.3)035.5)
  Григорьян Г.Д Элементы надежности технологических процессов : учеб. пособие для вузов - К.; Одесса : Вища шк. , 1984. - 214 c.
  621.002-192
  Григорьян Г.Д. Основы разработки современных технологических систем в машиностроении : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1992. - 167 c.
  621.002 : 658.51            34.5я73
  Грилихес С.Я. Электрохимическое полирование.Теория и практика. Влияние на свойства металлов. - Л. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  621.923.7.047.7
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчету / Джозеф Гринфилд; пер. с англ. Н.И.Кузнецова. - М. : Мир , 1992. - 556 c.
  621.382.3.001.4 + 621.382.049.77.001.24
  Гришко В.А. Повышение износостойкости зубчатых передач. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.833
  Грінько І.М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія / І.М.Грінько - К. : НТУУ`КТП`Політехніка , 2016. - 240 c.
  331.101.3:621
  Гродський А.С. Трактори і автомобілі. Двигуни : програм.навч.посібник для профтехучилищ. - К. : Виша шк. , 1984. - 119 c.
  621.43
  Громов Н.В. Телевизоры : справ.книга / Н.В.Громов, В.С.Тарасов; под ред.К.Т.Колина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Лениздат , 1979. - 240 c.
  621.397.62
  Громова Р.А. Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 319 c.
  658.5 : 621.002
  Гросов Н.П. Теория обработки металлов давление : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1967. - 340 c.
  621.7.01
  Грудев А.П Теория прокатки : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1988. - 238 c.
  621.771.01
  Грудев А.П. Трение и смазка при обработке металлов давлением : справочник / А.П.Грудев, Ю.В.Зильберг,В.Т.Тилик. - М. : Металургия , 1982. - 310 c.
  621.73.079 + 621.89
  Грузоподъемные машины : учеб. пособие / под ред. Александрова М.П. - М : Высшая школа , 1973. - 472 c.
  621.87
  Грузоподьёмные машины : учебник для вузов / М.П.Александров, Л.Н.Колобов, Н.А.Лобовов и др. - 2- изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1986. - 399 c.
  621.86
  Грум - Грижимайло С.В Расчёт и основы конструирования элементов приводов. - М. : Машгиз , 1958. - 336 c.
  621.81
  Грум - Грижимайло С.В. Базы в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1974. - 64 c.
  621.001.2
  Грязнов Н.М Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах. - М. : Радио и связь , 1986. - 113 c.
  621.314
  Гузенков П.Г Детали машин : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1982. - 351 c. - (Высш.образование).
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учебник для втузов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1975. - 464 c.
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учебник для немашиностр.спец.вузов. - 4-е изд., испр . - М. : Высш.шк. , 1986. - 359 c.
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учеб. пособие - 3-е . - М : Высшая школа , 1982. - 351 c.
  621.81
  Гузенков П.Г. Детали машин : учеб. пособие - М : Высшая школа , 1975. - 464 c.
  621.81
  Гук З.В. Прогрессивные конструкции штампов. - К. : Техніка , 1985. - 53 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.983
  Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике : учеб.пособие для вузов. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 206 c.
  621.311.019.3 + 62-192
  Гулиа Н.В. Маховичные двигатели. - М. : Машиностроение , 1976. - 172 c.
  62-562:621.086
  Гулида Э.Н. Теория резания металлов, металлорежущие станки и инструменты : [учеб.пособие для вузов]. - Львов : Вища шк. , 1976. - 334 c.
  621.9 + 621.9.06 + 621.9.02
  Гулида Э.Н. Управление надежностью цилиндрических зубчатых колес (технологические основы). - Львов : Вища шк. , 1983. - 135 c.
  621.833.002-197
  Гуліда Є.М. Прикладна механіка : підручник для вищ.навч.закл. / Е.М. Гуліда, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий; за ред. Є.М.Гуліди. - Львів : Світ , 2007. - 383 c.
  621.01 : 531.8
  Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей (в массовом производстве). - М. : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.791.763
  Гуляев Ю.Г. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением / Ю.Г.Гуляев, С.А.Чукмасов, А.В.Губинский. - К. : Наук. думка , 1986. - 239 c.
  621.771
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область : підручник для техн.спец.вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 399 c.
  621.3.011
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : у 3 т. Т.2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна область : підручник для техн. спец вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища шк. , 2003. - 358 c.
  621.3.011
  Гун. Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением: (теория пластичности) : учебник для вузов / под ред. П.И. Полухина. - М. : Металлургия , 1980. - 456 c.
  621.73
  Гурвич И.Б. Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей / И.Б. Гурвич, П.Э. Сыркин. - М. : Транспорт , 1984. - 141 c. - (Надежность и качество).
  621.43-192
  Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 224 c.
  004.056 : 621.391.82            681.322 : 621.391.82
  Гургаль В.И. Инструмент из сверхтвердых материалов и его применение : справочник / В.И. Гургаль, В.А. Манжар. - Львов : Каменяр , 1984. - 234 c.
  621.9.025.7
  Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура : справ. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1981. - 368 c.
  621.646
  Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Выбор, монтажные размеры и эксплуатация : справ.пособие. - Л. : Машиностроение , 1975. - 312 c.
  621.646
  Гурлев Д.С. Спарвочник по ионным приборам. - К. : Техніка , 1970. - 180 c.
  621.385.1            621.38
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 6-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1979. - 462 c.
  621.382.2/.3
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - 5-е изд., испр. и доп . - К. : Техніка , 1974. - 512 c.
  621.382.2/.3
  Гусев А.Н. Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования : учебник для сред. ПТУ / А.Н.Гусеев, В.П.Линц. - 4-е изд., пререраб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 263 c. - (Проф.- техн. образование).
  621.983.07/.075.32
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М. : Высш. шк. , 1982. - 495 c. - (Высш. образование).
  621.38(075.8)
  Гусев В.Г. Электроника : учеб. пособие для вузов / В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1991. - 622 c.
  621.38
  Гусев И.Т. Устройство числового программного управления : учеб пособие для втузов / И.Т. Гусева, В.Г. Елисеев, А.А. Маслов. - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  621.9.06-529+621.865.8
  Гусев Ю. Н. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках / Ю.Н. Гусев, В.П. Ушанов, Н.М. Чесноков. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c.
  621.31 : 658.345
  Гуткин Б.Г. Автоматизация электроэрозионных станков. - Л. : Машиностроение , 1971. - 160 c.
  621.9.048.4.06 : 65.011.56
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 303 c.
  621.382.049.77: 681.518.3
  Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л. : Энергия , 1980. - 248 c.
  621.382.049.77:681.518.3
  Гуцало О.Г. Методи підвищення точності засобів вимірювання групового часу запізнювання сигналів і їх метрологічне забезпечення : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1997. - 131 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.373
  Дальский А.М. Технологическое обеспечение надёжности высокоточных деталей машин. - М. : Машиностроение , 1975. - 223 c.
  621.002.2. : 621.81 - 192
  Данилевкий В.В. Справочник молодого машиностроителя : справочник для молодых рабочих машиностр.заводов и учащихся ПТУ. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Высш.шк. , 1973. - 648 c.
  621
  Данилевский В.В. Лабораторные работы по технологии машиностроения : учеб. пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 238 c.
  621.002
  Данилин Б.С. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов / Б.С.Данилин,В.Ю.Киреев. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 264 c.
  533.9-115 : 621 794.4
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.завед. / И.А.Данилов, П.М.Иванов. - 3-е изд., стер . - М. : Высш.шк. , 1998. - 752 c.
  621.3+621.38
  Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники : учеб.пособие для неэлектрич. спец. учеб. заведений / И.А.Данилов, П.М.Иванов - 3-е изд., стереотип. . - М. : Высшая школа , 1998. - 752 c.
  621.3
  Данилов Л.В. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В.Данилов, П.Н.Матханов, Е.С.Филиппов. - Л. : Энергопромиздат , 1990. - 251 c.
  621.3.011.72
  Данку А. Электрические машины : сб. задач и упражнений / А.Данку, А.Фаркаш, Л.Надь.; пер. с венг. Т.З.Партоша; под ред. В.Я.Беспалова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 360 c.
  621.313(076.2)
  Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. - М. : Горячая линия-Телеком , 2004. - 224 c.
  629.331.052 : 621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей : учеб. пособие для сред.ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1985. - 97 c.
  629.331.052:621.382            629.113.066
  Данов Б.А. Электронные приборы автомобиля : учеб.пособие для сред. ПТУ / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев. - М. : Транспорт , 1984. - 97 c.
  629.331 .052 : 621.38            629.11.066
  Дашевский И.И. Профильное шлифование деталей машин и приборов / И.И. Дашевский, И.М. Бурцев, А.М. Закревский. - М. : Машиностроение , 1977. - 176 c.
  621.923
  Дашкевич Б.П. Детали машин. Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов / Б.П.Дашкевич, С.К.Дьяченко, С.З.Столбовой. - 2-е изд . - К. : Гостехиздат , 1960. - 296 c.
  621.81
  Дащенко А. Ф. и др. Теоретические основы инженерной механики : учебник / А. Ф. Дащенко, Л. В. Коломиец, Ю. Н. Свинарев - Одеса : ФЛП Бондаренко М. А. , 2015. - 358 с.ил; c.
  531.8:621.83:004.451(075.8)            34.41632.973-018
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. междувед. науч. - техн. сб. Вып.44. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 138 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респуб. межведом. науч. - техн.сб. Вып.431. - Харьков : Вища шк. , 1986. - 131 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : респ. межведом. науч. - техн.сб. Вып. 51. - Харьков : Основа , 1990. - 116 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : в 4 т. Т.2. Теория рабочих процессов поршневых и комбинированных двигателей / А.С.Орлин, Д.Н.Вырубов, В.Г.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлин. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 400 c.
  621.431/.432
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.Н.Луканин и др.; под ред. В.Н.Луканина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1985. - 311 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов / А.С.Хачиян, К.А.Морозов, В.И.Трусов и др. - М. : Высш.шк. , 1978. - 280 c.
  621.431
  Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов / Д.Н.Вырубов, С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 382 c.
  621.431.001.66
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинарованных двигателей : учебник для вузов / А.С.Орлин, В.П.Аленксеев, Д.Н.Вырубов и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 480 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко, А.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 456 c.
  621.431./432
  Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / Д.Н.Вырубов, Н.А.Иващенко, В.И.Ивин и др.; под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.431/.432.01
  Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей : учебник для вузов / В.П.Алексеев и др.; под общ. ред.А.С.Орлина, М.К.Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.431/.432
  Двигатели ЯАЗ-М204, ЯАЗ-М206 : описание и руководство по эксплуатации. - Ярославль : ЦБТИ , 1962. - 195 c. - (Ярослав.гос. моторный завод).
  621.43
  Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 : инструкция по эксплуатации. - 12-е изд . - Ярославль : ЯМЗ , 1981. - 168 c.
  621.436
  Двигатели ЯМЗ-236,ЯМЗ-238:руководство по ремонту - М. : Автоэкспорт , 1985. - 274 c.
  621.436
  Двойных Н.А. Роторно - конвейерные автоматические линии в гибких автоматизированных производствах / Н.А.Двойных, А.А.Петерсонс. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  658.527.011.56 : 621-133 : 658.52.011.56.012.3
  Дворкин В.Н. Лабораторный практикум по испытаниям ДВС / В.Н.Дворкин, А.Л.Новенников, А.Н.Истомин. - Ярославль : Фонд граждан. инициатив ``Содействие`` , 1990. - 150 c.
  621.431.001.4
  Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания / В.М.Кондрашов, Ю.С.Григорьев, В.В.Тупов и др. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c.
  621.434.13
  Девятов В.В. Малоотходная технология обработки материалов давлением : учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1986. - 288 c.
  621.73.004.182
  Девятов Д.С. Расчеты и конструирование деталей машин : учебник для те-н.училищ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 303 c.
  621.81
  Дейнеко О.А. Эффективность и качество управления машиностроительным предприятием. - М. : Машиностроение , 1979. - 239 c. - (НК.Надежность и качество. Межизд. сер.).
  621.002
  Демидова - Парфенова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике : учеб. пособие для вузов / Р.М. Демидова - Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 190 c.
  621.317.7.001.24(076.2)
  Демин Н.П. Котельные установки и теплоснабжение. : учебник для воен.академ. - Л. : ЛВИКА им. Можайского , 1971. - 366 c.
  621.18
  Демьянушко И.В. Расчет на прочность вращающихся дисков. / И.В.Демьянушко, И.А.Биргер. - М. : Машиностроение , 1978. - 247 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.81 :539.4
  Денежный П.М. Токарное дело : учеб. пособ. для проф.- техн.училищ. / П.М. Денежный, Г.М. Стискин, И.Е. Тхор. - М. : Высшая школа , 1972. - 304 c.
  621.941
  Денисов В.И. Технико - экономические расчеты в энергетике.Методы экономического сравнения вариантов. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 216 c.
  621.311.003.13
  Деннис Дж. Б. Математическое программирование и электрические цепи / пер. с англ.;под. ред. А.М. Петровского. - М. : Изд-во иностр.лит. , 1961. - 215 c.
  519.85 + 621.3.06
  Деордиев С.С. Аккумуляторы и уход за ними : пособие аккумуляторщику. - 2-е изд., испр . - К. : Техніка , 1985. - 136 c. - (/Б-ка рабочего/.).
  621.311.6
  Деркач Ю.А. Затылованные фрезы с положительными передними углами. - Кременчуг : КГПУ , 2006. - 138 c.
  621.914.2
  Дерябин А.Д. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС : учеб. пособие для машиностроит. техникумов / А.Д. Дерябин, М.А. Эстерзон. - М. : Машиностроение , 1989. - 288 c.
  621.9.06-529+658.52.011.56.012.3
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы / под ред. Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. Т.2. Шпиндели и их опоры. Механизмы и детали приводов / под ред.Н.Д.Решетова. - М. : Машиностроение , 1972. - 520 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы металлорежущих станков. Т.1. Общие основы конструирования: направляющие и несущие системы. / под ред. д-ра техн. наук проф. Решетова Н.Д. - М. : Машиностроение , 1972. - 664 c.
  621.9.06
  Детали и механизмы роботов.Основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособие для вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под ред. Б.Б. Самотокина. - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали и механизмы роботов: основы расчета, конструирования и технологии производства : учеб. пособ. для машино-и приборостроит. спец. вузов / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; под. ред. Б.Б. Самотокина - К. : Вища шк. , 1990. - 342 c.
  621.865.8
  Детали машин Вып.51. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1990. - 118 c. - (Одесский политехнический ин-т).
  621.81
  Детали машин Вып.21. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1975. - 112 c.
  621.81
  Детали машин Вып.53. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1991. - 123 c. - (МВ и ССО УССР. Одесский политехн.ин-т).
  621.81
  Детали машин Вып.52. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Тэхника , 1991. - 134 c.
  621.81
  Детали машин Вып.45. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1987. - 106 c.
  621.81
  Детали машин Вып.44. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1987. - 128 c.
  621.81
  Детали машин Вып.43. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1986. - 130 c.
  621.81
  Детали машин Вып.42. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1986. - 128 c.
  621.81
  Детали машин Вып.41. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 116 c.
  621.81
  Детали машин Вып.40. : респуб. межвед.науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1985. - 108 c.
  621.81
  Детали машин Вып.31. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1980. - 118 c.
  621.81
  Детали машин Вып.20. : респуб. межвед. науч.- техн.сб. - К. : Техніка , 1975. - 116 c.
  621.81
  Детали машин Вып.1 : сб.науч.- метод. ст. / под ред. Д.Н. Решетова. - М. : Высш.шк. , 1975. - 87 c.
  621.81
  Детали машин / Петров М.С., Березовский Ю.Н. и др. - М. , 1983.
  621.81
  Детали машин - Москва : МАШГИЗ , 1953. - 560 c.
  621
  Детали машин : расчет и конструирование Т.1. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - М. : Машиностроение , 1968. - 440 c.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.2. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - 3-е изд.,перераб. . - Москва : Машиностроение , 1968. - 408 c.
  621.81
  Детали машин : расчет и конструирование Т.3. : Справочник / Под ред. Н.С. Ачеркана - 3-е изд.,перераб. . - Москва : Машиностроение , 1969. - 471 c.
  621.81
  Детали машин. Атлас конструкций : учеб. пособие для машиностроит.спец.вузов / В.Н. Беляев, И.С. Богатырев, А.В. Буланже и др.; под. ред. Д.Н. Решетова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 367 c.
  621.81
  Детали машин. Атлас конструкций / под ред. Д.Н. Решетова. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1970. - 332 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.3. : справочник / под ред. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1969. - 471 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.2. : справочник / под ред. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 408 c.
  621.81
  Детали машин. Расчет и конструирование : в 3 т. Т.1. : справочник / под ред.Н.С.Ачеркана. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 440 c.
  621.81
  Деталі машин. Практикум : навч. посібник / Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук, В.О.Байбула, М.М.Товстушко - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 278 c.
  621.81
  Деталі машин: практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Товстушко. - К. : Кондор , 2009. - 276 c. - (МОН).
  621.81(075.8)
  Детинко Ф.М. Прочность и колебания электрических машин / Ф.М. Детинко, Г.А. Загородная, В.М. Фастовский. - Л. : Энергия , 1969. - 440 c.
  621.313
  Деформация металлов взрывом. / А.В. Крупинин, В.Я. Соловьев, Н.И. Шефтель, А.Г. Кобелев. - М. : Металлургия , 1975. - 416 c.
  621.7.044.2
  Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре / пер. с англ.А.И.Зильбермана. - М. : Мир , 1989. - 176 c.
  621.396.6.004.64
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу ``Экономика электротехнического производства`` : учеб.пособие для электротехн.спец. вузов. / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. - М. : Высш. шк. , 1989. - 160 c.
  621.31.002
  Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А.Дзензерский, С.В.Тарасов, И.Ю.Костюков. - М. : Наук.думка , 2011. - 591 c. - (Проект ``наукова книга``).
  621.311.245+ 621.548
  Диагностирование дизелей / Е.А. Никитин, Л.В. Станиславский, Э.А. Улановский и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436 : 681.518.54
  Диагностирование дизелей / Никитин Е.А., Станиславский Л.В., Улановский Э.А. и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.436
  Дибнер Л.Г. Заточные автоматы и полуавтоматы. / Л.Г. Дибнер, Э.Е.Цофин. - М. : Машиностроение , 1978. - 278 c.
  621.923.6.06-52
  Дизели с воздушным охлаждением Владимирского тракторного завода / В.В.Эфрос, Н.Г.Ерохин и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 277 c.
  621.436.2
  Дикань С.В. Аппараты систем бесперебойного электроснабжения / С.В.Дикань, К.К Намитоков. - К. : Техніка , 1989. - 174 c.
  621.311
  Диментберг Ф.М. Пространственные механизмы. Обзор современных исследований : монография / Ф.М. Диментберг, Ю.Л.Саркисян, М.К.Усков; АН СССР.Ин-т машиноведения им. А.А.Благонравова. - М. : Наука , 1983. - 94 c.
  621.83
  Димитрова М.И. 33 схемы на триггерах / М.И.Дмитрова.,В.П.Пунджев; пер. с болг.Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 95 c.
  621.374.3.049.77
  Димитрова М.И. 33 схемы с логическими элементами И - НЕ / М.И.Димитрова, В.П.Пунджев; пер. с болг. Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатоиздат , 1988. - 112 c.
  621.382.049.77
  Динамика и прочность прокатного оборудования : учеб.пособие для вузов / Ф.К.Иванченко, П.И.Полухин, М.А.Тылкин, В.П.Полухин. - М. : Металлургия , 1970. - 487 c.
  621.77
  Динамика станков / Попов В.И., Локтев В.И. - К. : Техника , 1975. - 136 c.
  621.9.06
  Динамическое старение сплавов / Пастухова К.П. и др. - М. : Металургия , 1985. - 222 c.
  621.785.15.669.14
  Динер И.Г. Высокоэффективная оснастка для листовой штамповки / И.Г.Динер,В.Я Брун. - К : Техніка , 1984. - 236 c. - (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).
  621.983.32
  Диоды : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, С.Л.Пожидаев. - М : Радио и связь , 1990. - 335 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1158).
  621.385.2            621.382.2
  Дипломное проектирование термических цехов : учеб.пособие для металлург.ин-тов. / К.Ф.Стародубов, И.Е.Долженков, Ю.Л.Ревисс и др. - К. . : Вища шк. , 1974. - 160 c.
  621.78.001.2 : 669.02/.09
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы / В.С.Кулешов, Н.А.Лакота, В.В.Андрюнин и др.; под ред. В.С Кулешова,Н.А.Лакоты. - М. : Машиностроение , 1986. - 328 c. - (АМ.и РС:Автоамат.манипуляторы и робототехн. систе).
  621.865.8
  Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навч.посібник для машинобудів.спец.техн.вищ.навч.закл. - Херсон : Олді-плюс , 2008. - 322 c.
  621.7.07
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 127 c. - (Промішленность - селу).
  621.382.233.026 : 621.318.5
  Дмитриев В.А. Детали машин.Основы расчета и конструирования машин : учебник для вузов. - Л. : Судостроение , 1970. - 792 c.
  621.81
  Дмитриев В.Д. Справочник прокатчика : машиностроение и металлургия / В.Д.Дмитриев, И.Я.Бровман. - 2-е изд., перераб. и доп . - Донецк : Донбасс , 1986. - 110 c.
  621.77
  Дмитриевский А.В. Бензиновые двигатели / А.В.Дмитриевский, А.С.Тюфяков. - М. : Машиностроение , 1986. - 211 c.
  621.431.73 : 631.2
  Дмитриевский А.В. Карбюраторы автомобильных двигателей / А.В.Дмитриевский, В.Ф.Каменев. - М. : Машиностроение , 1990. - 223 c.
  621.431.73
  Дмитриевский А.В. Топливная экономичность бензиновых двигателей / А.В.Дмитриевский, Е.В.Шатров. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.431.004.18
  Дмитриченко М.Ф. Триботехніка та основи надійності машин : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Ф.Дмитренко, Р.Г.Мнацаканов, О.О.Мікосянчик. - К. : ІНФОРМАВТОДОР , 2006. - 214 c.
  621.891 + 62-192
  Дмитриченко Н.Б. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник / Н.Б.Дмитриченко, П.С.Маковецкий. - 2-е изд. , перераб. и доп . - Киев : Урожай , 1991. - 171 c.
  631.3-72 + 621.892
  Добринский Н.С. Гидравлический привод прессов. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.979 - 81
  Добродомов В.И. Робот подставляет плечо / В.И.Добродомов, М.Н.Полищук. - К. : Политиздат Украины , 1987. - 97 c.
  621.865.8
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике. - К. : Вища шк. , 1978. - 360 c.
  621.396.6
  Доброневский О.В. Справочник по радиоэлектронике : учеб.пособие для техникумов. - 2-е изд . - К. : Вища шк. , 1974. - 292 c.
  621.396.6
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей : учеб. пособие для вузов / под ред. В.П.Попова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 192 c.
  621.3.011.7            621.372
  Добротворский И.Н. Теория электрических цепей : учебник для электротехникумов связи. - М. : Радио и связь , 1989. - 471 c.
  621.3.011.7(075.32)
  Довбня Н.М. Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н.М.Довбня, А.Н.Кондратьев, Е.И.Юревич. - Л. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.865.8.004.14 : 658.52.011.56.012.3
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы. Спец. практикум : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 230 c.
  621.373.8
  Довнар С.А. Штамповка с плакированием прессоштамповых инструментов / С.А.Довнар, Я.В.Грауманис, Е.И.Сидор. - Минск : Наука и техника , 1987. - 48 c.
  621.73.073
  Доводка прецизионных деталей машин / П.Н.Орлов, А.А.Савелова, В.А.Полухин, Ю.И.Нестеров; под ред.Г.М.Ипполитова. - М. : Машиностроение , 1978. - 256 c. - (Б-ка технолога).
  621.923.74
  Додонов Б.П Грузоподъемные и транспортные устройства : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.86
  Додонов Б.П. Грузоподъемные и транспортные средства : учебник для машиностр. спец. техникумов / Б.П.Додонов, В.А.Лифанов. - М. : Машиностроение , 1984. - 137 c.
  621.86
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.1 : сб.статей. / под общ. ред. Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долговечность трущихся деталей машин Вып.5 : сб.статей. / под общ. ред.Д.Н.Геркунова. - М. : Машиностроение , 1990. - 368 c.
  621.891 + 620.178.162(081)
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долецкий В.А. Увеличение ресурса машин технологическими методами / В.А. Долецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин - М. : Машиностроение , 1978. - 215 c.
  621.9.:658.011.002.235:621.43
  Долженков И.Е. Основы проектирования термических цехов : учеб.пособие для вузов / И.Е.Долженков, К.Ф.Стародубов, А.А.Спасов. - К. : Вища шк. , 1986. - 215 c.
  621.78
  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках : учеб.пособие для энерг.спец.вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 448 c.
  658.345 : 621.31.004
  Долматовский Г.А. Справочник технолога по обработке металлов резанием. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1962. - 1236 c.
  621.91
  Долотов Г.П. Печи и сушила литейного производства : учебник для металлург. техникумов / Г.П.Долотов., Е.А.Кондаков. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 303 c.
  621.745.3
  Домбровский В.В. Справочное пособие по расчету электромагнитноого поля в электрических машинах. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 256 c.
  621.313.013.001.24
  Домбровский Н.Г. Многоковшовые экскаваторы. Конструкции, теория и расчет. - М. : Машиностроение , 1972. - 432 c.
  621.879
  Домнин С.Б. Средства комплексной отделки микропроцессорных устройств / С.Б.Домнин, Е.А.Иванов, Л.Л.Муренко; под ред.В.Г.Домрачева. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 146 c. - (Микропроцессоры. БИС и их применение).
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.2. : справочник / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов, В.А.Брагинский. - 6-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение.Лениннград.от-н , 1983. - 447 c.
  621.753
  Допуски и посадки : в 2 т. Т.1. : Справочник / под ред. В.Д.Мягкова - 5-изд.перераб. и доп. . - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 544 c.
  621.753.1
  Допуски и посадки полимерных опор / Д.Д. Ремизов и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c.
  621.822
  Доржные машины Ч.1. Машины для земляных работ : учебник для вузов. / Т.А.Алексеева, К.А.Артемьев, А.А.Бромберг. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 504 c.
  621.86 /.87
  Дорменев С.И. Тракторные моторно-трансмиссионные установки с двигателями постоянной мощности / Дорменев С.И., А.П. Банник, И.А. Коваль, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1987. - 184 c.
  629.114.2 - 112.6 : 621.43
  Дорошев К.И. Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 КВ. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 148 c.
  621.316.542
  Дорошко В.И. Математическое моделирование процессов комбинированной вытяжки : монография / В.И.Дорошко, О.В. Сергиенко. - Луганск : Изд-во ВНУ им.В.Даля , 2003. - 135 c. - (Восточноукраинский нац.ун-т им. В.Даля).
  621.983
  Драгаев В.П. Транспортные роботы для автоматизированного производства. - К. : Лыбидь , 1991. - 238 c.
  621.865.8 : 658.52.011.56            621.865.8
  Драгобецкий В.В., Коноваленко А.Д.,Загорянский В.Г Новые и высокоэффективные технологии в машиностроении : учеб. пособие - Харьков : ’’Точка’’ , 2012. - 238 c.
  621.001.7 (075.8)
  Дриц М.Х. Технология конструкционных материалов и материаловедение : учеб.для немашиностроит.спец.вузов / М.Х.Дриц, М.А.Москалев. - М. : Высш.шк. , 1990. - 446 c.
  621.7/.9
  Дроздов Ю.Н. Трение и износ в экстремальных условиях : справочник / Ю.Н.Дроздов, В.Г.Павлов, В.Н.Пучков. - М. : Машиностроение , 1986. - 223 c.
  621.891
  Дронов И.Р. Стендовая обработка деталей давлением / И.Р.Дронов, Ю.П.Кукоба. - М. : Машиностроение , 1989. - 139 c.
  621.98
  Дружинин Ю.А. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.01 : 004.382.7            681.3: 681.2-23.001.63
  Дружинский И.А. Концепция конкурентноспособных станков. - Л. : Машиностроение , 1990. - 247 c.
  621.9.06
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  Дудко А.А. Передвижные дробильно - сортировочные установки / А.А.Дудко, В.В.Клашанцев. - М. : Транспорт , 1975. - 144 c.
  621.926.2
  Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. : учеб.пособие для сред. спец. учеб.заведений. - М. : Агропромиздат , 1989. - 175 c.
  006.1 + 621.713
  Дудніков А.А. Основи стандартизації , допуски , посадки і технічні вимірювання : підручник для вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 350 c.
  006.1 + 006.86 + 621.713
  Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена : учеб.пособие для теплофиз.и теплоэнерг.спец.вузов / Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 206 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.1.016.4 : 004.382.7 : 536.4
  Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 247 c. - (Высш.образование).
  621.396.6 : 536.24
  Думпе В.Э. Электроэрозионная обработка деталей. - К. : Техніка , 1975. - 144 c. - (Б-ка передового опыта. Технология производства).
  621.9.048.4
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 352 c.
  621.81
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиностроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 398 c.
  621.81.001.63 (075.32)
  Дунаев П.Ф. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб.пособие для машиносроит.спец.техникумов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 336 c.
  621.81.001.63
  Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / П.Ф.Дунаев , О.П.Леликов, Л.П.Варламова. - М. : Высш.шк. , 1984. - 113 c.
  621.753.1/.2.001.24
  Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф.Дунаев, О.П.Лепиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 189 c.
  621.753.1.001.24
  Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 352 c.
  621.753
  Дурандин М.М. Штампы для холодной штамповки мелких деталей : альбом конструкций и схем / М.М.Дурандин, Н.П.Рымзин, Н.А.Шихов. - М. : Машиностроение , 1978. - 108 c.
  621.983
  Душицкий В.В. Оптимизация технологических процессов в машиностроении / ред. Таурит Г.Э. - К. , 1977.
  621.002
  Дыков А.Т. Прогрессивный режущий инструмент в машиностроении / А.Т.Дыков, Г.И.Ясинский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1972. - 224 c.
  621.9.02
  Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию : практ.пособие. - 7-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1991. - 160 c.
  621.31.001.24
  Дьяков Р.А. Воздухоочистка в дизелях. : Машиностроение , 1975. - 152 c.
  621.436.068.4
  Дьяченко И.М. Экономика порошковой металлургии. - Челябинск : Металлургия , 1990. - 152 c.
  621.762 : 338.45.01
  Дьяченко С. Детали машин. Атлас : учеб.пособие для втузов / С.К.Дьяченко, С.З.Столбовой. - М. : Госуниверситет , 1965. - 260 c.
  621.81
  Дьячков В.Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения : справочник / В.Б.Дьячков, Н.Б.Кабатов, М.У.Носиков. - М. : Машиностроение , 1983. - 287 c.
  621.9.06
  Дьячков В.К. Подвесные конвейеры. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 320 c.
  621.867
  Дюмин И.Е. Повышение эффективности ремонта автомобильных двигателей. - М. : Транспорт , 1987. - 176 c.
  621.431.73.004.67
  Е.В. Лысенко Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах - 2-е изд., переаб и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 192 c.
  621.316.925ж.049.77            31.27-05
  Евдокимов В.Д. Реверсивность трения и качество машин. - К. : Техніка , 1977. - 147 c.
  621.891
  Евдокимов В.Д. Быть машиностроителем - престижно / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1988. - 158 c.
  621.002
  Евдокимов В.Д. Моя профессия - инструментальщик / В.Д.Евдокимов,С.Н.Полевой. - М. : Машиностроение , 1985. - 160 c. - (Кем быть?).
  621.753.5
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1981. - 488 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. : учеб.для неэлектротех.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 352 c.
  621.3
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учебник для энергетич.и электротехн..спец. техникумов. - 8-е изд . - М. : Высш.шк. , 1971. - 544 c.
  621.3.01
  Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. : учеб.для электротехн.и энерг. спец.техникумов. - 2-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1968. - 589 c.
  621.3.01
  Евзеров И.Х. Тиристорные электроприводы серии КТ ЭУ мощностью до 2000кВт / И.Х.Евзеров,В.М.Перельмутер,А.А.Ткаченко. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 94 c. - (БЭ: Б-ка электромонтера;Вып.606).
  62-83-52 : 621.314.632
  Евсеев Г.А. Оборудование и технология газоплазменной обработки металлов и неметалич.материалов. : учебник для вузов / Г.А.Евсеев, Д.Л.Глизманенко; под ред.В.М.Сагалевича, Г.В.Полевого. - М. : Машиностроение , 1974. - 812 c.
  621.791
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А.Евсеев,С.С.Крылов. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 118 c.
  621.314.632
  Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет / Г.А.Евстифеев,И.С.Веретенников. - М. : Машиностроение , 1977. - 96 c.
  621.791.03
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением. : учебник для вузов. - Х. : Вища шк. , 1981. - 248 c.
  621.73
  Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением : учебник для вузов - Х. : ’’Вища школа’’ , 1981. - 246 c.
  621.77
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов и фак. - 6-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1969. - 480 c.
  621.006.3.001.63
  Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр.вузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 480 c.
  621.006.3.001.63            658.52
  Егоров М.Е. Технология машиностроения : учебник для вузов / М.Е.Егоров, В.И.Дементьев, В.Л.Дмитриев; под общ.ред.М.Е.Егорова. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1976. - 534 c.
  621.002
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91            6П4.3
  Егоров С.В. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент.Лабораторный практикум : Учебное пособие / С.В.Егоров ,А.Г. Червяков - 2-е изд. . - М. : Высшая школа , 1975. - 187 c.
  621.91
  Егорушкин В.Е. Основы гидравлики и теплотехники : учеб.пособие для машиностр.техникумов / В.Е.Егорушкин, В.И.Цеплович. - М. : Машиностроение , 1981. - 269 c.
  532 + 621.1.016
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.1. : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 262 c.
  621.753.1/.2
  Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении : в 2 т. Т.2. Контроль деталей : справочник / М.А.Палей и др. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Изд-во стандартов , 1989. - 207 c.
  621.753.1/.2
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика. - К. : Наук.думка , 1975. - 272 c.
  621.313.322-81
  Езовит Г.П. Справочник электроэнергетика - К. : ’’Наукова думка’’ , 1975. - 272 c.
  621.313
  Електрические измерения физических величин / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энегроатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317.39
  Електричні машини та електропривід побутової техніки : підручник для вищ.навч.закл. / М.Г.Попович, Л.Ф.Артеменко, О.П.Бурмістенков та ін.; за ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 2004. - 351 c.
  621.313 + 62-83
  Електроніка і мікросхемотехніка : у 4 т. Т.1. Елементна база електронних пристроїв : підручник для вищ.навч.закл. / В.І.Сенько,М.В.Панасенко,Є.В.Сенько та ін.; під.ред.В.І.Сенька. - К. : Обереги , 2000. - 299 c.
  621.38
  Електроніка і мікросхемотехніка : у4-х тома. Т.Т.4, Кн. 2. Силова електроніка : Навч. посіб. / Уклад.: В.І. Сенько, М.В. Панасенко, Є.В. Сенько та інш. ; За ред.: В.І. Сенька - 2-ге вид. . - К.: : Каравела , 2018. - 316с. c.
  621.314.632
  Електроніка і мікросхемотехніка : у4-х тома. Т.Т.4, Кн.1 . Силова електроніка : Навч. посіб. / Уклад.: В.І. Сенько, М.В. Панасенко, Є.В. Сенько та інш. ; За ред.: В.І. Сенька - 2-ге вид. . - К.: : Каравела , 2017. - 637с. c.
  621.314.632
  Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х том. Т.Т.3. Цифрові пристрої : Підруч. / Уклад.: В.І. Сенько, М.В. Панасенко, Є.В. Сенько та інш. ; За ред.: В.І. Сенька - 2-ге вид. стереотип. . - К.: : Каравела , 2017. - 400с. c.
  621.314.066
  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: конспект лекцій... / упорядник А.В.Некрасов - Кременчук : КДПУ , 2002. - 160 c.
  621.3+621.38
  Еленев С.А. Холодная штамповка : учебник для СПТУ. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 270 c.
  621.73.016.3(075.32)
  Елизаветин М.А. Повышение надежности машин.Технологические основы повышения надежности машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 430 c.
  621.002.2-192
  Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 320 c.
  621.317.3 + 621.396.08
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. - М. : ДОСААФ СССР , 1987. - 303 c.
  621.397.622.004.67
  Ельяшкевич С.А. Цветные стационарные телевизоры и их ремонт. - М. : Радио и связь , 1986. - 223 c. - (МРБ:Массовая радиобиблиотека.Вып.1095).
  621.397.622.004.67
  Емин О.Н. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами / О.Н.Емин,С.П.Зарицкий. - М. : Машиностроение
  (629.7.036+621.438)001.2
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : монографія / М.В. Загірняк, В.Б. Клепіков, С.м. Ковбаса та інш.; НАН України, Ін-т електродинаміки - К.: : Вид-во Ін-ту електродинаміки НАН України , 2018. - 310с. c.
  621.31
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення : монографія / М.В.Загірняк,В.Б.Клепіков,С.М.Ковбаса і інш. - К. : Інститут електродинаміки НАН України , 2018. - 310 c.
  621.31
  Епифанов А.П. Электромеханические преобразователи энергии : учеб.пособие для вузов. - СПб. : Лань , 2004. - 207 c.
  621.313
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : учебник для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Высш. шк. , 1986. - 304 c.
  621.38
  Епифанов Г.И. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ЭВА : учеб. пособие для вузов / Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. - М. : Сов. радио , 1979. - 350 c.
  621.382
  Ермаков С.С. Металлокерамические детали в машиностроении / С.С.Ермаков, Н.Ф.Вязников. - Л. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.762.002.6
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2005. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. - М. : Машиностроение , 2003. - 271 c. - (Б-ка технолога).
  621.91
  Ермаков Ю.М. Металлорежущие станки : учеб. пособие для техникумов / Ю.М.Ермаков, Б.А.Фролов. - М. : Машиностроение , 1985. - 319 c.
  621.9.06
  Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 208 c.
  658.26 : 621.311
  Ермилов В.А. Газовые редукторы / В.А. Ермилов, Ю.В. Нестеренко, В.Г. Николаев. - Л. : Машиностроение , 1981. - 176 c.
  621.646.4.02
  Ермилов В.Г. Теплообменные аппараты и конденсационные установки : учебник для вузов. - Л. : Судостроение , 1969. - 263 c.
  621.18
  Ермолин Н.П. Электрические машины : учебник для втузов. - М. : Высш. шк. , 1975. - 295 c.
  621.313
  Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности. - М. : Машиностроение , 1973. - 448 c.
  621.791.65
  Ерохин В.Г. Основы термодинамики и теплотехники : учебник для хим.- механ. спец. сред. спец. учеб. завед. / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько, П.И. Самойленко. - М. : Машиностроение , 1980. - 224 c.
  536.2 : 621.1.016
  Ершов В.И. Интенсификация формоизменяющих операций листовой штамповки : учеб. пособие для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1989. - 85 c.
  621.983
  Ершов В.И. Прогрессивное оборудование и инструмент для листоштамповочного производства : учеб. пособие для ПТУ / В.И.Ершов, А.Д.Ковалев. - М. : Высш. шк. , 1989. - 76 c.
  621.983.07
  Ершов В.И. Совершенствование формоизменяющих операций листовой штамповки / В.И. Ершов, В.И. Глазков, М.Ф. Каширин. - М. : Машиностроение , 1990. - 321 c.
  621.983.044.001.24
  Есаков В.П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1981. - 247 c.
  621.31 + 62-83
  Есенберлин Р.Е. Пайка и термическая обработка деталей в газовой среде и вакууме. - Л. : Машиностроение , 1972. - 184 c.
  621.791.3 + 621.78
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто. - К. : Рад. шк. , 1977. - 135 c.
  621.396
  Ефимов И.Г. Линейный электромагнитный привод : монография / И.Г.Ефимов, А.В.Соловьев, О.А.Викторов; науч.ред. С.А.Ковчин. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1990. - 212 c.
  62-83-52 : 621.313.17-12
  Ефимов И.Е. Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника : учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 416 c.
  621.382.049.77
  Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники : учебник для вузов / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1983. - 384 c.
  621.382.049.77
  Ефремов В.В. Теория и практические вопросы работоспособности элементов машин, приборов и аппаратуры / В.В. Ефремов, В.А. Наумов, А.А. Чурсин. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та , 1964. - 220 c.
  621-192
  Єлісєєв В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри : навч. посібник - Кременчук , 2005. - 179 c.
  621.753 (075.8)
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д.Жаботинский, Ю.В.Исаев. - М. : Радио и связь , 1985. - 105 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``.Вып.48.).
  621.865.8 : 621.382.049.77
  Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. - Л. : Машиностроение , 1986. - 184 c.
  621.91.01:534.1+ 62-868
  Жданович В.Ф. Комплексная механизация и автоматизация в механических цехах / В.Ф.Жданович, Л.Б. Гай. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c. - (Б-ка технолога).
  621.9.006.3:65.011.54/.56
  Жданович В.Ф. Справочник технолога - сборщика станков / В.Ф. Жданович, А.М. Соболь, Т.С. Элисман. - М. : Машиностроение , 1971. - 248 c.
  621.9.06.002
  Жевелев Г.И. Тяжелые горизонтально - расточные и продольно - строгальные станки.Опыт Новосибирского з-да ``Тяжстанкогидропресс`` / Г.И.Жевелев, Б.Х.Рубинович, А.М.Тув. - М. : Машиностроение , 1969. - 240 c.
  621.95
  Жегалин О.И. Снижение токсичности автомобильных двигателей / О.И.Жегалин, П.Д.Лупачев. - М. : Транспорт , 1985. - 120 c.
  621.43.068 : 502.3
  Железняков А.Т. Справочник заводского электрика / А.Т.Железняков, Л.М.Бабченко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1987. - 160 c.
  621.3-051
  Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч. посіб. для машинобуд., приладобуд. спец. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович. - К. : Кондор , 2004. - 793 c.
  621.753
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.1 . Типовые узлы и детали грузоподъёмных машин. Электротали передвижные и грузовые. Однорельсовые тележки. Мостовые краны. Передвижные краны : учеб. пособие для вузов / А.И. Желтонога, Н.В. Кучерин, А.И. Ковальчук; под общ. ред. А.И. Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 116 c.
  621.86+621.87
  Желтонога А.И. Краны и подъёмники.Атлас конструкций : в 2 т. Т.2 . Поворотные краны. Подъёмники : учеб. пособие для втузов / А.И.Желтонога, Н.В.Кучерин, А.И.Ковальчук; под ред. А.И.Желтоноги. - Мн. : Выш. шк. , 1974. - 96 c.
  621.86+621.87
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. - 4-е изд., сокр. и перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 408 c.
  621.313.001.41
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 5-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 352 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Основы электроники. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1974. - 464 c.
  621.38
  Жеребцов И.П. Электрические и магнитные цепи.Основы электротехники. - Л. : Энергоатомиздат , 1982. - 215 c.
  621.3
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъемных машин. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.Г. Привод и автоматика подъёмных машин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1964. - 399 c.
  621.876-83 : 65.011.56
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование: Молоты. Винтовые прессы. Ротационные и электрофизические машины : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 279 c.
  621.97
  Живов Л.И. Кузнечно - штамповочное оборудование. Прессы : учебник для вузов / Л.И.Живов, А.Г.Овчинников. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1981. - 375 c.
  621.73
  Жигарев А.А. Электронно - лучевые и фотоэлектронные приборы : учебник для вузов / А.А.Жигарев, Г.Г.Шамаева. - М. : Высш. шк. , 1982. - 463 c.
  621.385+621.383
  Жидкостное охлаждение автомобильных двигателей / А.М. Кригер, М.Е. Димкин, А.Л. Новенников, В.И. Пикус. - М. : Машиностроение , 1985. - 173 c.
  621.431.73-71
  Житная И.П. Эффективность применения станков с числовым программным управлением / И.П.Житный, Е.П.Житная. - К. : Техніка , 1976. - 92 c.
  621.9.06-529
  Жуйков В.Я. и др. Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах : Учеб. пособ. - К.: : НТУУ"КПИ" , 2010.
  621.314
  Жук В.И. Пособие по эксплуатации токарных станков. - К. : Техніка , 1976. - 240 c.
  621.941.21/.28
  Жуков В.П. Задачник по курсу `Радиотехнические цепи и сигналы` : учеб.пособие для вузов / В.П.Жуков, В.Г.Карташев, А.М.Николаев. - М. : Высш.шк. , 1986. - 159 c.
  621.372
  Жукова Г.А. Лабораторные работы по электрическим аппаратам : учеб.пособие для техникумов / Г.А.Жукова, М.А.Золина. - М. : Высш.шк. , 1986. - 119 c.
  621.31
  Жуховицкий Б.Я. Теоретические основы электротехники : в 3 т. Т.2. Четырехполюсники, длинные линии, нелинейные цепи / Б.Я.Жуховицкий, И.Негневицкий; под ред..К.М.Поливанова. - М.-Л. : Энергия , 1965. - 240 c.
  621.3.01
  Зааль Р. Справочник по расчету фильтров / пер.с нем.Ю.В.Камкина; под ред.Н.Н.Слепова. - М. : Радио и связь , 1983. - 752 c.
  621.372.54
  Забелин К.И. Электронные устройства управления телевизорами / К.И.Забелин, Н.Ф.Торгашева. - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1006).
  621.397.077.622.64
  Заблонский К.И. Детали машин : учебник для машиностр.спец.вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 518 c.
  621.81
  Заблонский К.И. Зубчатые передачи. Распределение нагрузки в зацеплении. - К. : Техніка , 1977. - 207 c.
  621.833
  Заблонский К.И. Плавнорегулируемые передачи / К.И.Заблонский, А.Е.Шустер. - К. : Техніка , 1975. - 272 c.
  621.83
  Заблонский К.И. Теория механизмов и машин : учебник для втузов / К.И.Заблонский, И.М.Белоконев, Б.М.Щекин. - К. : Вища шк. , 1989. - 375 c.
  621.01
  Забокрицкий Е.И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / Е.И.Забокрицкий,Б.А.Холодовский, А.И.Митченко. - 3-е изд., перераб.и доп . - К. : Наук.думка , 1985. - 702 c.
  621.31
  Завадский В.А. Компьютерная электроника. - К. : ВЕК , 1996. - 362 c.
  004.382 : 621.38            681.3.06
  Заваров А.С. Химико - термическая обработка в кипящем слое / А.С.Заваров, А.П.Баскаков, С.В.Грачев. - М. : Машиностроение , 1985. - 158 c.
  621.78
  Заводчиков Д.А. Грузоподъемные машины : учеб.пособие для машиностр.вузов и фак. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машгиз , 1962. - 312 c.
  621.86
  Загальна електротехніка: Підручник для ВНЗ / Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. - 2 . - К. : Каравела , 2007. - 295 c.
  621.3
  Загирняк М.В. Исследование, расчет и усовершенствование шкивных магнитных сепараторов : монография / ин-т содержания методов обучения. - К. : ІЗМН , 1996. - 487 c.
  621.928.8
  Загирняк М.В. Магнитные сепараторы.Проблемы проектирования : монография / М.В.Загирняк, Ю.А.Бранспиз, И.А.Шведчикова; под общ. ред. М.В.Загирняка. - К. : Техніка , 2011. - 223 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электрические аппараты : учеб.пособие для втузов. / М.В.Загирняк, Н.И.Кузнецов. - Кременчуг : КГПУ , 2005. - 319 c.
  621.31
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Типография Мадрид , 2015. - 319 c.
  621.318
  Загирняк М.В. Электромагнитные расчеты : учебник / М.В.Загирняк - 2-е изд., перераб.и доп. . - Харьков : типография ’’Мадрид’’ , 2015. - 320 c.
  621.318
  Загирняк М.В., Прус В.В., Невзмин Б.И. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным размером : монография - Харьков : ’’Точка’’ , 2014. - 188 c.
  621.313:621.314:621.316
  Загірняк М.В. Електричні машини : підручник / М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін. - 2-ге вид., перераоб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 399 c.
  621.313(075.8)
  Загорский А.Е. Управление переходными процессами в электрических машинах переменного тока. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 176 c.
  621.313.3
  Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / Б.Б.Некрасов, И.В.Фатеев, Ю.А.Беленков и др.; под ред. Б.Б.Некрасова. - М. : Высш.школа , 1989. - 191 c.
  621.221 + 62-82 + 532
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей ) : учеб.пособие для вузов / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под общ.ред. К.М.Поливанова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 303 c.
  621.3.01
  Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей) / Г.П.Андреев, С.Н.Андреев, В.Е.Боголюбов и др.; под ред. К.М.Поливанова. - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 160 c.
  621.3.01
  Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена : учеб.пособие для вузов / В.Н.Афанасьев, В.И.Крутов, Г.Б.Петражицкий. - М. : Высш.шк. , 1986. - 383 c.
  621.1.016
  Задачник по электротехнике : учеб.пособие для сред.проф.учеб.заведений / П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. - М. : Высш.шк. , 1992. - 335 c.
  621.31
  Задерей Г.П. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания / Г.П.Задерей, П.Н.Заика. - М. : Радио и связь , 1989. - 175 c.
  621.314.21
  Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением / Е.И.Зазерский, С.И.Жолнерчик. - Л. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06-52.002
  Зазерский Е.И. Токарь-расточник : учеб.пособие для техн.училищ / Е.И.Зазерский, Н.Г.Гутнер. - М.- Л. : Машгиз , 1960. - 415 c.
  621.941
  Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов : учебник для вузов. - М. : Металлургия , 1987. - 336 c.
  621.771:658.512
  Зайцев Л.В. Автомобильные краны : учеб.пособие для ПТУ / Л.В.Зайцев, М.Д.Полосин. - М. : Вісш.шк. , 1974. - 328 c.
  621.873 : 629.331.065.23            621.873 : 629.114.4
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн. спец. учеб.заведений. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 495 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электротехн.спец.техникумов. - 5-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1978. - 359 c.
  621.3.01
  Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике : учеб.пособие для электро-и радиотехн.техникумов. - 3-е изд, перераб.и доп . - М. , 1968. - 470 c.
  621.3.01
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.М.Закладний,А.В.Праховник,О.І.Соловей. - К. : Кондор , 2005. - 407 c.
  621.311.004.8:62-83
  Замятин В.Я. Мощные полуповодниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев, В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1988. - 576 c.
  621.382.233.026
  Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры : справочник / В.Я.Замятин,Б.В.Кондратьев,В.М.Петухов. - М. : Радио и связь , 1987. - 576 c.
  621.382.233.026
  Заплетохин В.А. Конструирование деталей механических усnройств : справочник. - Л. : Машиностроение , 1990. - 668 c.
  621.81
  Заренбин В.Г. Курсовое проектирование по автомобильным двигателям : учеб.пособие / В.Г.Заренбин, А.А.Савченко. - Дн. : ИМА-пресс , 2003. - 70 c.
  621.431 : 629.331.026
  Зарин А.А. Оптимизация процессов сборки, регулировки и испытания топливной аппаратуры двигателей / А.А.Зарин, В.Е.Логинов. - М. : Машиностроение , 1989. - 77 c.
  621.43-52
  Зарипов М.Ф. Функциональные преобразователи перемещения / М.Ф.Зарипов, М.А.Ураксеев. - М. : Машиностроение , 1976. - 133 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.314.26
  Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры / Пескин А.Е., Коннов А.А. - Москва : СОЛОН , 1997. - 236 c.
  621.397.62
  Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры: Справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 285 c.
  621.382.049.77(1 - 87)(035.5)
  Засоби оцінювання характеристик пристроїв непреривно-дискретного відображення цифрової інформації / ПєтухА.М., Войтко В.В. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 118 c.
  621.3.037.3
  Захаренко И.П. Алмазные инструменты и процессы обработки. - К. : Техніка , 1980. - 215 c.
  621.922.02 : 621.921.34
  Захаренко И.П. Основы алмазной обработки твердосплавных инструментов. - К. : Наук.думка , 1981. - 300 c. - (АН УССР Ин-т сверхтвердых материалов).
  621.923.6 : 621.9.025
  Захаренко И.П. Сверхтвердые абразивные материалы в инструментальном производстве. - К. : Вища шк. , 1985. - 151 c. - (Металлообработка).
  621.921.34
  Захаренко И.П. Шлифование резьбы инструмента кругами из кубонита / И.П.Захаренко,И.М.Цехновский,Э.А.Белецкий. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  621.992.4:621.923
  Захаров Б.В. Толковый словарь по машиностроению.Основные термины:ок.5000 терминов / Б.В.Захаров,В.С.Киреев,Д.Л.Юдин; под ред.А.М.Дальского. - М. : Рус.яз. , 1987. - 302 c.
  621.002
  Захаров В.К. Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник для вузов / В.К.Захаров ,Ю.И.Лыпарь. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Защитные покрытия на металлах Т.21. : респ.межвед.сб. науч.тр. - К. : Наук.думка , 1987. - 110 c.
  621.793
  Звягин В.А. Пособие станочникам строгальных станков : учеб. пособ. для подготовки рабочих - М. : Лесн.пром-сть , 1977. - 72 c.
  621.912 : 674.056
  Згурский В.А. Автоматический контроль гальванических процессов / В.А.Згурский, Л.Г.Зальцман. - К. : Техніка , 1973. - 84 c.
  621.35
  Здрок А.Г. Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов. - М. : Энергоатомиздат
  621.314.6:621.316.722.1:621.355
  Зеленков Г.И. Основы технологии дорожного машиностроения : учеб. пособие для вузов / Г.И. Зеленков, Л.В. Дехтеринский, А.П. Крившин. - М. : Машиностроение , 1966. - 304 c.
  625.08.002.2 : 621.9
  Зеликовский И.Х. Справочник по теплообменным аппаратам малых холодильных машин. - М. : Пищевая пром-сть , 1973. - 176 c. - (Библ. 18 назв.).
  621.565
  Землянский В.А. Обработка высокопрочных материалов инструментами с самовращающимися резцами / В.А.Землянский, Б.В.Лупкин. - К. : Техніка , 1980. - 120 c.
  621.9.02
  Землянский В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом ( расчет параметров доплеровского сигнала ЛДА с учетом поляризпционно - фазовых эффктов рассеяния) : монография. - К. : Вища шк. , 1987. - 177 c.
  621.373.826 : 532.52 : 536.6
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроительных производств : Учеб.пособие для техн.вузов / Г.Г.Земскова,О.В.Таратынова - Москва : Высшая школа , 1988. - 464 c.
  621.9.06-52:658.527
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1990. - 317 c.
  621.757.1/.2(035)
  Зенкин А.С. Допуски и посадки в машиностроении : справочник / А.С.Зенкин, И.В.Петко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 311 c.
  621.753.1/.2(035)
  Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта : учебник для вузов / Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 431 c.
  621.867
  Зернов Н.В. Теория радиотехнических цепей / Н.В.Зернов, В.Г.Карпов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергия , 1972. - 816 c.
  621.396.011.7
  Зимин Е.Н. Электроприводы постоянного тока с вентильным преобразователем / Е.Н.Зимин, В.Л. Кацевич,С.К.Козырев. - М. . : Энергоатомиздат , 1981. - 192 c.
  62-83::621.313.2.07 :621.382.026
  Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок : учебник для техникумов / Е.Н.Зимин, В.И.Преображенский, И.И.Чувашов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоиздат , 1981. - 553 c.
  658.26 : 621.313
  Зимин Е.Ф Измерение параметров электрических и магнитных полей в проводящих средах / Е.Ф.Зимин, Э.С.Кочанов. - М. . : Энергоатомиздат , 1985. - 256 c.
  621.317
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : практ.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 206 c.
  621.396
  Зиновьев А.Л. Введение в специальность радиоинженера : учеб.пособие для вузов / А.Л.Зиновьев, Л.И.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 176 c.
  621.396
  Зиновьев В. Курс теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов. - 2-е изд., перераб . - М. : Наука , 1972. - 384 c.
  621.01
  Зиновьев В.А Курс теории механизмов и машин : учеб.пособие для втузов. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1975. - 384 c.
  621.01
  Золотых В.Т Англо - русский словарь по сварочному производству: ок.1200 терминов / под ред. А.А.Ерохина. - 2-е изд. , перераб. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1967. - 376 c.
  [811.111=161.1 : 621.791](038)            81.2Англ
  Золотых В.Т. Англо - русский словарь по сварочному производству: ок. 6000 терминов. - М. : Физматгиз , 1961. - 191 c.
  [811.111=161.1:621.79](038)
  Зонненберг С.М Малые агрегатные станки. - М. : Машгиз , 1962. - 292 c.
  621.9.06-112.6
  Зорев Н.Н. Обработка резанием тугоплавких сплавов(на основе молибдена) / Н.Н.Зорев, В.М.Фетисов. - М. : Машиностроение , 1966. - 227 c.
  621.91 : 669.018.45 :669.28
  Зотов В.Ф. Холодная прокатка металла : учеб.пособие для сред.ПТУ / В.Ф.Зотов, В.И.Елин. - М. : Металлургия , 1988. - 287 c.
  621.771
  Зубарев А.А. Газобалонные автомобили : учеб. пособие для подгот.водителей трансп. средств категории / А.А.Зубарев, И.П.Плеханов. - М. : ДОСААФ , 1984. - 86 c.
  629.331.063.2 : 621.433            629.113.45
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике : учеб. пособие для втузов / В.Н.Зубарев, А.А.Александров. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Энергия , 1971. - 352 c.
  621.1.016
  Зубообрабатывающие станки / Ничков А.Г., Лоскутов В.В. - М. , 1978.
  621.9.06:621.833
  Зубообрабатывающие станки / Ничков А.Г., Лоскутов В.В. - М. , 1978.
  621.9.06:621.833
  Зубцов М.Е Листовая штамповка : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1980. - 431 c.
  621.983
  Зубчатые и червячные передачи. Некоторые вопросы геометрии, кинематики, динамики, расчета и производства : сб.статей / В.Д.Андожский, А.И.Белянин, В.Л.Вейц и др.; под ред.Н.И. Колчина. - Л. : Машиностроение , 1974. - 352 c.
  621.833
  Зубчатые и червячные передачи. Некоторые вопросы теории, расчета и производства / В.Д.Андожский, А.И.Велянин, В.Л.Вейн и др.; под ред.Н.И.Колчина. - Л. : Машгиз , 1959. - 220 c.
  621.833
  Зубчатые передачи : справочник / Е.Г.Гинзбург,Н.Ф.Голованов, Н.Б.Фирун,Н.Т.Халебский.; под ред. Е.Г. Гинзбурга. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1980. - 415 c.
  621.833
  Зырянов В.В. Электротехнические рвсчеты на программируемых микрокалькуляторах / В.В Зырянов, В.В Козырский, В.Ф Демиденко. - К. : Тэхника , 1989. - 150 c.
  004.388.2 : 621.3            681.321-181.48
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1966. - 348 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Допуски, технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шегал. - М. : Машгиз , 1952. - 283 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Лабораторные занятия по курсу ``Основы взаимозаменяемости и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, М.Я.Шагал. - 2-е изд., исправ. и доп . - М. : Машгиз , 1956. - 336 c.
  621.75
  Зябрева Н.Н. Пособие к решению задач по курсу``Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения`` : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Зябрева, Е.И.Перельман. М.Я.Шегал. - М. : Высш.шк. , 1977. - 204 c.
  621.753
  Иванов - Смоленский А.В. Электрические машины : учебник для вузов. - М. : Энергия , 1980. - 928 c.
  621.313
  Иванов - Смоленский А.В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в электрических машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 311 c.
  621.313.013 (075.8)
  Иванов А.А Справочник по электротехнике. - 5 -е изд.,перераб.и доп . - К. : Вища шк. , 1984. - 303 c.
  621.3
  Иванов А.А Электротехника. Лабораторные работы : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1982. - 343 c.
  621.3
  Иванов А.А. Основы теории электрических и магнитных цепей : учеб.пособие для вузов. - К. : АН УССР , 1963. - 388 c.
  621.3.011.7
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике. - 4-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища. шк. , 1979. - 359 c.
  621.3
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике : Справочник - 5-е изд.,доп. и перераб. . - К. : Вища школа , 1984. - 303 c.
  621.3            31.2
  Иванов Б.Г. Сварка и резка чугуна / Б.Г. Иванов, Ю.И. Журавицкий, В.И. Левченков. - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.791
  Иванов Б.С. В помощь радиокружку. - 2-е изд, перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1987. - 127 c. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1107).
  621.396.6
  Иванов Б.С. Охрана труда в литейном и термическом производстве : учебник для сред.спец.учеб.заведений. - М. : Машиностроение , 1990. - 222 c.
  658.345 : (621.74 +621.78)
  Иванов Б.С. Самоделки юного радиолюбителя. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 140 c.
  621.37/.39
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 448 c.
  621.383
  Иванов В.С. Режим потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов, В.И. Соколов. - М. : Энергоатопизда , 1987. - 337 c.
  658.26 :621.331.004.18
  Иванов Г.М. Несимметричные режимы работы тиристорных преобразователей в электроприводах переменного тока / Г.М.Иванов, В.Ф.Егоркин. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 199 c.
  62-83 : 621.314.632
  Иванов И.И. Электротехника : учеб. пособие для вузов / И.И Иванов, В.С. Равдоник. - М. : Высш. шк. , 1984. - 375 c.
  621.3
  Иванов М.Н. Детали машин.Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов / М.Н. Иванов, В.Н. Иванов. - М. : Высш.шк. , 1975. - 551 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для втузов / под ред. В.А. Финогенова. - 6-е изд, перераб . - М. : Высш. шк , 1998. - 383 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для машиностр.спец.вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 336 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1976. - 399 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Волновые зубчатые передачи : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1981. - 184 c.
  621.833-182.634
  Иванов М.Н. Детали машин : учебник для втузов. - 5-е изд., перераб . - М. : Высш.шк. , 1991. - 383 c.
  621.81
  Иванов М.Н. Детали машин и подъемно-транспортные машины : учебник / М.Н.Иванов,М.С.Комаров - Львов : Издательство Львовского университета , 1961. - 587 c.
  621.81
  Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. - Львов : Ваща. шк. , 1982. - 107 c.
  621.9.06-52 : 658.512.4.001
  Иванова Г.М. Тепломеханические измерения и приборы : учеб. для вузов / Г.М. Иванова, П.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 230 c.
  621.1.016
  Иванова Г.М. Теплотеханические измерения и приборы : учебник для теплоэнергет. спец. вузов / Г.М. Иванова, П.Д, Кузнецов, В.С. Чистяков. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 230 c.
  621.1.016
  Иванченко П.Н. Автоматизация выбора схем планетарных коробок передач : справ.пособие / П.Н. Иванченко, Ю.А. Сушков, А.Д. Вашец. - Л. : Машиностроение , 1974. - 232 c.
  621.833.6 : 65.011.56
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - 2-е изд., перераб. и доп . - К : Вища шк , 1988. - 422 c.
  621.86.001.66
  Иванченко Ф.К. Прикладные задачи динамики машин. / Ф.К.Иванченко, В.А.Красношапка. - К. : Вища шк. , 1983. - 200 c.
  621.01
  Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно - транспортных машин : учебник для техн.вузов и фак. - К. : Вища шк. , 1983. - 351 c.
  621.86.001.66
  Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно - транспортных машин : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1981. - 335 c.
  621.86
  Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации. - М. : Машиностроение , 1975. - 222 c.
  621.9
  Иващенко П.А. Измерение параметров лазеров : учеб.пособие / П.А.Иващенко, Ю.А.Калинин, Б.Н.Морозов. - М. : Изд-во стандартов , 1982. - 167 c.
  621.373.826 :53.08
  Ивоботенко Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике / Б.А.Ивоботенко, Н.Ф.Ильинский, И.П.Копылов. - М. : Энергия , 1975. - 185 c.
  519.242 : 621.313
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 352 c.
  621.735.043.016.2 : 621.979
  Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.Игнатов, Т.А.Игнатова. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1984. - 312 c.
  621.735.043.016.2: 621.979
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А.Игнатов, К.Я.Вильданов. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 304 c.
  621.313.333.049.77
  Игнатов В.А. Электрооборудование современных металлорежущих станков и обрабатывающих комплексов : учебник для ПТУ / В.А.Игнатов, В.Б.Ровенский, Р.Т.Орлова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 93 c.
  621.9.06-83
  Игнатович В.Г. Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры : учеб.пособие для техникумов для радиотехн.спец. / В.Г.Игнатович, А.И.Митюхин. - Минск : Вышэйш.шк. , 1993. - 367 c.
  621.396.6.004.67
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами - манипуляторами / М.Б.Игнатьев, Ф.М.Кулаков, А.К.Покровский. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1977. - 247 c.
  621.865.8
  Изаксон А.А. Справочник молодого машиниста экскаватора / А.А.Изаксон, В.М.Донской, А.И.Филатов. - М. : Высш.шк. , 1979. - 271 c.
  621.879
  Избирательный перенос в тяжелонагруженных узлах трения / Д.Н.Гаркунов, С.И.Лякин, О.Н.Курлов и др.; под общ.ред.Д.Н.Гаркунова. - М. : Машиностроение , 1982. - 205 c.
  621.891
  Изготовление деталей пластическим деформированием / под ред.проф.К.П.Богоявленского и проф.П.В.Каменева - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление деталей пластическим деформированием : сб.ст. / под ред.К.П.Богоявленского,П.В.Каменева. - Л. : Машиностроение , 1975. - 424 c.
  621.777.4
  Изготовление сложных полых деталей / К.Н.Богоявленский, Е.И.Серяков, А.Н.Кобышев, Н.Ф.Воронина; под ред.К.Н.Богоявлевского - Л. : Машиностроение, Ленингр.отд-ние , 1979. - 216 c.
  621.74.043.2-462
  Измерение среднеквадратического значения напряжения / Попов В.С., Жалбаков И.Н. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 120 c.
  621.317.72
  Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб.пособие для вузов / Н.Н.Евтихиев, Я.А.Купершмидт, В.Ф.Папуловский, В.Н.Скугоров; под общ.ред.Н.Н.Евтихиева. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 349 c.
  621.317.3
  Измерения в промышленности : справочник / под ред.П.Профоса; пер. с нем. под ред. Д.И.Агейкина. - М. : Металлургия , 1980. - 648 c.
  621.08
  Измерительные приборы в машиностроении : учеб.пособие для вузов / А.Г.Иванов, Г.Д.Бурдун и др.; под ред.Г.Д.Бурдуна, Б.А.Тайца. - М. : Машиностроение , 1964. - 524 c.
  681.5.08 : 621
  Износ и антифрикционные свойства материалов. Трение и износ в машинах : сб. / АН СССР.ГНИИ машиностроения. - М. : Наука , 1968. - 231 c.
  621.89
  Износ и долговечность автомобильных двигателей / Пономарев Н.Н., Григорьев М.А. - М. , 1976.
  621.431
  Изотермическое деформирование металлов / С.З.Фиглин, В.В.Бойцов, Ю.Г.Калпин, Ю.И.Каплин. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  621.785.4            621.73
  Изъюрова Г.И. Приборы и устройства промышленной электроники : учеб.пособие для вузов / Г.И.Изъюрова, М.С.Кауфман. - 2-е изд., перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1975. - 368 c.
  621.38.002.56
  Ильенченко М.В. Повышение экономической эффективности машиностроительного производства. - К. : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.003.13
  Ильин В.А. Цинкование, кадмирование, лужение и свинцевание / под ред.П.М.Вячеславова. - 4-е изд., доп.и перераб . - Л. : Машиностроение , 1977. - 95 c. - (Б-чка гальванотехника. Вып.2).
  621.357
  Ильин Л.Н. Ковочно - штамповочное производство: лаб.практикум : учеб.пособие для машиностроит.техникумов / Л.Н.Ильин, А.С.Подольский, Б.М.Позднеев. - М. : Машиностроение , 1987. - 160 c.
  621.73
  Ильицкий В.Б. Станочные приспособления. Конструкторско - технологическое обеспечение эксплуатационных свойств / В.Б.Ильицкий, В.В.Микитянский, Л.М.Сердюк. - М. : Машиностроение , 1989. - 207 c.
  621.9.06-229
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 153 c. - (ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии).
  621.319.4.004.18
  Инженерное обеспечение гибкого производства изделий радиоэлектроники / С.Д.Кретов, В.М.Литвинов, Я.И.Львович и др. - М. : Радио и связь , 1989. - 208 c.
  621.396.6.001.63 : 658.52.011.56.012.3
  Инженерные методы исследования ударных процессов / Г.С.Батуев, Ю.В.Голубков, А.К.Ефремов, А.А.Федосов. - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1977. - 240 c.
  621.01 : 531.66
  Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Никифоров А.Д., Бойцов В.В. - М. : Изд - во стандартов , 1987. - 382 c.
  621.002:658.018
  Инженерные расчеты на ЭВМ : справ.-пособие / под ред.В.А.Троицкого. - Л. : Машиностроение. , 1979. - 288 c.
  621.01 : 004.382.7            681.3
  Инструмент для станков с ЧПУ, многоцелевых станков и ГПС / И.Л.Фадюшин, Я.А.Музыкант, А.И.Мещеряков, А.Р.Маслов. - М. : Машиностроение , 1990. - 271 c. - (БИ:Б-ка инструментальшика).
  621.9.02 : 621.9.06-529.02
  Инструментальное обеспечение автоматизированого производства : учебник для вузов / В.А.Гречишников, А.Р.Маслов, Ю.М.Соломенцев, А.Г.Схиртладзе; под ред.Ю.М.Соломенцева. - М. : Высш.школа , 2001. - 271 c.
  621.91.02 : 658.52.011.56
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред. Б.В.Тарабрина. - М. : Радио и связь , 1984. - 528 c.
  621.382.049.77
  Интегральные микросхемы : справочник / Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина. - 2-е изд.,испр . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 528 c.
  621.382.049.77
  Ионак В.Ф. Приборы кинематического контроля / В.Ф.Ионак - М. : Машиностроение , 1981. - 128 c. - (Библиотека приборостроителя).
