Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  477) Історія української та зарубіжної культури

  " Чорні дошки" України. Чернігівська область/ Збірник документів і матеріалів / Автори-упорядники О.О. Стасюк та ін. - К. : Вид-во Марка Мельника , 2021. - 944 c.
  94(477)
  Aleksieiev Yuriy History of Ukrain. Textboor for HEE. - K/ : Caravela , 2007. - 2007 c.
  940(477) : 811.111
  Lozynskyj Askold S. Ukraine: Issues that Matter - К. : Kyiv-Mohyla Academy Publishing House , 2021. - 452 c.
  94(477)
  Абрамов Н.А. Хозяйственно - процессуальное право Украины : учеб.пособие - 2-е изд., перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2003. - 335 c.
  346(477)
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упоряд. О.С.Роїна. - 2-ге вид., змін. та доп . - К. : КНТ , 2006. - 458 c.
  656.113(477)
  Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упор. О.М.Роїна - К. : КНТ: АТІКА , 2004. - 504 c.
  656.13(477)
  Аграрна історія України: Підручник для с./г. закладів освіти / Панченко П.П., Шмарчук В.А. - 2 . - К. : Знання , 2000. - 342 c.
  631(09)(477)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.З.Янчук. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К.: : Юрінком Інтер, , 2000. - 718 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : практикум / за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 254 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / /В.З.Янчук, В.І.Андрійцев, Ц.В.Бичкова та ін.;за ред. В.З.Янчука. - К. : Юрінком Інтер , 1996. - 559 c.
  349.42(477)            67.407 (4УКР)
  Аграрне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. - Харків : Право , 2003. - 237 c.
  349.42(477)            67.407(4УКР)
  Адамик Б.П. Національний банк і грошово - кредитна політика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Тернопіль : Карт - бланш , 2002. - 278с c.
  336.77(477)            65.262.1
  Адвокатура України : у 2 т. Т.1. : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, В.Е.Біляневич та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Ф.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адвокатура України : у 2 т. Т.2. Кредитно - модульний посібник - практикум : навч.посібник / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, С.В.Щербак та ін.; за ред. С.Я.Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ , 2007. - 939 c. - (Процесуальні науки).
  347.965(477)
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Адміністративне судочинство в Україні. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект) Т.1.. / упор. В.С.Стефанюк, В.В.Сунцов. - Харків : Консум , 2002. - 175 c. - (Реформа судів України).
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Адміністративне судочинство в Україні. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) Т.2. - -Харків: : Консум, , 2003. - 331 c.
  347.998.85 (477)            67.71 (4УКР)
  Акуленко В.І. Злочин проти пам`яті. Про нищення культурних цінностей на Україні (1927-1941 рр.). - К. : Знання , 1991. - 48 c. - (Сер. І. Час і суспільство. № 5).
  940(477)            63.3(Ук)71
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України.Актуальні проблеми практичної теорії : монографія. - 2-е вид., випр . - К. : Знання , 2007. - 445 c.
  349.41(477) + 340.130.5
  Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Г.В.Андрусів, О.Ф.Батищенв,Б.В.Романюк. - 2-ге вид., стер . - К. : Вид-во ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 122 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Антоний I (Йосип Ролле). Судьба красавицы (София Глявоне - Витте - Потоцкая) : докум. повесть / д-р Антоний I (Йосип Ролле); пер. с пол. - К. : Укр. письменник , 1993. - 40 c.
  940(438)06/.07 +940(477)            63.3(4П) + 63.3(2Ук)46
  Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К. : Дніпро , 1991. - 238 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. - К. : Дніпро , 1991. - 335 c.
  940(477)            63.3(2Ук)4
  Аркас М. Історія України- Русі / Упоряд. Роман Коваль - Репр. вид. 1912 р. . - К. : Наш Формат , 2022. - 528 c.
  94(477)
  Архів Коша Нової Запорізької Січі: Опис справ: 1713-1776. - 2-е вид., доп. і виправ . - К. : Наук.думка , 1994. - 232 c.
  940(477)``1713/1776`` : 930.25            63.3(2Ук)46
  Архіви окупації 1941-1944. Т.1. / Упоряд.Н.Маковська. - К. : Києво-Могилянська академія , 2006. - 871 c.
  940(477)``1941/1944`` : 930.25            63.3(4Укр)622
  Архіви окупації 1941-1944/ Держ.ком.архівів України Т.1. / Упоряд.Н.Маковська - 2-ге вид. . - К. : Вид. дім , 2008. - 872 c.
  940(477)
  Аудиторская деятельность в Украине ( с изм. и доп. по сост. на 1 марта 2001 г.) : сб.нормат. документов. - Харьков : КОНУС , 2001. - 191 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Аудиторская деятельность в Украине( с изм. и доп. по состоянию на 15 августа 1999 г.) : сб.нормат.документов. - Харьков : Конус , 1999. - 189 c.
  657.6(477)            65.053.7
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Х. : Дельта , 1993. - 255 c.
  940(477)            63.3 (4Укр)
  Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.Програмні документи перших українських політичних партій / упоряд В.С. Журавський. - К. : Б.в. , 1992. - 96 c.
  940(477)``19`` : 329(477)``19``            63.3(2Ук)5
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник для [вищ.навч.закл.]. - К. : Знання , 2006. - 431 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К. : Знання , 1998. - 372 c.
  368/.369(477)            65.271(4Укр)
  Балакірєва Р.С. Конституційне право України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 209 c.
  342(477)            67400(4УКР)
  Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини) : навч. посібник. - К. : Юнірком Інтер , 2006. - 191 c.
  349.6(477)
  Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації : наук. видання. - К. : НОМУРО , 2012. - 101 c.
  339.9(477)
  Барвинок Г.С. Слышишь, Днепр! : докум. очерк / Г.С.Барвинок,Л.И.Евселевский,П.Н.Пустовит. - Харьков : Прапор , 1979. - 180 c.
  940(477)084.7            9(с)277
  Безналичные расчеты в Украине : сб.нормат.документов. - Харкьков : Консульт , 2002. - 128 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста. 2002, март).
  336.717.1(477)            65.262.4
  Безпарточний О.Г. Вслід за Христом:Нариси з історії євангельсько-баптистських церков в Україні Т.1. - Кременчук : Християнська Зоря , 2007. - 580 c.
  94(477): 277.4            86.4
  Бень А.Б. Правди і суду! Полковник Омельченко і його команда про : Л.Кравчука, Л.Кучму, П.Лазаренко, Д.Табачника, Г.Ворсінова, А.Хорішка, Ю.Карасика та ін. - Рівне : Б.в. , 1998. - 208 c.
  323(477)            66.3(4УКР)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.2. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп. . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 295 c.
  37(091)(477)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.3. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 247 c.
  37(091)(477)
  Березняк С.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.1. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 343 c.
  37(091)(477)
  Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні - Київ : Знання , 2008. - 494 c.
  347.961(477)
  Бирюкова И.К. Бухгалтерский учет в Украине / И.К.Бирюкова, А.В.Кодрянский. - К. : Знання , 1998. - 407 c.
  657(477)            65.052
  Білик М.Д. Податкова система України : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.Д.Білик, І.А.Золотько. - К. : КНЕУ , 2000. - 190 c.
  336.22(477)            65.261.4
  Близнюк С.В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку. - К. : Політехніка , 2003. - 379 c. - (МАУП).
  339.138(477)            65.290-22
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : Атіка , 2008. - 319 c.
  349.2(477)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид. , перероб. і доп . - К. : Олан , 2003. - 335 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Бойко М.Д. Трудове право України. Практикум : навч.посібник. - К. : Олан , 2003. - 142 c.
  349.2(477)            67.405(477)
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д.Бойко, В.М.Співак, М.А.Хазін; за ред. В.Д.Гвоздецького. - 5-те вид., випр. й доп . - К. : Наук.думка , 2002. - 320 c.
  347(477)            67.404(4Укр)
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи: зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д.Бойко, В.М.Співак, М.А.Хазін; за ред. В.Д.Гвоздецького. - 2-ге вид., випр. й доп . - К. : Наук.думка , 1997. - 263 c.
  347(477)            67.404(4Укр)
  Бойко О. Легенди Кременчука в картинах - Кременчук : ПП" БІТАРТ" , 2021. - 75 c.
  908(477)
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України : [навч. посібник для вищ. навч. закл.]. - К . : [Кондор] , 2008. - 356 c.
  940 (477) ``1985/1991``
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2008. - 687 c. - ((Альма-матер)).
  940(477)(075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 3-тє вид.,випр. і доп. . - К. : Академвидав , 2007. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477) (075.8)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і доп . - К. : Академвидав , 2006. - 687 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник. - 2-ге вид., доп . - К. : Академвидав , 2004. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : Академвидав , 2003. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : навч.посібник. - 2-ге вид.,доп . - К. : ВД , 2001. - 655 c. - (Альма-матер).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 1999. - 565 c. - (Гаудеамус).
  940(477) (075.8)
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : практикум. - К. : Вікар , 2002. - 147 c. - ((Вища освіта України)).
  349.2(477)(075.8)            67.405(4Укр)
  Бонь О.І. Історія України: курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К : Вища шк. , 2008. - 463 c.
  940(477)
  Борисенко В. Свіча пам`яті:Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках - К. : ВД " Стилос" , 2007. - 288 c.
  94(477)            63.3(4УКР)
  Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 1996. - 615 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Борш Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - К. : Знання , 2002. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи : монографія. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2003. - 318 c.
  330.322(477)
  Борщ Л.М. Інвестування : теорія і практика : навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2007. - 685 c.
  330.322(477)(075.8)
  Борщак І. Іван Мазеппа / І.Борщак, Р.Мартель; авториз. перекл. з фр. М.Руданського. - К. : Свенас , 1991. - 136 c.
  940(477) + 929 Мазепа            63.3(4Укр)46
  Братко-Кутинський О. А. Нащадки Святої Трійці.Генеза укр. держ. символіки в дослідженні канд.філософ. наук О. Братка-Кутинського - К. : Білий птах , 1992. - 85 c.
  [940 :342.228] (477)            63.2(2Ук)
  Брич Л. П. Кримінальне право України.Особлива частина : навч. посібгик / Л. П. Брич, В. О. Навроцький. - К. : Атіка , 2000. - 207 c.
  343.2/.7(477)
  Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К. : Фірма``Довіра`` , 1992. - 414 c.
  398(477)            82.3 (2Ук)
  Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика / под ред. А.Н. Коваленко. - Днепропетровск : Баланс - Клуб , 2003. - 527 c.
  657(477)            65.052
  Валітов С. С. Конкурентне право України : навч. посібник. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 429 c.
  346.546(477)
  Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : ЦУЛ , 2004. - 606 c.
  336.1(477)            65.261(4УКР)
  Василик О. Д. Державниі фінанси України : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - К. : Центр навч. літ , 2003. - 606 c. - (Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка).
  336.1(477)            65.261(4УКР)
  Василик О. Д. Державні фінанси України : навч. посіб. для екон. спец. вищ. навч.закл. - К. : Вища шк. , 1997. - 383 c.
  336.1(477)            65.261
  Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах(1944-1996) : навч. посібник - К. : Освіта , 1998. - 176 c.
  327(477)``1944/1996``            66.4(4Укр)
  Вахудова А.М. Нерозділена Європа: демократія,важелі впливу та інтеграція після комунізму / Пер. з англ.Тараса Цимбала - К. : Вид. дім , 2009. - 379 c.
  341.17(477)
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Велика Вітчизняна війна в історії українського народу:Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Редкол.А.М.Лушакова (відп.ред.) та інш. - Кременчук : ПП Щербатих , 2010. - 264 c.
  940.53(477)
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.1. / передмова І Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 352 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Велика історія України від найдавніших часів : в 2 т. Т.2. / передмова І. Крип`якевича; зладив М. Голубець. - К. : Глобус , 1993. - 400 c.
  940(477)            63.3(2Укр)
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 782 c.
  940(477) : 314.156.5 (477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932 - 1933 : у 4 т. Т.1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 838 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Великий голод в Україні 1932-1933 : в 4 т. Т.4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932/1933 рр. в Україні / упоряд. Мейс Дж..; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво-Могилянська академія , 2008. - 621 c.
  940(477) : 314.156.5](477) ``1932/1933``
  Великий голод в Україні 1932/1933 : у 4 т. Т.2. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. Дж.Мейс ; наук. ред. С.В.Кульчицький. - К. : Києво - Могилянська академія , 2008. - 814 c.
  940(477) : 314.156.5]
  Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины. Т.1. : учеб. пособие для вузов. - Х. : Консум , 1998. - 139 c.
  349.2(477)            67.405(4Укр)
  Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Програма навч.дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша, І. К. Туркевич. - К. : Центр учбової літ-ри , 2007. - 207 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Вереша Р.В. Кримінальне право України.Загальна частина : Навч.посібник - 2-ге вид.,перероб.та доп. . - К. : Центр учбової літератури , 2012. - 320 c.
  343.2(477)            67.9(4УКР)408я73
  Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 3 березня-6 квітня 2011 року Т.28. : стенограф. звіт. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 730 c.
  342.3 + 328(477)
  Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія, 7 квітня-13 травня 2011 року Т.29. : стенограф. звіт. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 781 c.
