Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія

  Абалкина И.Л. Страхование экологических рисков (из практики США). - М. : ИНФРА - М , 1998. - 88 c.
  368.8 : 504            65.271
  Агаджанян Н.А. Человек и биосфера. Медико-биологические аспекты - М. : Знание , 1987. - 96 c.
  504.7
  Батлук В.А. Основи екології : підручник. - К. : Знання , 2007. - 519 c.
  502/.504(075,8)
  Беляев Н.Н., Гунько Е.Ю., Росточило Н.В. Защита зданий от проникновения в них опасных веществ - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 136 c.
  504.5:699.8
  Беляев Н.Н., Русакова Т.И., Кириченко П.С. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на улицах городов - Д. : ’’Акцент ПП’’ , 2014. - 159 c.
  502.3:504.5:629.33
  Беспамятнов Г.П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде : справочник / Г.П.Беспамятнов, Ю.А.Кротов. - Л. : Химия , 1985. - 528 c.
  504.5            20.1
  Бєляков О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч.посібник - 2-ге вид., доп.і перероб. . - К. : ’’Київський університет’’ , 2003. - 186 c.
  070:504
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою. - К. : ПоліграфКонсалтинг , 2005. - 194 c.
  681.518 : 504.4
  Білявський Г.О. Основи екології : підручник для вищ.навч.закл. / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. - К. : Либідь , 2004. - 407 c.
  504
  Бобровников Н.А. Защита окружающей среды от пыли на транспорте. - М. : Транспорт , 1984. - 73 c.
  502.3 : 504.6 : 628.511.134            20.1+628.511
  Богданкевич О.В. Лекции по экологии. - М. : Физматлит , 2002. - 207 c.
  502/504
  Большаков А.М. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения : учеб.пособие / А.М.Большаков, В.Н.Крутько, Е.В.Пуцилло. - М. : Эдиториал УРСС , 1990. - 254 c.
  504 + 351.777            20.1
  Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами. - М. : Наука , 1990. - 214 c.
  342.6 : 504.5 : 620.266.1            67.99(2)5
  Васюкова Г. Т. Екологія : підруч. для вищ. навч. закл. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 524 c.
  502/.504
  Васюкова Г.Т. Екологія : підручник для вищ. навч.закл. / Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева. - К.: : Кондор , 2009. - -524 c.
  502 /. 504
  Введение в экологию / Ю.А.Казанский, Т.Г.Сазыкина, И.И.Крышев и др.; под ред. Ю.А.Казанского. - М. : ИздАТ , 1992. - 111 c. - (Ядерное об-во).
  502/.504            28.081
  Воронов В. Основы современного естествознания : учеб. пособие / В.К.Воронов, М.В.Гречнева, Р.З.Сагдеев - 2-е изд., стереотип. . - М. : ’’Высшая школа’’ , 1999. - 248 c.
  504
  Гавриленко Б.Б. Соціальна екологія : Навчальний посібник - Запоріжжя : Дике Поле , 2001. - 240 c.
  504
  Гавриленко О.П Екогеографія України : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 646 c. - (Вища освіта XXI століття).
  504 : 91] (477)
  Гайнріх Д. Екологія : dtv-Atlas :122 стор.кольорових ілюстрацій / Д.Гайнріх, М.Гергт; пер. з нім. - К. : Знання - Прес, , 2001. - 287 c.
  504(084.42)
  Гидроэнергетика и окружающая среда : Монография / Под общ.ред.Ю.Ландау,Л.Сиренко - К. : Либра , 2004. - 484 c.
  504:621.22            28.081я722
  Горелов А.А. Экология - наука - моделирование : философский очерк / отв.ред. А.Т. Шаратов. - М. : Наука , 1985. - 207 c.
  502/.504
  Григорьев А.А. Антропогенные воздействия на природную среду по наблюдениям из космоса / отв. ред. К.Я.Кондратьев. - Л. : Наука , 1985. - 239 c.
  502/.504            20.1
  Грицик В.(мол.) Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.Грицик(мол.), Ю.Канарський, Я.Бедрій. - К. : Кондор , 2009. - 290 c.
  502 /504
  Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник - К. : ’’Кондор’’ , 2009. - 292 c.
  502/504
  Грушко Я.М Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу : справочник. - Л. : Химия , 1987. - 191 c.
