Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  37 Освіта

  Аброян И.А. Физические основы электронной и ионной технологии : учебник для вузов / И.А.Аброян, А.Н.Андронов, А.И.Титов. - М : Высш.шк. , 1984. - 320 c.
  537.5(075.8)
  Автоматизация управления вузом : сб.науч. тр. / НИИ проблем высшей школы. - М. : НИИВШ , 1985. - 183 c.
  378.1            74.58
  Автомобили - самосвалы и автомобили - тягачи БелАЗ / З.Л.Сироткин, А.Н.Казарез, А.А.Боталенко и др. - М. : Транспорт , 1973. - 304 c.
  629.353 + 629.357 + 623.437.42            629.114.42 + 629.114.2
  Автомобили Краз-6437, Краз-643701: руководство по эксплуатации / составители Головко В.Е.,Старостенко И.Н., Бордюг Д.А.,Мамчур Г.Н. - Х : "Прапор" , 1985. - 161 c.
  630.377.45.004            43.904
  Агасьян М.В. Основи електрорадіотехнічних кіл: : підручник для підготовки молод.спеціалістів / М.В.Агасьян, О.Г.Мартиненко. - К. : Вища шк. , 1993. - 486 c.
  621.3.01 + 621.37.01
  Агаханян Т.М. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  621.382.3 : 621.374.3 : 681.5
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения: ок.63 000 слов / Ф.Л.Агеенко, М.В.Зарва; под ред. Д.Э.Розенталя. - 4-е изд., стер. . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 688 c.
  81`374.5
  Адміністративне право : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за ред.Ю.П.Битяка, В.М.Гаращука, В.В.Зуй. - 2-ге вид., перероб. та доп . - Харків : Право , 2013. - 654 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Адміністративне право України : підручник / Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П.Битяка. - К. : Юрінком Інтер, , 2007. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 : 343.85)
  Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.Педагогика гармонич.развития. - М. : Политиздат, , 1989. - 335 c. - (Б-чка семейн.чтения).
  37.01            74.200
  Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Политиздат , 1985. - 238 c. - (Б-чка семейного чтения).
  37.018.1
  Айзенберг А.Я. Самообразование : история, теория и современные проблемы : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1986. - 128 c.
  37.041            74.4
  Аксьонова О.С. Методика викладання економіки : навч.посібник. - К. : КНЕУ , 1998. - 279 c.
  378.02 : 33
  Активность личности в обучение:(психолого-педагогический аспект) : сб. трудов / НИИ проблем высш.шк. - М. : НИИВШ , 1986. - 191 c. - (НИИ проблем высшей школы).
  378.015.3
  Активные методы преподавания политической экономии : межвуз.сб. / под ред. Г.Г. Богомазова. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1989. - 128 c.
  330 : 378.147
  Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации: материалы Всероссийской науч. - практ. конференции 5-7 октября 2011 г. - Челябинск : Уральская Академия , 2011. - 565 c. - (Урал.гос.ун-т физ.культуры).
  796 : 378``71``(470+571)
  Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы и излучатели / И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло. - М. : Радио и связь , 1985. - 168 c.
  621.37/39:534
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник.около 11000 синоним. рядов. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Рус. яз. , 1989. - 494 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / под ред. Л.А.Чешко. - 5-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1986. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)            81.2Р-4
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ.справочник: около 9000 синоним. рядов. - 3-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 600 c.
  811.161.1`373.421(038)
  Алексеев А.Г. Операционные усилители и их применение. - М. : Радио и связь , 1989. - 119 c. - ((МРБ.Массовая радиобиблиотека; Вып.1130)).
  621.375
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: ок. 15000 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. - 2-е изд. испр. и доп . - М. , 1977. - 416 c.
  811.161.1.374
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: ок. 17700 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. - 4-е изд., стер . - М. : Рус. яз. , 1984. - 486 c.
  811.161.1.374            81.2Р-4
  Алешкевич В.А. Лазеры в лекционном эксперименте / В.А. Алешкевич, А.Ф. Киселев, В.В. Корчажкин; под ред. Л.В. Левшина. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 135 c.
  535.37
  Амосов Н. М. Страна детства : сборник / Н.М.Амосов, Д.Д.Воронцов, Л.А.Никитина. - М. , 1991. - 288 c.