  342.3 + 328(477)
  Верша Р. В. Кримінальне прво України. Загальна частина : Підручник - 2-ге вид., перероб. та доп. . - К.: : ЦУЛ , 2012. - 319 с. c.
  343.2(477)
  Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933,1946-1947. Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-е вид., доп . - К., Нью-Йорк : М. П. Коць , 2000. - 274 c.
  940(477)``1921/1947``            63.3(4Укр)6-4
  Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко, М.Костомаров та ін. - Львів : Слово , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Винниченко В. К. Відродження нації : в 3 т. Т.3. - Репринт. відтворення від 1920 р . - К. : Політвидав України , 1990. - 542 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення. - К. : Криниця , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації : в 3 т. Т.1. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 348 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Винниченко В.К. Відродження нації. Історія укр. революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.) : в 3 т. Т.2. - Репринт. вид . - К. : Політвидав України , 1990. - 328 c.
  940(477)            63.3 (2Ук)
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогики : навч. посібник [для вищ. навч. закл.]. - 3-тє вид., доопрац. і доп . - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  37.013(477)(075.8)
  Вища освіта в Україні : навч. посібник / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнко. - К. : Знання , 2005. - 327 c.
  378(477)
  Вища освіта України. Нормативно - правове регулювання / за заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. - К. : Форум , 2003. - 1020 c.
  378.014.15(477)
  Військове законодавство України : зб.нормат. актів станом на 1.02.1999 р. / укладачі: Ф.В.Саганюк, В.І.Швець, А.Я.Філімонов, С.Ф.Мироненко; під ред. В.І.Кравченка. - 2-ге вид . - К. : Атіка , 1999. - 799 c.
  [340.130.5 :344](477)
  Войтюк В.Б. Черная металлургия Украины в 1986 - 1990 гг. - К. : Технiка , 1986. - 120 c.
  669(477)
  Воронова Л.К. Фінансове право України : підручник. - К. : Прецедент; Моя книга , 2008. - 440 c.
  347.73(477)
  Всеукраїнське товариство політичних в`язнів і репресованих : історія створення та діяльність / упоряд. Є.Пронюк. - К. : Укр. Центр духовної культури , 2007. - 679 c.
  316.4.063.7(477)
  Всё об отпусках. Закон Украины ``Об отпусках``с постатейными комментариями и материалами / подготов. Л.Д.Фесуненко. - Х. : Райдер , 1998. - 208 c.
  349.2 + 331.32 : 340.130.5(477)            67.405
  Всё об отпусках.Законодательные и нормативные акты Украины, регламентирующие и устанавливающие порядок, сроки и продолжительность отпусков всех видов - Б.м. : Б.и. , 1998. - 27 c. - (Б-ка бухгалтера).
  349.2:331.32 +340.130.5(477)            65.052+67.405
  Гавриленко О.П Екогеографія України : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 646 c. - (Вища освіта XXI століття).
  504 : 91] (477)
  Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посібник. - К. : Знання , 2009. - 301 c.
  398(477)(091)
  Гега П.Т. Основи податкового права : навч. посібник / П.Т.Гега, Л.М.Доля. - 4-е вид., перероб. и доп . - К. : Знання , 2003. - 307 c.
  346:336.22(477)
  Гега П.Т. Основи податкового права : навч. посібник / П.Т.Гега, Л.М.Доля. - К. : Знання , 1998. - 273 c.
  346:336.22(477)            67.402(4 укр)
  Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами досудових розслідувань / Упоряд.:О.Петришин, М.Герасименко, О.Стасюк - К. : Вид-во Марка Мельника , 2021. - 520 c.
  94(477)
  Герасименко О.В. Проблеми структурно-функціональної організації та управління національним ринком товарів і послуг : монографія / О.В.Герасименко, О.А.Корольов,В.Л.Рабчук. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 270 c.
  339.3(477)            65.422
  Геродот із Галікарнасу. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. - К. : Довіра , 1992. - 72 c.
  940(477)            63.3(0)3
  Гетьмани України. Історичні портрети : збірник / упоряд.журн.``Україна`` - К. : Україна,Вечірній Київ , 1991. - 216 c.
  940(477)            63.3(2УК4)
  Гладун З.С. Основи правознавства : навч. посібник для вступників до вищ. навч. закл. / З.С.Гладун, М.В.Кравчук, М.В.Бармак. - Тернопіль : Екон. думка , 1999. - 280 c.
  [340/.349 : 37.017.4-053.81](477)            67.0(4Укр)
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : навч.-метод. посібник для вищ.навч.закл. / З.С.Гладун, М.Г.Федчишин. - Тернопіль : Астон , 2001. - 463 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник / В.М.Глібко, О.П.Бущан. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 223 c.
  343.148.5(477)
  Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов,В.Н.Тихонов. - Луганск : изд-во СНУ им. В. Даля , 2004. - 375 c.
  342.25(477):(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            66.3(4УКР)12
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов. - Луганск : Изд-во СНУ им. В. Даля , 2005. - 167 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Голод 1921-1923 років в Україні : зб. документів і матеріалів / відпов. ред. С.В.Кульчинський. - К. : Наук.думка , 1993. - 238 c.
  940.5``1921/1923`` ``3635``(477)            63.3/4Укр/61
  Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих) / упоряд.Т.Поліщук. - К.;Х.;Нью-Йорк;Філадельфія : М.П. Коць , 1997. - 366 c.
  940.5(477)``1932/1933`` ``3635``            63.3(4Укр)61
  Голод-геноцид 1933 року в Україні.Іст.-політолог. аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна наук.- теор. конференція, Київ, 28.11.1998 р. : матеріали. - К.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць , 2000. - 534 c.
  940.5(477)``1933`` ``3635``            63.3/4Укр/61
  Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали. / Упоряд. Р.Я. Пиріг - К. : Вид.дім , 2007. - 1128 c.
  940.5(477)            63.3(4УКР)
  Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р.Пиріг - К. : Києво-Могилянська академія , 2007. - 1126 c.
  940.5``1932/1933`` ``3635``(477)
  Гончар Т.О Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид.,випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Гончар Т.О. Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид., випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477)
  Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : монографія. - К. : Алерта , 2013. - 220 c.
  336.143 ; 352(477)
  Гончаров І.Д. Кримінально - процесуальне право України.Досудове слідство : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 247 c.
  343.132(477)
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине с 2000 года : практ. пособие. - К : ред. газеты ``Бухгалтерия , 2000. - 255 c.
  657(477)            65.052.5(4Укр)
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для вищ.навч.закл. / В.С. Горський, К.В. Кислюк. - К. : Либідь , 2004. - 486 c.
  1(477)(091)            87.3(4Укр)
  Горський В.С. Історія українскої філософії : навч. посібник - 4-е вид., доп . - К. : Наук. думка , 2001. - 375 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 3-е вид . - К. : Наук. думка , 1997. - 286 c.
  1(477)(091)
  Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Наук. думка , 1996. - 286 c.
  1(477)(091)            87.3
  Господарське право : навч. посібник у схемах і таблицях / за заг. ред. М.Л. Шелухіна. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 611 c.
  346.1(477)
  Господарське право : практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та ін. ; за заг. ред. В.С. Щербини. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 319 c.
  346(477)            67.404.6/4УКР/
  Господарське право України : підручник для юрид. спец. вищ.навч.закл. / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов та ін.; за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. - Х. : Право , 2005. - 382 c.
  346(477)
  Господарський кодекс України. - Х. : Одіссей` , 2003. - 248 c. - (Закони України).
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України : офіц.тексти / Мін-во юстиції України. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 303 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 303 c.
  346 : 340.130.54(477)
  Господарський кодекс України. За станом на 15 червня 2006 року. - Х. : ІГВІНІ , 2006. - 231 c. - (Закони України).
  346:340.130.54(477)
  Господарський кодекс України: коментар / Н.О. Саніахметова, Н.І. Шутов, А.К. Вишняков та ін.; за заг. ред. Н.О. Саніахметової. - Х. : Одіссей , 2004. - 845 c.
  346:340.130.54(477)            67.404(4Укр)
  Господарський кодекс України: офіц.текст. - К. : Кондор , 2004. - 207 c.
  [346:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Господарський процесуальний кодекс України : наук. - практ. коментар / Д.М.Притика, М.І.Тітова, В.М.Гайворонський та ін. - 5-е вид., перероб. та доп . - Харків : Консум , 2005. - 303 c.
  [346 : 347.9 : 340.130.54](477)
  Господарський процесуальний кодекс України - К. : Парламентське вид-во , 2004. - 66 c.
  346.91(477)
  Господарський процесуальний кодекс України - К. : Парламентське вид-во , 2004. - 66 c.
  346.91(477)
  Господарський процесуальний кодекс України. - Х. : Одіссей , 2001. - 72 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6/4УКР/
  Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди. Закон України / відповід. ред.А.И.Осетинський - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 95 c.
  [346:347.9:340.130.54](477)            67.404.6(4Укр)
  Гражданский кодекс Украинской ССР. Гражданский процесуальный кодекс Украины : науч. - практ. комментарий. - Х. : Консум , 1998. - 527 c.
  (347+347.91/95):340.130.5(477)            67.4(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 1 января 2002 г.). - Х. : Одисей , 2002. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр.)
  Гражданский кодекс Украины (с изм. и доп. по состоянию на 15 января 1999г.). - Х. : Одиссей , 1999. - 159 c.
  [347 : 340.130.54](477)            67.404( 4Укр)
  Гражданский кодекс Украины (с изм.и доп. по состоянию на 1 января 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c. - (Законы Украины).
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты по состоянию на 1 декабря 1992 года. - К. : Альтерпресс , 1992. - 281 c.
  [347:340.130.54](477)            67(4Укр)
  Гражданский кодекс Ураины : науч. - практ. комментарий / под общ.ред.Е.О. Харитонова. - Х. : Одиссей , 1999. - 848 c.
  [347:340.130.54](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процесс Украины : учеб.пособие / Ю.С.Червоный, Г.С.Волосатый, В.О.Ермолаева и др.; отв.ред. Ю.С.Червоный. - Х. : Одиссей , 2003. - 352 c.
  347.9(477)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. на 15 января 1998г.). - Х. : Одиссей , 1998. - 223 c. - (Законы Украины).
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.410(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины ( с изм. и доп. по сосотоянию на 15 февраля 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.5](477)            67.404(4Укр)
  Гражданский процессуальный кодекс Украины (с изм.и доп. по сосотоянию на 20 октября 2001г.). - Х. : Одиссей , 2001. - 191 c.
  [347.91/95:340.130.59](477)            67(4Укр)
  Гражданское право: определения, понятия, законодательство : учеб.- практ. справочник. - Харьков : Одиссей , 1998. - 383 c.
  347(477)            67.404/4Укр/
  Греченко В.А. Історія України.Модульний курс : Навчальний посібник - 2-ге вид. . - Харьків : Торсінг плюс , 2009. - 384 c.
  94(477)
  Грибачевський Б.Є. Листи з Соловків [українських письменників та діячів культури, репресованих у 30-ті роки]. - К. : Молодь , 1992. - 84 c.
  940(477) +316.4.063.7(477)            63.3(2Ук)71
  Грінченко Б.Д. Діалоги про українську національну справу / Б.Д.Грінченко, М.П.Драгоманов; упоряд. А.Жуковський. - К. : Ін-т укр.археології НАН України , 1994. - 286 c. - (Джерела з історії суспіл.-політ.руху в Україні 19 ).
  940(477)
  Грушевский М Иллюстрированая история Украины. - К. : Левада , 1997. - 695 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / примеч. В.М.Рычки, А.И.Гуржия. - 2-е изд . - К. : Лыбидь , 1991. - 398 c. - (Памятники ист. мысли Украины).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Твори : в 50 т. Т.1. Суспільно-політичні твори (1894-1907) / гол. ред. П.Сохань. - Львів : Світ , 2002.
  940``1894/1907 ``(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України-Русі : в11т.12кн. Т.5. / редкол.: А.С.Сохань (голова) та ін. - 2-ге вид . - К. : Наук.думка , 1998. - 687 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940 (477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України-Русі : в11т.12кн. Т.6. / редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1995. - 670 c. - (пом`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук. - К. : Варта , 1993. - 251 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С На порозі Нової України. Гадки і мрії / Михайло Грушевський. - К. : Наук.думка , 1991. - 128 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Нарис Історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XII сторіччя. - К. : Наук. думка , 1991. - 560 c. - (Пам`ятки істор.думки Ураїни).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С Про старі часи на Україні.Коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський - К. : Обереги , 1991. - 103 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / упоряд. А.Ф.Трубайчук - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1992. - 228 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Грушевський. - К. : Знання , 1991. - 240 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Як жив український народ.Коротка Історія України. - 2-ге вид.- Репринт.вид.1915 р . - К. : Укрвузполіграф : Орбіта , 1991. - 112 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.9.Кн.1. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1996. - 871 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : в11т.12кн. Т.10. / редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. - К. : Наук.думка , 1998. - 394 c. - (Пам`ятки іст.думки України).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - Реприн. вид. 1913 р . - К. : Радуга , 1992. - 524 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Як жив український народ : [для серед.шк.віку] / Михайло Грушевський; вступ.слово В.Шевчука. - К. : Веселка , 1992. - 111 c. - (Укр.відродження).
  940(477)            63.3(4Укр)
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя : Очерк - К. : Наукова думка , 1991. - 541 c. - (Пам`ятки історичної думки України).