  504.3 : 628.51 :543.62
  Губарева Л.И. Экология человека : практикум для вузов / Л.И.Губарева,О.М.Мизирева, Т.М.Чурилова. - М. : ВЛАДОС , 2003. - 112 c.
  504.03            20.1
  Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь: свыше 8 тыс. терминов. - Кишинев : Гл. ред. Молдав. Сов. Энциклопедии , 1990. - 406 c.
  502/.504
  Долина Л.Ф. Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы Ч.1.Основы мониторинга. : монография. - Днепропетровск : Континент-L , 2002. - 208 c.
  504.064.3 : 502.77
  Дотто Л. Планета Земля в опасности / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 209 c.
  504.056
  Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності : термінолог. словник - довідник. - К. : Вища шк. , 2005. - 247 c.
  502/.504
  Екологічна безпека : підручник / В.М.Шмандій, М.О.Кліменко,Ю.С.Голик, А.М.Прищепа,В.С.Бахарєв, О.В.Харламова - Херсон : Олді-плюс , 2013. - 364 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського).
  504
  Екологічне право України : Підручник / За ред. А.П.Гетьмана,М.В.Шульги - Х. : Право , 2005. - 382 c.
  504 :349.6            67.3
  Екологія автомобільного транспорту : навч.посібник / Ю.Ф.Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун та ін. - К. : Основа , 2002. - 311 c.
  504 : 629.331
  Еколого-психологічне забезпечення якості життя : Навчально-методичний посібник / За ред. Ю.М. Швалба - Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2013. - 98 c.
  504.75.316
  Защита атмосферы от промышленных загрязнений : справочник : в 2 ч. Т.1. / пер. с англ. ; под ред.С.Калверта, Г.Инглунда. - М. : Металлургия , 1988. - 759 c.
  504.3
  Защита атмосферы от промышленных загрязнений : справочник : в 2 т. Т.2. / пер. с англ. ; под ред.С.Калверта, Г.Инглунда. - М : Металлургия , 1988. - 721 c.
  504.3
  Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: упраління, моніторінг, контроль : Посібник - К. : КНТ, Дакор, Основа , 2007. - 412 c.
  504.05            20.1
  Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. - Львів : Оріяна - Нова , 2007. - 399 c.
  502/.504
  Игнатенко А.А. К 145-й годовщине со дня рождения академика В.И. Вернадского - Кременчук : Альтернатива , 2008. - 16 c.
  908:504.7
  Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх : словник - довідник. - 2-ге вид., стер . - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 155 c.
  502/504(03)
  Інженерна екологія : Підручник / В.А.Баженов, В.М.Ісаєнко, Ю.М.Саталкін та ін.; За заг.ред.чл.-кор. НАНУ В.П.Бабака - К. : Книжкове вид-во НАУ , 2006. - 492 c.
  504.064.4
  Казначеев В.П. Учение о биосфере. Этюди о научном творчестве В.И. Вернадского (1863-1945) - М. : Знание , 1985. - 80 c.
  504.7
  Койлов В.Г. Транспорт и охрана природы / В.Г. Койлов, А.П. Семенов, А.Е. Белан. - Дн. : Промінь , 1984. - 64 c.
  504.61 : 656.13            20.1
  Константінова М.П. Радіаційна безпека : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.П.Константінов, О.А.Журбенко. - Суми : Універ.кн. , 2003. - 150 c.
  504.5 : 628.4.047
  Коробкин В.И. Экология в вопросах и ответах : учеб.пособие для вузов / В.И.Коробкин, Л.В.Передельский - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 382 c.
  502/.504
  Краснянский М.Е. Основы экологической безопасности территорий и акваторий : Учебное пособие - 2-е изд.,испр. и доп. . - Харьков : БУРУН и К , 2013. - 268 c.
  504            29.080я73
  Куклев Ю.И. Физическая экология : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 2001. - 357 c.
  504.6
  Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.,испр. и доп . - М. : Академ.Проект , 2004. - 399 c.
  621.431.019.6 : 502.3 : 504.5
  Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології : навч. посібник для ВНЗ / Ю.О.Кутлахмедов,В.І.Корогодін,В.К.Кольтовер - за ред. В.П.Золотова . - К. : Вища школа , 2003. - 319 c.
  504.5
  Максимов М.Т. Радиоактивные загрязнения и их измерение : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 304 c.
  504.054:621.039.76(075)            20.1
  Марушевський Г.Б. Інтеграції управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г.Б.Марушевський - К. : Центр екологічної освіти та інформації , 2014. - 250 c.