  621.9.06-231.1.08
  Иосилевич Г.Б. Детали машин : учеб. пособ. для мвшиностроит. спец. вузов. - М. : Машиностроение , 1988. - 367 c.
  621.81
  Иосилевич Г.Б. Затяжка и стопорение резьбовых соединений : справ пособие / Г.Б. Иосилевич, Ю.В. Шарловский. - М. : Машиностроение , 1971. - 183 c.
  621.88
  Иосилевич Г.Б. Прикладная механика : [учебник для втузов] / П.А. Лебедев, Г.Б. Иосилевич, В.С.Стреляев. - М. : Машиностроение , 1985. - 575 c.
  621.01
  Иосилевич Г.Б. Прикладная механика : учеб. для немашиностроит. спец. вузов / Г.Б. Иосилевич, Г.Б. Строганов, Г.С. Маслов; под ред.Г.Б.Иосилевича. - М. : Высш. шк. , 1989. - 350 c.
  621.01
  Иосилевич Г.Б. Расчет фланцевых соединений / Г.Б.Иосилевич, С.Т.Ковган. - Свердловск : Изд-во Уральск. ун-та , 1989. - 164 c. - (Произв.- техн.лит-ра).
  621.643.412 : 624.078.4
  Ипатов М.И. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / М.И.Ипатов, О.Г.Туровец - М. : Высш. шк. , 1987. - 319 c.
  621.001 : 658.512.4
  Ирман Ю.Э. Станки - автоматы и полуавтоматы в радиоэлектронной промышленности. - Л. : Машиностроение , 1971. - 216 c.
  621.9.06-52 : 621.396.6
  Исачеко В.П. Теплопередача : учеб. для теплоэнергет. спец. вузов / В.П.Исачеко, В.А.Осипова, А.С.Сукомед. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1981. - 417 c.
  621.1.016.4
  Исаченков Е.И. Контактное трение и смазка при обработе металлов давлением. - М. : Машиностроение , 1978. - 208 c.
  621.7.079 + 621.89
  Исполнительные размеры калибров : 2. Т.1. Калибры гладкие и шлицевые с прямобочным профилем : справочник / Я.Г. Уманский, И.А. Медовой - М. , 1980.
  621.753.3
  Использование станков с программным управлением : справ.пособие / пер. с англ.: А.Н. Табенкина, М.И. Шухмена; под ред. В.Лесли. - М. : Машиностроение , 1976. - 421 c.
  621.9.06-52
  Испытание электрических микромашин : учеб. пособие для электротехн. спец.вузов / Н.В.Астахов, Е.М.Лопухина, В.Т.Медведев и др.; под ред. Н.В.Астахова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 272 c.
  621.313-181.48.001.4
  Испытания радиоэлектронной, электронно - вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование : учеб. пособие для вузов / О.П.Глудкин, А.Н.Енгалычев, А.И.Коробов, Ю.В.Трегубов; под ред. А.И. Коробова. - М.: : Радиои связь , 1987. - 279 c.
  621.396.6.001.4
  Испытания радиоэлектронной,электронно-вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование : учебное пособие для вузов / О.П.Глудкин,А.Н.Енгалычев,А.И.Коробов и др.; под ред.А.И.Коробова - М. : Радио и связь , 1987. - 272 c.
  621.396.6:620.17
  Исследование динамических систем на ЭВМ / отв. ред.: Н.Т. Бруневич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1982. - 144 c.
  621 : 534 : 004.382.7            621 : 534 : 681.3
  Исследование и разработка дробильно - обогатительного оборудования : сб.трудов. Вып.87 / под ред. В.А. Баумана ; Всесоюз. науч.- исслед. ин-т строит. и дорожного машиностроения. - М. : ВНИИстройдормаш , 1980. - 99 c.
  625.08+621.926
  Исследование и решение задач прикладной механики на ЭВМ : сб. ст. / отв. ред. Н.Г. Бруевич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1985. - 128с. c.
  621.01 : 004.382.7            621.01:681.3
  Исследование и создание подъемно - транспортных машин : сб. тр. Вып.85 / под ред.П.В. Панкрашина ;Всесоюз. науч.- исслед. ин-т строит. и дорожного машиностроения. - М. : ВНИИстройдормаш , 1979. - 87 c.
  625.08 + 621.87
  Исследование по системному анализу и приложениям : сб .науч. тр. / под ред. Н.Н.Яковлева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун -та , 1990. - 171 c.
  658.512.011.56 : 621.38
  Источники электропитания на полупроводниковых приборах.Проектирование и расчет / С.Д. Додик и др.; под ред.Додика С.Д. и Гальперина Е.И. - М. : Советское радио , 1969. - 648 c.
  621.311
  Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры : справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; под ред Г.С. Найвельта. - М. : Радио и связь , 1985. - 567 c.
  621.396.6 : 621.311.6
  Итин А.М. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов / А.М. Итин, Ю.Я. Родичев. - М. : Машиностроение , 1977. - 136 c.
  621.941.235.004
  Итинская Н.И. Топлива, масла и технические жидкости : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - 2-е изд., перераб и доп . - М. : Агропромиздат , 1989. - 303 c.
  662.75(035)+621.892(035)
  Итинская Н.И. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям( в вопросах и ответах) : справочник / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М. : Колос , 1982. - 208 c.
  662.75(035) + 621.892(035)
  Ишуткин В.И. Технологическая надежность системы СПИД. - М. : Машиностроение
  621.91
  Іванченко Ф.К. Підйомно - транспортні машини : підручник для техн.вузів - К. : Вища шк. , 1993. - 413 c.
  621.86/.87
  Інтелектуальні електричні мережі :елементи та режими : Монографія / За заг.ред.: О.В. Кириленка - К. : Ін-т електродинаміки НАН України , 2016. - 400 c.
  621.31            31.2
  Іскович - Лотоцький Р.Д. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій : монографія / Р.Д.Іскович - Лотоцький, Р.Р.Обертюх, І.В.Севостьянов. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 291 c.
  621.979.31-868
  Йех Я. Термическая обработка стали : справочник / пер. с чеш. И.А. Грязновой ; под ред Ю.Г. Андреева, В.Б. Фридман. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Метталургия , 1979. - 216 c.
  621.78
  К. М. Поливанов Теоретические основы электротехники : в3 ч. Т.ч.3. Теория электромагнитного поля - Москва : Энергия , 1969. - 352 c.
  621.3.01
  Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М.Каган, В.В.Сташин. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 303 c.
  681.51 : 681.325.5 : 621.382.049.77
  Каганов И.Л. Промышленная электроника. Общий курс : учебник для электротехн.и энерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1968. - 559 c.
  621.385
  Кадыров Ж.Н. Диагностика и адаптация станочного оборудования ГПС. - Л. : Политехника , 1991. - 142 c.
  658.52.011.56.012.3 : 621.9.06
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для немашиностр.спец.вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова; под ред.Н.Ф.Казакова. - М. : Металлургия , 1975. - 688 c.
  621.7./9
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / Н.Ф.Казаков, А.М.Осокин, А.П.Шишкова, ; под ред. Н.Ф.Казакова - М. : ’’Металлургия’’ , 1975. - 688 c.
  621.7
  Казаринов Ю.М. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в радиотехнических системах : учеб.пособие для радиотехнич.спец.вузов / Ю.М.Казаринов, В.Н.Номоконов, Ф.В.Филиппов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 207 c.
  621.396 : 681.325.5
  Казарновский Д.М. Радиотехнические материалы : учебник для вузов / Д.М.Казарновский, С.А.Яманов. - М. : Высш.шк. , 1972. - 312 c.
  621.396.6.002.3
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі : навч.посібник для електромех.спец.вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГА України , 1999. - 228 c. - (Нац. гірнича академія).
  621.314.6
  Казачковський М.М. Комплектні електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГУ , 2003. - 226 c.
  62-83-2 : 621.316.37
  Казачковський М.М. Керовані випрямлячі - Дніпропетровськ , 1999. - 225 c.
  621.314.6
  Казачонок В.И. Штамповка с жидкостным трением - М. , 1978. - 77 c.
  621.7.079
  Казеннов Г.Г. Основы построения САПР и АСТПП : учеб.для сред.спец.учеб.заведений спец.электрон.- вычисл.техники / Г.Г.Казеннов, А.Г.Соколов. - М. : Высш.шк. , 1989. - 200 c.
  621.396.6
  Казинер Ю.Я. Арматура систем автоматического управления (исполнительные устройства ) / Ю.Я.Казинер, М.С.Слободкин. - М , 1977. - 136 c.
  621.646
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики : справочник / Л.И.Какуевицкий, Т.В.Смирнова; под ред.М.Э.Хейфица. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1972. - 344 c.
  621.318
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калантарев П.Л. Расчет индуктивностей : справ.кн. / П.Л.Калантарев, Л.А.Цейтлин. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 488 c.
  621.3.011.3.001.24
  Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес. - М. : Машиностроение , 2004. - 479 c.
  621.833.002
  Калашников С.Н. Зуборезные резцовые головки. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. , 1972. - 162 c.
  621.9.02 : 621.833
  Калашников С.Н. Контроль производства конических зубчатых колес / С.Н.Калашников, А.С.Калашников. - М. : Машиностроение , 1976. - 174 c.
  621.9.08 : 621.883
  Калибрование фасонных профилей / В.Н.Аргунов, М.З.Ерманок, А.И.Петров, М.В.Харитонович. - М. : Металлургия , 1989. - 207 c.
  621.77-423
  Калинкин В.С. Курсовое и дипломное проектирование по технологии электромашиностроения : учеб.пособие для электромех.техникумов / В.С.Калинкин, Н.Г.Карельская. - М. : Высш.шк. , 1989. - 76 c.
  621.313.002
  Калниболтский К.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболтский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. - К. : Техніка , 1987. - 301 c.
  621.38.061.001.63 : 658.012.011.56
  Каминская В.В. Фундаменты и установка металлорежущих станков. / В.В. Каминская, Д.Н. Решетов. - М. : Машиностроение , 1975. - 208 c.
  621.9.06 + 621.9.06-217
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744 + 621.31.061+ 621.3.061
  Каминский Е.А. Практические приемы чтения схем электроустановок. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 367 c.
  744+621.31.061+621.3.061
  Камінський А.В. Математичне та комп`ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : монографія / А.В.Камінський, Б.І.Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 122 c.
  621.316 : 004.942
  Камнев П.В. Совершенствование ковки крупных поковок. - Л. : Машиностроение , 1975. - 341 c.
  621.73
  Камышный Н.И. Конструкции и наладка токарных автоматов и полуавтоматов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1971. - 424 c.
  621.941
  Камышный Н.И. Автоматизация загрузки станков. - М. : Машиностроение , 1977. - 287 c.
  621.9.06-229.6
  Кане М.М. Основы научных исследований в технологии машиностроения : учеб. пособ. для втузов. - Минск : Выш.шк. , 1987. - 231 c.
  621.002 : 001.891
  Капичин И.И. Оптико - электронные углоизмерительные системы. - К. : Техніка , 1986. - 144 c.
  621.383
  Каплянский А.Е. Теоретические основы электротехники. : учеб. пособие для вузов / А.Е. Каплянский, А.П. Лысенко, Л.С. Полотовский; под ред. А.Е. Каплянского. - 2-е изд . - М. : Высш. шк. , 1972. - 488 c.
  621.3.01
  Капорович В.Г. Производство деталей из труб обкаткой. - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.774.7 : 621.98
  Капустин Н.М. Разработка технологических процессов обработки деталей на станках с помощью ЭВМ - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.9.06-52
  Капчинский Л.М. Конструирование и изготовление телевизионных антенн. - 2-е изд., стер . - М. : Радио и связь , 1995. - (Массовая радиобиблиотека.Вып. 1216).
  621.396.677
  Каратыгин А.М. Заточка и доводка инструмента / А.М. Каратыгин, Б.С. Коршунов. - 3-е изд., перерад. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  621.9.02
  Карелин В.С. Проектирование рычажных и зубчато - рычажных механизмов : справочник. - М. : Машиностроение , 1986. - 181 c. - (Биб-ка конструктора).
  621.828.3.001.63 : 621.833.001.63
  Карелин В.Я. Кавитационные явления в центорбежных и осевых насосах. - 2-е перераб и доп . - М. : Машиностроение , 1975. - 336 c.
  621.65 :532.528
  Карелин Н.М. Бескопирная обработка цилиндрических деталей с криволинейными поперечными сечения. - М. : Машиностроение , 1966. - 187 c.
  621.9.07
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.1. Физико - химическая механика конструкционных материалов. - К. : Наук. думка , 1985. - 226 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпенко Г.В. Избранные труды : в 2 т. Т.2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. - К. : Наук.думка , 1985. - 239 c.
  669.14 : 620.197 : 621.793
  Карпов Р.Г. Электрорадиоизмерения : учеб. пособ. для вузов / Р.Г.Карпов, Н.Р.Карпов. - М. : Высш.шк. , 1978. - 272 c.
  621.317
  Карпухин И.М. Посадки приборных и шпидельных шарикоподшипников : справочник. - М : Машиностроение , 1978. - 246 c.
  621.822.7+621.753.2(031)
  Картавов С.А. Технология машиностроения: Спец. часть : учеб. для машиностроит. спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Ваща шк. , 1984. - 271 c.
  621.002
  Карталов В.С. Экономичесая эффективность прогрессивных способов литья. - К. : Техніка , 1972. - 116 c.
  621.74.003.13
  Картышов А. В. Износостойкость деталей земснарядов / А.В. Картышов, Н.С. Пенкин, Л.И. Погодаев. - Л. : Машиностроение , 1972. - 160 c.
  621.879.447 + 620.178.1
  Касаткин А.С Электротехника : учеб.для неэлектротехн. спец.вузов / А.С.Касаткин, М.В.Немцов. - М. : Высш.шк. , 2000. - 542 c.
  621.3
  Касаткин А.С. Электротехника : учеб.пособ. для неэлектротехн.спец. вузов / А.С.Касаткин,М.В.Немцов. - 4-изд.,перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1993. - 440 c.
  621.3
  Каталог деталей двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-238А, ЯМЗ-238Г,ЯМЗ-238И, ЯМЗ-238К, ЯМЗ-238НД / Ярослав. моторный з-д. - М. : Машиностроение , 1985. - 152 c.
  621.436
  Каталог деталей двигателей ЯМЗ-238НД ,ЯМЗ-240БМ. - М. : Машиностроение , 1986. - 175 c.
  621.436.12
  Катков В.Ф. Гибкие автоматизированные системы в штамповочном производстве : учеб.пособие для ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1989. - 71 c.
  621.983
  Католиков В.Е. Тиристорный электропривод с реверсом возбуждения двигателя рудничного подъемника / В.Е.Католиков,А.Д.Динкель,А.М.Седунин. - М. : Недра , 1990. - 382 c.
  62-83 : 621.382.233.026
  Катыс Г.П. Оптические информационные системы роботов - манипуляторов / под ред.Б.Н.Петрова. - М. : Машиностроение , 1977. - 272 c.
  621.865.8
  Кауфман М.С. Электронные приборы : учеб.пособие для техникумов / М.С.Кауфман, К.П.Палатов.; под ред. Р.А.Нилендера - 3-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1970. - 480 c.
  621.385.1
  Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей. - К. : ``Техника`` , 1975. - 376 c.
  621.791.75
  Кацев П.Г. Обработка протягиванием : справочник. - М. : Машиностроение , 1986. - 272 c. - (Справ.для рабочих.СР.).
  621.919
  Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання : монографія / С.Ш.Кацив, Б.І.Мокін. - Вінниця : : УНІВЕРСУМ -Вінниця , , 2005. - 114 c.
  519.876.5 : 621.311
  Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования. - 3-е изд.,перераб и доп . - М. : Академия , 2004. - 251 c.
  621.313(075.32) + 62-83(075.32)
  Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин : учеб.пособ. для техникумов. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.313.001.66
  Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств : учеб.для электротехн.спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 335 c.
  621.313.+ 681.527
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : справочник / Б.В.Кацнельсон, А.М.Калугин, А.С.Ларионов; под общ.ред.А.С.Ларионова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1976. - 920 c.
  621.385.8
  Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и ионные приборы : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред.А.С.Ларионова. - М. : Энергия , 1970. - 672 c.
  621.385.8
  Качество изготовления зубчатых колес / А.В.Якимов, Л.П.Смиронов, Ю.А.Бояршинов и др. - М. : Машиностроение , 1979. - 191 c.
  621.833.002.: 621.923.015
  Качинский К.А. Тепловые и термомеханические процессы в турбогенераторах : Монография - К. : " Про Формат" , 2020. - 239 c.
  621.313.322
  Каштальян И.А. Обработка на станках с числовым программным управлением : справ. пособие / И.А.Каштальян, В.И.Клевзолин. - Минск. : Выш.шк. , 1989. - 270 c.
  621.9.06-529
  Кащеев В.Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов. - М. : Машиностроение , 1978. - 213 c.
  621.891
  Кащенко Г.А. Основы металловедения : учебник для втузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М.-Л. : ’’Издательство машиностроительной литературы’’ , 1959. - 396 c.
  621.7
  Кащук В.А. Справочник заточника / В.А.Кащук, Л.А.Мелехин, Б.П.Бармин. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 232 c. - (Справ.для рабочих.С.Р.).
  621.923.6
  Кащук В.А. Справочник шлифовщика / В.А.Кащук, А.Б.Верещагин. - М. : Машиностроение , 1988. - 477 c. - (Справочников для рабочих: СР).
  621.923
  Квартин М.И. Электромеханические и магнитные устройства автоматики : учеб.для электроприборостроит. техникумов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 352 c.
  621.31
  Квятковский С.Ф. Бытовые нагревательные приборы / С.Ф.Квятковский, Л.В.Волкова, Ю.М.Герчук. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 112 c.
  621.365 : 64
  Кедров С. С. Колебания металорежущих станков - М.: : Машиностроение , 1978. - 195с. c.
  621.9
  Келер К.А. Диагностика автомобильного двигателя. - Ужгород : Карпаты , 1977. - 160 c.
  621.431.73 : 681.518.54
  Келлер О.К. Ультразвуковая очистка / О.К.Келлер, Г.С.Кратыш, Г.Д.Лубяницкий. - Л. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.7.022
  Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 198. - 200 c.
  621.313.13-133.32
  Керамические инструментальные материалы / Г.Г.Гнесин, И.И.Осипова, Г.Д.Ронталь и др.; под ред. Г.Г.Гнесина. - К. : Тэхника , 1991. - 388 c.
  621.753.5
  Кинематика, динамика и точность механизмов : справочник / Г.В.Крейнин, А.П.Бессонов, В.В.Воскресенский и др.; под ред.Г.В.Крейнина. - М. : Машиностроение , 1984. - 214 c. - (ОПМ. Основы проектирования машин).
  621.01
  Кини Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений / пер.с англ. под ред.Ю.И.Корякина. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.311.11
  Киносита Кодзо. Логическое проектирование СБИС / К.Киносита, К.Асада, О.Карацу; пер.с яп.Д.А.Ковтунова, Л.В.Поспелова; под ред.Л.В.Поспелова. - М. : Мир , 1988. - 308 c.
  621.382.049.771
  Кирианаки Н.В. Нелинейные частотные и фазовые избиратели : монография. - Львов : Вища шк. , 1987. - 144 c.
  621.398
  Кириллин В.А. Техническая термодинамика : учебник для теплоэнерг.спец.вузов / В.А.Кириллин, В.В.Сычев, А.Е.Шейндлин. - 4-е изд . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 416 c.
  621.1.016.7
  Кириллов П.Г. Теория обработки металлов давлением : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1965. - 296 c.
  621.7
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Вища шк. , 1987. - 119 c.
  621.753.1/2
  Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки : справочник. - К. : Выща шк. , 1989. - 133 c.
  621.753.1
  Киркач Н.Ф Расчет и проектирование деталей машин: : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для втузов / Н.Ф Киркач, Р.А. Баласанян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Х. : Вища шк.: Изд-во ХГУ , 1987. - 142 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : в 2 т. Т.1. : учеб.пособие для втузов / Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян. - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Вища шк. , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.1. : Учеб.пособие для втузов / Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х. : Вища школа , 1987. - 134 c.
  621.81.001.6
  Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин : В 2 ч.. Т.Ч.2. : Учеб.пособие для техн.вузов / Н.Ф.Киркач, Р.А.Баласанян - 2-е изд., перераб.и доп. . - Х.: : Вища шк. , 1988. - 142с. c.
  621.81.001.6
  Кисаримов Р.А. Справочник электрика. - М. : Радио-Софт , 1999. - 320 c.
  621.3(3)
  Киселев В.М. Фазовые системы числового программного управления станками. - М. : Машиностроение , 1966. - 375 c.
  621.9.06-52
  Киселев Г.А. Гибкие производственные системы в машиностроении / Г.А.Киселев,В.Ю.Гуленков - М. : Издательство стандартов , 1987. - 288 c.
  658.516.3:621
  Киселев С.П. Полирование металлов / под ред. Г.Ф.Кудасова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 116 c. - (Б-чка шлифовщика. Вып.7).
  621.923.7
  Кисельников В.Б. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л. : Машиностроение , 1978. - 220 c.
  621.791.76.03-85
  Кислов В.Г. Топливные насосы распределительного типа / В.Г.Кислов, Р.М.Баширов, В.Я.Попов. - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  621.43.038
  Китаев А.М. Дуговая сварка. В вопросах и ответах : учеб.пособие / А.М.Китаев, Я.А.Китаев. - 2-е изд . - М. : Машиностроение , 1983. - 271 c.
  621.791.75
  Китаев В.Е. Электротехника : учебник для ПТУ / В.Е.Китаев, Л.С.Шляпинтох. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1973. - 359 c.
  621.3
  Китаев Е.В. Курс общей электротехники : учеб.пособия для втузов / Е.В.Китаев, Н.Ф.Гривцев. - 6-е изд., перераб.и доп . - М. : Издат. , 1965. - 560 c.
  621.3
  Китушин В.Г. Надежность энергетических систем : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 256 c.
  621.311-192
  Кичак В.М. Радіоімпульсні логічні НВЧ елементи : монографія. - Вінниця : Універсум-Вінниця , 1999. - 239 c. - (Вінницький державний технічний ун-т).
  621.396.2
  Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов : монография / А.Ф.Кичигин, Д.А.Егер, А.Г. Ивченко. - К. : Кондор , 2008. - 401 c.
  621.311.004.18 : 622.2
  Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин : підручник. - К. : Наук. думка , 2002. - 660 c.
  621.01
  Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике / пер.с англ. - М. : Постмаркет , 2000. - 350 c.
  621.317
  Клауснитцер Г. Введение в электротехнику / пер.с нем.Л.М.Саликова ;под ред.Б.Я.Жуховицкого. - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 480 c.
  621.3
  Клименко Б.В. Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки: терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. укр.та англ.мовами. - Х. : Точка , 2009. - 261 c.
  621.31:001.4
  Клименко Б.В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники.Терміни, тлумачення, коментарі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Харків : Талант , 2008. - 205 c.
  621.316.5 : 001.4
  Клименко Б.В. Електричні апарати.Елетромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч.посібник. - Х. : Точка , 2012. - 320 c.
  621.316.54
  Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посібник - Х. : ’’Точка’’ , 2012. - 340 c.
  621.316
  Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3 т. Т.1. Общие вопросы когенерационных технологий : справ.пособие / В.Н.Клименко, А.И.Мазур, П.П.Сабашук; под ред.А.И.Мазура. - К. : ИПЦ АЛКОН НАН Украины , 2008. - 500 c.
  621.311.2 (03)
  Клименко С.А. Фрактальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність різанням та зносостійкість різального інструменту : монографія / С.А.Клименко, Ю.О.Мельнійчук, Г.В.Встовський. - К. : ІНМ ім.В.М.Бакуля , 2009. - 168 c.
  669-16 : 621.91 : 621.9.02-034.018.23
  Клименок В.М. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М.Клименок, В.Н.Шаповал. - К. : Техніка , 1977. - 128 c.
  621.7- 868
  Климов А.И. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе : учебник для вузов / А.Н.Климов, И.Д.Оленев, С.А.Соколицын; под ред. С.А.Соколицына. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1979. - 463 c.
  658.5 : 621
  Климов А.Н. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе : учебник для студентов вузов / А.Н.Климов, И.Д.Оленев, С.А.Соколицын; под ред. С.А.Соколицына. - изд.2-е, перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  658.5 : 621
  Климов В.В. Импульсные ключи в цифровых устройствах. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 109 c.
  621.374
  Климов И.В. Виброизоляция штамповочных молотов / И.В.Климов, В.П.Кошелев, В.С.Носов. - М. : Машиностроение , 1979. - 134 c.
  621.974.2-752
  Климов К.И. Антифрикционные пластичные смазки. Основы применения. - М. : Химия , 1988. - 160 c.
  621.893
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / пер.с англ.В.И.Гуревича и др. - М. : Мир , 1985. - 363 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77.001.63
  Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий : учеб.пособ.для вузов. - М. : Машиностроение , 1990. - 318 c.
  621.9.06-133.001.63(075.8)
  Ключевая роль машиностроения / А.Я. Рыбаков, А.А. Коновалов - М. : Профиздат , 1987. - 144 c.
  621
  Кнауэр И.Б. Промышленный робот `Универсал-5-02`: устройство,наладка,обслуживание / И. Б.Кнауэр, В.В.Слепцов. - М. : Машиностроение , 1988. - 48 c.
  621.865.8
  Князевский Б.А. Техника безопасности и противопожарная техника в электроустановках : учеб.пособие для сред. спец.заведений / Б.А.Князевский, Н.А.Чекалин. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергия , 1973. - 248 c.
  658.345 : 621.3
  Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий : учебник для вузов / Б.А.Князевский, Б.Ю.Липкин. - М. : Высш.шк. , 1986.
  658.26:621.311
  КнязевскийБ.А. Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов - 3-е изд.перераб.и доп. . - М. , 1983.
  621.31
  Кобаяши А. Обработка пластмасс резанием / сокр. пер.с англ. П.А.Кунина. - М. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  678.5 : 621.91
  Кобринский А.А. Манипуляционные системы роботов.Основы устройства,элементы теории / А.А.Кобринский, А.Е.Кобринский. - М. : Наука , 1985. - 343 c.
  621.865.8
  Ковалев А.П. Экономическая эффективность новой техники в машиностроении / А.П.Ковалев, Н.К.Кочалос, А.А.Колобов. - М. : Машиностроение , 1978. - 255 c.
  658.589.011.46 : 621
  Ковалев Н.Н. Гидротурбины. Конструкции и вопросы проектирования. - 2-е изд., доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1971. - 584 c.
  621.224
  Ковалевский В. Ацетиленовые генераторы / под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 96 c.
  621.791.556.085
  Коваленко А.В. Как читать чертежи / А.В.Коваленко, М.А.Гредитор. - 2-е изд., перераб..и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 87 c.
  744 : 621
  Коваленко А.В. Станочные приспособления / А.В.Коваленко, Р.Н.Пошивалов. - М. : Машиностроение , 1986. - 150 c.
  621.9.06-229
  Коваленко А.В. Как читать чертежи / А.В.Коваленко, М.А.Гредитор. - М. : Машиностроение , 1983. - 79 c. - (Б-ка станочника).
  744 : 621
  Коваленко В.С. Лазерная технология : учеб.для вузов. - К. : Вища шк. , 1989. - 279 c.
  621.9.048.7 : 621.373.826
  Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов : учеб.пособие для вузов - К. : Вища шк. , 1983. - 176 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : учеб.пособие для вузов. - К. : Выща шк. , 1975. - 236 c.
  621.9.047/.048
  Коваленко В.С. Малоотходные процессы резки лучом лазера / В.С.Коваленко, В.В.Романенко, Л.М.Олещук. - К. : Техніка , 1987. - 112 c.
  621.9.048.7
  Коваленко Н.Д. Ракетный двигатель как исполнительный орган системы управления полетом ракеты (термогазодинамическое управление вектором тяги) : монография - Дн. : Ин-т техн.механики НАН и НКА Украины , 2004. - 412 c.
  621.453/.457 : 629.78 : 533.6.013
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в инфармационно - измерительной технике. - М. : Машиностроение , 1989. - 264 c.
  621.377 : 004.231.2            621.377 : 681.327
  Ковальчук Ю.М. Развитие производства абразивного и эльборового инструмента. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.922
  Ковальчук Я.О., Ясній П.В. Матеріали машино- і приладобудування : Навчальний посібник - Тернопіль : Астон , 2001. - 132 c.
  621.81
  Кован В.М. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов. - М. : Машгиз , 1959. - 496 c.
  621.002
  Ковка и обемная штамповка стали Т.Т.1. : справочник в 2-х томах / под ред.6 М.в. Сторжева - 2-0 изд. перераб. . : Машиностроение , 1967. - 435 с. c.
  621.73(083)
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.1. : справочник / под ред. М.И.Сторожева. - 2-е изд.,перераб . - М. : Машиностроение , 1967. - 435 c.
  621.73
  Ковка и объемная штамповка стали : в 2 т. Т.2. : справочник / под ред.М.В.Сторожева - 2-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 448 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.1. Материалы и нагрев .Оборудование. Ковка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Д.И.Бережковский, Ю.С.Вильчинский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1985. - 567 c.
  621.73
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.2. Горячая объемная штамповка : справочник / А.П.Атрощенко, И.С.Зиновьев, Л.Г.Костин и др.; ред.совет Е.И.Семенов (ред) и др.; под ред.Е.И.Семенова. - М. : Машиностроение , 1986. - 588 c.
  621.73 + 621.735.043.016.2
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.3. Холодная объемная штамповка : справочник / М.Г.Амиров, Е.Г.Белков, К.Н.Богоявленский и др.; ред.совет Е.И.Семенов (пред.) и др.; под ред.Г.А.Навроцкого. - М. : Машиностроение , 1987. - 381 c.
  621.73 + 621.735.043.016.3.
  Ковка и штамповка : в 4 т. Т.4. Листовая штамповка : справочник / А.Ю.Аверкиев, Ю.А.Аверкиев, Е.А.Белов и др.; ред.совет : Е.И.Семенов (пред.) и др. ; под ред.А.Д.Матвеева. - М. : Машиностроение , 1987. - 544 c.
  621.73 + 621.98
  Ковка и штамповка на специализированном оборудовании / Б.П.Рудаков, А.Н.Силичев, Е.В.Степанов и др.; под общ.ред. П.В.Каменева, А.П.Атрощенко. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 96 c.
  621.73.043/.047
  Ковка на радиально - обжимных машинах / В.А.Тюрин, В.А.Лазоркин, И.А.Поспелов и др.; под ред.В.А.Тюрина. - М. : Машиностроение , 1990. - 256 c.
  621.73 : 621.974.82
  Ковка слитков на прессах / Д.Н.Соколов, Н.М.Золотухин, В.Н.Ефимов и др.; под ред.Л.Н.Соколова. - К : Техніка , 1984. - 127 c.
  621.73.06 : 621.979
  Ковшов А.Н. Технология машиностроения : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.002
  Когаев В.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность : справочник / В.П.Когаев, Н.А.Махутов, А.П.Гусенков. - М. : Машиностроение , 1985. - 223 c. - (ОПМ.Основы проектирования машин).
  621.01 : 539.4
  Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях переменных во времени. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.01: 539.4
  Коган И.А. Прогрессивные методы изготовления цилиндрических зубчатых колес / И.А.Коганов, Ю.Н.Федоров, Е.Н.Валиков. - М. : Машиностроение , 1981. - 136 c.
  621.833
  Когут А.Е. Эффективность повышения качества продукции в машиностроении. - Л. : Машиностроение , 1979. - 239 c.
  621.002
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика деталей машин. : учеб. пособ. - Куйбышев : КАИ , 1970. - 144 c. - (Куйбішевский авиац.ин-т).
  621.81 : 532.5
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика смазки деталей машин. - М. : Машиностроение , 1976. - 304 c.
  621.89 : 621.81
  Кодра Ю.В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навч.посіб. для вищ.навч.закл. / за ред. З.А. Стоцька. - 2-ге вид., доп . - Львів : Бескид Біт , 2004. - 465 c.
  621.001.2
  Кожанов А.А. Основы теории тепловых машин. - Л. : ЛВИКА им. А.Ф. Можайского , 1970. - 184 c.
  621.4
  Кожарский Г.В. Методы автоматизированного проектирования источников вторичного электропитания / Г.В. Кожарский, В.И. Орехов. - М. : Радио и связь , 1985. - 184 c.
  621.396.6.001.63:004
  Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин : учеб. пособ. для вузов. - 4-е изд., испр . - М. : Машиностроение , 1973. - 592 c.
  621.01
  Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин : учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 583 c.
  621.01
  Кожевников С.Н. Механизмы : справ.пособие / С.Н. Кожевников, Я.И. Есипенко, Я.М. Раскин; под ред. С.Н. Кожевникова. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 784 c.
  621.01
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Колов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 255 c.
  621.316.1.001.63
  Козлов Д.Н. Зуборезные работы : учеб. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1971. - 268 c.
  621.99
  Козловский в.а. Эффективность переналаживаемых роботизированных производств / В.А. Козловский, Э.А. Козловская, В.М. Макаров. - Л. : Машиностроение , 1985. - 224 c.
  621.865.8 + 658.52.011.56
  Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски и технические измерения : учеб. для машиностроит. техникумов / Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 287 c.
  621.753.1/.2+ 006 + 621 : 53.08](075.32)
  Козловский Н.С. Сборник примеров и задач по курсу ``Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения`` : учеб. для машиностроит. техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 304 c.
  621.753.1/.2 + 006 + 621 : 53.08] (075.32)
  Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювання контролю пускового моменту : монографія / А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 124 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  621.317.39 : 531.7
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 392 c.
  621.865.8
  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы : справочник. - М. : Машиностроение , 1983. - 375 c.
  621.865.8
  Койре В.Е. Чистовая обработка крупногабаритных деталей. - М. : Машиностроение , 1976. - 119 c.
  621.9.042
  Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов : учеб. пособ. для ПТУ. - М. : Высш. шк. , 1990. - 271 c.
  621.313.001.4
  Кокорев А.С. Электрослесарь по ремонту электрических машин : учеб. для сред. ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 175 c.
  621.313.004.67
  Колвалев М.П. Расчет высокоточных шарикоподшипников / М.П.Ковалев, М.З.Народецкий. - М. : Машинострение , 1975. - 280 c.
  621.822.7.001.24
  Колебания силового агрегата автомобиля. / В.Е.Тольский и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 266 c.
  629.331.03.015.5 : 621.43            629.11.012.814:621.43
  Колебания элементов аксиально - поршневых гидромашин. / К.В. Фролов, А.С. Гельман, А.В.Синев и др.; под ред. К.В. Фролова. - М. : Машиностроение , 1973. - 280 c.
  621.225.7-868
  Колев К.С. Технология машиностроения : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1977. - 255 c.
  621.002
  Колев К.С. Точность обработки и режимы резания. / К.С.Колев, Л.М.Горчаков. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 145 c.
  621.9.015
  Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. для вузов. - М. : Радио и связь , 1989. - 399 c.
  621.382.049.77
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ.для вузов / Б.В.Колесниченко, Л.И.Петренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 207 c.
  621.311.1.001.24 : 004.388.2
  Колесниченко О.В. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры : справ. пособ. / О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин, В.А., В.А. Обрученков. - СПб. : Лань , 1996. - 269 c.
  621.397.6 : 621.382.049.77
  Колесов И.М. Основы технологии машиностроения : учеб. для машиностроит. спец. вузов. - 2-е изд., испр . - М. : Высш. шк. , 1999. - 591 c.
  621.002
  Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  537.212 : 621.31.027.8
  Количев В.О. Кінематичні характеристики потоку в лопатевих гідромашинах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К : ІЗМН , 1997. - 261 c.
  532.5 : 621.22
  Колли Я.Н. Задачник по теоретическим основам электротехники (теория поля) : учеб.пособие для вузов / Я.Н.Колли,Л.П.Соболев,Б.М.Фрадкин; под общ. ред.К.М.Поливанова. - М : Энергия , 1972. - 168 c.
  621.3.01
  Колли Я.Н. и др. Задачник по теоретическим основам электротехники (теория поля) : учеб.пособие для вузов / Я.Н.Колли,Л.П.Соболев,Б.М.Фрадкин; Под общ.ред.К.М.Поливанова - М : Энергия , 1972. - 168 c.
  621.3
  Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин : учеб.пособие для автомоб.и техн. школ ДОСААФ. - М : ДОСААФ , 1987. - 167 c.
  629.331.002.3.004: (621.431.73-6 : 621.892.097.2) +
  Коловский М.В. Основы динамики промышленных роботов / М.В.Коловский, А.В.Слоуш. - М : Наука , 1988. - 240 c. - (Науч.основы робототехники).
  621.865.8
  Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов - М : Радио и связь , 1991. - 376 c.
  621.382.049.77
  Коломбет Е.А. Применение аналоговых микросхем / Е.А.Коломбет, К.Юркович, Я.Зодл; под ред. А.Г.Алексенко. - М .; Братислава : Радио и связь : Альфа , 1990. - 319 c.
  621.382.049.77
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка:теорія і практикум : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков; за ред.А.Г.Соскова. - 2-ге вид.,випр . - К : Каравела , 2004. - 428 c.
  621.382
  Колосюк Д.С. Автотракторные топлива и смазочные материалы : учебник для втузов / Д.С.Колосюк,А.В.Кузнецов. - К : Вища школа , 1987. - 191 c.
  629.3.002.3.004 + 621.431.73-6+621.892.097.2
  Колчин А.В. Датчики средств диагностирования машин : учеб.пособие для сред.ПТУ. - М. : Машиностроение , 1984. - 117 c.
  621.004.58
  Колчин А.И.. Расчет автомобильных и тракторных двигателей : учеб.пособие для вузов / А.И.Колчин, В.П.Демидов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1980. - 400 c.
  621.431.73.001.2
  Колчин Н.И. Механика машин : в 2 т. Т.2. Кинетостатика и динамика машин. Трение в машинах. - 3-е изд., перераб . - Л. : Машиностроение , 1972. - 456 c.
  621 : 531.1/.4
  Комаров А.Ф. Наладка и эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков. - М : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06 :621.31
  Комбинаторика преобразователей напряжения современных тяговых электроприводов рудничных электровозов / О.Н.Синчук, Н.Н.Юрченко, А.А.Чернышев и др.; под ред.О.Н.Синчука. - К. : Ин-т электродинамики НАНУ , 2006. - 250 c.
  621.314 : 62-83 : 629.423.1
  комисаров В.И., Леонтьев В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов - м : Машиностроение , 1985. - 220с. c. - (Сер.: "Биб-ка технолога").
  621.9
  Комиссаржевская В.Н. Высокопроизводительное шлифование / В.Н.Комиссаржевская, М.З.Лурье. - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Новости технологии).
  621.923
  Комиссаров В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В.И.Комиссаров, В.И.Леонтьев. - М. : Машиностроение , 1985. - 219 c. - (БТ.Библиотека технолога).
  621.9 : 658.512.011.56
  Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике / под ред.В.Р.Окорокова, Д.С.Щавелева. - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 175 c.
  621.311
  Комплектные тиристорные электроприводы : справочник / И.Х.Евзеров, А.С.Горобец, Б.И.Мошкович и др.; под ред. В.М.Перельмутера. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 318 c.
  62-83-52 : 621.314.632
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Кондрашова Н.Г. Холодильно - компрессорные машины и установки : учебник для машиностр.техникумов / Н.Г.Кондрашова, Н.Г.Лашутина. - 3-е изд.,перераб.и доп . - М : Высш.шк. , 1984. - 335 c.
  621.565 + 621.57
  Коненков Ю.К. Случайные механические процессы в оборудовании машин / Ю.К.Коненков, М.Д.Давтян. - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.396.6-75
  Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 334 c.
  621.396.6-52
  Коновалюк Д.М. Деталі машин : підручник для вищ.навч.закл. / Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук. - 2-ге вид . - К. : Кондор , 2004. - 582 c.
  621.81
  Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. Деталі машин : підручник - 2-ге видання . - К. : ’’Кондор’’ , 2004. - 584 c.
  621.81
  Кононенко Е.В. Электрические машины.Спец.курс : учеб.пособ.для вузов / Е.В.Кононенко, Г.А.Сипайлов, К.А.Хорьков. - М. : Высш.шк. , 1975. - 279 c.
  621.313
  Кононенков В.И. Износ инструментов при резании металлокерамических материалов - М. : Машиностроение , 1972. - 73 c.
  621.9.029
  Кононович Л.М. Современный радиовещательный приемник - М. : Радио и связь , 1986. - 144 c. - (МРБ.Массовая радиобиблиотека;Вып.1098).
  621.396
  Константинов В.И. Сборник практических примеров и задач по общей электротехнике : учеб.пособие для техникумов / В.И.Константинов, А.Ф.Симонов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1965. - 227 c.
  621.3
  Константинов В.И. Сборник задач по теоретической электротехнике : учеб.пособие для техникумов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 216 c.
  621.3.01
  Константинов О.Я. Магнитная технологическая оснастка. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1974. - 384 c.
  621.9.06-229.315
  Константинов О.Я. Расчет и конструирование магнитных и электромагнитных приспособлений. - Л. : Машиностроение , 1967. - 315 c.
  621.9.06-229.315
  Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф.Борисов,Ю.И.Боченков,Б.Ф.Высоцкий и др.; под ред.Б.Ф.Высоцкого,В.Н.Сретенского. - М. : Радио и связь , 1989. - 272 c.
  621.382.049.771
  Конструирование и производство топливной аппаратуры тракторных дизелей / В.Г.Кислов, Є.И.Кошман, В.Я.Попов и др. - М. : Машиностроение , 1972. - 302 c.
  621.436.2.031/.032.001.66
  Конструирование и расчет микросхем и микропроцессов: Учеб. пособие для вузов по спец. / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г - М. : Радио и связь , 1986. - 176 c.
  621.382.049.771.14.001.66
  Конструирование роботов / П.Андре , Ж.- М.Кофман, Ф.Лот, Ж.П.Тайар; пер. с фр. Д.М.Далечиной и др. ; под ред.А.М.Долгова. - М. : Мир , 1986. - 358 c.
  621.865.8.001.66
  Конструкторско - технологическое обеспечение качества деталей машин / В.П.Пономарев, А.С.Бататов, А.В.Захаров и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 184 c.
  621.81.002 : 658.62.018
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учебник для ПТУ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш. шк. , 1973. - 310 c.
  621.9.05-52 : 658.527.011.56
  Конструкции и наладка автоматических линий и специальных станков : учеб.пособие для проф.- техн.и техн.училищ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, К.Н.Константинов и др. - М. : Высш. шк. , 1969. - 256 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Конструкции, наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий : учеб.для сред.ПТУ / Л.С.Брон, С.Н.Власов, Г.М.Годович и др. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1985. - 384 c.
  621.9.06-52
  Конструкционные и электротехнические материалы : учеб.для электротехн.спец.техникумов / В.Н.Бородулин и др.; под.ред.В.А.Филикова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 296 c.
  621.315.5/.61 + 620.22
  Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов : учебник для ПТУ / Л.Н.Грачев, В.Л.Косовский, А.Н.Кошков и др. - 2-е изд.,стер . - М. : Высш.шк. , 1989. - 270 c.
  621.9.06-529
  Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов : учеб.для сред.ПТУ / Л.Н.Грачев, В.Л.Косовский, А.Н.Кошков и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c. - (Проф.- техн.образование).
  621.9.06-529
  Конструкция и расчет автотракторных двигателей : учебник для втузов / М.М.Вихерт, Р.П.Доброгаев, М.И.Ляхов и др.; под ред.проф.Ю.А.Степанова. - М. : Машгиз , 1957. - 604 c.
  621.431.73.001.2
  Конструкция и эксплуатация центробежных герметичных насосов / В.В.Буренин,Д.Т.Гаевик,В.П.Дронов, В.Б.Иванов. - М. : Машиностроение , 1977. - 152 c.
  621.671
  Контактно - гидродинамическая теория смазки и ее практическое применение в технике. : труды первой Всерос. конференции. Вып.2. - Куйбышев : Куйбышев. авиац. ин-т , 1974. - 196 c.
  621.89
  Копельман Н.Л. Сопротивляемость сварных узлов хрупкому разрушению. - Л. : Машиностроение , 1978. - 231 c.
  624.078.3 : 621.791
  Копылов И.П. Математивеское моделирование электрических машин : учеб.для электротехн.и энерг.спец.вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 2001. - 327 c.
  621.313
  Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин : учеб.для вузов. - М. : Высш.шк. , 1987. - 247 c.
  621.313 : 519.87
  Копылов И.П. Применение вычислительных машин в инженерно - экономических расчетах:Электрические машины : учебник для электромех.спец.вузов - М. : Высш.шк. , 1980. - 263 c.
  621.313.001.24 : 004
  Копылов И.П. Электрические машины : учеб.для электромех.и электроэнерг.спец.вузов. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 360 c.
  621.313
  Копытов Ю.В. Экономия электроэнергии в промышленности : справочник / Ю.В.Копытов,Б.А.Чуланов. - 2-е изд.,переаб.и доп . - М. : Энергоатимиздат , 1982. - 109 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.18 : 658.26(035.5)
  Кораблев В.П. Экономия электроэнергии в быту. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 96 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.311.004.10 : 64
  Кореняко А.С. Теория мехнизмов и машин : учебник для техн.вузов / А.С.Кореняко. - 3 -е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1976. - 443 c.
  621.01
  Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирокание по теории механизмов и машин : учебное пособие для студентов механических и машиностроительніх специальностей ВТУЗОВ - Л. : Машиностроение , 1964. - 324 c.
  621.01
  Корецкий Ю.В. Справочник по электротехническим материалам : в 3-х том. Т.3. - 2-е,перераб. . - Л. : Энергия , 1976.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Т.Т.1. / Под.ред.Ю.В.Корицкий ,В.В.Пасынкова,Б.М.Тареева - 3- е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 367 c.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Справочник по электротехническим материалам : в 3-х т.. Т.2. / ред.Ю.В.Корицький - 3 -изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 464 c.
  621.315
  Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы : учебник для техникумов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1968. - 319 c.
  621.315
  Корнеев Н.И. Обработка давлением тугоплавких металлов / Н.И.Корнеев,С.Б.Певзнер,Е.М.Разуваев,В.В.Емельянов - изд. 2-е ,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 c.
  621.7
  Корнейчук В.И. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник / В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Ю.Н.Мишинский - К. : Техніка , 1986. - 263 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнейчук В.И. и др. Логические схемы цифровых устройств / В.И.Корнейчук,О.А.Юрченко,И.В.Пацюра - К. : Випол , 1996. - 97 c.
  621.382.049.77
  Корнейчук В.И.,Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах : справочник - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Техника , 1988. - 351 c.
  681.3:621.382.049.77
  Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах / под ред.А.Д.Смирнова и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.31.002.72:658.382.3
  Коробейников В.Г. Автоматизация универсальных металлорежущих станков. / В.Г.Коробейников, Б.А.Сак-Шак, Ю.Л.Тетелютин - М. : Свердловск, Машгиз , 1960. - 159 c.
  621.9.06-52
  Коробов Ю.М. Электромеханический износ при трении и резании металлов. - К. : Техника , 1976. - 199 c.
  621.9.01
  Коробочкин Б.Л. Динамика гидравлических систем станков / Б.Л. Коробочкин - М. : Машиностроение , 1976. - 240 c.
  621.9.06-82
  Коровин А.И. Газопитание сварочных участков / под ред.И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 54 c.
  621.791.5
  Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1985. - 376 c.
  621.771.06
  Королькова В.И. Электробезопасность на промышленных предприятиях. - 5-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 522 c.
  658.345 : 621.31.004
  Корпоративные системы спутниковой и КВ связи / под ред. А.А.Смирнова - М. : АО ``Эко-Трендз`` , 1997. - 132 c.
  621.396.946
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений : учебник для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1983. - 277 c.
  621.9.06-229.001.66
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении : учеб.пособие для машиностроит.вузов - М. : Машиностроение , 1971. - 288 c.
  621.9.06-229
  Корсаков В.С. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов - М. : Высш.шк. , 1974. - 336 c.
  621.002
  Корсаков В.С. Сборка и монтаж изделий машиностроения : в 2 т.. Т.2. : справочник - М. , 1983.
  621.757
  Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении : учебник для вузов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1971. - 288 c.
  621.9
  Корсаков В.С. Основы проектирования приспособлений : учебник для втузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1983. - 277 c.
  621.9.06
  Корчак С.Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей. - М. : Машиностроение , 1974. - 280 c.
  621.923
  Корчак С.Н. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов,приспособлений и режущих инструментов : учебник для вузов / С.Н.Корчак, А.А.Кошин, А.Г.Ракович, Б.И.Синицын; под общ.ред. С.Н.Корчака. - М. : Машиностроение , 1988. - 351 c.
  658.512.011.56:621.002
  Корчемный Л.В. Механизм газораспределения автомобильного двигателя: Кинематика и динамика. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 191 c.
  621.431.73
  Корытин А.М. Оптимизация управления металлорежущих станков / А.М.Корытин, В.К.Шапарев. - М. : Машиностроение , 1974. - 200 c.
  621.9.06 : 62-52
  Корячко В.П. Микропроцессоры и микро ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 407 c.
  [681.325.5-181.4 + 004.382.7]:621.37/.39
  Косилов В.В. Технологические основы проектирования автомитического сборочного оборудования. - М. : Машиностроение , 1976. - 248 c. - (Б-ка технолога).
  621.757
  Косилова А.Г. Технология производства подъемно - транспортных работ : учеб.пособие для вузов / А.Г.Косилова, М.Ф.Сухов. - М. : Машиностроение , 1972. - 376 c.
  621.86.002.2
  Косилова А.Г. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : справочник технолога / А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков, М.А.Калинин. - М. : Машиностроение , 1976. - 288 c.
  621.91 + 621.753.1(031)
  Косилова А.Г. справочник технолога-машиностроителя : 2. Т.1. : Справочник / А.Г.Косилова,Р.К.Мещерякова - 3-е перераб. . - Москва : Машиностроение , 1973. - 694 c.
  621.9
  Косилова А.Г. Справочник технолога-машиностроителя : 2. Т.Т.2. : Справочник / А.Г.Косилова,Р.К.Мещерякова - 4-е перераб. . - Москва : Машиностроение , 1985. - 495 c.
  621(083)
  Космачев И.Г. Карманный справочник технолога - инструментальщика. - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1970. - 264 c.
  621.9.02.002
  Космачев И.Г. Справочное пособие слесаря-инструментальщика - Л. : Лениздат , 1967. - 560 c.
  621.9.06
  Космачев И.Г. Технология машиностроения : учеб.пособие. - Л. : Лениздат , 1970. - 400 c.
  621.002
  Косов Н.П. Станочные приспособления для деталей сложной формы - М. : ``Машиностроение`` , 1973. - 234 c.
  621.9.06-229
  Костелянец В.С. Режимы и надежность работы тиристорного возбудителя синхронной машины - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 126 c.
  621.313.126
  Костенко М.П. Электрические машины : в 2 т. Т.1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник для втузов / М.П.Костенко, Л.М.Пиотровский. - 3-е изд., перераб.и доп . - Л. : Энергия , 1973. - 543 c.
  621.313.2+621.314.2
  Костенко М.П. Электрические машины : в 2 т. Т.1. Машины постоянного тока, трансформаторы : учебние для вузов / М.П.Костенко, Л.М.Пиотровский. - 2-е изд . - М. : Энергия , 1964. - 548 c.
  621.313.2+621.314.2
  Костенко М.П. Электрические машины. Ч.2.Машины переменного тока : Учебник / М.П.Костенко ,Л.М.Пиотровский - 1965 , 1965. - 703 c.
  621.313
  Костецкий Б.И. Качестко поверхности и трение в машинах / Б.И.Костецкий, Н.Ф.Колесниченко. - К. : ``Техніка`` , 1969. - 216 c.
  621.891
  Костецкий Б.И. Трение, смазка и износ в машинах. - К. : Техника , 1970. - 396 c.
  621.891 + 621-567
  Костин А.И. Повышение эффективности машиностроительного производства / А.И.Костин, Д.И.Поляков. - М. : Машиностроение , 1979. - 32 c. - (Б-ка технолога).
  621.002 : 658.5.011.46
  Костин А.К. Работа дизелей в условиях эксплуатации : справочник / А.К.Костин, Б.П.Пугачев, Ю.Ю.Кочинев. - Л. : Машиностроение , 1989. - 283 c.
  621.436
  Костин Ю.Д. Региональные проблемы развития и размещения межотраслевых производств : монография. - Харьков : Вища шк. , 1983. - 128 c.
  658.58 : 621.002.6
  Костюк В.И. Гибкие робототехнические системы: общий подход / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский. - К. : Вища шк. , 1988. - 71 c. - (Проблемы техн.кибернетики).
  621.865.8 : 658.52.011.56.012.3
  Костюк В.И. Промышленные роботы в сборочном производстве / В.И.Костюк, Л.С.Ямпольский, И.Б.Иваненко. - К. : Техніка , 1983. - 182 c.
  621.757.06:621.865.8
  Котеленец Н.Ф Испытания и надежность электрических машин : учеб.пособие для вузов / Н.Ф.Котеленец ,Н.Л.Кузнецов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 232 c.
  621.313
  Котенко Л.Я. Электронные телефонные аппараты / Л.Я.Котенко, А.М.Бревда; под ред. Корякина - Черняка. - 2-е изд . - СПб. : Наука и Техника , 2001. - 187 c.
  621.395.623.4
  Котт В.М. Туннельные диоды в вычислительной технике : учеб. пособие / Котт В.М., Гаврилов Г.К., Баваров С.Ф. - М : Советское радио , 1967. - 215 c.
  621.382.223
  Котур В.И. Электрические измерения и электроизмерительные приборы : учеб.пособие для электромех.и приборостроит.техникумов / В.И.Котур, М.А.Скромская, Н.Н.Храмова. - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 400 c.
  621.317
  Коффран Дж. Расширение микропроцессорных систем / Дж.Коффран, В.Лонг; пер. с англ.В.П.Нестерова; под ред.П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  004.31-181.48 : 621.382.049.771.14            681.327.8:621.382.049.771.14
  Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно - траснспортных машин : учеб. пособие для вузов. - К.; Донецк : Вища шк. , 1977. - 351 c.
  621.876
  Кох.П.И. Одноковшовые экскаваторы. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машгиз , 1963. - 439 c.
  621.879.31
  Кохановский В.Д. Конструкторский контроль чертежей / В.Д.Кохановский, Ю.Н.Дзюман-Грек. - М. : Машиностроение , 1988. - 232 c.
  621.001.2 : 744
  Кохтев А.А. Основы стандартизации в машиностроении : монография. - 4-е.изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1973. - 352 c.
  658.516:621 + 006.1
  Кочергин А.И. Основы надежности металлорежущих станков : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Минск : Высш. шк. , 1982. - 175 c.
  621.9.06-192
  Кочетков А.С. Прогрессивные процессы абразивной,алмазной и эльборовой обработки на станках / А.С.Кочерков, А.И.Сандлер. - М. : Машиностроение , 1976. - 31 c.
  621.923
  Кочетков Я.П. Обеспечение точности при протягивании. - М. : Машиностроение , 1979. - 78 c.
  621.919.015-187
  Кочкарев А.Я. Гидродинамические передачи : учеб. пособ.для вузов - Л. : Машиностроение , 1971. - 336 c.
  621.226
  Кошкин В.Л. Аппаратные системы числового программного управления. - М. : Машиностроение , 1989. - 244 c.
  621.9.06-529
  Кошкин Л.Н. Комплексная автоматизация производства на базе роторных линий - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06-133 : 658.527.011.56
  Кравчик А.Э. Выбор и применение асинхронных двигателей / А.Э.Кравчик, Э.К.Стрельбицкий, М.И.Шлаф. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 95 c.
  621.313.333
  Крагельский И.В. Основы расчетов на трение и износ. - М. : Машиностроение , 1977. - 526 c.
  621.891
  Крагельский И.В. Узлы трения машин : справочник / И.В.Крагельский, Н.М.Михин. - М. : Машиностроение , 1984. - 280 c.
  621.891
  Краев М.В. Малорасходные насосы авиационных и космических систем / М.В.Краев, В.А.Лукин, Б.В.Овсянников. - М. : Машиностроение , 1985. - 128 c.
  621.675
  Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 560 c.
  621.01
  Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. - М. : Машиностроение , 1981. - 438 c.
  621.01
  Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. - М. : Машиностроение , 1981. - 438 c.
  621.01
  Крановое электрооборудование : справочник / Ю.В.Алексеев, А.П.Богословский, Е.М.Певзнер, А.А.Рабинович, А.Г.Яуре; под ред. А.А.Рабиновича. - М. : Энергия , 1979. - 238 c.
  621.873 : 621.313.13(03)
  Крановый электропривод : справочник - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 344 c.
  621.873-83
  Краны и лифты промышленных предприятий : Справочник / П.Н.Ушаков,М.Г.Бродский - М. : Металургия , 1974. - 352 c.
  621.87
  Красник В.В. Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 135 c. - (/ЭТЭ. Экономия топлива и электроэнергии/.).
  621.316.176.016.25
  Краснопрошина А.А. Электроника и микросхемотехника Т.2. Электронные устройства промышленной автоматики. : учеб. пособ. для вузов / А.А. Краснопрошина, В.А. Скаржепа, П.И. Кравец.; под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. - К. : Вища шк. , 1989. - 300 c.
  621.38
  Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче : учеб. пособие для энерг. вузов и фак. - М. - Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 224 c.
  621.1.016
  Красько А.С. Промышленная электроника : учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов. - Мн. : Выш. шк. , 1984. - 207 c.
  621.38
  Краткий справочник машиностроителя / В.Н. Беляев, Л.С. Борович, В.В. Досчатов и др.; под ред. С.А. Чернавского. - М. : Машиностроение , 1966. - 797 c.
  621
  Краткий справочник металлиста / под общ. ред. П.Н. Орлова, Е.А. Скороходова - 3-е изд., перерад. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 960 c.
  621.9
  Краткий справочник металлиста / под общ. ред. П.Н. Орлова, Е.А. Скороходова - 3-е изд., перерад. и доп . - М. : Машиностроение , 1987. - 960 c.
  621.9
  Краткий справочник металлиста. / под ред. А.Н. Малова. - М. : Машиностроение , 1972. - 767 c.
  621.(083)
  Краткий справочник металлиста. / под ред. А.Н. Малова. - М. : Машиностроение , 1972. - 767 c.
  621.(083)
  Краузе Г.Н. Редукторы. : справ. пособие / Г.Н. Краузе, Н.Л. Кутилин, С.А. Сыцко. - 2-е изд., доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1972. - 144 c.
  621.833.061.1
  Краюхин Г.А. Эффективность научно - технического прогресса на машиностроительном предприятии / Г.А. Краюхин. - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1976. - 71 c. - ((Экон. б-чка инженера-машиностроителя; Вып. 6.)).
  621.001.7
  Крибель Х. Схемы любительских электронных устройств / пер. с нем. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 94 c.
  621.38
  Кривоногов Ю.А. Микромашинные комплексы систем коллективного пользования / Ю.А.Кривоногов, П.М. Скрипник, З.Н.Михалецкий. - К. : Техніка , 1986. - 151 c.
  681.322 : 621.382.049.7
  Кривошипные кузнечно - прессовые машины: теория и проектирование / В.И.Власов, А.Я.Борзыкин, И.К.Букин-Батырев и др.; под ред. В.И.Власова. - М. : Машиностроение , 1982. - 424 c.
  621.979.134.001
  Кривченко Г.И. Насосы и гидротурбины - М. : Энергия , 1970. - 448 c.
  621.22
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины: Турбины и насосы : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.224
  Криксунов Л.З. Тепловизоры : справочник / Л.З.Криксунов, Г.А.Падалко. - К. : Техніка , 1987. - 166 c.
  621.384.3
  Крикупова И.И. Газовая сварка пластмасс / И.И.Крикупова, Ю.И. Некрасов; под ред. И.А.Антонова, Д.Л.Глизманенко. - М. : Машиностроение , 1974. - 88 c. - (ВНИИАВТОГЕНМАШ Б-ка газосварщика).
  621.791.58
  Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок : учебник для вузов / А.М.Архаров, В.П.Беляков, Е.И.Микулин и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 534 c.
  621.59.001.63
  Криулин А.В. Сульфоцианирование стали и чугуна. - М. : Машиностроение , 1965. - 224 c.
  621.78
  Криштафович А.К. Основы промышленной электроники : учебник для техникумов / А.К.Криштафович В.В. Трифонюк. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1985. - 284 c.
  621.38
  Криштафович А.К. Промышленная электроника : учебник для техникумов. - 2-е изд. перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 351 c.
  621.38
  Круглов Г.А. Обработка алмазными резцами деталей приборов. - М. : Машиностроение , 1968. - 228 c.
  621.9.02
  Круглов С.М. Справочник автослесаря по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. - 2-изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 2005. - 391 c.
  621.331.1.083            629.114.6
  Крупные осевые и центробежные насосы. Монтаж, экспуатация и ремонт. : справ.пособие / И.И. Киселев, А.Л. Герман, Л.М.Лебедев, В.В.Васильев. - М. : Машиностроение , 1977. - 184 c.
  621.65.03-181.2
  Крутов В.И Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд.,перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 414 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1979. - 615 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 3-е изд.,перераб . - М. : Машиностроение , 1968. - 535 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Сборник задач по автоматическому регулированию двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 319 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Сборник задач по теории автоматического регулирования двигателей внутреннего сгорания : учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение , 1972. - 2008 c.
  621.431-52
  Крутов В.И. Топливная аппаратура автотракторных двигателей : учебник для вузов / В.И.Крутов,В.Е. Горбаневский, В.Г. Кислов; под общ. ред. В.И.Крутова. - М. : Машиностроение , 1985. - 208 c.
  621.431
  Крыжановский Б.Н. Вспомогательное производство машиностроения: организация, эффективность, перспективы : монография. - К. : Наук.думка , 1983. - 335 c.
  658.28 : 621
  Крылов К.И. Применение лазеров в машиностроении и приборостроении / К.И. Крылов, В.Т. Прокопенко, А.С. Митрофанов. - Л. : Машиностроение , 1978. - 335 c.
  621.373.826
  Крылов С.С Информационные цепи преобразователей тиристорных электроприводов / С.С Крылов, Е.В. Мельников, Л.И. Конышев. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 158 c.
  62-83 : 621.383.233.026 : 621.314
  Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / пер. с фр/ М.Б.Блеер, М.С.Фанченко; под ред. А.Б.Мещерякова. - М. : Мир , 1985. - 285 c.
  621.865.8
  Кубарев А.И. Надежность в машиностроении. - М. : Изд-во стандартов , 1977. - 263 c.
  62-192 : 621
  Кувшинский В.В Автоматизация технологических процессов в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1972. - 272 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кувшинский В.В Основы автоматизации технологических процессов в машиностроении : учеб. пособие для ПТУ - М.;Свердловск : Машгиз , 1962. - 263 c.
  658.52.011.56 : 621.002
  Кувшинский В.В. Фрезерование. - М. : Машиностроение , 1977. - 240 c.
  621.914
  Кугель Р.В. Испытание на надежность машин и их элементов. - М. : Машиностроение , 1982. - 181 c.
  629.1-192, 621-192
  Кудевицкий Я.В. Фасонные фрезы. - Л. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.914.2
  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий : учеб. пособие для вузов / Б.И.Кудрин, В.В.Прокопчик. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 357 c.
  658.26 : 621.311
  Кудрявцев В.Н. Детали машин : учебник для вузов - Л. : Машиностроение , 1980. - 464 c.
  621.81
  Кудрявцев В.Н. Конструкция и расчет зубчатых редукторов : справ.пособие / В.Н.Кудрявцев, Ю.А.Державец, Е.Г.Глухарев; под ред. В.Н Кудрявцева. - Л. : Машиностроение , 1971. - 328 c.
  621.833.061.1.001.24
  Кудрявцев В.Н. Курсовое проектирование деталей машин : учебн. пособие для вузов - Л. , 1984.
  621.81
  Кудрявцев В.Н. Упрощенные расчеты зубчатых передач. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1967. - 112 c.
  621.833
  Кудрявцев И.В. Усталость сварных конструкций / И.В.Кудрявцев, Н.Е.Наумченков. - М. : Машиностроение , 1976. - 271 c.
  621.791.011 : 539
  Кузнецов А.В. Практикум по топливу и смазочным материалам : учеб.пособие для вузов / А.В.Кузнецов, М.А.Кульчев. - М. : Агропромиздат , 1987. - 224 c.
  631.3-6 : 621.89
  Кузнецов В.Г. Приводы станков с программным управлением : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1983. - 248 c.
  621.9.06-529-83
  Кузнецов В.С. Универсально - сборные приспособления : альбом монтажных чертежей / В.С.Кузнецов, В.А Пономарев. - М. : Машиностроение , 1974. - 156 c.
  621.9.02-229
  Кузнецов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов : учеб.пособие для вузов. - Минск : Выш. шк. , 1989. - 136 c.
  621.311.087.51 + 658.25
  Кузнецов Л.А. Применение УВМ для оптимизации тонколистовой прокатки. - М. : Металургия , 1988. - 304 c.
  621.771.065 : 681.51
  Кузнецов М.И. Основы электротехники : учеб. пособие . - 10-е изд.,перераб . - М. : Высш. шк. , 1970. - 386 c.
  621.3(075.8)
  Кузнецов М.М. Проектирование автоматизированного производственного оборудования : учеб.пособие для вузов / М.М.Кузнецов ,Б.А.Усов, В.С.Стародубов. - М. : Машиностроение , 1987. - 288 c.
  658.512.011.56 : 621.002
  Кузнецов Ю.И. Конструкция приспособлений для станков с ЧПУ : учеб.пособие для СПТУ. - М. : Высш.шк. , 1988. - 303 c.
  621.9.06-52-229
  Кузнецов Ю.И. Станочныя приспособление с гидравлическим приводом. Конструирование и расчет. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 152 c.
  621.9.06-229-82
  Кузнецов Ю.И. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных роботов : учеб. пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1987. - 112 c.
  621.9.06-529-229 + 621.865.8-229
  Кузнецов Ю.И. Технологическая оснастка к станкам с программным управлением. - М. : Машиностроение , 1976. - 224 c.
  621.9.06-529-229
  Кузнецов Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ : справочник / Ю.И.Кузнецов, А.Р.Маслов, А.Н.Байков. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 510 c.
  621.9.06-529-229
  Кузнецов Ю.М. Теорія технічних систем : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ю.М.Кузнецов, І.В.Луців, С.А.Дубиняк; під заг. ред. Ю.М.Кузнецова. - К. Тернопіль : ТДТУ , 1998. - 310 c.
  621.01
  Кузнецов Ю.Н. Новые зажимные механизмы станков - автоматов / Ю.Н.Кузнецов, А.В.Кухарец. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  621.9.06-529-229.312
  Кузнецов Ю.Н. Повышение эффективности токарных автоматов / Ю.Н.Кузнецов, Л.Н.Срибный . - К. : Техніка , 1989. - 168 c.
  621.941-52
  Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ : учеб.пособие для вузов - К. : Вища шк. , 1991. - 276 c.
  621.9.06-529
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А.Кузнецова, В.И.Лебедев. - М. : Экономика , 1987. - 95 c.
  621.397.62.002.6
  Кузнецу - штамповщику : справ. пособие / Л.Н.Соколов и др. - Донецк : Донбасс , 1986. - 143 c.
  621.73
  Кузнечно - прессовое оборудование : краткий справочник. - М. : ГОСИНТИ , 1962. - 360 c.
  621.73
  Кузнечно - штамповочное оборудование : учебник для вузов / А.Н.Банкетов, Ю.А.Бочаров, Н.С.Добринский и др.; под ред.А.Н.Банкетова, Е.Н.Ланского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 572 c.
  621.73
  Кузнечно - штамповочное оборудование А.Н.Банкетов, Ю.А.Бочаров, Н.С.Добринский и др. : учеб.пособие для вузов - М. : Машиностроение , 1970. - 598 c.
  621.73
  Кузнечно- штамповочное производство / Ю.А. Сидоренко, М.В. Гвоздиков, А.Г. Фуфаев; перед загл. авт.: Ю.А. Сидоренко, М.В. Гвоздиков, А.Г. Фуфаев - М.: : Вышэйш. шк. , 1970. - 328 c.
  621.73
  Кузьменко В.И. Решение на ЭВМ задач пластического деформирование : справочник / В.И.Кузьменко, В.Ф.Балакин. - К. : Техника , 1990. - 134 c.
  621.7 : 004.382.7
  Кузьмин А. В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин / Кузьмин А. В., Марон Ф. Л. - 2-е изд., перераб.и доп . - Минск : Высшая школа , 1983. - 350 c.
  621.86
  Кузьмин А.В. Расчеты деталей машин : справ. пособие / А.В.Кузьмин, И.М.Чернин, Б.С.Козинцов. - 3-е изд., перераб. и доп . - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 341 c.
  621.81
  Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования : учебник для вузов / И.В.Кузьмин, В.А.Кедрус. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1986. - 238 c.
  621.391.1 + 004.415.3
  Кузьминцев В.Н. Ковка на молотах и прессах : учебник для сред.ПТУ. - М. : Высш.шк. , 1979. - 256 c.
  621.735
  Кукібний О.А Курсове проектування транспортуючих машин : учбов. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1973. - 288 c.
  621.867.001.63
  Куклев Л.С. Оснастка для обработки нежестких деталей высокой точности / Л.С.Куклев ,М.М.Тазетдинов. - М. : Машиностроение , 1978. - 104 c.
  621.9.002.54
  Куклин Н.Г. Детали машин : учебник для заоч.техникумов / Н.Г.Куклин, Г.С.Куклина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1979. - 310 c.
  621.81
  Куклин Н.Г. Детали машин : учебник для техникумов / Н.Г.Куклин, Г.С.Куклина. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1987. - 383 c.
  621.81
  Куклин Н.Г. Детали машин : учебник для техникумов / Н.Г.Куклин, Г.С.Куклина. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1984. - 255 c.