  94(477)            63.3(4УКР)
  Гула Р.В. Історія української культури у схемах,таблицях та ілюстраціях : Навч.посібник / Р.В.Гула,І.Г.Передерій,Л.І.Дерев`янко - К. : Каравела , 2019. - 180 c.
  008(477)
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К. : Знання , 2007. - 310 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  657.017.3(477)(075.8)
  Данилюк А.Г. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. - К. : Техніка , 2008. - 254 c. - (Народні джерела).
  728.6.03(477)
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 200 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов. Радою Української РСР 16 лип. 1990 р. - К. : Україна , 1991. - 8 c.
  342.3(477)
  Демиденко Г.Г. Ярослав Мудрий - великий князь Русі : наук. - популяр.нарис. - Х. : Право , 2013. - 351 c.
  82-94(477)
  Денежное обращение в Украине (по состоянию на 1 февраля 2000 г.) / сост. В.Г. Сировец. - Х. : Конус , 2000. - 191 c.
  336.74(477)            65.262.7(4Укр)
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. : у 2-х т. Т.2. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид., доп . - Львів : Бескід Біт , 2004. - 319 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : у 2-х т. Т.1. : навч. посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Бескід Біт , 2002. - 215 c.
  339.9(477)            66.4(4УКР)
  Деятели и события крестьянского повстанческого движения в Украине ( 1917-й - начало 1920-х годов ).Вып.1 : Научно-справочное издание / Сост. А.Капустян,В.Ткаченко - Запоріжжя , 2010. - 150 c.
  94:323.269.6-058.232.6(477)`1917/1920`            Т3 (4УКР)611
  Джура.Виховання козака - лицаря / За ред.В.Я.Тимофєєва - Дніпро : Середняк Т.К. , 2020. - 248 c.
  37.035(477)
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. : Монографія - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика,перспективи : матеріали методолог.семінару 19 листопада 2008 р. М.Київ. - К. : Педагогічна думка , 2009. - 185 c.
  373.5(477)
  Дмитренко Е.С. Фінансове право України : практикум. - К. : Атіка , 2004. - 215 c.
  347.73(477)
  Дмитренко І.А. Екологічне право України : підручник. - 2-е вид., перероб.та доп . - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 351 c.
  349.6 (477)            67.407(4Укр)
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Одеська юрид.академія).
  343.23(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Нац.ун-т ``Одеська юрид.академія``).
  343.23(477)
  Довідник з Історії України: : у 3 т. Т.2. К - П / за ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К. : Генеза , 1995. - 435 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Л.О.Доліненко, В.О.Доліненко, С.О.Сарновська. - К . : Кондор , 2006. - 354 c.
  347(477)(075.8)
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.1. (До половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид.1932 р . - К. : Глобус , 1991. - 231 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2 т. Т.2. ( Від половини ХVІІ століття ). - Репрінт.передрук з вид. 1933 р . - К. : Глобус , 1991. - 349 c.
  940(477)            63.3 (Ук )
  Дорошенко Д.І. Нарис Історії України / передмова І.О.Денисюка. - Львів : Світ , 1991. - 576 c. - (Пам`ятки історич.думки України).
  940(477)            63.3 (2 Ук )
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків: історична розвідка. З додатком про життя М.Драгоманова. - К. : Дніпро , 1991. - 45 c.
  940(477) + 929Драгоманов            63.3(2Ук)45
  Драч І. Поезія. Чорнобильська мадонна: Біографія письменника. Тексти віршів. Стислий переказ змісту поеми. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів : посібник для 11 кл. / Іван Драч. - Х. : Ранок , 2001. - 47 c. - (Літ. крамниця).
  82.0(477)            83.3(4Укр)
  Дроб`язко В.С. Право інтелектуальної власності : навч.посібник / В.С.Дроб`язко, Р.В.Дроб`язко. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 511 c.
  347.77(477)
  Дроб`язко П.І. Українська національна школа : витоки і сучасність : посібник. - К. : Академія , 1997. - 181 c.
  37(477)            74.03(4Укр)
  Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.А.Дубініна, С.В.Сорокіна. - К. : Професіонал , 2004. - 350 c.
  339.543(477)
  Екологічне законодавство України : збірник нормат. актів / відпов. ред. І.О.Заєць. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 414 c.
  349.6 (477) + 340.130.5            67.407/4УКР/
  Екологія і закон. Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.1. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 698 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.4-7(4Укр)
  Екологія і закон:Екологічне законодавство України : в 2 т. Т.2. / Відпов.ред.В.І.Андрейцев. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 574 c.
  349.6(477) + 340.130.5(477)            67.407(4Укр)
  Економіка України та шляхи її подальшого реформування.Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. - К. : Генеза , 1996. - 323 c.
  330(477)            65.9(4Укр)
  Економічна історія України : підручник для вищ.навч.закл. / Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич; за заг.ред. Б.Д.Лановика. - К. : Юрид. книга , 2004. - 455 c.
  330(091)(477)            63.3- 2(4Укр)
  Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О.М.Алимов,А.І.Даниленко,В.М.Тригобчук та ін. - К. : Об`єднаний ін-т економіки НАН України , 2005. - 539 c.
  338.2(477)
  Енциклопедія історії України Т.3. Е - Й / ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 664 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.2. Г - Д / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 521 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України Т.1 . А - В / ред.рада : В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, Л.В.Губерський та ін. - К. : Наук. думка , 2003. - 682 c. - (Ін-т історії України НАН України).
  940(477)(031)            63.3(4Укр)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.7. Мл - О / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2010. - 723 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.8. Па - Прик / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2011. - 518 c.
  940(477)
  Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.9. Прил - С / редкол.: В.А.Смолій(голова), Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К. : Наук.думка , 2012. - 941 c.
  940(477)
  Енциклопедія Сучасної України Т.1. А / І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів та ін. - К. : Координац. бюро Енциклопедії Сучасн.України НАН УК , 2001. - 823 c.
  940(477)``312``
  Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / авт.- уклад.: В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко, Т.Б.Оліфіренко, Л.В.Оліфіренко. - Донецк : Сталкер , 1999. - 495 c.
  39(477)(031)            63.5(4УКР)
  Епіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник для вищ.навч.закл. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д`яконова. - К. : Наук. думка , 1997. - 302 c.
  336.14+336.02(477)
  Єнсен А. Мазепа. Іст.картини / Альфред Єнсен; пер. зі швед. Н.Іванчук. - К. : Укр. письменник , 1992. - 205 c.
  940(477)``16-17`` + 929 Мазепа            63.3 (2Ук)46
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / упоряд. тексту та іл. Ю.О. Іванченка, Н.Д. Прибєги; передм. та прим. Т.Г. Лазоренка; пер. з рос. - К. : Мистецтво , 1992. - 254 c.
  940(477)``08/17``            63.3 (2Ук)
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 1 мая 2000г.) / сост. В.Н.Игнатенко - Харьков : Одиссей , 2000. - 143 c. - (Законы Украины).
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жилищный кодекс Украины( с изм. и доп. по состоянию на 15 февраля 2001 г.). - Харьков : Одиссей , 2001. - 143 c. - (Законы Украины).
  [349.444 : 340.130.54](477)            67.404.2(4УКР)
  Жилищный кодекс Украины(с изм. и доп. по состоянию на 15 июля 1997 г.). - Харьков : Неофит , 1997. - 143 c.
  (349.444 : 340.130.54)(477)            67.404.2
  Житловий кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Харків : Одіссей , 2004. - 95 c.
  (349.444: 340.130.54)(477)            67.404.2(4УКР)
  Житловий кодекс України з постатейними матеріалами( за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.) / відп. ред. В.М. Гусаков. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 511 c.
  (349.444 : 340.130.5)(477)            67.404.2/4УКР/
  Жуковський А. Нарис історіі України / А.Жуковський, О.Субтельний; ред. Я.Грицак, О.Романів. - Львів : Вид-во Наук.тов-ва ім.Т.Шевченка у Львові , 1992. - 230 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для юрид. вузів і фак. / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. - К. : Ін Юре , 2004. - 671 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401(4Укр)
  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К. : Ін Юре , 2003. - 415 c.
  378: 321:008(477)
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ.посібник. - Х. : Одіссей , 2003. - 447 c.
  349.42(477)            67.407(4Укр)
  З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1 (38) 2012 р. - Харьків : Права людини , 2013. - 352 c.
  94(477)
  З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (33) 2009 р. - Харьків : Права людини , 2010.
  94(477)
  З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (39) 2012 р. - Харьків : Права людини , 2013. - 424 c.
  94(477)
  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Академвидав , 2002. - 367 c.
  332.1(477)            65.050(4Укр)
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України. Національна економіка України : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / Б.Ф.Заблоцький, М.Ф.Кокошко, Т.С.Смовженко; за ред.Б.Ф.Заблоцького. - Львів : ЛБК НБУ , 1997. - 579 c.
  330(477)            65.9(4Укр)
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп. и перераб . - К. : А.С.К. , 1999. - 863 c. - (Экономика.Финансы.Право.).
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перараб . - К. : А.С.К. , 2002. - 847 c.
  657(477)            65.052
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов : учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., доп.и перераб . - К. : А.С.К. , 2001. - 847 c.
  657(477)            65.052.5
  Загальногеографічний атлас України / відп.ред. Л.Марченко. - К. : Картографія , 2004. - 112 c.
  91(084.41)(477)            26.8я6
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч.посібник [ для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., змін. і доп . - К . : Всеукр.асоциація видавців , 2008. - 367 c. - ((Київ. нац.ун-т внутрішніх справ)).
  347(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Закон Украины ``Об исполнительном производстве`` : науч.- практ.комментарий / В.И.Тертышников, Р.В.Тертышников. - 3-е изд.,испр.и доп . - Х. : Консум , 2003. - 155 c.
  347.952(477) +340.130.5(477)            67.401
  Закон України ``Про вищу освіту`` : наук.- практ. коментар / за заг.ред.В.Г.Кременя. - К. : СДМ-Студіо , 2002. - 323 c.
  378 : 340.130.5(477)            74.58
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про адміністративну відповідальність / уклад.С.Е.Демський,А.В.Омельченко,В.І.Оліфер. - К. : Юрінком , 1997. - 235 c. - (Бюлетень законодавства і юрид.практики України).
  343.9(477)            67.401(4Укр)
  Законодавство України про пенсійне забеспечення / відп.ред.О.Г.Кулик - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 399 c.
  349.3 :35.087.43 (477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про пільги громадянам. Пільги, переваги, гарантіі, компенсаціі: працівникам, ветеранам, військовослужбовцям, дітям, жінкам, молоді, малозапезпеченим. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 558 c.
  349.3 : 331.34(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про працю / упоряд.І.В.Зуб. - К. : Парламент.вид-во , 1999. - 238 c. - (Нормативні документи ти коментарі).
  349.2 + 340.130.5(477)            67.405(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Законодательство Украины об интеллектульной собственности (с изм.и доп. по состоянию на 15.05.2002). - 2-е изд.. перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2002. - 592 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб. нормат.документов : в 2 т. Т.1. - Харьков : Райдер , 1998. - 215 c.
  349.2 : 658.345(477)            67.405(4УКР)
  Законодательство Украины об охране труда : сб.нормат.документов : в 2 т. Т.2. - Харьков : Райдер , 1998. - 308 c.
  349.2 : 658.345 (477)            67.405(4УКР)
  Заповідна справа в Україні : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Т.Д.Андрієнко, Н.Р.Малишева, Г.В.Парчук та ін.; за заг. ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. - К. : Географіка , 2003. - 304 c.
  502.172(477)
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Зарубіжні українці / С.Ю.Лабезник,Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. - К. : Україна , 1991. - 253 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  Заставний Ф.Д. Географія України : у 2-х кн.. : навч.посібник для географ.фак.та екон.спец.вищ. навч.закл. - Львів : Світ , 1994. - 471 c.
  913(477)            26.8(2Ук)
  Збірник законів України про працю / упоряд.: О.В. Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Вікар , 2003. - 344 c.
  349.2(477) + 340.130.5            67.405(4УКР)
  Збірник законів України про працю. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2008. - 349 c.
  349.2(477) + 340.130.5
  Збірник нормативних актів та законів, що регламентують торговельну діяльність / упоряд.А.П. Дегртярьов. - Х. : Факт , 1997. - 235 c.
  347.7(477)            67.404)4Укр)
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Збірник позовних заяв з коментарями ( з можливістю копіювання). - К. : СПЛАЙН , 1999. - 64 c.
  347.922.6(477)            67.404/4УКР/
  Збірник типових документів з питань приватизації в Україні / Б.Е. Беляневич, Б.Е. Буца, В.А. Діброва та ін.; за заг. ред. Ю.І. Єханурова. - К. : Руська правда , 1996. - 575 c.
  338.242.4.025.88(477)            65.9(4Укр)
  Зейкан А.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України (станом на 4 січня 2007 р.). - 2-е вид., доп . - К. : Юрид.практика , 2007. - 591 c.
  347.91/.95(477)(094.58)
  Земельне законодавство України : у 2 т. Т.1. : зб.нормат. актів, судової та арбітражної (господарської) практики / за ред. А.С. Даниленка та ін. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Урожай , 2002. - 686 c.