  504.03 + 354
  Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы : Учеб. для геогр.спец вузов - М. : Высш.шк. , 1986. - 278 c.
  504.062
  Моисеев Н.Н. Экология человека глазами математика: Человек, природа и будущее цивилизации. - М. : Мол. гвардия , 1988. - 254 c. - ((Эврика).).
  504.06
  Моніторинг довкілля : підручник / В.М.Боголюбов, М.О.Клименко, В.Б.Мокін; під ред. В.М.Боголюбова - 2-ге вид., доп.і перероб. . - Вінниця : ’’ВНТУ’’ , 2010. - 232 c.
  504.06 (075.8)
  Моніторінг довкілля : підручник / В.М.Боголюбов, М.О.Клименко, В.Б.Мокін та ін.; під ред. В.М.Боголюбова. - 2-ге вид., перераб. і доп . - Вінниця : ВНТУ , 2010. - 233 c. - (Вінницький нац.техн.ун-т).
  504.064.3
  Мусієнко М.М. Екологія : тлумачний словник / М.М.Мусієнко,В.В.Серебряков,О.В.Брайон - К : Либідь , 2004. - 375 с. c.
  504(81"374.3)
  Назарова Н.С. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов - М. : Высш.шк. , 1989. - 104 c.
  504.06+74.58
  Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии : 2. Т.1. Основы общей и глобальной традиционной экологии : учеб.пособие для вузов / В.Е.Некос - 2-е перераб. . - Харьков : Торнадо , 1999. - 189 c.
  504
  Новиков В.Н. Экология, урбанизация, жизнь : учеб.пособие. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана , 2002. - 327 c.
  504``36`` + 351.862
  Новоселецький М.Ю. Фізична екологія. Кредитно-модульна система - Київ , 2009. - 479 c.
  504:53(075.8)
  Основи екології : Навч. посібник для вузів / О.М. Адаменко, Я.В. Коденко, Л.М. Консевич та ін. - 2-ге вид. . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 314 c.
  502/.504(075.8)
  Основи інтегрованого управління природокористування і розвитком інфраструктур : Монографія / За заг. ред.: О.І. Бондаря - К.: : Каравела , 2010. - 320с. c.
  504.064
  Основы экологии и природопользования / .Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова и др. - Х. : Олант , 2002. - 383 c.
  502/.504
  Охрана окружающей среды на предприятиях сельскохозяйственного и тракторного машиностроения: Учеб пособие для машиностр. техникумов / Попов В.П., Янкелевич Д.И. - М. : ВО "Агропромиздат" , 1991. - 176 c.
  504.6
  Патон Б.Е. Сто раз смерть...: И о пробл. экологии - М. : Сов. Россия , 1989. - 105 c.
  504.06
  Патон Б.Е. Сто раз смерть...: И о пробл. экологии - М. : Сов. Россия , 1989. - 105 c.
  504.06
  Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді. - Полтава : Верстка , 2006. - 306 c.
  908.504.502            20.1(4УКР)
  Підліснюк В. Зміни клімату: Коротко про головне : Тулмачний посібник / В. Підліснюк, М. Загірняк, Т. Стефановская - К.-Кременчук : ПП Щербатих , 2010. - 104 с. c.
  504.05            20.1
  Підліснюк В. Зміни клімату:коротко про головне : Тлумачний посібник / В.Підліснюк,М.Загірняк,Т.Стефановська - Київ-Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 104 c.
  504.05            20.1
  Підліснюк В. Зміни клімату: коротко про головне : Тлумачний словник / В. Підліснюк , М .Загірняк ,Т. Стефановська - Київ-Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 104 c.
  504.05            20.1
  Підліснюк В. Основи сталого розвитку : Посібник - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 124 c.
  502.3 + 504.03
  Поживанов М.А. Колокол звонит и по тебе(Катастрофу можно отменить-2). - К. : Сіті Прес Компані , 2014. - 287 c.
  501/.504
  Принципи моделювання та прогнозування в екології : навч. посібник / В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов, П.Б.Палій, В.М.Шмандій - Кременчук : КДПУ , 2003. - 233 c.
  502/504
  Промислова екологія : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Я.І.Бедрій, Б.О.Білінський, Р.М.Івах, М.М.Козяр. - 4-те вид., перероб . - К . : Кондор , 2010. - 372 c.