  621.81
  Кукляк М.Л. Металорізальні інструменти. Проектування : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.П.Кукляк ,І.С.Афтаназів, І.І.Юрчишин. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту `Львівська політехніка` , 2003. - 555 c.
  621.9.02
  Кулаков Ю.М. Предотвращение дефектов при шлифовании / Ю.М.Кулаков, В.А.Хрульков, И.В.Дунин-Барковский. - М. : Машиностроение , 1975. - 144 c.
  621.923
  Кулик В.К. Прогрессивные процессы обработки фасонных поверхностей / В.К.Кулик,Ю.В.Петраков,В.В.Иотов - К. : Техника , 1987. - 176 c.
  621.923
  Кулик Ю.А. Электрические машины : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1971. - 456 c.
  621.313
  Кулинченко В.Р. Справочник по теплообменным расчетам. - К. : Техніка , 1990. - 164 c.
  621.1.016
  Кулінченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід : підручник для вищ.навч.закл. - К. : ІНКОС :Центр навч. літ. , 2006. - 615 c.
  621.22
  Кулон Ж.-Л. САПР в электротехнике / Ж.-Л.Кулон, Ж.-К.САбоннадьер; пер. с фр. В.А.Соколова; под ред.Э.К.Стрельбицкого. - М. : Мир , 1988. - 204 c.
  621.3.001.63 : 658.512.011.56
  Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Академ.Проект , 2004. - 399 c.
  621.431.019.6 : 502.3 : 504.5
  Куниловский В.В Литые штампы для горячего объемного деформирования / В.В.куниловский, В.К.Крутиков. - Л. : Машиностроение , 1987. - 124 c.
  621.735.042.073
  Купалян С.Д. Теоретические основы электротехники : в 3 т. Т.3. Электромагнитное поле : учеб. для вузов / под ред. Г.И.Атабекова. - М. : Энергия , 1970. - 248 c.
  621.3.011.7
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.КУракин. - М. : Машиностроение , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Куракин К.И. Анализ систем автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.И.Куракин, Л.К.Куракин - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 238 c.
  621.3.078
  Куратцев Л.Е. Приборы размерного контроля на элементах пневмоавтоматики / Л.Е.Куратцев, И.М.Цырульников. - М. : Машиностроение , 1977. - 135 c.
  621.002.56
  Куркин С.А. Прочность сварочных тонкостенных сосудов, работающих под давлением. - М. : Машиностроение , 1976. - 184 c.
  621.791.052 : 621.772.4
  Курлов Б.А. Винтовые эвольвентные передачи : справочник / Б.А.Курпов - М. : Машиностроение , 1981. - 176 c. - (Библиотека конструктора).
  621.833.35(031)
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб.пособие для СПТУ. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1980. - 327 c. - (Профтехобразование.Полупроводники).
  621.315.592
  Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных схем : учеб.пособие для профтехучилищ - М. : Высш.шк. , 1975. - 342 c.
  621.315.592
  Курносов А.И. Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб/пособие для вузов / А.И.Курносов, В.В.Юдин/ - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1986. - 368 c.
  621.382.002
  Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие для вузов / А.Ф.Горбацевич, В.Н.Чеботарев, В.А.Шкред и др.; под общ.ред. А.Ф.Горбацевича.346, 44347 - 3-е изд., доп. и перераб . - Мн. : Выш. шк. , 1975. - 288 c.
  621.002
  Курсовое проектирование грузоподъемных машин : учеб. пособие для вузов / С.А.Казак, В.Е.Дусье, Е.С.Кузнецов и др.; под ред. С.А.Казака - М. : Высш.шк. , 1989. - 319 c.
  621.86.001.63
  Курсовое проектирование деталей машин : учеб.пособие для вузов / В.Н.Кудрявцев, Ю.А.Державец, И.И.Арефьев и др.; под общ. ред. В.Н.Кудрявцева. - Л. : Машиностроение , 1984. - 400 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин : в 2 т. Т.1. : справ.пособие / А.В.Кузьмин, Н.Н.Макейчик, В.Ф.Калачев и др. - Мн. : Выш.шк. , 1982. - 208 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин : в 2 т. Т.2. : справ.пособие / А.В.Кузьмин, Н.Н.Макейчик, В.Ф.Калачев и др - Мн. : Выш. шк. , 1982. - 334 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин : учебн. пособие для техникумов / С.А.Чернавский, К.Н.Боков, И.М.Чернин и др - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 415 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин : учеб.пособие для машиностр.спец. техникумов / С.А.Чернавский, К.Н.Боков, И.М.Чернин и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 415 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин : учебное пособие для техникумов / С.А.Чернавский,Г.М.Ицкович,К.Н.Бою и др.; ред. С.А.Чернавский - М. : Машиностроение , 1980. - 315 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин : учебное пособие для техникумов / С.А.Чернавский,Г.М.Ицкович,К.Н.Боков и др.; ред. С.А.Чернавский - М. : Машиностроение , 1980. - 351 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин М. : Машиностроение , 1980. - 351 c. : учебное пособие для техникумов / С.А.Чернавский,Г.М.Ицкович,К.Н.Боков и др.; ред. С.А.Чернавский - М. : Машиностроение , 1979. - 351 c.
  621.81
  Курсовое проектирование деталей машин: : учеб.пособие для машиностр.техникумов/ / С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, К.Н.Боков и др. - - М. : : Машиностроение, , 1979. - 351 c.
  621.81
  Курсовое проектирование по теории механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / В.К.Акулич, П.П.Анципорович, Э.И.Астахов и др.; под общ. ред. Г.Н.Девойно. - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 285 c.
  621.01
  Курсовое проектирование по теории механизмов и машин : учебн. пособие для вузов / под ред.А.С.Кореняко - 5-е изд. перераб. . - М. : Высш. шк. , 1970. - 332 c.
  621.01
  Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин: учеб пособие для вузов / Попов С.А., Тимофеев Г.А. - 2 . - М. : Высш. шк. , 1998. - 351 c.
  621.01
  Курылев Е.С. Холодильные установки : учебник для вузов / Е.С. Курылев,В.В.Оносовский,Ю.Д.Румянцев - СПб. : Политехника , 2000. - 576 c.
  621.565
  Курылев Е.С. Холодильные установки : учебник для вузов - 2-е изд.,доп. и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1970. - 672 c.
  621.5
  Кутищев М.А. Проектирование газавоздушного тракта поршневых машин - Донецк : Вища школа , 1977. - 123 c.
  621.433
  Кутыркин Ю.М. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения : справочник / Ю.М. Кутыркин,А.В. Нефедов,А.М.Савченко; под ред.А.А.Чернышова - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 145 c.
  621.382
  Куценко В.М. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / В.М.Куценко, А.В.Згурский, Л.Д.Стащук. - К. : Вища шк. , 1989. - 156 c.
  004.725.4 : 004.087.2: 004.382 : 621.374
  Кучер А.М. Металлорежущие станки. Альбом общих видов кинематических схем и узлов / А.М.Кучер,М.М.Кивацкий,А.А.Покровский; под общ. ред. А.М.Кучера - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1972. - 308 c.
  621.9.06
  Кучер А.М. Новые кинематические схемы металлорежущих станков : учебн. пособие для техникумов - Л. : Машиностроение , 1969. - 128 c.
  621.9.06
  Кучер И.М. Металлорежущие станки.Основы конструирования и расчета - 2-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 720 c.
  621.9.06
  Кучер И.М. Металлорежущие станки.Основы конструирования и расчета - 2-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 720 c.
  621.9.06
  Кучерук В.Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 194 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.313
  Кучинский Г.С. Изоляция установок высокого напряжения : учебное пособие для вузов / Г.С.Кучинский ,В.Е.Кизаветтер,Ю.С.Пинталь; под общ.ред.Г.С.Кучинского - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 368 c.
  621.31
  Кушнир В.Ф. Электрорадиоизмерения : учеб.пос.для вузов по спец. ` Радиотехника ` - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 319 c.
  621.317.3+621.396.08
  Кушнырев В.И. и др. Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для вузов по спец. `Теплоснабжение и вентиляция` / В.И.Кушнырев, В.И.Лебедев, В.А.Павленко - М. : Стройиздат , 1986. - 464 c.
  621.1.016.4
  Кэлиш И.Х. Микроминиатюрная электроника : пер. с англ. В.С.Першенкова - М. : Энергия , 1975. - 216 c. - (( Массова радиобиблиотека. Вып.873 ).).
  621.382.049.77
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб. пособ. для неэлектротехн. спец. вузов / О.М. Князьков и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1989. - 175 c.
  621.38
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб. пособ. для неэлектротехн. спец. вузов / О.М. Князьков и др.; под ред. В.Г. Герасимова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1989. - 175 c.
  621.38
  Лабораторные работы по основам промышленной электроники : учеб.пособие для неэлектротехн.спец.втузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский и др.; под. ред. проф. В.Г. Герасимова. - М. : Высш. шк. , 1977. - 183 c.
  621.38
  Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач : учеб. пособие для машиностр. вузов / О.В. Байбаков, Д.А. Бутаев, З.А. Калмыков и др.; под ред. С.С. Руднева, Л.Г. Подвидза - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1974. - 416 c.
  621.225+532
  Лабораторный практикум и курсовое проектирование по теории механизмов и машин с использованием ЭВМ: Для тех. вузов / под общ. ред. А.М. Ашавского - М. : Машиностроение , 1983. - 159 c.
  621.01.001.63:681.3
  Лабораторный практикум по металлорежущим станкам : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / А.И. Кочергин, Е.С.Яцура, В.И.Туромша и др.; под ред. А.И. Кочергина - Минск : Высш. шк , 1986. - 134 c.
  621.9.06
  Лабораторный практикум по теории пластической деформации, технологии ковки, горячей и холодной штамповки : учеб. пособие для вузов / под ред. А.В. Степаненко - Минск : Выш. шк. , 1987. - 232 c.
  621.73.011
  Лабораторный практикум по общей электротехнике : учеб. пособие для вузов / Б.Л. Владимирский, Г.П. Левин, Е.Г. Лосев и др. - К. : Университет , 1964. - 188 c.
  621.3
  Лаворко П.К. Пособие мастеру цеха гальванических покрытий - 3-е изд., доп. и испр . - М. : Машиностроение , 1969. - 272 c.
  621.35
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 6-е изд.,стер. . - К. : Техніка , 1971. - 380 c.
  621.382.2/2.3
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 10-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1984. - 424 c.
  621.382
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 9-е изд., перераб . - К. : Техніка , 1980. - 464 c.
  621.382
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - 8-е изд., перераб . - К. : Техніка , 1977. - 376 c.
  621.38
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам - К. , 1977. - 373 c.
  621.38
  Лаврус В.С. Практика измерений в телевизионной технике - М. : Солон, Наука и техника , 1996. - 192 c. - (( Сер. ` Ремонт` вып.11. кн.6. Узлы и модули со).
  621.397.62
  Лазерная и электронно- лучевая обработка материалов : справочник / Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, И.В. Зуев, А.Н. Кокора - М. : Машиностроение , 1985. - 496 c.
  621.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.4. Лазерная обработка неметаллических металлов : учеб пособ. для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 191 c.
  621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.5. Лазерная сварка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, И.Н.Шиганов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 207 c.
  621.791.725 : 621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.6. Основы лазерного термоупрочнения сплавов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.Н.Сафонов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1987.
  621.373.825+621.7/.9.048
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.7. Лазарная резка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  621.373.826+621.7/.9.048.7
  Ланцберг И.Д. Ремонт приборов системы питания карбюраторных двигателей / И.Д. Ланцберг, Л.З. Соколин. - М. : Транспорт , 1985. - 109 c.
  621.434.03.004.67
  Лапкин Ю.П. Перегрузочные устройства : справочник / Ю.П.Лапкин, А.Р.Малкович - Л. : Машиностроение , 1984. - 224 c.
  621.86
  Ларин Ю.Т. Ленточные провода / Ю.Т.Ларин, И.М.Плетнева - М. : Энергоатомиздат , 1982. - 158 c.
  621.315.3-418
  Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 65 c.
  621.9.079:621.892
  Латышев В.Н. Повышение эффективности СОЖ - М. : Машиностроение , 1975. - 88 c.
  621.9.079
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб.для металлург.спец.вузов - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1984. - 359 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник для металлург.и машиностр.техникумов - М. : Металлургия , 1969. - 446 c.
  669.017+621.785
  Лахтин Ю.М. Термическая обработка в машиностроении : справочник - М. , 1980. - 783 c.
  621.785
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 2-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1967. - 367 c.
  621.791
  Лашко С.В. Пайка металлов / С.В.Лашко, Н.Ф.Лашко - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 376 c.
  621.791
  Лашко Ю.В. Захист асинхроних двигунів за показниками якості перетворення енергії : монографія / Ю.В.Лашко, О.П.Чорний, Д.Й.Родькін. - Кременчук : ЧП Щербатих О.В. , 2010. - 198 c.
  621.316.9 : 621.313.333
  Лашнев С.И. Расчет и конструирование металлорежущих инструментов с применением ЭВМ / С.И.Лашнев, М.И.Юликов - М. : Машиностроение , 1975. - 392 c.
  621.9.02
  Лашнев С.Н. Формообразование зубчатых деталей реечными и червячными инструментами - М. : Машиностроение , 1971. - 215 c.
  621.9.02
  Лашутина Н.Г. Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики : учеб.пособ.для сред.спец.учеб.заведений / Н.Г.Лашутина, О.В.Макашова, Р.М.Медведев - Л. : Машиностроение , 1988. - 335 c.
  621.56.01+621.1.016
  Лебедев А.М. Следящие электроприводы станков с ЧПУ / А.М.Лебедев, Р.Т.Орлова, А.В.Пальцев - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 222 c.
  621.9.06-52:62-83
  Лебедев В.К. Сварка трением : справочник - Л. , 1987. - 236 c.
  621.791
  Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ Т.1. Техника сверхвысоких частот : учебник для вузов по спец.``Электронные приборы`` / под ред. Н.Д.Девяткова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 440 c.
  621.37
  Лебедев О.Н. Микросхемы паияти ЦАП и АЦП : справочник - 2-е изд., стер. . - М. , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  Левашов Н.Д. Универсальные таблицы для подбора зубчатых колес металлорежущих станков - К. : Техніка , 1979. - 248 c.
  621.9.06-233
  Леви Л.И. Литейные сплавы : учеб.для вузов по спец.``Машины и технол.лит.пр-ва`` / Л.И.Леви, С.К.Кантеник - М. : Высшая школа , 1967. - 435 c.
  621.74
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А.Левин, В.Н.Малиновский, С.К.Романов - М. : Радио и связь , 1989. - 231 c.
  621.396.662
  Левина З.М. Контактная жесткость машин / З.М.Левина, Д.Н.Решетов - М. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  621.81
  Левинсон Е.М. Отверстия малых размеров: (Методы получения) - Л. : Машиностроение , 1977. - 151 c.
  621.9-47
  Левинштейн М.И. Барьеры от кристалла до интегральной схемы / М.И.Левинштейн, Г.С.Симин - М. : Наука , 1987. - 319 c.
  621.382
  Левитан Ю.В. Червячные редукторы : справочник / Ю.В.Левитан,В.П.Обморнов, В.И.Васильев - Л. : Машиностроение , 1985. - 168 c.
  621.833
  Левитин К.М. Противотуманные фары и безопасность движения автомобилей - М. : Транспорт , 1974. - 72 c.
  629.113.066:621.32
  Левитская О.Н. Курс теории механизмов и машин : учеб.пособие для механ.спец.вузов / О.Н.Левитская, Н.И.Левитский - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1985. - 279 c.
  621.01
  Левитская О.Н. Курс теории механизмов и машин : учеб.для вузов / О.Н.Левитская, Н.И.Левитский - М. : Высшая школа , 1978. - 269 c.
  621.01
  Левитский Н.И. Колебания в механизмах : учеб.для втузов - М. : Наука , 1988. - 336 c.
  621.01
  Левитский Н.И. Теория механизмов и машин : учеб.пос.для ун-тов и втузов - М. : Наука , 1979. - 574 c.
  621.01
  Левицкий М.Я. Определение на электронных цифровых вычислительных машинах режимов резания при точении / М.Я.Левицкий, В.В.Штомпель - К. : Техніка , 1966. - 83 c.
  621.941:681.3+621.9
  Левицкий М.Я. определение на электронных цифровых вычислительных машинах режимов резания при точении. / М.Я. Левицкий, В.П. Штомпель. - К. : Техніка , 1966.
  621.941
  Левичев В.Г. Транзисторные усилители - М. : Воениздат , 1967. - 208 c.
  621.378
  Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві : навч.посібник - К. : Основа , 2004. - 97 c.
  331.47:621.791
  Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи : Учеб.пособие для вузов по спец. `Информ.-измерит.техника` / Левшина Е.С., Новицкий П.В. - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 320 c.
  621.317
  Лезнов С.И. Обслуживание электрооборудования электростанций и подстанций : учебник для ПТУ / С.И.Лезнов, А.А.Тайц, Е.Н.Приклонский - 5-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1985. - 288 c.
  621.311
  Лезнов С.И. Обслуживание электрооборудования станций и подстанций : учеб.пособие для ПТУ / С.И.Лезнов, А.А.Тайц - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1976. - 320 c.
  621.311
  Лейканд М.С. Вакуумные электрические печи (сопротивления и индукционные) - М. : Энергия , 1968. - 328 c.
  621.78
  Ленин И.М. Теория автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов - М. : Машиностроение , 1969. - 368 c.
  621.431.73
  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины: Курсовое проектирование : учеб.пособие для втузов по спец."Тепловые электрические станции" - Минск : Вышэйш.шк. , 1986. - 182 c.
  621.165.001.63+621.438.001.6
  Леонов А.И. Бесступенчатые рычажно-фрикционные передачи / А.И.Леонов, Н.П.Ефимов - М. : Машиностроение , 1987. - 136 c.
  621.833
  Леонов А.И. Инерционные автоматические трансформаторы вращающегося момента - М. : Машиностроение , 1978. - 224 c.
  621.83
  Леонов А.И. Механические бесступенчатые нефрикционные передачи непрерывного действия / А.И.Леонов, А.Ф.Дубровский - М. : Машиностроение , 1984. - 191 c.
  621.833
  Леонова В.А. Альбом сборочных чертежей для деталирования и чтения : учеб.пособие для вузов / В.А.Леонова, О.П.Галанина; под ред.О.А.Козыревой - М. : Машиностроение , 1975. - 52 c.
  744:621.61
  Лепихов В.Г. Самоустанавливающие инструменты - М. : Машиностроение , 1974. - 80 c.
  621.9.02
  Лернер П.С. Обработка металлов давлением: сегодня и завтра - М. : Высш.шк. , 1990. - 128 c. - (профориентация).
  621.7
  Лернер П.С. Послушный металл : Кн.для уч-ся ст.классов сред.шк. - М. : Просвещение , 1989. - 175 c.
  621.7/.9
  Летенко В.А. Организация машиностроительного производства: Теория и практика / В.А.Летенко, О.Г.Туровец - М. : Машиностроение , 1982. - 208 c.
  658.5:621.002
  Летонациональные покрытия в машиностроении / С.С.Бартенев,Ю.П.Федько - Л. , 1982.
  621.793
  Лещенко В.А. Гидравлические следящие приводы станков с программным управлением - М. : Машиностроение , 1975. - 288 c.
  621.9.06-529
  Ливенцев Ф.Л. Силовые установки с двигателями внутреннего сгорания - Л. : Машиностроение , 1969. - 320 c.
  621.43
  Лившиц В.И. От станка-автомата к автоматическому производству - Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во , 1976. - 79 c.
  621.9.06-52
  Лившиц Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1989. - 333 c.
  621.791
  Лившиц П.С. Справочник по щеткам электрических машин - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 216 c.
  621.313.047.4
  Лигерман И.И. Конструирование электроустановок промпредприятий - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  621.31
  Линде Д.П. Радиопередающие устройства.Ламповые генераторы - М. : Энергия , 1969. - 680 c.
  621.396
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / пер. с англ. В.Н.Кулешова; под ред. Ю.Н.Бакаева,М.В.Капранова - М. : Сов. радио , 1978. - 598 c.
  621.396
  Линт Г.Э. Серийные реле защиты, выполненные на интегральных микросхемах - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 108 c. - ((Б-ка электромонтера)).
  621.316.925
  Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения : учебн. пособие для вузов - 3-е изд., испр. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 359 c.
  621.3
  Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения : учебн. пособие для вузов - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Энергия , 1977. - 304 c.
  621.3
  Липницкий А.М. Литье в металлические формы - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение.Ленингр. отд. , 1980. - 104 c. - ((Б-чка литейщика)).
  621.74
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А.Липштейн,М.И.Шахнович - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 296 c.
  621.315
  Литвиненко В.П. Концепція механіки процесів різання пластичних металів на підставі рівності двох головних нормальних напружень : Монографія - Алчевськ : ДГМІ , 2004. - 207 c. - ((Донбаський гірничо-металургійний інститут).
  621.91.01
  Литейное производство : учебник для вузов / под ред.И.Б. Куманина - М. : Машиностроение , 1971. - 320 c.
  621.74
  Литовченко Н.В. Калибровка профилей и прокатных валков - М. : Металлургия , 1990. - 432 c.
  621.771.074
  Литье под давлением магниевых сплавов / Никулин Л.В. и др. - М. , 1978. - 181 c.
  621.74
  Литье под низким давлением / В.К Бедель,Г.И.Тимофеев - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 259 c.
  621.74
  Лихтциндер Б.Я. Внутрисхемное диагностирование узлов радиоэлектронной аппаратуры - К. : Техника , 1989. - 168 c.
  621.396.6
  Локтев В.Г. Автоматизированный расчет режимов резания и норм времени - М. : Машиностроение , 1990. - 78 c.
  621.9.014
  Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы : учебник для машиностроительных техникумов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1986.
  621.9.06-529:621.865.8
  Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента - М. : Машиностроение , 1982. - 320 c.
  621.9.02
  Ломака М.В.,Медведев И.В. Микропроцессорное управление приводами промышленных роботов - М. : Машиностроение , 1990. - 96 c.
  621.865.8-83:681.325.5-181.4
  Ломоносов В.Ю. Электротехника / В.Ю. Ломаносов, К.М. Поливанов, О.П. Михайлов - Москва : Энергоатомиздат , 1990. - 400 c.
  621.3.01
  Лопасные насосы / под ред. Л.П.Грянко и А.Н.Папира - Л. : Машиностроение , 1975. - 432 c.
  621.67
  Лопато Г.А. и др. Конические и гипоидные передачи с круговыми зубьями : справочное пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 423 c.
  621.833.2
  Лопухина Е.М. Асинхронные исполнительные микродвигатели для систем автоматики : учеб.пособие для электротехн. спец. вузов - М. : Высшая школа , 1988. - 328 c.
  621.313
  Лопухина Е.М.,Семенчуков Г.А. Автоматизированное проектирование электрических машин малой мощности : учеб.пособие для вузов по спец."Электротехника,электромеханика и электротехнологии" - М. : Высшая школа , 2002. - 511 c.
  621.313.33
  Лосев А.К. Введение в специальность "Радиотехника" : учебное пособие - М. : Высшая школа , 1980. - 240 c.
  621.39
  Лосев А.К. Линейные радиотехнические цепи.Основы теории : учебник для радиотех.спец.вузов - М. : Высшая Школа , 1971. - 560 c.
  621.396.2
  Лосев А.К. Теория линейных электрич.цепей : учебник для вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 511 c.
  621.3.011.71
  Лосев А.К.,Зиемелис Ю.М. Задачник по теории линейных электрических цепей : учебное пособие для вузов - М. : Высшая школа , 1989. - 270 c.
  621.3.011.71
  Лоскутов В.В. Сверлильные и расточные станки - М. : Машиностроение , 1981. - 151 c. - (Б-ка станочника).
  621.952
  Лоскутов В.В. Шлифование металлов : учеб. пособие - 7-е . - М : Машиностроение , 1985. - 256 c.
  621.923
  Лошакова К.А. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин - К : Будівельник , 1980. - 176 c.
  658.345.:621.86
  Лугова О.В. Теорія електричних та магнітних кіл : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2005. - 203 c. - (Кременчуцький держ.політехн.ун-т).
  621.3.011.7
  Лугова О.В. Теорія електричних та магнітних кіл : навч.посібник - Кременчук : КДПУ , 2005. - 204 c.
  621.3.011.7
  Лукацкий А.М. Отладка программ в системе телеобработки КАМА - М : Радио и связь , 1987. - 247 c.
  681.3.06:621.398
  Лукин Н. и др. Практическая схемотехника современных телевизоров / Н.Лукин,С.Корякин-Черняк,С.Янковский - М : Солон,Наука и техника , 1996. - 240 c.
  621.397.62
  Луков Н.М. Автоматич.регулирование температуры двигателей - М : Машиностроение , 1977. - 223 c.
  621.43-52
  Лукьянец Т.И. Расчет норм расхода топлива, электроэнергии и неметаллических материалов в машиностроении : справочник - К : Техніка , 1988. - 191 c.
  621.004.18
  Лурье Г.Б. Шлифование металлов - М : Машиностроеоние , 1969. - 175 c.
  621.92            6П4.67
  Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их накладки : учебник для сред. проф.-техн. училищ / Г.Б.Лурье, В.Н.Комиссаржевская - 3-е изд., доп. и перераб. . - М : Высшая школа , 1976. - 415 c. - (Профтехобразование : Обраб. резанием).
  621.924.1(075.3)            6П4.67
  Лучин Г.А. и др. Газовые опоры турбомашин Г.А.Лучин,Ю.В.Пешти,А.И.Снопов - М : Машиностроение , 1989. - 240 c.
  621.822.57-135/-136
  Лущик В. Д. Перспективні напрямки удосконалення електричних машин : монографія - К.: : ПрАТ "Миронівська друкарня" , 2015. - 264 с. c.
  621.313
  Лызо Г.П. и др. Тракторы, автомобили, двигатели : учеб. для вузов / Г.П. Лызо, А.П.Лызо, В.А.Ломовский; под ред. проф. Г.П. Лызо - 2-е переаб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1968. - 500 c.
  629,113/1142621,43
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики : Учеб. для вузов по спец. ’’Автоматика и телемеханика’’ / Ю.И.Лыпарь, З.Н. Захаров - 3-е изд., перераб, и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 432 c.
  681.527.7:621.382
  Лыч Н.М. Экономика машиностроительной промышленнности : Учебник для студентов втузов / перед. загл. авт.Н.М. Лыч, А.Э. Розенплентер, Г.А. Фиалко; под. ред. докт. экон. наук проф. Лыча Н.М. - К. : Вища школа , 1972. - 256 c.
  621.003
  Лыч Н.М. Экономика машиностроительной промышленнности : Учебник для студентов втузов / перед. загл. авт.Н.М. Лыч, А.Э. Розенплентер, Г.А. Фиалко; под. ред. докт. экон. наук проф. Лыча Н.М. - К. : Вища школа , 1972. - 256 c.
  621.003
  Лыч Н.М. Экономика машиностроительной промышленнности : Учебник для студентов втузов / перед. загл. авт.Н.М. Лыч, А.Э. Розенплентер, Г.А. Фиалко; под. ред. докт. экон. наук проф. Лыча Н.М. - К. : Вища школа , 1972. - 256 c.
  621.003
  Лыч Н.М. Экономика машиностроительной промышленности : учеб. для машиностроительных спец вузов / Н.М. Лыч, А.Э. Розенплентер, Г.А. Фиалко; под. общ. ред. Н.М. Лыча - 2-е перераб. и доп. . - Киев : Вища школа , 1979. - 328 c.
  621.003
  Лышевский А.С. Колебательные процессы в топливных системах дизелей. / Кравченко В.И. : Ростовского уневерситета , 1974. - 200 c.
  621.436
  Лышевский А.С. Питание дизелей : Учебное пособие / /МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский ордена трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. Серго Орд - Новочеркасск , 1974. - 466 c.
  621-436
  Лышевский А.С. Расчет центробежных муфт опережения впрыска топлива - Новочеркасск : Новочеркасский политехнический ин-т им С.Орджоники , 1975. - 58 c.
  621.436
  Лышевский А.С. Расчет центробежных муфт опережения впрыска топлива - Новочеркасск : Новочеркасский политехнический ин-т им С.Орджоники , 1975. - 58 c.
  621.436
  Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы - М. : Агропромиздат , 1985. - 336 c.
  631.3-6+621.829+662.75
  Любвин В.И. Обработка металлов радиальным обжатием - М. : Машиностраение , 1975. - 2480 c.
  621.983.44
  Любич Ф.Д. Радиотехнические расчеты на микрокалькуляторах : справ. пособие - М. , 1983.
  621.396
  Любченко А.А. Конструирование штампов и горячая листовая штамповка / Под.ред К.Н.Богоявленкского. - Л. : Машиностроение , 1974. - 480 c.
  621.73.043+621.98.043
  Людмирский И.М. Расчет технологических размеров : Справочник / Ляпин В.А., Людмирский И.М. - К. : 1980
  621.81
  Людмирский И.М. Расчет технологических размеров : справочник / Ляцин В.А., Людмирский И.М. - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : 1984
  621.81
  Людмирский И.М. Расчет технологических размеров : справочник / Ляцин В.А., Людмирский И.М. - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : 1984
  621.81
  Лябук М.Н. Електричні машини : навч. посібник / М.Н.Лябук - Луцьк , 2005. - 445 c.
  621.313
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Ляпин В.А. Расчет технологических размеров : справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - К. : Техника , 1984. - 142 c.
  621.81:531.7.001.24
  Ляпин В.А., Людмирский И. Расчет технологических размеров : справочник - К. : ’’Техніка’’ , 1980. - 128 c.
  621.81
  Ляпин В.И. Расчет технологических размеров : справочник - Киев : Техника , 1980. - 127 c.
  621.81
  Ляпин В.И. Расчет технологических размеров : справочник - Киев : Техника , 1980. - 127 c.
  621.81
  Ляпин В.И. Расчет технологических размеров : справочник - Киев : Техника , 1980. - 127 c.
  621.81
  Ляпунов Н.И. Технология и оборудование ковки и объемной штамповки : Учеб. пособие для техникумов / Семенов Е.И., В.В.Кондратенко, Н.И.Ляпунов - М. : Машиностроение , 1978. - 311 c.
  621.73
  Магетто Г. Тиристор в єлектротехнике / Жеглова В.А. - М. : Энергия , 1977.
  621.382
  Маев В.Е. Воздухоочистители автомобильных и тракторных двигателей / Пономарев Н.Н. - М. : Машиностроение , 1971. - 176 c.
  621.43.06
  Маеров А.Г. Устройство основы конструирования и расчет металлообрабатывающих станков и автоматических линий - М. : Машиностроение , 1986. - 367 c.
  621.9.06
  Мазальский В.Н. Суперфинишніе станки - Л. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.923
  Мазальский В.Н. Суперфинишніе станки - Л. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.923
  Мазуренко Л.И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно - емкостным возбуждением для автономныъ энергоустановок : монография / Л.И.Мазуренко, А.И.Лищенко. - К. : Наук.думка , 2011. - 271 c. - (Проект ``Наукова книга``).
  621.313.332 : 621.311
  Мазуренко О.Г. Трансформатори та електричні машини :Електротехніка : Навч. посібник для неелектротехн. спец. вузів / О.Г. Мазуренко, В.П.Шуліка, О.В. Журавков - Вінниця : нова книга , 2005. - 175 c.
  621.314.2
  Макромоделирование интегральных микросхем / Б.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, О.В. Королев; Под ред. Ю.В. Королева - К. : Техніка , 1983. - 118 c.
  621.382.049.77
  Максимов М.Т. Радиоактивные загрязнения и их измерение : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 304 c.
  504.054:621.039.76(075)            20.1
  Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка : учеб. для ПТУ. - 2-е изд . - М. : Высш. школа , 1972. - 328 c.
  621.914
  Малащенко В.О. Деталі машин: курсове проектування : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.О. Малащенко, В.В. Янків. - 3-тє вид., стереотип. . - Львів : Новий Світ , 2000. - 249 c.
  621.81(075.8)
  Маликов Ф.П. Секреты токарного мастерства - М. : Машиностроение , 1990. - 121 c.
  621.941            34.632
  Малинин Н.Н. Ползучесть в обработке металлов - М. : Машиностроение , 1986. - 221 c.
  621.7
  Малинин Р.М. Справочник начинающего радиолюбителя - 3-е изд., перераб. . - М.,-Л. , 1965.
  621.396
  Малиновский В.Н. Электрические измерения /с лабораторными работами/ : учебник для техникумов - М. , 1983.
  621.317
  Малиновский В.Н. Электрические измерения : учеб.пособие для электротехн.спец.вузов - М. , 1985.
  621.317
  Малиновский Г.Т. Масляные смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием - М. : Химия , 1983. - 189 c.
  621.9.079: 621.895
  Малиновский С.Т. Сети и системы передачи дискретной информации и АСУ : учеб.для электротехн. ин-тов связи - М. : Связь , 1979. - 384 c.
  621.394.083.92(075.8)            32.881
  Маліновський А.А. Розрахунок та регулювання параметрів усталених режимів електричних мереж : навч.посібник для ВНЗ / А.А.Маліновський, В.С.Сидоров - Львів : Нац. ун-ту ``Львівська політехніка`` , 2003. - 283 c.
  621.311
  Малкович А.Р. Перегрузочные устройства : справочник / А.Р.Малкович, Ю.П.Лапкин - Л. , 1984.
  621.86
  Малов А.Н. Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.Т.3. / под ред. А.Н.Малова, 1977. - 748 c.
  621.002
  Малов А.Н. Загрузочные устройства для металлорежущих станков - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1972. - 400 c.
  621.9.04
  Малов А.Н. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов : учебник для вузов / А.Н.Малов, Ю.В.Иванов - М. : ``Машиностроение`` , 1974. - 368 c.
  621.9: 65.011.56+62-5
  Малов А.Н. Технология материалов в приборостроении : учеб.пособие для вузов - М. , 1969.
  621.7
  Малова А.Н. Справочник технолога-машиностроителя : 2. Т.2. : справочник / А.Н.Малова - 3-е перераб. . - Москва : Машиностроение , 1973. - 568 c.
  621.9
  Мальтинский А.Н. Радиовещательный прием в автомобиле / А..Н.Мальтинский, А.Г.Подольский - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1982. - 191 c.
  629.113.018.76:621.396.62
  Мальцев В.Ф. Механические импульсные передачи - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1978. - 367 c.
  621.83
  Малюшенко В.В. Лопасные насосы. Теория, расчет и конструирование / А.К.Михайлов, В.В.Малюшенко - М. , 1977.
  621.67
  Малявинский Л.В. Топливо и топливоподача автотракторных дизелей / Ю.В.Свиридов, Л.В.Малявинский - Л. , 1979.
  621.431
  Мамаев В.С. Основы проэктирования машиностроительных заводов./Цехи механосборочного производства : учеб.пособие / В.С.Мамаев, Е.Г.Осипов - М. : Машиностроение , 1974.
  658.512:621.006
  Мамаев Е.И. Основы радиоэлектроники : учеб.пособие для радиотехн.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1985. - 504 c.
  621.37./39
  Мамет О.П. Краткий справочник конструктора машиностроителя - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1968. - 688 c.
  621.9/083/
  Мамет О.П. Краткий справочник конструктора - станкостроителя - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1968. - 687 c.
  621.9.06
  Мамонов П.Н. Сборник задач по электрическим измерениям : учеб.пособие для техникумов - 2-е изд., доп. . - Л. : ``Судостроение`` , 1966. - 107 c.
  621.317
  Манипуляционные системы роботов / под ред. А.И.Корендясева - М. : Машиностроение , 1989. - 472 c.
  621.865.8
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 4-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 384 c.
  658.382.3:621.31.004
  Манойлов В.Е. Основы электробезопасности - 5-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1991. - 479 c.
  621.31.004:658.345.8            31.29
  Мансуров А.М. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов : учеб.пособие для вузов / А.М.Мансуров, И.А.Норицын - М. , 1977.
  621.73
  Мансуров А.М. Технология горячей штамповки : учеб.пособие для машиностроит.техникумов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ``Машиностроение`` , 1971. - 415 c.
  621.13
  Мансуров И.З. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамп.пр. : справочник / И.З.Мансуров, И.М.Подрабинник - М. : Машиностроение , 1990. - 340 c.
  621.735.06:621.97:658.527.011.56
  Мансуров Н.П. Теоретическая электротехника / Н.П.Мансуров, В.С.Попов - 10-е изд., испр. . - М. : ``Энергия`` , 1968. - 576 c.
  621.3
  Маракулин И.В. Краткий справочник тезнолога тяжелого машиностроения / И.В.Маракулин, А.П.Бунец, В.Г.Коринюк - М. : Машиностроение , 1987. - 464 c.
  621.002
  Марголин Ш.Ф. Теория механизмов и машин. Теория, примеры, графические работы : учеб.пособие для студ.-заочников механич.спец.технологич.вузов - Минск : Высшая школа , 1968. - 356 c.
  621.01
  Марголін Г.Г. Розрахунки в практиці радіолюбителя / Г.Г.Марголін, С.Д.Поляков, В.І.Сокрут - К. : Держтехвидав , 1962. - 200 c.
  621.396
  Маргулис Д.К. Протяжки для обработки отверстий / Д.К.Маргулис, М.М.Тверской, Н.Н.Ашихмин - Л. : Машиностроение , 1986. - 30 c.
  621.919
  Маргулов Т.Х. Атомные электрические станции : учебник для вузов - 4-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1984. - 304 c.
  621.311.25:621.039
  Мардин В.К. Справочник по электронным измерительным приборам / В.К.Мардин, А.И.Кривоносов - м. : Связь , 1978. - 416 c.
  621.317.7:621.38(035.5)            31.221
  Марков А.И. Ультразвуковая обработка материалов - М. : Машиностроение , 1980. - 237 c.
  621.9.048.6            34.56
  Марков А.И. Ультразвуковое резание труднообрабатываемых материалов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 360 c.
  621.9.04
  Марков А.Л. Краткий справочник контрольного мастера машиностроительного завода / А.Л.Марков, Ф.П.Волосевич. - 2-е изд.,доп. и перераб . - Л. : Машиностроение , 1973. - 312 c.
  621.753 + 658.562
  Марков Г.Т. Антенны : учебн.для радиотехнич.спец.вузов / Г.Т.Марков, Д.М.Сазонов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергия , 1975. - 528 c.
  621.396
  Марков Е.Я. Атлас конструкций советских тракторных двигателей : учеб.пособие для вузов / Е.Я.Марков, К.И.Сидорин - М. , 1977.
  621.431
  Марков Н.Н. Точность и контроль зубчатых передач Т.В.4. / Б.А.Тайц, Н.Н.Марков; под ред. Е.Г.Гинзбурга - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. , 1978.
  621.833
  Маркушевич Н.С. Автоматизир.система диспетчерского управл.: Из опыта Латвийской энергосистемы - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 132 c.
  621.311:658.284.011.56
  Марон Ф.Л. Справочник по расчетам механизмов подъемно - транспортных машин / Ф.Л.Марон, А.В.Кузьмин. - Мн. : Выш.шк. , 1977. - 272 c.
  621.86
  Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер.с англ. О.И.Хабарова, Г.А.Сидоровой / под ред. И.С.Рыжака - М. : Мир , 1990. - 584 c.
  621.372:517.984.5            32.841
  Мартыненко И.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец.``Мех.и эл.жив.`` / И.И.Мартыненко, А.П.Поддубный - К. : Вища школа , 1988. - 247 c.
  681.51:681.325.5:621.382.049.77
  Мархель И.И. Детали машин : программир.учеб.пособие для учащихся сред.спец.учеб.заведений - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1986. - 446 c.
  621.81
  Мархель І. І. Деталі машин : навч. посіб. - К.: : Алерта , 2005. - 368 с.:іл c.
  621.81(075)            34.44
  Мархель І. І. Деталі машин : Навчальний посібник - 2-ге, стереотипне . - К. : Алерта , 2017. - 368 c.
  621.81
  Марцинкявичус А.-Й.К. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.-Й.К.Марцинкявичус, Э.-А.К.Багданскис, Р.Л.Пошюнас; под ред. А.-Й.К.Марцинкявичуса - М. , 1988. - 244 c.
  621.382.049.77
  Марш П. Не счесть у робота профессий : пер. с англ. Ю. А. Кузьмина / под ред. В.С. Гурфинкеля - М. , 1987. - 182 c.
  621.865.8
  Маслов В. А. Робототехника берет старт / В.А. Маслов, Ш.С. Муладжанов - М. : Политиздат , 1986. - 109 c.
  621.865.8
  Маслов В.Е. Экспериментальное исследование процессов обработки металлов давлением : учеб. пособие для вузов по спец. / В.Е. Маслов, В.Н. Шаповал - К. : Вища школа , 1983. - 232 c.
  621.7:531.77:620.1
  Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов - М. : Машиностроение , 1974. - 320 c.
  621.923
  Маслов Е.Н. Основные направления в развитии теории резания абразивным, алмазным и эльборовым инструментом / Е.Н. Маслов, Н.В. Постникова - М. , 1975. - 48 c.
  621.922
  Маслов А.Г. Расчет и конструирование редукторов в системе ТУРБО ПАСКАЛЬ : учеб. пособие для машиностроит.специальностей - Кременчуг : КГПУ , 2001. - 243 c.
  621.833 (075.8)
  Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1974. - 320 c.
  621.923:621.9.01
  Масловский В.В. Справочник по доводочным работам - Харьков : Прапор , 1985. - 120 c.
  621.923.74
  Масловский В.В. Справочник по доводочных работах - Х. : ’’Прапор’’ , 1985. - 122 c.
  621.92
  Мастеров В.А. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением : учебник для машиностр. техникумов / В.А. Мастеров, В.С. Берковский - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Металлургия , 1989. - 398 c.
  621.73
  Маталин А.А. Многооперационные станки - М. , 1974.
  621.9.06
  Маталин А.А. Технология механической обработки - Л. : "Машиностроение" , 1977. - 462 c.
  621.91
  Маталин А.А. Технология машиностроения : учебник для вузов по спец. "Технология машиностроения, металлореж.станки и инструменты" - Л. : Машиностроение , 1985. - 496 c.
  621.002
  Матвеев В.В. Нарезание точных резьб - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 88 c.
  621.993
  Матвеев В.В. Размерный анализ технологических процессов - М. , 1982.
  621.002
  Матвеев И.Б. Гидропривод машин ударного и вибрационного действия - М. : "Машиностроение" , 1974. - 184 c.
  62-82:621.8.031.4
  Математическое моделирование помехообразования в каналах шахтной высокочастотной связи : монография / О.Н. Синчук, Б.П. Борисов, Т.М. Беридзе, В.М. Серебреников; под ред. О.Н. Синчука - К. : Наук. думка , 1992. - 198 c.
  519.673:621.895.4
  Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : Монографія / О.П.Чорний,О.І.Толочко,В.К.Титюк - Кременчук : ПП Щербатих , 2016. - 300 c.
  621.313:517.91            31.26
  Математичні основи теорії телекомунікаційних систем : пудручник для ВНЗ / В.В. Поповський, С.О. Сабурова, В.Ф. Олейник та ін ; за заг. ред. В.В. Поповського - Харьків : ТОВ "Компанія СМІТ" , 2006. - 564 c.
  621.39:519.1
  Материаловедение и проблемы энергетики : монография; пер с англ. Г.Ф. Мучника / Дж. Синфельд, М. Симиад, Дж. Хоув и др; под ред. Г. Либовица, М.Уитингама - М. : Мир , 1982. - 575 c.
  621.315
  Материалы для электротермических установок : справ. пособие / Н.В.Большакова, К.С.Борисанова, В.И.Бурцев и др.; под ред. М .Б. Гутмана. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 259 c.
  621.365.036.002.3
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.1. Цветные металлы и сплавы : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред П.П. Лужникова - М. : Машиностроение , 1967. - 168 c.
  621.002.3+669.2/.8
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.2. Конструкционная сталь : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева; под ред. Е.П. Могилевского - М. : Машиностроение , 1967. - 496 c.
  621.002.3+669.14.018.29
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.4. Чугун : справочник / под общ. ред. И.В. Кудрявцева ; под ред. А.А. Жукова - М. : Машиностроение ; Шерман , 1969. - 248 c.
  621.002.3+669.13
  Материалы в машиностроении: Выбор и применение : в 5 т. Т.5. Неметаллические материалы : справочник / под общ. ред. Кудрявцева; под ред. В.А. Попова, С.И. Сильвестровича, И.Ю. Шейдемана - М. : Машиностроение , 1969. - 544 c.
  621.002.3
  Материалы в машиностроениии: Выбор и применение : в 5 т. Т.3. Специальные стали и сплавы : справочник / под общ. ред. И .В. Кудрявцева; под ред. Ф.Ф. Химушкина - М. : Машиностроение , 1968. - 446 c.
  621.002.3+669.15
  Материалы электроной техники: Учебник для вузов по спец. "Полупроводник и диэлектрики", "Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы" / Пасынков В.В., Сорокин В.С. - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 367 c.
  621.38.002.3
  Матеріали електронної техніка та сучасні інформаційні технології: тези доповідей. Третя міжнародна наук.- практ.конференція МЕТІТ-3, Кременчук, 21-23 травня 2010 р. - Кременчук : КУІЕТУ , 2008. - 289 c. - (Присвячується 90-річчю НАН України).
  621.38 + 004
  Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : навч. посібник для проф.- техн. навч. закладів / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко, К.Г. Лопатько; за ред. В. О. Степаненка - К. : Либідь , 2002. - 326 c.
  620.22+621.7
  Матханов П .Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи : учебник для электротехн. спец. вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 352 c.
  621.3.011.72
  Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи : учеб. для электротехн. и радиотехн. вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. школа , 1990. - 400 c.
  621.3.011.7
  Махоня И.Т. Справочник инструментальщика по техническим измерениям - 4-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1984. - 142 c. - (/Сер. справ. для рабоч./).
  681.2.002+621.9.02:53.08
  Мацевитый В.М. Покрытия для режущих инструментов - К. : Вища школа , 1987. - 128 c.
  621.9.02
  Мациевский А. Г Рационализация расчетов при конструировании станков / А. Г. Мациевский, Л.Б. Эрлих; под ред. С.Х Свириденко - изд. 2-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 152 c.
  621.9.06
  Мацкевич В .В. Занимательная анатомия роботов / В .В. Мацкевич - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1988. - 128 c.
  621.865.8
  Мацюк І.М. Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів : Навч.посібник / І.М.Мацюк,Е.М.Шляхов,К.А.Зіборов - Дніпропетровськ : НГУ , 2010. - 131 c.
  621.01            34.41
  Мацюк І.М. Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів : Навч.посібник / І.М.Мацюк,Е.М.Шляхов,К.А.Зіборов - Дніпропетровськ : НГУ , 2010. - 131 c.
  621.01            34.41
  Мацюк І.М. Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів : Навч.посібник / І.М.Мацюк,Е.М.Шляхов,К.А.Зіборов - Дніпропетровськ : НГУ , 2010. - 131 c.
  621.01            34.41
  Мачульский И. И. и др. Электропогрузчики : справочник / И.И. Мачульский, В.И. Капырина, Е. А. Алепин - М. : Транспорт , 1987. - 238 c.
  621.869.4 -83
  Машинная правка проката, поковок и деталей : Учеб пособие для проф. обучения / Г.С. Ракошиц, В.Н. Кузьминцев - 3 . - М. : Высшая школа , 1988. - 199 c.
  621.982
  Машиностроение : справ. пособие - М. : Изд - во стандартов , 1989. - 429 c.
  621.002
  Машиностроение . Энциклопедический справочник. Раздел 2. Материалы машиностроения Т.3. / пред. рад. совета и гл. ред. акад. Е.А. Чудаков. Отв. ред. чл.- корр. АН СССР И.А. Одинг - М. : Машгиз , 1947. - 712 c.
  621
  Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2. Материалы машиностроения Т.4. / пред. совета и гл. ред. акад. Е.А. Чудаков. Отв. ред. чл.- корр. АН. СССР И.А. Одинг - М. : Машгиз , 1947. - 428 c.
  621
  Машиностроение. Энциклопедический справочник. Кн 2. Раздел 1-й Инжинерные расчеты в машиностроении Т.1. / председатель Совета и гл. ред. акад. Е.А. Чудаков. Отв. ред. проф.доктор техн. наук М.А. Сев - М. : Машгиз , 1948. - 456 c.
  621
  Машиностроение. Энциклопедический справочник.. Раздел 3. Технология производства машин Т.7. / пред. ред. совета и гл. ред. акад. Е.А. Чудаков. Отв. ред. д-р. техн. наук проф. В.М. Кован - М. : Машгиз , 1949. - 708 c.
  621
  Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 5. Организация и экономика машиностроительного производства Т.15. / председатель совета и гл. ред. акад. Е.А. Чудаков. Отв. ред. канд. техн. наук Н.Н. Шухгальтер - М. : Машгиз , 1952. - 804 c.
  621
  Машиностроительные материалы : краткий справочник / В.М. Раскатов, В.С. Чуенко, Н.Ф. Бессонова, Д.А. Вейс; под ред. В.М. Раскатова - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : машиностроение , 1980. - 511 c.
  621.002.3
  Машиностроительные материалы : Краткий справочник / под ред. В.М. Раскатова - изд. 2-е перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1969. - 352 c.
  621.002
  Машины и стенды для испытания деталей / В.Л. Гадолин, Н.А. Дроздов, В.Н. Иванов и др; под ред. Д.Н. Решетова. - М. : Машинлстроение , 1979. - 343 c.
  621.81.001
  Машины и технология обработки металлов давлением: Лабораторные работы : учебное пособие для вузов / под ред. Л.И. Живова - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1987. - 199 c.
  621.7
  Машины и технология обработки металлов. Лабораторные работы : учеб. пособие для вузов - К. : Вища школа , 1975. - 195 c.
  621.7
  Машнев М.М. и др. Теория механизмов и машин и детали машин : учеб. пособ. для немашиностр. спец. вузов / М.М. Машнев, Е.Н. Красковский, П.А. Лебедев - 2-е изд. перераб. и доп . - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1980. - 512 c.
  621.01
  Медведев В.А. Проектирование оснастки для обработки штампов и пресс-форм : Учеб. пособие для машиност. техникумов по спец. `П-во штампов и пресс-форм` - М. : Машиностроение , 1982. - 175 c.
  621.73
  Медведев В.А. ТЕхнология кузнечно-прессового машиностроения : Учеб. пособ. для машиностроит. техникумов - М. : Машиностроение , 1984. - 184 c.
  621.97. 06.002
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляющие и вычислилтельные устройства роботизированных комплексов на базе микро ЭВМ : Учебн. пособ. для втузов, 1990. - 239 c.
  621.865.8
  Медведев В.С. Управляемые и вычислительные устройства роботизированых комплексов на базе микроЭВМ : учебное пособие / под ред. В.С. Медведева - М. : Высш. школа , 1990. - 238 c.
  621.865.8
  Медведев Д.Д. Точность обработки в мелкосерийном производстве - М. : МАшиностроение , 1973. - 120 c.
  621.9.015: 62-176
  Медведицков С.Н. Высокопроизводительное зубонарезание фрезами - М. : Машиностроение , 1961. - 104 c.
  621. 914. 2:62.833
  Медведь М.В. Автоматические ориентирующие загрузочные устройства и механизмы - М. : Машгиз , 1963. - 299 c.
  621.86
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : 2 - х кн.. : Справочник / И.А. Медовой. Н,г, Уманський, Н.М. Журавлёв - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753.3
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Исполнительные размеры калибров : в 2-х кн.. : Справочник - М. : Машиностроение , 1980. - 22 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Медовой И.А. Калибры резьбовые цилиндрические. Величина : Справочник / И.А. Медовой, Ю.И. Дроздова, И.И. Городецкая - М. : Машиностроение , 1984. - 352 c.
  621.753
  Меерович Э.А. Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 232 c.
  537.8.: 621.3
  Меерсон А.М. Родиоизмирительная техника - 3-е перераб. и доп. . - Л. : Энергия , 1978. - 407 c. - (Массовая библиотека. Вып. 960).
  621.396.6:621.317
  Межотраслевая унификация и агрегатирование самоходных машин - орудий и автотранспорта / под. ред. В.В. Бойцова - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 448 c.
  629.114.2 : 621.758
  Меклер А.Г. Электрооборудование подъемно-транспортных машин / 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Машиностроение , 1965. - 535 c.
  62-83: 621.86
  Меклер В.Я. Вентиляция и кондиционарование воздуха на машиностроительных заводах : справочник / В.Я. Меркель, П.А. Овчинников, Е.П. Агафонов - М. : Машиностроение , 1980. - 335 c.
  628. 83/84 + 697.92/94 : 621(031)
  Меклер В.Я. Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах : справочник / В.Я.Меклер, П.А.Овчинников, Е.П.Агафонов - М. : ’’Машиностроение’’ , 1980. - 336 c.
  621.1.016
  Меламед Г.И. Агрегатные станки / Г.И. Меламед, В.Д. Цветков, Д.С. Айзман - М. : Машиностроение , 1964. - 423 c.
  621.9.06
  Мелешко Е.А. Наносекундная электроника в эко-периментальной физике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 216 c.
  539.1.07: 621.314.632
  Мелик - Шахназаров А.М. Измирительные приборы со встроенными микропроцессорами / А.М. Мелик- Шахназаров, М.Г. Маркатун, В.А. Дмитриев - М. : Энергоавтомиздат , 1985. - 240 c.
  681.2 : 621.382.77
  Мелков М.П. Твердое осталивание автотракторных деталей - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Транспрорт , 1971. - 224 c.
  621.9.047. 7
  Мельников Електронний лікар - К. : Наукова думка , 1971. - 136 c.
  621.38
  Мельников А.С. Основы конструирования приспособлений : Учеб. пособие для втузов - М. , 1980.
  621.9.0.-229
  Мельников В.Г. Основы стандаритизации, допуски, посадки и технические измерения : Учебник для электрорадиотехн. спец. техникумов / В.Г. Мельников, Л.С. Казанов - М. : Висш. школа , 1978. - 253 c.
  621.753: 289.6
  Мельников Н.Ф. и др. Технология машиностроения : Учебник для машиностроит. техникумов / Н.Ф. Мельников, Б.Н. Бристоль, В.И. Дементьев - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 327 c.
  621.002
  Мендельсон В.С. Технология изготовления штампов и пресс-форм : Учебник для машиностроит.техникумов по спец.Пр-во шт. и пресс ф. / В.С.Мендельсон, Л.И. Рудман - Москва : Машиностроение , 1982. - 206 c.
  621.735.042.06
  Мендельсон В.С.,Рудман Л.И. Технология изготовления штампов и пресс-форм : Учебник для машиностроит.техникумов по спец."Произв.штам.и пресс- форм" / В.С.Мендельсон, Л.И.Рудман - Москва : Машиностроение , 1982. - 208 c.
  621.735.042.06
  Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки / И.Д.Меницкий, Ю.А.Каплан - Москва : Машиностроение , 1967. - 228 c.
  621.92
  Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки / И.Д.Меницкий,Ю.А.Каплан - Москва : Машиностроение , 1967. - 228 c.
  621.92
  Мерзликин В.Е. Микродвигатели серии ЦСТКАМ / В.Е.Мерзликин - Москва : Патриот , 1991. - 157 c.
  621.434
  Мерзликин В.Е. Микродвигатели серии ЦСТКАМ / В.Е.Мерзликин - Москва : Патриот , 1991. - 157 c.
  621.434
  Мерзон Э.Д.и др. Машиностроительное черчение : Учебн.пособие для инженерно-техн.спец.вузов / Э.Д.Мерзон,И.Э.Мерзон,Н.В.Медведовская - Москва : Высшая школа , 1987. - 335 c.
  744:621
  Мериич Б.В. Электрогидравлическая обработка машиностроительных изделий / Б.В.Мериич - Ленинград : Машиностроение , 1985. - 118 c.
  621.7.044.4
  Мериич Б.В. Электрогидравлическая обработка машиностроительных изделий / Б.В.Мериич - Ленинград : Машиностроение , 1985. - 118 c.
  621.7.044.4
  Меркачев В.Н. Экономический справочник машиностроителя : справочник / В.Н.Меркачев,А.И.Бутенко - Одесса : Маяк , 1991. - 200 c.
  621.003
  Меркачёв В.Н.,Бутенко А.И. Экономический справочник машиностроителя : Справочник / В.Н.Меркачев - Одесса : Маяк , 1991. - 200 c.
  621.003
  Мерчанский Д.П. Зуборезное дело / Д.П.Мерчанский - Москва : Машгиз. , 1962. - 212 c.
  621.990
  Мерчанский Д.П. зуборезное дело / Д.П.Мерчанский - Москва : Машгиз , 1962. - 212 c.
  621.990
  Металаллорежущие станки / Н.С. Колев,Л.В. Красиченко, Н.С. Никулин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1980. - 500с. c.
  621.9
  Металлорежущие станки : учебник для вузов / Н.С.Колев, Л.В.Красниченко, Н.С.Никулин и др. - М. : Машиностроение , 1973. - 472 c.
  621.9.06
  Металлорежущие станки : учеб. пособ. для втузов / Н.С. Колев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1980. - 500 c.
  621.9.06
  Металлорежущие станки Т.1. Станки токарной группы : Каталог-справочник - Москва : НИИМАШ , 1969. - 362 c.
  621.941
  Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование для инструментального производства : Каталог-справочник - Москва : МАШГИЗ , 1962. - 216 c.
  621.91(085)
  Металлофторопластовые подшипники / Семенов А.П., Савинский Ю.Э. - М. : Машиностроение , 1976. - 192 c.
  621.822.5
  Методы управления машиностроительным предприятием (объединением) / В.Н.Федотов,Л.А.Базилевич - Л. : Машиностроение , 1983. - 215 c.
  621.
  Методы электрических измерений : учеб.пособие для вузов / Л.Г.Журавин, М.А.Мариненко, Е.И.Семенов, Э.И.Цветков; под ред. Э.И.Цветкова. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 287 c.
  621.317.1(075.8)
  Метрологія та вимірювальна техніка : підручник для електротехн.спец.ВНЗ - Львів , 2003. - 543 c.
  621.317
  Механика машин : Учеб. пособие для втузов / И.И.Вульфсон, М.Л.Ерихов, М.З.Коловский и др.; под ред. Г.А.Смирнова - М. : Высш. школа , 1996. - 511 c.
  621.01
  Механика промышленных роботов : в 3 т. Т.1. Кинематика и динамика : учеб. пособие для вузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. - М. : Высш.шк. , 1988. - 304 c.
  621.865.8
  Механика промышленных роботов : 3 т. Т.2. Расчет и проектирование механизмов : Учеб. пособие для втузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева - М. : Высш.шк. , 1988. - 367 c.
  621.865.8
  Механика промышленных роботов : 3 т. Т.3. Основы конструирования : Учеб. пособие для втузов / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева - М. : Высш.шк. , 1989. - 383 c.
  621.865.8
  Механическая обработка материалов : учебник для вузов / А.М.Дальский, В.С.Гаврилюк, Л.Н.Бухаркин и др. - М. : Машиностроение , 1981. - 263 c.
  621.9
  Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряженном состоянии : Справочник / Лебедев А.А. и др. - К. : Наук.думка , 1983. - 366 c.
  621.7
  Мехатроника / Т.Исии, И.Симояма, Х.Иноуэ и др.; пер. с яп. С.Л.Масленникова ; под ред. В.В.Василькова - М. : Мир , 1988. - 314 c.
  621.282.049.77
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещерин В.Т. Листовая штамповка.Атлас схем : Учеб. пособие для вузов - 3-е изд.,спр., доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 227 c.
  621.983
  Мещеряков Р.К. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении : Справочник технолога - М. , 1976.
  621.91
  Мигаль А.В. Монтаж и эксплуатация электропроводок на приусадебных и садовых участках - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 112 c.
  621.316.312
  Мигулин И.Н., Чаповский М.З. Интегральные микросхемы в радиоэлектронных устройствах - 2-е изд.,переработ. и доп. . - К. : Техніка , 1985. - 208 c.
  621.396.6.049.77
  Микитянский В.В. Точность приспособлений в машиностроении - М. : Машиностроение , 1984. - 128 c.
  621.9.06-229
  Микропроцессорное управление электроприводами станков с ЧПУ / Э.Л.Михомиров,В.В.Васильев,Б.Г.Коровин,В.А.Яковлев - М. : Машиностроение , 1990. - 319 c.
  62-83-52 : 621.9.06-529.1
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микроЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учеб.для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 414 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ.Организация вычислительных процессов : Учебник для втузов / П.В.Нестеров,В.Ф.Шаньгин, В.Л.Горбунов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 495 c.
  681.325.5 : 621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения.Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учеб. для втузов / В.Д.Вернер,Н.В.Воробьев,А.В.Горячев и др.; под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Выш.шк. , 1987. - 303 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.2. Средства сопряжения,Контролирующие и информационно-управляющие системы : Учебник для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - М. : Высш.шк. , 1986. - 383 c.
  681.325.5:621.382.048.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки ,лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов / под ред.Л.Н.Преснухина - Минск : Вышэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 :621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 3 кн.. Т.3. Средства отладки,лабораторный практикум и задачник : Учебник для втузов / под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая шк. , 1986. - 351 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.1. Комплекты интегральных микросхем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 175 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.2. Програмное обеспечение : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 143 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.3. Организация микропроцессорных систем : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 144 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.4. Средства отладки : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры : 5 кн.. Т.5. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ : Учеб. пособие для сред.Пту / под ред.В.А.Шахнова - М. : Высш.шк. , 1988. - 159 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.1. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 2 т.. Т.2. : Справочник / под ред.В.А.Шахнова - М. : Радио и связь , 1988. - 367 c.
  681.325.5:621.382.049.711.14
  Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации машин, оборудования и приборов : Учеб. пособие для автотрансп. техникумов / под ред.Г.А.Костиковой - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  681.3:621.382.049.77.004.14
  Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1996. - 373 c.
  621.382.049.77
  Микросхемы для аудио- и радиоаппаратуры / сост.А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып. 3 . - М. : ДОДЭКА , 1997. - 286 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.396.6
  Микросхемы для бытовой радиоппаратуры : справочник / И. В. Новаченко, В. М. Петухов, И. П. Блудов - М. : Радио и связь , 1989. - 384 c.
  621.3.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост. А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.1 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.382.049.77
  Микросхемы для современных импортных телевизоров / сост.А.А.Коннов, А.Е.Пескин - вып.4 . - М. : ДОДЭКА , 1998. - 287 c. - (Энциклопедия ремонта).
  621.397.62:621.282.049.77
  Микросхемы и их применение : Справочное пособие / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - 2-е изд. перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1984. - 272 c. - (Массовая библиотека. Вып.1070).
  621.382
  Микросхемы и их применение / В.А.Батушев, В.Н.Вениаминов, В.Г.Ковалев и др. - М. : Энергия , 1978. - 248 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.967).
  621.382.049.77
  Микросхемы памяти ЦАП и АЦП : Справочник / О.Н.Лебедев, А.-И.К.Марцинкявичюс, Э.-А.К.Багданскис и др. - 2-е изд., стер. . - М. : КУбК-а , 1996. - 383 c.
  621.382.049.77
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.1. Семейство ЭВМ "Электроника 60" : Практ. пособие / И.Л.Талов, А.Н.Соловьев, В.Д.Борисенков; под ред. - М. : Высшая школа , 1988. - 172 c.
  681.3:621.382.049.771
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.2. Персональные ЭВМ : Практ. пособие / В.С.Кокорин и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.3. Семейство ЭВМ "Электроника К" : Практ. пособие / А.В.Кобылинский и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 190 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.4. Управляющие системы"Электроника НП" : Практ. пособие / Ю.Е.Чичерин ; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 193 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.5. Персонально-профессиональные ЭВМ : Практ. пособие / Г.П.Лопато, М.Е.Неменман, В.Я.Пыхтин, В.Н.Тикменов; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 143 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.6. Универсальные машины семейства СМ 1800 : Практ. пособие / Н.Д.Кабанов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 158 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.7. Учебные стенды : Практ. пособие / Ю.И.Волков и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 224 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ : 8 кн.. Т.8. МикроЭВМ в учебных заведениях : Практ. пособие / Г.И.Фролов и др.; под ред. Л.Н.Преснухина - М. : Высшая школа , 1988. - 159 c.
  681.3:621.382.049.771.14
  МикроЭВМ, микропроцессоры и основы программирования : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по спец. "Пр-во станков с програм. управлением и роботов" / под общ. ред. А.Н.Морозевича - М. : Выш.шк. , 1990. - 352 c.
  681.3-181.4:621.382.049.721.14
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.2. Полупроводниковые интегральные микросхемы : учеб.пособие для втузов / Г.Г.Казеннов, В.Я.Кремлев; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 144 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : учеб. пособ. для втузов / И.Я.Козырь; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.1. Физические основы функционирования изделий микроэлектроники : учеб. пособие для втузов / О.В.Митрофанов, Б.М.Симонов, Л.А.Коледов; под ред. Л.А.Коледова. - М. : Высш.шк. , 1987. - 168 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособие / Л.А.Коледов, Э.И.Ильина; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.5. Качество и надежность интегральных микросхем : Учебное пособие / И.Я.Козырь; Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 143 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.6. Гибридные интегральные функциональные устройства : Учебное пособие / Г.А.Блинов; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 111 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : 9-т. Т.8. Микроэлектронная аппаратура : Учебное пособие / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под.ред. Л.А.Коледов - М. : Высшая школа , 1987. - 128 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника : в 9 т. Т.4. Гибридные интегральные микросхемы : учеб. пособ. для втузов / Л.А.Коледов, Э.М.Ильина; под ред. Л.А. Коледова. - М. : Высш. шк. , 1987. - 95 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника - ключевая технология: сокр.пер. с нем. / А.Браун, В.Хайдель, В.Хюбнер и др.; науч . ред. Р.Веллер, К.Цуревски - М. : Экономика , 1987. - 271 c.
  621.382.049.77
  Микроэлектроника и полупроводниковые приборы : сб.статей / под общ. ред. А.А. Васенкова, Я.А.Федотова. - М. : Радио и связь , 1984. - 304 c.
  621.385
  Микроэлектроника: Учеб. пособие для вузов : 9. Т.3. Базовые матричные криствллы и программируемые логические матрицы / Пономарев М.Ф., Коноплев Б.Г. - М. : Высшая школа , 1987. - 94 c.
  621.382.049.77
  Микулин Ю.В. и др. Пуск холодных двигателей при низкой температуре - М. : Машиностроение , 1971. - 216 c.
  621.4
  Микутенок Ю.А. и др. Смазочные системы дизелей / Ю.А. Мукутенок, В.А.Шкаренко, В.Д.Резников - Л. : Машиностроение , 1986. - 125 c.
  621.436-72+621.892
  Милицин А.В. Отображение информации в центре управления космическими полетами - М. , 1982.
  621.37/39
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : Монография / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Гуляев; под ред.Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамблиева - М. : Радиотехника , 2003. - 175 c.
  621.371:577.355
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : : монография / / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Нуляев ; под ред. Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамбиева.- - М. : : Радиотехника, , 200. - 175 c.
  621.317 : 577.355
  Миловзоров В.П. Электромагнитная техника : Учебник дляэнергетических и электротехнических вузов и факультетов - М. : Высшая школа , 1966. - 471 c.
  621.3
  Миловидов Г.В. и др. Технологические трубопроводы предприятий текстильной промышленности / Г.В.Миловидов, А.М.Парамонов, М.Г.Скакунов; под ред. М.Г.Скакунова - М. : Легкая индустрия , 1980. - 184 c.
  621.643
  Миловидов С.С. Детали машин и приборов : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1971. - 488 c.
  621.621.81
  Миловидов С.С. Детали машин и приборов : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1971. - 488 c.
  621.621.81
  Мильштейн М.З. Чистовая обработка зубчатых колес - К. : Техніка , 1971. - 168 c.
  621.83
  Минаев А.А. и др. Вакумная формовка / А.А. Минаев, Е.Б. Ноткин, В.А. Сахонов - М. : Машиностроение , 1984. - 216 c.
  621.74
  Миненков Б.В. Прочность деталей из пластмасс / Б.В. Миненков, И.В.Стасенко - М. : Машиностроение , 1977. - 264 c.
  621.81.002
  Минскер Э.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков - М. : Машиностроение , 1982. - 185 c. - (Электроавтоматика станков).
  621.9.06-83:621.3.061
  Мирзоев Р.Г. Пластмассовіе детали машин и приборов / Р.Г.Мирзоев - Ленинград : Машиностроение , 1971. - 368 c.
  621.81
  Миропольский Ю.А. Накатывание резьб и профилей / Ю.А.Миропольский, Э.П.Луговой - Москва : Машиностроение , 1976. - 175 c.
  621.992.7
  Миропольский Ю.А. Накатывание резьб и профилей : учебн.пособие / Ю.А.Миропольский, Э.П.Луговой - Москва : Машиностроение , 1976. - 175 c.
  621.992.7
  Мирошников Л.П. Применение станков с программным управлением : учеб.пособие / Л.П.Мирошников - Харьков : "Прапор" , 1972. - 99 c.
  621.9.06-52
  МирскийГ.Я. Электронные измерения / Г.Я.Мирский - 4-е перераб.и доп. ., 1986. - 440 c.
  621.396.08
  Митрофанов С.П. Автоматизация технологической подготовки серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов - М. : Машиностроение , 1974. - 360 c.
  621.9.:62-52
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.1. Организация группового произвоства - 3-е изд., перероб. и доп. ., 1983. - 407 c.
  621.002:658. 512.624
  Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства : 2 т.. Т.2. Проектирование и использование технологической оснастки металлорежущих станков - 3-е изд. перероб. и доп. . - Л. : Машиностоение , 1983. - 376 c.
  621.002: 658.512.624
  Митрофанов С.П. Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства - М. , 1981.