  349.4(477)            67.407(4Укр)
  Земельне законодавство України : у 2 т. Т.2. : зб.нормат.актів, судової та арбітражної (господарської) практики / за ред. А.С. Даниленка та ін. - 2-ге вид. перероб. та доп . - К. : Урожай , 2002. - 670 c.
  349.4(477)            67.407(4Укр)
  Земельне право України: практикум : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / В.І.Курило, І.М.Миронець, Д.В.Ковальський, А.В.Харламович; за заг. ред. В.І.Курила. - К . : Магістр - ХХІ сторіччя , 2006. - 141 c.
  349.4 (477)( 075.8)
  Земельний кодекс України (за станом на 1 січня 2004 р.). - Х. : Одіссей , 2004. - 111 c.
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів ] / уклад. : Д.В.Ковальський, Л.О.Панькова. - К . : Юрінком Інтер , 2007. - 415 c.
  349.4 : 340.130.54] (477)
  Земельний кодекс України(за станом на 15 березня 2002 р.). - Х. : Одіссей , 2002. - 112 c. - (Закони України).
  349.4 : 340130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон Украины ``Об аренде земли`` ( с изм. и доп. по состоянию на 1 февр. 1999 г.) / сост. М.В.Шульга. - Харьков : Одиссей , 1999. - 128 c. - (Законы Украины).
  349.4 : 340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Земельный кодекс Украины. Закон Украины ``О плате за землю``. Закон ``Об аренде земли`` (с изм. и доп. на 1 апреля 2000 г.). - Х. : Одиссей , 2000. - 128 c. - (``Законы Украины``).
  349.4 :340.130.54](477)            67.407(4Укр)
  Злупко С.М. Економічна історія України : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Знання , 2006. - 367 c.
  330(091)(477)
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : навч. посібник. - К. : Знання , 2006. - 324 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  340.342``714``(477)
  Зобов`язальне право. Теорія і практика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та ін.; за ред. О.В.Дзери. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 910 c.
  347.4(477)            67.404.2(477)
  Зобов`язальне право. Теорія і практика : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та ін.; за ред. О.В.Дзери. - Вид.стер . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 910 c.
  347.4 (477)            67.404.2(4Укр)
  Зовнішньоекономічна політика Украіни: европейський та російський вектор : монографія / А.А Мазаракі,В.В Юхименко, О.П Гребельник; за заг. ред.А.А Мазаракі - К. : Київ.нац.торг.- екон.ун-т , 2005. - 279 c.
  339.92(477)
  Зразки кримінально - процесуальних документів / за ред.М.П. Стрельбицького. - К. : Істина , 2006. - 174 c.
  343.1(477)
  Зразки процесуальних документів (заяви,позовні заяви,скарги,клопотання, що подаються до суду).Стратегія і тактика цивільного процесу/В.М.Кравчук : практ.посібник / уклад. М.М.Лядецький, М.І.Хавронюк. - К. : Атіка , 2003. - 351 c.
  347.9(477)            67.410(4Укр)
  Инвестиции в Украине / под ред. С.И.Вакарина. - К. : Канкорд , 1996. - 94 c.
  330.322(477)            65-56(Укр)
  Исполнительное производство в Украине(по состоянию на 01.05.02г.) / сост. М.И. Корякин. - Х. : Информ - правовой центр , 2002. - 287 c.
  347.952(477)            67.401
  История государства и права. Хронология : учеб.пособие / под ред. М.И.Сизикова. - М. : ИНФРА-М , 1996. - 158 c.
  340.12(091)(477)            67.3
  История Киева : в 3 т. Т.1. Древний и средневековый Киев / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук.думка , 1982. - 407 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.2. Киев периода позднего феодализма и капитализма / под ред.Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1983. - 463 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  История Киева : в 3 т. Т.3. Киев социалистический / под ред. Ю.Ю.Кондуфора. - К. : Наук. думка , 1986. - 439 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  І.Вернадський.Витоки.Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2009. - 86 c.
  330.8(477) +929 Вернадский
  Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум. - К . : Кондор , 2009. - 149 c.
  [34796/.99+ 351.74](477)(075.8)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 рр. : Монографія - К. : Академперіодика , 2002. - 289 c.
  94(477)
  Інвестування : підручник [для вищ. навч.закл.] / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда - К. : Знання , 2008. - 452 c.
  330.322(477)(075.8)
  Інноваційний розвиток промисловості України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан; під ред.О.І.Волкова, М.П.Денисенко. - К. : КНТ , 2006. - 645 c.
  330.341.1(477)
  Інтеграція в європейський освітній простір : здобутки, проблеми, перспективи : Монографія / За заг. ред. Ващука Ф.Г. - Ужгород : ЗакДУ , 2011. - 560 c.
  37(477)
  Історичні постаті України : іст.нариси (гетьмани: Д.Вишневецький, П Сагайдачний,Б.Хмельницький,П.Дорошенко, І.Мазепа,П.Полуботко,П.Орлик) / упоряд.та авт.вст.ст. О.В.Болдирев. - Одеса : Маяк , 1993. - 384 c.
  940(477) +929(477)            63.3 ( 2Укр ) 4
  Історія держави і права України : навч.посібник / А.С.Чайковський, В.І.Баррименко, О.І.Гуржій та ін. - К. : Б.в. , 1997. - 236 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / А.Й.Рогожин, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренко. - К. : Ін Юре , 2003. - 578 c.
  340.12(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України : У 2-х ч.. Т.Ч.1. : Підручник / За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина - К. : `Ін Юре` , 1996. - 368 c.
  340.12:940(477)            67.9(4УКР)я73
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Історія економічної думки України : навч.посібник / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. - К. : Либідь , 1993. - 272 c.
  330.8(091)(477)            65.02(4Ук)
  Історія релігії в Україні : Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. - К. : Знання , 1999. - 735 c.
  21/.29(091)(477)            86.3(4 Укр)
  Історія світової та української культури : підручник для вищ.навч.закл. / В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. - К. : Літера ЛТД , 2005. - 463 c.
  930.85(100+477)
  Історія світової та української культури : підручник для вищ.навч.закл. / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. - К. : Літера ЛТД , 2002. - 463 c.
  930.85(100+477)            71.0
  Історія України : для дітей шк.віку. - К. , 1992. - 224 c.
  940(477)            63.3(2)Ук
  Історія України : навч.-метод.посібник для семінар.занять / В.М.Литвин, А.Г.Слюсаренко, В.Ф.Колесник та ін.; за ред. В.М.Литвина. - К. : Знання , 2006. - 607 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : навч.посібник / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; під заг.ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи , 1997. - 423 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : підручник для вищ.навч.закл. / В.Баран, Л.Войтович, Я.Грицак та ін.; відп.ред. Ю.Сливка. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Світ , 2002. - 519 c.
  940(477)            63.3 ( 4Укр )
  Історія України : посібник для вищ.навч.техн.закл. / Г.Д.Темко, Л.С.Тупчієнко, Н.В.Бем та ін.; за ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнко. - К. : Академія , 2002. - 479 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України : навчальний посібник - Харків : ТОРСІНГ , 2006. - 48 c.
  94(477)
  Історія України та її державності : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Р.Д.Зінкевич та ін.; за наук.ред. Л.Є.Дещинського. - 3-тє вид., перероб.і доп . - Львів : Бескид Біт , 2005. - 367 c.
  940(477)            63.3( 4Укр )
  Історія України. Курс лекцій : в 2 т. Т.2. ХХ століття : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1992. - 463 c.
  940(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія України.Курс лекцій : у 2 т. Т.1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.Г.Мельник та ін. - К. : Либідь , 1991. - 573 c.
  940(477)            63.3(Ук)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. -І.Крип`якевич, ІІІ ч.- Б.Гнатевич, при співпраці З.Стефанова, О.Думіна,С.Шрамченка : у 2 т. Т.1. / Вид. Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936 р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 1-22 c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3(4Укр)
  Історія українського війська з 383 ілюстраціями в тексті.Написали І-ІІ ч. І.Крип`якевич, ІІІ ч.-Б.Гнатевич при співпраці З.Стефанова, О.Дкміна, С.Шрамченка : у 2 т. Т.2. / Вид.Івана Тиктора. - Репринт.вид. 1936р. . - К. : Пам`ятки України , 1993. - 289- c.
  940(477) + 355.11(477)            63.3.(4Укр)
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.2. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин (голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 653 c. - ((НАН України.Ін-т історіі України).
  940 - 058.232.6(477)            63.3(4Укр)-28
  Історія українського селянства : у 2 т. Т.1. : нариси / Ред.рада: В.М.Литвин(голова), В.М.Геєць, В.М.Даниленко та ін. - К. : Наук.думка , 2006. - 631 c. - (НАН України.Ін-т історії України).
  940-058.232.6(477)            63.3(4 Укр)-28
  Історія української культури : у 15 зшит. IX зшиток - червень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XIV зшиток - листопад 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - факс..вид . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ХІІІ зшиток - жовтень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XII зшиток - вересень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. XI зшиток - серпень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. Х зшиток - липень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3( 2Укр )
  Історія української культури : у 15 зшит. VIII зшиток - травень 1937 / під.ред. І.Крип`якевича. - факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VII зшиток - квітень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. VI зшиток - березень 1937 / під ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. IV зшиток - січень 1937 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. ІІІ зшиток - грудень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс. вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. II зшиток - листопад 1936 / під заг. ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 48 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури : у 15 зшит. 1 зшиток - жовтень 1936 / під заг.ред. І.Крип`якевича. - Факс.вид. Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 1-56 c. - (Історична б-ка).
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 2Ук )
  Історія української культури / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 2-ге вид . - К. : Либідь , 1999. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 (4Укр )
  Історія української культури : зб.матеріалів і документів / упоряд.: Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К. : Вища шк. , 2000. - 606 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3(4Укр)+71.1(4Укр)
  Історія української культури : у 15 зшит. XV зшиток - грудень 1937 - Факс.вид.Івана Тиктора . - К. : Обереги , 1993. - 673- c.
  930.85(477) + 316.7 (477)            63.3.(4Укр)
  Історія української культури / за заг.ред. Івана Крип`якевича. - К. : Либідь , 1994. - 651 c.
  930.85(477)
  Історія української культури. Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / за заг.ред. І.Крип`якевича. - 4-те вид., стер . - К. : Либідь , 2002. - 651 c.
  930.85(477) + 316.7(477)            63.3 ( 4Укр )-7
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90 роки ) : у 2 т. Т.1. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль та ін.; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2002. - 575 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури ХІХ ст.( 70-90-ті роки ) : у 2 т. Т.2. : підручник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Л.С.Дем`янівська, С.С.Кіраль; за ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища шк. , 2003. - 439 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            82.161.2:94 (477) ``18``
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.1. Перші десятиріччя ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1995. - 365 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. Т.2. 40-ві - 60-ті роки ХІХ ст. : навч.посібник для філолог.спец.вищ.навч.закл. / за ред. М.Т.Яценка. - К. : Либідь , 1996. - 383 c.
  821.161.2``18``(091) : 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. Перша половина ХХ століття : підручник для гуманіт.спец.вищих навч.закл. / за ред. В.Г.Дончика. - К. : Либідь , 1998. - 462 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр ) 6
  Історія української літератури ХХ століття : у 2 т. Т.1. 1910-1930-ті роки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Г.Дончик, В.П.Агеєва, Ю.І.Ковалів та ін.; за ред. В.Г.Дончика. - 2-ге вид., стер . - К. : Либідь , 1994. - 782 c.
  821.161.2``19``(091) + 940(477)``19``            83.3 ( 4Укр )
  Історія української літератури. Кінець ХІХ-початок ХХ ст. : у 2 т. Т.1. : підручник для вищ.навч.закл. / О.Д.Гнідан, Г.Ф.Семенюк, Н.М.Гаєвська та ін.; за заг.ред. О.Д.Гнідан. - К. : Либідь , 2005. - 622 c.
  821.161.2``18/19``(091) + 940(477)``18/19``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української літератури. Перше десятиріччя ХІХ ст. : підручник для філолог.фак.вищ.навч.закл. / за ред. П.П.Хропка. - К. : Либідь , 1992. - 511 c.
  821.161.1``18``(091)+ 940(477)``18``            83.3 ( 4Укр ) 1
  Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В.Г.Кременя; уклад. О.О.Любар. - К. : Знання , 2005. - 767 c.
  371.013(091)(477)            74
  Кабанець О.І. Валютне регулювання та контроль в Україні / О.І.Кабанець, В.Д.Кольга. - Донецьк : Донеччина , 2000. - 224 c.
  336.748.025.2(477)            65.262.6
  Каденюк О.С. Історія України : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 407 c.
  940 (477) (075.8)
  Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : навчально-методичний посібник - К : УДЦССМ , 2001. - 220 c.
  364(477)(075.8)            65.272(4УКР)я73
  Капустян Г. Українська державність:етапи становлення - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 83 c.
  94(477)            63.3(4УКР)
  Капустян Г. Українська державність етапи становлення - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 83 c.
  94(477)
  Карлін М.І. Бюджетна система України : навч. посіб. - К. : Знання , 2008. - 428 c. - (Вища осіта ХХІ століття).
  336.14(477)
  Карлін М.І. Правові основи підприємництва : навч. посіб. - К. : Наук. думка , 2000. - 191 c.