  502/504
  Промислова екологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Я.І.Бедрій, Б.О.Білінський, Р.М.Івах, М.М.Козяр. - 4-те вид.,перероб . - К. : Кондор , 2010. - 372 c.
  504.61
  Розвиток України в умовах глобалізаціії та скорочення природно-ресурсного потенціалу / М.М. Коржнев, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.м. Курило та інш. - К.: : Логос , 2009. - 195с. c.
  504
  Сафранов Т.А. Загальна екологія та неоекологія : Конспект лекцій - К. : КНТ , 2005. - 188 c.
  504.03
  Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах - Л. : Гидрометеоиздат , 1987. - 270 c.
  504
  Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива - 2-е изд., перераб. и доп. . - Л.: : Недра , 1988. - 312 c.
  504
  Скиба Ю. А., Лазебна О. М. Моніторинг довкілля: практичний курс - 2-ге стереотипне . - К. : Каравела , 2018. - 216 c.
  502/504
  Соломенцев Ю.М. Экологические основы природопользования : учебн.пособие для средн.спец.учеб.заведений / Под ред.Ю.М.Соломонцева - Москва : Высшая школа , 2002. - 253 c.
  504.062
  Солошич І.О. Екологічний ризик : Навч.посібник / І.О.Солошич, Т.Ф.Козловська - Харків : Друкарня Мадрид , 2015. - 276 c.
  504.05            20.1
  Стадницкий Г.В. Экология : учеб.пособие для вузов / А.И.Родионов, Г.В.Стадницкий - М. : Высшая школа , 1988. - 272 c.
  504.2
  Стрелец В.М. Безопасность жизнедеятельности для студентов вузов - 2-е изд. . - Ростов н/Д. : Феникс , 2005. - 187 c. - (Шпаргалка).
  504
  Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля : навч.посібник для ВНЗ / С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 393 c.
  502/.504
  Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 392 c.
  502/504 : 311.3 ](075.8)
  Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контроля знань) : підручник для вузів - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 392 c.
  502/.504:311.3(075.8)
  Тарасова В.В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : Навч.посібник / В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 274 c.
  504: 006.1
  Техника защиты окружающей среды / А.И. Родионов - М. : Химия , 1989. - 511 c.
  504.064.4(075.8)
  Тищенко Г. В. Екологічне право : Навч. посібник - К. : Юмана , 2001. - 256 c.
  34:504
  Фізична екологія. Кредитно - модульна система : : навч.посібник для вищ.навч.закл./ / М.Ю.Новоселецький, Д.В.Лико, А.Л.Панасюк, В.І.Тищук.- - К. : : Кондор , , 2009. - 479 c.
  504 : 53
  Фундаментальні орієнтири науки. Біологія та науки про Землю та навколишнє середовище : зб. статей за матеріалами проектів ДФФД. - К. : Академперіодика , 2005. - 282 c. - (Б-ка Держ.фонду фундаментальних досліджень).
  [504+55+57] (082.1)
  Шалугін В.С. Екологія для менеджерів : навч.посібник / В.С.Шалугін, Д.О.Васюков. - Кременчук : Видав.відділ КрНУ ім.М.Остроградського , 2011. - 329 c.
  501/.504
  Шалугін В.С. Основи екології : навч. посібник (опорний курс лекцій) - Кременчук , 2003. - 300 c.
  502/504
  Шаприцкий В.Н. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы : справочник - М : Металлургия , 1990. - 415 c.
  504.3.054:669
  Школенко Ю.А. Эта хрупкая планета. - М. : Мысль , 1988. - 142 c.
  504.06
  Штраус В. Контроль загрязнения воздушного бассейна : пер. с англ. С.А. Пирумовой / под ред.: А.И. Пирумова. - М. : Стройиздат , 1989. - 141 c.
  504.3
  Щербаков А.В. Технологія переробки та використання вторинних матеріальних ресурсів (ресурсозберігаючі технології) - Тернопіль : Астон , 1999. - 292 c.
  504
  Экологический учёт для предприятий(Конференция ООН по торговле и развитию) - Москва : Финансы и статистика , 1997. - 197 c.
  65.052.21+504
  Экология : учебн.пособие / С.А.Боголюбова - Москва : Знание , 1997. - 285 c.
  504.2
  Юрковский И.М. Особенности эксплуатации дизельных автомобилей - М. : Транспорт , 1984. - 176 c.
  629.113.004.504