  621.002
  Михайлов А.К. Лопастные насосы. Теория и расчет и конструирование / А.К. Михайлов, В.В. Малюшенко - М. : Машиностроение , 1977. - 288 c.
  621.67.001.11
  Михайлов В.В. Энергосберигающая технология электроснабжения народного хозяйства : В 5 кн.. Т.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : Практ. пособие / В.В. Михайлов, М.А. Поляков; под ред. В.А. Веникова - М. : Высш. шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Михайлов В.В. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.4. Потребление электрической энергии - надежность и режимы : практ.пособие / В.В.Михайлов, М.А.Поляков; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 143 c.
  621.311.004.18
  Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных работ : Учеб. для машиностроительных спец. вузов - М. : Машиностроение , 1990. - 302 c.
  621.9.06.83-52
  Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных работ : Учеб. для машиностроительных спец. вузов - М. : Машиностроение , 1990. - 302 c.
  621.9.06.83-52
  Михайлов О.П. Динамика электромеханического привода металлорежущих станков - М. : Машиностроение , 1989. - 223 c.
  621.9.06-83-52
  Михайлов О.П. Измерительные устройства в системах адаптивного управления станками / О.П. Михайлов, Л.Н. Цейтлин - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  621.9.06-791.2
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Михайлов О.П. Электрические аппараты и средства автоматизации : Учебник для вузов по спец. `Автоматизация комплекс. механизация машиностроения` - М. : Машиностроение , 1982. - 183 c.
  621.316
  Михайлов О.П. Электромагнитные и магнитные устройства в станкостроении - М. , 1974.
  621.9.06
  Михайлов Ю.И. и др. Конвееры с погруженным рабочим органом / Ю.И. Михайлов, Л.Д. Тищенко, В.И. Святошнюк - М. : Машиностроение , 1984. - 176 c.
  621.867
  Михайлов Ю.И. и др. Конвееры с погруженным рабочим органом / Ю.И. Михайлов, Л.Д. Тищенко, В.И. Святошнюк - М. : Машиностроение , 1984. - 176 c.
  621.867
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругими элементами: Теория ирасчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругими элементами: Теория ирасчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Михайлов Ю.К. Муфты с неметаллическими упругами элементами: Теория и расчет / Ю.К. Михайлов, Б.С. Иванов - Л. : Машиностроение , 1987. - 144 c.
  621.865
  Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 223 c.
  621.961.2.073
  Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов - М. : Машиностроение , 1976. - 207 c.
  621.983
  Михальцев В.Е. ТУрбомашины и МГД-генераторы грузотурбинных и комбинированных установок : учеб.пособие для вузов по спец. `Турбиностроение` - М. , 1983. - 392 c.
  621.438-135
  Михеев М.А. Краткий курс теплопередачи : Учебник для неэнергетических спец. вузов - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 208 c.
  621.1.016
  Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеева, И.М. Михеева - М. : Энергия , 1973. - 320 c.
  621.1.016
  Михеев Ю. Е. Системы автоматического управления станками / Ю.Е. Михеев, В.Л. Сосонкин - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  621.9.06-52
  Михелькевич В.Н. Автоматическое управление шлифованием - М. : Машиностроение , 1975. - 304 c. - (Библиотека технолога).
  621.924.1
  Михелькевич В.Н. Автоматическое управление шлифованием - М. : Машиностроение , 1975. - 304 c. - (Библиотека технолога).
  621.924.1
  Михелькевич В.Н. Автоматическое управление шлифованием - М. : Машиностроение , 1975. - 304 c. - (Библиотека технолога).
  621.924.1
  Мишин В.А. Защита электроизмерительных приборов от механических воздействий - М. : Машиностроение , 1987. - 176 c.
  621.317.7
  Мишин И.А. Долговечность двигателей - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : ``Машиностроение``. Ленинград. отд , 1976. - 288 c.
  621.43
  Мілих В.І., Павленко Т.П. Електропостачання промислових підприємств : Підруч. для студ.електромех. спеціальностей - К.: : Каравела , 2018. - 264с. c.
  621.32
  Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. для ВНЗ / за ред. В.І. Мілих. - К. : Каравела , 2007. - 686 c.
  621.3+621.38+681.325.5(075.8)
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування : навч.посібник. - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 254 c.
  621.002(075.8)
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування : навч. посібник - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 256 c.
  621.002
  Міренський І.Г. Основи технології машинобудування - Х. : Тимченко А.М. , 2008. - 256 c.
  621.002(075.8)
  Мкртчян Ж.А. Основы построения устройств электропитания ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1990. - 208 c.
  621.311.6:681.322
  Мкртчян С.О. Преобразователи уровней логических элементов : учеб. пособие - М : Радио и связь , 1982. - 64 c.
  621.374
  Мовнин М.С. и др. Основы технической механики : учеб. для технол. немашиностроит. спец. тех-мов / М.С. Мовнин, А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин. - 3-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние , 1990. - 287 c.
  621.01
  Мовнин М.С. и др. Основы технологической механики : учеб. для технол. немашиностроит. спец. тех-мов / М.С. Мовнин, А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин.; под ред. М.С. Мовнина. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1982. - 287 c.
  621.01
  Мовнин М.С. и др. Основы технической механики с элементами программированного обучения : учеб. для технолог. тех-мов / М.С. Мовнин, А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин. - 2-е изд., перераб. и доп . - Л. : Судостроение , 1973. - 576 c.
  621.01
  Мовнин М.С., Гольцикер Д.Г. Техническая механика. Т.Ч. 3. Детали машин : учеб. для тех-мов. - 5-е изд . - Л. : Судостроение , 1972. - 359 c.
  621.81
  Могильников В.С. и др. Асинхронные двигатели с двухслойным ротором и их применение / В.С. Могильников, А.М. Олейников, А.Н. Стрельников. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 119 c.
  621.313.333
  Моделювання електомеханічних систем / О.П. Чорний,А.В. Луговий, Д.Й. Родькінта інш. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2001. - 374с. c.
  621.311.1
  Моделювання електромеханічних систем / під ред. О.П.Чорного - Кременчук , 2001. - 376 c.
  621.311.1
  Моисеев А.Ф. Предупреждение образования накипи в автомобильном двигателе. - М. : Транспорт , 1971. - 128 c.
  621.43.73
  Моисеева Н.К. Сборник задач и деловых игр по организации и управлению предприятиями электронной промышленности : учеб. пособ. для вузов / под ред. Н.К. Моисеевой - М. : Высш. школа , 1985. - 208 c.
  621.38
  Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  658.011.47:621
  Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  658.011.47:621
  Мойсеенко С.И. Твердосплавные зуборезные инструменты. / перед загл. авт. О.И. Мойсеенко, Л.Е. Павлов, С.И. Диденко - М. : Машиностроение , 1977. - 190 c.
  621.9.025
  Молодык Н.В., Зенкин А.А. Восстановление деталей машин : справочник - М : Машиностроение , 1989. - 479 c. - (Сер. справ. для рабочих : СР).
  621.81.004.67
  Молчанов П.А. Основи нелінійної теорії транзисторних негатронів : Монографія - Винниця : Універсум , 1998. - 208 c.
  621.382.3
  Монк С. Практическая электроника: иллюстрированное руководство для радиолюбителей - М : ООО "И.Д. Вильямс" , 2017. - 352 c.
  621.38
  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового єлектрооборудования: Настольная книга электрооборудования / составитель Е.М.Костенко - К : Основа , 2001. - 335 c.
  621.31
  Морисита И. Аппаратные средства микро-ЭВМ : пер. с япон. - М : Мир , 1988. - 280 c.
  681.325-184.4:621.382.049.77
  Морозов А.Г. Электротехника, электроника и импульсная техника : уебник для вузов инж.-экон.пец. - М. : Высшая школа , 1987. - 448 c.
  621.3+621.38+621.374
  Москаленко И.Б. Низкочастотные акустические методы контроля в машиностроении / Б.А.Глаговский, И.Б.Москаленко - Л. : Машиностроение , 1977. - 206 c.
  621.002
  Мосталыгин Г.П. Технология машиностроения : учеб.для вузов по инж.-экон.спец. / Н.Н.Толмачевский, Г.П.Мосталыгин - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.002
  Мосягин Р.В. Детали и узлы малогабаритных редукторов : справочное пособие / Б.И.Павлов, Р.В.Мосягин - Л. : ``Машиностроение`` , 1967. - 146 c.
  621.83
  Мохорт А.В. Термічна обробка металів : навчальний посібник для проф.-техн.навч.закладів / М.Г.Чумак, А.В.Мохорт - К. : Либідь , 2002. - 511 c.
  621.78
  Мощные полупроводниковые приборы: Диоды. : справочник / Б.А.Бородин, Б.В.Кондратьев, В.М.Ломакин; под ред. А.В.Голомедова - М. : Радио и связь , 1985. - 400 c.
  621.382
  Мощные полупроводниковые приборы: Транзисторы : справочник / Б.А.Бородин, В.М.Ломакин, В.В.Мокряков; под ред. А.В.Голомедова - М. : Радио и связь , 1985. - 560 c.
  621.382.3
  Мощные транзисторные устройства повышенной частоты / А.А.Алексанян, Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс; под ред. Е.Г.Никитина - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 174 c.
  621.375.4
  Мурашкин Л.С. Прикладная нелинейная механика станков - Л. : ``Машиностроение`` , 1977. - 192 c.
  621.9.06
  Мурзаков В.В. Основы термической термодинамики - М : Энергия , 1973. - 504 с. c.
  621.0016
  Мухин Е.М. Обкатка V-образных автомобильных двигателей при капитальном ремонте / Е.М.Мухин,И.И.Столяров - М : Транспорт , 1974. - 104 с. c. - ((Гос.научно-исслед.ин-т автомоб.транспорта.НИИАТ М).
  621.4/.001.4:629.113
  Мухитдинов М.М. Светоизлучающие диоды и их применение / М.М.Мухитдинов,Э.С.Мусаев - М : Радио и связь , 1988. - 79 с. c. - ((Массовая б-ка инженера "Электроника",вып.8)).
  621.383.52
  Муцянко В.И. Бесцентровое шлифование / под ред.Г.Ф.Кудасова - 2-е изд.перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1967. - 116 с. c.
  621.92
  Мучник А.Я. Общая электротехника : учебник для студентов неэлектротехнических спец. вузов / А.Я.Мучник,К.А.Парфенов - 2-е изд. перераб.и доп. . - М : Высшая школа , 1965. - 414 с. c.
  621.3
  Мушинкин А.А. Токарные станки - М , 1973.
  621.94
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1982. - 543 c.
  621.753.1/2
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.2. : справочник - Л , 1983.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки : В 2-х т.. Т.1. : справочник / В.Д.Мягков,М.А.Палей,А.Б.Романов,В.А.Брагинский; под ред.В.Д.Мягкова - 5-ое изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1978.
  621.753
  Мягков В.Д. Допуски и посадки Т.2. : справочник - Л , 1978.
  621.753
  Навроцкий А.Г. Кузнечное ремесло - М. : Машиностроение , 1988. - 193 c.
  621.73
  Навроцкий Г.А. Ковка и штамповка : В 4 т.. Т.3. Холодная объемная штамповка : справочник / редсовет: Е.И.Семенов и др.; под ред.Г.А.Навроцкого - М. : Машиностроение , 1987. - 331 c.
  621.73
  Нагорная Н.К. Расчет осевых сил в гидродинамических передачах - М. : Машиностроение , 1975. - 168 c.
  621.83/85.001.24
  Нагрев металла : учеб.пособие для средн.ПТУ / Х.М.Иоффе, Ф.И.Пивоваров, А.П.Прохоренко и др.; под общ.ред.Х.М.Иоффе - М. : Металлургия , 1981. - 280 c.
  621.771.02:621.78
  Нагрев металла под ковку и штамповку / А.Н. Шамов, Г.Г. Немзер - 3 . - Л. : Машиностроение , 1981. - 104 c.
  621.73.016
  Надежность и долговечность машин. / Б.И.Костецкий, И.Г.Носовский, Л.И.Бернадский, А.К.Караулов; под общ.ред.д-ра техн.наук Б.И.Костецкого - К. : Техника , 1975. - 408 c.
  621-192
  Надежность машин / Д.Н. Решетов и др. - М. : Высш. шк. , 1988. - 238 c.
  621-192
  Надежность радиоэлектронных систем. : пер.с англ. / под ред.Половко А.М.и Варжапетяна - М. : Сов.радио , 1968. - 336 c.
  621.38-192
  Надежность топливной аппаратуры тракторных и комбайновых дизелей / Р.М.Ваширов, В.Г.Кислов, В.А.Павлов, В.Я.Попов - М. : Машиностроение , 1978. - 184 c.
  621.43.03-192
  Назариков С.В. Приспособления к фрезерным станкам / С.В.Назариков - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c.
  621.914
  Накано Э. Введение в робототехнику : пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  621.865.8
  Наклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанции и подстанции: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : Учеб.пособие для вузов по спец. `Электр. станции` / Б.Н. Наклепаев, И.П. Крючков, Н.Н. Кувшинский, Б.Н. Наклепов - 4-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 605 c.
  621.311
  Наклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанции и подстанции: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : Учеб.пособие для вузов по спец. `Электр. станции` / Б.Н. Наклепаев, И.П. Крючков, Н.Н. Кувшинский, Б.Н. Наклепов - 4-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 605 c.
  621.311
  Наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий : справочное пособие - изд.2-е, перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 456 c. - (Серия справочников для мастеров и рабочих).
  621.9.06-52:658.527
  Наладка одношпиндельных токарных автоматов : справ.пособие / А.Я.Пожитков, Е.С.Сафро, И.Д.Волпянский, М.В.Соловейчик - Л. : Машиностроение. Ленингр.отд-ние , 1978. - 192 c.
  621.941
  Налчан А.Г. Металлорежущие станки : учебник для машиностроительных техникумов - М. : Машгиз , 1957. - 664 c.
  621.9
  Насосы и компрессоры : учеб.пособие для вузов / С.А.Абдурашитов, А.А.Тупиченков и др. - М. : Недра , 1974. - 296 c.
  621.65+621,51/071.1/
  Наухатько А.Г. Справочник по комбинированным электроизмерительным приботам - К. : Тэхника , 1990. - 207 c.
  621.317.7
  Научная организация и нормирование труда в машиностроении : Учебник для вузов / И.М. Разумов, А.П. Степанов, С.В. Смирнов и др. - М. : Машиностроение , 1975. - 344 c.
  658.387+658: 621/002/075/
  Научная организация труда в машиностроении : Учеб. пособ. для вузов / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова - М. : Высшая школа , 1978. - 344 c.
  658НОТ : 621
  Научная организация труда в машиностроении : Учеб. пособ. для вузов / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова - М. : Высшая школа , 1978. - 344 c.
  658НОТ : 621
  Научная организация труда в машиностроении : Учеб. пособ. для вузов / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова - М. : Высшая школа , 1978. - 344 c.
  658НОТ : 621
  Научная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов по спец. `Экономака и орг. машиностроит. пром-ти` / В.П. Радукин, Г.М. Лисовская,Э.Ф. Жданович и др.; под. ред. В.П. Радукина - М. : Машиностроение , 1986. - 240 c.
  658 НОТ: 621.002
  Научно- технический прогресс в станкостроении - К. : Тэхника , 1988. - 136 c. - (Курс - ускорение).
  621.9.06.001.7
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Научные основы автоматизации сборки машин / под ред. М.П. Новикова - М. : Машиностроение , 1976. - 472 c. - (Библиотека технолога).
  621.757
  Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача / под ред.: В.С. Силецкого - 2-е, перераб. и доп. . - М.: : Высш. шк , 1975. - 489 с. c.
  621.1.016
  Небогатов Ю.Е. Специальные виды литья : Учеб. пособие для рабочих / Ю.Е. Небогатов, В.И. Тамаровский - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 175 c.
  621.74.04
  Невелев А.А. Экономика автомобильной промышленности и тракторостроения - М. , 1989. - 311 c.
  621.003
  Невелев А.А. Экономика автомобильной промышленности и тракторостроения - М. , 1989. - 311 c.
  621.003
  Невельсон М.С. Автоматическое управление точностью металлообработки - Л. : Машиностроение , 1973. - 176 c.
  621.9.52
  Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів : Підручник для ВНЗ - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 590 c.
  621.396.6
  Недужий И.А. Техническая термодинамика и теплопередача : Учеб. пособие для вузов / И.А. Недужий, А.Н. Алабовский - К. : Вища школа , 1978. - 224 c.
  621.1.016
  Недужй И.А. Техническая термодинамика и теплопередача : Учеб.пособие для технол. спец. вузов / И.А. Недужий, А.Н Алабовский; под. ред. С.М. Константинова - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1981. - 246 c.
  621.1.016
  Нейман Л.Р. Теоретическая электротехника: Избранные труды / Отв. ред. Е.С. Демирчан - Л. : Наука , 1988. - 333 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники Т.Т1.Ч.1. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей : Учебник для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 533 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 2. Ч. 2 Ч.4. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учебник для электротехн. и электроенерг. спец. вузов - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 415 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 2. Ч. 2 Ч.4. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учебник для электротехн. и электроенерг. спец. вузов - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 415 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 2. Ч. 2 Ч.4. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учебник для электротехн. и электроенерг. спец. вузов - 3-е изд. перераб. и доп. . - Л. : Энергоиздат , 1981. - 415 c.
  621.3.01
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Т. 1.Ч.1. Ч.2. Основные понятия и звконы теории электрических и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей : Учебник для электро-и радиотехн. спец. вузов / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчан - Л. : Энергия , 1967. - 522 c.
  621.3
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : В 2 Т.. Т.Ч. 3. Ч 5. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля : Учеб. для электро- и радиотехн. спец. вузов - Л. : Энергия , 1967. - 407 c.
  621.3            6 П 2.1
  Нейман Л.Р. и др. Руководство к лаборатории электромагнитного поля : Допущено в качестве учебного пособия для вузов - 3-е изд. . - М. : Высшая школа , 1966. - 268 c.
  621.3
  Некрасов С.С. Сопротивление хрупких материаллов, 1971. - 186 c.
  621.9
  Некрасов С.С. Сопротивление хрупких материаллов / С.С.Некрасов - Москва : Машиностроение , 1971. - 186 c.
  621.9
  Некрасов С.С. Сопротивление хрупких материалов - М. : Машиностроение , 1971. - 186 c.
  621.9            6П21.9
  Некрасов С.С. Технология материалов. Обработка конструкционных материалов резанием : Учеб. пособие для студентов инженерных факультетов с./хоз. вузов / С.С. Некрасов, Г.М. Зильберман - 3-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 288 c.
  621.9
  Некрасов Ю.И. Гасовая сварка пластмасс / Ю.И. Некрасов, И.И. Крикунов - М. , 1974.
  621.791
  Немецко - русский электротехнический словарь : ок.60 000 терминов. / сост.: М.Л.Гинзбург, П.К.Горохов, Л.Б.Гейлер, С.В.Шишкин. - 3-е изд., испр. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1968. - 868 c.
  [811.112.2=161.1 : 621.3](038)            81.2Нем-4
  Немецко-руссский электротехнический словарь : ок.50 000 терминов / М.Л.Гинзбург, П.К.Горохов, Л.Б.Гейлер, С.В.Шишкин. - 2-е изд., стер . - М. : Физматгиз , 1962. - 1090 c.
  [811.112.2=161.1 : 621.3](038)            81.2 Нем-4
  Нестеренко Б.К. Интегральные операционные уселители: Справочное пособие по применению - М. : Энергоиздат , 1982. - 128 c.
  621.375.4
  Нетушинл А.В. Справочное пособие по электротехнике и основам электроники: Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов. - М. , 1986.
  621.3
  Неучная организация труда на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов / под. ред. И.М. Разумцова - М. : Высш. школа , 1971. - 351 c.
  658 НОТ6 621.75
  Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги - М. : КУБК - а , 1996. - 511 c.
  621. 382.049.77
  Нефедов А.П. Конструирование и изготовление штампов. Из опыта Горького автомобильного завода - М. : Машиностроение , 1973. - 408 c.
  621.983
  Нефедов Е.И. Радиоэлектроника наших дней - М. : Наука , 1986. - 192 c.
  621.37/.39
  Нефедов Н.А. Дипломное проектирование вмашиностроительных техникумах: Учеб. пособие для машиностр. техникумов - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 239 c.
  621.001.63
  Нефедов Н.А. , Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металов и режкщему инструменту - 5-е изд.. перероб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1990. - 448с. c.
  621.9102
  Нефедова Н.В. и др. Карманный справочник по электронике и электротехнике : Справочник / Н.В.Нефедова,П.М. Каменев, О.М.Большунова - Ростов н/Д : Феникс , 2004. - 288 c.
  621.3            31.3
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль : : учеб.пособие для вузов. - - К . : : Вища школа , , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Нечаев Г.К. Электрические измерения и автоматический контроль: Учеб. пособие вузов - К. : Вища. шк. , 1983. - 136 c.
  621.317.3
  Нещокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача : Учеб. пособие для неэнерг. спец. вузов - 3-е изд., испр. и доп. . - М. : Высш. школа , 1980. - 469 c.
  621.1.016
  Нещокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача : Учеб. пособие для неэнерг. спец. вузов - 3-е изд., испр. и доп. . - М. : Высш. школа , 1980. - 469 c.
  621.1.016
  Нещокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача : Учеб. пособие для неэнергетических специальностей вузов / под. ред. В.С. Силецкого - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1975. - 496 c.
  621.1.16: 536.7:621.036
  Ник Д.М. Конструирование апаратуры на ионных приборах с холодным катодом - М. : Энергия , 1968. - 423 c.
  621.38
  Никитин В.А. Как добится хорошей роботы телевизора - М. : ДОСААФ , 1988. - 240 c.
  621.397
  Никифоров В.М. Технология металов и конструкционные материалы: Учебник для спец. учеб. заведений - 7 . - Л. : Машиностроение , 1987. - 363 c.
  621.7
  Никифоров В.М. Технология металов и конструкционные материалы: Учебник для сред. учеб. заведений - 6 . - М. : Высш.шк. , 1980. - 360 c.
  621.71
  Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы : учеб. пособие для сред.спец.учеб.заведений - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1968. - 357 c.
  621.7
  Николаев Г.А., Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки : учеб.пособие для студентов вузов - 2-е испр.и доп. . - М : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.79
  Николаев Л.А и др. Системы подогрева тракторных дизелей при пуске / перед загл.авт.: Л.А.Николаев, А.П.Сташкевич, И.А.Захаров - М : Машиностроение , 1977. - 191 c.
  621.43.036:631.372
  Никольс Р. Конструирование и технология изготовления сосудов давления - М. : Машиностроение , 1975. - 464 c.
  621.772
  Никулин н.в Электоматериаловедение : учебник для средних проф.- технич. училищ - М.: : Высш. шк , 1979. - 168 с. c.
  621.315
  никулин Н.В. Электроматериаловедение. Учебник для ПТУ - 3 . - М. : Высш. шк. , 1989. - 190, 121 c.
  621.3.002.3
  Ничков А.Г. Фрезерные станки - 2 . - М. : Машиностроение , 1984. - 167 c.
  621.914
  Но счесть у робота професий / Александер И.,Барметт П. и др. - М. : Мир , 1987. - 182 c.
  621.865.8.004.14
  Новиков В.Ю. Технология станкостроения / В.Ю. Новиков,А.Г. Схиртладзе - Москва : Машиностроение , 1990. - 255 c.
  621.9.06.002
  Новиков И.И. Теория термической обработки металла - 4 . - Москва : Металлургия , 1986. - 480 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - 3 . - Москва : Металлургия , 1978. - 392 c.
  621.785
  Новиков И.И. Теория термической обработки металлов - Москва : Металлургия , 1974. - 400 c.
  621.785
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 5 . - Москва : Машиностроение , 1980. - 592 c.
  621.757
  Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов - 4 . - Москва : Машиностроение , 1969. - 632 c.
  621.757
  Новиков М.П. Научные основы автоматизации сборки машин - Москва : Библиотека технолога , 1976. - 472 c.
  621.757
  Новиков М.П. Справочник металлиста : 5. Т.4. - Москва , 1977. - 720 c.
  621.002
  Новое в электрофизической и электрохимической обработке материалов - Л. : Машиностроение , 1972. - 360 c.
  621.9.047
  Новожилов В.И. Экономика использования металорежущего оборудования - Л. : Машиностроение , 1977. - 176 c.
  621.9.06.004
  Новожилов Э.Д. Приспособления в еденичном производстве - Москва : Машиностроение , 1983. - 71 c.
  621.9.06.229
  Новые процессы деформации металлов и сплавов : учеб.пособие для вузов / А.П. Коликов, П.И. Полухин, А.В. Крупин и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 351 c.
  621.7.01
  Нойман А. Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс - Москва , 1985.
  621.791
  Норицын И.А. Автоматизация и механизация технологических процессов ковки и штамповки : учебное пособие / И.А.Норицын,В.И.Власов - М. : Машиностроение , 1967. - 384 c.
  621.97.01
  Ноф Ш. Справочник по промышленной робототехнике : 2. - Москва : Машиностроение , 1989.
  621.865.8(035)
  Нюрманн Измерительные приборы для домашней лаборатории - Москва : Энергоатомиздат
  621.396.08
  Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы : учебник для втузов по спец."ДВС" - М. : Высшая школа , 1982. - 208 с. c. - ((Высшее образование)).
  662.75+621.431.73-6 (075.8)
  Оберемок В.З. Пуск автомобильных двигателей / В.З.Оберемок,И.М.Юрковский - М. : Транспорт , 1979. - 118 с. c.
  621.431.73-57-974
  Обмотка электрических машин / В.И.Зимин, М.Я.Каплан, А.М.Палей и др. - 6-е изд., перераб . - Л. : Энергия , 1970. - 471 c.
  621.313.045
  Обмотки электрических машин / В.И.Зимин,М.Я.Каплан,М.М.Палей и др. - 7-е изд.,перераб. . - Л. : Энергия , 1976. - 485 с. c.
  621.313.045
  Ободянский А.В. Справочное пособие по сварке сталей / А.В.Ободянский,И.А.Изолотарев - Днепропетровск : "Промінь" , 1973. - 219 с. c.
  621.79
  Оборудование для электрошлакового переплава и литья : каталог-справочник - К. : Наукова думка , 1986. - 31 с. c.
  621.74
  Оборудование и технологические процессы с использованием электрогидравлического эффекта / Г.А.Гулый,П.П.Малюшевский,Е.В.Кривицкий и др.; под ред.канд.техн.наук Г.А.Гулого - М. : Машиностроение , 1977. - 320 с. c.
  621.7/8
  Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы: Учеб. для сред. спец. учеб заведений по спец. 0658 "Пр - во микроэлектрон. устройств" / Панфилов Ю.В. и др. - М. : Радио и связь
  621.382.049.77
  Обрабатывающие оборудование нового поколения:концепция проектирования / В.Л.Афонин,А.Ф.Крайнев,В.Е.Ковалев и др.; под ред.В.Л.Афонина - М. : Машиностроение , 2001. - 250 с. c.
  621.9.06
  Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов : сборник статей - М. : Наука , 1974. - 174 с. c. - ((АН СССР.Ин-т металлургии им.А.А.Байкова)).
  621.77:669
  Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов / Н.И.Корнеев,С.В.Певзнер,Е.И.Разуваев,В.Б.Емельянов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 440 с. c.
  621.7:669.018.45
  Обработка металлов давлением в машиностроении / П.И.Полухин,В.А.Тюрин,П.И.Давидков,Д.Н. - М. : Машиностроение;София;Техника , 1983. - 279 с. c.
  621.73
  Обработка металлов давлением в машиностроении / П.И.Полухин,В.А.Тюрин,П.И.Давидков,Д.Н.Витанов - М.; София : Машиностроение; Техника , 1983. - 279 с. c.
  621.73
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.межведомств.научно-технич.сборник - Х. : Основа , 1990. - 107 с. c. - ((ХГУ.Вып.26)).
  621.7
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.междуведомств.научно-технич.сборник - Х. : "Вища школа" , 1987. - 112 с. c. - ((Вып.23)).
  621.7
  Обработка металлов давлением в машиностроении : республик.междуведомств.научно-технич.сборник - Х. : "Вища школа" , 1986. - 90 с. c. - ((Вып.22)).
  621.7
  Обработка металлов резанием : справочник технолога / под общ.ред.А.А.Панова - М. : Машиностроение , 1988. - 736 с. c.
  621.9
  Обработка металлов резанием : справочник технолога / Г.А.Монахов, В.Ф.Жданович, Э.М.Радзинский и др.; под ред.Г.А.Монахова. - 3-е изд . - М. : Машиностроение , 1974. - 600 с. c.
  621.9.042
  Обработка металлов резанием с плазменным нагревом / А.Н.Резников,М.А.Шатерин,В.С.Кунин,Л.А.Резников; под ред.А.Н.Резникова - М. : Машиностроение , 1986. - 232 с. c. - ((Б-ка технолога)).
  621.9.04
  Обработка резанием жаропрочных,высокопрочных и титановых сплавов / Н.И.Резников,Е.В.Бурмистров,И.Г.Жаров и др.; под ред.Н.И.Резникова - М. : Машиностроение , 1972. - 200 с. c.
  621.9
  Общая электротехника : учеб.пособие для неэлектротехнич.спец.вузов / А.Т.Блажкин,В.А.Бесекерский,Е.А.Фабрикант и др.; под ред.А.Т.Блажкина - 4-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 592 с. c.
  621.3
  Общая электротехника : учеб.пособие для неэлектротехнич.спец.вузов / А.Т.Блажкин,В.А.Бесекерский,Б.Ф.Фролов и др.; под ред.А.Т.Блажкина - 3-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Энергия , 1979. - 472 с. c.
  621.3
  Общемашинострительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроителные нормативы времени на холодную штамповку,резку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - М. : Машиностроение , 1965. - 159 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ.Серийное производство - М. : Машиностроение , 1964. - 396 с. c.
  658.53:621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительногоприработе на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство.Дифференцированное - 4-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 160 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52.524.0
  Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительного-заключительного для технического нормирования станочных работ.Крупносерийное производство т - М. , 1975. - 344 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Гос.к).
  658.53:621.0:658.524.017.1
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство Т.2. Горизонтально-расточные,зуборезные,шлифовальные,резьбонакатные станки и заготовительные работы,резка металла на дисковых пилах и сортовых ножницах - М. : Машиностроение , 1967. - 188 с. c.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство. Т.1. Токарные,карусельные,сверлильные,фрезерные,строгальные и долбежные станки - М. : Машиностроение , 1976. - 316 с. c.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках (укрупненные).Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 112 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.923:658.524
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-строгальных станках - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 71 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.912
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных продольно-фрезерных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 67 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ на крупных токарных и карусельных станках - М. : Машиностроение , 1974. - 168 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53 6621.91:621.94
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением Т.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 473 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду Госкомитета СССР п).
  658.53:621.9.06.-529
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,выполняемых на универсальных и многоцелевых станкахс числовым программным управлением Т.Ч.2. Нормативы режимов резания - М. : Экономика , 1990. - 474 с. c.
  658.53:621.9.06-52
  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания на токарно-автоматные работы - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1970. - 208 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы времени на ковку на молотах и прессах - М. : НИИтруда , 1983. - 143 с. c.
  658.53:621.73
  Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание автоматических штамповочных линий - М. : НИИтруда , 1984. - 39 с. c.
  658.53:621.73:621.98
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные и слесарные работы по сборке машин - М. , 1973. - 148 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин.Мелкосерийное и единичное производство - М. : Машиностроение , 1974. - 220 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.757:658.52
  Общемашиностроительные нормативы времени на холодную штамповку,резку,высадку и обрезку - М. : Экономика , 1987. - 189 с. c.
  658.53:621.983
  Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Массовое производство - 3-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 136 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.91:658..52.526
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках Т.2. Зуборезные,горизонтально-расточные,резьбонакатные и отрезные станки - М. : Машиностроение , 1967. - 200 c.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках Т.1. Токарные,карусельные,токарно-револьверные,алмазно-расточные,сверлильные,долбежные и фрезерные станки - 2-е изд. . - М. : Машиностроение , 1974. - 406 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.06
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Т.1. Токарные,карусельные,токарно-револьверные,алмазно-расточные,сверлильные,строгальные,долбежные и фрезерные станки - М. : Машиностроение , 1967.
  621.9
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на токарных станках.Крупносерийное производство - М. : Машгиз , 1959. - 243 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.941
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на фрезерных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 307 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.914
  Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на шлифовальных станках.Крупносерийное и массовое производство - М. : Машгиз , 1959. - 360 с. c. - (ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.92
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление режущего и измерительного инструмента - М. : Машиностроение , 1975. - 702 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.9.002
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление штампов горячей штамповки и пресс-форм - М. , 1984. - 302 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду НИИ труда)).
  621.73:658.53
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин Т.Вып.1. Зубчатые колеса - М. , 1975. - 208 с. c. - ((Центр.бюро нормативов по труду при НИИтруда Госко).
  658.53:621.733
  Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку нормализованных деталей приспособлений и штампов холодной штамповки.Мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд.,испр. . - М. : Машиностроение , 1967. - 327 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда)).
  658.53:621.7:621.81
  Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 200 с. c.
  621.9
  Общемашиностроительные укрепленные нормативы времени для технического нормирования работ на шлифовальных и доводочных станках.Серийное,мелкосерийное и единичное производство - 2-е изд. . - М. , 1975. - 111 с. c. - ((Центр.бюро по труду при НИИтруда Госкомитета Сове).
  658.53:621.924.1
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.3. Сверлильные станки - М. : Экономика , 1988. - 150 с. c.
  658.53:621.952
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Единичное,мелкосерийное и среднесерийное производство Т.4. Строгальные и долбежные станки - М. : Экономика , 1989. - 207 с. c.
  658.53:(621.912+621.913)
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на металлорежущих станках.Мелкосерийное и единичное производство Т.2. Сверлильные и фрезерные станки - М. , 1975. - 400 с. c. - ((ЦБПНТ при НИИтруда Госкомитета Совета Министров С).
  658.53:621.952:621.914.3
  Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы,выполняемые на токарно-револьверных станках.Мелкосерийное и среднесерийное производство - М. : Экономика , 1989. - 152 с. c.
  658.53:621.941.232
  Общетехнический справочник / А.Н.Малов,В.П.Законников,А.Б.Пакнис и др.; под ред.Е.А.Скороходова - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1982. - 415 с. c. - ((Серия справочников для рабочих)).
  621
  Общетехнический справочник / под ред.А.Н.Малова - М. : Машиностроение , 1971. - 464 с. c. - ((Серия справочников для мастеров и рабочих)).
  621(03)
  Объемные гидромеханические передачи.Расчет и конструирование / О.М.Бабаев,Л.Н.Игнатов,Е.С.Кисточкина и др.; под общ.ред.Е.С.Кисточкина - Л. : Машиностроение , 1987. - 256 с. c.
  621.833.61.062-82
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры - М. : Радио и связь , 1985. - 65 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.1087)).
  621.397.13:681.136.51
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы : учебник для радиотехнич.спец.техникумов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1986. - 303 с. c.
  621.382
  Овумян Г.Г. Справочник зубореза / Г.Г.Овумян,Я.И.Адам - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1983. - 223 с. c. - ((Серия справочников для рабочих СР)).
  621.833
  Овумян Г.Г. Справочник зубореза : справочник / Г.Г.Овумян,Я.Н.Адам - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1983. - 223 c. - (Серия справочников для рабочих).
  621.833.002.2(031)
  Овумян Г.Г. Справочник зубореза : учеб. пособие / Овумян Г.Г., Адам Я.И. - 2-е . - М : Машиностроение , 1983. - 223 c. - (Серия справочников для рабочих).
  621.833.022.2
  Овчинников А.Г. Основы теории штамповки выдавливанием на прессах - М. : Машиностроение , 1983. - 200 с. c.
  621.777.4001.1:621.979
  Оглоблин А.Н. Основы токарного дела / под ред.Г.А.Глазова - 3-е изд., перераб. . - Л. : Машиностроение , 1975. - 326 c.
  621.941
  Огородник А.В. Автоматическое управление электрохимическими производствами - М. : Техника , 1974. - 224 c.
  621.357
  Одиней М.С. Чернобыль : дни испытаний - М. : Юрид.лит. , 1988. - 143 c.
  621.311.25:621.039.586
  Одинец С.С., Топилин Г.В. Средства измерения крутящего момента - М. : Машиностроение , 1977. - 160 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.824
  Озол О.Г. Теория механизмов и машин / Пер. с латыш. У.Я.Дзинтарса, под ред. С.Н.Кожевникова - М. : Наука , 1984. - 432 c.
  621.01
  Околотин В.С. Сверхзадача для сверхпроводников - М. : Знание , 1983. - 200 c. - (Наука и прогресс).
  621.315.592
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : У 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 199 c.
  621.38 : 004](075.8)
  Оксанич А.П. Комп`ютерна електроніка : 2 ч.. Т.2. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, О.В.Вашерук - Харків : Компанія СМІТ , 2006. - 253 c.
  621.38 : 004](075/8)
  Оксанич А.П. Промышленные методы и устройства исследования напряженно - деформированного состояния полупроводниковых материалов : монография. - Х. : Ин-т монокристаллов , 2001. - 206 c.
  621.315.592 : 620.15
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 1 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Оксанич А.П. та ін. Комп`ютерна електроніка : Навч. посібник для ВНЗ. Ч 2 / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин,О.В.Вашерук - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 199 c.
  621.38 : 004
  Окунь Е.Л. Радиопередающие устройства : Учебник для радиотехнических техникумов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Судостроение , 1967. - 451 c. - (Библ. 18 назв.).
  621.39
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний : монография. - К. : Наук.думка , 2012. - 253 c.
  517.9 : 621.3.029
  Олейникова Л.Д. Единицы физических величин в энергетике (точность воспроизведения и передачи) : Справ. пособие - М : Энергоатомиздат , 1983. - 232 c.
  621.3 : 53.081.1(03)
  Олеров И.М. Допуски на изготовление и износ деталей станочных приспособлений : Справочник - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1983. - 56 c.
  621.753
  Ольша А.М. Листовая штамповка на многопозиционных автоматах - М. : Машиностроение , 1980. - 143 c.
  621.983
  Омельченко Л.В., Гордеев А.Г. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры - Киев : Техніка , 1983. - 119 c.
  621.396
  Онищенко И.П. Приемные телевизионные антенны - М. : Изд-во ДОСААФ , 1989. - 118 c.
  621.397
  Оноприч О.К. Справочные таблицы для поверки аналоговых электроизмерительных прибороа - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 73 c.
  621.317.7.089.6
  Оосновы проэктирования деталей машин : учебное пособие / В.Д. Устиненко, Н.Ф. Киркач, Р.А. Баласян - Харьков : Вища школа , 1983. - 181 c.
  621.81
  Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс) : Учебник для вузов по спец."Проектирование и технология радиоэоектронных средств" / Ю.Ф.Опадчий, О.П.Глудкин, А.И.Гуров; под ред. О.П.Глудкина - М. : Горячая линия-Телеком , 2000. - 768 c.
  621.396.6
  Опарин и др. Электронные системы зажигания / И.М.Опарин, Ю.А.Купеев,Е.А.Белов - М. : Машиностроение , 1987. - 199 c.
  621.431.73.044-523.8
  Опирский Б.Я. Новые вибрационные станки. Конструирование и расчет / Б.Я.Опирский, П.Д.Денисов. - Львов : Свит , 1991. - 160 c.
  621.9.06.048.6 + 62-868
  Оптимизация технологии глубинного шлифования / С.С. Силин, Б.Н. Леонов, В.А. Хрульков и др; редкол. П.Н. Орлов и др - М : Машиностроение , 1989. - 120 c.
  621.922.02:621.923.04.012.5
  Оптимизация технологических процессов механической обработки / Рыжов Э.В., Аверченков В.И. - К. : Наукова думка , 1989. - 191 c.
  621.91
  Оптические приборы в машиностроении : справочник - М . : "Машиностроение" , 1974. - 238 c.
  538.8:621
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника Т.вып.9. : республ. межвед. сборник науч. трудов - К : Наук. думка , 1986. - 107 c.
  621.382
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника Т.вып.10. : респуб. межведомствен. сб. науч. тудов - К : Наукова думка , 1982. - 106 c.
  621.382
  Организация внутрипроизводственного хозрасчета на машиностроительном предприятии / М .Г.Грещак, В.Н. Добровский, В .Е. Жуков, Н.Н. Евдокимов; под ред. В.Н. Добровского - К : Техника , 1990. - 159 c.
  338.244.018:621
  Организация и планирование машиностроительного производства : учеб. для машиностр. спец. вузов / под ред. М. И. Ипатова - М : Высш. шк , 1988. - 367 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование машиностроительного производства : учебник для студентов машиностроительных спец. вузов / под ред. И. М. Разумова, Л. Н. Шуглальтера, Л.А. Глагольевой, - изд. 3-е., перераб. и доп . - М : "Машиностроение" , 1974. - 592 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование машиностроительного призводства : учебник для студентов машиностроительных спец. вузов / под ред. И.М. Разумова, Л.Н. Шуглальтера, Л.А. Глагольевой - изд. 3-е., перераб. и доп . - М : "Машиностроение" , 1974. - 592 c.
  658.5:621.002
  Организация и планирование электротехнического производства. Управление электротехническим предприятием : учебник для вузов / К.Т. Джурабаев, В.Е. Астафьев, О.Г. Туровец и др.; под ред. К.Т. Джурабаева. - М : Высш. шк , 1989. - 366 c.
  621.31.002
  Организация и планирование электротехнического производства. Управление электрическим предприятием. : Учеб.для электротех.спец.вузов / К.Т. Джурабаев, В.Е. Афанасьев, О.Г. Туровцев и др.; Под ред. Джурабаева К. Т. - М : Высшая школа , 1989. - 366 c.
  621.31.002
  Организация, нормирование и материальное стимулирование труда в машиностроении : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / Л. А. Глаголева и др; под ред. И .М. разумова, С .В. Смирнова - М : Высш. школа , 1988. - 288 c.
  621.002
  Организация, нормирование и материальное стимулирование труда в машиностроении : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / Л. А. Глаголева и др; под ред. И .М. Разумова, С .В. Смирнова - М : Высш. школа , 1988. - 288 c.
  621.002
  Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности : учеб. для спец. электрон. техники и автоматики вузов / под ред. П.М. Стуколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М : Высшая школа , 1986. - 319 c.
  621.38.002:658.012
  Органик Э.И. Организация системы Интел 432 : пер. с англ. Л.П. Викторова и др. / под ред. С.А. Усова - М : Мир , 1987. - 446 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Орго В.М. Основы конструирования и расчета на прочность гидротурбин : учеб. пособие для вузов - Л : "Машиностроение" , 1978. - 224 c.
  621.224
  Ординарцев И. А. Справочник инструментальщика - Л : Машиностроение. Ленингр. от-ние , 1987. - 846 c. - ((Б-ка инструментальщика)).
  621.9.02
  Ординарцев И.А. Автоматизация производства режущего инструмента / И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов - Л : "Машиностроение" , 1972. - 264 c.
  621.9.02
  Ординарцев И.А. Автоматизация производства режущего инструмента / И.А.Ординарцев, Г.В.Филиппов - Л. : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 264 c.
  621.9.02
  Орликов М. Л. Динамика станков : учеб. пособие для вузов по спец. "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К : Выща шк. , 1989. - 269 c.
  621.9.06
  Орликов М.Л. Проектирование зажимных механизмов автоматизированных станков / М.Л.Орликов, Ю.Н.Кузнецов. - М. : Машиностроение , 1977. - 142 c.
  621.9.06-052-229.31.001.2
  Орликов М.Л. и др. Металлорежущие станки : Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов / М.Л. Орликов, И.Г. Федоренко, В.Н. Шишкин - К : Вища шк. , 1987. - 152 c.
  621.9.06.001.63
  Орлов В. Ф. Электрохимическое формообразование / В.Ф. Орлов, Б.И. Чугунов - М : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621.357.9
  Орлов И .Н. Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.1. Общие вопросы , Электротехнические материалы / под общ. ред. И.Н. Орлова и др. - 7-е изд., испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985. - 488 c.
  621.3
  Орлов И. Н. Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / гл. ред. И.Н. Орлов; под общ ред. профессоров МЭИ - 7-е изд., испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1986. - 712 c.
  621.3
  Орлов И.Н. Электротехнический справочник : в 3-х т. / под общ. ред. И.Н. Орлова - изд. 7-е испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Орлов И.Н. Электротехнический справочник : в 3-х т. / под общ. ред. И.Н. Орлова - изд. 7-е испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Орлов П.Г. Штамповка деталей на листоштамповочных автоматах / Основы теории и расчета / - М : Машиностроение , 1984. - 160 c.
  621.983.106-52
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 2-х кн. Т.Кн.1. : справочно-методическое пособие / под ред. П.Н. Учаева - 3-е изд., испр. . - М : Машиностроение , 1988. - 559 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 2-х кн. Т.Кн 2. : справочно- методическое пособие / под ред. П.Н. Учаева - 3-е изд., испр. . - М : Машиностроение , 1988. - 542 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 3 т. Т.1. : справ.- метод.пособие. - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1977. - 623 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 3 т. Т.2. : справ. - метод. пособие - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 574 c.
  621.001.6
  Орлов П.И. Основы конструирования : в 3 т. Т.3. : справ.- метод. пособие - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1977. - 357 c.
  621.001.6
  Орлов П.Н. Процессы доводки деталей пастами и суспензиями / П.Н. Орлов, Ю.И. Нестеров, В.А. Полухин - М , 1975. - 55 c.
  621.923
  Орлов И.Н. Системы автоматизированного проектирования электротехнических устройств : учеб. пособие для электромех. спец. вузов / И.Н. Орлов, С.И. Маслов - М : Энергоатомиздат , 1989. - 296 c.
  621.31.001.63
  Орлов И.Н. Электротехнический справочник : в 3-х т. / под общ. ред. И.Н. Орлова - 7-е изд., испр. и доп. . - М : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Орлов П.И. Основы конструирования : В 3-х кн.. Т.2. : Справочно-методическое пособие - 2-е ,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 573 c.
  621.01.001
  Орнатский П.П. Автоматические изменения и приборы: (Аналоговые и цифровые) : Учебник для вузов по спец. `Инфор.- измер. техника` - 5-е изд. перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1986. - 504 c.
  621.317.7-52
  Осадчук В.С. Реактивні властивості транзиторів і транзисторних схем : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук - Вінниця : УНІВЕР-СУМ-Вінниця , 1999. - 275 c.
  621.382.3
  Осадчук В.С. Сенсори тиску і магнітного поля : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 207 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  621.382.3
  Осадчук В.С.та ін. Сенсори вологості : Монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Л.В. Крилик - Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця , 2003. - 208 c. - (Вінниц. держ. техн. ун-т).
  621.382.049.77
  Осадчук О.В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від"ємним опором : Монографія - Вінниця : Універсум-Вінниця , 2000. - 302 c. - (Вінницький державний технічний університет).
  621.314.26
  Осин И.Л. Электрические машины. Синхронные машины : Учеб. пособие для вузов по спец.`Электромеханика` / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под. ред. И.П. Копылова - М. : Высш. школа , 1990. - 303 c.
  621.313.32
  Осин И.Л. Электрические машины. Синхронные машины : Учеб. пособие для вузов по спец.`Электромеханика` / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под. ред. И.П. Копылова - М. : Высш. школа , 1990. - 303 c.
  621.313.32
  Основи метрології та електричних вимірювань : навч. посібник для студентів електротехн.спец.ден.та заоч.форм навчання - Кременчук , 2001. - 234 c.
  621.317.3 (075.8)
  Основи опору матеріалів : навч. посібник / В.С.Кравчук, О.Ф.Дащенко, Л.В.Коломієць, О.М.Лимаренко - Одеса : ’’СТАНДАРТЪ’’ , 2014. - 322 c.
  621:539.3/6 (075.8)
  Основи теорії електричних кіл : у 3 кн.. Т.Кн.3. Аналіз нелінійних електричних кіл : підручник для техн. спец. вищ.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак, Ю.Г. Савченко; за ред. М.Б. Гумена. - К. : Вища школа , 2004. - 391 c.
  621.3.001
  Основи теорії кіл Т.Ч.1. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  621.3.011.7
  Основи теорії кіл Т.Ч.1. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 431 c.
  621.3.011.7
  Основи теорії кіл Т.Ч.2. : Підручник для вузів за напрямом `Радіотехніка` / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. ред. В.М. Шокола, В.І. Правди - Харків : Компанія СМІТ , 2008. - 559 c.
  621.3.001.7
  Основи технічної електроніки : у 2 кн.. Т.1. Теорія електронних кіл : підручник для вищ.техн.навч.закл. / М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак та ін. - К. : Вища шк. , 2007. - 727 c.
  621.3.001.71/.72
  Основи технічної електроніки : У 2 кн.. Т.Кн.2. : Підручник для втузів / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. - К. : Вища школа , 2007. - 510 c.
  621.37/.38
  Основы метрологии и электрические измерения : учебник для вузов / Б.Я.Авдеев, Е.М.Антонюк, Е.М.Душин и др.; под ред. Е.М. Душина. - 6-е изд. перераб. и доп . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 480 c.
  621.317.3
  Основы оптоэлектроники / Суемацу, С. Катаока, К. Кисино и др. - М. : Мир , 1988. - 285 c.
  621.38
  Основы проектирования и технологии изготовлений абразивного и алмазного инструмента : Учеб пособие для техникумов / В.Н. Вакуль, Ю.М. Никитин и др.; под ред. В.Н. Бакуля - М. : Машиностроение , 1875. - 296 c.
  621.922
  Основы проектирования и технологии изготовлений абразивного и алмазного инструмента : Учеб пособие для техникумов / В.Н. Вакуль, Ю.М. Никитин и др.; под ред. В.Н. Бакуля - М. : Машиностроение , 1875. - 296 c.
  621.922
  Основы промышленной електроники : Учебник для вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, Е.А. Краснопольский; под ред. В.Г. Герасимова - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1978. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : учебник для вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, Е.А. Краснопольский; под ред. В.Г. Герасимова. - 2-е, перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1978. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов, В.С. Руденко и др. - К. : Техника - 544 c. - (Б-ка инженера).
  621.38
  Основы промышленной электроники / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов, В.С. Руденко и др. - К. : Техника - 544 c. - (Б-ка инженера).
  621.38
  Основы промышленной электроники Т.Ч. 2. Учебное пособие для студ. неэлектротехнических спец. вузов : Програмированное учебное пособие / В.С. Герасимова, О.М, Князбков, А.Е. Краснопольский и др. - М. : Высш. школа , 1971. - 334 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский. В.В. Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1986. - 336 c.
  621.38
  Основы промышленной электроники : Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский. В.В. Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1986. - 336 c.
  621.38
  Основы радиосвязи и антенно - фидерные устройства : учеб. пособие / В.А.Мосьпан, С.Н.Якимец, А.М.Андрусенко - Кременчуг , 2004. - 273 c.
  621.396.6
  Основы робототехники: Введ. в спец: / Попов Е.П., Письменный Г.В. - М. : Высш. шк. , 1990. - 222, 121 c.
  621.865,8
  Основы теории цепей / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил - 5 . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 527 c.
  621.3.01
  Основы теории цепей : учеб. пособие / под ред. Завеке Г.В., Ионкин П.А., Нестушил А.В. и др. - 5-е . - М : Энергоатомиздат , 1989. - 528 c.
  621.3.001
  Основы теории электрический аппаратов / И.С. Таев, Б.Б. Буль и др. - М. : Высшая школа , 1987. - 352 c.
  621.31
  Основы технологии важнейших отраслей промышленности / Ченцов И.В. - Минск : Вышэйшая школа , 1989. - 325 c.
  621.002
  Основы технологии машиностроения / В.М. Кован, В.С. Корсаков, А.Г. Косилова - 3 . - М. : Машиностроение , 1977. - 416 c.
  621.002
  Основы технологии машиностроения / В.М. Кован, В.С. Корсаков, А.Г. Косилова и др. - М. : Машиностроение , 1965. - 492 c.
  621.002
  Основы учения о резании металлов и режущих инструментов / С.А. Рубинштейн, Г.В. Левант, Н.М. Орнис, Ю.С. Тарасевич - М. : Машиностроение , 1968. - 392 c.
  621.9.02
  Основы электронно-лучевой обработки материалов / Рыбалкин Н.Н. и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 239 c.
  621.9.048
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов - М. : Радио и связь , 1985. - 280 c.
  621.396
  Остафьев В.А. Расчет динамической прочности режущего инструмента - М. : Машиностроение , 1979. - 168 c.
  621.902
  Осташевський М.О., Юрєва О.Ю. Електричні машини і трансформатори : Навч. посіб. для студ. ВЗО, що навч. за галуззю знань" Електрична інженерія" / За ред.: В.І. Мілих - К.: : Каравела , 2018. - 452с. c.
  621.3
  Осциллографические электронно - трубки: Справочник / Пароль Н.В., Бернштейн А.С. - 2 . - М. : Радио и связь , 1990. - 96 c.
  621.385.832.821(03)
  Отделочные операции в машиностроении / П.А. Руденко и др. - К. : Техника , 1985. - 136 c.
  621.92
  Отечественные полупроводниковые прибори и их зарубежные аналоги: Справочники / Нефедов А.В., Гордиеева В.И. - 2 ., 1985. - 288 c.
  621.382.2/3
  Охрана труда в электроустановках : учебник для вузов / Б.А. Князевский, Т.П. Марусова и др. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 336 c.
  658.345 : 621.31
  Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства - М. : Машиностроение , 1976. - 560 c.
  621.73
  П.Г. Петруха Резание конструкционных материалов. Режущие инструменты и станки - М. : Машиностроение , 1974. - 616 c.
  621.9.06
  Павленко В.С. Підшипники кочення. Вибір за статичною та динамічною вантажопідйомністю, конструювання підшипникових вузлів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.С.Павленко, В.А.Дусанюк; за ред. В.С.Павленка. - К. : НМЦ ВО , 2000. - 169 c.
  621.822.6
  Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин : Підручник для вузів - К. : Вища школа , 1993. - 556 c.
  621.81
  Павлов В.Б. Полупроводниковые преобразователи в автономном электроприводе постоянного тока - К. : Наукова думка , 1987. - 284 c.
  621.314.632
  Павлов Н.Г. Примеры расчетов кранов - 4 . - Л. : Машиностроение , 1976. - 319 c.
  621.87
  Паисов И.В. Термическая обработка стали и чугуна. Учебное пособие для студентов металлургич. спец. вузов - М. : Металлургия , 1970. - 264 c.
  621.78
  Пайка металлов / Петрунин И.Е. и др. - 2 . - М. : Мателлургия , 1973. - 280 c.
  621.79
  Палей М.М. Технология производства металлорежущих инструментов: Учеб. пособие для вузов по спец. - 2 . - М. : Машиностроение , 1982. - 256 c.
  621.9.02
  Палей М.М. Технология производстваприспособлений пресс - форм и штампов - 2 . - М. : Машиностроение , 1979. - 293 c.
  621.9.06.229
  Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (Моделювання, проектування, оптимізація): Навч. посібник - Львів : Світ , 2001. - 231 c.
  519.876:621.002
  Панаков Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара - 3 . - Л. : Машиностроение , 1976. - 320 c.
  621.01
  Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка теорія і практикум : Підруч. - К.: : каравела , 2016. - 440с. c.
  621.3
  Паначевський Б. І., Свергун Ю. Ф. Загальна електротехніка : Навч. посібник - 4 . - К. : Каравела , 2018. - 296 c.
  621.3
  Панкин А.В. Обработка металла в резанием. Допущено в качестве Учебного пособия для машиностроит. вузов и факультетов - М. : Машгиз , 1961. - 520 c.
  621.9
  Панкратов Г.П. Двигатели внутренего сгорания, автомобиля, тракторы и их эксплуатация: Учебник для строит. техникумов по спец. "Строит. машины и оборуд" - 3 . - М. : Высш. шк. , 1984. - 296 c.
  621.43+629.113+629.114.2
  Панкратов Г.П. Двигатели внутреннего сгорания. Автомобили, тракторы и их эксплуатация: Учебник для строит. техникумов по спец."Строит. машины и оборуд" - 2 . - М. : Высш. шк. , 1979. - 296 c.
  621.431.73
  Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике: Учеб. пособие для неэнерг. спец. вузов - 2 . - М. : Высш. шк. , 1986. - 248 c.
  621.1.016
  Панов А.А. Обработка металлов резанием: Справочник технолога - М. : Машиностроение , 1988. - 736 c.
  621.9
  Пантюшин В.С. Сборник задач по электротехнике и основам электрики. Учеб. пособие для вузов - 3 . - М. , 1979.
  621.3
  Пантюшин В.С. Электротехника. Учеб. пособие для вузов - 2 . - М. , 1976.
  621.3
  Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для сред. проф. образования по спец. "Электроснабжение" - 2 . - М. : Издат. центр "Академия" , 2006. - 285 c.
  621.317.3
  Папшев Д.Д. Отделачно - упрояняющая обработка поверхностным пластическим деформированием - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  621.787.4
  Парвулюсов Ю.Б. Проектирование оптико-электронных приборов : учебное пособие для студентов втузов / Ю.Б.Парвулюсов,В.П.Солдатов,Ю.Г.Якушенков; под общ.ред.Ю.Г.Якушенкова - М. : Машиностроение , 1990. - 432 c.
  621.383:681.7.013.6/.8+681.586.51(075.8)
  Паровые и газовые турбины: Сборник задач. Учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.165
  Паровые и газовые турбины: Сборник задач. Учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 240 c.
  621.165
  Паровые котлы сосуды и паротрубопроводы (Сборник официальных документов) - К. : Техника , 1972. - 624 c.
  621.18
  Партала О.Н. Цифровая электроника - СПб : Наука и техника , 2000. - 208 c.
  621.38
  Пашков В.М. Промышленный робот "Циклон - 54" Устройство, накладка, обслуживание - М. : Машиностроение , 1988. - 79 c.
  621.865,8
  Пашков Е.В. Робототехничнские системы в сборочном производстве. Учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматизация и комплекс. механизация машиностроения" - К. : Вища школа , 1987. - 271 c.
  621.865.8
  Педь Е.И. Активный контроль в машиностроении - М. , 1971. - 360 c.
  621.002.56(035.5)
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. Учеб. пособие для родио - техн. спец. вузов - М. : Сов. радио , 1976. - 366 c.
  621.391.1
  Пенкин Н.С. Гуммированные детали машин - М. : Машиностроение , 1977. - 199 c.
  621.81
  Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 192 c.
  621.317.733
  Перекрест А.Л. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов : монография / А.Л.Перекрест, Т.В.Коренькова, Д.И.Родькин. - Кременчуг : Щербатых А.В. , 2011. - 179 c.
  621.65/.69-5
  Перель Л.Я. Подшипники качения: Расчет, проектирование и оюслуживание опор. Справочни - М. : Машиностроение , 1983. - 543 c.
  621.822.6
  Перель Л.Я. Подшипники качения: Расчет, проектирование и оюслуживание опор. Справочник - М. : Машиностроение , 1983. - 543 c.
  621.822.6
  Перельман Б.Л. Полупроводниковые приборы: Справочник - М. : СОЛОН, МИКРОТЕХ , 1996. - 176 c.
  621. 382.2./3
  Перельман Б.Л. транзисторы для аппаратуры широкого применения - М. : Радио и связь , 1981. - 656 c.
  621.382.3
  Переналаживаемая технологическая оснастка / Бирюков В.Д., Довженко А.Ф., Колганенко В.В. и др. - М. : Машиностроение , 1988. - 256 c.
  621.9.06 - 229
  Переналаживание сборочные автоматы / В.А. Яхимович, Ю.А. Хащин, О.Н. Вертоградов, Ю.А. Осинский - К. : Техніка , 1979. - 176 c.
  621.757.06 - 52 - 182.7
  Перепелица Б.А. Отображения аффинного пространства в теории формообразования поверхностей резанием - Харьков : Висща школа , 1981. - 152 c.
  621.9.025
  Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник для вузів за спец. "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я.Рибалко, Л.І. Несен - 2 . - Дніпропетровськ : Нац. гірничний ун - т , 2002. - 597 c.
  621.311
  Пети Ж.П. О чем размышляют роботы? - Москва : Мир
  621.865.8
  Петраков Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням - Київ : УкрНДІАТ , 2004. - 384 c.
  621.9.011-52
  Петриченко В.М. Системы жидкостного охлаждения быстроходных двигателей внутреннего сгорания - Л. : Машоностроение , 1975. - 224 c.
  621.43
  Петров А.П. Прогрессивные технологические процессы ковки и объемной штамповки - М. , 1989. - 105 c.
  621.73
  Петров Б.А. - Л. : Машиностроение , 1984. - 238 c.
  621.865.8.001.63
  Петров В.М. Тепловые трубы в электрических машинах - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.313.333.017.72
  Петров Г.А. Справочные материалы - Л. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.79
  Петров Г.Н. Электрические машины - 3 . - М. : Энергия , 1974. - 240 c.
  621.313
  Петрова В.И. Анализ хоязйственной деятельности машиностроительного предприятия - 2 . - М. : Машиностроение , 1988. - 271 c.
  621.002
  Петровца А. М. Атомная наука и техника СССР - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 312 c.
  621.039
  Петросов В.В. Гидробеструйное упрочнение деталей и инструмента - М. : Машиностроение , 1977. - 166 c.
  621
  Петрунин И.Е. Справочник по пайке - 2 . - М. , 1984.
  621.791
  Печи в литейном производстве / Б.П. Благонравов и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 156 c.
  621.745.3
  Пиотровский Л.М. Электрические машины - Л. : Энергия , 1972. - 504 c.
  621.312
  Пирогов Л.И. Система автоматизированного проектирования станочных приспособлений : учеб. пособие - Кременчуг : КГПИ , 1998. - 208 c.
  621.9.06
  Писаревский М.И. Накатывание точных резьб, плицев и зубьев - 2 . - Л. : Машиностроение , 1973. - 200 c.
  621.992
  Пистровский Л.М. Электрические машины - 7 . - Л. : Энергия , 504.
  621.313
  Півняк Г.Г. Перехідні процеси в системах електропостачання - 2 . - Дніпропетровськ , 2002. - 597 c.
  621.311
  Плазменные процессы в технологических электронных пушках / М.А. Завьялов, Ю.Е. Крейндель, А.А. Новиков, Л.П. Шантунин - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 256 c.
  621.3.032.269.1
  Планетарные передачи : справочник / В.Н.Кудрявцев, Ю.Н.Кирдяшев, Е.Г.Гинзбург и др.; под ред. В.Н.Кудрявцева, Ю.Н.Кирдяшева. - Л. : Машиностроение , 1977. - 536 c.
  621.833.6
  Плетнева И.М. Ленточные провода - М. , 1982.
  621.315
  Плеханов С.П. Интегральные триггеры устройств автоматики - М. , 1978. - 368 c.
  621.382.3
  Плотицын В.Г. Наладка фрезерных станков - 2 . - Л. : Машиностроение , 1976. - 223 c.
  621.914
  Плотицын В.Г. Расчеты настроек фрезерных станков - 2 . - Л. : Машиностроение , 1969. - 184 c.
  621.914
  Поверхностная прочность материалов при трении / Б.И.Костецкий, И.Г.Носовский, А.К.Караулов и др.; под общ.ред. Б.И.Костецкого. - К. : Техніка , 1976. - 296 c.
  621.891
  Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении - Л. : Машиностроение , 1974. - 480 c.
  621
  Повышение износостойкости на основе избирательного переноса / Д.Н. Гаркунов и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 214 c.
  621.891
  Повышение качества и надежности машин - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621-19
  Повышение качества и надежности машин - М. : Машиностроение , 1974. - 136 c.
  621-19
  Повышение несущей способности и долговечности зубчатых передач / Д.Н. Решетов, А.И. Кораблев - М. : Машиностроение , 1968.
  621.833
  Повышение точности и производительности металлорежущих станков / Пестунов В.М., Кариков Е.А. - Киев : Техника , 1979. - 95 c.
  621.9.06-8
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів : : монографія / В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, О.П.Войтович. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314 : 681.518.3
  Поджаренко В.О. Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом - Вінниця , 2004. - 153 c.
  621.313
  Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 154 c.
  621.314
  Подольцев А.Д. Многомасштабное моделирование в электротехнике / А.Д.Подольцев, И.Н.Кучерявая - К. , 2011. - 254 c.
  621.3
  Подольцев А.Д. Многомасштабное моделирование в электротехнике / А.Д.Подольцев, И.Н.Кучерявая - К. , 2011. - 254 c.
  621.3
  Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике : Монография / А.Д.Подольцев ,И.Н. Кучерявая - К. : Ин-т электродинамики НАН Украины , 2015. - 305 c.
  621.3            31.2
  Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями - М. : Машиностроение , 1970. - 350 c.
  621.3
  Подъемно - транспортные машины : атлас конструкций : : учеб.пособие для вузов / / под ред. М.П.Александрова . - - М . : : Машиностроение, , 1973. - 256 c.
  621.86/.87
  Подъемно - транспортные машины. Атлас конструкций : учеб.пособие для вузов / под ред. М.П.Александрова. - М. : Машиностроение , 1973. - 256 c.
  621.86/.87
  Подъемно-транспортное оборудование - К. : Техника , 1986. - 87 c.
  621.86/87
  Подъемно-транспортное оборудование - К. : Техника , 1965. - 79 c.
  621.86/.87
  Пожитков А.Я. Наладка одношпиндельных токарных автоматов - Л. , 1978.
  621.941
  Позднеев А.Д. Управляемый выпрямитель в системах автоматического управления - М. , 1984.
  621.314
  Покровский Г.П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости : учебник для вузов. - М. : Машиностроение , 1985. - 196 c.
  629.331.003.3.004 :621.431.73
  Полевой С.Н. Инструментальная подготовка производства на машиностроительном предприятии - К. : Техника , 1985. - 103 c.
  621.753.5
  Полевой С.Н. Обработка инструментальных материалов : справочник технолога инструментального цеха / С.Н.Полевой, В.Д.Евдокимов - К. : ’’Техніка’’ , 1980. - 150 c.
  621.9.02
  Полетаев В.А. Волков Д.И. Технология механической обработки коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания - М. : Машиностроение , 2002. - 239 c.
  621.9
  Полетика М.Ф. Контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента - М : Машиностроение , 1969. - 150 c.
  621.9.02
  Полибин В.В. Ремонт и обслуживание радиотелевизионной аппаратуры - М. : Высш.шк. , 1991. - 303 c.
  621.396.6
  Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники : 3. Т.1. Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными - М. : Энергия , 1972. - 240 c.
  621.3.01
  Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники : 3. Т.3. Теория электромагнитного поля - М. : Энергия , 1969. - 352 c.
  621.3.01
  Поливанов П.М. Крепежные детали - М. : Машиностроение , 1967. - 247 c.
  621.88
  Поливанов П.М. Таблицы для подсчета массы деталей и материалов - 9 . - М. : Машиностроение , 1980. - 352 c.
  621.81
  Полимеры в узлах трения машин и приборов / Е.В. Зиновьев, А.Л. Левин, М.М. Бородулин и др., 1980. - 208 c.
  621.822
  Полищук Е.С. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин : учебник для вузов электротехн.спец. - К. , 1984. - 359 c.
  621.317
  Полищук М.Н. Наладка промышленных роботов автомат.линий : справ.пособие / М.Н.Полищук, Ю.Г.Васюков; под общ.ред. Л.С.Ямпольского - К. : Техніка , 1987. - 232 c.
  621.865.8
  Полищук М.Н., Васюков Ю.Г. Наладка промышленных роботов автоматических линий : справ.пособие / под общ.ред. Л.С.Ямпольского - К : Техника , 1987. - 232 c. - (Библиотека рабочего).
  621.865.8
  Поліщук Є.С. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для ВНЗ - Львів , 2008. - 617 c.
  621.317.39
  Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении - М. : Высшая школа , 1980. - 292с. c.
  621.039
  Полупроводниковая схемотехника : справочник / У.Титце, К.Шенк; пер. с нем. под ред.А.Г.Алексеенко - М. : Мир , 1982. - 512 c.
  621.382
  Полупроводниковая электроника в технике связи Т.28. : учеб. пособие / Под ред. И.Ф. Николаевского - М : Радио и связь , 1990. - 209 c.
  621.39
  Полупроводниковая электроника в технике связи : учеб. пособие / Под ред. И.Ф. Николаевского - М : Связь , 1976. - 168 c.
  621.39
  Полупроводниковые преобразователи эл. энергии в структурах электроприводов. Схемотехника и принципы управления : учеб. пособие / И.О.Синчук, А.А.Чернышов, И.И.Киба; под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : КГПУ им. М.Остроградского , 2008. - 88 c.
  621.314
  Полупроводниковые преобразователи электрической энергии в структурах электроприводов. Схемотехника и принципы управления : учеб.пособие / И.О.Синчук, А.А.Чернышев, И.И.Киба, О.В.Пасько, О.Е.Ключка, О.Е.Мельник; под ред. О.Н.Синчука. - Кременчуг : Щетбатых А.В. , 2008. - 87 c. - (Кременчугский гос.политехн.ун-т им.М.Остроградсько).
  621.314.6 : 62-83
  Полупроводниковые приборы в техние электросвязи : сб. статей / Николаевский И.Ф. - М : Связь , 1975. - 215 c.
  621.39
  Полупроводниковые приборы в технике электросвязи : учеб. пособие / Под ред. И.Ф. Николаевского - М : Связь , 1975. - 240 c.
  621.39
  Полупроводниковые приборы.Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы : справочник / под общ. ред. Н.Н.Горюнова. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1984. - 743 c.
  621.382.213
  Полупроводниковые приборы: Учеб. для вузов, по спец. "Полупроводники и диэлектрики", "Полупроводниквые и микроэлектронные приборы" / Пасынков В.В., Чиркин Л.К. - 4 . - М. : Высш. шк. , 1987. - 479 c.