  346.26(477)            67.404(4Укр)
  Кармазін Ю.А. Конституція, яку ми захищаємо: виступи народного депутата України на пленарних засіданнях КС України у зв`язку з прийнятими рішеннями / упоряд. О.А.Парадна. - К. : Логос , 2011. - 202 c.
  343.4(477)
  Карманов Є.В. Банківське право Українї : навч. посіб. для юрид. спец. вищ.навч.закл. - Х. : Консум , 2000. - 463 c.
  347.73(477)            67.404.2(4Укр)
  Карпов В.В. Військова символіка держави / В.В. Карпов, Д.В. Табачник. - К. : Либідь , 2007. - 295 c.
  355.14(477)
  Касинюк Л.А. Основи Конституційного права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Х. : Одісей , 1997. - 159 c. - (Закони України).
  343(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Касынюк Л.А. Основы конституционного права Украины : учеб.пособие. - Х. : Одиссей , 2000. - 191 c.
  342(477)            67.400(4УКр)
  Качкан В.А. Українське народознавство в Іменах : в 2 т. Т.1. : навч.посібник / за ред. А.З.Москаленка; передм.А.Г.Погрібного. - К. : Либідь , 1994. - 336 c.
  392.9(477)            63.5 (2Ук) я 73
  Килимник С.І. Український рік у народних звичаях в історичноиу освітленні : у 3 кн. 6 т. Кн.1,т.1.( Зимовий цикл),т.2. (Весняний цикл). - Факс.вид . - К. : Обереги , 1994. - 396 c.
  39(477)            63.5(4Укр)
  Килимник С.І. Український рік у народних звичаях в історичноиу освітленні : у 3 кн., 6т. Кн.2, т.3 (Весняний цикл), т.4 (Літній цикл). - факс.вид . - К. : Обереги , 1994. - 524 c.
  39(477)            63.5(4Укр)
  Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію. - Харків : Право , 2013. - 423 c.
  343.3/.7(477)
  Ківалов С.В. Митна політика України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. - Одеса : Юрид.літ. , 2002. - 255 c. - (Одеська нац.юрид.академія).
  339.543(477)            65.428(4Укр)
  Кіндзерський Ю.В. Промисловість України:стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю.В.Кіндзерський - К. : НАН України,ДУ`Ін-т екон.та прогнозув.НАН України` , 2013. - 536 c.
  338.45.02(477)
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України : підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : КНЕУ , 2001. - 636 c.
  657 : 336.71(477)            65.052.5
  Класифікатор професій. ДК 003: ДК 003: 2005 / Розробники С.Мельник, Ю.Юров, М.Гаврицька та ін. - Вид.офіц . - К. : Соцінформ , 2005. - 615 c. - (Нац.класифікатор України).
  331.103.13(477)
  Кобзар у степах Казахстану / Упоряд.: Є.Козак - Львів : НВФ "Українські технології" , 2017. - 512с. c.
  82:91(477)
  Кобзар у степах Казахстану : Рецензії на проект "Кобзар у степах Казахстану" (книга на однойменний фільм) / Упоряд.: Є.Козак, 2017. - 41с. c.
  82:91(477)
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко. - 2-е вид.,перероб.і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 703 c.
  343.13(477)
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 687 c.
  343.13(477)            67.411/4 УКР/
  Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій. - К : Вентурі , 1998. - 207 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785+343.85)            67.401
  Коваль М.В. Історія України : матеріали до підручника для 10-11кл.серед.шк. / М.В.Коваль, С.В.Кульчицький, Ю.О.Курносов. - К. : Райдуга , 1992. - 511 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. - К. : Парламентське вид-во , 2007. - 487 c.
  347.73(477)
  Ковальчук В.М. Історія світової та української економічної думки : підручник / В.М.Ковальчук, М.І.Сарай. - Тернопіль : Астон , 2004. - 415 c.
  330.8(100+477)
  Кодекс административного судопроизводства Украины : науч.- практ. комментарий / С.В. Кивалов, О.М. Пасенюк, Е.И. Харитонова и др.; под ред. С.В. Кивалова, Е.И. Харитоновой. - Х. : Одиссей , 2006. - 544 c.
  [342.9 : 347.9 : 340.130.54](477)(094.58)
  Кодекс адміністративного судочинства України. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 174 c.
  342.9 : 340.130.54(477)
  Кодекс законів про працю України. Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). За станом на 1 червня 2002 року. - Х. : Одіссей , 2002. - 151 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законів про працю. Офіц. текст. - К. : Право , 2001. - 108 c.
  349.2 : 340.130.54 (477)            67.405
  Кодекс законів України про працю: станом на 15 січня 2006 р. - Харків : ІГВІНІ , 2006. - 127 c.
  349.2 : 340.130.5(477)
  Кодекс законов о труде : науч. - практ. комментарий. - 3-е изд, доп. и перераб : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2 : 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины : науч.-практ. комментарий. - 3-е изд., перераб. и доп . - Х. : Одиссей , 2003. - 863 c.
  349.2(477) + 340.130.5 (477)            67.405
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``(с изм. и доп. по сост. на 1 января 2004 года). - Х. : Одиссей , 2004. - 159 c.
  349/2 ^ 340.130.5 (477)            67.405(4Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)``: по сост. на 1 февраля 2001 года. - Х. : Одиссей , 2001. - 159 c.
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``О порядке разрешения коллективных трудовых споров /конфликтов/``. По сост. на 1 февраля 2000 года. / сост.: Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков. - Х. : Одиссей , 2000. - 159 c. - (/``Законы Украины``/.).
  349.2(477) + 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины ``Об отпусках`` (по состоянию на 15 авг. 1997 г.). - Х. : Неофит , 1997. - 207 c.
  349.24 (477) : 340.130.5(477)            67.405(4 Укр)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения (по сост. на 1 мая 2000 года).. - Х. : Одиссей , 2000. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты, регулирующие брачно - семейные отношения :по сост. на 15 октября 1999 года. / сост. Игнатенко В.Н. - Х. : Одиссей , 1999. - 127 c. - (Законы Украины).
  347.6 : 340.130.5 (477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс про шлюб та сім`ю України. - К. : Право , 2001. - 59 c.
  347.6(477) : 340.130.5(477)            67.404.4(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 15 августа 2001 года). - Харьков : Одиссей , 2001. - 272 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изм. и доп. по сост. на 1января 1999 года). - Харьков : Одиссей , 1999. - 223 c. - (/``Законы Украины``/.).
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення :чинне законодавство зі змін.станом на 01 березня 2004 року : відповідає офіц.тексту. - К. : Паливода А.В. , 2004. - 189 c.
  342.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. / за заг. ред. Е.Ф. Демського. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 1086 c.
  341.9 : 340.130.5(477)            67.401(4УКР)
  Кодекси України : у 3 т. Т.1. Кодекс про адміністративні провопорушення. Арбітражно-процес. кодекс. Виправно-трудовий кодекс.Водний кодекс.Житловий кодекс УРСР. Земельний кодекс / відп. ред. В.Ф. Бойко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 479 c.
  340.130.5 (477)            67.4(4 УКР)
  Кодекси України : у 3 т. Т.2. Повітряний кодекс. Кодекс торговельного мореплавства.Цивільний кодекс УРСР. Цивільний процесуальний кодекс. Кодекс про шлюб та сім`ю / відповід. ред. В.Ф. Бойко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 495 c.
  340.130.5(477)            67.4(4 УКР)
  Козуля О. Жінки в історії України. - К. : Укр. центр духовної культури. , 1993. - 225 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Колективні трудові спори. Загальні питання. Нормативні акти Національної служби посередництва и примирення. Судова практика / за заг. ред. В.М. Руденка. - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 383 c.
  349.2(477)
  КолодІй А.М. Державне будІвництво та місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.КолодІй, А.Ю.Олійник. - К : Юрінком Інтер , 2001. - 303 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 733 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.401(4Укр)
  Конисский Г. История русов или малой России:сочинение Г.Конисского, архиепископа Белорусского. - репринт.воспр.изд.1846 г. . - К : Дзвін , 1991. - 317 c.
  940(477)            63.3(2Ук)
  Конквест Р. Жнива скорботи.Радянська колективізація і голодомор / Пер. з англ. Н.Волошинович З.Корабліної,В.Новак - Луцьк : ВМА"Терен" , 2007. - 456 c.
  94(477)            63.3(4УКР)
  Кононенко П.П. Українська література : підручник / П.П.Кононенко, М.І.Дубина, І.О.Ладоня. - К. : Вища шк. , 1993. - 488 c.
  82.0(477)            83.3Ук
  Конституційне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К. : Ін Юре , 2002. - 542 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституційне право України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фріцький, О.В.Городецький та ін.; за ред.В.Ф.Погорілка. - К. : Наук.думка , 1999. - 734 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Конституційне право України / Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. - 2 . - К. : Наук. думка , 2006. - 338 c.
  342.(477)
  Конституційне право України. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. - К. : Ін Юре , 2004. - 882 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституція України - К. : Преса України , 1997. - 78 c.
  342.4(477)
  Конституція України(зі змін.та доп.). - Х. : Весна , 2007. - 47 c.
  342.4(477)
  Конституція України. Чинне законодавство зі змін. та доп.станом на 1 серпня 2008 року. - К. : Видавець Паливода А.В. , 2008. - 47 c. - (Закони України).
  342.4(477): (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Конституція України: чинне законодавство станом на 03 січня 2017р.: Офіц.текст - К. : Алерта , 2017. - 80 c.
  342.4(477)
  Копиленко О.Л. Держава і право України:1917-1920 рр. Центральна Рада.Гетьманство.Директорія / О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко. - К. : Либідь , 1997. - 208 c.
  340.12(091)(477): (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч.посібник / Л.І.Кормич, В.В.Багацький. - 4-е вид . - Х. : Одіссей , 2004. - 479 c.
  940(477)
  Король В.Ю. Історія України : посібник для вступників до вищих закладів освіти. - К. : Академія , 1999. - 359 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Корольчук О.П. Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні : монографія. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 216 c.
  339.138(477)
  Короткий довідник з історії України / І.Ф.Курас, М.О.Багмет, І.І.Федьков. - К. : Вища шк. , 1994. - 255 c.
  940(477)            63.3/4УКР/
  Корупція та відповідальність за корупційні дії : навч. - метод. посібник / Л.І.Гук, М.І.Керницька, Н.А.Кравченко та ін.; за заг. ред. К.М.Левківського. - Львів : Астролябія , 2009. - 159 c.
  343.353.1(477)(075.8)
  Косміна О.Ю. Традіційне вбрання українців Т.1. Лесостеп. Степ / Оксана Косміна. - К. : Балтія - Друк , 2008. - 159 c.
  391(477)
  Котляр М. Шляхами віків : довідник з Історії України / М.Котляр, С.Кульчицький. - К. : Україна , 1993. - 380 c.
  940(477)            63.3/4Укр/ я2
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : у 3 т. Т.3. : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. - Львів : Світ , 2005. - 267 c.
  7(477)            85(4УКР)
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : у 3 т. Т.2. : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. - Львів : Світ , 2004. - 267 c.
  7(477)            85(4УКР)
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : у 3 т. Т.1. : навч. посіб. для вищ.навч.закл. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. - Львів : Світ , 2003. - 255+ c.
  7(477)            85(4УКР)
  Кримінальне право України : навч. посібник / С.Г.Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М.Ярін та ін.; за ред. О.М. Омельчука. - К. : Наук.думка: Прецедент , 2004. - 297 c. - (Юридична б-ка).
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85 )
  Кримінальне право України : завдання до семінарських і практичних занять / за ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка. - К. : Юрінком , 1996. - 288 c.
  343 (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов,Ю.В.Баулін,В.І.Борисов; за ред. М.І. Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 479 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник / за ред. М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Харків : Юрінком Інтер : Право , 2001. - 414 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та ін.; за ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка, А.А.Андрушка. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 891 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408(4УКР)
  Кримінальне право України. Особлива частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов, Ю.В БаулІн, В.І.Борисов; за ред.М.І.Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 543 c.
  343.3/.7 (477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Кримінальне право України.Загальна частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.О.Бенківський та ін. ; за ред. П.С. Матишевського, П.П.Андрушка, С.Д. Шапченко. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 506 c.
  [343.2 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальне право України.Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Александров, В.І.Антипов, М.В.Володько та ін. - К. : НАВСУ: Правові джерела , 1998. - 894 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 року). - Харків : Одіссей , 2001. - 239 c.
  [343 : 340.130.54 ](477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний Кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. Cтаном на 1 січня 1999р. / відпов. ред. В.Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 717 c.
  [343 : 340.130.5] (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 року. - Харків : Одіссей , 2002. - 239 c. - (Сер ).
  [343 : 340.130.54] (477)            67.408(4УКР)
  Кримінальний Кодекс України.Кримінально-процесуальний кодекс України.Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. Cтаном на 1 січня 2001р. / відп. ред.В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 797 c.
  [343 : 340.130.5] (477)            67.402(4УКР)
  Кримінальний кодекс України.Прийнятий сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001р. : офіц. текст. - К. : Юрінком , 2001. - 239 c.
  (343 : 340.130.54)(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінальній кодекс України.Від 5 квітня 2001 року: чинне законодавство зі змінами станом на 10 травня 2004 року. - К. : ПАЛИВОДА А.В. , 2004. - 168 c.
  [343 : 340.130.54](477)            67.408(4УКР)
  Кримінально - виконавчий кодекс України (зі змінами і доп станом на 20 червня 2006р.). - К. : Cкіф , 2006. - 74 c. - (Кодекси і закони України).
  [343/8 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальне законодавство України / М.І.Мельник, М.І.Хавронюк та ін. - К. : А.С.К. , 1998. - 478 c. - (Економіка. Фінанси.Право. ).
  343.13(477) + 340.130.5(477)            67.414
  Кримінально - процесуальний кодекс України. / відпов. ред. В.Т.Маляренко. - К. : Юрінком , 2001. - 351 c.
  [ 343.13 : 340.130.54 ](477)            67.411(4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. З постатейними матеріалами: cтаном 1січня 2000р. / ред. В.П.Шибіко. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 839 c.
  [343.13 : 340.130.54] (477)            67.411(4Укр)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. За станом на 1липня 2002 року - Харків : Одіссей , 2002. - 271 c. - (Сер `Закони України`).
  [343.13 6 340.130.5 + 37.017.4-053.81 : 343.85] (477)            67.411 (4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України: нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 02.11.2009р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 195 c.
  [343.13 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальний кодекс України:чинне законодавство зі змінамина 01 березня 2004 року. - К. : Вид. Паливода А.В. , 2004. - 206 c. - (Кодекси України).
  [343.13 : 340.130.54 = 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.411(4УКР)
  Кримінально-процесуальний кодекс України.За станом на 1червня 2004р. - Харків : Одіссей , 2004. - 271 c.
  [343.13 : 340.130.54} (477)            67.411(4УКР)
  Кримський С.Б. Під сігнатурою Софії / Сергій Кримський; передм. М.Поповича - К. : ВД `Києво-Могилянська академія` , 2008. - 718 c. - (Б-ка Шевченківського комітету).
  130.3(477)
  Кройтор В.А. Исполнительное производство : учеб. пособие / В.А Кройтор, Н.М. Ясынок. - Х. : Эспада , 2003. - 176 c.
  347.952(477)            67.401(4УКР)
  Крупка М.І. Фінансово - кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : : монографія. - Львів : ВЦ Львів.нац.ун-ту ім. І.Франка , 2001. - 607 c.
  336.1 + 330.341.1(477)
  Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2009. - 213 c.
  940(477)(075.8)
  Крупницький Б.Д, Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Його життя і доля / вступ.ст. О.Оглоблина. - К. : Дніпро , 1991. - 80 c.
  940(477)            63.3(2Ук)46
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине : практ.пособие. - К. : Сплайн , 1998. - 218 c.
  339.9(477)            65.298(4УКР)
  Кузнецова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. / Н.С.Кузнецова, І.Р.Назарчук. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 526 c.
  336.763(477)            65.262.2
  Культура української мови : довідник / С.Я.Єрмоленко та ін.; за ред. В.М.Русанівського. - К. : Либідь , 1990. - 302 c.
  808.5(477)            81.2Ук
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду. - К. : Знання , 1989. - 48 c.
  940(477) : 314.156.5(477)            63.3(2)716
  Курс кримінально - виконавчого права України: Загальна частина та Особлива частина : навч.посібник / О.М.Джужа, В.О.Корчинський, С.Я.Фаренюк, В.Б.ВАсилець; за заг. ред.О.М.Джужи. - К. : Юрінком , 2000. - 303 c.
  343.2/.8 (477)            67.408 (4Укр)
  Кухта Б.Л. З історії української політичної думки - К. : Генеза , 1994. - 363 c.
  32.01(091)(477)            66.0(4Укр.)
  Лазуренко В. М., Вовкотруб Ю. М. Каравани українського степу. : Науково-популярне видання - Черкаси : Ваш дім , 2004. - 92 c.
  39(477)
  Лазуренко В., Крохмаль С. Від роду до роду. Громадське життя і побут українського селянства у другій половині ХІХ століття - Черкаси : Ваш дім , 2004. - 92с. c.
  94(477)48"
  Лановик Б.Д. Економічна історія України : підручник для вузів - К. , 2004. - 455 c.
  330(01) (477)            63.3 (4Укр )-2
  ЛГБТ-вектор Украины : сб.отчетов по мониторингу. - К. : Наш мир , 2013. - 154 c. - (Информац.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок).
  316.45(477) : 159.922
  Литвин В.М. Історія України : підручник. - 3-тє вид., доопр. та доп . - К. : Наук.думка , 2009. - 821 c.
  940(477)
  Литвин О.П. Кримінальний процес України : навч.посібник. - К. : Просвіта , 2007. - 331 c. - (Академія муніципального управління).
  343.1(477)
  Литвин С. Суд історії :Симон Петлюра і петлюріана - К. : Видавництво імені Олени Теліги , 2001. - 640 c.
  940.5(477)            63.3(4УКР)61
  Литвін В.М. Історія України : Підручник - 3-тє доопрацьоване та доп. . - К. : Наукова думка , 2009. - 820 c.
  940(477)            63.3(4УКР)я73
  Лиха коса голодомору : 1932 - 1933 : [монографія] / [П.П.Панчекно, М.О.Багмет, М.А.Журба та ін.; редкол. : П.П.Панченко та ін. - К. : Україна , 2008. - 431 c.
  940(477) : 314.156.5] "1932/1933"
  Ліцензування в Україні : нормат.акти / упоряд. К.О.Ващенко, О.Б.Іванченко; за заг.ред.А.В.Дашкевича - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 414 c.
  347.77(477)
  Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Нав. посібник для ВНЗ / О.С.Любунь, В.С.Любунь, І.В. Івнець; О.С.Любуня - К. : Центр навч літ. , 2004. - 351 c.
  336.711 (477)
  Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Нав. посібник для ВНЗ / О.С.Любунь, В.С.Любунь, І.В. Івнець; О.С.Любуня - К. : Центр навч літ. , 2004. - 351 c.
  336.711 (477)
  Людина і праця : довідник з правових питань / уклад.:І.П. Козінцев, Л.А. Савенко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 334 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.405
  Лядецький М.М. Типові договори, контракти, статути / Хавронюк М.І. - 2-е вид., перероб. та доп. . - К. : Атіка , 2005. - 631 c.
  347.44(477)
  Мазкрок І. Правове становище Закарпаття у 1939-1944рр. (Історико-правове дослідження) : Монографія - Ужгород : карпатська вежа , 2010. - 308с. c.
  34.930.1(477)
  Мазур О.С. Сімейне право України : навч.посібник для дистанц. навчання - К . : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Мазур О.С. Сімейне право України: навч. посібник для дистанц. навчання - К. : Ун-т "Україна" , 2005. - 115 c.
  347.6(477)(075.8)
  Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні - 2-ге вид., випр.і доп. . - К. : Інтрелінк , 2004. - 215 c.
  004(091)(477)
  Мандриковський М.М. Господарське законодавство : навч.посібник - К. : ``Професіонал`` , 2007. - 239 c.
  346(477)
  Мандриковський М.М. Господарське право : термінологічний словник - К. : ``Професіонал`` , 2007. - 245 c.
  346(477)(038)
  Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні:Хроніка / В.Марочко,О.Мовчан - К. : Вид.дім"Києво-Могилянська академія" , 2008. - 294 c.
  94(477)
  Марущак А.І. Інформаційне право:Доступ до інформації : Навчальний посібник - К. : КНТ , 2007. - 532 c.
  34(477)            67.9(4УКР)301я73
  Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посібник (для вищ. навч. закл.) - К. : Вікар , 2003. - 335 c.
  37.013(091)(477)
  Мельник А.І. Історія України : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр учбової літ. , 2008. - 86 c.
  940(477)
  Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців. Антологія текстів / За ред. П.Коваля, Я.Олдаковського, М.Зухняк - К. : Вид.дім " Києво-Могилянська академія" , 2012. - 440 c.
  94(477)
  Микола Янович Азаров : біобібліографічний покажчик / уклад.: М.М.Ілларионова, О.М.Устіннікова, П.М.Сенько; під.кер.М.І.Сенченка. - К. : Парламентське вид-во , 2013. - 278 c.
  [012 Азаров + 929Азаров](477)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [ для вищ. навч. закл.] / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко - К . : Правова єдність , 2008. - 477 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Мироненко В.П. Сімейне право України : Підручник для вищ навч.закладів / В.П.Мироненко,С.А.Пилипенко - Київ : Всеукр.асоціація видавців "Правова єдність" , 2008. - 477 c.
  347.6 ( 477)(075.8)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне оформлення автотранспортних засобів / П.В. Пашко, В.В. Заколядяжний, Н.Ф. Малюх та ін.; за ред. П.В. Пашка - К. : Знання , 2004. - 237 c.
  339.543+656.073.51(477)
  Митне регулювання : Навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митне регулювання : навч. посібник / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю.Григор`єв та ін. - Львів : Львівська політехніка , 2004. - 239 c.
  339.543 (477)
  Митний кодекс України - К. : Парламентське видавництво , 2002. - 148 c.
  339.543(477)(094.4)            65.9 (4УКР) 428
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; за ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка - К. : Знання , 2003. - 189 c.
  339.543 + 656.073.51 (477)
  Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб , які вчинили злочин у співучасті : : монографія / / І.І.Митрофанов, Т.М.Слободяник. - - Кременчук : : ПП Щербатих О.В. , , 2009. - 279 c.
  343.237(477)
  Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті : монографія / І.І. Митрофанов, Т.М. Слободяник. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2009. - 279 c.
  [343.237 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : Вибрані медіадослідження - Харків : Прапор , 2008. - 511 c.
  070(477)
  Михалин І.Л. Журналістка як всесвіт. Вибрані медіодослідження - Харків : Прапор , 2008. - 511 c.
  070 (477)
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : ПІдр. для юрид. вищ. навч. закл. і фак. / М.М. Михеєнко. В.Т. Нор, В.П. Шибіко - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Либідь , 1999. - 534 c.
  343.13(477)
  Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. Юліане Бестерс-Дільгер - 2-ге вид. . - К. : Вид.дім"Києво-Могилянська академія" , 2008. - 363 c.
  81`272(477)
  Мокляк В.О. Полтавщина козацька (від Люблінської унії до Коломацької ради) / Володимир Мокляк - Полтава : АСМІ , 2008. - 263 c.
  940(477)
  Молдован В.В. Правоохоронні органи : опорні конспекти. - К : Юмана , 1998. - 159 c.
  351.745(477)            67.7 ( 4 Укр )
  Моргун Ф.Т. Сталінсько - гітлерівський геноцид українського народу : факти і наслідки. - - 3-тє вид., скороч. - . - Полтава : : Дивосвіт , , 2008. - 287 c.
  314.156.5(477)
  Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид укрїнського народу : факти і наслідки - 3-є вид.,скороч. . - Полтава : Дивосвіт , 2008. - 287 c.
  314.156.5(477)
  Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу : факти і наслідки - 3-є видання.,скороч. . - Полтава : Дивосвіт , 2008. - 287 c.
  314.156.5(477)
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч.посібник. - К. : Знання , 1999. - 661 c. - (``Вища освіта ХХІ століття``).
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : навчальний посібник / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова, Н.М.Крестовська - К. : Вікар , 2002. - 421 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник - 4-те вид.,стереотип. . - К. : Знання , 2003.
  342(477)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького. - 2-е вид., перероб.і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 590 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.9(4Укр)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 350 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401/4Укр/
  Навчальний посібник для вчителів " Голодомор 1932-1933 років" геноцид української нації " - К. : Вид-во Марка Мельника , 2021. - 336 c.
  94(477)
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття - К. : Укр.письменник , 1993. - 413 c.
  940(477)            63.3(4УКР)6
  Нагребельний В.П. Фінансове право України: Загальна частина : Навчальний посібник / В.П. Нагребельний, В.Д. Чернадчук , В.В. Сухонос - Суми : ВТД"Університетська книга" , 2004. - 320 c.
  347.73(477)(075.8)            67.9(4УКР)402я73
  Наливайко, Дмитро. Україна очима Заходу / / Д.С.Наливайко. - - 2-ге вид, , доп. - . - К . : : Видавництво `Грамота` , , 2008. - 782 c.
  940`10/17` (477)
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Науменко В.П. та ін. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Русков - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Знання , 2006. - 394 c. - (Митна справа).
  339.543(477)
  Научно - практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. - К. : Истина , 2003. - 515 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404.4(4УКР)
  Ніколенко Л.М. Перегляд судових актів у господарському судочинстві : монографія. - Донецьк : Юго-Восток , 2013. - 490 c. - (Маріупольський держ.ун-т).
  347.931 : 346.14(477)
  Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / за заг.ред.В.М.Гейця. - К. : НВЦ НБУВ , 2010. - 228 c.
  [338.24.021.8 + 316.422](477)
  Нотаріат в Україні / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, Л.В. Малюга, Н.В. Федорченко; В.В. Комаров - 2 ., 2006. - 319 c.
  347.961(477)
  Нотаріат в Україні : : навч.посібник / / за ред. В.М.Бесчасного. - - К . : : Знання , , 2008. - 494 c. - (- (Вища освіта ХХІ століття ).).
  347.961(477)
  Общественно-политическая жизнь трудящихся Украины в годы Великой Отечественной войны : сб.науч.трудов / отв.ред.М.В.Коваль - К. : Наук.думка , 1988. - 232 с. c.