  621.382.2/3(07)
  Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов по спец. "Полупроводники и диэлектрики" / Пасынков В.В. и др. - 3 . - М. : Высш. шк. , 1981. - 431 c.
  621.382.2/.3
  Пономарев В.П. Конструкторско - технологическое обеспечение качества деталей машин - М. , 1984.
  621.81
  Пономаренко Ю.Ф. Насосы и насосные станции механизированных крепей. - М. : Недра , 1983. - 183 c.
  621.65 : 622.28
  Пономаренко Ю.Ф. Насосы и насосные станции механизированных крепей - М : 'Недра' , 1983. - 183 c.
  621.65
  Попилов Л.Я. Справочник по электрическим и уллтразвуковым методам обработки материалов - 2 . - Л. : Машиностроение , 1971. - 544 c.
  621.9.047(083)
  Попилов Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов - 2 . - М. : Машиностроение , 1982. - 399 c.
  621.9.047
  Попов В.П. Основы теории цепей: Учеб. для вузов спец. "Радиотехника" - М. : Высш. шк. , 1985. - 496 c.
  621.3.01
  Попов В.С. Теоретическая электротехника: учеб. для электротехн. спец. средспец. учеб. заведений - 3 ., 1990. - 542, 111 c.
  621.3.01
  Попов В.С. Теоретическая электротехника: Учеб. для техникумов - М. : Энергия , 1971. - 608 c.
  621.301.1
  Попов Г.П. Инженерная психология в радиолокации (система индикатор - оператор) / под ред. В.И.Николаева - М : Сов.радио , 1971. - 143 c.
  621.396.96 : 159.9
  Попов Г.П. Инженерная психология в радиолокации - М. : Сов. радио , 1971. - 143 c.
  621.396.96
  Попов Е.А. Основы теории листовой штамповки: Учеб. пособие для вузов по спец. "Машины и технология обр. металлов давлением" - 2 . - М. : машиностроение , 1977. - 278 c.
  621.983
  Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. - 2 . - М. , 1963.
  621.73
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы - М. : Наука , 1987. - 192 c.
  621.865.8
  Попов Е.П. Робототехника - М. , 1984.
  621.865.8
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы - М. : Наука , 1989. - 191 c.
  621.865.8
  Попов Е.П. Системы очувствления и адаптивные промышленные роботы - М. , 1985.
  621.865.8
  Попов О.В. Изготовление цельноштампованных тонкостенных деталей переменного сечегния - М. : Машиностроение , 1974. - 120 c.
  621.73
  Попов П.А. Переменение частотных преобразований в теории цепей - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 135 c.
  621.314
  Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин: Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов - М. : Высш. шк. , 1986. - 295 c.
  621.01
  Попов С.А. Алмазно-абразивная обработка металлов и твердых сплавов / С.А.Попов,Н.П.Малевский,Л.М.Терещенко - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c. - ((Библиотека технолога)).
  621.923
  Попов С.А. Алмазно-абразивная обработка металлов и твердых сплавов / С.А. Попов, Н.П. Малевский, Л.М. Терещенко. - М. : Машиностроение , 1977. - 263 c. - ((Б-ка технолога)).
  621.923
  Поповенко Н.С. Технико-экономические расчеты в машиностроении : Учеб.пособие для вузов - О : Вища школа , 1987. - 192 c.
  621.001.3
  Попык К.Г. Автомобильные и тракторные двигатели : 2. Т.2. Конструкция и расчет двигателей - М. , 1976.
  621.431
  Порошковая металлургия в СССР. История. Современное состояние. Перспективы / отв. ред. И.Н.Францевич, В.И.Трефилов. - М. : Наука , 1986. - 294 c.
  621.762
  Пособие для изучения "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей": Разд.6.Электрическое оборудование.Разд.7 Оперативно-диспечерское управление / А.С.Беленький,Б.П.Белоус,В.Д.Вынаев; под ред.К.М,Антипова - М : Энергия , 1979. - 400 c.
  621.313
  Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов:1.Учеб.пособие для электроэнерг. спец. вузов / В.М.Блок; под ред. В.М.Блок - 2-е изд.перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1990. - 382 c.
  621.311
  Пособие к решению задач по сопротивлению материалов : учеб. пособие / И.Н,Миролюбов,С.А.Енгалычев,Н.Д.Сергиевский - 2-е изд.,исправл. и доп. . - М. : Высшая школа , 1969. - 482 c.
  621.3
  Пособие по изученмю "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей": Разд.1 Орг. эксплуатации. Разд.2 Территория, произ. здания и сооружения.Разд.3 Гидротехн. сооружения и вод. хоз-во электростанций. Гидротурбинные установки : учеб. пособие / В.С.Серков,В.П.Горюнов,А.Ф.Дмитрухин - М. : Энергия , 1979. - 391 c.
  621.311
  Пособие штамповщику : учеб. пособие / под общ. ред. Л.И.Рудмана - К. : Техніка , 1982. - 264 c. - (Б-ка рабочего).
  621.983
  Поспелов Г.А. Руководство по курсовому и дипломному проектированию по холодильным и компрессорным машинам : учеб. пособие / Г.А.Поспелов,Р.Г.Биктанова,Р.М,Галиев; под общ. ред.Г.А,Поспелова - М. : Машиностроение , 1986. - 263 c.
  621.5
  Поспелов Л.И. Конструкции авиационных электрических машин / под ред. А.Ф. Федосеева - М. : Энергоиздат , 1982. - 319 c.
  621.313
  Постников И.М. Обобщенная теория и переходные процессы электрических машин : учебник - К. : Техника , 1966. - 436 c.
  621.313
  Постоянные магниты : справочник / А.Б.Альтман, Э.Е.Вертиковский,А.Н.Герберг; под ред. Пятина Ю.М. - М. : Энергия , 1971. - 376 c.
  621.318
  Потейко А.Д. Экономическая эффективность и надежность автоматических станочных линий / А.Д.Потейко,В.А.Маркелов,Е.Ф,Пеликов - К. : Техника , 1075. - 176 c.
  621.9.06-52
  Потенциал электрической энергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудн.сырья : монография / под ред. О.Н.Синчука - Кременчуг : ’’ЧП Щербатых А.В.’’ , 2015. - 296 c.
  621.31.031:669.162.12
  Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем / В.Э.Воротницкий,Ю.С,Железко,В.Н.Казанцев; под ред.В.Н.Казанцева - М. : Энкергоатомиздат , 1983. - 366 c. - ((Экономия топлива и электроэнергии)).
  621.311.1.017
  Потураев В.Н. Резиновые детали машин / В.Н.Потураев, В.И.Дырда - 2-е изд.перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 216 c.
  621.81
  Потураев В.Н. Анализ динамики механических систем на аналоговых ЭВМ : учеб. пособие / В.Н.Потураев,В.И.Белобров,Е.И.Михайличенко; под ред.В.Н.Потураева - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Выща шк. , 1989. - 151 c.
  621.01
  Потькало В.С. Холодная высадка деталей на прессах-автоматах : из опыта киевского ПО"Точэлектроприбор" / под ред. П.С.Лернера - К. : Техника , 1982. - 127 c.
  621.735
  Правила будови електроустановок.Електрообладнання спеціальних установок.ДНАОП 0.00-1.32-01.Затв.21.06.2001р.№272 - К. : Укрархбудінформ , 2001. - 117 c.
  621.31
  Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів ( за змінами та доп.) : держ.нормат.акт про охорону праці / за ред. Н.Стрілець. - К. : Основа , 1999. - 592 c.
  658.345 : 621.18
  Правила применения и испытания средств защиты , используемых в электроустановках - 7-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Правила применения и испытания средств защиты ,используемых в электроустановках - ?-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 63 c.
  621.316
  Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. - Днепропетровск : Промінь , 1972. - 167 c. - ((Госэнергонадзор)).
  621.18
  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей - 14-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 288 c. - ((Мин-во энергетики и электрофикации СССР)).
  621.311.004.24
  Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів : нормативна документація - Кременчук : ’’ПП Щербатих О.В.’’ , 2006. - 171 c.
  621.31
  Правила устройства электроустановок.(Глав.техн. управление по эксплуатации энергосистем) - 6-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 646 c.
  621.31
  Правила устройства электроустановок.Минэнерго СССР - 6-е изд.,перераб., и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 640 c.
  621.31.002.5
  Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у Європейському Союзі та в Україні : порівняльно - правове дослідження / С.В.Голікова,В.Г.Дідик,О.С.Матвійчук; за заг.ред. В.Г.Дідика. - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 146 c.
  346.7.05 : 621.6.02
  Празднов І.С. Техническое развитие машиностроения: цель, проблемы, эффективность, 1987. - 160 c.
  621."71"
  Практика проведения функционально - стоимостного анализа а электрической промышленности / под ред.М.Г.Карпунина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  621.31 : 658.011.47
  Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства" : учеб. пособие / А.Ф. Блюденов; под ред.Блюденова - М. : Высш. школа , 1989. - 224 c.
  621.31
  Практикум по методике преподавания машиностроительных дисциплин : учеб. пособие / А.М.Копейкин; под общ. ред.В.И.Никифорова - М. : Высш.школа , 1990. - 110 c.
  621.002
  Практикум по методике преподования машиностроительных дисцеплин: Учеб. пособие. по спец. "Проф. обучение и техн." / А.М. Копейкин и др. - М. , 1990. - 110 c.
  621.002
  Практикум по организации и планированию производства : учеб. пособие / К.А.Грачева; под ред. Ю.В.Скворцова, Л.А.Некрасова - М. : Высшая школа , 1990. - 223 c.
  621.002
  Практикум покурсу : учеб. пособие / Великанов К.М.; под ред. К.М. Великанова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1989. - 158 c.
  621.003
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы : Учебник для вузов по спец `Полупроводники и диэлектрики` / А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1986. - 351 c.
  621.318
  Преобразовательная техника : Учебник для вузов / В.И. Сенько, Руденко В.С. и др. - 2 . - К. , 1983.
  621.314
  Преснухин Л.Н. Микропроцессоры : В 3-х кн.. Т.Кн.3. Средства откладки, лабораторный практикум и задачник : Учеб. для втузов - Минск : Высшэйшая школа , 1987. - 287 c.
  681.325.5 681.325.5 : 621.382.044.77
  Прецинзионные опоры качения и опоры с назовой смазкой / Пинегин С.В. и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 215 c.
  621.822
  Приборостроение и автоматический контроль: Сб. статей Т.Вып.2. Лазерные устройства и их применение / редкол. : В.В. Казакевич и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 252 c.
  621.373.825
  Приборы и автоматы для контроля подшипников : справочник / Ю.Г. Городецкий, Б.И. Мухин. Э.П. Савенок и др. - М. : Машиностроение , 1973. - 256 c.
  621.822 : 681.2 /031/
  Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара : в 2 кн.. Т.1. : справочник / под ред. В.В.Клюева - М. : ’’Машиностроение’’ , 1978. - 443 c.
  621.002
  Приборы и системы для измерения вибраций, шума и удара : В 2 кн.. Т.Кн. 1. : Справочник / под ред. В.В. Клюева - М. : Машиностроение , 1978. - 448 c.
  621.002.56
  Приборы и системы для измерения вибраций, шума и удара : В 2 кн.. Т.Кн. 1. : Справочник / под ред. В.В. Клюева - М. : Машиностроение , 1978. - 448 c.
  621.002.56
  Приборы и ситемы для измерения вибрации, шума и удара : В 2-х кн.. : Справочник / под ред. В.В. Клюева - М. : Машиностроение , 1978.
  621.002
  Приводы машин : В 5ч.. Т.Ч. 1. Редукторы и мотор-редукторы. Конструкции, параметрыи основы конструирования : Учеб. пособие для вузов / под общей ред. П.Н. Учаева - К. : Вища школа , 2001. - 455 c.
  621.833
  Пригоровский Н.И. Методы о средствах определения полей деформации и напряжений : Справочник - М. : Машиностроение , 1983. - 248 c. - (ОПМ. Основы проектирования машин).
  621.01
  Придиус Б.В. Ремонт и монтаж оборудования: Альбом : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по техн. спец. - М. : Машиностроение , 1987. - 104 c.
  621.787
  Прикладная механика : Лабораторный практикум: Учеб. посбие / В.Ф. Мальцев, И.Ф. Сорока, В.И. Крупский и др. - К.: Одесса : Выща школа. Головное изд-во , 1988. - 176 c.
  621.01
  Прикладная механика : Лабораторный практикум: Учеб. посбие / В.Ф. Мальцев, И.Ф. Сорока, В.И. Крупский и др. - К.: Одесса : Выща школа. Головное изд-во , 1988. - 176 c.
  621.01
  Прикладная механика : Учеб. пособие для вузов / В.М. Осецкий, Б.Г. Горбачев, Г.А. Добровольский и др.; под общ. ред В.М. Осецкого - 2-е перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 488 c.
  621.01
  Прикладная механика и процессы управления : Сб. статей / редкол. : Е.Г. Голоскоков и др. - Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те , 1979. - 21 c. - (Вестн. Харьк. политехнич. ин-та).
  621.01
  Прикладная электрохимия : учебник для вузов / Р.И. Агладзе, Н.Т.Гофман, Н.Т.Кудрявцев и др.; под ред. Н.Т. Кудрявцева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Химия , 1975. - 552 c.
  621.35(075.8)
  Прикладні аспекти механіки та матеріалознавства в новітніх технологіях : Монографія / Відповід. за вип.д.т.н.,проф.В.В. Драгобецький , ред. М.С. Моісеєнко - Кременчук : Точка , 2012. - 141 c.
  621.01            34.41-516
  Применение вычислительной техники для комплексного анализа режимов электротехнических систем : Сб. науч. трудов - К. : Наук. думка , 1985. - 159 c. - (Ин-т электродинамики).
  621.311
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1987. - 384 c.
  621.382.049.77: 681.3
  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник / под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн.1. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 432 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем. Практическое руководство : В 2-х кн.. Т.Кн. 2. : Пер. с англ. / под ред. А. Уильямса - М. : Мир , 1987. - 413 c.
  621.382.049.77
  Применение интегральных схем: Практическое руководство : 2. / Ред. Уильямс А. - М. : Мир , 1987.
  621.382.049.77
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Применение микропроцессорных средств передачи информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высшая школа , 1987. - 256 c.
  681.325: 621.382.049.77: 621.391.3
  Применение промышленных роботов / Г.Н. Рапопорт, Ю.В. Солин - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.865.8.004.14
  Применение ультразвука в промышленности / Г.С. Ангелов, И.Н. Ермолов, А.И. Марков и др.; под общ. ред. А.И. Маркова - М. : Машиностроение - София, Техника , 1975. - 240 c.
  621.03: 534
  Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов, Б.С. Падун; под ред. С.П. Мированов - М. : Машиностроение , 1981. - 287 c. - (Б-ка технолога).
  621.002: 658.512.4.001.56: 681.3
  Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства : учеб. пособие / Митрофанов С.П., Гульнов Ю.А., Куликов Д.Д. и др. - М : Машиностроение , 1981. - 285 c.
  621.3-523.8
  Приспособление агрегатных станков / Плашей Г.И. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 192 c.
  621.9.06-229
  Приспособление агрегатных станков / Плашей Г.И. и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 192 c.
  621.9.06-229
  Приспособления для алмазной заточки режущего инструмента / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев, Я.А. Кункин, В.С. Мендельсон - К. : Техніка , 1977. - 107 c.
  621.923.6
  Приспособления для механической обработки и сборки. Приспособления специальные Т.Разд.2.вып.1. ОМТРМ - 3466-002-63 - М. : ЦИНИТИАМ , 1963. - 366 c. - (Гос. комитет по автоматизации и машиностроению при).
  621.9.06
  Приспособления для механической обработки и сборки. Приспособления универсальные Т.Разд.2. Вып.1. СМТРМ 3466-001-63 : Гос. комитет по автоматизации и машиностроению при - 188 c.
  621.9.06
  Приспособления и инструменты для станочных работ - Л. : Лениздат , 1976. - 223 c. - (Новаторы Ленинграда предлагают).
  621.9.06-229
  Приспособления и инструменты для станочных работ - Л. : Лениздат , 1976. - 223 c. - (Новаторы Ленинграда предлагают).
  621.9.06-229
  приспособления и инструменты для фрезерных работ / Семинский В.К., Романченко С.С. - К. : Техніка , 1984. - 88 c.
  621.914
  Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом : Монографія / В.О. Поджаренко, П.І. Кулаков, В.Ю. Кучерук, О.П. Войтович. А.В. Поджаренко - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 153 c.
  621.313
  Приходько В.И. Комплексная механизация и автоматизация производства сварных конструкций в вагоностроении : учеб. пособие / под ред. Б.Г. Цыгана - Полтава : НТП `Критерий` , 1999. - 427 c.
  621.791+625.45/46
  Прищепа М.М. Мікроелектроніка : У 3-х ч.. Т.Ч. 1. Елементи мікроелектроніки : Навч. посібник для вузів за спец. `Електронні апарати` / за ред. М.М. Прищепи - К. : Вища школа , 2004. - 431 c.
  621.38.049.77
  Прищепа М.М. Мікреелектроніка. Елементи мікросхем: Збірник задач : Навч. посібник для ВНЗ за напрямом `Електронні апарати` / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк - К. : Вища школа , 2005. - 167 c.
  621.382.049.77
  Проблемы машиностроения : респуб.межведомствен.сб.науч.трудов. Вып.23 - К. : Наукова думка , 1985. - 105 c.
  621
  Проблемы машиностроения : респуб.межведомствен.сб.науч.трудов. Вып.24 - К. : Наукова думка , 1985. - 112 c.
  621
  Проблемы машиностроения : респуб.межведомствен.сб.науч.трудов. Вып.26 - К. : Наукова думка , 1986. - 111 c.
  621
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.6 - К. : Техника , 1974. - 182 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.89
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.7 - К. : Техника , 1975. - 168 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.890
  Проблемы трения изнашивания : респуб.межведом.научно-техн.сборник. Вып.8 - К. : Техника , 1975. - 160 c. - (МВиССО УССР).
  539:621.890
  Программное управление станками : учебник для втузов по спец.`Автоматизация и комплекс.механизация машиностроения` / В.Л.Сосонкин, О.П.Михайлов, Ю.А.Павлов и др.; под ред.В.Л.Сосонкина - М. : Машиностроение , 1981. - 398 c.
  621.9.06-529
  Программное управление станками и промышленными роботами : учебник для СПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - 2-е изд., стер. . - М. , 1989. - 272 c.
  621.9.06-529 + 621.865.8-529
  Программное управление станками и промышленными роботами : учеб.для сред.ПТУ / В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др. - М. : Высш.шк. , 1986. - 287 c. - (Проф.-техн.образование).
  621.9.06-529+621.865.8-529
  Прогрессивное оборудование и средства автоматизации в технологических процессах ковки и объемной штамповки : учеб.пособик для ПТУ / А.А.Петров и др. - М. : Высш.шк. , 1989. - 68 c. - (Интенсификация кузнеч.-штамповоч.пр-ва; 2).
  621.73
  Прогрессивные методы изготовления технологической оснаски и инструмента / Пономаренко Л.И., Растворцев М.В. - 62 c.
  621.9.02
  Прогрессивные методы химико-термической обработки / Г.Н.Дубинин, Л.Г.Ворошнин, И.И.Барам и др.; под ред.Г.Н.Дубинина и Я.Д.Когана - М. : Машиностроение , 1979. - 184 c.
  621.785
  Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / В.И.Баранчиков и др.; под общ.В.И.Баранчикова - М. : Машиностроение , 1990. - 399 c.
  621.9.02
  Прогрессивные технологические процессы ковки и объемной штамповки : учеб.пособие для ПТУ / А.П.Петров и др. - М. : Высш.шк. , 1989. - 105 c. - (Интенсификация кузнечно-штамповочного пр-ва; Вып.1).
  621.73.043
  Прогрессивные технологические процессы холодной штамповки / Ф.В.Гречников, А.М.Дмитриев, Кухарь и др.; под общ.ред.А.Г.Овчинникова - М. : Машиностроение , 1985. - 184 c.
  621.983
  Проектирование автоматизированных комплексов производства радиоэлектронной аппаратуры / В.Е.Бочаров, С.А.Клейменов, А.И.Павленко, С.Н.Рябов; под ред.В.П.Демина. - М. : Радио и связь , 1985. - 231 c.
  658.52.011.56:621.396.6
  Проектирование и разработка промышленных роботов / С.С.Аншин, А.В.Бабич, А.Г.Баранов и др.; под ред.П.Н.Белянина, Я.А.Шифрина - М. : Машиностроение , 1989. - 270 c. - (АМ и РС: Автомат.манипуляторы и робототехн.системы).
  621.865.8
  Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем : учеб. пособие / Под ред. Ю.М. Казаринова - М : Высшая школа , 1985. - 319 c.
  621.396.5
  Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов / Норицын И.А. и др. - Москва : Высшая школа , 1977. - 423 c.
  621.73
  Проектирование линий электропередачи сверхвысокого напряжения / Г.Н.Александров, В.В.Ершевич, С.В.Крылов и др.; под ред.Г.Н.Александрова и Л.Л.Пересона - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 368 c.
  621.315.1027.89
  Проектирование машиностроительных заводов : в 6-ти т. : справочник / З.И.Соловей, С.Л.Белозерский, Л.А.Вишневецкий и др.; под ред.З.И.Соловья - М. : Машиностроение , 1975. - 226 c.
  621.658.2.001.2
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. Т.2. Проектирование литейных цехов и заводов : справочник / Ф.Х.Авербух, В.Е.Белогорский, В.В.Кнорре и др.; под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение , 1974. - 294 c.
  658.512:2:621.006
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов : в 6-ти т. Т.3. Проектирование цехов обработки металлов давлением и сварочного производства : справочник / А.М.Мансуров, Я.Я.Голомб и др.; ред.А.М.Мансуров - М. : Машиностроение , 1974. - 342 c.
  658.512:621.006
  Проектирование машиностроительных заводов и цехов. : в 6-ти т.. Т.1. Организация и методика проектирования : Справочник / В.И.Айзенберг, М.В.Зельдис и др.; под общ.ред.Е.С.Ямпольского - М. : Машиностроение , 1974. - 296 c.
  658.512:621.006
  Проектирование металлорежущих инструментов : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология машиностроения, металлореж. станки и инструменты" / Семенченко И.И. и др. - М. : Машгиз , 1963. - 952 c.
  621.9.02
  Проектирование металлорежущих инструментов : Учебное пособие для студентови вузов по спец. "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Семенченко И.И. и др. - М. : Машгиз , 1962. - 952 c.
  621.9.02
  Проектирование механических передач : учеб.справ.пособие по курсовому проектированию механических передач / С.А.Чернавский, Г.А.Снесарев, Б.С.Козинцов и др.; ред.С.А.Чернавский - 5-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 558 c.
  621.83
  Проектирование механических передач : учеб.-справ.пособие по курсовому проектированию мех.передач: для немашиностроит.спец.вузов / С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, В.А.Киселев и др. - 4-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1976. - 608 c.
  621.83
  Проектирование механических передач : учеб.-справ.пособие по курс.проектированию мех.передач для немашиностр.спец.вузов / С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, В.А.Киселев и др. - 2-е изд., перераб. . - М. : Машгиз , 1963. - 799 c.
  621.83.001.13
  Проектирование СБИС : пер.с яп.Г.Б.Звороно / М.Ватанабэ, К.Асада, К.Кани, Т.Оцуки; под ред.Л.В.Поспелова - М. : Мир , 1988. - 299 c.
  621.382.049.771.14.001.63
  Проектирование технологии : учебник для машиностроит.вузов / И.М.Баранчукова, А.А.Гусев, Ю.Б.Крамаренко и др.; под общ.ред.Ю.М.Соломенцева - М. : Машиностроение , 1990. - 416 c.
  621.002
  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении : учеб.пособие / под ред.В.В.Бабука - Минск : Выш.шк. , 1987. - 255 c.
  621.7002+621.9002:658.512.011.56
  Проектирование топливной аппаратуры быстроходных дизелей : учеб.пособие / Р.В.Казачков - Харьков , 1972. - 92 c. - (политехнический ин-т им.В.И.Ленина. Кафедра двигат).
  621.436
  Проектирование электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.`Электр.аппараты` / Г.Н.Александров. В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; под общ.ред.Г.Н.Александрова - Л. : Энергоатомиздат , 1985. - 448 c.
  621.311/316.002.5.001.6
  Проектирование электрических машин : учеб.для вузов / И.П.Копылов, Б.К.Клоков, В.П.Морозкин, Б.Ф.Токарев; под ред.И.П.Копылова. - 3-е изд., испр.и доп . - М. : Высш.шк. , 2002. - 757 c.
  621.313
  Проектирование электрических машин : учеб.пособие для вузов / И.П.Копылов, Ф.А.Горянинов, Б.К.Клоков и др.; под ред. И.П.Копылова. - М. : Энергия , 1980. - 495 c.
  621.313.001.63
  Проектування пропульсивної установки суден з прямою передачею потужності на гвинт : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.П.Шостак, В.І.Гершанік, В.П.Кот,М.С.Бондарчук; за ред. В.П.Шостака. - Миколаїв : УДМТУ , 2003. - 499 c.
  629.5-8 : 621.43
  Прозоров Л.В. Прессование стали и тугоплавких сплавов - Изд.2-е, перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 244 c.
  621.77
  Производство зубчатых колес : справочник / Н.С.Калашников и др.; под общ.ред.Б.А.Тпйца - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 463 c.
  621.833
  Производство зубчатых колес : справочник / С.Н.Калашников. Г.И.Коган, И.А.Копф и др.; под ред.д-ра техн.наук проф.Б.А.Тайца - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1975. - 708 c.
  621.833.022/031/
  Производство крупных машин. Вып.20. Сварка стальных конструкций. : сборник статей / под ред.А.И.Волконского, С.Е.Полякова - М. : Машиностроение , 1971. - 160 c. - (НИИтяжмаш Урал.машзавода).
  621.79
  Производство крупных машин.Технология механической обработки и сборки : сборник статей / под ред.В.М.Браславского - М. : Машиностроение , 1975. - 247 с. c. - ((Труды НИИтяжмаша.Уралмашзавод.Вып.XXV)).
  621.9
  Производство метизов / Х.С.Шахпазов, И.Н.Недовизий, В.И.Ориничев и др. - М. : Металлургия , 1977. - 391 c.
  621.77.016
  Прокатка малопластичных металлов с многосторонним обжатием : учеб.пособие для вузов по спец.`Обработка металлов давлением` и `Оборудование и технология обработки металлов давлением` / Л.А.Барков, В.Н.Выдрин, В.В.Пастухов, В.Н.Чернышев - Челябинск : Металлургия , 1988. - 304 c.
  621.771
  Прокатка специальных профилей сложной формы / В.Д.Есипов, Б.М.Илюкович, Ю.С.Чернобривенко, И.Н.Кареев. - К. : Техника , 1985. - 192 c.
  621.771
  Прокопенко В.А., Федотов А.И. Многооперационные станки / под общ.ред.А.И.Федотова - Л. : Машиностроение. Ленингр.отд-ние , 1989. - 78 c. - (БФ: Б-чка фрезеровщика; Вып.10).
  621.9.06-114
  Промышленная робототехника / Л.С.Ямпольский, В.А.Яхимович, Е.Г.Вайсман и др.; под ред.Л.С.Ямпольского - К. : Техника , 1984. - 263 c.
  621.865.8
  Промышленная электроника : учеб. для энерг.спец.вузов / Г.Н Горбачев ,Е.Е Чаплыгин - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 320 c.
  621.382.2.3
  Промышленное применение лазеров / под ред.Г.Кебнера - М. : Машиностроение , 1988. - 279 c.
  621.373
  Промышленное применение токов высокой частоты - Л. : Машиностроение , 1969. - 320 c. - (Труды ВНИИИ ТВ 4. Вып.10).
  621.3
  Промышленные роботы в машиностроении: Альбом схем и чертежей : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / под ред.Ю.М.Соломенцева - М. : Машиностроение , 1987. - 140 c.
  621.8 65.8:621.002
  Промышленные роботы для миниатюрных изделий / Р.Ю.Бансявичюс, А.А.Иванов, Н.И.Камышный и др.; под ред.В.Ф.Шаньгина - М. : Машиностроение , 1985. - 263 c. - (АМ ИРС. Автомат.манипуляторы и робототехн.системы).
  621.865.8
  Промышленные роботы. Конструирование, управление, эксплуатация : учеб.пособие для втузов / В.И.Костюк, А.П.Гавриш, Л.С.Ямпольский, А.Г.Карлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 359 c.
  621.865.8
  Промышленные роботы: Внедрение и эффективность : пер.с яп.А.И.Логинова / под ред.Е.П.Повова - М. : Мир , 1987. - 384 c.
  621.865.8
  Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы : учебник для втузов по спец.`Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты` / А.С.Проников, Н.И.Камышный, Л.И.Волчкевич и др.; под ред.А.С.Проникова - М. : Машиностроение , 1981. - 480 c.
  621.9.06
  Проников А.С. Надежность машин - М. : Машиностроение , 1978. - 591 c. - (Межиздательская серия `Надежность и качество`).
  621-19
  Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков - М. : Машиностроение , 1985. - 288 c.
  621.0.06
  Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., перераб. . - М. : Высшая школа , 1967. - 431 c.
  621.9.06
  Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков : учеб.пособие для студентов машиностроит.вузов и фак-тов - М. : Высш.школа , 1962. - 422 c.
  621.9.06
  Пронкин Н.Ф. Протягивание труднообрабатываемых материалов - М. : Машиностроение , 1978. - 119 c.
  621.919
  Протяжки для обработки отверстий / Д.К.Маргулис, М.М.Тверской, В.Н.Ашихмин и др. - М. : Машиностроение , 1986. - 230 c. - (Б-ка инструментальщика: БИ).
  621.919
  Профилирование кулачков по кривым конического сечения / Л.Н. Решетов и Е.И. Торопыгин - М. : Машиностроение , 1966. - 151 c.
  621.83
  Прямозубые конические передачи : Справочник / И.А.Болотовский, Б.И.Гурьев, В.Э.Смирнов, Б.И.Шендерей - М. : Машиностроение , 1981. - 105 c.
  621.833
  Прянишников В.А. Электроника : Курс лекций : Учебник для высш. и сред.учеб.заведений - 2-е изд.,испр. и доп. . - СПб : КОРОНА принт , 2000. - 415 c.
  621.38
  Прянишников В.А. и др. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах : Практ. пособие / В.А.Прянишников, Е.А.Петров, Ю.М.Осипов; под ред. В.А.прянишникова - СПб : КОРОНА принт , 2001. - 334 c.
  621.3
  Птицын Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки : Справочное пособие - 2-е изд.,перераб и доп. . - М.,-Л. : Машгиз , 1957. - 448 c.
  621.914
  Пуговкин А.У. Рециркуляционные пламенные передачи в машиностроении - 3-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1987. - 158 c.
  621.783.2
  Пузанов В.И., Петров Г.П. Макеты в художественном конструировании - М. : Машиностроение , 1984. - 128 c.
  621.001.6
  Пузыня К.Ф., Запасник А.С. Экономическая эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в машиностроении - Л. : Машиностроение , 1978. - 303 c.
  621.004.15
  Пусковые системы нерегулируемых электроприводов : монография / А.П.Черный, А.И.Гладырь, Ю.Г.Осадчук, И.Р.Курбанов, А.Н.Вошун. - Кременчуг : Щербатых О.В. , 2006. - 277 c.
  62-83 : 621.313.3.01
  Пуха О.І. Використання імпортного і проектування експортного електрообладнання : навч.посібник для електротехн.спец.вищ.навч.закл. - К. : ІСДО , 1996. - 154 c. - (Ін-т системних досліджень осівти).
  621.3.002.5
  Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах : Справочник - М. : Радио и связь , 1990. - 303 c.
  621.382.049.77
  Пучков Н.Ф. Техническое перевооружение машиностроительного производства / Н.Ф.Пучков - К. : Техника , 1977. - 96 c.
  621.002
  Пуш В.Э. конструирование металлорежущих станков / В.Э.Пуш - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  621.9.06.001.2
  Пуш В.Э. конструирование металлорежущих станков / В.Э.Пуш - М. : Машиностроение , 1977. - 392 c.
  621.9.06.001.2
  Пуш В.Э. и др. Автоматические станочные системы / В.Э.Пуш, Р.Пигерт, В.Л. Сосонкин; под ред. В.Э.Пуша - М. : Машиностроение , 1982. - 319 c.
  621.9.06-52 : 658.527
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов - М. : Энергия , 1968. - 256 c.
  621.3
  Пчелкин Ю.М. Камеры сгорания газотурбинных двигателей : Учебник для вузов по спец. "Турбостроение" - М. : Машиностроение , 1984. - 280 c.
  621.452
  Пюшнер Г. Нагрев энергией сверхвысоких частот / пер. с анг. - М. : Энергия , 1968. - 312 c.
  621.37
  Р. Фелпс 750 Практических электронных схем : Справ. руководство - М. : Мир , 1986. - 584 c.
  621.38
  Рабинович Э.А. Сборник задач и упражнений по общей электротехнике : Учеб. пособие для техникумов - 2-е изд., исправ. . - М. : Энергия , 1978. - 304 c.
  621.3
  Рабинович Э.А. Сборник задач и упражнений по общей электротехнике : Учеб. пособие для техникумов - М. : Энергия , 1972. - 312 c.
  621.3
  Рабкин Д.М. и др. Сварка разнородных металлов / Рабкин Д.М., Рябов В.Р., Гуревич С.М. - К. : Техника , 1975. - 206 c.
  621.791
  Рабкин Д.М. и др. Сварка разнородных металлов / Рабкин Д.М., Рябов В.Р., Гуревич С.М. - К. : Техника , 1975. - 206 c.
  621.791
  Радин В.И. и др. Электрические машины : Асинхрон. машины : Учеб. для электромех.спец. вузов / В.И.Радин, Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович - М. : Высш.шк. , !988. - 328 c.
  621.373
  Радин В.И. и др. Электрические машины : Асинхрон. машины : Учеб. для электромех.спец. вузов / В.И.Радин, Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович - М. : Высш.шк. , !988. - 328 c.
  621.373
  Радин Ю.А., Суслов П.Г. Безызностность деталей машин при трении - Л. : Машиностроение , 1989. - 229 c.
  621.81-192 : 531.43/46
  Радиоактивные индикаторы в химии. : Учеб. пособие для ун-ов / В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, И.О.Богатырев и др. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , !975. - 327 c.
  54-43 : 621.039.85
  Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результата : Учеб. пособие для ун-ов / В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, И.О.Богатырев и др. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , !977. - 280 c.
  54-43 : 621.039.85
  Радиоежегодник - 89 : учеб. пособие / Под ред. А.В. Гороховский - М : ДОСААФ , 1989. - 192 c.
  621.37
  Радиоежегодник 88 / сост. А.В.Гороховский - М. : ДОСААФ , 1988. - 158 c.
  621.396
  Радиопередающие устройства : Учебник для техникумов / М.С.Шумилин, О.В.Головин, В.П.Севальнев, Э.А.Шевцов - М. : Высш.шк. , 1981. - 293 c.
  621.396
  Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет / под ред. Р.А. Валитова и И.А. Попова - М : Советское радио , 1973. - 458 c.
  621.396
  Радіотехніка : Енциклопедичний навч. довідник : Навч. посібник для радіотехн. спец. вузів / за ред.Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди - К. : Вища шк. , 1999. - 838 c.
  621.37
  Радумская И.Л. Люди и роботы - М. : Сов.Россия , 1986. - 271 c.
  621.965.8
  Радченко Л.А. Управление автоматизированным электроприводом.Пособие по лабораторным работам Т.Ч.1. : Учеб. пособие для вузов - К. : Гостехиздат УССР , 1963. - 339 c.
  621.34 : 62-523
  Размерная настройка элементов технологических систем в машиностроении / А.М.Дальский, М.И.Лещенко, Г.Д.Василюк, В.Е.Лоев. - К. : Тэхника , 1991. - 173 c.
  621.9
  Размерный анализ конструкций: Справочник / С.Г. Бондаренко, О.Н. Чередников, В.П. Губин, Т.М. Игнатцев - К. : Тэхника , 1989. - 150 c.
  621.002
  Размерный анализ технологических процесов обработки - Л. : Машиностроение , 1987. - 141 c.
  621.002
  Размерный анализ технологических процессов / В.В.Матвеев, М.М. Тверской, Ф.И. Бойков и др - М. : Машиностроние , 1982. - 263 c.
  621.002:658.512
  Разработка и оформление конструкторской документации РЭА / Э.Т. Романышева и др. - 2 . - М. : Радио и связь , 1989. - 448 c.
  621.396
  Райко М.В. Смазка зубчастых передач - К. : Техніка , 1970. - 196 c.
  621.83            6П5.5+6П5.3
  Райков И.Я. Испытания двигателей внутренего сгорания : Учебник для вузов - М. - 320 c.
  621.43:629.113./114
  Райков И.Я. Конструкции автомобильных и тракторных двигателей : учебник для вузов / И.Я. Райков, Г.Н. Рытвинский. - М. : Высш.шк. , 1986. - 352 c.
  621.431.73
  Райцельский Л.А. Рациональные замены в электроустановках до 1000 в - М. : Энергия , 1972. - 112 c.
  621.3.027.4
  Ракошиц Г.С. Электроимпульская штамповка : Учеб. пособие для ПТУ - 2 . - М. : Высш. шк. , 1990. - 190,111 c.
  621.983.044
  Раскатов В.М. Краткий справочник по машиностроительным материалам / В.М. Раскатова - М. : Машкиг , 1963.
  621
  Раскатов В.М. Машиностроительные материалы : Краткий справочник - 3 . - М. , 1980. - 511 c.
  621.002.3
  Раскинд В.Л. Справочник молодого кузнеца - штамповника - 2 . - М. : Высш. шк. , 1985. - 256 c.
  621.73
  Распыливание жидкостей / Ю.Ф. Дитяткин, Л.А. Клячко, Б.В. новиков, В.И. Ягодкин - 2 . - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.43 - 42 - 437
  Расчет вспомогательных систем двигателей внутренего сгорания : Учеб. пособие - Новочеркаск : Новочеркас. политехнический ин - тим С. Орджоникид , 1977. - 79 c.
  621.43.03
  Расчет деталей машин на ЭВМ : Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / под ред. Д. Н. Решетова, 1985. - 368 c.
  621.81
  Расчет и выбор подшипников качения : Справочник - М. : Машиностроение , 1974. - 56 c.
  621.822.6
  Расчет и конструирование автомобильных и тракторных двигателей : Учеб. пособие для вузов по спец. "Двигатели внутренего сгорания" / Б.Е. Жалезко, В.М. Адамов, И.К. Русецкий, Г.Я. якубенко - Минск : Вышэйш. шк. , 1987. - 247 c.
  621.431
  Расчет и конструирование автомобильных и тракторных двигателей (дипломное проектирование) : Учеб.пособие для вузов / Б.Е.Железко,В.М.Адамов,И.К.Русецкий,Г.Я.Якубенко - Минск : Вышэйшая школа , 1987. - 247 c.
  621.431            39.35я73
  Расчет и конструирование гусеничных машин : учебник для вузов / под ред. Н.А.Носова - Л. : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 560 c.
  621.1
  Расчет и конструирование механизмов и деталей приборов / Ф.Л. Литвин - Л. : Машиностроение , 1975. - 200 c.
  621.81
  Расчет и конструирование микросхем : Учеб пособие по спец. "Диэлектрики и полупроводники", "Электрон, приборы", "Пром.электрон" / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев, Г.И. Богдан, В.С. Рогоза - К. : Вища школа , 1983. - 279 c.
  621.382.049.77.001.66
  Расчет и проектирование деталей машин : Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / К.П. Жуков, А.К. Кузнецова, С.И. Масленникова и др.; под ред. Г. Б. Столбина - М. : Высш. шк. , 1978. - 247 c.
  621.81
  Расчет нагревательных и термических печей : Справочник / С.В. Василькова, М.М. Генкина, В.Л. Гусовский и др. - М. : Металлургия , 1983.
  621.783
  Расчет опорных подшипников скольжения / Е.И. Квитницкий, Н.Ф. Кирчак, Ю.Д. Полтавский, А.Ф.Савин. - М. : Машиностроение , 1979. - 70 c.
  621.822.5
  Расчет радиоприемников / Н.В. Бобров, Г.В. Максимов, В.И. Мичурин и др. - М. : Воинздат , 1971. - 496 c.
  621.396.62
  Расчет электрических цепей и электромагнитных полей ЭВМ / М.Г. Александрова, А.Н. Белянин, В. Брюкнер и др.; под ред. Л.В.Данилова, Е.С.Филиппова. - М. : Радио и связь , 1983. - 344 c.
  621.3.011 : 004.382.7
  Расчет электронных схем. Примеры и задачи : Учеб. пособие для вузов / Г.И. Изъюрова, Г.В. Королев, В.А. Терехов и др. - М. : Высш. шк. , 1987. - 335 c.
  621.38
  Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин : Учеб. пособие для тех. вузов / І.Ф. Иванченко, В.С. Бондарев, Н.П. Колосник, В.Я. Барабанов - 2 . - К. : Вища школа , 1978. - 574 c.
  621.873
  Расчеты крановых механизмов и деталей подъемно - транспортных машин - 2 . - М. : Машгиз , 1959. - 494 c.
  621.86
  Расчеты на прочность : Сб. статей - М. : Машиностроение , 1985. - 296 c.
  621
  Расчеты экономической еффективности новой техники : Справочник / К.М. Великанова - Л. : Машиностроение , 1975. - 432 c.
  658.53:621.003.1/031/
  Ратмиров В.А. Основы программного управления станками - М. : Машиностроение , 1978. - 240 c.
  621.906 - 529.001.32
  Ратмиров В.А. Управление станками гибкихтпроизводственных систем, 1987. - 271 c.
  621.9.06 - 52
  Раузин Я.Р. Термическая обработка хромистой стали /для подшипников и инструментов/. - 4 . - М. : Машиностроение , 1978. - 277 c.
  621.78
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.1. / Л.В. Шабанова, Е.К. Масловского - М. : Мир , 1988. - 311 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем : 2. Т.2. - М. : Мир , 1988. - 284 c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Регулируемые асинхронные двигатели : Сб. науч. тр. - К. : Наук. думка , 1986. - 163 c.
  621.313.33
  Ред Є.Т схемотехника радиоприемников : Практ. пособие - М. : Мир , 1989. - 150 c.
  621.396.62.001.66
  Редукторы энергетических машин : справочник / Б.А. Балашов, Р.Р. Гальпер, Л.М. Гаркави и др.; под ред. Ю.А.Державца. - Л. : Машиностроение , 1985. - 232 c.
  621.83
  Режимы резания металлов : Справочник / Ю.В. Барановский, Л.А. Брахман, Ц.З. Бродский и др. - 3 . - М. : Машиностроение , 1972. - 408 c.
  621.91.04(031)
  Режимы резания труднообрабатываемых материалов : Справочник - 2 . - М. : машиностроение , 1986. - 240 c.
  621.9.014
  Режимы резания труднообрабатываемых материалов : Справочник / Я.Л. Гуревич, М.В. Горохов, В.И. Захаров и др. - М. : Машиностроение , 1976. - 176 c.
  621.91
  режущие инструменты, оснащенные сверхтвердыми и керамическими материалами, и их применение : Справочник / В.П. Жель и др. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.9.025
  Режущий инструмент. Лаб. практикум : Учеб. пособие для вузов по спец. "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Н.Н. Щегольков, Г.Н. Сахаров, О.Б. Арбузов и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 168 c.
  621.9.02
  Режущий инструмент. Сверла и центровочный инструмент : Сборник ГОСТов - М. : Изд - во стандартов , 1974. - 164 c.
  621.97.002
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1991. - 144 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1991. - 134 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1990. - 135 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Основа , 1966. - 136 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1987. - 128 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1987. - 128 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1986. - 137 c.
  621.91
  Резание и инструмент - Х. : Вища школа , 1986. - 145 c.
  621.91
  Резание металлов : учебник для вузов / Г.И.Грановский, П.П.Грудов, В.А.Кривоухов и др.; под ред.В.А.Кривоухова. - М. : Машгиз , 1954. - 472 c.
  621.9
  Резание труднообрабатываемых материаллов / Петруха П.Г. - М. : Машиностроение , 1972. - 175 c.
  621.9
  Резание: технология, оснастка, инструмент / М.А. Прялин, В.М. Кульчев и др. - Днепропетривск : Проминь , 1985. - 183 c.
  621.91
  Резисторы: справочник / В.М. Терехов - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.316
  Резисторы: справочник / Ю.Н. Андреев - М. : Энергоиздат , 1981. - 352 c.
  621.316.8
  Резников А.Н. Абразивная и алмазная обработка материалов - М. : Машиностроение , 1977. - 391 c.
  621.922
  Резников А.Н. Обработка металлов резанием с плазменным нагревом - М. , 1986. - 391 c.
  621.9.04
  Резников А.Н. Тепловые процессы в технологических системах - М. : Машиностроение , 1990. - 287 c.
  621.9.016
  Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов - М. : Машиностроение , 1981. - 279 c.
  621.9
  Резников Н.И. Обработка резанием жаровпрочных высокопрочных и титановых сплавов - М. , 1972.
  621.91
  Ремонт дизельних двигунів / Л.С. Єрмолов - К. : Урожай , 1991. - 244 c.
  621.436
  Ренне В.Т. Электрические конденсаторы - 3 . - Л. : Энергия , 1969. - 592 c.
  621.319
  Ресурсозберігаючи технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : : зб.наук.праць.- - Луганськ : : Вид-во СНУ ім. В.Даля , , 2005. - 274 c.
  621.7 : 502.174
  Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля , 2005. - 274 c.
  621.7
  Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні - Луганськ : Вид-во СУДУ , 2000. - 289 c.
  621.7
  Решетов Д. Н. Детали машин : Учеб. пособие для вузов - 4-е изд., перераб. и доп. . - М : Машиностроение , 1989. - 496 c.
  621.81
  Решетов Д.Н. Детали машин - 4 . - М. , 1979.
  621.81
  Решетов Д.Н. Детали машин - 4 . - М. , 1979.
  621.81
  Решетов Д.Н. Детали машин - 3 . - М. : Машиностроение , 1974. - 655 c.
  621.81
  Решетов Д.Н. Машины и с тенды для испытания деталей - М. , 1979.
  621.81.001
  Решетов Д.Н. Подъемно-транспортные машины - 2 . - М. : Машиностроение , 1987. - 122 c.
  621.86
  Решетов Д.Н. Работоспособность и надежность деталей машин - М. : Высшая школа , 1974. - 206 c.
  621.81
  Решетов Д.Н. Сборник научно-методических статей по деталям машин - 2 . - М. , 1978.
  621.81
  Решетов Д.Н. Детали машин : учеб. пособие - 3-е . - М : Машиностроение , 1975. - 654 c.
  621.81
  Решетов Л.Н. Конструирование рациональных механизмов - 2 . - М. : Машиностроение , 1972. - 256 c.
  621.001
  Решетов Л.Н. Самоустанавливающиеся механизмы - 2 . - М. : Машиностроение , 1985. - 272 c.
  621.01
  Решетов Л.Н. Самоустанавливающиеся механизмы - М. : Машиностроение , 1979. - 334 c.
  621.01
  Решетов Л.Н. Самоустанавливающиеся механихмы : справочник - М. : ’’Машиностроение’’ , 1979. - 334 c.
  621.83
  Решиков В.Ф. Трение и износ тяжелонагруженых передач - М. : Машиностроение , 1975. - 232 c.
  621.891
  Ржевкин К.С. Физические принципы действия полупроводниковых приборов - М : Изд-во МГУ , 1986. - 256 c.
  621.382
  Рипс С.М. Основы термодинамики и теплотехники - М. : Высш. шк. , 1968. - 344 c.
  621.1.016.7
  Роботизация сборочных процессов - М. : Наука , 1986. - 255 c.
  621.865.8
  Роботизация сварочного производства / В.А.Тимченко, А.А.Сухомлин - К. : Техника , 1988. - 175 c.
  621.791
  Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении / Ю.М. Соломенцев - М. : Машиностроение , 1989. - 189 c.
  621.865.8
  Роботизированые производственные комплексы / Ю.Г. Козырев - М. : Машиностроение , 1987. - 271 c.
  621.865.8
  Робототехника / Ю.Д. Андрианов, Э.П. Бобриков, В.Н. Гончаренко и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 288 c.
  621.865.8
  Робототехника и гибкие автоматизированные производ : 9. Т.1. Системные принципы создания гибких автоматизированных производств / И.М. Макаров - М. : Высш. шк. , 1986. - 175 c.
  621.865.8
  Робототехнолологические комплексы для листовой штамповки мелких деталей / Семенов Е.И., Кравченко Н.Ф. - М. : Машиностроение , 1989. - 287 c.
  621.865.8
  Робочий процесс высокооборотных двигателей малой мощности / Семенов Б.Н. и др. - Л. : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621. 436.2/3
  Родин П.Р. Металлорежущие инструменты - 3 . - К. : Вища школа , 1986. - 456 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Металлорежущие инструменты - 2 . - К. : Вища школа , 1979. - 431 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Металлорежущие инструменты - К. : Вища школа , 1974. - 400 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Обработка фасонных поверхностей на станках с числовым программным управлением / П.Р. Родин, Г.А.Линкин,В.Н.Титаренко - К. : Техніка , 1976. - 198 c.
  621.9.06-519
  Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов - К. : Вища школа , 1990. - 422 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Проектирование и производство режущего инструмента - М.-К. : Машгиз , 1962. - 254 c.
  621.9.02
  Родин П.Р. Технология изготовления зуборезного инструмента / П.Р. Родин, В.И.Климов, С.Б.Якубсон. - К. : Техніка , 1982. - 208 c.
  621.9.02
  Родионов В.М. Зарождение радиотехники - М. : Наука , 1985. - 240 c.
  621.37/39
  Родькин Д.И. Системы динамического нагружения и диагностики электродвигателей при послеремонтных испытаниях - М. : Недра , 1992. - 236 c.
  621.313
  Родькін Д.Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод.посібник / Д.Й.Родькін, В.О.Огарь, С.С.Романенко. - Кременчук : Вид-во КрНУ , 2014. - 202 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського.ІЕЕСУ).
  378.22(079) : 621.3
  Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций : учеб.для техникумов / В.С.Козулин, Л.Д.Рожкова - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 648 c.
  621.311.2
  Розанов Л.Н. Вакуумные машины и установки - Л. : ``Машиностроение`` , 1975. - 336 c.
  621.52
  Розен Г.М. Механизация и автоматизация листовой штамповки в автомобилестроении / Г.М.Розен, А.А.Убрятов, А.А.Петин - М. : Машиностроение , 1983. - 327 c.
  621.983:629.113
  Розрахунок важільних і кулачкових механізмів з допомогою ПЕОМ : навч.посібник для техн.спец.вузів / Ф.Й.Златопольський, Г.Б.Філімоніхін, В.В.Коваленко, О.Б.Чайковський - Кіровоград : ``Код`` , 2000. - 147 c.
  621.83
  Розумов И.М. Организация, нормирование и материальное стимулирование труда в машиностроении: Учеб. пособие для машиностроительн. спец. вузов - М. , 1988.
  621.002
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : монографія / І.Р.Арсенюк, О.М.Роїк - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 249 c.
  621.396.6:681.518.54
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : монографія / О.М.Роїк, І.Р.Арсенюк, В.І.Месюра - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 109 c.
  621.3.038
  Ройзен С.С. Магнитные усилители в электроприводе и автоматике / Т.Х.Стефанович, С.С.Ройзен - М. : ``Энергия`` , 1970. - 552 c.
  621.375
  Рокотян С.С. Справочник по проэктированию электрических систем - М. , 1971. - 248 c.
  621.316
  Романенко Н.Т. Приборы и устройства поддерживания давления воздуха / Н.Т.Романенко, В.Г.Барышев, С.Н.Прудников - М. : ``Машиностроение`` , 1977. - 128 c.
  621.646.4
  Романов Б.А. Двигатели внутреннего сгорания : учеб.для техникумов - М. : Недра , 1989. - 168,141 c.
  621.43.01(075.32)
  Романов В.Ф. Правка и профидирование абразивного алмазного и эльборового инструмента / В.Ф.Романов, В.В.Авакян - М. : ``Машиностроение`` , 1976. - 30 c.
  621.922
  Романов В.Ф. Расчеты зуборезных инструментов - М. : ``Машиностроение`` , 1969. - 251 c.
  621.9.02            6П46
  Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 166 c.
  621.73.02:621.785.545
  Романов М.Я. Сборник задач по деталям машин : для техникумов / М.Я.Романов, В.А.Константинов, Н.А.Покровский - М. : Машиностроение , 1984. - 240 c.
  621.81
  Романов М.Я. Сборник задач по деталям машин : Учеб.пособие для техникумов / М.Я.Романов,В.А.Константинов,Н.А.Покровский - М. : Машиностроение , 1984. - 240 c.
  621.81            34.44
  Романов М.Я. Сборник задач по деталям машин : Учеб.пособие для техникумов / М.Я.Романов,В.А.Константинов,Н.А.Покровский - М. : Машиностроение , 1984. - 240 c.
  621.81            34.44
  Романовский А.В. Справочник по основам электронной техники / под.общ.ред. В.С.Гершувского - 2-е изд., доп . - К. , 1974.
  621.38
  Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке - 6-е изд., перераб.и доп . - Л. : Машиностроение , 1979. - 520 c.
  621.983
  Романовский Г.Ф. Основы трибологии судовых зубчатых муфт : монография / Г.Ф.Романовский, А.П.Попов. - Николаев : НУК , 2004. - 443 c.
  621.825.52
  Романычева Э.Т. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА : справочник - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1989. - 448 c.
  621.396
  Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навч.посібник - К. : Знання , 2007. - 292 c.
  621.311.1(075.8)
  Ромаш Э.М. Высокочастотные транзисторные преобразователи - М. , 1988.
  621.314
  Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника : пер. с испан. - М. : Высшая школа , 1991. - 351 c.
  621.382.049.77
  Ротационное резание материалов / П.И. Ящерицын, А.В. Борисенко, И.Г. Дривотин, В.Я. Лебедев. - Минск : Наука и техника , 1987. - 229 c.
  621.9.02-589.22
  Ротхаммель К. Антенны : пер. с нем. Т.Э. Кренкеля. - 3-е изд., доп . - М. : Энергия , 1979. - 321 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып. 998).).
  621.396.67
  Рубашкин И.Б. Микропроцессорное управление режимом металлообработки. - Л. : Машиностроение, Ленинград. отд-ние , 1989. - 158 c.
  621.9
  Рубец Д.А. Системы питания автомобильных карбюраторных двигателей. /Устр-во, техническое обслуживание и регулировка/. / под ред. д-ра техн. наук проф. Д.А. Рубца. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1974. - 288 c.
  621.43.03:629.113
  Рубинов А.Д. Изобретателю о системе допусков и посадок. - Л. : Лениздат , 1983. - 136 c. - (/Б-ка изобретателя и рационализатора/.).
  608:621.753.1
  Руденко В.С. Преобразовательная техника : учеб. для вузов по спец. ``Пром. электроника`` / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1983. - 431 c.
  621.314
  Руденко В.С. Преобразовательная техника : учеб. для вузов по спец. ``Пром. электроника`` / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1983. - 431 c.
  621.314
  Руденко В.С. Приборы и устройства промышленной электроники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк. - К. : Техніка , 1990. - 366 c. - ((Б-ка инженера).).
  621.38
  Руденко В.С. Промислова електроніка : підруч. для вузів. / Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. - К. : Либідь , 1993. - 432 c.
  621.38
  Руденко В.С. Промислова електроніка : підруч. для вузів. / Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. - К. : Либідь , 1993. - 432 c.
  621.38
  Руденко Н.Ф. Грузоподъёмные машины. : учеб. пособ. для машиносторит. и политехнич. вузов - М. : Машгиз , 1957. - 375 c.
  621.86
  Руденко Н.Ф. Курсовое проектирование грузоподъёмных машин. : учеб. пособ. для вузов / перед загл. авт. Н.Ф. Руденко, М.Ю. Александров, А.Г. Лысяков. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 463 c.
  621.87
  Руденко Н.Ф. Курсовое проектирование грузоподъёмных машин. : учеб. пособ. для втузов / перед загл. авт. Н.Ф. Руденко, М.Ю. Александров, А.Г. Лысяков. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1966. - 331 c.
  621.87
  Руденко Н.Ф. Курсовое проектирование грузоподьемных машин : учеб.пособие для втузов / Н.Ф.Руденко, М.П.Александров, А.Г.Лысяков - М. : ’’Машиностроение’’ , 1966. - 332 c.
  621.87
  Руденко П.А. Отделочные операции в машиностроении : справочник / П.А. Руденко, М.Н. Шуба, В.А. Огнивец и др.; под общ. ред. П.А. Руденко. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1990. - 150 c.
  621.92(03)
  Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении : учеб. пособ. для машиностр. спец. вузов. - К. : Вища шк. , 1985. - 255 c.
  621.002:658.512
  Рудман Л.И. Справочник по изготовлению и ремонту штамповки и пресс-форм / В.С. Мендельсон, Л.И. Рудман, М.Г. Аскинази, Л.А. Возняк; под общ. ред. Л.И. Рудмана - К. : Техніка , 1979. - 175 c.
  621.73
  Руднев Ю.М. Механизация и автоматизация листовой штамповки. Координатно-револьверные прессы. - М. : Машиностроение , 1975. - 133 c.
  621.983:65.011.54+65.011.56
  Рудометов Е.А. Электроника и шпионские страсти: Электронные устройства двойного применения. - 2-е изд., доп . - СПб. : Пергамент , 1997. - 223 c.
  621.391
  Рудукторы и моторно - редукторы общемашиностроительного применения : Справочник / Л.С. Бойко, й, Э.Н. Галиченко и др. - М. : машиностроение , 1984. - 247 c.
  621.83.061.1
  Рудь В.Д. Курсове проектування з технології машинобудування : навч. посіб. для машинобудівн. спец. вузів. - Луцьк : ІСДО , 1996. - 295 c.
  621.002
  Рудь В.Д. Курсове проектування з технології машинобудування : навч. посіб. для машинобудівн. спец. вузів. - Луцьк : ІСДО , 1996. - 295 c.
  621.002
  Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` / Г.Н. Кирсанов - М. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621.9.02.001.63
  Руководство по паспортизации металлорежущих станков. / под ред. д-ра техн. наук проф. Н.С. Ачеркана. - 3-е изд . - М. : ЦВТИ , 1948. - 256 c. - (/Мин-во станкостроения СССР. Науч.-исслед. бюро те).
  621.9.06
  Румянцев Е.М., Давыдов А.Д. Технология электрохимической обработки металлов : учеб. пособ. для втузов. - М. : Высш. школа , 1984. - 159 c.
  621.9.047
  Русавский Ю.П. Технология производства шариковых передач винт-гайка качения - М. : Машиностроение , 1985. - 127 c.
  621.9.06-231
  Русецкий А.Ю. В мире роботов - М. : Просвещение , 1990. - 159 c.
  621.865.8
  Руцкий А.И. Электрические станции и подстанции - Минск : Вышэйшая школа , 1974. - 440 c.
  621.311
  Рыбин В.Г. Производственное обучение наладчиков токарных автоматов и полуавтоматов - М. : Высшая школа , 1968. - 158 c.
  621.94
  Рыжов Б.М. Таблицы термодинамических функций - М. : Машиностроение , 1982. - 288 c.
  621.1.016
  Рычина Т.А. Электрорадиоэлементы - М. : Сов. радио , 1976. - 336 c.
  621.396
  Савицкий Б.П. Автомобильное топливо и смазочные материалы : справочник. - К. : Техніка , 1979. - 151 c.
  629.331.002.3.004 : 621.431.7
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М.Савицкий,М.А.Тылкина,А.М.Левин - М. : Энергия , 1980. - 216 с. c. - ((Электронное материаловедение)).
  621.385:669.849
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб. пособие для вузов по спец. "Констрирование и / Д.С.Савровский, В.Г.Головня - М. : Высш. шк. , 1976. - 328 c.
  621.7 : 621.396.6.002.3(075.8)
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка : учеб.пособие для вузов по спец."Конструирование и производство радиоаппаратуры" / Д.С.Савровский,В.Г.Головня - М. : Высшая школа , 1976. - 328 с. c.
  621.7:621.396.6.002.3
  Сагалевич В.М. Методы устранения сварочных деформаций и напряжений - М. : Машиностроение , 1974. - 248 с. c.
  621.791
  Сагалевич В.М. Стабильность сварных соединений и конструкций / В.М.Сагалевич,В.Ф.Савельев - М. : Машиностроение , 1986. - 264 с. c.
  621.791
  Сакун И.А. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин : учеб.пособие для вузов по спец."Холодильные и компрессорные машины и установки" - Л. , 1987.
  621.57
  Саленко О.Ф. Ефективне гідрорізання : монографія / О.Ф.Саленко,В.Б.Струтинський,М.В.Загірняк - Кременчук : КДПУ , 2005. - 487 с. c.
  621.924.93
  Саленко О.Ф. Гідро- та гідроабразивна обробка.Теорія,технологія та обладнання : навч.посібник для вузів / О.Ф.Саленко,І.В.Пєтко,О.В.Третьяков - К. : ІЗМН , 1999. - 480 с. c.
  621.924.93
  Саленко О.Ф. Техніка та технологія гідроструменевої обробки : монографія / О.Ф.Саленко,В.Б.Струтинський - К. : ВІПОЛ , 1998. - 251 с. c.
  621.9.048
  Саленко О.Ф., Струтинський В.Б. Техніка та технологія гідроструменевої обробки : монографія - К. : ’’ВІПОЛ’’ , 1998. - 252 c.
  621.9.048
  Сальников Г.П. Краткий справочник машиностроителя - 3-е изд.,перераб. . - К. : Техника , 1971. - 548 с. c.
  621(083)
  Сальников Г.П. Технология машиностроения и конструкционные материалы : учеб.пособие для ПТУ - К. : "Техніка" , 1974. - 320 с. c.
  621.002
  Самарин М.С. Вольт,ампер,ом и другие единицы физических величин в технике связи - М. : Радио и связь , 1988. - 183 с. c.
  621.39.081.1+53(091)
  Самбурский А.И. Бесконтактные измерения параметров вращающихся объектов / А.И.Самбурский,В.К.Новик - М. : Машиностроение , 1976. - 144 с. c. - (Б-ка машиностроителя)).
  621.398.052
  Самойлов В.С. Металлообрабатывающий твёрдосплавный инструмент : Справочник / В.С.Самойлов - Москва : Машиностроение , 1988. - 367 c.
  621.9.025.72
  Самойлович В.Г. Прогнозирование оптимального технико-экономического уровня машин - М. : Машиностроение , 1987. - 136 с. c.
  621
  Самонастраивающиеся зажимные механизмы : справочник / под ред.Ю.Н.Кузнецова - К. : "Техніка" , 1988. - 222 с. c.
  621.9.06-229.3
  Самофалов К.Г. Микропроцессоры / К.Г.Самофалов,О.В.Викторов,А.К.Кузняк - К. : "Техніка" , 1986. - 271 с. c. - ((Б-ка инженера)).
  681.325.5:621.382.049.77
  Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 223 с. c.
  620.97.004.18:621.311.004.18(075.8)
  Самохвалов Я.А. Справочник техника-конструктора / Я.А.Самохвалов,М.Я.Левицкий,В.Д.Григораш; под ред.М.Я.Левицкого - 3-е изд.,перераб.и доп. . - К. : "Техніка" , 1978. - 591 с. c.
  621.01.001(03)
  Самохвалов Я.А. Справочник техника-конструктора / Я.А.Самохвалов,М.Я.Левицкий,В.Д.Григораш; под общ.ред. М.Я.Левицкого - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : "Техніка" , 1975. - 567 с. c.
  621.002
  Самохоцкий А.И. Технология термической обработки металлов : учебник для техникумов - М. : Машгиз , 1962. - 427 с. c.
  621.78
  Самсаев Ю.А. Вибрации приборов с опорами качения - М. : Машиностроение , 1984. - 127 с. c. - ((Б-ка приборостроителя)).
  681.2-868:621.82
  Сандаков М.В. и др. Таблицы для подбора шестерен : Справочник / М.В. Сандаков, В.А. Вегнер - 6-е изд. доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 571 c.
  621.833.12
  Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металорежущих станков : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1972. - 440 c.
  621.9.06-83-52
  Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металорежущих станков : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1972. - 440 c.
  621.9.06-83-52
  Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металорежущих станков : Учеб. пособие для втузов - М. : Высш. школа , 1972. - 440 c.
  621.9.06-83-52
  Санкин Ю.Н. Динамика несущих систем металлорежущих станков - М. : Машиностроение , 1986. - 95 c.
  621.9.06
  Сапир Я.Р. Установка и обслуживание приборов учета электрической, тепловой энергии и газа : Учебник для ПТУ и подг. рабочих на произв. - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1972. - 144 c. - (Профтехобразование. Теплотехн. и приборы и измерен).
  621.317
  Сапиро Л.С. Справочник сварщика : Пособие для сварщиков, мастеров, технологов. конструкторов - 3-е изд., перераб. и доп. . - Донецк : Донбас , 1984. - 191 c.
  621.791
  Сапиро Л.С. Справочник сварщика : Пособие для сварщиков, мастеров, технологов, конструкторов - Донецк : Донбасс , 1978. - 230 c.
  621.79
  Сапожников Е.Н. Двигатели внутреннего сгорания - 2-е, исправ. и доп. . - К. : Техника , 1968. - 317 c.
  621.431
  Сафонов Ю.М. Электропиводы промышленных роботов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 175 c.
  621.865.8-83
  Сафро Е.С. Накладка одношпиндельных токарно-револьверных автоматов : Справочник, 1983. - 200 c.
  621.941
  Сафро Е.С. Накладка одношпиндельных токарно-револьверных автоматов : Справочник, 1983. - 200 c.
  621.941
  Сафронов В.Я. Справочник по линейному оборудованию - М. : Машиностроение , 1985. - 320 c.
  621.74
  Сафронович А.А. Карасельные станки - М. : Машиностроение , 1983. - 263 c.
  621.941
  Сафьян М.М. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : Учебник / М.М. Сафьян, В.Л. Мазур, А.М. Сафиян, А.И. Молчанов - К. : Выща школа. Головное изд-во , 1988. - 351 c.
  621.771
  Сафьян М.М. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : Учебник / М.М. Сафьян, В.Л. Мазур, А.М. Сафиян, А.И. Молчанов - К. : Выща школа. Головное изд-во , 1988. - 351 c.
  621.771
  Сахаров Г.Н. Металлорежущие инструменты : Учеб.для машиностроит.вузов / Г.Н.Сахаров,О.Б.Арбузов,Ю.Л.Боровой - Москва : Машиностроение , 1989. - 325 c.
  621.9.02
  Сахаров Г.Н. Проектирование маталорежущих инструментов / Г.Н. Сахаров, И.И. Семенченко и др. - М. , 1962.
  621.91
  Сачко Н.С. Организация и планирование машиностроительного производства: Курсовое проектирование : Учеб. пособие для машиностр. стец. вузов / Н.С. Сачко, И.М. Бабук - 2-е изд., перераб. и доп. . - Минск : Высшейш. школа , 1985. - 72 c.
  621.001.63
  Саютин Г.И. Выбор шлифовальных кругов: Для обработки жаропрочных сплавов и инструментов. сталей - М. : Машиностроение , 1976. - 64 c.
  621.922
  Сбалансированные манипуляторы / под ред. Н.П. Белянина - М. : Машиностроение , 1988. - 263 c. - (АМИРС: Автомат. манипуляторы и робототехн. системы).
  621.865.8
  СБИС для распознавания образов и обработки изображений : Пер. с англ. / под ред. К. Фу - М. : Мир , 1988. - 248 c.
  621.382.049.771.14: 681.3
  Сборинк задач и примеров расчета по курсу деталей машин : Учеб. пособие для машиностроит. техникумов / Г.М. Ицкович, С.А. Чернавский, В.А. Киселев и др. - 4-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 286 c.
  621.81
  Сборинк задач и примеров расчета по курсу деталей машин : Учеб. пособие для машиностроит. техникумов / Г.М. Ицкович, С.А. Чернавский, В.А. Киселев и др. - 4-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1974. - 286 c.
  621.81
  Сборинк задач и упражнений по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для электротехн. и энерг. спец. вузов / Г.П. Андреев, С.Н. Андреев. И.И. Баранов и др.; под ред. П.А. Ионкина - М. : Энергоиздат , 1982. - 767 c.
  621.3.01
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборинк задач и упражнений по технологии машиностроения : Учеб. пособие для втузов - М. : Машиностроение , 1988. - 191 c.
  621.002
  Сборка и монтаж изделий машиностроения : В 2-х т.. Т.Т.1. Сборка изделий машиностроения : Справочник / П.П. Алексеенко, М.Д. Гельфанд, Б.Г. Гольдштейн и др.; под ред. В.С. Корсакова, В.К. Замятина - М. : Машиностроение , 1983. - 480 c.
  621.757
  Сборка и монтаж изделий машиностроения : В 2-х т.. Т.Т.2. Монтаж машин и агрегатов : Справочник / П.П. Алексеенко, Л.А. Григорьев, В.С. Демин и др.; под ред. В.С. Демина, П.П. Алексеенко - М. : Машиностроение , 1983. - 359 c.
  621.757
  Сборник научно- методических статей по электротехнике Т.Вып.4. - М , 1977. - 72 c.
  621.3
  Сборник научно- методических статей по теории механизмов и машин Т.Вып.5. - М : "Высшая школа" , 1976. - 64 c.
  621.01
  Сборник научно- методических статей по теории механизмов и машин Т.Вып.4. - М : "Высш .школа " , 1974. - 110 c.
  621.01
  Сборник научно- методических статей по теплотехнике Т.Вып.1. Проблемы преподавания теплотехники в вузах - М : "Высшая школа" , 1976. - 144 c.
  621.1.016
  Сборник научно- методических статей по теплотехнике Т.Вып.2. Проблемы преподавания теплотехники в вузах - М , 1977. - 135 c.
  621.1.06
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов и других конструкционных материалов и материаловедение Т.Вып.1. / под ред. проф. Н.П. Дубинина и проф. В.Т. Жадана - М : "Высшая школа" , 1973. - 63 c.
  621.7
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов и других конструкционных материалов и материаловедению Т.Вып.5. - М : Высш. школа , 1972. - 72 c.
  621.7
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов, других конструкционных материалов и материаловедению Т.Вып.6. - М. : Высш.школа , 1983. - 128 c.
  621.7
  Сборник научно- методических статей по электротехнике Т.Вып.6.-1973. - М , 1979. - 83 c.
  621
  Сборник научно- методических статей по теории механизмов и машин Т.Вып.9.-1968. - М : Высшая школа , 1982. - 160 c.
  621.01
  Сборник научно- методических статей по теории механизмов и машин Т.Вып.8.-1968. - М : "Высш. школа" , 1979. - 121 c.
  621.01
  Сборник научно- методических статей по деталям машин Т.Вып.1. / под ред. проф. Д-ра техн. наук Д.Н. Решетова - М : "Высш. школа" , 1975. - 87 c.
  621.81
  Сборник научно- методических статей по деталям машин Т.Вып. 2. / под ред. проф., д-ра техн. наук Д.Н. Решетова - М : "Высш. школа" , 1978. - 79 c.
  621.81
  Сборник научно- методических статей по теории механизмов и машин Т.Вып.6. - М , 1978. - 116 c.
  621.01
  Сборник научно- методических статей по технологии металлов и других конструкционных материалов и материаловедению Т.вып.3. / под ред. проф. А.М. Дальского и др. - М , 1977. - 71 c.
  621.7
  Сборник научно- методических статей по электротехнике Т.Вып.8.-1973. - М : Высш.школа , 1980. - 144 c.
  621.3
  Сборник правил и руководящих материалов по котлонадзору - изд. 4-е, перераб. и доп. . - М : "Недра" , 1977. - 480 c.
  621.18
  Сборник программированых задач по теоретическим основам электротехники : учеб. пособие для энерг. спец. вузов / под ред. Н.Г. Максимовича, И.Б. Куделько - изд.2-е, перераб. и доп. . - Львов : "Вища школа"- Изд-во при Львов. ун-те , 1976. - 504 c.
  621.3.01
  Сборник эвристических задач по электротехнике / С.Г. Касвинов, М.В. Кубель, А.В. Романов, П.Д. Суд - Харьков : Вища школа , 1986. - 102 c.
  621.3
  Сборник директивных материалов Главтехупраления Минэнерго СССР (электротехническая часть) - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 303 c.
  621.311
  Сборник задач и деловых игр по организации и управлению предприятиями электронной промышленности : Учеб. пособие для вузов / под ред. Н.К. Моисеевой - М. : Высш. школа , 1985. - 208 c.
  621.38
  Сборник задач и примеров по резанью металов и режущему инструменту: Учеб. пособиедля сред. спец. заведений / Нефедрв Н.А., Осипов К.А. - 5 . - М. : Машиностроение , 1990. - 444 c.
  621.9
  Сборник задач и примеров расчета по курсу деталей машин : Учеб. пособие для машиностроительных техникумов / Г.М. Идкович, С.А. Чернавский, В.А. Киселев и др. - 4-е изд., перераб. . - М. : Машиностроение , 1975. - 286 c.
  621.81
  Сборник задач и примеров расчета по курсу деталей машин : учеб. пособ. для машиностроительных техникумов / Г.М. Ицкович - 4-е, перераб . - М. : Машиностроение , 1974. - 286 c.
  621.81
  Сборник задач по деталям машин : Учеб. пособие для студентов машиностроит. спец-ей вузов / Н.Д. Спицин, И.И. Капканец, В.А. Лейман; ред. И.М. Чернин - М. : Высшая школа , 1969. - 288 c.
  621.81
  Сборник задач по курсу организации и плпнирование производства на машиностроительных предприятиях : Учеб. пособие для вузов / Л.А. Глаголева, И.М. разумова, А.В. Проскурятов и др.; под ред. И.М. Разумова, Л.А. Глаголевак - 2-е, переоаб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 384 c.
  568.5:621.002
  Сборник задач по курсу `Экономика машиностроительной промышленности` : для машиностроит. специальностей вузов / И.Э. Берзинь, Н.Н. савченко, Н.В. ивашкина и др.; под ред. И.Э. Берзиня, Н.Н. Засторожновой - М. : Высш. школа , 1976. - 192 c.
  621.003
  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : учеб. пособие / И.И.Куколевский, Л.Г.Подвидза - 4-е изд., перераб. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1981. - 464 c.
  621-82
  Сборник задач по общей электротехнике : Учеб. пособие для студентов неэлектротехн. специальностей вузов / М.Ю. Анвельт. В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко; под ред. В.С. Пантюшина - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1973. - 280 c.
  621.3
  Сборник задач по общей электротехнике : Учеб. пособие для студентов неэлектротехн. специальностей вузов / М.Ю. Анвельт. В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко; под ред. В.С. Пантюшина - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1973. - 280 c.
  621.3
  Сборник задач по расчету электрических цепей : учеб. пособие для вузов / под ред. С.И. Куренева, М.И. Пинеса. - М. : Высш.шк. , 1967. - 384 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л.А. Бессонов. И.Г. демидова, М.Е. Заруди и др. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1980. - 472 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учеб. пособие для студентов энергетических и приборостроительных специальностей вузов / Л.А. Бессонов. В.И. Галтеева. И.Г. Демидов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - М. : Высшая школа , 1975. - 487 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учеб. пособие для студентов энергетических и приборостроительных специальностей вузов / Л.А. Бессонов. В.И. Галтеева. И.Г. Демидов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - М. : Высшая школа , 1975. - 487 c.
  621.3.01
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л.А. Бессонов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 543 c.
  621.3
  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / Л.А. Бессонов и др.; под ред. Л.А. Бессонова - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 543 c.
  621.3
  Сборник задач по теоретической электротехнике : Учебное пособие для техникумов / В.И. Константинов, Н.Н. Мансуров, А.Ф. Симонов, А.А. Федоров-Королев - 4-е . - М : Энергия , 1970. - 216 c.
  621.3
  Сборник задач по теории электрических цепей : Учеб. пособие для электротехникумов связи / Е.К. Разумовский, Г.А. Ачкасова - М. : Радио и связь , 1984. - 144 c.
  621.3.011.7
  Сборник задач по технико-економическому и оперативно-производственному плпнированию машиностроительного предприятия (объединения) : Учеб. пособие для вузов по спец. `Электроника и орг. машиностроит. пром-сти` / Г.А. Краюхин и др. - Л. : Машиностроение , 1987. - 156 c.
  621.002
  Сборник задач по технической термодинамике : Учеб. пособие для теплоэнергет. спец. вузов / Т.Н. Андрианова, Б.В. Дзампов, В.Н. Зубарев, С.А. Ремизов - 3-е изд. перераб. и доп. . - М. : Энергоиздат. , 1981. - 240 c.
  621.1.016
  Сборник задач по экономике машиностроительной промышленности : по спец. `Экономика и орг. машиностроит. пром-сти` / В.С. Бялклвская, П.Д. Грекова, А.Я. Кибанов и др.; под ред. А.В. Владимиров - М. : Машиностроение , 1979. - 192 c.
  621.003
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники / Г.Г. Реукс, А.И. Белоусов - М. : Высш. шк. , 1991. - 415 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3+621.38
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3+621.38
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 288 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов и др.; под ред. В.Г. Герасимова - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1987. - 286 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Для неэлектротехн. спец. вузов / М.Ю. Анвельт, В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко и др.; под ред. В.С. Пантюшина - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1979. - 253 c.
  621.3
  Сборник задач по электротехнике и основам электроники : Для неэлектротехн. спец. вузов / М.Ю. Анвельт, В.Г. Герасимов, В.П. Данильченко и др.; под ред. В.С. Пантюшина - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1979. - 253 c.
  621.3
  Сборник задач с решениями по общей электротехнике : Учебное пособие для студентов неэлектротехнических спец. вузов / под общ. ред. В.В. Пономаренко - М. : Высш. школа , 1972. - 184 c.
  621.3
  Сборник задач с решениями по общей электротехнике : Учебное пособие для студентов неэлектротехнических спец. вузов / под общ. ред. В.В. Пономаренко - М. : Высш. школа , 1972. - 184 c.
  621.3
  сборник здач по термодинамике и теплопередаче : Учеб. пособие для авиацион. вузов. - М. : Высшая школа , 1972. - 304 c.
  621.1.016
  сборник здач по термодинамике и теплопередаче : Учеб. пособие для авиацион. вузов. - М. : Высшая школа , 1972. - 304 c.
  621.1.016
  Сборник программированных задач по теоретическим основам электротехники : учеб.пособие для вузов / Н.Г.Максимович, И.Б.Куделько - 2-е изд., перераб.и доп. . - Львов : ’’Вища школа’’ , 1976. - 504 c.
  621.3
  Сборник эвристических задач по электротехнике / С.Г.Касвинов, М.В.Кубель, А.В.Романов, П.Д.Суд. - Х. : Вища шк. , 1986. - 102 c.
  621.3
  Сборный твердосплавный инструмент / Г.Л. Хает, В.М. Гах, К.Г. Громанков и др.; под общ. ред. Г.Л. Хаета - М : Машиностроение , 1989. - 253 c. - ((БИ: Б-ка инструментальщика)).
  621.9.025
  Сварка трением : справочник / под общ. ред. В.К. Лебедева и др. - М : Машиностроение , 1987. - 236 c.
  621.791
  Сварка цветних металлов : сб. науч. трудов. / АН УСССР. Ин-т электросварки им. Е.О. Патона - К : Наук. думка , 1989. - 212 c.
  621.791
  Сварка разнородных металлов / В.Р. Рябов, Д.М. Рабкин и др. - К. , 1975.
  621.791
  Сварка, спайка, склейка и резка металлов и пластмасс : справочник; пер. с нем. А.А. Шарапова и Е.И. Чудина / под ред. А.Ноймана, Е. Рихтера; под ред.В.Н. Волченко - 3-е изд., перераб. и доп. . - М : Металлургия , 1985. - 480 c.
  621.791
  Сварочное оборудование Т.Часть.8. : каталог - справочник. / отв. ред. А.И. Чверко - К : Наукова думка , 1987. - 140 c.
  621.791.03
  Сварочное оборудовыание. Каталог- справочник. Часть 3. Одобрен комиссией по сварочному оборудованию Координационного совета по сварке, 1976. - 196 c.
  621.79
  Сварочные работы : пер. с нем. Г.Н. Клебанова, Д.Г. Тесменицкого / В. Геттер, Г. Герден, Х. Гюттнер и др.; под ред. Г. Гердена - М : Машиностроение , 1988. - 288 c.
  621.865.8
  Сварочные работы: Настольная книга электрогазосварщика / сост. Е.М.Костенко. - К. : Основа , 2001. - 270 c.
  621.791
  Сверлильные и хонинговальные станки / С.И. Куликов, П.В. Волоценко, Ф.Ф. Ризванов, А.Л. Воронов; под ред. Ю.Н. Канин. - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.952
  Светлицкий В. А. Случайные колебания механических систем / В.А. Светлицкий - М : Машиностроение , 1976. - 215 c. - (/Б-ка расчетчика/).
  621.01
  Светлицкий В.А. Механика трубопровода и шлангов: Задачи взаимодействия стержней с потоком жидкости или воздуха - М : Машиностроение , 1982. - 279 c. - (/Б-ка расчетчика/).
  621.643.01:531
  Свешников В.К Станочные гидроприводы : справочник / В.К. Свешников, А.А. Усов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М : Машинострение , 1988. - 512 c. - ((БК: Б-ка конструктора)).
  621.9.06-82
  Свешников В.К. Станочные гидроприводы : справочник / В.К. Свешников, А.А. Усов - М : Машиностроение , 1982. - 464 c. - (/БК. Б-ка конструктора/).
  621.9.06-82
  Свиридов Ю.Б. и др. Топливо и топливо подача автотракторных дизелей / Ю.В. Свиридов, Л.В. Малявинский, М.М. Виферт - Л : Машиностроение , 1979. - 248 c.
  621.436
  Свитенко В.Н. Электрорадиоэлементы: Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов по спец. "Конструирование и пр-во РЭА" - М : Высшая школа , 1987. - 207 c.
  621.396.6.001.63
  Сегаль В.Ф. Динамические расчеты двигателей внутреннего сгорания - Л : "Машиностроение" , 1974. - 248 c.
  621.43
  Седов С.А. Индивидуальные видеосредства: телеантены, телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры, видеопроигрователи, видеодиски : справ. пособие - Киев : Наук. думка , 1990. - 750 c.
  621.397.4
  Седов С.А. Индивидуальные видео средства: телеантенны, телевизоры, видеомагнитофоны.... : справочное пособие - К. : ’’Наукова думка’’ , 1990. - 752 c.
  621.397
  Секреты литья / Петриченко А.М., Суходольская Е.А. - Киев : Техника , 1985. - 72 c.
  621.74
  Селезнев К. П. Теория и расчет турбокомпрессоров : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л : Машиностроение , 1986. - 392 c.
  621.515
  Селиванов А.И. Основы теории старения машин - изд. 2-е . - М : Машиностроение , 1970. - 408 c.
  621.004
  Селютин А.М. Справочник по допускам и посадкам / А.М. Селютин, Т.А. Беспальчикова - изд. 3-е., пер. и доп . - Л : Машиностроение , 1971. - 208 c.
  621.(08.3)
  Семендий В.И. и др. Прогрессивные технологии, оборудование и автоматизация кузнечно- штамповочного производства КАМАЗА / В.И. Семендий, И.Л. Акаро, Н.Н. Волосов - М : Машиностроение , 1989. - 301 c.
  621.375:658.527.011.56
  Семенов А.Б Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов - М. : ДМК Пресс, Компания Ай Ти , 2005. - 416 c.
  621.315.21:621.397.743
  Семенов Б.Н., Павлов Е.П., Копцев В.П. Рабочий процесс высокооборотных дизелей малой мощности - Л : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621.436
  Семенов Е.И. Ковка и объемная штамповка : Учебник для вузов по спец "Машины и технол. обраб. металлов давлением" - М. : Высш. шк. , 1972. - 352 c.
  621.73
  Семенов Е.И. Ковка и штамповка : 4. : Справочник - М. , 1985.
  621.73
  Семерня Н.Ф. Дистационное управление кранами - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 175 c.
  621.853 - 519
  Семидуберский М.С. Насосы, компрессоры, винтеляторы : Учебник для техникумов - М. : Высшая школа , 1974. - 232 c.
  621.65
  Семинский В.К. Токарь - профессия творческая - К. : Техніка , 1985. - 79 c.
  621.941
  Семко М.Ф. Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов - М. , 1979.
  621.923.6
  Сергеев П.С. Электрические машины : Учебное пособие для электрических и энерготехнических вузов и факультетов - М. -Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 280 c.
  621.313
  Сергиевский Л.В. Наладка, регулировка и испытание станков с программным управлением : учеб. пособ. для техникумов - М.: : Машиностроение , 1974. - 299 c.
  621.9.06-529
  Сергиевский Л.В. Электронные устройства систем ЧПУ - М.: : Машиносторение , 1977. - 216 c.
  621.9.06/529
  Сердаков А. С. Автоматический контроль и техническая диагностика - К.: : Техника , 1971. - 243 c.
  621.39
  Сердюк Т.В. Організаційно- економічний механізм енергозбереження в промисловості : Монографія - Вінниця : Універсум- Вінниця , 2005. - 153 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  621.311.004.18:338.45
  Серенко В.А. Роботы собирают машины - М.: : Машиностроение , 1982. - 110 c. - (Кем быть?).
  621.757
  Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизацмя и технические измерения : учеб.для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М.: : агропром, 1987 - 367 c.
  621.753
  Сетков В. И. Сборник задач для расчетно- графических работ работ по техничесой механике : для строит. спец. техникомов - 2-е изд., доп. . - М.: : Стройиздат , 1989. - 223 c.
  621.01
  Сешу С. Анализ линейных цепей : пер. з анг. / С. Сешу, Н. Балабанян; под ред.: Г.И. Атабекова - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 552 c.
  621.3.01
  Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. В 2- х ч. / пер. с англ. под ред.: И.С. Рыжака - М.: : Мир , 1988.
  621.3
  Сигорский В.П. Основы теории электронных схем : пособ. для студ. радиоелектронных спец. вузов / В.П. Сигорский, А.И. Петренко - 2-е изд. . - К.: : Вищ. шк. , 1971. - 568 c.
  621.37
  Сидоренко А.В. Особенности изготовления крупно модульных колес - М.: : Машиностроение , 1976. - 112 c.
  621.833. 002.5
  Сидоренко С. М. Вычислительная геометрия в машиностроении - М.: : Машиностроение , 1983. - 160 c.
  621
  Сидорин К. И. Атлас конструкций советских тракторных двигателей : учеб. пособ. для вузов / К.И. Сидорин, Е.Я. Марков, А.С. Радзиван; перед. загл. авт.: К. И. Сидорина, Е.Я. Марков, А.С. Радзиван - М.: : Машиностроение , 1977. - 192 c.
  621.431
  Сидоров В. Н. Безопасность труда при работе на металлообрабатывающих станках - Л.: : Лениздат , 1985. - 216 c. - (Для молодых рабочих).
  621.9.06.004:658.382.3
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и середечники : справочник / И.Н. Сидоров, А.А. Христин, С.В. Скорнякков - М.: : Радио и связь , 1989. - 383 c.
  621.396.6
  Сидоров И.Н. и др. Малогабаритные трансформаторы и дроссели : справочник / И.Н. Сидоров, В. В. Мукосеев, А.А. Христин - М.: : Радио и связь , 1985. - 414 c.
  621.314.2
  Симоненко О.Д. Электротехническая наука в первой половине ХХ века - М. : Наука , 1988. - 141 c.
  621.3
  Симсон А.Э Турбонадув высокооборотных дизелей / А.Э. Симсон, В.Н. Каминский, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1976. - 286 c.
  621.436
  Симсон А.Э Турбонадув высокооборотных дизелей / А.Э. Симсон, В.Н. Каминский, Ю.Б. Моргулис - М. : Машиностроение , 1976. - 286 c.
  621.436
  Синицын В.В. Пластические смазки в СССР - 2 . - М. : Химия , 1984. - 190 c.
  621.89
  Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управлении качеством поверхностей : Учебник для вузов - М. : Машиностроение , 1978. - 167 c.
  621.923
  Сипайлов Г.А. Электрические машины : Учебник для вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 287 c.
  621.313
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для пед. вузів - К. : Вища школа , 2004. - 279 c.
  621.37.39
  Система адаптации и организация сборочного производства / В.Н. Гончаров, А.М. Зинченко, С.В. Автономов, Н.В. Зинченко. - Луганськ : Книжковий свит , 2002. - 135 c.
  621.757
  Системы управления тиристорными преобразователями частоты : учебн. пособие / под ред. В.А. Бизиков, В.Н. Миронов, С.Г. Обухов и др. - М : Энергоиздат , 1981. - 144 c.
  621.314.27
  Сінчук І.О. Техніческая діагностика електрообладнання,типові задачі та лабораторний практикум : навчальний посібник / Сінчук І.О.,Кутін В.М.,Лісний М.І.,Поярков В.І.,Мельник О.Є.,Удовенко О.О.; Під.ред.Сінчука О.М. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 142 c.
  621.382            331.261я73
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника:лабораторный практикум : учеб.пособие для вузов по спец. / В.А.Скаржепа,А.А.Новацкий,В.И.Сенько; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. , 1989. - 278 с. c.
  621.38(076.5)
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника:сборник задач : учеб.пособие для вузов по спец."Автоматика и управл.в техн.системах" / В.А.Скаржепа,В.И.Сенько; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. : "Вища школа" , 1989. - 229 с. c.
  621.38
  Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника : В 2-х ч.. : учебник для вузов по спец."Автоматика и управл.в техн.системах" / В.А.Скаржепа,А.Н.Луценко; под общ.ред.А.А.Краснопрошиной - К. : "Вища школа" , 1989.
  621.38
  Скаржепа В.А. Цифровое управление тиристорными преобразователями / В.А.Скаржепа,К.В.Шелехов - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 156 с. c.
  621.314
  Скворцов Г.Д. Основы конструирования штампов для холодной листовой штамповки.Подготовительные работы - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 320 с. c.
  621.98
  Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования : учебник / Скойбеда А.Т., Кузьмин А.В.,Макейчик Н.Н.; под ред. А.Т.Скойбеды - Мн. : Вышейшая школа , 2000. - 584 c.
  621.81
  Скоростное зубофрезование.Справочное пособие / под ред. О.К.Мойсеенко - К : Техніка , 1972. - 216 c.
  621.914
  Скороход В.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах / В.В.Скороход, І.В.Уварова, А.В.Рагула - К. : Академперіодика , 2001. - 179 c.
  621.762.01
  Скороходов Е.А. Общетехнический справочник / под ред. Е.А.Скороходова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. , 1982.
  621
  Скот П. Промышленные роботы- переворот в производстве : перевод с англ. : Экономика , 1987. - 304 c.
  621.865.8
  Скрагин В.А. Лабораторные работы по технологии машиностроения : учеб. пособие / Скраган В.А.,Аносов И.С.,Смирнов А.А. - 2-е изд.,испр. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1974. - 192 c.
  621.002
  Скундин Г.И. Шлицевые соединения / Г.И.Скундин, В.Н.Никитин - М. : Машиностроение , 1981. - 126 c.
  621.824
  Следнев В.П. Спаренная прокатка сортовых профилей - М. : Металлургия , 1988. - 168 c.
  621.771.2
  Слободян Л.Р. Електромагнітні поля електротехнологічних установок : навч. посібник для вузів - К. : Либідь , 1994. - 174 c.
  621.3.013.002
  Словарь по топливам, маслам, смазкам, присадки и специальными жидкостям. Хим - мотологический словарь / Папок К.К., Рагозин Н.А. - 4 . - М. : Химия , 1975. - 392 c.
  621.892
  Словарь радиолюбителя / под ред. Л.П.Крейзмера,С.Э.Хайкина - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М.,-Л. : Энергия , 1966. - 740 c. - ((Массовая радиобиблиотнка)).
  621.396
  Словарь-справочник по сварке / под ред. К.К.Хренова - К. : Наукова думка , 1974. - 195 c. - ((АН УССР и ин-т электросварки Е.О.Натана)).
  621.79
  Словарь-справочник по трению,износу и смазке деталей машин / В.Д.Зозуля - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Наук.думка , 1990. - 257 c. - ((АН УССР,Инс-т пробл. материаловедения)).
  621.98
  Слюсарев А.Н. Гидравлические и пневматические элементы и приводы промышленных роботов : учеб. пособие - М. : Машиностроение , 1989. - 167 c.
  621.865.8-82
  СМ ЭВМ: комплексирование и применение / под ред.Я.Л.Прохорова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Финансы и статистика , 1986. - 304 c.
  681.3:621.382.049.77
  СМ ЭВМ: Комплексирование и применение / под ред. Н.Л. Прохорова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. , 1986. - 304 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием : справочник / под ред. С.Г.Энтелиса,Э.М.Берлинера - М. : Машиностроение , 1986. - 351 c.
  621.9.079
  Смаль Ф.В. Перспективные топлива для автомобилей / Ф.В.Смаль, Арсенов Е.Е. - М. : Транспорт , 1979. - 151 c.
  621.431.72
  Смесеобразование в карбюраторных двигателях / В.И.Андреев, Я.В. Горячих,К.А.Мороз - М. : Машиностроение , 1975. - 176 c.
  621.43-44
  Смирнов А.Д. Радиолюбители - народному хозяйству - М. : Радио и связь , 1985. - 63 c. - ((Массовая радиобиблиотека. Вып.1093)).
  621.396
  Смирнов А.М. Основы автоматизации кузнечно-прессовых машин : учебник / А.М.Смирнов,К.И.Васильев - М. : Машиностроение , 1987. - 271 c.
  621.73.06
  Смирнов В.К. Калибровка прокатных валков : учебное пособие / В..К.Смирнов, В.А.Шилов, Ю.В. Игнатович - М. : Металлургия , 1987. - 368 c.
  621.771
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н.Смирнов,Б.А.Соколов,Н.Б. Соколова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1982. - 600 c.
  621.31.002
  Смирнов В.С. Теория обработки металлов давлением : учебник - М. : Металлургия , 1973. - 496 c.
  621.771
  Смоленцев В.П. технология электрохимической обработки внутренних поверхностей - М. : Машиностроение , 1978. - 176 c.
  621.9.047
  Снеговский Ф.П. Расчет и конструирование подшипников скольжения - К. : Техніка , 1974. - 100 c.
  621.82
  Соболев Н.П. Зубообрабатывающие станки и инструменты в приборостроении / Н.П. Соболев, Ю.Р. Витенберг, Н.П. Соболев - Л. , 1969.
  621.9.93
  Соболь А.М. Справочник технолога - сборщика станков / А.М. Соболь, В.Ф. Жданович и др. - М. : Машиностроение , 1971. - 248 c.
  621.9.06
  Совалов С.А. Режимы единой энегросистемы - М. : Энергомиздат , 1983. - 384 c.
  621.311.161
  совершенствование конструкции и улучшение показателей однооковтовых гидравлических экскаваторов - М. : ВН НИ стройдормаш , 1983. - 83 c.
  621.879
  Совершенствование режущих инструментов и методы обработки жаропрочных и титановых сплавов : Сб. научн. трудов - Куйбышев : Куйбышевский авиационный институт , 1985. - 123 c. - (Б.И.).
  621.91
  Советов Б.Я. Применение микропроцессорных средств в системах передач информации : Учеб. пособие для вузов по спец. АСУ / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головин, Ю.В. Аветов - М. : Высш. школа , 1987. - 256 c.
  681.325.5: 621.392.77: 621.391.3
  Современное вагоностроение Т.2. Неразрушающий контроль и техническая диагностика : Монография / Б.Г. Цыган, А.Б. Цыган, С.Д. Мокроусов, В.П. Щербаков; под ред. Б.Г. Цыгана - Кременчуг : Кременчугская городская типография , 2010. - 535 c. - (Кремен. гос. ун-тет).
  629.45/46: 620.1:621.795.3
  Современные материалы в автомобилестроении : Справочник / В.С. Дофман, Н.И. Летчфорд, Э.Н. Либерман и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 271 c.
  621.113
  Современные материалы в автомобилестроении : Справочник / В.С. Дофман, Н.И. Летчфорд, Э.Н. Либерман и др. - М. : Машиностроение , 1977. - 271 c.
  621.113
  Современные метрологические проблемы физико-технических измерений : монография / Д.Н.Астор,С.С.Бацанов,Ю.И.Брегадзе и др.; под.ред.В.К.Коробова - М. : Издательство стандартов , 1988. - 320 c.
  621.37/.39
  Современные промышленные работы : каталог / С.С.Аншин, А.В.Бабич, С.Г.Батраков и др.; под ред. Ю.Г. Козырева, Я.И. Шифрина. - М. : Машиностроение , 1984. - 150 c. - (Автомат.манипуляторы и работотехн.системы).
  621.865.8
  Согришин Ю.П. и др. Штамповка на высокоскоростных модотах / Ю.П. Согришин, Л.Г. Гришин, В.М. Воробье - М. : Машиностроение , 1978. - 167 c.
  621.73
  Согришин Ю.П. и др. Штамповка на высокоскоростных модотах / Ю.П. Согришин, Л.Г. Гришин, В.М. Воробье - М. : Машиностроение , 1978. - 167 c.
  621.73
  Соколов Б.В. За фрезерным станком - К. : Техніка , 1987. - 77 c. - (Твоя будущая профессия).
  621.914
  Соколов Е.В. Выбор оптимальных объемов технологической оснастки / Е.В.Соколов - М. : Машиностроение , 1985. - 166 c.
  658.512:621.7.07
  Соколов Е.Я. Струйные аппараты / Е.Я. Соколов, Н.И. Зингер - 2-е, перераб. . - М. : Энергия , 1970. - 288 c.
  621.6
  Соколов Е.Я. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения - М. : Энергия , 1968. - 336 c.
  621.5
  Соколов Е.Я. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения / Е.А. Соколов, В.М. Бродянский - М. : Энергия , 1968. - 336 c.
  621.5
  Соколов К.Н. Технология термической обработки и проектирование термических цехов : учеб. для вузов по спец. `Металловедение, оборотов и техн. терм. обоаботки металлов` / К.Н. Соколов, И.К. Коротич - М. : Металлургия , 1988. - 384 c.
  621.7.85
  Соколов К.Н. Технология термической обработки и проектирование термических цехов : Учебник для вузов по спец. `металловедение, оборуд. и технология термич. обраб. металлов` / К.Н. Соколов, И.К. Коротич - М. : Металлургия , 1988. - 384 c.
  621.78
  Соколов К.Н. Оборудование термических цехов : Учеб. пособие для металург. и машиностр. спец. вузов - 2-е изд.. перераб. и доп. . - К.- Донецк : Вища школа , 1984. - 328 c.
  621.78
  Соколов Н.А. Литье и оболочковые формы - 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1978. - 461 c.
  621.74.045
  Соколов Н.Г. Расчеты по автоматизированному электроприводу металлорежущих станков : Учеб. посбие для вузов / Н.Г. Соколов, В.А. Елисев - М. : Высш. школа , 1970. - 294 c.
  621.9.06-83+621.34
  Соколов Р.И. Эксплуатация и ремонт крупных вертикальных электродвигателей Т.Вып. 597. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 113 c. - (БЭ: Библиотека электроментера).
  621.313.13.004
  Соколовский А.П. Расчеты точности обработки на металлорежущих станках - М.,- Л. : Машгиз , 1952. - 288 c.
  621.9.06
  Сокур М.І. та ін. Енергомаркетинг в рудопідготовці : Монографія / М.І. Сокур, А.М. Турило, І.М. Сокур - Кременчук : КДПУ , 2007. - 255 c.
  621.311004.18: 622.7
  Солдак Ю.М. Методика выполнения курсовых проектов и работ : учеб. пособ. для радиотехн. спец. вузов. - М. : Высш. шк. , 1988. - 200 c.
  621.396
  Солнцев Ю.П., Степанов Г.А. Материалы в криогенной технике : справочник. - Л. : Машиностроение , 1982. - 312 c.
  621.56
  Солов Ю.С. Художественное конструирование промышленных изделий. / под ред. канд. архитектуры М.В. Федорова. - М. : Машиностроение , 1967. - 175 c.
  621.001            6П5.2
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 172 c.
  621.3.002.51/52
  Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К. : Кондор , 2009. - 172 c. - (МОН).
  621.3.002.51/.52
  Соловей О.І. Інженерна графіка: схеми електричні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко. - К. : Кондор , 2005. - 186 c.
  744 : 621.316.31
  Соловей О.І. Інженерна графіка : навч. посібник / О.І.Соловей, О.С.Хмеленко - К. : ’’Кондор’’ , 2005. - 188 c.
  744:621.316.31
  Солод В.И. Автоматическое управление режимами резания металлов / В.И. Солод, В.В. Глушко, Г.Г. Гегелов. - М. : Машиностроение , 1979. - 144 c.
  621.9.06-52
  Солод В.И. Унифицированные системы автоматического управления резанием. / перед загл. авт.: В.И. Солод, В.В. Глушко, В.С. Бутузов. - М. : Машиностроение
  621.91-522+622.232-522
  Солонин И.С. Математическая статистика в технологии машиностроения. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 216 c.
  621.002
  Солонин И.С., Солонин С.И. Расчет сборочных и технологических размерных цепей. - М. : Машиностроение , 1980. - 110 c.
  621.001.24
  Сортовые профили проката : справочник / В.В. Лемпицкий, И.П. Шулаев, И.С. Тришевский. - М. : Металлургия , 1981. - 622 c.
  621.771
  Сосков А.Г., Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка : Підруч. / За ред.: А.Г. Соскова - К.: : Каравела , 2018. - 536с. c.
  621.38
  Сосков А.Г., Соскова И.А. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита : учеб. для вузов / под ред. А.Г. Соскова. - К. : Каравела , 2005. - 343 c.
  621.382.2/.3
  Сосонкин В.Л. Микропроцессорные системы числового программного управления станками. - М. : Машиностроение , 1985. - 288 c.
  621.9.06-529:681.3
  Сосонкин В.Л. Программное управление технологическим оборудованием : учеб. для вузов. - М. : Машиностроение , 1991. - 512 c.
  621.9.06-529
  Сосонкин В.Л., Михеев Ю.Е. Системы автоматического управления станками. - М. : Машиностроение , 1978. - 264 c.
  621.9.06-52
  Сотников С.к. Регулировка и ремонт цветных телевизоров ЖЛПЦТ(И)-39/61-11. - 2-е изд., доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 64 c. - (/Массовая радиобиблиотека. - Вып. 1100/.).
  621.397
  Сотов Ю. Композиция в технике. - М. : Машиностроение , 1972. - 280 c.
  621.001
  Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. Методы измерений : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Информ.-измер. техника``. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 320 c.
  621.317.3
  Сперанский Б.С., Туманский Е.Ф. Охрана окружающей среды в литейном производстве : учеб. пособ. для вузов. - К. - Донецк : Вища школа , 1985. - 79 c.
  621.74:30.1
  Специальные электрические машины: Источники и преобразователи энергии : учеб. пособ. для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов / А.И. Бертимов, Д.А. Бут, С.Р. Мизюрин и др.; под ред. А.И. Бертимова. - М. : Энергоиздат , 1982. - 552 c.
  621.311
  Спивак В.М. Системы управления лучевых технологических установок. - К. : Тэхника , 1988. - 272 c.
  621.373.926
  Спиваковский А.О. Трансформирующие машины. Атлас конструкций : Учебное пособие для вузов / А.О. Спиваковский, С.М. Бриезовский, В.К. Дьячков и др. - Изд. 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 116 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Гончаревич И.Ф. Вибрационные конвейеры, питатели и вспомогательные устройства. - М. : Машиностроение , 1972. - 327 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1983. - 487 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 503 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 503 c.
  621.867
  Спиваковский А.О., Дьяченко В.К. Транспортирующие машины : учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1968. - 503 c.
  621.867
  Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов - М. : Машиностроение , 1981. - 184 c.
  621
  Спиридонов А.А., Федоров В.Б. Металлорежущие станки с программным управлением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06
  Спиридонов А.А., Федоров В.Б. Металлорежущие станки с программным управлением. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1972. - 352 c.
  621.9.06
  Спирин В.Ф. Обновление техники в машиностроении. - К. - Доннецк. : Вища школа , 1985. - 155 c.
  621.565.8.589.011.46
  Справочная книга теплотехника. - 2-е изд., перераб . - М. - Л. : Энергия , 1964. - 288 c.
  621.1.016
  Справочник инструментальщика / под общ.ред.И.А.Ординарцева - Л. : Машиностроение , 1987. - 846 с. c. - ((Б-ка инструментальщика)).
  621.9.02
  Справочник инструментальщика-конструктора / В.И.Климов.А.С.Лернер,М.Д.Пекарский - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М.-Свердловск : Машгиз , 1958. - 608 с. c.
  621.9.02
  Справочник конструктора РЭА.Общие принципы конструирования / под ред.Р.Г.Варламова - М. : Сов.радио , 1980. - 480 с. c.
  621.396.6.002.2(031)
  Справочник конструктора штампов.Листовая штамповка / В.Л.Марченко и др.; под общ.ред. Л.И.Рудмана - М. : Машиностроение , 1988. - 495 с. c. - ((Б-ка конструктора)).
  621.983.073.001.63
  Справочник контролера машиностроительного завода.Допуски,посадки,линейные измерения / под ред.А.И.Якушева - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1970. - 472 с. c.
  621(083)
  Справочник литейщика / Носова Е.М. и др. - 2 . - Киев : Гостеиздат , 1961. - 610 c.
  621.(083)
  Справочник машиностроителя : в 6-ти т.. Т.2. / под ред. Н.С.Ачеркана - 3-е изд. испр. и доп. . - М. : ’’Машиностроительная литература’’ , 1960. - 740 c.
  621
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.1. / под ред. С.А.Чернавского,В.Ф.Рещикова - 3-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1976. - 768 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.2. / под ред.А.Г.Рахштадта,В.А.Брострема - 3-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1976. - 717 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.3. / под ред.А.Н.Малова - М. : Машиностроение , 1977. - 748 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.4. / под ред.М.П.Новикова,П.Н.Орлова - М. : Машиностроение , 1977. - 720 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 5 т.. Т.5. / под ред.Б.Л.Богуславского - М. : Машиностроение , 1978. - 673 с. c.
  621.002
  Справочник металлиста : В 3-х т.. Т.1. / под ред. И.С.Ачеркана - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1965. - 1007 с. c.
  621
  Справочник металлиста : В 3-х т.. Т.1. / под ред. И.С.Ачеркана - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1965. - 1007 с. c.
  621
  Справочник металлиста : В 3-х т.. Т.3. / под общ.ред.И.С.Ачеркана - 2-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1966. - 811 с. c.
  621
  Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.3.Кн.1. / под ред.В.С.Владиславлева - М. : Машгиз , 1959. - 560 с. c.
  621.(083)
  Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.2. / под ред.С.А.Чернавского - М. : Машгиз , 1957. - 603 с. c.
  621.108.3
  Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.2. / под ред.С.А.Чернавского - М. : Машгиз , 1958. - 974 с. c.
  621.7
  Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.3.Кн. 2. Сортамент черных цветных металлов / под общ ред.Н.С.Ачеркана - М. : Машгиз , 1959. - 204 с. c.
  621
  Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.4. / под ред.А.Н.Маслова - М. : Машгиз , 1959. - 778 с. c.
  621
  Справочник металлиста : В 5-ти т.. Т.5. / под ред.А.Н.Маслова - М. : Машгиз , 1960. - 1184 с. c.
  621
  Справочник механика энергетического строительства / Е.Г.Гологорский и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 383 c.
  621.311:69.002.5
  Справочник монтажника тепловых электростанций : В 2-х т.. Т.2. Технология монтажных работ / под ред.В.П.Банника,Д.Я.Винницкого - М. : Энергия , 1972. - 975 с. c.
  621.311
  Справочник начинающего радиолюбителя / под общ.ред.Р.М.Малицина - 3-е изд.перераб. . - М.-Л. : Энергия , 1965. - 665 с. c. - ((Массовая радиобиблиотека.Вып.581)).
  621.396
  Справочник нормировщика / под общ.ред.А.В.Ахумова - Л. : Машиностроение , 1986. - 458 с. c.
  658.53:621.002
  Справочник нормировщика-машиностроителя : В 4-х т.. Т.4. Техническое нормирование во вспомогательных цехах / под ред.В.С.Вольского - М. : Машгиз , 1962. - 479 с. c.
  621(083)
  Справочник по алмазной обработке металлорежущего инструмента / под общ.ред.В.Н.Бакуль - К. : "Техніка" , 1971. - 208 с. c.
  621
  Справочник по геометрическому расчету эвольвентных зубчатых и червячных передач / под ред.И.А.Болотовского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 447 с. c.
  621.833.001.24
  Справочник по гидравлическим расчетам / П.Г.Киселев,А.Д.Альтшуль,Н.В.Данильченко и др.; под ред.П.Г.Киселева - 4-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1972. - 312 с. c.
  621.22
  Справочник по гидротурбинам / В.Б.Андреев,Г.А.Броновский,И.С.Веремеенко и др.; под общ.ред.Н.Н.Ковалева - Л. : Машиностроение , 1984. - 496 с. c.
  621.224
  Справочник по єлектрическим машинам : В 2-х т.. Т.1. / Под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 456 c.
  621.313            31.261
  Справочник по изготовлению и ремонту штампов и пресс-форм / В.С.Мендельсон,Л.И.Рудман,М.С.Аскинази,Л.А.Возняк; под общ.ред.Л.И.Рудмана - К. : Техніка , 1979. - 175 с. c.
  621.73
  Справочник по импульсной технике / под ред.В.Н.Яковлева - 3-е изд.,испр.и доп. . - К. : "Техніка" , 1972. - 712 с. c.
  621.3(083)
  Справочник по импульсной технике / В.Н.Яковлев,В.В.Воскресенский,А.А.Генис; под ред.В.Н.Яковлева - 2-е изд.,стереотип. . - К. : "ТехнІка" , 1970. - 654 с. c.
  621.3
  Справочник по инженерной подготовке электромонтажных работ Т.1. - Новосибирск : Наука , 1988. - 590 с. c. - ((НПО "Электромонтаж".Новосибирское проектно-технол).
  621.3.035.9
  Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин,С.В.Якубовский,Н.А.Барканов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1981. - 816 с. c.
  621.3
  Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин,С.В.Якубовский,Н.А.Барканов и др.; под ред.Б.В.Тарабрина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1980. - 816 с. c.
  621.382
  Справочник по корригированию зубчатых колес : в 2т. Т.2. Зубчатые передачи внешнего и внутреннего зацепления, составленные из колес, нарезанных долбяками / под ред. И.А.Болотовского. - М. : Машиностроение , 1967. - 576 c.
  621.833
  Справочник по кранам : в 2 т. Т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их привод и металлических конструкций / В.И.Брауде, М.М.Гохберг, И.Е.Звягин и др.; под общ.ред. М.М.Гохберга. - Л. : Машиностроение , 1988. - 536 c.
  621.873
  Справочник по кранам : В 2-х т.. Т.1. Общие расчеты,материалы,приводы,металлические конструкции / А.Л.Алейнер,А.А.Ананьев,Н.А.Баранов и др.; под ред.А.И.Дукельского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 399 с. c.
  621.873(035)
  Справочник по кранам : В 2-х т.. Т.2. Характеристики кранов,крановые механизмы,их узлы и детали,техническая эксплуатация / А.А.Ананьев,А.Л.Алейнер,Н.А.Баранов и др.; под ред.А.И.Дукельского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1973. - 504 с. c.
  621.873(035)
  Справочник по кранам Т.1. Общие расчеты,материалы,приводы,металлические конструкции / А.А.Ананьев,М.М.Гохберг,А.И.Дукельский; под ред.А.И.Дукельского - М.-Л. : Машгиз , 1961. - 456 с. c.
  621.87
  Справочник по кранам Т.2. Крановые механизмы,их узлы и детали / А.А.Ананьев,А.Г.Жанг,И.С.Мазовер; под ред.А.И.Дукельского - М.-Л. : Машгиз , 1962. - 351 с. c.
  621.87
  Справочник по кранам Т.3. Характеристики кранов,техническая эксплуатация и монтаж / А.Л.Алейнер,А.А.Ананьев,И.Я.Коган; под ред.А.Т.Дукельского - М.-Л. : Машгиз , 1963. - 340 с. c.
  621.87
  Справочник по кранам Т.1. Общие расчеты,материалы,приводы,металлические конструкции / под ред.А.И.Дукельского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 399 с. c.
  621.87
  Справочник по кранам Т.2. Характеристики кранов.Крановые механизмы,их узлы и детали,техническая эксплуатация / под ред.А.И.Дукельского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - Л : Машиностроение , 1973. - 472 с. c.
  621.873
  Справочник по кранам : В 2-х т.. Т.1. Характеристики материалов и нагрузок.Основы расчета кранов,их приводов и металлических конструкций / под общ.ред.М.М.Гохберга - Л. : Машиностроение , 1988. - 536 с. c.
  621.873
  Справочник по кранам : В 2-х т.. Т.2. Характеристики и конструкции схем кранов.Крановые механизмы,их детали и узлы.Техническая эксплуатация кранов / под общ.ред.М.М.Гохберга - Л. : Машиностроение , 1988. - 559 с. c.
  621.873
  Справочник по лазерам : В 2-х т.. Т.1. : пер.с англ.с изм.и доп. / под ред.А.М.Прохорова - М. : Сов.радио , 1978. - 503 с. c.
  621.373
  Справочник по лазерам : В 2-х т.. Т.2. : пер.с англ.с изм.и доп. / под ред.А.М.Прохорова - М. : Сов.радио , 1978.
  621373
  Справочник по микропроцессорным устройствам / А.А.Молчанов,В.И.Корнейчук,В.П.Тарасенко,Д.А.Россошинский - К. : "Техніка" , 1987. - 288 с. c.
  681.325.5:621.382.049.77
  Справочник по микроэлектронной импульсной технике / В.Н.Яковлев,В.В.Воскресенский,С.И.Мирошниченко и др.; под ред.В.Н.Яковлева - К. : Техніка , 1983. - 359 с. c.
  621.374.049.77(035.5)
  Справочник по монтажу тепломеханического оборудования / под общ.ред.В.А.Зайделя - 2-е изд.,перераб. . - М. : Госэнергоиздат , 1960. - 560 с. c.
  621.18.002.72
  Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.1. / сост.В.И.Андрюков,П.И.Анастасиев,В.В.Белоцерковец;под ред.В.В.Белоцерковца,Б.А.Делибаша - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1976.
  621.313
  Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.2. / сост.Б.И.Андроков,П.И.Анастасиев,В.В.Белоцерковец;под ред.В.В.Белоцерковца,Б.А.Делибаша - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1976. - ((Электроустановки пром.предприятий)).
  621.313
  Справочник по надежности : В 3-х т.. Т.1. : пер.с англ.Ю.Г.Епишина,Б.А.Смиренина / под ред.Б.Р.Левина - М. : Мир , 1969. - 339 с. c.
  621-192
  Справочник по надежности : В 3-х т.. Т.2. : пер.с англ.П.К.Горохова / под ред.Б.Е.Бердичевского - М. : Мир , 1970. - 304 с. c.
  621-192
  Справочник по надежности : В 3-х т.. Т.3. : пер.с англ.Ф.С.Соловейчика / под ред.Б.Е.Бердичевского - М. : Мир , 1970. - 376 с. c.
  621-192
  Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами / под ред.Э.С.Мусаэляна - М. : Энергия , 1972. - 256 с. c.
  621.315
  Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами / под ред.Э.С.Мусаэляна - М. : Энергия , 1972. - 256 с. c.
  621.315
  Справочник по наладке каналов ВЧ связи по линиям электропередачи / под ред.Э.С.Мусаэляна - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 336 с. c.
  621.39.052.63.07
  Справочник по наладке токарных и токарно-револьверных автоматов / А.А.Оганян,Э.М.Родинский,Л.Б.Гай,Г.Д.Райвид - М. : Машиностроение , 1983. - 383 с. c. - ((Серия справочников для рабочих.СР)).
  621.941.23-77
  Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий / под ред.М.Г.Зименкова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 480 с. c.
  621.31.07
  Справочник по наладке электроустановок и автоматики - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Наукова думка , 1972. - 624 с. c.
  621.315
  Справочник по оборудованию для листовой штамповки / Л.И.Рудман,А.И.Зайчук,В.Л.Марченко и др.; под общ.ред.Л.И.Рудмана - К. : Техника , 1989. - 231 с. c.
  621.735.06
  Справочник по обработке металлов резанием / Ф.Н.Абрамов,В.В.Коваленко,В.Е.Любимов и др. - К. : Техніка , 1983. - 239 с. c.
  621.91
  Справочник по оптимизационным задачам в АСУ / В.А.Бункин,Д.Колев,Б.Я.Курицкий и др. - Л. : Машиностроение , 1984. - 212 с. c.
  658.012.011.56:681.3:621.002
  Справочник по основам электронной техники / В.С.Гаршунский,А.Б.Романовская,Н.М.Ващенко,В.Б.Власенко; под общ.ред.Б.С.Герпунского - 2-е изд.,доп. . - К. : Вища школа , 1975. - 352 с. c.
  621.38
  Справочник по основам электронной техники / Б.С.Гершунский,А.В.Романовская,Н.М.Ващенко и др.; под общ.ред.Б.С.Гершунского - 2-е изд.,доп. . - К. : Вища школа , 1974. - 352 с. c.
  621.38
  Справочник по основам электронной техники / Б.С.Гершунский,А.В.Романовская.Н.М.Ващенко,В.В.Власенко; под общ.ред.Б.С.Гершунского - К. : Изд-во Киевского ун-та , 1972. - 346 с. c.
  621.38
  Справочник по пайке / Л.Л.Грижимальский,Р.Е.Есенберлин,А.И.Губин и др.; под ред.И.Е.Петрунина - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 398 с. c.
  621.791
  Справочник по полупроводниковой электронике : сокр.пер.с англ.под ред.С.Я.Шаца,И.И.Литвинова / под ред.Л.П.Хантера - М. : Машиностроение , 1975. - 504 с. c.
  621.382
  Справочник по полупроводниковым диодам,транзисторам и интегральным схемам / Н.Н.Горюнов,А.Ю.Клейман,Н.Н.Комков и др.; под общ.ред.Н.Н.Горюнова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1972. - 568 с. c.
  621.38
  Справочник по полупроводниковым приборам (Транзисторы) : справочник - М. , 1992. - 78 c.
  621.382.3
  Справочник по применению и нормам расхода смазочных материалов - М.-Л. : ГОСТОПТЕХНЗДАТ , 1947. - 560 с. c. - ((Главнефтеснаб.при Совете Министров СССР.Техрацнеф).
  621.89
  Справочник по проектированию электрических систем / под ред.С.С.Рокотяна,И.М.Шапиро - М. : Энергия , 1971. - 248 с. c.
  621.316
  Справочник по проектированию электроприводов,силовых и осветительных установок / под ред.Я.М.Вольшама,В.И.круповича,М.Л.Самовера - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1974. - 728 с. c. - ((Электроустановки промышленных предприятий)).
  621.313/.316.001.2+62-83
  Справочник по проектированию электроснабжения / сост.И.С.Бабаханян и др.;под ред.Ю.Г.Барыбина и др. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 576 с. c.
  621.31.001.63
  Справочник по промышленной робототехнике : 2. / Ноф Ш., Шимон Я. - Москва : Машиностроение , 1989.
  621.865.8
  Справочник по промышленной робототехнике : В 2-х кн.. Т.Кн.1. : пер.с англ.Д.Ф.миронова / под ред.Ш.Нофа - М. : Машиностроение , 1989.
  621.865.8
  Справочник по промышленной робототехнике : В 2-х кн.. Т.Кн.2. : пер.с англ.Д.Ф.Миронова / под ред.Ш.Нофа - М. : Машиностроение , 1989. - 420 с. c.
  621.865.8
  Справочник по проэктировании автоматических линий / В.Ф. Ржевский и Г.А. Сечкарев - М. : Наука , 1966. - 287 c.
  621.9.06-52
  Справочник по проэктировании автоматических линий / В.Ф. Ржевский и Г.А. Сечкарев - М. : Наука , 1966. - 287 c.
  621.9.06-52
  Справочник по радиоизмерительным приборам / Ю.С.Гаврилов,А.С.Еременко,Л.Ю.Зубилевич - М. : Энергия , 1976. - 624 с. c.
  621.317
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.1. / сост.А.Ф.Богданов,В.В.Васин,В.Н.Дулин и др.;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1967. - 648 с. c.
  621.385
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.2. / сост.Ф.И.Барсуков,И.К.Васильева,Р.Г.Варламов и др.;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1968. - 536 с. c.
  621.385
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.3. / сост.В.И.Алексеев,Ф.И.Барсуков;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1970. - 816 с. c.
  621.37
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.1. / В.Н.Захаров, Б.Х.Кривицкий, Н.С.Мамаев и др.; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 351 c.
  621.37/.39
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.2. / И.А.Болошин, В.В.Быков, В.В.Васин; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 367 c.
  621.37/.39
  Справочник по радиоэлектронным устройствам : В 2-х т.. Т.2. / Р.Г.Варламов,С.Д.Додик,А.И.Иванов; под ред.Д.П.Линде - М. : Энергия , 1978. - 328 с. c. - ((Радиоэлектроника)).
  621.396
  Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных электрических аппаратов / под ред.В.В.Афанасьева - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 384 с. c.
  621.316.5
  Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / С.И.Бахарев,В.И.Вольман,Ю.Н.Либ и др.; под ред.В.И.Вольман - М. : Радио и связь , 1982. - 328 с. c.
  621.385
  Справочник по расчету работы электричеких конденсатов / ред. О.Л. Мезенин - К. : Техніка , 1987.
  621.319.4.004.13
  Справочник по расчету режимов работы электрических конденсаторов / под ред.О.Л.Мезенина - К. : Техніка , 1987. - 168 с. c.
  621.319.4.004.13
  Справочник по сварке Т.3. / под ред.В.А.Винокурова - М. : Машиностроение , 1970. - 504 с. c.
  621.79
  Справочник по сварке Т.4. / под ред.И.А.Акулова - М. : Машиностроение , 1971. - 416 с. c.
  621.79
  Справочник по сварке,пайке,склейке и резке металлов и пластмасс : пер.с нем.А.А.Шарапова под ред.В.Н.Волченко / под ред.А.Ноймана,Е.Рихтера - М. : Металлургия , 1980. - 463 с. c.
  621.791
  Справочник по сооружению линий электропередачи напряжением 35-750 кв : справочник мастера / сост.С.В.Крылов и др.;под ред.М.А.Реута - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 494 с. c.
  621.315.17
  Справочник по строительству линий электропередачи / Ю.Е.Григорьев,Р.И.Зильберман,Б.В.Кашкаров и др.; под ред.А.Д.Романова - 3-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергия , 1971. - 560 с. c.
  621.315
  Справочник по схемотехнике для радиолюбителя / под ред.В.П.Боровского - К. : Техніка , 1987. - 432 с. c.
  621.396.6.061
  Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники : в 2 т. Т.2. / под ред.В.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1977. - 471 с. c. - ((Справочник.Серия ).
  621.396
  Справочник по устройствам цифровой обработки информации / Н.А.Виноградов; под ред. В.Н.Яковлева - К. : Техника , 1988. - 415 c.
  621.372.037.372
  Справочник по учебному проэктированию приемно-усилительных устройств / М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук; под общ.ред. М.К.Белкина - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1988. - 470 c.
  621.396.62.001.631:621.375.001.63
  Справочник по чугунному литью / под ред.Н.Г.Гиршовича - 3-е изд.,перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1978. - 758 с. c.
  621.74
  Справочник по эксплуатации электрооборудования / В.П.Таран,В.К.Андриец,Н.А.Корчемный,А.В.Синельник; под ред.В.П.Тарана - К. : Техніка , 1985. - 184 с. c.
  621.31
  Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения / под ред.В.В.Афанасьева - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 544 с. c.
  621.31
  Справочник по электрическим конденсаторам / М.Н.Дьяконов,В.И.Карабанов,В.И.Присняков и др.; под общ.ред.И.И.Четветкова,В.Ф.Смирнова - М. : Радио и связь , 1983. - 576 с. c.
  621.319.4(035.5)
  Справочник по электрическим конденсаторам : справочник / под общ.ред. И.И.Четвертакова - М. , 1983. - 573 c.
  621.319
  Справочник по электрическим материалам : В 3-х т.. Т.1. / под ред.Ю.В.Корицкого,и др. - 3-е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 367 с. c.
  621.315
  Справочник по электрическим материалам : В 3-х т.. Т.2. / под ред.Ю.В.Корицкого и др. - 3-е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 464 с. c.
  621.315
  Справочник по электрическим машинам : В 2-х т.. Т.1. / под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 455 с. c.
  621.313
  Справочник по электрическим машинам : В 2-х т.. Т.2. / под общ.ред.И.П.Копылова,Б.К.Клокова - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 688 c.
  621.313
  Справочник по электрическим машинам : в 2 т. Т.1. : справочник / под общ. ред. И.П. Копылова - Москва : Энергоатомиздат , 1988. - 456 c.
  621.313(035.5)
  Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / сост.Б.А.Астахова и др.;под ред.И.А.Баумштейна,С.А.Бажанова - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 767 с. c.
  621.31
  Справочник по электроизмерительным приборам / К.К.Илюнин,Д.И.Леонтьев,Л.И.Набебина и др.; под ред.К.К.Илюнина. - 3-е изд . - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 783 с. c.
  621.317
  Справочник по электроизмерительным приборам / К.К.Илюнин,Д.И.Леонтьев.Л.И.Кабебина и др.; под ред.К.И.Ильина - Л. : Энергия , 1973. - 704 с. c.
  621.31
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.1. Электроснабжение / под общ.ред.А.А.Федорова - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 568 с. c.
  658.26:621.311
  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию : В 2-х т.. Т.2. Электрооборудование - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 592 с. c.
  658.26:621.312
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.1. Проектно-расчетные сведения / под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - М. : Энергия , 1973. - 520 с. c.
  621.3:652.26
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий : В 2-х кн.. Т.2. Технические сведения об оборудовании / под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - М. : Энергия , 1973. - 528 с. c.
  621.3:658.26
  Справочник по электроснабжению промышленных предприятий.Электрооборудование и автоматизация / Т.В.Анчарова,В.В.Каменева,А.А.Катарская и др.; под общ.ред.А.А.Федорова,Г.В.Сербиновского - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоиздат , 1981. - 624 с. c.
  658.26:621,211
  Справочник по электротехнике : Справочник / Сост. А.М. Горбов - М., Донецк : АСТ; Сталкер , 2005. - 127 c.
  621.3
  Справочник по электротехническим материалам : В 3-х т.. Т.3. / под ред.Ю.В.Корицкого и др. - 3-е изд.,перераб. . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 726 с. c.
  621.3
  Справочник по электротехническим материалам : В 3-х т.. Т.3. / под ред.Ю.Корицкого и др. - 2-е изд.,перераб. . - Л. : Энергия , 1976. - 896 с. c.
  621.315.61(031)
  Справочник по электроустановкам промышленных предприятий : В 4-х т.. Т.1,ч.1. Проектирование электроустановок промышленных предприятий / под ред.Я.М.Большама,В.А.Грачева,М.Л.Самовера - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 720 с. c.
  621.315
  Справочник по электроустановкам промышленных предприятий : В 4-х т.. Т.1,ч.2. Проектирование электроустановок промышленных предприятий / под ред.Я.М.Большама,В.А.Грачева,М.Л.Самовера - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 599 с. c.
  621.315
  Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки / Г.Л.Амитан и др.; под общ.ред.В.А.Волосатова - Л. : Машиностроение , 1988. - 719 с. c.
  621.9.047/.048
  Справочник слесаря по топливной аппаратуре двигателей / Ред.Зарин А.А. - М. : Машиностроение , 1990. - 287 c.
  621.43.03.004.54
  Справочник слесаря по топливной аппаратуре двигателей / А.А.Зарин и др. - М. : Машиностроение , 1990. - 287 с. c.
  621.43.04.54
  Справочник технолога по автоматическим линиям : справочник / А.Г.Косилова,А.Г.Лыков,О.М.Деев и др.; под ред. А.Г.Косиловой. - М. : Машиностроение , 1982. - 320 c.
  621.9.06-52 : 658.527.011.56
  Справочник электрогазосварщика и газорезчика : учеб.пособие для начал.проф.образования / Г.Г.Чернышов, Г.В.Полевой, А.П.Выборнов и др. ; под ред. Г.Г.Чернышова. - 3-е изд.,стер . - М : Академия , 2007. - 394 c. - (Начальное профессиональное образование).
  621.791(03)
  Справочное пособие по электротехнике и основам электроники : учеб.пособ.для неэлектротехн.спец.вузов / под ред. А.В.Нетушила - М. : Высшая школа , 1986. - 248 c.
  621.31621.38
  Справочное руководство по гальванотехнике. Основные положения. Хим и электрохим.полиров. / Пер.с нем. Н.Б.Сцибровской, М.Г.Солюс, В.Ф.Рау; под ред.проф. В.И.Лайнера - М. : ``Металлургия`` , 1969. - 418 c.
  621.35
  Справочные таблицы по деталям машин : в 2 т.. Т.т.1. / В.З.Васильев, А.А.Кохтев, В.С.Цацкин, К.А.Шапошников - 5-е изд., испр.и доп . - М. : Машиностроение , 1965. - 716 c.
  621.81
  Справочные таблицы по деталям машин : в 2 т.. Т.т.2. / В.З.Васильев, А.А.Кохтев, В.С.Цацкин, К.А.Шапошников - 5-е изд., испр.и доп . - М. : Машиностроение , 1966. - 600 c.
  621.81
  Справочные таблицы по деталям машин : В 2-х т.. Т.1. : справоч. пособие / Под ред. В.З Васильева, А.А. Кохтева, В.С. Цацкина, к.А. Шопошникова - 5-е . - М : Машиностроение , 1965. - 716 c.
  621.81
  Спыну Г.А. Промышленные роботы.Конструирование и применение : учеб.пособие для вузов - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1991. - 311 c.
  621.865.8
  Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение : учеб.пособие для машиностр.спец.вузов / под ред. В.И.Костюка - К. : Вища школа , 1985. - 175 c.
  621.865.8
  Спыну Г.А. Роботы с искуственным интеллектом - Киев : Техника , 1989. - 109 c.
  621.865.8
  Средства защиты в машиностроении: расчет и проэктирование : справочник / С.В.Белов; под общ.ред. С.В.Белова - М. : Машиностроение , 1989. - 365 c.
  621.002
  Средства измерения крутящегося момента / Г.Е.Топилин,С.С.Одинец - М. , 1977.
  621.824
  Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини: Основи теорії і застосування : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літератури , 2004. - 327 c.
  621.22 (075.8)
  Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатом , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Станевский В.П. Строительные краны : справочник / В.П.Станевский - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Будівельник , 1989. - 295 c.
  621.873
  Станки с программным управлением : справочник / Г.А.Монахов, А.А.Оганян, Ю.И.Кузнецов - М. : Машиностроение , 1975. - 288 c.
  621.9.06.529
  Станки с числовым программным управлением (специализированные) / В.А.Лещенко, Н.А.Богданов, И.В.Вайнштейн; под общ.ред. В.А.Лещенко - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1988. - 567 c.
  621.9.06-529
  Станки с числовым программным управлением (специализированные) / Н.А.Богданов, У.Г.Говберг, М.И.Добромыслин; под ред. В.А.Лещенко - М. : Машиностроение , 1979. - 592 c.
  621.9.06-529
  Станочные гидроприводы : справочник / А.А. Усов, В.К. Свешников - М. , 1982.
  621.9.06-82
  Станочные приспособления : В 2-х т.. Т.1. : справочник / ред.совет Б.Н.Вардашкин(пред.) и др. - М. : Машиностроение , 1984. - 591 с. c.
  621.9.6-229
  Станочные приспособления : В 2-х т.. Т.2. : справочник / под ред. Б.Н.Вардашкина,В.В.Данилевского - М. : Машиностроение , 1984. - 655 с. c.
  621.9.06-229
  Стародуб Д.О. Поради радіолюбителю - 3-тє вид.,випр.та доп. . - К. : Техніка , 1972. - 222 с. c.
  621.396
  Стародуб Н.П. Автоматизация токарной обработки при помощи пневматических устройств - К. : Техника , 1979. - 143 с. c.
  621.941.2
  Старосельский А.А. Долговечность трущихся деталей машин / А.А.Старосельский,Д.Н.Гаркунов - М. : Машиностроение , 1967. - 396 с. c.
  621.89
  Старосельский Р.Е. Руководство по организации и оборудованию учебного кабинета электроники и радиотехники - М. : Высшая школа , 1967. - 66 с. c.
  621.38
  Статистическая динамика машиностроительных конструкций / С.В. Ульянов, Н.А. Николаенко - М. : Машиностроение , 1977.
  621.01
  Стахів П.Г. Основи електроніки:функціональні елементи та їх застосування : підручник для неелектротехн.спец.ВНЗ / П.Г.Стахів,В.І.Коруд,О.Є.Гамола - Львів : Новий Світ , 2000. - 205 с. c.
  621.38
  Стационарные газотурбинные установки / Л.В.Арсеньев,В.Г.Тыришкин,И.А.Богов и др.; под ред.Л.В.Арсеньева и В.Г.Тыришкина - Л. : Машиностроение , 1989. - 543 с. c.
  621.438
  Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В.Сташин,А.В.Урусов,О.Ф.Мологонцева - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 224 с. c.
  681.326.77:621.382.049.771
  Стеблюк В. и др. Технология лист. штамповки. Курсовое проектирование - К : Виш.шк. , 1983. - 278 c.
  621.98
  Стеклов О.И. Основы сварочного производства : учебник для сред.проф.-тех.училищ - 3-е изд. . - К. : Вища школа , 1987. - 214 с. c.
  621.791
  Стенин В.Я. Применение микросхем с зарядной связью - М. : Радио и связь , 1989. - 256 с. c.
  621.382.049.77
  Степаков Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.1. / под ред.Ю.С.Данилова - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 198 с. c.
  621.753
  Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Энергия , 1977. - 671 c.
  621.382
  Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ : справочник / Б.Г.Степанов,Я.С.Лаповок,Г.Б.Ляпин; под ред.Б.Г.Степанова - М. : Радио исвязь , 1991. - 120 с. c.
  621.396.24
  Степанов Б.Г. Справочник коротковолновика - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Изд-во ДОСААФ , 1986. - 127 с. c.
  621.396.24
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня и завтра - Минск : Наука и техника , 1987. - 127 с. c.
  621.373.826
  Степанов В. Справочник сварщика : Справочник для мастеров и рабочих / В.Степанов - 3-е перераб.и доп. . - Москва : Машиностроение , 1975. - 520 c.
  621.791
  Степанов В.Г. Высокоэнергетические импульсные методы обработки металлов - Л. : Машиностроение , 1975. - 280 с. c.
  621.9.048.4
  Степанов Р.А. Теоретические основы обеспечения точности в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков Т.2. - Саратов : Изд-во Саратов.ун-та , 1985. - 65 с. c.
  621.753
  Степанов Ю.А. Технология литейного производства.Специальные виды литья : учебник для вузов / Ю.А.Степанов,Г.Ф.Баландин,В.А.Рыбкин; под ред.Ю.А.Степанова - М. : Машиностроение , 1983. - 287 с. c.
  621.74.004
  Стесин С.П., Яковенко Е.А. Лопастные машины и гидродинамические передачи : Учебник для вузов по спец. "Гидравлич. машины гидроприводы и гидропневмоавтоматика - М. : Машиностроение , 1990. - 240 c.
  621.224-253+621.226+62-585.22
  Стесин С.П.,Яковенко Е.А. Гидродинамические передачи : Учеб. для студентов вузов - М. : Машиностроение , 1973. - 352 c.
  621.83 : 532.5
  Стефановский В.С. Теплонапряженность деталей быстроходных поршневых двигателей - М. : Машиностроение , 1978. - 128 c.
  621.43.016
  Стильбанс Л.С. Физика полупроводников - М. : Сов.радио , 1967. - 451 c.
  621.315.592: 537.311.322
  Столбов Л.С. и др. Основы гидравлики и гидропривод станков : Учеб.для машиностроит.техникумов / Л.С.Столбов, А.Д.Перова, О.В.Ложкин - М. : Машиностроение , 1988. - 255 c.
  621.9.06-82
  Столов Л.И., Афанасьев А.Ю. Моментные двигатели постоянного тока - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 223 c.
  621.313.29
  Сторожев М.В. и др. Технология ковки и горячей штамповки цветніх металлов и сплавов : Учеб.пособ.для студентов металлургич.спец.вузов / Сторожев М.В., Середин П.И., Кирсанова С.Б. - М. : Вісшая школа , 1967. - 350 c.
  621.71
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки материалов давлением : Учебник для вузов по специальности - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 423 c.
  621.73
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки материалов давлением : Учебник для вузов по специальности " Машина и технология обработки металлов давлением" - 4-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1977. - 423 c.
  621.73
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением : Учебник для вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 424 c.
  621.77
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением : Учебник для вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 424 c.
  621.77
  Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением : Учебник для вузов / под ред. Е.П.Унксова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Вісшая школа , 1963. - 389 c.
  621.71
  Строительные краны : Справочник / В.Л.Станевский, В.Г.Моисеенко, Н.П.Колесник, В.В.Кожушко; под общ.ред. В.П.Станевского - 2-е изд.,перераб. и доп. . - Киев : Будивэльник , 1989. - 294 c. - (БС : Б-ка строителя).
  621.873
  Строительные краны : Спр.пособие / И.З.Барч,Э.И.Кутовой,А.М.Мармер и др. - 2-е изд.,доп. и перераб. . - К. : Будивельник , 1976. - 336 c.
  621.873
  Строительные краны : Спр.пособие / И.З.Барч,Э.И.Кутовой,А.М.Мармер и др. - 2-е изд.,доп. и перераб. . - К. : Будивельник , 1974. - 336 c.
  621.873
  Строительные краны : Спр.пособие / И.З.Барч,Э.И.Кутовой,Е.Т.Тройно и др. - К. : Будивельник , 1968. - 302 c.
  621.873
  Струтинский В.Б., Сахно Є.Ю. Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем : Монографія - Чернігів : ЧДІЕУ , 2004. - 198 c.
  621.9.06-251-755
  Струченко Є.І. Деталі машин (курсове проектування) : Учбовий посібник для технікумів - Х. : Вид-во ХДУ ім. О.М.Горького , 1966. - 256 c.
  621.81
  Суворов А.А. и др. Металлорежущие инструменты : Уч.пос.для ср.спец.учеб.заведений / А.А.Суворов, Г.С.Зайдлин, Г.М.Стискин - М. : Машиностроение , 1979. - 64 c.
  621.9.02
  Суворов И.К. Обработка металлов давлением : Учеб. для металлург.спец.вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1980. - 364 c.
  621.73
  Суворов И.К. Обработка металлов давлением : Учеб. для металлург.спец.вузов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш.шк. , 1980. - 364 c.
  621.73
  Суворов И.К. Обработка металлов давлением : Учеб. для металлург. спец.вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1973. - 381 c.
  621.77
  Сугано Т., Икома Т., Такэиси Е. Введение в микроэлектронику / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 320 c.
  621.382.049.77
  Сударев А.В., Антоновский В.И. Камеры сгорания газотурбинных установок : Теплообмен - Л. : Машиностроение , 1985. - 272 c. - (Экономия топлива и электроэнергии).
  621.438
  Судоплатов И.П. Обработка деталей на станках с ЧПУ - М. : Машиностроение , 1976. - 102 c.