  94(477)084.7
  Овад Х. Полковник Роман Сушко(1894-1944) на вшанування його пам`яті - Торонто , 2006. - 304 c.
  94(477)
  Овсієнко О.Ф. Крах зубатовщини на Україні - К. : Наукова думка , 1987. - 138 с. c.
  940(477)
  Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. Т.1-2.. - К. : Україна , 1993. - 284 c.
  271.2-9(477)
  Огієнко І.І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу (курс читання в Укр.народ. ун-ті). - Репринт.вид. . - К. : Абріс , 1991. - 272 c.
  930.85(477)
  Огієнко І.І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. - К. : Довіра , 1992. - 141 c.
  930.85(477)
  Олійник А.Ю. Теорія держави і права України : навч. посібник / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 175 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4Укр)
  Організація судової влади в Україні. Перший аналіз нормативного змісту Закону України / А.О. Селіванов, Є.В. Фесенко, Н.С. Рудак та ін.; за наук. ред. А.О. Селіванова. - К : Юрінком Інтер , 2002. - 111 c.
  347.97/.99(477)            67.71(4УКР)
  Організація і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетних організаціях України / упоряд. О.В. Ситяшенко. - К : Б.в , 2004. - 598 c.
  657 : 061.1(477)            65.052.21
  Орендні відносини в Україні : зб. нормат. актів. - К. : Юрінком , 2001. - 398 c.
  347.453(477)            65.9/4УКР/+67.404.2/4УКР/
  Орлюк О. П. Банківське право : навч. посібник - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Юрінком Інтер , 2006. - 389 c.
  347.734(477)
  Основи інформаційного права України : навч.посібник / В.С.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.М.Брижко та ін.; за ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного, П.В.Мельника. - 2-ге вид.,перероб. і доп . - К. : Знання , 2009. - 414 c.
  [342.7 : 002](477)
  Основи констутиційного права України : підручник / за ред. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 287 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4 Укр)
  Основи права України : навч. посібник для неюридичних спец. вищ.навч.закл. / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. Грищук, та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Львів : Оріяна-Нова , 2005. - 366 c.
  340/.349 :( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4УКР)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський - 5-е вид . - Х. : Одіссей , 2005. - 368 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)
  Основы оперативно - розыскной деятельности в Украине : Учеб. пособие для вузов / Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, В.А. Глазков и др.; под ред. Э.В. Виленской - 2-е изд., перераб. и доп. . - К. : Центр учеб. лит. , 2007. - 263 c.
  343.985(477)
  Остафійчук В.Ф. Історія України - К. : Знання-Прес , 2008. - 424 c.
  940(477)
  Падалка О.С. Економіка освіти та управління : навч.посібник / О.С.Падалка, І.С.Каленюк. - К. : Пед. думка , 2013. - 183 c.
  378.014.54(477)
  Панченко М.І. Цивільне право України : навч.посібник. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 583 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Пашко П.В. Порядок заповнення вантажної митної декларації - К. , 2005. - 399 c.
  336.543(477)
  Пенсійна система України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І. Грушко, О.В. Бевзенко та ін. - К. : Кондор , 2006. - 334 c.
  364.3 - 646.2(477)
  Пилипенко А.Я. Господарське право. Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. / А.Я.Пилипенко, В.С. Щербина. - К. : Вентуры , 1996. - 286 c.
  346(477)            67.404
  Піпаш В. Закарпатська Гуцульщина. Історико -етнографічний нарис - Ужгород : Вид-во: Олександри гаркуш , 2012. - 68с. c.
  994(477)
  Пірен М.І. Політико-владна еліта України(соціо-психологічна модель) : монографія - Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2013. - 136 c.
  323(477)            66.2(4УКР)
  Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах - К. : Професіонал , 2006. - 143 c.
  343.8(477)
  Погрібний А. Розмови про набольле, або якби ми вчились так, як треба... - К. : Видавничий центр Просвіта , 1999. - 336 c.
  82.92(477)
  Поживанов М.О. Українські вектори місцевого самоврядування. - К. : Альтерпрес , 2004. - 368 c.
  332.14+342.25(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Політика європейської інтеграції : навч. посібник для ВНЗ / В.Г.Воронкова, О.М.Кондратець, В.А.Жадько та ін.; під ред. В.Г.Воронкової - К : ВД "Професіонал" , 2007. - 509 c.
  339.923:06.1 ЄС :327(477)
  Політика Європейської інтеграції : навч.посібник для ВНЗ / В.Г.Воронкова, О.М.Кондратець, В.А.Жадько; під ред. В.Г.Воронкової - К. : ``Професіонал`` , 2007. - 509 c.
  339.923:06.1 ЄС :327 (477)
  Політична історія України : посібник / Е.О.Бондарєв, В.П.Горбатенко, В.А.Граченко та ін.; за ред. В.І.Танцюри - К. : Академія , 2001. - 487 c. - (Альма-матер).
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.1(4Укр)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.2. Революція в Україні : політико- державні моделі та реалії(1917-1920) / В.Ф.Верстюк, В.Ф.Солдатенко; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2002. - 488 c.
  32.(091)(477) : (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / В.А.Греченко, Л.В.Гриневич, С.А.Кокін та ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 445 c.
  32(091)(477)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.4. Україна у другій світовій війні (1939-1945) / В.І.Кучер, В.А.Гриневич, В.С.Коваль; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 581 c.
  32(091)(477)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6. Т.5. Українці за межами УРСР (1918-1940) / В.П.Трощинський, А.А.Шевченко, Р.Г.Симоненко та ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 716 c.
  32(091)(477)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / В.П.Андрущенко, В.К.Баран, О.Д.Бойко и ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 694 c.
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917р.) / Ю.А.Левенець, Л.П.Нагорна, М.С.Кармазіна; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2002. - 420 c.
  32(091)(477)``19``            66.1(4Укр)
  Право власності в Україні : навч. посібник / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 812 c.
  347.23(477)
  Право інтелектуальної власності.Академічний курс : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. - 2-е вид.,перероб. І доп . - К. : Концерн , 2004. - 670 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(4УКР)
  Право соціального забезпечення України : Навч. посібник / С.М. Синчук, В.Я. Бурак - К. : Знання , 2006. - 318 c.
  349.3(477)
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 285 c.
  341.238(477)
  Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні : Навчальний посібник / Ю.В.Безручко, О.М.Вінник, М.О.Глотов, О.В.Кологойда - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 194 c.
  336.763 :340(477) :339.923 :061.1 ЕС
  Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : зб.нормат.-правов.актів станом на 1 травня 2002 року / під заг.ред. В.К.Федорченка. - К. : Юрінком Інтер , 2002. - 635 c. - (Туризм і право).
  346.5 : 338.48(477)
  Правові основи майнових і земельних відносин : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / за заг. ред. В.М.Єрмоленка. - К . : Магістр-ХХІ сторіччя , 2007. - 383 c.
  347.2/3 +349.4](477)(075.8)
  Правознавство : навч. посібник / за ред. Копейчикова - 2-е вид.,перероб. та доп. . - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 699 c. - ((Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова)).
  340(477)
  Православ"я : український вимір : навч. посібник для ВНЗ / П.Ю.Саух,О.М.Мегеря,Л.Б.Пилявець - К. : Кондор , 2008. - 381 c.
  271.2(477)(075.8)
  Православ'я : український вимір : навч.посібник [для вищ. навч. закл.] / П.Ю.Саух, О.П.Мегеря, Л.Б.Пилявець та ін. - К . : Кондор , 2008. - 381 c.
  271.2(477)(075.8)
  Предборський В.И. Економічна безпека держави : Монографія - К. : Кондор , 2005. - 391 c.
  338.23: 343.3 (477)
  Проблеми формування систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: націон. та європ. виміри : Науковий вісник Закарпатськьго державного унуверситету / Упорядкування Мовчан К.; Відпов. ред. Полюжин М.М. - Ужгород : Ліра , 2009. - 488 c.
  378(477)
  Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І.Ф.Кураса - К. : Вища шк. , 2003. - 783 c.
  940(477)(092)
  Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій - К . : Вентурі , 1996. - 223 c.
  349.2 (477)            67.405
  Реформа публічного управління в Україні:виклики,стратегії,майбутнє : монографія / Відп.ред.І.А.Грицяк - К. : `К.І.С.` , 2009. - 240 c.
  35.074.5:352(477)
  Рудик П.А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. для ВНЗ - К. : Центр навч. літ-ри , 2008. - 218 c.
  342(477)
  Рутинський М. Географія туризму України : Навч.-метод. посібник - 2 . - К. : ЦУЛ , 2004. - 159 c.
  338.48(477)
  Савченко В.А. Павло Скоропадський : останній гетьман України - Харків : Фоліо , 2008. - 380 c. - (Історичне досьє).
  940(477)
  Савченко В.А. Павло Скоропадський:останній гетьман України - Х. : Фоліо , 2008. - 380 с. c. - ((Історичне досьє)).
  940(477)
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. захист від недобросовісної конкуренції. Реклама - К. : А.С.К. , 2001. - 700 c.
  347(477)
  Світ української писанки : наук.попул. вид. / упор. С.П.Сітько, Т.Є.Русанова - К . : Кондор , 2005. - 95 c.
  398.332.12(477)
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для ВНЗ - 4-те вид. . - К : Каравела , 2008. - 399 c.
  940(477)(078.5)
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посібник для юрид. вузів і фак. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 503 c.
  343.3/.7(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбов. літ. , 2007. - 262 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К : Знання , 2008. - 390 c.
  347.9(477)(075)
  Сергійчук Б. На межі двох світів.Українсько - турецькі відносини в середині ХУІ - на початку ХХІ ст. / Б.Сергійчук ,В. Сергійчук - К. : ПП Сергійчук М.І. , 2011. - 320 c.
  940.1 (477)            63.5.( 4 УКР )
  Сергійчук В. Українські державники: Володимир-Юрій Данилів - Вишгород : ПП Сергійчук М.І. , 2021. - 232 c.
  94(477)
  Сергійчук В. Українські державники: Володимир-Юрій Данилів - Вишгород : ПП Сергійчук М.І. , 2021. - 232 c.
  94(477)
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України - Вид.3-є, доп. . - К. : ПП Сергійчук М.І. , 2008. - 560 c.
  94:340.13:351.746.1(477)
  Сергійчук В. Як нас морили голодом - Вид.3-е,доп. . - К. : ПП Сергійчук М.І. , 2006. - 392 c.
  94(477);341.485
  Сертифікація в Україні: Нормативні акти та інші документи. : В 2-х том. Т.Т.1. - К.: : Держстандарт України , 1998. - 367 c.
  006.063(477)
  Сертифікація в Україні: Нормативні акти та інші документи. : В 2-х том. Т.Т. 2. - К.: : Держстандарт України , 1998. - 415 c.
  006.063(477)
  Симоненко В. Пятилетка крутого пике:Экономическое эссе / В.Симоненко - К. : Довіра , 2016. - 327 c.
  338(477)
  Сімейне право України : навч.посібник для юрид.вузів і фак. / С.П.Індиченко,В.С.Гопанчук,О.В.Дзера,Л.А.Савченко; за ред.О.В.Дзери - К. : Вентурі , 1997. - 271 с. c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.4(2Укр)
  Сімейний кодекс України - Х. : Одіссей , 2002. - 103 с. c.
  347.6:340.130.5(477)
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. - К . : Знання , 1993. - 191 c.
  342.4(477)(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Смолій В.,Степанков В. Українська національна революція ХVII ст.(1648-1676рр.) - К. : Вид.дім"Києво-Могилянська академія" , 2009. - 447 c.
  94(477),,1648/1676"
  Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина : научное издание / С.И.Соколенко - К. : Демос , 1995. - 354 c.
  339.7(477)
  Стасюк О. Нариси про Голодомор - К. : Видавництво Марка Мельника , 2019. - 216 c.
  94(477)
  Стасюк О. Нариси про Голодомор - К. : Видавництво Марка Мельника , 2019. - 216 c.
  94(477)
  Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.-метод.посібник для вищ.навч.закладів - К. : Знання , 2008. - 245 с. c.
  395.6(477)(075.8)
  Сторінки історії України : ХХ століття : посібник для вчителя / упор. В.П.Шевчук, А.А.Чуб, Н.А.Дехтярьова; за ред. С.В.Кульчицького. - К. : Освіта , 1992. - 335 c.
  940(477)            63.3(4Укр)
  Судові та правоохоронні органи України : навч.посібник / В.М.Бесчастний, В.В.Пашутін, Б.В.Бабін та ін.; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 286 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси : Навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 555 c.
  336.1 : 352(477)
  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ - К. : Юрінком Інтер , 2004. - 382 c.
  346(477)
  Теоретико - методологічні засади модернізації гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія. - К. : Педагогічна думка , 2013. - 281 c.
  378 : 7/.9(477)
  Типове положення про службу охорони праці: НПАОП 0.00-4.35-04 - К. : Основа , 2005. - 24 c.
  658.345(083) (477)
  Ткач О.І. Україна -Азербайджан через довіру до партнерства : Монографія / О.І. Ткач, О.А. Крапівін, С.Б. Гадмалієв - К : Перша експерементальна друкарня , 2012. - 245 c.