  621.9.06.529
  Сукацкий М.Е. и др. Сборочное оборудование КамАЗа / М.Е.Сукацкий, Ф.Г.Фишман, В.М.Мандриков - М. : Машиностроение , 1985. - 120 c.
  621.757.06-52 : 658.527
  Сукачев А.П. Теоретические основы электромеханики Т.ч.1. Физические основы электротехники : Учеб. пособие для вузов - Х. : Изд-во Харьк.ун-та , 1959. - 459 c.
  621.3.01
  Сулига В.И. Системы автоматическим управлением резанием / В.И.Сулига, В.В.Глушко. - Донецк : Донбасс , 1973. - 127 c.
  681.51 : 621.91
  Сумский С.Н. Расчет кинематических и динамических характеристик плоских рычажных механизмов : Справочник - М. : Машиностпроение , 1980. - 310 c. - (Б-ка конструктора).
  621.82
  Супрун Б.К., Шерепа В.Ф. Радиопередающие и радиоприемные устройства : Учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений по спец. "Радиотехнич.измерения" - М. : Изд-во ком. стандартов, мер и измерит. приборов , 1968. - 306 c.
  621.396
  Сухарев А.Ф. Изготовление шаблонов для врезки трубопроводов - 2-е изд. . - М. : ``Стройиздат`` , 1974. - 512 c.
  621.643.23
  Сухарев В.А. Решение задач прикладной механики на микро ЭВМ : учеб.пособие для машиностроит.техникумов / Б.Н.Мужевич, В.А.Сухарев - Киев : Высшая школа , 1990. - 246 c.
  621.01
  Сухарев И.П. Прочность шарнирных узлов машин : справ.пособие - М. : ``Машиностроение`` , 1977. - 168 c.
  621.828
  Сухарев Э.А. Десять бесед с первокурсником технического вуза : Учебное пособие - Ровно : НУВХП , 2009. - 110 c.
  378:621(075.8)
  Сухарев Э.А. Технология и свойства защитных покрытий в машинах : учеб.пособие для вузов по спец.``Подьемно-трансп., строит., дор., мелиор.машины и оборуд.`` - Ровно : УГУВХП , 2004. - 181 c.
  621.793.004.12
  Сухарев Э.А. Основы динамики подъёмно - транспортных и дорожно - строительных машин : учеб.пособие. - Ровно : НУВХП , 2012. - 190 c.
  531.3 : 621.86 : 625.08
  Сухинин Г.К. Машинная кислородная резка / А.А.Трофимов, Г.К.Сухинин - М. , 1974.
  621.791
  Сучасні перетворювачі частоти в системах електропривода : навчальний посібник / Загірняк М.В.,Коренькова Т.В.,Калінов А.П.,Гладир А.І.,Ковальчук В.Г. - 2-ге,переробл. і доповн. . - Харків : Точка , 2017. - 206 c.
  621.314.26:62-83            31.2
  Сучасні перетворювачі частоти в системах електропривода : навчальний посібник / М.В.Загірняк,Т.В.Коренькова,А.П.Калінов - 2-ге вид.,переробл. і доп. . - Харьків : `Точка` , 2017. - 206 c.
  621.314.26:62-83
  Сушков Ю.А. Графы зубчатых механизмов - Л. : Машиностроение , 1983. - 215 c.
  621.01:517.1
  Сфера зв`язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні : особливості правового регулювання : Науково-практичний посібник - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 156 c.
  341.24 : 621.39 ( 477 ) : 339.923 : 061.1 ЕС
  Сырбу М. Введение в промышленную телемеханику / М.Думв, М.Сырбу - М. , 1966.
  621.39
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / под ред. Л.Г.Мамиконянца - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 240 c.
  621.313.323+621.313.333
  Сысоев В.И. Основы резания металлов и режущий инструмент - 2-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1962. - 312 c.
  621.91
  Сычев В.В. Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Сычев В.М. Расчет продувки двухтактных двигателей : учеб.пособие / А.С.Лышевский, В.М.Сычев - Новочеркасск , 1977.
  621.43
  Т.В.Величко, Д.И. Родькин Теория электропривода - Кременчуг : КГПИ , 1999. - 238 c.
  621.313(075.8)
  Т.С.Файзулина,В.В.Быков Газопламенные горелки - М. , 1974.
  621.791
  Таблицы для подсчета массы деталей и материалов / Поливанов П.М., Поливанова Е.П. - М. : Машиностроение , 1987. - 303 c.
  621.81
  Таблицы дляподбора зубчатых колес / Петрик М.И., Шишков В.А. - 3 . - М. : Машиностроение , 1973. - 528 c.
  621.881
  Тавастшерна Р.И. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов : учебник для ПТУ - 2-е изд., испр.и доп . - М. : Высш.школа , 1971. - 304 c.
  621.643
  Таев И.С. Основы теории электрических аппаратов : учебник для вузов по спец.``Электрич.аппараты`` / И.С.Таев, Б.К.Буль - М. : Высш.школа , 1987. - 352 c.
  621.31
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учеб.для вузов по спец.``Физика и технол.материал.и компон.эл.тех.`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высш.школа , 1990. - 422 c.
  621.315.592.002
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учебник для вузов по спец.``Полупроводники и диэлектрики`` / В.Ф.Цветков, Ю.М.Таиров - М. : Высшая школа , 1983. - 271 c.
  621.315
  Тайц Б.А. Производство зубчатых колес : справочник - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1990. - 463 c.
  621.833
  Тайц Б.А. Производство зубчатых колес : справочник / под ред. Б.А.Тайца - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1975.
  621.833
  Тайц Б.А. Точность и контроль зубчатых колес - М. : ``Машиностроение`` , 1972. - 368 c.
  621.833
  Тайц В.А. Точность и контроль зубчатых передач Т.Вып.4. / Н.Н.Марков, В.А.Тайц; под ред. Е.Г.Гинзбурга - 2-е изд., перераб.и доп . - Л. : ``Машиностроение`` , 1978. - 136 c.
  621.833
  Таленс Я.Ф. Работа конструктора - Л. : Машиностроение , 1987. - 255 c.
  621.001.66
  Тамаровский В.И. Специальные виды литья : учеб.пособие для рабочих / Ю.Е.Небогатов, В.И.Тамаровский - М. , 1975.
  621.74
  Тамбиев А.Х. Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : монография - М. : Радиотехника , 2003. - 175 c.
  621.371:577.355
  Тамбулатов Б.Я. Доводочные станки - М. : Машиностроение , 1980. - 161 c.
  621.923
  Тарабасов Н.Д. Расчеты на прочность Т.Вып.18. : сборник статей - М. , 1977.
  621:539.4
  Тарабасов Н.Д. Расчеты на прочность Т.Вып 19. : сборник статей / под общ.ред.д-ра техн.наук проф. Н.Д.Тарабасова - М. , 1978.
  621
  Тарабасов Н.Д. Цепные муфты: Проэктирование, изготовление и эксплуатация : справочник / П.Н.Учаев, Н.Д.Тарабасов - М. : Машиностроение , 1987. - 256 c.
  621.825.8
  Тарабасов Н.Л. Проэктирование деталей и узлов машиностроительных конструкций : справочник / П.Н.Учаев, Н.Л.Тарабасов - М. : Машиностроение , 1983. - 240 c.
  621.001.63/035.5/
  Тарабрин Б.В. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : справочник / под ред. Б.Н.Файбулаева, Б.В.Тарабрина - М. : Радио и связь , 1986. - 383 c.
  681.3: 621.382.049.77
  Тарабрин Б.В. Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин, С.В.Якубовский, Н.А.Барканов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1981.
  621.3
  Тарабрин В.В. Справочник по интегральным микросхемам - 2-е изд., перераб.и доп . - М. , 1980.
  621.382
  Таран В.П. Справочник по эксплуатации электрооборудования - К. , 1985.
  621.316
  Таран В.П. Справочник по эксплуатации электрооборудования / В.П.Таран, В.К.Андриец, Н.А.Корчемный, А.В.Синельник; под ред. В.П.Тарана - К. : Техника , 1985. - 184 c.
  621.31
  Тарасевич В.Н. Металлические терморезисторные преобразователи горючих газов - Киев : Наук думка , 1988. - 284 c.
  621.317.39
  Тарасов Л.В. Лазеры: действительность и надежды - М. : Наука , 1985. - 175 c.
  621.373.826
  Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов : настольная книга для операторов котельных - К. : Основа , 1999. - 284 c.
  621.18
  Тарэиманов Г.А. Проектирование металлорежущих станков - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1980. - 288 c.
  621.9.06
  Татур Т.А. Основы теории электрических цепей.Справочное пособие : учеб. пособие - М. : Высш. школа , 1980. - 271 c.
  621.3.011
  Татур Т.А. Основы теории электромагнитного поля : справочное пособие - М. : Высш. школа , 1989. - 270 c.
  621.3.013
  Таубер В.А. Грейферные механизмы - 3-е изд.,перераб. . - М. : Машиностроение , 1985. - 269 c.
  621.81
  Таурит Г.Э. Получение точных наружных резьб - К. : Техника , 1974. - 116 c.
  621.992
  Таурит Г.Э. Прогрессивные процессы резьбоформирования / Таурит Г.Э.,Е.С.Пуховский, С.С.Добрянский - К. : Техніка , 1975. - 240 c.
  621.992
  Телегин А.С. Теплотехника и нагревательные устройства : учеб.пособие - М. : Машиностроение , 1985. - 247 c.
  621.783
  Телешев Б.А. Электротехника - 2-е изд.,перераб. и допол. . - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963. - 512 c.
  621.3
  Телинкичиев В.К. Металлорежущие станки.Краткий курс : Учеб.пособие для студентов машиностроит.спец.вузов / В.К.Телинкичиев,И.В.Красниченко,А.А.Тихонов - Москва : Машиностроение , 1972. - 464 c.
  621.9.06
  Темников Ф.Е. Теоретические основы информационной техники : учеб.пособие / Ф.Е.Темников, В.А.Афонин,В.И.Дмитриев - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Энергия , 1979. - 512 c.
  621.391
  Темчин Г.И. Многоинструментальные наладки. Теория и расчет - М. : Машгиз , 1963. - 543 c.
  621.91
  Теоретическая электротехника Т.вып.40. : сборник республик. межведомствен. науч.-техн., 1986. - 152 c.
  621.3.01
  Теоретическая электротехника Т.вып.41. : сборник республ. межведомств. науч.-техн. - Львов : Вища школа , 1966. - 134 c.
  621.372
  Теоретические основы процессов поверхностного пластического деформирования / Е.М.Макушок,Т.В.Калиновская,С.М.Красневский; под ред. В.И.Беляева - Минск : Наука и техника , 1988. - 184 c.
  621.787.4
  Теоретические основы сварки / под ред. В.В.Фролова - М. : Высшая школа , 1970. - 592 c.
  621.79
  Теоретические основы теплотехники.Теплотехнический эксперимент : в 4-х кн.. Т.Кн.2. : Справочник / под общ.ред. В.А.Григорьва,В.М.Зорина - 2-е изд.,перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 559 c. - ((Теплоэнергетика и теплотехника)).
  621.1.016
  Теоретические основы электротехники : в 3-х т. Т.2,3. Нелинейные цепи. Электромагнитное поле : учебник для втузов / Г.И.Атабеков, С.Д.Купалян, А.Б.Тимофеев, С.С.Хухриков; под ред. Г.И. Атабекова. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.;Л. : Энергия , 1966.
  621.3.011.7
  Теоретические основы электротехники : в 3-х ч.. Т.ч.2 и 3. Нелинейные электрические цепи.Электромагнитное поле : учебник для вузов / Атабеков Й.Г.,Купалян С.Д.,Тимофеев А.Б.,Хухриков С.С.; под ред.Г.И.Атабекова - 4-е изд.,перераб. . - М. : Энергия , 1979. - 432 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники : в 2-х т.. : для электротехн. спец. втузов / Ионкин П.А.,Даревский А.И.,Кухаркин Е.С.; под ред. проф. П.А.Йоркина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1976. - 22 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники : в 2-х т.. : для электр. спец. втузов / Ионкин П.А.,Даревский А.И.,Кухаркин Е.С.; под ред.проф.П.А.Ионкина - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высшая школа , 1976. - 22 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники : в 3-х т.. Т.т.1. Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными : учебник для вузов / К.М.Полливанов; под общ. ред. К.М.Поливанова - М. : Энергия , 1972. - 240 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники Т.ч.1. Основы теории цепей : учебник / П.А.Ионкин,Н.А.Мельников,А.И.Даревский,Е.С.Кухаркин; под общ. ред. проф.П.А.Ионкина - М. : Высшая школа , 1965. - 734 c.
  621.3.01
  Теоретические основы электротехники Т.ч.2. Основы теории электромагнитного поля : учебник / А.И.Даревский,Е.С.Кухаркин; под ред. проф.П.А.Ионкина - М. : Высшая школа , 1965. - 284 c.
  621.3.01
  Теория двигателей внутреннего сгорания. Рабочие процессы : учебник / Н.Х.Дьяченко, А.К.Костин, Б.П.Пугачев; под ред. Н.Х.Дьяченко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1974. - 552 c.
  621.43
  Теория и конструкции выключателей / пер. с анг.А.Г.Рабкина; под ред.Сарльза Х.Флершейма,В.В.Афанасьва - Л. : Энергоиздат , 1982. - 493 c.
  621.316
  Теория и расчет турбокомпрессоров : учеб.пособие / под общ.ред. К.П.Селезнева - 2-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1986. - 392 c.
  621.515
  Теория и расчет устройств индукционного нагрева / В.С. Немков, В.Б. Демидович - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 280 c.
  621.365.5
  Теория и технология ковки : учеб. пособие / Л.Н.Соколов,Н.К.Голубятников,В.Н.Ефимов,И.П.Шелаев; под ред. Л.Н.Соколова - К. : Вища школа , 1989. - 317 c.
  621.73
  Теория механизмов : учеб. пособие / под ред. В.А.Гавриленко - М. : Высшая школа , 1973. - 511 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин : респуб. межведом. науч.- техн. сборник - Харьков : Выща школа , 1983. - 136 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин : республик. межведомст. научно-техн. сборник - Харьков : Вища школа , 1984. - 123 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин : респуб. межведомств. науч.-техн. сборник - Харьков : Вища школа , 1986. - 136 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин : респуб. межведом. науч.-техн. сборник - Харьков : Вища школа , 1986. - 130 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин : респуб. межведомст. науч.-техн. сборник - Харьков : Вища школа , 1987. - 128 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин : учебник / под ред. К.В.Фролова - М. : Высш. школа , 1987. - 495 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин и детали машин : учеб. пособие / Волский Н.И., Мягков В.Д., Бежанов Б.Н. и др. - М. - Л. : Машиностроение , 1964. - 820 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин.Проектирование : учеб. пособие / Кульбачный О.И.,Гродзенский Л.С.,Желтиговский А.В.; под ред.О.И.Кульбачного - М. : Высшая школа , 1970. - 288 c.
  621.01
  Теория механизмов и машин: Терминология.Буквенное обозначение величин - М. : Наука , 1984. - 40 c. - ((Сборник рекомендуемых терминов вып. 99)).
  621.01
  Теория механизмов и механика машин : учебник / К.В.Фролов, С.А.Попов, А.К.Мусатов; под ред.К.В.Фролова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1998. - 496 c.
  621.01
  Теория передачи сигналов : учебник / А.Г.Зюко, Д.Д.Кловский,М.В.Назаров,Л.М.Финк - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1986. - 304 c.
  621.391
  Теория процессов ковки / Охрименко Я.М., Тюрин В.А. - М. : Высш. школа , 1977. - 295 c.
  621.73
  Теория электрических аппаратов : учебник / Г.Н.Александров, В.В.Борисов, В.Л.Иванов; под ред. Г.Н.Александрова - М. : Высшая школа , 1985. - 312 c.
  621.31
  Теория электрических цепей : Учеб.пособие / Ю.Г.Толстов,А.А.Теврюков - М. , 1971. - 296 c. - (Высшая школа).
  621.3
  Теория электрической связи: Учеб. для техникумов связи по спец. 2109, 2305, 2306, 230712 / Панфилов И.П., Дырдв В.Е. - М. : Радио и связь , 1991. - 344 c.
  621.39
  Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки : учебник / под ред. проф. В.К.Тепинкичиева - М. , 1973.
  621.9.06
  Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки.Краткий курс - М. , 1972.
  621.9.06
  Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки - М. , 1970.
  621.9.06
  Теплицкий П.И. Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-22" / П.И.Теплицкий,П.В.Тарлычев,П.И.Теплицкий; под ред. В.М.Савинкова - М. : Статистика , 1973. - 192 c. - ((Главное управление подготовки и повышения квалифи).
  621.3
  Тепло и массообмен.Теплотехнический эксперимент : справочник / под общ. ред. В.А.Григорьева,В.М.Зорина - М. : Энергоиздат , 1982. - 510 c. - ((Справ. сер.).
  621.1.016
  Тепловое оборудование и тепловые сети : учебник для вузов / Г.В.Арсеньев,В.П.Белоусов,А.А.Дранченко - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 400 c.
  621.1
  Тепловые двигатели / Нигмагтулин И. Н. и др. - М. : Высшая школа , 1974. - 375 c.
  621.165+621.43+621.436
  Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин : учеб. пособие / Е.М.Бамбушек; под общ. ред.И.А.Сакуна - Л. : Машиностроение , 1987. - 423 c.
  621.57
  Тепловые трубы в электрических машинах / под ред. В.М.Петрова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 152 c.
  621.313.3
  Теплозащитные и износостойкие покрытия деталей дизелей / Никитин М.Д. и др. - Л. : Машиностроение , 1977. - 166 c.
  621.793:621.436
  Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок : учеб. пособие / под ред. А.И.Леонтьева - М. : Машиностроение , 1985. - 360 c.
  621.438-714
  Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок : : учеб.пособие для вузов по спец. `Турбостроение` / / под ред. А.И.Леонтьева. - - М . : : Машиностроение, , 1985. - 360 c.
  621.438 - 714
  Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок : : учеб.пособие для вузов по спец. `Турбостроение`/ / под ред. А.И.Леонтьева. - - М . : : Машиностроение, , 1985. - 360 c.
  621 438 -714
  Теплотехника : учебник для втузов / А.М.Архаров, С.И.Исаев, И.А.Кожинов и др.; под ред.В.И.Крутова. - М. : Машиностроение , 1986. - 426 c.
  621.1.016
  Теплотехника : учебник / И.Т.Швец,В.И.Голубинский,А.Н.Алабовский - 3-е изд., доп. и перераб. . - К. : Вища школа , 1976. - 518 c.
  621.1.016
  Теплотехника : учнбник / Баскаков А.П.,Берг Б.В.,Витт О.К.; под ред.А.П.Баскакова - М. : Энергоиздат , 1982. - 264 c.
  621.1.016
  Теплотехника : учебник - 3-е изд., доп. и перераб. .
  621.1.016
  Теплотехника : підручник для втузів / Б.Х.Драганов, А.А.Долінський, А.В.Міщенко, Є.М.Письменний; за ред.Б.Х.Драганова. - К. : ІНКОС , 2005. - 503 c.
  621.1.016
  Теплотехника.Курс общей теплотехники : учебник / Щукин А.А.,Сушкин И.Н.,Зах. Р.Г.; под общ. ред. И.Н.Сушкина - 2-е изд.,перераб. . - М. : Металлургия , 1973. - 479 c.
  621.1
  Теплотехнический справочник : в 2-х т.. Т.т.1. / под общ. ред. В.Н.Юренева,П.Д.Лебедева - 2-е изд., перераб. . - М. : Энергия , 1975. - 744 c.
  621.1
  Теплотехнический справочник : в 2-х т.. Т.т.2. / под ред. В.Н.Юренева,П.Д.Лебедева - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Энергия , 1976. - 896 c.
  621.1
  Теплотехнический справочник Т.т.2. : учеб. пособие / под общ. ред. проф. С.Г.Герасимова - М.,Л. : Госэнергоиздат , 1958. - 672 c.
  621.1
  Теплоэнергетика и теплотехника: общ. вопросы : справочник / под общ.ред. В.А.Григорьева, В.М.Зорина - М. : Энергия , 1980. - 529 c. - ((Справ. сер."Теплоэнергетика и теплотехника")).
  621.1
  Тер-Газарян Г.Н. Анормальные режимы работы гидрогенераторов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 232 c.
  621.313.322-82
  Терган В.С. Шлифование на круглошлифовальных станках : учебник / В.С.Терган,Л.Ш.Доктор - М. : Высшая школа , 1972. - 376 c.
  621.924
  Терентьев И.С. Сверлильные станки и работа на них - М.-Л. : Машгиз , 1960. - 207 c.
  621.95
  Терехов А.П. Электротехника : учеб.пособие для неэлектротехн.спец.вузов / под ред. Э.В.Кузнецова. - К. : Вища шк. , 1987. - 600 c.
  621.3
  Терехов В.А. Задачник по электровакуумным приборам : учеб. пособие для втузов - Л. : Энергия , 1971. - 128 c.
  621.382.2
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И.Терешин, В.А.Софронов - 4-е изд.,испр. и перераб. . - К. : Техніка , 1973. - 500 c.
  621.317
  Терешин А.М., Софронов В.А. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов. - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Техніка , 1973. - 500 c.
  621.817
  Терещук Р.М. Справочник радиолюбителя : 2. Т.1. : Справочник / Р.М.Терещук,Р.М.Домбругов,Н.Д.Босый - 6-е перераб.и доп . - Москва : Техника , 1969. - 694 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Справочник радиолюбителя : 2. Т.2. / Р.М.Терещук,Р.М.Домбругов,Н.Д.Босый - 6-е перераб.и доп. . - Киев : Техника , 1969. - 680 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук,К.М.Терещук,С.А.Седов - 4-е изд.,стер. . - К. : Наук. думка , 1989. - 800 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук,К.М.Терещук,С.А.Седов - 4-е изд.,стер. . - К. : Наук. думка , 1988. - 800 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук, К.М.Терещук,С.А.Седов - 3-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Наук. думка , 1987. - 799 c.
  621.396
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М.Терещук,К.М.Терещук,С.А.Седов - 2-е изд., стереотип. . - К. : Наукова думка , 1962. - 671 c.
  621.396
  Терликова Т.Ф. Основы конструирования приспособлений : учеб. пособие для втузов / Т.Ф.Терликова,А.С.Мельников,В.И.Баталов - М. : Машиностроеник , 1980. - 120 c.
  621.9.06-229
  Термическая обработка в машиностроении : справочник / А.В.Арендарчук,А.А.Астафьев,Ю.А.Башнин; под ред. Ю.М.Лахтина,А.Г.Рахштадта - М. : Машиностроение , 1980. - 783 c.
  621.785
  Термическая обработки металлов и сплавов / Новиков И.И., Захаров М.В. - Москва : Металлургиздат , 1962. - 432 c.
  621.78
  Термическая обработки металлов и сплавов / Новиков И.И., Захаров М.В. - Москва : Металлургиздат , 1962. - 432 c.
  621.78
  Термоэлектрические генераторы / А.С.Охотин,А.А.Ефремов,В.С.Охотин,А.С.Пушкарский; под ред. А.Р.Регеля - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Атомиздат , 1976. - 320 c.
  621.362
  Термоэлектрохимическая обработка упругих элементов / С.Я.Грилихес,А.Г.Рахштадт,А.М.Рябышев - М. : Машиностроение , 1978. - 136 c.
  621.785
  Тетерин Г.П. Основы оптимизации и автоматизации проектирования технологических процессов горячей обьемной штамповки / Г.П.Тетерин,П.И.Полухин - М. : Машиностроение , 1979. - 284 c.
  621.73
  Техника безопасности в термических цехах / В.Б. Райцес, В.М. Литвин - К. : Тэхника , 1972. - 112 c.
  658.382.3:621.38
  Техника безопасности в электроэнергетических установках : справ.пособие / под ред. П.А.Долина - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 400 c.
  658.345 : 621.31.004
  Техника безопасности при сварочных работах / Поважук Г.М., Кравец Б.С. - К. , 1976. - 94 c.
  621.791
  Техника измерений : ч.2. : пособие / Н.В.Авениров, К.Г. Каназеев, А.В.Киселев,Н.Г.Стрижак - Л. : ЛВИКА им.А.Ф.Можайского , 1970. - 92 c. - ((Ленинградская военная инженер.Краснознаменная ака).
  621.317.1
  Техническая термодинамика : учебник / Е.В.Дрыжаков, Н.П.Козлов, Н.П.Корнейчук; под ред. В.И.Крутова - М. : Высшая школа , 1971. - 472 c.
  621.1.016.7
  Техническое зрение роботов : сборник статей / под ред А.Пью: пер. с англ.Д.Ф.Миронова; под ред. Г.П.Катыса - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  621.865.8
  Технічна діагностика електрообладнання.Типові задачі та лабораторний практикум : навчальний посібник / І.О.Сінчук,В.М.Кутін,М.І.Лісний та інш.; під ред.О.М.Сінчук - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2012. - 144 c.
  621.382
  Технологическая надежность станков / под общей редакцией доктора техн. наук проф. А.С.Проникова - М. : Машиностроение , 1971. - 344 c.
  621.9.06
  Технологическая оснастка для холодной штамповки, прессования пластмасс и литья под давлением : Ч.1. : каталог-справочник - 2-е изд. испр. и доп. . - М. : Научно-исслед. ин-т информации по машиностроению , 1967. - 551 c.
  621.983
  Технологическая оснастка многократного применения / В.Д.Бирюков,В.М.Дьяконов, А.И.Егоров; под ред.Д.И.Полякова - М. : Машиностроение , 1981. - 404 c.
  621.9.07
  Технологические основы агрегатирования сборочного оборудования / А.И.Дащенко,Ю.М.Золотаревский,И.И.Ламин,Ю.Л.Апатов - М. : Машиностроение , 1991. - 263 c. - ((Основы проектирования машин)).
  621.757
  Технологические основы обеспечения качества машин / К.С.Колесников,Г.Ф.Баландин,А.М.Дальский; под общ.ред. К.С.Колесникова - М. : Машиностроение , 1990. - 254 c. - ((Основы проектирования машин)).
  621.002
  Технологические процессы ковки, штамповки: Курсовое проектирование : учеб. пособие / П.П.Омельченко и др. - К.,Донецк : Вища школа , 1986. - 152 c.
  621.73
  Технологичность конструкции изделий : справочник / под ред. Ю.Д.Амирова - М. : Машиностроение , 1985. - 367 c. - ((БК.Библиотека конструктора)).
  621.002
  Технологичность конструкции изделия : справочник / Ю.Д.Амиров; под общ. ред. Ю.Д.Амирова - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 768 c.
  621.002(035.5)
  Технология электроаппаратостроения : учебник для вузов / Б.Г.Ефимов, Ю.А.Филипов, Ф.А.Васильев; под ред. Ю.А.Филипова - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 357 c.
  621.31
  Технология и автоматизация машиностроение : сборник - К. : Техника , 1985. - 122 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроение : сборник - К. : Техніка , 1986. - 130 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения - К. : Техніка , 1975. - 108 c. - (Республиканский межведомственный научно-технически).
  621.002.5
  Технология и автоматизация машиностроения : сборник - К. : Техніка , 1985. - 132 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения : сборник - К. : Техніка , 1986. - 134 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения : сборник - К. : Техника , 1987. - 128 c.
  621.002
  Технология и автоматизация машиностроения : Републиканский межведомственный научно-технический сборник - К. : Техніка , 1987. - 132 c.
  621.002
  Технология и оборудование ковки и объемной штамповки : Учеб. пособие для техникумов / Семенов Е.Г. и др. - М. : Машиностроение , 1978. - 311 c.
  621.73
  Технология и оборудование контактной сварки : учебное пособие для вузов / В.Д.Орлов, Ю.В.Дмитриев, А.А.Чакалев; под ред. д-ра техн. наук Б.Д.Орлова - М. : Машиностроение , 1978. - 536 c.
  621.791
  Технология и оборудование контактной сварки : учеб. пособие для вузов / Б.Д.Орлов, Ю.В.Дмитриев, А.А.Чакалев; под ред. Б.Д.Орлова - М. : Машиностроение , 1975. - 536 c.
  621.791.76
  Технология и оборудование контактной сварки : учеб. пособие для вузов / Б.Д.Орлов,Ю.В.Дмитриев,А.А.Чакалев; под ред. Б.Д.Орлова - М. : Машиностроение , 1975. - 536 c.
  621.791.76
  Технология и оборудование кузнечно-штамповочного производства Т.т.4. / науч. ред. Э.Ф.Богданов - М. : Б.и , 1987. - 220 c. - ((Итоги науки и техники)).
  621.73
  Технология и оборудование сварки плавлением : учебник для вузов / Г.Д.Никифоров,Г.В.Бобров,В.М.Никитин,В.В.Дьяченко; под общ.ред. Г.Д.Никифорова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 320 c.
  621.791
  Технология изготовления режущего инструмента / А.И.Барсов,А.В.Иванов,К.И.Кладова,А.Н.Троицкая - М. : Машиностроение , 1979. - 136 c.
  621.9.02
  Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / А.М.Дальский,В.С.Гаврилюк,Л.Н.Бухаркин; под общ. ред. А.М.Дальского - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1990. - 352 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник для вузов / под общ. ред. А.М.Дальского - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1985. - 448 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник для вузов / А.М.Дальский, И.А.Арутюнов, Т.М.Барсукова - М. : Машиностроение , 1977. - 664 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник / Г.А.Прейс,Н.А.Сологуб,И.А.Рожнецкий; под ред. Г.А.Прейса - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1991. - 390 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учебник / Г.А.Прейс,Н.А.Сологуб,И.А.Рожнецкий; под ред. Г.А.Прейса - К. : Вища школа , 1984. - 359 c.
  621.7
  Технология конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / под ред. А.М.Дальского - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1990. - 348 c.
  621.7/9
  Технология конструкционных материалов : учебник / Г.А. Прейс - К : Вища школа , 1984. - 358 c.
  621.7
  Технология крупного электромашиностроения : в 3-х т.. Т.т.2. Гидрогенераторы / Прутковский С.А. - 3-е изд., перераб. и доп. . : Энергоатомиздат , 1990. - 352 c.
  621.313.322
  Технология листрвой штамповки.Курсовое проектирование : учеб.пособие / В.И.Стеблюк,В.Л.Марченко, В.В.Белов, А.Г.Гривачевский - К. : Вища школа , 1983. - 279 c.
  621.98
  Технология материалов в приборостроении : учеб. пособие / под ред.д-ра техн. наук проф. А.Н.Малова - М. : Машиностроение , 1969. - 440 c.
  621.7
  Технология машиностроение. Специальная часть : учеб. пособие / В.Л.Беспалов, Л.А.Глейзер,И.М.Колесов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Иашиностроение , 1973. - 448 c.
  621.002
  Технология машиностроения : в 2-х т.. Т.т.1. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов / В.М.Бурцев, А.С.Васильев, А.М.Дальский; под ред. А.М.Дальского - М. : изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана , 1999. - 563 c.
  621.002
  Технология машиностроения : учебник / А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук,И.А.Колесов - М. : Машиностроение , 1986. - 479 c.
  621.002
  Технология машиностроения : учебник / М.Е.Егоров, В.И.Дементьев, С.Д.Тишин, В.Д.Дмитриев; под общ. ред. д-ра техн. наук , проф. М.Е.Егорова - М. : Высшая школа , 1965. - 590 c.
  621.002
  Технология машиностроения : в 2 т. Т.2. Производство машин : учебник для вузов / В.М.Бурцев, А.С.Васильев, О.М.Деев и др.; под общ.ред. Г.Н.Мельникова. - М. : Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана , 1999. - 639 c.
  621.002
  Технология машиностроения.Специальная часть : учеб. пособие для вузов / Б.Л.Беспалов - М. : Машиностроение , 1965. - 456 c.
  621.002
  Технология металлов / Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова, А.В.Третьяков и др. - М. : Металлургия , 1978. - 903 с. c.
  621.7./9
  Технология металлов : учебник для втузов / Н.П.Дубинин, П.П.Жевтунов, А.Д.Хренов и др. - М. : Высш.шк. , 1964. - 632 c.
  621.7/.9
  Технология металлов / А.М. Разыграев, Д.А. Браун - М. : Госстройиздат , 1958. - 322 c.
  621.7
  Технология металлов : учебник для машиностроительных вузов / В.В.Архипов, М.А.Касенков, М.Н.Ларин - 2-е изд., перераб. . - М. : Высш. школа , 1964. - 564 c.
  621.7
  Технология металлов : учебник для машиностроит. спец. втузов / Н.П.Дубинин, П.П.Желтунов,А.Д.Хренов; под ред. проф. Дубинина - М. : Высшая школа , 1964. - 632 c.
  621.7
  Технология металлов / Б.В.Кнорозов, Л.Ф.Усова, А.В.Третьяков - М. : Металлургия , 1974. - 648 c.
  621.7
  Технология металлов : учеб. пособие / Кропивницкий Н.Н., Кучер А.М., Пугачева Р.В. - М. : Машгиз , 1961. - 500 c.
  621.7
  Технология металлов : учебник для вузов / П.И.Полухин, Б.Г.Гринберг, В.Т.Жадан; под общ. ред. П.М.Полухина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высшая школа , 1966. - 439 c.
  621.7
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник для вузов / Н.П.Дубинин, Н.Н.Лиференко, А.Д.Хренов и др.; под ред. Н.П.Дубинина - М. : Высш.шк. , 1969. - 702 c.
  621.7/.9
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник для втузов / В.В.Архипов, А.А. Абиндер, М.А.Касенков - 3-е изд., перераб. и испр. . - М. : Высшая школа , 1968. - 520 c.
  621.7/9
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие / К.М.Скобников, Г.А.Глазов; под ред. Г.А.Глазова и К.М.Скобникова - Л. : Машиностроение , 1972. - 520 c.
  621.7
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник для вузов / под ред. Н.П.Дубинина - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1969. - 704 c.
  621.7
  Технология металлов и других конструкционных материалов : учеб.пособие для вузов / под ред. Г.А.Глазова - Ленинград : ’’Машиностроение’’ , 1972. - 520 c.
  621.7
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник / Б.А.Кузьмин, Ю.Е.Авраменко, М.А.Кудрявцев и др; под общ. ред.Б.А.Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 495 c.
  621.7 + 669.018.291(075.32)
  Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для техникумов / Б.А.Кузьмин,Ю.Е.Абраменко, В.К.Ефремов и др.; под ред. В.А.Кузьмина. - М. : Машиностроение , 1981. - 351 c.
  621.7 + 669.018.791(075.32)
  Технология металлов и мтериаловедение / под ред. Л.Ф.Усовой - М. : Металлургия , 1987. - 800 c.
  621.7.9
  Технология металлов и сварка : учебник для вузов / П.И.Полухин,Б.Г.Гринберг, В.Т.Жадан; под общ. ред. проф. П.И.Полужина - М. : Высш. школа , 1977. - 464 c.
  621.7/9
  Технология механизированной дуговой и эпектрошлаковой сварки : учеб. пособие / Н.И.Каховский, Ю.Н.Готальский,В.Е.Патон, А.А.Трушенко - 2-е изд., перераб. . - М. : Высшая школа , 1972. - 368 c.
  621.79
  Технология подъемно - транспортного машиностроения : учебник / Н.П.Колесник, С.И.Козарь, А.А.Лабузов, В.А.Шишковец. - М. : Машиностроение , 1983. - 280 c.
  621.86
  Технология прокатного производства : учеб.пособие для вузов / В.М.Клименко, А.М.Онищенко, А.А.Минаев, В.С.Горелик. - К. : Вища шк. , 1989. - 311 c.
  621.771.26
  Технология процессов обработки металлов давлением / под ред. П.И.Полухина - М. : Металлургия , 1988. - 408 c.
  621.77
  Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : учебник / М.М.Сафьян, В.Л.Мазур,А.М.Сафьян,А.И.Молчанов - К. : Вища школа , 1988. - 351 c.
  621.771
  Технология ремонта металлорежущих станков / Пекелис Г.Д., Гельберг Б. Т. - 2 . - Ленинград : Машиностроение , 1976. - 320 c.
  621.9.06
  Технология термической обработки стали / Р.Бернст, Бемер, Г.Дитрих; пер. с нем. Б.Е.Левина; под ред. М.Л.Бернштейна - М. : Металлургия , 1981. - 607 c.
  621.78
  Технология технического контроля в машиностроении : справ. пособие / В.Н.Чупірин; под общ. ред. В.Н.Чупірина - М. : Изд-во стандартов , 1990. - 399 c.
  621.002
  Технология шлифования и заточки режущего инструмента / Палей М.М. и др., 1988. - 288 c.
  621.9.02:621.923.6
  Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / под ред. акад.В.Е.Патона - М. : Машиностроение , 1974. - 768 c.
  621.791
  Технология электроаппаратостроения : учебник для вузов / под ред.Ю.А.Филиппова - Л. : Энергоатомиздат, Ленинград. отд-ние , 1987. - 360 c.
  621.316
  Тиль, Роман Электрические измерения неэлектрических величин : пер. с нем. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 193 c.
  621.317
  Тимнат И. Ракетные двигатели на химическом топливе / пер. с анг. В.А.Вебера и С.М.Фролова - М. : Мир , 1990. - 292 c.
  621.454
  Тимофеев А.Б. Теоретические основы электротехники Т.ч. II. Нелинейные цепи - М. : Энергия , 1970. - 232 c.
  621.3.01
  Тимофеев С.И. Детали машин : учеб. пособие - Ростов н/Д : Феникс , 2005. - 410 c. - ((сер. "Высшее образование")).
  621.81
  Тимошенков К.Д. Датчики температуры с твердым наполнителем. - М. : Машиностроение , 1975. - 136 c. - ((Б-ка приборостроения)).
  621.536.5 + 53.087.93
  Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнологических / Е.И.Беркович,Г.И.Ивенский,Ю.С.Илффе - Л. : Энергоатомиздат , 1983. - 204 c.
  621.314
  Тиристоры : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Крндратьев, С.Л.Пожидаев. - М. : Радио и связь , 1990. - 170 c. - (Массовая радиобиблиотека. Вып.1155).
  621.382.2
  Тиристоры : справочник / О.П.Григорьев, В.Я.Замятин, Б.В.Кондратьев - М. : ’’Радио и связь’’ , 1990. - 272 c.
  621.382
  Титаренко М.В. Електротехніка : : навч.посібник для інж.-техн.(не електротехн.) спец - К . : : Кондор , , 2009. - 237 c.
  621.3
  Титаренко М.В. Електротехніка : навч. посібник для інж.- техн. вузів - К. : Кондор , 2009. - 237 c.
  621.3(075.8)
  Титаренко М.В. Електротехніка : навч. посібник для інж.-техн. вузів - К. : Кондор , 2008. - 237 c.
  621.3
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для вузов - 3-е изд,перераб.и доп. . - М. , 1968. - 456 c.
  621.314.2.001.24
  Тихомиров П.М Расчет трансформаторов : Учеб.пособие для электротехн.и электромех.спец.вузов - 5-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 527 c.
  621.314.21.001.24
  Тихомиров Э.Л Системы числового управления и перспективы их развития. - М , 1975.
  621.9.06-529
  Ткаченко О.О Високотемпературні процеси та установки : Підручник - К. : А.С.К , 2005. - 476 c. - (Технічна освіта).
  621.1.016
  Токарев Б.Ф Электрические машины : Учеб.пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 624 c. - (ил.).
  621.313
  Токарев Б.Ф Электрические машины : Учеб.для энерг.и энергостроит.техникумов - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 671 c.
  621.313
  Токарные станки / А.А.Модзелевский,А.А.Мущинкин,С.С.Кадров - М. : Мавшиностроение , 1973. - 282 c.
  621.041
  Токарные станки и работа на них / Т.И.Тишенина,В.Б.Федоров - М. : Машиностроение , 1990. - 144 c. - (Б-ка станочника).
  621.941.2
  Токарь И.Я Проектирование и расчет пор трения - М. : Машиностроение , 1971. - 168 c.
  621.2
  Толстов Ю.Г Теория линейных электрических цепей. : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 1978. - 279 c.
  621.3.06
  Томас.Р.К Коммутационные устройства.Справочник - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Радио и связь , 1989. - 140 c.
  621.316.54
  Томашев Л.А Вальцетокарное дело - Челябинск , 1989. - 415 c.
  621.771.07
  Топливные системы и экономичность двиготелей / И.В.Астахов,Л.Н.Голубков,,В.И.Трусов - М. : Машиностроение , 1990. - 288 c.
  621.436.03
  Торопцев Н.Д Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором - 4-е изд.перераб.и доп. . - М. : Энергоатом , 1988. - 95 c.
  621.313.333
  Точность металлорежущих станков / Д.Н. Решетов, В.Т. Портман - М. : Машиностроение , 1986. - 336 c.
  621.9.06-187
  Точность производства в машиностроении и приоборостроении / проф.А.Н.Гаврилова - М. : Машиностроение , 1973. - 567 c.
  621.127
  Точность, надежность и производительность металлорежущих станков / Г.Д.Григорьян,С.А.Зелинский,Г.А.Оборский - К. : Тэхника , 1990. - 222 c.
  621.9.06
  Транзисторные схемы автоматического управления / С.Я.Борисов и др., 1967. - 277 c.
  621.382
  Транзисторы для аппаратуры широкого применения / Под ред. Б.Л. Перельмана - М. : Радио и связь , 1981. - 656 c.
  621.382.3
  Транзисторы для аппаратуры широкого применения : справочник / под ред. Б.Л.Перельмана - М. : ’’Радио и связь’’ , 1981. - 651 c.
  621.382.3
  Транзисторы. Параметры, методы измерений и испытаний / Под ред. И.Г. Вергельсона, Ю.А. Каменецкого, И.Ф. Николаевского - М. : Советское радио , 1968. - 503 c. - (Радиоэлектронные схемы на полупроводниковых прибор).
  621.385.3
  Трансопртирующие машины. Атлас констукции : Учебное пособие для вузов - Изд. 2-е, перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1971. - 115 c.
  621.86
  Транспортирующие машины. Атлас конструкций : учеб. пособие / А.О.Спиваковский, С.М.Бржезовский, В.К.Дьячков - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Машиностроение’’ , 1971. - 116 c.
  621.867
  Транспортные машины с газотурбинными двигателями / Н.С. Попов, С.П. Изотов, В.В. Антонов и др.; Под общ. ред. Н.С. Попова - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 259 c.
  629.331.063.2 : 621.438            629.11 : 621.438
  Траубе Е.С. Электотехника и основы электроники / Е.С. Траубе, В.Г. Миргородский - М. : Высшая школа , 1985. - 160 c.
  621.3
  Трейгер Е.И. Повышение стойкости прокатных валков / Е.И. Трейгер, А.З. Комановский - К. : Техника , 1984. - 146 c.
  621.771.07
  Трейстер Р. Рациолюбительские схемы на ИС типа 555 / Под ред. Л.С. Ходоща - М. : Мир , 1988. - 263 c.
  621.396.6.049.77
  Трейстер Р. Рациолюбительские схемы на ИС типа 555 / Под ред. Л.С. Ходоща - М. : Мир , 1988. - 263 c.
  621.396.6.049.77
  Трембовля В.И. Теплотехнические испытания котельных установок / В.И. Трембовля, Е.Д. Фингер, А.А. Авдеева - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 413 c.
  621.181.001.4
  Трение, изнашивание и смазка : 2. Т.1. : Справочник / Под ред. И.В. Крагельского, В.В. Алисина - М. : Машиностроение , 1978. - 400 c.
  621.891
  Трение, изнашивание и смазка : в 2-х кн.. : Справочник / Под ред. И.В. Крагельского, В.В. Алисина - М. : Машиностроение
  621.89
  Третьяков М.Н. Испытание єлектодвигателей маломощности. - изд. 2-е . - М. : Энергия , 1966. - 180 c.
  621.313
  Тугоплавкие материалы в машиностроении : справочник / под ред.А.Т.Туманова,К.И.Портного - М. : Машиностроение , 1967. - 392 с. c.
  621
  Тули Майк Справочное пособие по цифровой электронике : пер с англ.В.Л.Григорьева - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 175 с. c.
  621.382.049.77
  Турбомашины и МГД-генераторы газотурбинных и комбинированных установок : : учеб.пособие для вузов по спец.`Турбиностроение` / / В.С.Бекнев, В.Е.Михальцев, А.Б.Шабаров, Р.А.Янсон. - - М . : : Машиностроение, , 1983. - 392 c.
  621.438-135
  Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства / О.Г. Туровец, Ипатов И.И. - М. : Высшая школа , 1987. - 318 c.
  621.002 : 658.512.4
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Туровец О.Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проэктах / Туровец О.Г., Билинкис В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1988. - 174 c.
  621.31.001.63.003
  Тухнологические свойства новых СОЖ для обработки резанием / М.И.Клушин, В.М.Тихонов,Д.И.Симкин; под ред.М.И.Клушина - М. : Машиностроение , 1979. - 192 c.
  621.9.079
  Тылкин М.А. Основы проектирования деформирующего инструмента / М.А. Тылкин, Д.И. Васильев - М. : Высшая школа , 1984. - 223 c.
  621.97
  Тылкина М.А. Сплавы рения в электронике / М.А. Тылкина, Е.М. Савицкий - М. , 1980.
  621.385
  Тымчак В.М. Расчет нагревательных и термических печей - М. , 1983.
  621.783
  Тюрин В.А. Теоия и процессы ковки слитков на прессах - М. : Машиностроение , 1979. - 240 c.
  621.73.046
  Тюрин В.А. Теория процессов ковки / В.А. Тюрин, Я.М. Охрименко - М. , 1977.
  621.73
  Уиди Б. Кабельные линии высокого напряжения - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 232 c.
  621.315
  Ультразвук в гидрометалургии / Б.А. Агранат, О.Д. Кирилов, Н.А. Преображенский - М. : Металургия , 1969. - 303 c.
  621.9.04
  Ультразвук в гидрометалургии / Б.А. Агранат, О.Д. Кирилов, Н.А. Преображенский - М. : Металургия , 1969. - 303 c.
  621.9.04
  Ультразвуковое суперфкширование абразивными и алмазными брусками / И.Д. Гебель, А.А. Зыков, Г.Л. Амитан; Машиностроение : Новости технологии , 1984. - 56 c.
  621.923
  Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля / под общ ред. И.Н. Ермолова - М. : Машиностроение , 1986. - 280 c.
  621.314.6
  Ульянов С.А. Сборник з-ч по электромагнитным переходным процессом в электрических системах : учебное пособие - М. : Энергия , 1968. - 496 c.
  621.311
  Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах : учебник - М. : Энергия , 1970. - 520 c.
  621.311
  Универсальные трансмиссии пневмоколесных машин / Погарский Н.А., Стапанов А.Д. - М. : Машиностроение , 1976. - 224 c.
  621.85
  Унифицированная серия асинхронных двигателей. Интерэлектро / В.И Радин, Й. Лондин, В.Д. Розенкноп; под ред. В.И. радина - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 414 c.
  621.313.33
  Унифри А.Т. Время по биологическим часам / перевод с англ. А.М.Алпатова, под ред 1 и с предисл. В.И. Кринского - М. : Мир , 1990. - 208 c.
  621.014.4
  Уокер Г. Двигатели Стирлинга - пер. с англ . - М. : Машиностроение , 1985. - 408 c.
  621.444
  Управление автоматическими линиями с помощью ЭВМ / В.В. Крыленко, И.Н. Минков, Л.И. Фридман - М. : Машиностроение , 1983. - 152 c.
  621.9.06-52
  Управление машиностроительным предприятием : учебник / С.В.Смирнов - М. : Высшая школа , 1989. - 240 c.
  621.002
  Управление машиностроительным предприятием : учебное пособие / С.В. Смирнов, А.А. Колобов; под ред. С.П. Пуртова,С.В. Смирнова - М. : Высш. шк , 1989. - 239 c.
  621.002
  Управление научно-техническими исследованиями и разработкамив машиностроении - К. : Наукова думка , 1987. - 136 c.
  621.
  Управляемые безконтактные двигатели постоянного тока / Н.П. Адвотолкин, В.Т. Гращенко, Н.И. Лебедев - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 160 c.
  621.313
  Управляемые полупроводниковые вентили. Приципы действия и области применения p-n-p-n- устройств / Ф.Джетри, Ф.Гутцвиллер, Н.Голоньяк, Э.Застров фон; пер. с англ. - М. : Мир , 1967. - 455 c.
  621.382.3
  Управляемый выпрямитеь в системах автоматического управления / Н.В. Донской, А.Г. Иванов, В.М. Никитин, А.Д. Позднеев; под ред. А.Д. Позднеева - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 352 c.
  621.314
  Управляеющие системы промышленных роботов / Ю.Д. Андрианов, Л.Я. Глейзер, М.Б. Игнатьев; под. ред. И.М. Макарова, В.А. Чиганова - М. : Машиностроение , 1984. - 287 c.
  621.865.8
  Усилители с широким динамическим диапазоном на микросхемах Т.Вып.71. / А.П.Лукошкин,И.Г.Киренский,Ю.Е.Монахов и др. - М. : Радио и связь , 1981. - 120 c. - (Библиотека по радиоэлектронике).
  621.375.1.049.77
  Усов П.В. Подьемно-транспотные машины : учебн. пособие - М. : Высш. шк , 1967.
  621.86
  Усов С.В. Электрическая часть электростанций : учебник - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 616 c.
  621.311.2
  Усов С.В. Электрическая часть электростаный : учебник для вузов / под ред. С.В. Усова - Л. : Энергия , 1977. - 556 c.
  621.311
  Усова Л.Ф. Технология металлов и материаловедение - М. : Металургия , 1987. - 800 c.
  621.7/9
  Усс Л.В. Общая электротехника с основами электроники : учебн. пособие - Минск : Высш. школа , 1990. - 414 c.
  621.3(075.32)
  Устр-ва функциональной электроники и электроэлементы / Т.А. Рычина, А.В. Зеленский - М. : Радио и связь , 1989. - 350 c.
  621.396
  Утюгоа І.І. Деталі машин : навч. посібник / перер. з ром. мови - К. : Вища школа , 1984. - 399 c.
  621.81
  Учаев П.Н Приводы машин.Атлас конструкций : В 5 ч.. Т.1 ч.. Редукторы и мотор-редукторы.Конструкция,параметры и основы конструирования : Учеб.пособие для вузов - К. , 2001. - 455 c.
  621.833
  Учаев П.Н Проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций. : Справочник - М. , 1983.
  621
  Ушаков В.Н Электротехника и электроника : Учеб.пособие для вузов - М. : Радио и связь , 1997. - 327 c.
  621.38
  Ушаков Н.С Мостовые электрические краны - 5-е изд.,перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1988. - 352 c.
  621.874
  ФайзулаевБ.Н Применении ингеральных микросхем в электронной вычислительной технике : Справочник - М. : Радио и связь , 1987. - 384 c.
  621.382.049.77
  Файнлейб Б.Н Топливная аппаратура автотракторных дизелей : Справочник - 2-е изд.перераб.и доп. . - Л. : Машиностроение , 1990. - 348 c.
  621.431.73-843.6
  Файнлейб В.Н Топливная аппаратура автотракторных дизелей : Справочник - Л. : Машиностроение , 1974. - 264 c.
  621.436
  Фасонное точение / Перепелица В.А., Семко М.Ф. - Х. : Вища школа , 1977. - 159 c.
  621.9.025
  Фасонное точение / М. Ф. Семко, В.А. Перепелица - Х. : Вища школа , 1977. - 159 c.
  621.9.025
  Фатюха Л.К Организационные и экономические проблемы механизации ручного труда в машиностроении - Киев-Донецк : Выща школа , 1982. - 162 c.
  621
  Федорец А.А. Гидравлика и гидропневмопривод : учебное пособие для студентов машиностроит.и автомоб.факультетов - Кременчуг , 2002. - 124 c.
  621.22 (075.8)
  Федорец А.А. Гидравлика и гидропневмопривод : учеб. пособие для студентов машиностроительного и автомобильного факультетов - Кременчуг : ’’КГПУ’’ , 2002. - 124 c.
  621.22 (075.8)
  Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжения промышленных предприятий. - М. : Энергия , 1976. - 271 c.
  658.26 : 621.31
  Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятей : учеб. пособие - М. : Энергия , 1967. - 416 c.
  621.316
  Федоров А.А. Электроснабжение промышленных предприятий - 3-е изд., перераб. и доп . - М., Л. : Госэнергоиздат , 1961. - 744 c.
  621.316
  Федоров В.И. Горячая штамповка труднодеформируемых материалов: Особенности технол.и констр.штампов / Атрошенко А.П., В.И.Федоров - Л. , 1979.
  621.73
  Федоров Д.И. Экскаваторные ковши активного действия. Устройство, эксплуатация, ремонт : ``Транспорт`` , 1974.
  621.879.064
  Федорова И.А. Электротехника : учеб.пособие для втузов / под ред. И.А.Федоровой - 2-е изд., испр.и доп . - Минск , 1977.
  621.3
  Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем: Релейная защита сетей : учеб. пособие для вузов - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 520 c.
  621.316
  Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин : справочник - М. : Машиностроение , 1990. - 316 c.
  621.86-78
  Федотенок А.А. Кинематическая структура металлорежущих станков. - 2-е изд., доп. и перераб . - М. : Машиностроение , 1970. - 407 c.
  621.9.06-231.1
  Федотов Я.А. Инженер электронной техники - 2-е изд. доп. . - М : Радио и связь , 1986. - 81 c. - ((науч.- попул. б-ка школьника)).
  621.38
  Федотов Я.А. Основы физики полупроводниковых приборов : учеб. пособие для вузов - 2-е изд.,испр. и доп. . - М. : Советское радио , 1969. - 592 c.
  621.385
  Фейнберг В.З. Геометрические задачи машинной графики больших интегральных схем - М. : Радио и связь , 1987. - 176 c.
  621.382.049.77.012
  Фельдштейн Н.Э. Режущий инструмент и оснастка станков с ЦПУ : справ. пособие - Минск : Вышэйшая школа , 1988. - 336 c.
  621.9.02-52
  Ференци О. Электроника в нашем доме / пер. с венг. И.М. Степановой; под ред. А.В.Нефедова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 176 c.
  621.38
  Ферстер Г.Г. Электрооборудование и электроснабжение установок гидромеханизации : учебник для техникумов - изд. 2-е, перераб. и доп. . - М. : Энергия , 1977. - 440 c.
  621.313
  Ферстер Г.Г. Электрооборудование и электроснабжение установок гидромеханизации : учебник для техникумов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Энергия' , 1977. - 438 c.
  621.31
  Фещенко В.Н. Обработка на токарно-револьверных станках : учебник - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Высш. шк. , 1989. - 255 c.
  621.941.23
  Фещенко В.Н. Токарная обработка : учеб.пособие для сред. проф.- техн. училищ / В.Н.Фещенко, Р.Х.Махмутов. - М. : Высш.шк. , 1984. - 288 c. - (Профтехобразование).
  621.941
  Фидлер Дж.К. Машинное проектирование електронных схем / Фидлер Дж.К.,Найтингейл К.; пер. с анг. и пред. Д.И.Панфилова,А.Г.Соколова; под ред. Г.Г.Казенова - М. : Высш. школа , 1985. - 216 c.
  621.38
  Физико-химические основы формирования свойств смесей с жидким стеклом / В.С.Рыжков,В.С.Толстой - Харьков , 1975.
  621.742
  Физико-химические основы формирования свойства смесей с жидким стеклом / И.В. Рыжиков, В.С. Толстовой - Харьков : Вища школа , 1975. - 139 c.
  621.742
  Физические проблемы в силовой полупроводниковой электронике / Отблеск А.Е., Челноков В.Е. - Л. : Наука , 1984. - 237 c.
  621.315.592
  Филачев А.М. Современное состояние и магистральные направления развития современной фотоэлектроники / А.М.Филачев, И.И.Таубкин, М.А.Тришенков - М. : Физматкнига , 2010. - 128 c.
  621.383.4/5            32.86
  Филипов С.А., Фиргер И.В. Справочник термиста. - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975. - 352 c.
  621.78/083/
  Филиппов Г.А. Гидродинамика и тепломассообмен в присутствии поверхностно-активных веществ / Г.А. Филиппов, Г.А. Салтанов, А.Н. Кукушкин. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 182 c.
  621.1.016
  Филиппов Г.В. Режущий инструмент. - Л. : Машиностроение , 1981. - 392 c.
  621.9.02
  Филиппов Е. Нелинейная электротехника : пер. снем. канд. техн. наук А.З. Кулебякина / Е. Филиппов; под ред. канд. техн. наук А.Б. Тимофеева. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1976. - 496 c.
  621.3.018
  Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах : учеб. пособ. для вузов - Л. : Энергоатомиздат , 1986. - 256 c.
  621.313
  Филиппов Л.И. Физические принципы и техника передачи дискретной информации. - М. : Высш. школа , 1978. - 130 c.
  621.391
  Филоненко С.Н. Резание металлов. - К. : Техніка , 1975. - 232 c.
  621.91
  Филоненко С.Н. Резание металлов. - К. : Техніка , 1975. - 232 c.
  621.91
  Филоненко С.Н. Резание металлов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` - М. - К : Машгиз , 1963. - 211 c.
  621.9            6П4.6
  Филоненко С.Н. Резание металлов : учеб. пособ. для вузов по спец. ``Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты`` - М. : Машгиз , 1963. - 211 c.
  621.9            6П4.6
  Филонов И.П. Теория механизмов, машин и манипуляторов : учеб. пособ. для машиностр. спец. вузов / И.П. Филонов, П.П. Анципорович, В.К. Акулич. - Минск : Дизайн ПРО , 1998. - 655 c.
  621.01
  Филькин И.П., Кольунов И.Б. Прогрессивные методы бесцентрового шлифования. - М. : Машиностроение , 1971. - 208 c.
  621.92            6П4.67
  Финишные операции в гибком автоматизированном произдводстве / В.Н.Торлин,А.С.Баталин - К. : Техника , 1987. - 208 c.
  621.923
  Финкельштейн М.И. Основы радиолокации : учеб. для вузов гражданской авиации. - М. : Сов. радио , 1973. - 495 c.
  621.396
  Фиргер И.В. Справочник термиста. / С.А. Филинов, И.В. Фиргер - 4-е изд., перераб. и доп . - Л. : Машиностроение , 1975.
  621.78
  Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов : справочник. - Л. : Машиностроение , 1982. - 304 c. - ((Серия справочников для рабочих).).
  621.78
  Фишер И. Промышленные роботы в социалистическом производстве : сокр. пер. с нем. - М. : Экономика , 1986. - 159 c.
  621.865.8.004.14
  Фізичні основи електронної техніки : підруч. для ВНЗ / З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець ті ін.; за ред.: З.Ю. Готри. - Львів : Бескид Біт , 2004. - 879 c.
  621.38
  Фізичні основи електронної техніки : Навч.посібник / За ред.проф.З.Готри - Львів : `Львівська політехніка` , 2002. - 644 c.
  621.38            32.85
  Філинюк М.А. Основи негатроніки. Т.Т.1. Теоретичні і фізичні основи негатроніки : монографія. - Вінниця. : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 455 c.
  621.382
  Філинюк М.А. Основи негатроніки. Т.Т.2. Прикладні аспекти негатроніки : монографія. - Вінниця. : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2006. - 308 c.
  621.382
  Флинд Э. Электронные устройства для дома : пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 78 c.
  621.37/39:64
  Фойгельман Г.А. Альбом конструкций универсальных штампов блоков и узлов для холодной штамповки. - 3-е изд., перераб . - М. : Машиностроение , 1980. - 112 c.
  621.983
  Фоменко И.А. Охрана труда при обработке металлов резанием / И.А.Фоменкео, В.В.Коваленко, Н.П.Стародуб. - К. : Тэхника , 1989. - 157 c.
  658.345 : 621.9
  Фомин Б.В. От искры до лазера. - 2-е изд., доп . - М. : Знание , 1967. - 160 c.
  621.373.826
  Фомин Н.Ф. Справочник по ремонту цветных телевизоров. - 3-е изд., перераб. и доп . - Одесса : Маяк , 1989. - 239 c.
  621.397.446
  Фомин С.Ф. Справочник мастера токарного участка. - 3-е изд. испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1971. - 240 c. - (Справочники для мастеров и рабочих).
  621.941(083)
  Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно - револьверных станков. - М. : Машиностроение , 1976. - 184 c.
  621.941.232
  Фоминых В.П. Оборудование и технология дуговой сварки : учеб.пособие для техникумов. - М. : Машиностроение , 1966. - 312 c.
  621.791.75.03
  Фомичев Ю.И. Источники питания современных телевизоров / Ю.И.Фомичев, Н.В.Лукин. - Б.м. : СП НИЦ ``Наука и техника`` , 1997. - 123 c. - (Зарубежная электроника).
  621.397.62
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических цехов : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Металлургия , 1990. - 350 c.
  62-83 :( 669.1.02 + 621.74.06)
  Фотиев М.М. Электропривод и электрооборудование металлургических и линейных цехов : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1983. - 288 c.
  62-83 : ( 669.1.02 + 621.74.06)
  Фрайфельд И.А. Расчеты и конструирование специального металлорежущего инструмента. Фасонные резцы. Фасонные фрезы для зубчатых деталей. - 2-е изд, стер . - М.- Л. : Машгиз , 1959. - 196 c.
  621.9.02
  Фрайфельд И.А. Расчеты и конструкции специального металлорежущего инструмента. Фасонные фрезы, фасонные резцы, червячные фрезы для зубчатых деталей. - М.-Л. : Машгиз , 1957. - 196 c.
  621.9.02
  Фридлендер И.Г. Расчеты точности машин при проектировании. - К.;Донецк : Вища шк. , 1980. - 182 c.
  621-187.001.24
  Фридлянд И.В. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи / И.В.Фридлянд, В.Г.Сошников. - М. : Радио и связь , 1988. - 167 c.
  621.397.46.078
  Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности радиоэлектронной аппаратуры : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1970. - 488 c.
  621.396.6
  Фролов К.В. Наука о машинах - основа машиностроения. Этапы развития научных исследований / К.В.Фролов, А.А.Пархоменко, М.К.Усков. - М. : Наука , 1987. - 360 c.
  621.01
  Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин : учебник для машиностр.техникумов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1990. - 351 c.
  621.81
  Фроман Б. ГПС в механической обработке / Б.Фроман, Ж-Ж.Лезаж; пер. с фр. Н.А.Шнуровой ; под ред. В.А.Лещенко. - М. : Машиностроение , 1988. - 118 c.
  621.9 : 658.52.011.56.012.3
  Фрумин Ю.Л. Высокопроизводительный резьбообразующий инструмент. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1977. - 183 c.
  621.99.02
  Фрумин Ю.Л. Комплексное проектирование инструментальной оснастки. - М. : Машиностроение , 1987. - 343 c.
  621.9.07.001.63
  Фу, К. Робототехника / Кинсан Фу, Рафаэль Гонсалес, К.Ли; пер. с англ. А.А.Сорокина, А.В.Градецкого, М.Ю.Рачкова; под ред. В.Г.Градецкого. - М. : Мир , 1989. - 621 c.
  621.865.8
  Функциональные преобразователи перемещения / М.А. Ураксеев, М.Ф. Зарипов - М. , 1976.
  621.314
  Функциональные устройства обработки сигналов (основы теории и алгоритмы) : учеб.пособие для вузов / под ред. Ю.В.Егорова. - М. : Радио и связь , 1997. - 286 c.
  621.391.26
  Функциональные устройства обработки смгналов (основы теории и алгоритмы) : учеб.пособие для вузов / под ред. проф. Ю.В.Егорова - М. : ’’Радио и связь’’ , 1997. - 288 c.
  621.391.26
  Фути К. Языки программирования и схемотехники СБИС / К.Фути, Н.Судауки; пер. с яп. А.С.Чупахина ; под ерд. А.Б.Фролова. - М. : Мир , 1988. - 224 c.
  004.43 + 621.382.049.771.14            681.3.06
  Хаванов В.А. Газоэлектрическая сварка алюминиевых сплавов - М. : Машиностроение , 1972. - 176 c.
  621.791
  Хантер Л.П. Справочник по полупроводниковой электронике : Сокр. пер. с англ. С.Я. Шаца, И.И. Литвинова - М. , 1975. - 504 c.
  621.382
  Харизоменов И.В. Электрооборудование и электроавтоматика металорежущих станков : Учебник для вузов - 4-е . - М. : Машиностроение , 1975. - 264 c.
  621.9.06
  Харизоменов И.В. Электрооборудование и электроавтоматика металорежущих станков : Учебник для вузов - 4-е . - М. : Машиностроение , 1975. - 264 c.
  621.9.06
  Харизоменов И.В. Электрооборудование и электроавтоматика металорежущих станков : Учебник для вузов - 4-е . - М. : Машиностроение , 1975. - 264 c.
  621.9.06
  Харизоменов И.В. Электрооборудование и электроавтоматика металорежущих станков : Учебник для вузов - 4-е . - М. : Машиностроение , 1975. - 264 c.
  621.9.06
  Харизоменов И.В. Электрооборудование и электроавтоматика металорежущих станков : Учебник для вузов - 3-е . - М. : Машиностроение , 1964. - 328 c.
  621.9.06
  Харизоменов И.В., Харизоменов Г.И. Электрооборудование станков и автоматических линий : Учебник для техникумов по специальности Металлообрабатывающие станки и автоматические линии и Эксплуатация станков с программным управлением - 2-е . - М. : Машиностроение , 1987. - 224 c.
  621.9.06-529
  Хасуй А. Техника напыления : Пер. с японского С.Л. Маслянникова - М. : Машиностроение , 1975. - 288 c.
  621.793
  Хачатурян С.А. Волновые процессы в компресорных установках - М. : Машиностроение , 1983. - 223 c.
  534-13:621.51
  Хачиян А.С. Двигатели внутринего сгорания : Учебник для вузов по спец. Строит. и дор. машины и оборуд. / А.С. Хачиян, К.А. Морозов, В.Н. Луканин и др.; Под. ред.: В.Н. Дуканина - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Выш.школа , 1985. - 311 c.
  621.43
  Хачиян А.С. и др. Доводка рабочего процесса автомобильных дизелей / А.С. Хачиян, В.В. Гальговский, С.Е. Никитин - М. : Машиностроение , 1976. - 104 c.
  621.436
  Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металов давлением: Справочник : Сокращ. пер. с нем. В.А. Прудковского, С.М. Тихонова / Под ред.: В.П. Полухина - М. : Металлургия , 1982. - 360 c.
  621.7
  Хенли Э, Лд., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска : Пер. с англ. В.С. Выромятникова, Г.С. Деминой - М. : Машиностроение , 1984. - 528 c.
  621-192
  Хлебалин Н.Ф. Нарезание конических зубчатых колес / под ред. Е.Г. Гинзбурга - Л : Машиностроение , Ленинград. отделение , 1978. - 160 c.
  621.99
  Хокинс Г. Цифровая электроника для начинающих : пер с англ. А.В. Лукачера / под ред. Г.Н. Соловьева - М : Мир , 1986. - 231 c.
  621.38
  Холодильная объемная штамповка : справочник / под ред. д-ра техн.наук проф. Навроцкого, канд. техн. наук Б.А. Головина и А.Ф. Нистратова - М : Машиностроение , 1973. - 496 c.
  621.73
  Холодильные машины : учебник для втузов по спец. " Холодильные машины и установки" / Н.Н. Кошкин, Н.А. Сакун, Е.М. Бамбушек и др; под общ. ред. И.А. Сакуна - Л : Машиностроение , 1985. - 510 c.
  621.57
  Хомяк Б.С. Твердосплавный инструмент для холодной высадки и выдавливания - 2-е изд., перераб и доп. . - М : Машиностроение , 1981. - 184 c.
  621.735
  Хорбенко И.Г. Ультразвук в машиностроение - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М : Машиностроение , 1974. - 280 c.
  621.9.048:621.789.2
  Хорбенко И.Г. Ультразвук в машиностроение - М : Машиностроение , 1966. - 191 c.
  621.9.04            6П5.4
  Хорват Т. Нейтрализация статистического электричества : пер. с англ. А.В.Орлова / Т.Хорват, И.Берта - М : Энергоатомиздат , 1987. - 104 c.
  621.319
  Хорн Б.К. Зрение роботов : пер. с англ. / И.М.Бродская, Е.Ю.Зуева, А.Ю.Каргашина; под ред. Кугушева Е.И., Садова Ю.А. - М : Мир , 1989. - 488 c.
  621.865.8
  Хоровиц П. Искусство схемотехники : В 2-т. с. Т.1. : пер. с англ. под ред.М.В.Гальперина - 3-е изд.,стер. . - М : Мир , 1986. - 598 c.
  621.38.о61
  Хоровиц П. Искусство схемотхники : В 2-х т. . Т.2. : пер. с англ. под ред.М.В.Гальперина - 3-е изд.,стер. . - М : Мир , 1986. - 590 c.
  621.38.061
  Хренов К.К. Сварка , резка и пайка металлов - 4-е стереот. . - М : Машиностроение , 1973. - 408 c.
  621.79
  Христич В.А. Газотурбинные двигатели и защита окружающей среды - К : Техніка , 1983. - 144 c.
  621.438
  Хромой Б.П. Электрорадиоизмерения : учебник для сред.спец.учеб.заведений / Б.П.Хромой, Ю.Г.Моисеев - М. : Радио и связь , 1985. - 288 c.
  621.317
  Хрулев А.К. Диоды и их зарубежные аналоги : в 3-х т.. Т.1. : справочник / А.К.Хрулев, В.П.Черепанов - М. : ИП Радио-Софт , 1998. - 638 c.
  621.385.2
  Хрулев А.К. Диоды и их зарубежные аналоги : в 3-х т.. Т.2. : справочник / А.К.Хрулев, В.П.Черепанов - М. : ИП Радио-Софт , 1998. - 638 c.
  621.385.2
  Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики : учебник для вузов по спец."Электрические машины" - 2-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1098. - 364 c.
  621.313
  Хряпин В.Е. Справочник паяльщика - 5-е изд., перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1981. - 349 c. - (серия справочников для рабочих).
  621.791
  Хубка В. Теория технических систем : пер.с нем. - М. : Мир , 1987. - 208 c.
  621.01
  Худобин Л.В. Смазочно-охлаждающие средства, применяемые при шлифовании - М. : Машиностроение , 1971. - 214 c.
  621.89
  Худобин Л.В. Техника применения смазочно-охлаждающих средств в металлообработке : справ.пособие / Л.В.Худобин, Е.Г.Бердичевский - М. : Машиностроение , 1977. - 189 c.
  621.9.079
  Худобин Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов / Л.В.Худобин, В.Ф.Гурьянихин, В.Р.Берзин - М. : Машиностроение , 1989. - 287 c.
  621.002
  Худобин Л.В. Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам : учеб.пособие для вузов по спец."Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Л.В.Худобин и др.; под общ.ред.Л.В.Худобина - М. : Машиностроение , 1986. - 287 c.
  621.9.001.63
  Хуциев А.И. Двигатели внутреннего сгорания с регулируемым процессом сжатия - М : Машиностроение , 1986. - 103 c.
  621.43.056
  Цветное литье : Справочник / Н.М. Галдин и др. - М. : Машиностроение , 1989. - 527 c. - (Технология лит. пр-ва).
  621.74
  Цветные металлы и сплавы Т.Том 1. Круглый прокат : Справочник / На обороте тит. л. авт. : М.В. Таубкин, С.А. Цкерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 208 c.
  669.24: 621.771
  Цветные сплавы и металлы Т.Том 1. Плоский прокат : Справочник / На обороте тит.л. авт.: М.Б. Таубкин, С.А. Цукерман, Д.Г. Карпачев и др. - М. : Металлургия , 1975. - 216 c.
  6692/8:621.771
  Цвис Ю.В. Профиллирование режущего обкатного инструмента - М. : Машгиз , 1961. - 156 c.
  621.9.02
  Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов - 2-е изд. перераб. и доп. . - М. : Высш. школа , 1985. - 256 c.
  621.3.01
  Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники : Учебн.пособие для неэлектрическихспец.техникумов - 2-е перераб.и доп. . - Москва : Высшая школа , 1985. - 256 c.
  621.3.01
  Цеков В.И. Основы восстановления деталей металлургического оборудования - М. : Металлургия , 1984. - 320 c.
  621.81
  Цеков В.И. Основы восстановления деталей металлургического оборудования - Москва : Металлургия , 1984. - 320 c.
  621.81
  Целиков А.И. Теория прокатки / А.И. Целиков, А.И. Гришков - М. : Изд-во "Металлургия" , 1970. - 358 c.
  621.77            6П4.2
  Целиков А.И. Теория прокатки / А.И.Целиков,А.И.Гришков - Москва : Металлургия , 1970. - 358 c.
  621.77
  Цепков А.В. Профилирование затылованных инструментов - М. : Машиностроение , 1979. - 150 c.
  621.9.02
  Цепков А.В. Профилирование затылованных инструментов - Москва : Машиностроение , 1979. - 150 c.
  621.9.02
  Цехнович Л.И. Атлас конструкций редукторов : Учеб. пособие для техн. вузов. / Л.И. Цехнович, И.П. Петриченко - 2-е изд., перераб. и доп. . - Киев : Выща школа , 1990. - 150 c.
  621.83.061.1
  Цехнович Л.И. Атлас конструкций редукторов : Учеб. пособие для техн. вузов. / Л.И. Цехнович, И.П. Петриченко - 2-е изд., перераб. и доп. . - Киев : Выща школа , 1990. - 150 c.
  621.83.061.1
  Цехнович Л.И. Атлас конструкций редукторов : Учеб. пособие для техн. вузов / Л.И. Цехнович, И.П. Петриченко - Киев : Вища школа , 1979. - 128 c.
  621.83
  Цехнович Л.И. Детали машин. Сборник задач : Учеб.пособие для вузов - 2-е перераб. и доп. . - К. : Вища школа , 1976. - 188 c.
  621.81
  Цехнович Л.И. Атлас конструкций редукторов : Учебн.пособие для техн.вузов - 2-е перераб.и доп. . - Киев : Віща школа , 1990. - 150 c.
  621.83.061.1
  Цехнович Л.И. Атласс конструкций редукторов : Учебн.пособие для техн.вузов - Киев : Віща школа , 1979. - 128 c.
  621.83
  Цехнович Л.И. Детали машин.Сборник задач : Сборник задач - Киев : Вища школа , 1976. - 188 c.
  621.81
  Цехнович Л.И. Атлас конструкций редукторов : учеб.пособие для втузов / Л.И.Цехнович, И.П.Петриченко - К. : ’’Вища школа’’ , 1979. - 128 c.
  621.81
  Цехнович Л.І. Деталі машин. Збірник задач : Навч. посібник для вузів - К. : Вища школа , 1993. - 124 c.
  621.81
  Цехнович Л.І. Деталі машин.Збірник задач : Навч.посібник для вузів - Київ : Вища школа , 1993. - 124 c.
  621.81
  Цилиндрицеские зубчатые передачи Новикова / В.И. Короткин и др. - К. : Тэхника , 1991. - 152 c.
  6217.833
  Цилиндрические эвольвентные зубчастые передачи внешнего зацепления. Расчет геометрии. Справочное пособие / И.А. Болотовский, В.И. Гурьев, В.Э. Смирнов и др. - М. : Машиностроение , 1974. - 160 c.
  621.831
  Цитович Б.В. и др. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения .Лаб.практикум : Учеб. пособие для вузов / Б.В.Цитович, В.Л.Соломахо,Л.Д.Ковалев - Минск : Высш. шк. , 1987. - 134 c.
  621
  Цитович Б.В. и др. Взаимозаминяемость, стадартизация и технические измерения: Лаб.практикум : учеб. пособие для вузов / Б.В. Цитович, В.Л.Соломахо,Л .Д. Ковалев - Минск : Высш.школа , 1987. - 134 c.
  621
  Цифровые вычеслительные машины. Учеб. пособие для вузов / Нестеров П.В., Преснухин Л.Н. - М. , 1974.
  621.32
  Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского - М. : Радио и связь , 1989. - 496 c.
  621.383.049.77
  Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского - М. : Радио и связь , 1989. - 496 c.
  621.383.049.77
  Цифровые фильтры и устройства обработки сигналов на интегральных микросхемах / Ф.Б. Высоцкий, В.И. Алексеев, В.Н. Пачин и др.; Под ред. Б.Ф. Высоцкого - М. : Радио и связь , 1984. - 214 c. - (Проектирование радиоэлектрон. аппаратуры на интегр).
  621.372.54.083.92
  Цуркан И.Г. и др. Смазочные и защитные материалы : Учебник для техникумов ж-д транспорт / И.Г. Цуркан. В.П. кузнецов. А.А. Гварцман - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1988. - 167 c.
  621.892: 667.637
  Цымбал И.Л. Проектирование и расчет узлов агрегатных станков / И.Л.Цымбал,В.И.Соколов,А.А.Кожухарь - Киев : Техника , 1980. - 190 c.
  621.9.06-112
  Чабан В.И. Основы теории переходных процессов электромашинных систем - Львов : Вища школа, Изд-во при Львовском ун-те , 1980. - 199 c.
  621.37
  Чальян К.М Методы расчета электромагнитных параметров токопроводов - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 279 c.
  621.315.36
  Чарико Д.В. Основы проектирования механосборочных цехов / Д.В.Чарико,Н.Н.Хабаров - М. : Машиностроение , 1975. - 352 с. c.
  658.512.2:621
  Часовников Л.Д. Передачи зацеплением:зубчатые и червячные - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1969. - 488 с. c.
  621.83
  Чеботарев В.Н. Курсовое проэктирование по технологии машиностроения / под общ.ред.: А.Ф.Горбацевича - 3-е изд., перераб.и доп . - Минск , 1975.
  621.002
  Челищев Б.Е. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б.Е.Челищев,И.В.Боброва,А.Гонсалес-Сабатер; под ред.Н.Г.Бруевича - М. : Машиностроение , 1987. - 264 с. c.
  621.002:658.512.011.56
  Челпанов И.Б. Схваты промышленных роботов / И.Б.Челпанов,С.Н.Колпашников - Л. : Машиностроение , 1989. - 286 с. c.
  621.865.8
  Челпанов И.Б. Устройство промышленных роботов : учебник для техникумов - Л. : Машиностроение , 1990. - 222 с. c.
  621.865.8
  Чергикало В.И Токарныемногошпиндельные автомати - М. : Машиностроение , 1978. - 309 c.
  621.941
  Черемных С.В. От микропроцессоров к персональным ЭВМ / С.В.Черемных,А.В.Гиглавый,Ю.Е.Поляк - М. : Радио и связь , 1988. - 286 с. c.
  681.325.5:621.382.049.77+681.322.181.4
  Черкасов Б.А. Автоматика и регулирование воздушно-реактивніх двигателей : Уч. для вузов - 2-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 376 c.
  629.7.036 : 621.454.001.1
  Черкасский В.М. и др. Насосы, компрессоры, вентиляторы : Учеб. пособие для втузов / В.М.Черкасский, Т.М.Романова, Р.А.Кауль - М.,-Л. : Госэнергоиздат , 1962. - 264 c.
  621.65
  Черкашин В.П. Справочные таблицы для выбора основных параметров планетарной передачи А - М. : Машиностроение , 1986. - 85 c.
  621.833.6
  Чернавский С.А. Проектирование механических передач : Уч.-спр.пособие для втузов - 5-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 560 c.
  621.83.001.63
  Чернавский С.А. Проектирование механических передач : Уч.-спр.пособие для втузов - 5-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1984. - 560 c.
  621.83.001.63
  Чернега В.И. Пособие для изучающих устройство и эксплуатацию грузоподъемных кранов - К. : Техника , 1977. - 240 c.
  621.873.004.58
  Чернега В.И. Краткий справочник по грузоподъемным машинам / В.И.Чернега, И.Я.Мазуренко. - К. : Техніка , 1981. - 360 c.
  621.86
  Чернега В.И., Мазуренко И.Я. Краткий справочник по грузоподъемным машинам - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Техника , 1988. - 303 c.
  621.86
  Чернега В.И., Мазуренко И.Я. Краткий справочник по грузоподъемным машинам - 2-е изд.,перераб. и доп. . - К. : Техника , 1988. - 303 c.
  621.86
  Черненко В.С. та ін. Променеві методи обробки : Навч. посібник для ВНЗ / В.С.Черненко, М.В.Кіндрачук,О.І.Дудка - К. : Кондор , 2004. - 164 c.
  621.9.048
  Черников Г.Б., Евликов А.А. Трансформаторы тока в схемах венчательных преобразователей - М. : Энергия , 1977. - 135 c.
  621.314.22.08
  Чернилевский Д.В. Курсовое проектирование деталей машин и механизмов : Учеб.пособие для машиностр. спец.техн. - М. : Высшая школа , 1980. - 238 c.
  621.81
  Чернилевский Д.В. Курсовое проектирование деталей машин и механизмов : Учеб.пособие для машиностр. спец.техн. - М. : Высшая школа , 1980. - 238 c.
  621.81
  Чернилевский Д.В. Курсовое проектирование деталей машин и механизмов : Учеб.пособие для машиностр. спец.техн. - М. : Высшая школа , 1980. - 238 c.
  621.81
  Чернилевский Д.В. Курсовое проектирование деталей машин и механизмов : Учеб.пособие для машиностр. спец.техн. - М. : Высшая школа , 1980. - 238 c.
  621.81
  Чернилевский Д.В. Основы проектирования машин : Уч. пос. для вузов,обуч.по тех. спец. - М. : Учебная лит-ра , 1998. - 472 c.
  621.81
  Чернилевский Д.В. Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование : учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - К. : Выща школа , 1987. - 328 c.
  621.8
  Чернилевский Д.В., Панич Б.Б. Курсрвое проектирование одноступенчатых редукторов : Уч. пособие для машиностр. техникумов - М. : Высшая школа , 1975. - 160 c.
  621.81
  Чернин И.М. Расчеты деталей машин : Справочник / И.М.Чернин, А.В.Кузьмин, Г.М.Ицкович. - Минск : Высш.шк. , 1974. - 592 c.
  621.81
  Чернобыль:события и уроки:Вопросы и ответы / Возняк В.Я. и др. - М. : Политиздат , 1989. - 277 c.
  621.039.586
  Чернов Е.А., Кузьмин В.П. Комплектные электроприводы станков с ЧПУ : Справочное пособие - Горький : Волго-Вят.кн.изд-во , 1989. - 320 c.
  621.9.06-529
  Чернов Н.Н. Металлорежущие станки : Уч. для машиностроит.техникумов - 4-е изд., перераб и доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 415 c.
  621.9.06
  Чернов Н.Н. Металлорежущие станки : Уч. для машиностроит.техникумов - 4-е изд., перераб и доп. . - М. : Машиностроение , 1988. - 415 c.
  621.9.06
  Чернов Н.Н. Металлорежущие станки : Уч. для машиностр. техникумов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1978. - 389 c.
  621.9.06
  Чернов Н.Н. Металлорежущие станки : Уч. для машиностр. техникумов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1978. - 389 c.
  621.9.06
  Чернов Н.Н. Металлорежущие станки : Уч. для машиностр. техникумов - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1978. - 389 c.
  621.9.06
  Чернов Н.Н. Металлорежущие станки : Уч. для машиностр. техн. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Машиностроение , 1972. - 408 c.
  621.9.06
  Чернозубов Ю.С. Как рождаются микросхемі : Кн. для внеклас. чтения уч-ся 8-10 кл.сред.шк. - М. : Просвещение , 1989. - 127 c. - (Мир знаний).
  621.328.049.77
  Чернылевский Д.В. Детали машин и механизмов:Курсовое проектирование : Учеб.пособие для маш.-стр.спец..техникумов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Вища школа , 1987. - 328 c.
  621.81
  Чернылевский Д.В. Детали машин и механизмов:Курсовое проектирование : Учеб.пособие для маш.-стр.спец..техникумов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - К. : Вища школа , 1987. - 328 c.
  621.81
  Чернышев Г.Д. Ремонт двигателей ЯМЗ - М. : Транспорт , 1974. - 216 c.
  621.436
  Чернышев Г.Д. Рабочий процесс и теплонапряженность автомобильных дизелей / Г.Д.Чернышев, А.С.Хачиян, В.И.Пикус; под общ.ред.Г.Д.Чернышева - М. : Машиностроение , 1986. - 216 c.
  621.436
  Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением : учебник для техникумов. - М. : Академия , 2006. - 447 c. - (Сред.проф.образование).
  621.791.7
  Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки : Уч. для нач.проф.образования - М. : Академия , 2004. - 366 c. - (Профессиональное образование).
  621.9.06
  Черпаков В.И. Загрузочные и транспортные устройства в автоматизированном производстве : Уч. пособие для ПТУ - М. : Высш.школа , 1977. - 55 c.
  621.9.06-52
  Черпаков В.И. Эксплуатация автоматических линий : Уч.пособие - М. : Машиностроение , 1978. - 147 c.
  621.9.06-52
  Четвериков С.С. Металлорежущие инструменты(Проектирование и производство) - 5-е перераб.и доп. . - Москва : Высшая школа , 1965. - 731 c.
  621.9.02
  Четвериков С.С. Металлорежущие инструменты - 4-е перераб и доп. . - Москва : Машгиз , 1953. - 575 c.
  621.9.02
  Четвериков С.С. Металлорежущие инструменты (проектирование и производство) : учеб.пособие для втузов - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1965. - 728 c.
  621.9
  Чечеткин А.В. Теплотехника:Учебн.для хим.технолог.спец.вузов. / А.В.Чечеткин,Н.А.Занемонец - Москва : Высшая школа , 1986. - 343 c.
  621.1.016
  Чигиринский В.В. Производство тонкостенного проката специального назначения : монографія / В.В.Чигиринский, Ю.С.Кресаков, А.Я.Качан, А.В.Богуслаев и др.; под ред. д.т.н. проф. Чигиринского В.В. - Запорожье : Акцент ИТ-ВАЛПИС , 2014. - 296 c.
  621.771
  Чижков Ю.П. Электростартерный пуск автотракторных двигателей / Ю.П.Чижков,С.М.Квайт,Н.Н.Сметнев - Москва : Машиностроение , 1985. - 160 c.
  621.43-573
  Чиликин М.Г. Электротехнический справочник Т.3., 1966.
  621.3
  Чиняев И.А. Поршневые кривошипные насосы - Ленинград : Машиностроение , 1983. - 176 c.
  621.689
  Чистяков В.К. Динамика поршневых и комбинир.двигателей внутр.сгорания : учеб.пособие для вузов по спец.``Двигатели внутр.сгорания`` - М. : Машиностроение , 1989. - 255 c.
  621.43.01
  Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и приборы : учебник для теплоэнерг.спец.вузов / Г.М.Иванова, В.С.Чистяков - М. , 1984.
  621.1.016
  Чистяков С.Ф. Теплотехнические измерения и приборы : учеб.пособие для вузов / Д.В.Радун, С.Ф.Чистяков - М. : Высшая школа , 1972. - 392 c.
  621.1.016            6П2.2:6П5.8
  Читечян В.И. Электрические машины: Сборник задач : учеб.пособие для вузов по спец.``Электромеханика`` - М. : Высш.школа , 1988. - 231 c.
  621.313
  Чиченев Н.А. Методы исследования процессов обработки металлов давлением(экспериментальная механика) : Учебн.пособие для вузов / Н.А.Чиченев,А.Б,Кудрин,П.И.Полухин - Москва : Металлургия , 1977. - 311 c.
  621.7.001.5
  Чиченев Н.А. Автоматизация экспериментальных исследований : учеб.пособие для вузов по спец.``Обработка металлов давлением`` / под ред.: П.И.Полухина - М. : Металлургия , 1983. - 256 c.
  621.7.061:658.011.56
  Чичинадзе А.В. Износостойкость фрикционных полимерных материалов / А.В.Чичинадзе, В.Я.Белоусов, И.М.Богатчук - Львов : Изд-во Львов.ун-та , 1989. - 143 c.
  621.891
  Чугунное литье в станкостроении / Г.И.Клецкин, Г.Г.Абрамов, И.М.Воловик; под ред.канд.техн.наук: Г.И.Клецкина - М. : Машиностроение , 1975. - 320 c.
  621.74:669.13:621.906.002
  Чудаков А.Д. Системы управления гибкими комплексами механообработки - М. : Машиностроение , 1990. - 237 с. c.
  658.52.011.56.012.3:621.7/.9
  Чулков Н.Н. Электрофикация карьеров в задачах и примерах : учеб.пособие для вузов. - М. : Недра , 1972. - 255 c.
  622.271 : 621.31
  Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов - 2-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1974. - 232 с. c.
  621.791.763:669.15-194
  Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування : підручник для проф.-тех.закладів - К. : Либідь, , 2000. - 366 с. c.
  621.002
  Чунихин А.А. Аппараты высокого напряжения : учеб.пособие для вузов / А.А.Чунихин,М.А.Жаворонков - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 432 с. c.
  621.314
  Чунихин А.А. Электрические аппараты.Общий курс : учебник для вузов - 3-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 718 с. c.
  621.31(075.8)
  Шабайкович В.А. Программное ориентирование деталей - Львов : Вища школа , 1983. - 168 c.
  621.757
  Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков Т.Вып.5. / под ред. Е.Г. Гинзбурга - изд. 3-е., перераб. и доп . - Л : "Машиностроение" , 1978. - 165 c. - (/Б-чка зубореза /).
  621.914+621.913
  Шальт Г.М. и др. Определение мест повреждений линий электропередачи по параметрам аварийного режима / Г.М. Шальт, А.И. Айзенфельд, А.С. Малый; под ред. Г.М. Шальта - 2-е изд.,перераб. и доп. . : Энергоатомиздат , 1983. - 207 c.
  621.315.1.004.6
  Шапарев Н.К. Автоматизация типовых технологических процессов металлообработки: Расчет и проектирование : учеб. пособие для вузов по спец. Электропривод и автоматизация пром. установок - К.-Одесса : Вища школа , 1984. - 311 c.
  621.9.06-52
  Шапко В. Ф., Шапко С. В. Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів - Харків : Точка , 2013. - 232 c.
  621.43
  Шапко В.Ф. Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Ф.Шапко - Х. : Точка , 2013. - 231 c.
  621.432.3
  Шапко В.Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння : навч. посібник - Харків : ’’Точка’’ , 2011. - 194 c.
  621.43 (075.8)
  Шапко В.Ф. Автомобільні двигуни.Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння : навчальний посібник / В.Ф.Шапко - Харьків : Точка , 2011. - 194 c.
  621.43(075.8)
  Шаповал В.Н. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М. Клименко, В.Н. Шаповал - К , 1977. - 128 c.
  621.7
  Шаповал В.Н. и др. Вибрационные приводы в металлообработке / В.Н. Шаповал, В.Б. Маслов - К : Техніка , 1983. - 120 c.
  621.9-868
  Шаповалов И.Ф. Справочник по расчету электрических сетей - 3-е изд., перераб. и доп . - К : Будівельник , 1986. - 223 c.
  621.311.1.001.24
  Шаптала А.Я. Автоматическое управление процессами штамповки / А.Я. Шаптала, И.А. Старостин - изд.2-е, перераб. и доп . - Л : Машиностроение , 1975. - 256 c.
  621.73-52
  Шарин Ю.С. Станки с числовым управлением - М : Машиностроение , 1976. - 149 c. - (/ Б-ка станочника /).
  621.9.06.-529
  Шарин Ю.С. Технологическое обеспечение станков с ЧПУ - М : Машиностроение , 1986. - 173 c.
  621.9.06.-529
  Шарле Д.Л. По всему земному шару : Прошлое, настоящее и будущее кабелей связи - М : Радио и связь , 1985. - 319 c.
  621.39
  Шатин В.П. Режущий и вспомогательной инструмент : справочник / В.П. Шатин, П.С. Денисов - М : Машиностроение , 1968. - 420 c.
  621.9.02
  Шатин.В.П. Справочник конструктора- инструментальщика: Режущий и накатный инструмент / В.П. Шатин, Ю.В. Шатин - М : Машиностроение , 1975. - 456 c. - ((Б-ка конструктора)).
  621.9.02
  Шахинпур М. Курс роботехники : пер. с англ. С.С. Дмитриева / под ред. С.Л. Зенкевича - М : Мир , 1990. - 527 c.
  621.865.8
  Шахмейстер Л.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров / Л.Г. Шахмейстер, В.Г, Дмитриев - 2-е изд., перераб. и доп . - М : Машиностроение , 1987. - 336 c.
  621.867.2:622
  Шахмейстер Л.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров / Л.Г. Шахмейстер, В.Г. Дмитриев - М : Машиностроение , 1978. - 392 c.
  621.86
  Шац. С.Я. Импульсные и усилительные устройства Т.Ч.2. : учеб. пособ. для курсантов и слушателей ин-та - Л : ВИКИ им. А.Ф. Можайского , 1975. - 326 c.
  621.396
  Шварцбурд Б.И. Технология производства гидравлических машин : учебник для вузов - М : Машиностроение , 1978. - 352 c.
  621.22
  Шварцман В.О. Теория передачи дискретной информации : учебник для электротехн. ин-тов связи / В.О Шварцман, Г.А. Емельянов - М : Связь , 1979. - 424 c.
  621.394
  Шведов А.С. Изготовление и ремонт мзмерительных режущих инструментов : учеб. пособие для проф-техн. учебных заведений / А.С. Шведов, Э.А. Коченкова - М : Высш.школа , 1972. - 320 c.
  621.9.02
  Швец И.Т. Теплотехника : учебник для студентов нетепл. энергет. спец. вузов - изд. 3-е., доп. и перераб . - К : Вища школа, Головное изд-во , 1976.
  621.1.016
  Швецкий Б.И. Электронные цифровые приборы - 2-е изд.,перераб. и доп . - К : Техніка , 1991. - 191 c.
  621.382
  Шебес М. Р. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники : учебное пособие для электро-и радиотехн. вузов - М : Высшая школа , 1962. - 472 c.
  621.3
  Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрическсх цепей : учеб. пособ. для электротехн. и радиотехн. спец. вузов / М.Р. Шебес, М.В. Каблукова - 4-е изд., перераб. и доп . - М : Высш. школа , 1990. - 543 c.
  621.3.011.7
  Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей: Для электротехн. и радиотехн. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М : Высш. школа , 1982. - 488 c.
  621.3.01
  Шебес М.Р. Теория линейных электрических цепей в у пражнениях и задачах : учеб. пособие для электротехн. и радиотехн. спец. вузов - М : Высшая школа , 1967. - Ш-36 c.
  621.372
  Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры: Инж. решения - М : Радио и связь , 1986.
  681.325:621.382.049.77
  Шевляков И.М. Основы автоматизации производства в машиностроении и приборостроении : пособие для выполнения лаб. работ и практ. занятий для машиностр. и приборостр. техникумов - К : Вища школа , 1983. - 160 c.
  658.52.011.56:621.9
  Шевляков И.М. Расширение технологических возможностей станков с ЧПУ - К : Техника , 1989. - 112 c.
  621.9.06-52
  Шевченко А.В. Практичне використання дослідження газостатичних підшипників при їх асиметричнову навантаженні : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця , 2004. - 193 c.
  621.822.174
  Шевченко С.В. Детали машин. Расчеты, конструирование, задачи : учеб.пособие - К. : Кондор , 2008. - 490 c. - (Вост.- укр. нац. ун-т им.В.Даля).
  621.81
  Шевченко С.В. Детали машин. Расчеты, конструирование, задачи : учеб. пособие - К. : ’’Кондор’’ , 2008. - 492 c.
  621.81
  Шевченко С.В. Детали машин. Расчеты, конструирование, задачи : учеб. пособ. - К . : Кондор , 2008. - 492с.:таб c.
  621.81
  Шевчук С.П. Насосні, вентиляторні та пневматичні установки : підручник для вищ.навч.закл. / С.П.Шевчук, О.М.Попович, В.М.Свіилицький. - К. : НТУУ ``КПІ`` , 2010. - 306 c. - (Нац.техн.ун-т ``Київ.політехн.ін-т``).
  621.542 + 621.63 + 621.65
  Шевчук С.П. Насосні, вентиляторні та пневматичні установки : підручник / С.П.Шевчук, О.М.Попович, В.М.Світлицький - К. : НТУУ ’’КПІ’’ , 2010. - 308 c.
  621.5.6
  Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин : учеб.пособие для машиностр. спец.техникумов. - М. : Высш.шк. , 1991. - 432 c.
  621.81
  Шеляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка : підручник для кооп.Вищ.навч.закл. - К. : Вища шк. , 1996. - 503 c.
  621.56/.59
  Шепеляковский К.З. Упрочнение деталей машин поверхностной закалкой при индукционном нагреве - М. : Машиностроение , 1972. - 288 c.
  621.7.5.54
  Шерстюк А.Н. Компрессоры : Учебное пособие по общему курсу воздуходувных машин - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1959. - 192 c.
  621.5
  Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры : Учеб. пособие для втузов - М. : Высшая школа , 1972. - 344 c.
  621.5
  Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств : підручник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2004. - 649 c.
  621.311.1(075.8)
  Шефтер Я.И. Использование энергии ветра - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 200 c.
  621.548
  Шидловська Н.А. Аналіз нелінійних електричних кіл методом малого параметра. - К. : Євроіндекс , 1999. - 191 c. - (НАН України. Ін-т електродинаміки).
  621.3.011.72.024.025.001
  Шидловська Н.А. Нелінійні кола з тепловими втратами. : проект ``Наукова книга``. - К. : Наук.думка , 2002. - 160 c. - (НАН України. Ін-т електродинаміки).
  621.3.011
  Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.радио , 1979. - 366 c.
  621.382.047.77.037.372
  Шило В.Л. Популярніе микросхемі КМОП. Серии : К176, К561, 564, КР 1561, 1564 : справочник. - М. : Ягуар , 1993. - 63 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - 2-е изд., испр . - М. : Радио и связь , 1989. - 351 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1988. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шипков Г.А. Задачник по антенно-фидерным устройствам. : учеб. пособ. для радиотехнич. вузов и фак-тов. - М. : Высш. шк. , 1966. - 179 c.
  621.39            6Ф2.135
  Шисман В.Е. Точность роботов и робототехнических систем. - Х. : Вища школа , 1988. - 152 c.
  621.865.8
  Шиффлер М. и др. Основы расчета и конструирования подъемно-транспортных машин : сокр. пер. с нем. А.П. Сисекина / М. Шеффлер, Г. Пайер, Ф. Курт; под ред. И.И. Абрамовича - М. : Машиностроение , 1980. - 255 c.
  621.861
  Шихельман Г.Д. Занимательная технология машиностроения. - М. : Машиностроение , 1987. - 174 c. - ((Сер. ``Кем быть?``).).
  621.002
  Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения : учеб. - М. : Изд. центр ``Академия`` , 2004. - 334 c. - ((Среднее проф. образование).).
  621.317.3
  Шкержик Я. Рецептурный справочник для электротехника : пер. с чеш. В.И. Васина. - 3-е изд . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 140 c.
  621.3.002.3(035.5)
  Шкурин Г.Н. Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Воениздат , 1960. - 660 c.
  621.317
  Шкурин Г.П. Справочник по новым радиоизмерительным приборам. - М. : Воениздат Минобороны СССР , 1966. - 359 c.
  621.39            6П2.08
  Шкурин Г.П. Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам. - М. : Воениздат , 1972. - 448 c.
  621.31            6П2.1(03)
  Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры и вентиляторы / под ред.: З.С. Шлипченко - К. : Техніка , 1976. - 365 c.
  621.65
  Шлицевые соединения / Никитин В.Н., Скундин Г.И. - М. : Машиностроение , 1981. - 128 c.
  621.824.44
  Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия : пер. с нем. / по ред.: А.Г. Поршнева. - М. : Финансы и статистика , 1996. - 511 c.
  621.003
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты. - 4-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1973. - 472 c.
  621.386
  Шнейдерович Р.М. Расчет на прочность деталей машин. : справоч. пособ. / Р.М. Шнейдерович, И.А. Виргер. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1968.
  621.81
  Шнеэ Я.И. Газовые турбины. Т.Ч.2. Аэродинамические процессы, регенераторы, камеры сгорания и конструкции. : учеб. пособ. для втузов. / Я.И. Шнеэ, Я.С. Хайновский.; под ред.: проф. д-ра техн. наук Я.И. Шнеэ. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища школа , 1977. - 279 c.
  621.438
  Шорр Б.Ф. Расчет на прочность деталей машин. : справоч. пособ. / Б.Ф. Шорр, И.А. Биргер. - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1966.
  621.81
  Шпаннеберг Х. Электрические машины: 1000 понятий для практиков : справочник; пер. с нем. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 255 c.
  621.313
  Шпиндельные узлы агрегатных ставков: Альбом / Н.М. Вороничевы, Г.И. Плашей, С.С. Гиндин. - В. : Машиностроение , 1983. - 180 c.
  621.9.06
  Шпиндельные узлы агрегатных ставков: Альбом / Н.М. Вороничев, Г.И. Плашей, С.С. Гиндин. - В. : Машиностроение , 1983. - 180 c.
  621.9.06
  Шпиндлер Э. Практические конструкции : пер. с нем. А.А. Левина, А.П. Сахарова / под ред.: В.А. Крицына. - М. : Мир , 1989. - 448 c.
  621.397.44
  Шпур Г. Автоматизированное проектирование в машиностроении : пер. с нем. Г.Д. Волковой. / под ред.: Ю.М. Соломенцева, В.П. Диденко. - М. : Машиностроение , 1988. - 648 c.
  658.512.011:621.002
  Штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах и горизонтально - ковочных машинах / А.П.Атрошенко, Е.П.Булат, В.Д.Спирин, В.И.Федоров; под общ. ред.П.В.Каменева, А.П.Атрошенко. - Л. : Машиностроение , 1983. - 95 c. - (Б-чка кузнеца - новатора).
  621.73.043            34.623
  Штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах и горизонтально-ковочных машинах / А.П. Атрошенко, Е.П. Булат, В.Д. Спирин и др.; под общ. ред.: П.В. Каменева, А.П. Атрошенко. - Л. : Машиностроение , 1983. - 95 c. - (/Биб-чка кузнеца-новатора/.).
  621.73.043
  Штамповка на молотах, фрикционных и гидравлических прессах / И.П. Атрошенко, Е.П. Булат, В.С. Гоффеншефер и др. - Л. : Машиностроение, Ленинград. отд-ние , 1981. - 113 c.
  621.97
  Штампы для горячего деформирования металлов : учеб. пособ. для обуч-ся по спец.: ``Машины и технология обработки металлов давлением``и``Обработка металлов давлением`` / М.А. Тылкин, Д.И. Васильев, А.М. Рогалев и др.; под ред.: д-ра техн. наук, проф. М.А. Тылкина. - М. : Высш. школа , 1977. - 496 c.
  621.73
  Штампы для горячего деформирования металлов : учеб. пособ. для обуч-ся по спец.: ``Машины и технология обработки металлов давлением``и``Обработка металлов давлением`` / М.А. Тылкин, Д.И. Васильев, А.М. Рогалев и др.; под ред.: д-ра техн. наук, проф. М.А. Тылкина. - М. : Высш. школа , 1977. - 496 c.
  621.73
  Штанько М.Г. Материалоемкость продукции машиностроения. - М. : Машиностроение , 197?. - 200 c.
  621.004
  Штейерт Л.А. Входные и выходные параметры бытовой радиоэлектронной аппаратуры. - М. : Радио и связь , 1992. - 79 c. - ((Массов. радиобиблиотека. Вып. 1185).).
  681.84:621.396.62
  Штейнберг Б.И. Справочник молодого инженера-конструктора / под ред.: Б.М. Браймана. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Техніка , 1983. - 184 c.
  621.001.66
  Штейнберг Б.И. Справочник молодого инженера-конструктора / Б.И. Штейнберг, Б.М. Брайнман, В.И. Ильченко.; под ред.: Б.М. Брайнмана. - К. : ’’Техніка’’ , 1979. - 150 c.
  621.001
  Штейнберг Б.И. Справочник молодого инженера-конструктора / Б.И. Штейнберг, Б.М. Брайнман, В.И. Ильченко.; под ред.: Б.М. Брайнмана. - К. : Техніка , 1979. - 150 c.
  621.001
  Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах : пер. со словенс. В.И. Васина / под ред.: Б.М. Тареева. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 200 c.
  621.315
  Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах : пер. со словенс. В.И. Васина / под ред.: Б.М. Тареева. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 200 c.
  621.315
  Штремель Г.Х. Грузоподъемные машины : учеб. пособ. для тех-мов. - 3-е изд., доп . - М. : Высш. шк. , 1980. - 304 c.
  621.86
  Штучный В.П. Обработка пластмасс резанием. : справоч. пособ. - М. : Машиностроение , 1974. - 144 c.
  678.5-029:621.002.3
  Шубников К.В. Унифицированные переналаживаемые средства измерения / К.В. Шубников, С.Е. Баранов, Л.И. Шнитман. - Л. : Машиностроение , 1978. - 200 c.
  621.9:658.562
  Шулаев И.П. Сортовые профили проката :Справочник : Справочник / И.П.Шулаев - Москва , 1981.
  621.771
  Шульц Ю. Электроизмерительная техника:!00 понятий для практиков : Справочник / под ред.Е.И.Сычева - Москва : Энергоатомиздат , 1989. - 287 c.
  621.317.7
  Шульц Ю. Электроизмерительная техника:!00 понятий для практиков : Справочник / под ред.Е.И.Сычева - Москва : Энергоатомиздат , 1989. - 287 c.
  621.317.7
  Шумков Ю.М. Программное обеспечение автоматизированного проектирования радиоєлектронних схем / Ю.М.Шумков,В.М.Эйдельмант - Киев : Техніка , 1984. - 135 c.
  621.396.6.001.63:681.3.06
  Шумский Е.Г. Общая теплотехника.Учеб.для машиностроительных вузов и фак.-тов / Е.Г.Шумский,Б.А.Богдасаров - Москва : Машгиз , 1962. - 460 c.
  621.1.016
  Шухов Ю.В. Холодная штамповка : учебн.для технических училищ / Ю.В.Шухов,С.А.Еленев - Москва : Высшая школа , 1977. - 208 c.
  621.983
  Шучинский С.Х. Электромагнитные приводы исполнительных механизмов - Москва : Энергоатомиздат , 1984. - 152 c.
  62-837 :621.646
  Щеглов В.Ф. Кузнечно-прессовые машины:теория,конструкция и расчет : Учебник для машиностроительных техникумов / В.Ф.Щеглов,Л.Ю.Максимов,В.П.Линц - 2-еперераб.и доп. ., 1979. - 304 c.
  621.97
  Щеголев В.А Эластичные абразивные и алмазные инструменты:Теория,конструкции,применение / В.А.Щеголев,М.Е.Уланова - Ленинград : Машиностроение , 1977. - 182 c.
  621.922.025
  Щерба А. А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах, 2016. - 191 c.
  621.3.01
  Щерба А.А. Электромагтитные поля и их воздействие на объекты : монография / А.А.Щерба,М.М.Резинкина - К. : Наукова думка , 2009. - 190 c.
  621.3.01:537.212.001.2
  Щербаков В.Д. Автопогрузчики :! учебн. для ПТУ - 2-е перераб. . - Москва : Высшая школа , 1989. - 183 c.
  621.869.4
  ЭВМ в управлении литейными процесами / Семенко М.Н., Пелых С.Г. - Донецк : Донбас , 1975. - 96 c.
  621.74
  Эдьбор в машиностроении / В.С.Лысанов,В.А.Букин; под ред. канд.техн.наук В.С.Лысанова - Ленинград : Машиностроение , 1978. - 280 c.
  621.921.3: 661.65
  Эйрис Р. Перспективы развития робототехники / под ред.Е.П.Попова; пер. с англ.Е.П.Великович,Ю.А.Кречко - Москва : Мир , 1986. - 328 c.
  621.865.8
  Эйчис А.П. Покрытия и техническая эстетика - Киев : Техника , 1971. - 248 c.
  621.35
  Экономика автомобильной промышленности и трактостроения : учеб. пособ. для вузов / А.А. Невелев, В.И. Козырев; под ред.: А.А. Невелева, В.И. Козырева - М.: : Высш. шк , 1989. - 310с. c.
  621.003
  Экономика автомобильной промышленности и трактостроения : учеб. пособ. для вузов / А.А. Невелев, В.И. Козырев; под ред.: А.А. Невелева, В.И. Козырева - М.: : Высш. шк , 1989. - 310с. c.
  621.003
  Экономика и организация приозводства в дипломных проектах : Учебник / К. М. Великанова - 4-е изд., перераб. и доп. . - Л. : Машиностроение , 1986. - 285 c.
  621: 338
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ.для машиностроит. спец. вузов / под. ред.: К.М. Великанов - 4-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Машиностроение , 1996. - 285с. c.
  621.002:658.001.63
  Экономика и организация производства в дипломных проектах : учеб. пособ. для машиностроительних вузов / под ред.: М.Говоркяна, А.А. Карасева - М.: : Высш. шк , 1982. - 132с. c. - (Высш. образование).
  621.002.001.63:63:74.58
  Экономика массового машиностроения : учеб. пособ.для машиностроит. спец. вузов / А.П. Борзуков, А.П. Ковалев, А.А. Невелев и др.; под. ред.: Б.В. Власова, Г.Б. Каца - М.: : Высш. шк , 1984. - 319с. c.
  621.003
  Экономика машиностроения : учеб. для машиностроения спец. вузов / Е.М. Карлик, К.М. Великанов, В.Ф. Власлв и др.; под. ред.: Е.М. Карлика - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Машиностроение , 1985. - 392 c.
  621.003
  Экономика машиностроения : учеб. пособ. для машиностроительних вузов / Е.М. Карлик, К.М. Великанов, Л.Я. Шукгалтер и др.; под. ред.: Е.М. Карлик - Л.: : Машиностроение (Ленинград-ое отд-ние) , 1977. - 437с. c.
  621.003
  Экономика машиностроения : учебник / под ред.: Е. М. Карлика - Л.: : Машиностроение , 1977. - 437 с. c.
  621.003
  Экономика машиностроительного производства : учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов / Ю.А. Абрамо, И.Э. Березинь, Н.Н. Застрожнова и др.; под. ред.: И.Е. Берзиня, В.П. Калина - М.: : Высш. шк , 1988. - 303 c.
  621.003
  Экономика машиностроительной промышленности : учеб. для вузов / под ред.: И.М. Разумова, А.Д. Емельянова, М.н. Демченко - м : Высш. шк , 1973. - 440с. c.
  621.003
  Экономика станкоинструментальной промышленности : учеб.пособие для втузов / Э.А.Третьяков; под ред.: Э.А.Третьякова - 3-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1989. - 302 c.
  621.003
  Экономика станкоинстументальной промышленности / Э.А. Третьяков, А.М. Андреев, Л.А. Игнатова и др. - 3-е изд., перераб. и доп. . - М.: : Машиностроение , 1989. - 304с. c.
  621.0032
  Экономика станкостроительной промышленности : учеб.пособие для студ.машиностроит.спец.вузов - М. : ``Машиностроение`` , 1972. - 280 c.
  621.003
  Экономика, организация и планирование машиностроительного предприятия : сб. зад.учеб. пособ. для машиностроит. техникумов / С.с. Грицевский, А.Я. Рапопорт, А.п. Турутов идр. - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Машиностроение , 1974. - 304 c.
  338.45:621
  Экономические проблемы развития машиностроения : сборник статей - М. : ``Машиностроение`` , 1975. - 158 c.
  621.003.1+338
  Экономическое обоснование области применения металлорежущих станков с программным управл. - М. : Машиностроение , 1987. - 152 c.
  621.9.06-529.003.13
  Эксергетические расчеты технических систем : справочное пособие / под ред.: А.А.Долинского, В.М.Бродянского - К. : Наук.думка , 1991. - 359 c.
  621.1.016.7:62.001
  Экскаваторные ковши активного действия. Устройство, эксплуатация, ремонт. - М. : ``Транспорт`` , 1974. - 222 c.
  621.879.064
  Экспериментальные методы механики деформируемых твердых тел. Технолог.задачи обработки давлением / В.К.Воронцов, П.И.Полухин, В.А.Белевитин, В.В.Бринза - М. : Металлургия , 1990. - 480 c.
  621.77:539.37
  Эксплуатационно-технические свойства и применение автомобильных топлив, смазочных материалов и спецжидкостей : сборник статей. Вып.6 - М. : ``Транспорт`` , 1974. - 184 c.
  629.113.002.4 : / 662.75+621.892+629.113.002.4/
  Эксплуатация и обслуживание оборудования и технологич.оснастки для листовой штамповки : справочник / под ред.: Л.И.Рудмана - М. : Машиностроение , 1984. - 301 c.
  621.983
  Эксплуатация и ремонт стартерных аккумуляторных батарей - М. : ``Транспорт`` , 1977. - 152 c.
  621.355
  Эксплуатация многоцелевых станков / И.Г. Федоренко, И.С. Шур, В.Н. Давыгора; под ред. В.А. Федорец - К. , 1988. - 176 c.
  621.9.06
  Эксплуатация многоцелевых станков / И.Г.Федоренко, И.С.Щур, В.Н.Давыгора; под общ.ред.: В.А.Федорца - К. : Техника , 1988. - 176 c.
  621.9.06
  Эксплуатация паровых котлов и паротрубопроводов : сборник официальных материалов - 3-е изд., испр.и доп . - К. : ``Техника`` , 1971. - 692 c.
  621.18            6П2.22
  Эксплуатация паровых котлов, сосудов и грузоподьемных машин - 4-е изд., перераб.и доп . - К. : ``Техника`` , 1967. - 788 c.
  621.1+621.86/87
  Эксплуатация подъемных сооружений : Сборник офиц. материалов : Сборник офиц. материалов / сост. Молчанов И.А. - К : "Техніка" , 1970. - 574 c.
  621.86
  Эксплуатация подьемных сооружений : сборник официальных материалов - К. : ``Техника`` , 1970. - 576 c.
  621.86
  Эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков / Н.С.Ушаков,В.Л.Кузнецов - Л. : Машиностроение , 1968. - 180 c.
  621.9.06
  Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий : учеб. пособие / А.А. Федороа, Ю.П. Попов - М. : Энергоатомиздат , 1986. - 280 c.
  621.31
  Эластичные абразивные и алмазные инструменты / М.Е. Уланова, В.А. Щеголев - Л. , 1977. - ((Теория, конструкция, применение)).
  621.922.025
  Электрические измерения : учеб.пособие для электротехн.спец.вузов / под ред.: В.Н.Малиновского - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 416 c.
  621.317.3
  Электрические измерения электрических и неэлектрических величин : учеб.для вузов электротехн.спец. / М.А.Гаврилюк, Е.С.Полищук, С.С.Обозовский; под ред.: Е.С.Полищука - К. : Вища школа , 1984. - 359 c.
  621.317.1
  Электрические конденсаторы и конденсаторные установки : справочник / под общ.ред.: Г.С.Кучинского - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 656 c.
  621.319.4
  Электрические машины : конспект лекций / В.А.Некрасов, А.В.Некрасов, А.В.Решетняк - Кременчуг : КГПУ , 2004. - 158 c.
  621.313
  Электрические машины в тяговом автономном электроприводе / под ред.: А.П.Пролыгина - М. : Энергия , 1979. - 240 c.
  621.313            62-83
  Электрические машины малой мощности / Д.А.Завалишин, С.И.Бардинский, О.Б.Певзнер и др.; под общ. ред. Д.А.Завалишина. - М.-Л. : Госэнергоиздат , 1963.
  621.313
  Электрические машины малой мощности / под ред.: Д.А.Завалишина - М.-Л. : Гос.Энергетическое изд. , 1963. - 431 c.
  621.313            6П2.12
  Электрические машины. Трансформаторы : Учеб. пособие для электромех. спец. вузов / Б.Н.Сергеенков и др. - М. : Высш. шк. , 1989.
  621.314.2
  Электрические сиситемы : в 7 т. Т.3. Передача энергии переменным и постоянным током высокого напряжения : учеб. пособие для вузов / В.А.Веников, В.В.Худяков, Н.Д.Анисимов; под ред. В.А.Веникова. - М. : Высш.шк. , 1972. - 368 c.
  621.311            6П2.11
  Электрические системы : в 7-ми т. Т.1. Математические задачи электроэнергетики : учеб.пособие для вузов / В.А.Веников,И.В.Литкенс, И.М.Маркович и др.; под ред. В.А.Веникова. - М. : Высш.шк. , 1970.
  621.311            6П2.11
  Электрические системы и сети : учеб.для электроэнерг.спец.вузов / Н.В.Буслова, В.Н.Винословский, Г.И.Денисенко, В.С.Перхач; под ред.: Г.И.Денисенко - К. : Вища школа - 584 c.
  621.311
  Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов / В.В.Ежков, Г.К.Зарудский, Э.Н.Зуев; под ред.: В.А.Строева - М. : Высш.школа , 1999. - 352 c.
  621.311.1.016
  Электрическое оборудование кранов / под ред.: А.А.Рабиновича, М.М.Синайского - М. : Госэнергоиздат , 1963. - 400 c.
  621.87
  Электроалмазное шлифование инструментальных материалов - К. : ``Вища школа`` , 1974. - 120 c.
  621.92
  Электробезопасность на промышленных предприятиях : справочник / Р.В.Саварно, А.Г.Степанов, А.В.Слонченко, Г.Д.Харламов - К. : Техніка , 1985. - 288 c.
  658.482.3 : 621.31.004
  Электрогидроимпульсная обработка материалов в машиностроении - Минск : ``Наука и техника`` , 1987. - 232 c.
  621.983
  Электромагнитные и магнитные устройства в станкостроении - М. : ``Машиностроение`` , 1974. - 184 c.
  621.1.06- 621.318.3: 621.3.073
  Электромагнитный привод робототехнических систем / А.А.Афонин, Р.Г.Билозор, В.В.Гребенников - К. : Наук думка , 1986. - 269 c.
  621.865.8            62-83
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.47. : респуб.межвед.науч.-техн.сб. - К. : Техніка , 1995. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.46. : республиканский межведомственный научно-техн.сборник - К. : Техніка , 1992. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.44. : респ.межвед.науч.-техн.сб. - К. : Техника , 1990. - 127 c.
  621.31
  Электромашиностроение и электрооборудование Т.Вып.39. : респуб.межведомств.науч.-техн.сборник - К. : Техніка , 1985. - 128 c.
  621.31
  Электромеханические аппараты автоматики : учеб.для вузов по спец.``Электрич.аппараты`` / Б.К.Буль, О.Б.Буль, В.А.Азанов, В.Н.Шоффе - М. : Высшая школа , 1988. - 303 c.
  621.313
  Электромеханические системы управления тяжелыми металлорежущими станками / под общ.ред.: С.В.Демидова - Л. : Машиностроение , 1986. - 236 c.
  621.9.06
  Электромонтажные устройства и изделия : справочник - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 176 c.
  621.313 + 696.6
  Электронагревательные устройства автомобилей и тракторов / В.Е.Козлов, В.В.Козлов, Г.Р.Миндин, В.Н.Судаченко - Л. : Машиностроение , 1984. - 127 c.
  621.431.73.036.17-83
  Электронные приборы / Петров К.С., Язгур О.Я. - М. : Связь , 1970. - 320 c.
  621.38
  Электронные приборы : учеб.для вузов по спец.``Радиотехника`` / В.Н.Дулин, Н.А.Аваев, В.П.Демин; под ред.: Г.Г.Шишкина - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 494 c.
  621.38
  Электронные промышленные устроуства : учеб.для вузов по спец.``Промышленная электроника`` / В.И.Васильев, Ю.М.Гусев, В.Н.Миронов - М. : Высшая школа , 1988. - 303 c.
  621.38
  Электрооборудование автоматических линий и агрегатных станков - М. : ``Машиностроение`` , 1973. - 175 c.
  621.9.06-83
  Электрооборудование автоматических линий и агрегатных станков - К. : ``Машиностроение`` , 1973. - 176 c.
  621.9,06            62-523
  Электрооборудование и автоматизация металлорежущих станков / А.Ф. Репьях, И.А. Смирнов - Л. : Машиностроение , 1967. - 216 c.
  621.34
  Электрооборудование кузнечно-прессовых машин : справочник / В.Е.Стоколов, Г.С.Усышкин, В.М.Степанов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 304 c.
  621.97-83
  Электрооборудование металлорежущих станков и автоматических линий / В.Б. Ровенский, В.А. Игнатов - М. : Высш. школа , 1983. - 151 c.
  621.9.06-83
  Электрорадиоматериалы : учеб. пособие / Б.М.Тареев, Н.В.Короткова; под ред.Б.М.Тареева - М. : Высш. школа , 1978. - 336 c.
  621.315
  Электрорадиоматериалы : учеб.пособие для втузов / под ред.: Б.М.Тареева - М. : ``Высш.школа`` , 1978. - 336 c.
  621.315
  Электротехника / Немцов М.В., Касаткин А.С., Немцов М.В. - 4 . - Москва : перераб , 1983.
  621.3
  Электротехника : программированное учеб.пособие для неэлектротехн.спец.вузов / В.Г.Герасимов, Х.Э.Зайдель, В.В.Коген-Далин и др.; под ред.В.Г.Герасимов - М. : Высш.шк. , 1983. - 480 c. - (Высш.образование).
  621.3
  Электротехника Т.вып.1. : Сборник научно-методических статей - М. : Высш.шк. , 1973. - 115 c. - (МВ ССО СССР).
  621.3
  Электротехника : учеб.пособие для вузов / Н.В.Бараш, В.М.Бладыко, М.З.Згировский и др.; под общ.ред.проф.И.А.Федоровой - 2-е изд., испр.и доп. . - Минск : Вышэйшая школа , 1977. - 390 c.
  621.3
  Электротехника : учеб.пособие для вузов / М.Ю.Анвельт, В.Г.Герасимов, В.П.Данильченко и др.; под ред.проф.В.С.Пантюшина - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1976. - 560 c.
  621.3
  Электротехника Т.Вып.12. Электротехника, электрические измерения и элементы электрооборудования : сб.науч.-метод.ст. - М. : Изд-во МПИ , 1989. - 155 c.
  621.3
  Электротехника : учебник для ПТУ / А.Я.Шихин, Н.М.Белоусова, Ю.Х.Пухляков и др.; под ред.А.Я.Шихина - М. : Высш.шк. , 1989. - 335,111 c.
  621.3
  Электротехника : учеб. для ПТУ / А.Я. Шихин, Н.М. Белоусова, Ю.Х. Пухляков и др.; под ред.: А.Я. Шихина. - М. : Высш. шк. , 325.
  621.3
  Электротехника : учебник для неэлектротехн.спец.вузов / Х.Э.Зайдель, В.В.Коган-Далин, В.В.Крымов и др.; под ред. В.Г.Герасимова. - М. : Высш.шк. , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника : учебник / под ред. В.Г.Герасимова - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника : учебник для неэлектротехнич. спец. вузов / под ред. В.Г. Герасимова - 3-е,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника : учеб. пособие / под ред. В.Г. Герасимова - 3-е . - М : Высшая школа , 1985. - 480 c.
  621.3
  Электротехника и электроника : учеб.пособие для ПТУ: для неэнергетич.профессий / М.К.Бечева и др. - М. . - Высш.шк. , 1991. - 223,111 c.
  621.3
  Электротехнические материалы : справочник / В.Б.Березин, Н.С.Прохоров, Г.А.Рыков, А.М.Хайкин - 3-е изд., доп.и перераб. . - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 504 c.
  621.315.6
  Электротехнические промышленные установки : учеб.пособие для вузов по спец."Электроснабжение пром.предприятий, городов и сел.хоз-ва" / И.П.Евтюкова, Л.С.Кацевич, Н.М.Некрасова, А.Д.Свечанского - М. : Энергоиздат , 1982. - 400 c.
  621.31/075.8/
  Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.1. Общие вопросы. Электротехнические материалы / под общ.ред.И.Н.Орлова и др. - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 488 c.
  621.3
  Электротехнический справочник : в 3-х т.. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / под общ.ред.И.Н.Орлова (гл.ред.)и др. - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 711 c.
  621.3
  Электротехнический справочник : 3-х т.. / под общ.ред.И.Н.Орлова(гл.ред) и др. - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Электротехнический справочник : в 3 т.. / под общ.ред.И.Н.Орлова (гл.ред) - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Электротехнический справочник : в 3 т.. / под общ.ред.И.Н.Орлова (гл.ред) - 7-е изд., испр.и доп. . - М. : Энергоатомиздат , 1985.
  621.3
  Электротехнический справочник Т.2. / Под общ.ред.П.Г.Грудинского и др. - изд.5-е, испр. . - М. : Энергия , 1975. - 752 c.
  621.3
  Электротехнический справочник Т.3, кн.1. / под ред.М.Г.Чиликина (гл.ред.), П.Г.Грудинского, А.В.Нетшила и дп. - изд.3-е. перераб.и доп. . - М., Л. : Энергия , 1966. - 872 c.
  621.3
  Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : в 2-х т.. Т.1. Обработка материалов с применением инструмента : учеб.пособие для машиностроит.вузов и фак. / Б.А.Артамонов, Ю.С.Волков, В.И.Дрожалова и др.; под ред.В.П.Смоленцева - М. . - М. : Высш.шк. , 1983. - 247 c.
  621.9.047/048
  Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : в 2-х т.. Т.2. Обработка материалов с использованием высококонцентрированных источников энергии : учеб.пособие для машиностроит.вузов и фак. / Б.А.Артамонов, Ю.С.Волков, В.И.Дрожалова и др.; под ред.В.П.Смоленцева - М. : Высш.шк. , 1983. - 208 c.
  621.9.047/048
  Электрохимико-термическая обработка металлов и сплавов / И.К.Кидин, В.И.Андрошечкин, В.А.Волков, А.С.Холин - М. : Металлургия , 1978. - 320 c.
  621.785
  Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях : учеб.пособие для электроэнерг.спец.вузов / Ю.Н.Астахов, В.А.Веников, В.В.Ежков и др.; под ред.В.А.Веникова - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 503 c.
  621.311.004.13
  Элементы автоматизации и детали машин : Справочник конструктора / В.Г.Водяницкий,И.Г.Дондик,Л.И.Розенман,М.Б.Шойхет,В.В.Янишевский - К. : Наук.думка , 1966. - 654 c.
  621.01
  Элементы системы автоматизированного проектирования ДВС: алгоритмы прикл.прогр. : учеб.пособие для вузов по спец.двигатели внутреннего сгорания / Р.М.Петриченко и др.; под общ.ред.Р.М.Петриченко - Л. : Машиностроение Ленингр.отд-ние , 1990. - 327 c.
  621.43.011.63
  Эндерлайн, Рольф Микроэлектроника для всех: Введ. в мир интеграл.микросхем. основы функционирования, технология изготовления и применение : пер.с нем.Ю.А.Севастьянова / под ред.И.М.Цидильковского - М. : Мир , 1989. - 190 c.
  621.382.049.77
  Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических системах : пер.с англ. / под ред.Ю.Н.Руденко - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 334 c.
  621.311.019.3
  Эндрюс Р.С.Л. Техника оболочкового литья в США : пер.с англ.Т.П.Серебренниковой, Л.Я.Яновской, Л.А.Прове / под ред.д-ра техн.наук.проф.В.М.Шестопала - М. : Машиностроение , 1968. - 224 c.
  621.74
  Энергетическая электроника : справочное пособие / ред.-сост.Р.Лаппе; пер.с нем.под ред.В.А.Лабунцова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 463, 111 c.
  621.314
  Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей : монография / М.В.Загирняк, Д.И.Родькин, Ю.В.Ромашихин, А.П.Черный. - Кременчуг : Щербатых А.В. , 2013. - 163 c.
  621.313.3
  Энергосберегающая технология народного хозяйства : в 5 кн.. Т.кн.5. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях : практ.пособие / Т.В.Анчарова, С.И.Гамазин, В.В.Шевченко; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1990. - 143 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.1. Снижение технологического расхода энергии в электрических цепях : практ.пособие / Д.А.Арзамасцев, А.В.Липес; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства : в 5 т. Т.3. Надежность и эффективность сетей энергетических систем : практ.пособие / Фокин Ю.А. - М. : Высш.шк. , 1989. - 151 c.
  621.311.004.18
  Энергосберегающая технология энергоснабжения народного хозяйства : в 5 кн.. Т.2. Энергосбережение в электроприводе / Н.Ф.Ильинский, Ю.В.Рожановский, А.О.Горнов; под ред.В.А.Веникова - М. : Высш.шк. , 1989. - 127 c.
  621.311.004.18:62-83
  Эпштейн С.Л. Измерение характеристик конденсаторов - 2-е изд., доп.и перераб. . - Л. : Энергия , 220. - 1971 c.
  621.319
  Эпштейн С.Л. Справочник по измерительным приборам для радиодеталей / С.Л.Эпштейн, А.П.Викулов, В.Н.Москвин; под ред.Е.А.Гпйлиша - Л. : Энергия , 1980. - 252 c.
  621.396.69:621.317
  Эрдеди А.А.и др. Техническая механика: Теоретическая механика. Сопротивление материалов : учебник для машиностроит.спец.вузов / А.А.Эрдеди, Ю.А.Медведев, Н.А.Эрдеди - 3-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высш.шк. , 1991. - 304 c.
  621.01
  Эскин Г.И. Ультразвук шагнул в металлургию - изд.2-е, перераб.и доп. . - М. : Металлургия , 1975. - 216 c.
  621.9.048.6
  Ю-Чжен Лю Микропроцессоры семейства 8086/8088: Архитектура, программирование микрокомп.систем : пер.с англ. В.Л.Григорьева / Г.Гибсон, Ю-Чжен Лю - М. : Радио и связь , 1987. - 511 c.
  681.325.5:621.382.049.771.14
  Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика. Теплопередача : учеб.для неэнерг.спец.втузов - М. : Высшая школа , 1988. - 479 c.
  621.1.016
  Юзепчук С.А. Технико-экономические основы сборочных процессов в машиностроении / С.А.Юзапчук - М. : Машиностроение , 1977. - 232 c.
  621.75
  Юликов М.И. Проектирование и производство режущего инструмента / М.И.Юликов, Б.И.Горбунов, Н.В.Колесов - М. : Машиностроение , 1987. - 296 c.
  621.9.02.002:658.012.011.56
  Юликов М.И. Расчет и конструирование металлореж.инструментов с применением ЭВМ / М.И.Юликов, С.И.Лашнев - М. : Машиностроение , 1975. - 392 c.
  621.9.02
  Юрковский И.М. Пуск автомобильных двигателей / Оберемок В.З., Юрковский И.М. - М. , 1979.
  621.431.73
  Юсипов З.И. Обработка металлов давлением и конструкции штампов : учебник для машиностроит.техникумов по спец. ``Пр-во штампов и пресс-форм`` / Ю.И.Каплин, З.И.Юсипов - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Машиностроение , 1981. - 270 c.
  621.73
  Юськив М.А. Электрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 80 c.
  658.286:621.313
  Юськив М.А. Элетрооборудование внутризаводского транспорта - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 8 c.
  658.286:621.313
  Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств : учебник для вузов - М. : ``Высшая школа`` , 1976. - 416 c.
  621.313
  Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств : учеб.для вузов по спец.`` Электроника`` - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Высшая школа , 1988. - 479 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология производства электрических машин : в 2 кн.. Т.кн.1. : учеб.пособие - Харьков : ЧП Тимченко А.Н. , 2006. - 544 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология производства электрических машин : в 2 кн.. Т.кн.2. : учеб.пособие - Харьков : ЧП Тимченко А.Н. , 2006. - 579 c.
  621.313
  Юхимчук В.Д. Технология ремонта машин постоянного тока : учеб.пособие для электротехн.фак.вузов - Харьков : ХГПУ , 2000. - 382 c.
  621.313.2.004.6
  Юшкин В.В. Гидравлика и гидравлические машины /краткий курс/ : учеб.пособие для вузов - Минск : ``Выш.школа`` , 1974. - 273 c.
  621.22:532
  Ягуп В.Г. Автоматизированный расчет тиристорных схем - Х. : "Вища школа" , 1986. - 159 с. c.
  621.382.233.026
  Ядерная и термоядерная энергетика будущего : сборник статей / под ред.В.А.Чуянова - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 191 с. c.
  621.039
  Ядерный след : сборник / сост.Г.Малкин - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 111 с. c. - ((Пресс-клуб Сов.комитета защиты мира.Ядерное общ-в).
  621.039
  Якимов А.В. Абразивно-алмазная обработка фасонных поверхностей - М. : Машиностроение , 1984. - 311 с. c.
  621.923
  Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования - М. : Машиностроение , 1975. - 176 с. c. - ((Б-ка технолога)).
  621.923.4
  Якобсон М.О. Технология механической обработки в автоматизированном производстве : справочное пособие - М. : Машгиз , 1962. - 432 с. c.
  621.9
  Яковлев А.И. Электрические машины с уменьшенной материалоемкостью - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 236 с. c.
  621.313
  Яковлев В.Н. Ремонт оборудования машиностроительных заводов : справочное пособие - М. : Машгиз , 1962. - 292 с. c.
  621.75
  Яковлев В.Н. Справочник слесаря-монтажника - 4-е изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1983. - 464 с. c. - (Серия справочников для рабочих)).
  621.757
  Яковлев С.П. Штамповка амизотропных заготовок / С.П.Яковлев,В.Д.Кухарь - М. : Машиностроение , 1986. - 136 с. c.
  621.73.04
  Яковлева Т.Ф. Краткий справочник по гальваническим покрытиям / Т.Ф.Яковлева,А.Т.Рыстенко - М.-К. : Машгиз - 272 с. c.
  621.357
  Якубов Ф.Я. Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента : монография / Ф.Я.Якубов,В.А.Ким - Симферополь : Крым.уч.-пед.гос.изд-во , 2005. - 297 с. c.
  621.9.025
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1987. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И.Якушев,Л.Н.Воронцов,Н.М.Федотов - 6-ое изд.,перераб.и доп. . - М. : Машиностроение , 1986. - 351 с. c.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения - Москва , 1975.
  621.753
  Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб. пособие / Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. - 6-е . - М : Машиностроение , 1987. - 350 c.
  621
  Якушенков Ю.Г. Основы теории и расчета оптико-элекронных приборов : учеб.пособие для вузов - М. : Советское радио , 1971. - 336 с. c.
  621.38
  Ямпольский А.М. Краткий справочник гальванотехника / А.М.Ямпольский,В.А.Ильин - 2-ое изд.доп.и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1972. - 224 с. c.
  621.35
  Ямпольский А.М. Меднение и никелирование / под ред.П.М.Вячеславова - 4-е изд.,доп.и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1977. - 112 с. c. - ((Б-чка гальванотехника)).
  621.357
  Ямпольский А.М. Электролитическое осаждение благородных и редких металлов / под ред.П.М.Вячеславова - 3-е изд.,доп.и перераб. . - Л. : Машиностроение , 1971. - 126 с. c. - ((Б-чка гальванотехника.вып.7)).
  621.35
  Ямпольский Л.С. Промышленная робототехника / Л.С.Ямпольский,В.А.Яхимович,Е.Г.Вайсман и др.; под ред.Л.С.Ямпольского - К. : Техника , 1984. - 263 с. c.
  621.865.8
  Ямпольский Л.С. Технологическая подготовка роботизированного производства / Л.С.Ямпольский,М.М.Ткач,В.И.Костюк - К. : "Вища школа" , 1984. - 72 с. c.
  621.865.8
  Ямпольський Л.С. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС : підручник для вузів / Л.С.Ямпольський,М.М.Поліщук,М.М.Ткач; під.ред.Л.С.Ямпольського - К. : Вища школа , 1992. - 431 с. c.
  621.865.8
  Ястребжимский А.с. Техническая термодинамика : Учебник для втузов - 8-е доп. и перераб. . - М.-Л. : Энергоиздат , 1960. - 459 c.
  621.1.016
  Ястребжимский А.с. Техническая термодинамика : Учебник для втузов - 8-е доп. и перераб. . - М.-Л. : Энергоиздат , 1960. - 459 c.
  621.1.016
  Ястребжимский А.с. Техническая термодинамика : Учебник для втузов - 8-е доп. и перераб. . - М.-Л. : Энергоиздат , 1960. - 459 c.
  621.1.016
  Ястребжимский А.с. Техническая термодинамика : Учебник для втузов - 8-е доп. и перераб. . - М.-Л. : Энергоиздат , 1960. - 459 c.
  621.1.016
  Ястребжимский А.с. Техническая термодинамика : Учебник для втузов - 8-е доп. и перераб. . - М.-Л. : Энергоиздат , 1960. - 459 c.
  621.1.016
  Ястребжимский А.с. Техническая термодинамика : Учебник для втузов - 8-е доп. и перераб. . - М.-Л. : Энергоиздат , 1960. - 459 c.
  621.1.016
  Ястребов О.И. Лабораторные работы по электротехники и основам электроники : Пособие для студентов-заочников институт. и факул. механизации сельского х-ва - 2-е переаб. и доп. . - К. : Урожай , 1966. - 340 c.
  621.3
  Ястребов О.И. Лабораторные работы по электротехники и основам электроники : Пособие для студентов-заочников институт. и факул. механизации сельского х-ва - 2-е переаб. и доп. . - К. : Урожай , 1966. - 340 c.
  621.3
  Ястребов О.И. Лабораторные работы по электротехнике и основам электроники. : Допущено как пособие для студентов-заочников ин-тов и фак-тов мех-ции сельск. хоз-ва. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Изд-во ``Урожай`` , 1966. - 340 c.
  621.3            6П2.1
  Ястребов П.П. Электрооборудование и электротехнология : Учеб. пособие для хим.- технол. спец вузов - М. : Высшая школа , 1987. - 200 c.
  621.3
  Ястребов П.П. Электрооборудование и электротехнология : учеб. пособ. для хим.-технол. спец. вузов. / П.П. Ястребов, И.П. Смирнов - М. : Высшая школа , 1987. - 200 c.
  621.3
  Яхимович В.А. Транспортно-загрузочные и сборочные устр-ва и автоматы / В.А.Яхимович - Киев : "Техника" , 1976. - 191 c.
  621.757
  Яхимович В.А. Автоматизация сборки в кассетах - М.1981 , 1981.
  621.757
  Яхимович В.А. Ориентирующие механизмы сборчных автоматов - М. : Машиностроение , 1975. - 165 c.
  621.787
  Яхимович В.А. Переналаживаемые сборочные автоматы / под ред. В.А.Яхимовича - К. , 1979.
  621.757
  Яхимович В.А. Переналаживаемые сборочные автоматы / под ред. В.А.Яхимовича - К. , 1979.
  621.757
  Яхимович В.А. Транспортно-загрузочные и сборочные устройства и автоматы - К. : Техніка , 1976. - 191 c.
  621.757
  Яхин Б.А. Расчет и выбор подшипников качения : справочник - М. : Машиностроение , 1974.
  621.822.6
  Яценко В.К. Повышение несущей способности деталей машин алмазным выглаживанием - М. , 1985.
  621.921.34
  Яцкевич В.В. Теория линейных электрических цепей : Справ.пособие - Минск : Вышэйш.школа , 1990. - 264 c.
  621.3.01
  Ящерицын П.И. Теория резания. Физические и тепловые процессы в технологических системах : учебник. для вузов / П.И.Ящерицын, М.Л. Еременко, Е.Э.Фельдшьейн - Минск : Вышэйш..шк. , 1990. - 121 c. - (Я 97).
  621.9.01
  Ящерицын П.И. Ротационное резание материалов / П.И. Ящерицын,А.В.Борисенко,Й.Г.Дривотин, В.Я. Лебедев - Минск : Наука и техника , 1987. - 229 c.
  621.9.2
  Ящерицын П.И. Планирование эксперимента в машиностроении / П.И.Ящерицын,Михаринский Е.И. - Минск : Вышэйшая.шк. , 1985. - 286 c.
  621.002