  658(477)
  Товт М.М. Научно - практический комментарий Закона Украины ``Об основах государственной языковой политики ``(с приложениями) / М.М.Товт, С.С.Черничко. - К. : Б.и. , 2013. - 158 c.
  330.130.53 : 81`272(477)
  Токарєв.В.І Сімейне право. : Практикум - К. : Знання , 2007. - 284 c.
  347.61/.64(477)
  Трофимова В.В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глабальної інтеграції : монографія. - Сімферополь : Таврида , 2012. - 207 c.
  330.34(477) : 339.924
  Трудове право України : практикум / Г.І.Чанишева - К. , 1999. - 288 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Трудове право України : навч.посібник / за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Істина , 2005. - 207 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Трудове право України. Академ.курс : підручник для вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана та ін.; за заг. ред.Н.М.Хуторян. - К. : А.С.К. , 2004. - 606 c. - (Економіка. Фінанси. Право.).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Трудове право України. Академічний курс : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Буряк, З.Я.Козак та ін.; за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Ін Юре , 2004. - 534 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405
  Уголовно-процессуальный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 сентября 2001 года). - Харьков : ООО ``Одиссей`` , 2001. - 288 c.
  343.1 : 340.130.5(477)            67.411/4УКР/
  Уголовно-процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 июня 2000 года) - Х. : Легас , 2000. - 525 c.
  343.13 : 340.130.54(477)
  Украина : малоизвестные страницы истории : Журнал " Корреспондент" , лучшие статьи 2004-2011 - К. : "Скай Хорс " , 2012. - 269 c.
  940(477)
  Украіна у цифрах у 2003 році : Короткий статистичний довідник / ред. О.Г. Сауленка - К. : Держкомстат України , 2004. - 270 c.
  311.3(477)
  Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно - політичного та соціально - економічного розвитку : монографія / за заг.ред. Ю.Г.Рубана. - К. : НІСД , 2009. - 649 c. - (Нац. ін-т стратегічних досліджень).
  316.42(477)
  Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно - політичного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана - К. : НІСД , 2008. - 743 c.
  316.42(477)
  Україна в 2008 році: щоріяні оцінки суспільно - політичного та соціально - економічного розвитку : монографія / за заг.ред. Ю.Г.Рубана - К. : НІСД , 2008. - 743 c.
  316.42(477)
  Україна в міжнародно - правових відносинах. Кн.2. Правова охорона культурних цінностей / відп.ред. Ю.С.Шемшученко, В.І.Акуленко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 863 c.
  341(477)
  Україна та проект ``Русского мира`` : аналітична доповідь / С.І.Здіорук, В.М.Яблонський, В.В.Токман та ін.; за ред. В.М.Яблонського , С.І.Здіорука. - К. : НІСД , 2014. - 77 c. - (Гуманіт.розвиток. Вип.1).
  [323.1 : 327.8] (477)
  Українці у світовій цивілізації і культурі : монографія / П.П.Кононенко, В.Д.Баран, В.К.Борисенко та ін. - К. : НДІУ , 2008. - 399 c. - (Наук.-дослвд.ін-т українознавства).
  908(477)
  Уривалкін О.М. Історія України (середина XIII- середина XVII ст.) : навч. посібник - К. : Кондор , 2005. - 282 c.
  9409(477)"12/16"
  Учет и техника проведения внешнеэкономических операций : учебное пособие / Ермаченко В.Е.,Лабунская С.В.,Маляревская О.Г.,Маляревская Ю.Д. - Х. : ИНЖЭК , 2004. - 464 c.
  339.5.003.3(477)
  Учет и техника проведения внешнеэкономических операций : Учебное пособие / В.Е.Ермаченко,С.В.Лабунская,О.Г.Маляревская,Ю.Д.Маляревская - Х. : ИД"ИНЖЭК" , 2004. - 464 c.
  339.5.003.3(477)
  Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.К.Федорченко, Т.А. Дьорова Т.А. - К. : Вища шк. , 2002. - 195 c.
  338.48(091)(477)            75.81
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Філіпенко А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський - К. : Либідь , 2002. - 470 c.
  340(477) + 339.9.](075.8)
  Фінансове право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.К.Воронова, М.П.Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.; за заг. ред. Л.К.Воронової - К . : Всеукр.асоціація видавців "Пра , 2009. - 393 c.
  347.73(477)(075.8)
  Фінансове право України : навч. посіб. для ВНЗ / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.; за заг. ред.: Л.К. Воронової. - К. : Всеукр. асоціація видавництв ``Правова єдність`` , 2009. - 393 c. - (МОН).
  347.73(477)(075.8)
  Фінансове право України : підруч. / за ред.: М.П. Кучерявенко. - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 319 c.
  347.73(477)
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 535 c.
  342(477)            67.400(4Укр)
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підручник. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 509 c. - (Мін-во освіти і науки).
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4.-057.785)
  Хвесик М.А. та ін. Економіко-правове регулювання природокористування : Монографія / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Ю.П. Кулаковський - К. : Кондор , 2009. - 523 c.
  349.6(477)
  Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навч. посібник для ВНЗ / В.І.Хомяков , І.В.Бакум - К : Кондор , 2009. - 427 c.
  33(477)
  Хохлова І.В. Кримінальне право України. (Загальна частина) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.В.Хохолова, О.П.Шнм`якова. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 267 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Особлива частина) : навч.посіб.для юрид.спец.вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 685 c.
  343.3/.7(477) : (37.017.4-053.81 + 343.85)
  Церква на захисті християнського і національного. За матеріалами однойменної виставки Націнального музею : Альбом - К. , 2020. - 25 c.
  94(477)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.Д. Гринько, С.В. Лозинська та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2007. - 448 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2005. - 448 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : Навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука - К. : Наук. думка , 2004. - 448 c. - (Прецедент).
  347(477)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Наук. думка : Прецедент , 2004. - 448 c. - (Мін-во освіти і науки України).
  347(477)
  Цивільне право України : Навч.посібник / Ю.В.Білоусов,С.В.Лозинська,С.Д.Русу; за ред.Р.О.Стефанчука - Київ : Наукова думка :Прецендент , 2004. - 448 c.
  347 (477)
  Цивільне право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.А.Бірюков, Ю.О.Заїка, В.П.Мироненко та ін.; за ред.І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки - 2-е вид. зі змін . - Київ : Істина , 2004. - 224 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404(4УКР)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.1. Загальна частина : підручник для юрид. спец. вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Т.В.Боднар, Ю.Л.Бошицький та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченко. - К. : Ін Юре , 2004. - 518 c.
  347.1(477) : 937.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (4Укр)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.2. Особлива частина : підручник для юрид. спец.вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, М.В.Венецька та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченка. - К. : Ін Юре , 2004. - 406 c.
  347.4(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.402.2(4УКР)
  Цивільне процесуальне право України : Навч. посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова. В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкова - К. : Атіка , 2006. - 384 c.
  347.91/95(477)
  Цивільне процесуальне право України : Навч.посібник / І.О.Безлюдько,С.С.Бичкова,В.І.Бобрик; за ред.С.С.Бичкової - Київ : Атіка , 2006. - 384 c.
  347.91 /.95(477)
  Цивільне, господарське та господпрське процесуальне право у запитаннях і відповідях (практ.курс) / упоряд.: В.І.Борисова, І.П.Жигалкін, О.М.Сибіга, П.В.Хотенець. - Х. : Право , 2013. - 175 c.
  346(477) +347(477)
  Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. - упоряд. Н.Ю. Голубєва. - 4-те вид., перероб. і доп . - Х. : Одіссей , 2008. - 1200 c. - (Закони України).
  347 : 340.130.54(477) :(37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785)
  Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 р.Х - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний кодекс України. Нормативні доументи з урахуванням останніх змін станом на 02.10.2009 р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 323 c.
  347(477)(094.58) + 340.130.54
  Цивільний кодекс України.За станом на 1 січня 2004 року - Харьков : Одіссей , 2004. - 408 c.
  347 : 340.130.54(477) :( 37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (УКР)
  Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. - Харків : Одісей , 2003. - 408 c.
  347: 340.130.5 (477)
  Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 15 квітня 2006р. - Харків : ПП "ІГВІНІ" , 2006. - 175 c.
  347.91/95: 340.130.5(477)
  Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 15 квітня 2006р. - Харків : ПП"ІГВІНІ" , 2006. - 175 c.
  347.90/.95(477)
  Цивцільне право України:навч.посібник : Навч.посібник / Ю.В.Білоусов,С.Д.Гринько,С.В.Лозинська; за ред Р.О.Стефанчука - Київ : Прецендент , 2007. - 448 c.
  347(477)
  Цивцільне право України:навч.посібник : Навч.посібник / Ю.В.Білоусов,С.Д.Гринько,С.В.Лозинська; за ред Р.О.Стефанчука - Київ : Прецендент , 2007. - 448 c.
  347(477)
  Чанышева Г.И. Трудовое право Украины : учеб.- справ. пособие / под ред. Г.И.Чанышевой, Н.Б.Болотиной. - Х. : Одиссей , 2000. - 479 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Час ``дешевого клоуна``. Українська освіта: випробування горе - реформами / упоряд. В.Панченко. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 99 c.
  37.014.3(477)
  Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України : навч.посібник для ВНЗ / Ю.М.Чекушина,І.В.Толстих - К. : Центр навч.літ. , 2003. - 137 с. c.
  330(091)(477)
  Черкащина: від краю до краю : Туристичний путівник - Черкаси : Вертикаль , 2011. - 232 c.
  908(477)
  Черноног Є.С. Державна служба : історія, теорія і практика : Навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 458 c.
  351/354(477)
  Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні : навч.посібник для ВНЗ - К. : Центр учбовоі літ-ри , 2007. - 223 с. c.
  347.44:004.738.5(477)
  Шейко В.М. Історія української культури : навч.посібник для вищ. навч. закл. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська; наук. ред. В.М.Шейко - К : Кондор , 2010. - 258 c.
  930.85(477)(075.8)
  Шейко В.М. Історія української культури : Нач. посібник для вищ. навч. закл / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська; наук. ред. В.М. Шейко - К. : Кондор , 2010. - 258 c.
  930.85.(477)(075.8)
  Шейко В.М. Історія української культури : навч.посібник / В.М.Шейко, В.Я.Білоцерківський. - К. : Знання , 2009. - 413 c.
  930.85(477)
  Шейко В.М. Історія української художньої культури : підручник для вищ.навч.закл. мистецтва і культури / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. - Х. : ХДАК , 1999. - 194 c.
  930.85(477)            85.1.(4Укр)
  Шейко В.М. Історія української культури : Навчальний посібник / В.М.Шейко,Л.Г.Тишевська - К. : Кондор , 2010. - 258 c.
  930.85 (100 + 477) ( 075.8 )            63.3(0)-7я73-1 +63.3 (4УКР)-7я
  Шейко В.М. та інш. Історія світової культури : навч. посіб / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко - К.: : Кондор , 2006. - 408с. c.
  930.85(100+477)(075.8)
  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.Л.Шелухін, О.М.Зубатенко. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 259 c.
  346.1(477)
  Шеремет А.П. Земельне право України : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 631 c. - (Ужгородский держ. Ін-т Інформатики, економіки і пр).
  349.4(477)
  Шеремет А.П. Земельне право України : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 631 c. - (Ужгородский держ. Ін-т Інформатики, економіки і пр).
  349.4(477)
  Шеремет А.П. Земельне право України : Підручник - Чернівці : Наші книги , 2008. - 632 c.
  349.4(477)(075.8)            67.9(4УКР)404я73
  Шірінян Л.В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія - К. : Центр учбов.літ. , 2014. - 458 c.
  368 : 336(477)
  Шірінян Л.В. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути : монографія / Л.В.Шірінян, А.С.Шірінян. - Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю.А. , 2012. - 206 c.
  368.1(477)
  Шнипко О.С. Інноваційний дефолт У Країни : економіко - технологічний контекст : монографія. - К. : Генеза , 2009. - 247 c.
  336.277 : 330.341.1(477)
  Шуйський І.В. Голодомор у першій столиці / І.В.Шуйський, В.А.Полянецький - Харків : ТОВ , 2008. - 287 c.
  940(477) : 314.156.5]``1932/1933``
  Шуст Р.М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навч.посібник - Київ : Знання , 2007. - 371 c.
  336.74 (091)(477)
  Щербаківський Д.М. Козак Мамай : мистецько - етнографічні праці / Данило Щербаківський; [упоряд., передм., комент. та прим. М.В.Волкової; за заг. ред. А.П.Ярещенка] - Харків : Факт , 2008. - 511 c.
  930.85(477)
  Щербаківський Д.М. Козак Мамай :мистецько-етнографічні праці - Харків : Факт , 2008. - 511 c.
  930.85 (477)
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С.Щербіна - 3-е перероб.і.дополн. . - Київ : Юрінком Інтер , 2006. - 653 c.
  346(477)
  Юрій М.Ф. Етногенез українського народу : навч.посібник - К . : Кондор , 2008. - 261 c.
  940 : 39](477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Історія України : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2010. - 249 c.
  940(477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Ентогенез українського народу : навч.посібник - К. : Кондор , 2008. - 261 c.
  940:39](477)(075.8)
  Юрій М.Ф. Історія України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2010. - 249 c.
  940(477)(075.8)
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології - 3 -тє вид., стер. . - К : Знання , 2006. - 341 c.
  159.922.4(477)