  37.018.1            74.9
  Аналітичний звіт "Думки роботодавців про дуальну освіту" за результатами дослідження обізнаності роботодавців про дуальну форму здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадженням на рівні фаховаої передвищої та вищої освіти України / заг.ред О.Давліканова та ін. - К. , 2020. - 97 c.
  378.14
  Аналітичний звіт за результатами другого року пілотного проєкту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти - К. , 2021. - 188 c.
  378.14
  Аналітичний звіт за результатами другого року пілотного проєкту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти - К. , 2021. - 188 c.
  378.14
  Аналітичний звіт за результатами другого року пілотного проєкту в закладках фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти - К. , 2021. - 188 c.
  378.14
  Англо - русский синонимический словарь / Ю.Д.Апресян, В.В.Ботякова, Т.Э.Латышева и др.; под ред.А.И.Розенмана, Ю.Д.Апресяна. - 5-е изд., стер . - М.: : Рус.яз. , 2000. - 543 c.
  811.111=161.1`374.421(038)            81.2Англ-4
  Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1988. - 236 c.
  37.037.5
  Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Г.В.Андрусів, О.Ф.Батищенв,Б.В.Романюк. - 2-ге вид., стер . - К. : Вид-во ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 122 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Аникеева Н.П. Воспитание игрой : книга для учителя. - М. : Просвещение , 1987. - 144 c. - (Психологическая наука - школе).
  371.382
  Анилович В. Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов : справ.пособие / В.Я.Анилович, Ю.Т.Водолажченко ; под ред. Б.П.Кашубы. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1976. - 455 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Аніщенко Н. В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 165 с. c.
  373.3:78
  Аносов І.П. Педагогічна антропологія : навч.посібник. - К. : Твім інтер , 2005. - 262 c.
  37.015.2
  Анохин В.И. Применение гидротрансформаторов на скоростных гусеничных сельскохозяйственных тракторах (научные основы). - М. : Машиностроение , 1972. - 303 c.
  621.226.5 : 631.372
  Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV - XVII вв. / сост. С.Д. Бабишина, Б.Н. Митюрова. - М. : Педагогика , 1985. - 367 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`13/16`(082)
  Антология педагогической мысли России XVIII в. / сост. И.А. Соловкова. - М. : Педагогика , 1985. - 479 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`17`(082)
  Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. / вступ.ст., биогр.очерки, сост. и коммент П.А.Лебедева. - М. : Педагогика , 1990. - 607 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18/19`(082)            74.03
  Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. / АПН СССР. - М. : Педагогика , 1987. - 559 c. - (Антология пед. мысли народов СССР : АПМ).
  37.01(47+57)(091)`18`(082)
  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф. Проэктировние систем автоматического управления электроприводами - Мн. : Выш. шк. , 1986. - 143 c.
  62-83.001.63:378.244(075.8)
  Анцыпович И.С. Охрана природы на предприятиях мясной и молочной промышлености : учеб. пособие для сред. проф-тех. училищ. - М. : Агропромиздат , 1985. - 112 c.
  502.17 : (637.1+637.5)            20.1
  Арнольд И.Д. Лексикология современного английского языка : учебник для ин-тов и фак. ин. яз. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1986. - 296 c.
  811.111`373            81.24Англ
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищой школи. Інтерактивні технології в курсах навч. дисциплін : навч.-метод. посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2008. - 271 c.
  378.012/013(075.8)
  Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник для вищ.пед.навч.закл. - К. : Либідь , 2006. - 442 c.
  37(091)
  Артьомов І.В., Ващук О.М. Навчальна книга: організація і методика : Посібнік - Ужгород : Зак ДУ , 2012. - 248 c.
  378:655.41
  Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М. : Высш.шк , 1980. - 368 c.
  378.147            74.58
  Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условииях инновационной экономики : науч. и учеб.- метод.справ.пособие / А.Н.Асаул, Капаров Б.М; под ред. А.Н.Асаула. - СПб : Гуманистика , 2007. - 277 c.
  378.1
  Асаул Н.А. Методологические принципы институциональных взаимодействий субъектов рынка как открытых ``живых``системв концепции информационного общества Т.51. : труды Вольного экон.об-ва России. - М.; СПб. : ВЭО России , 2004. - 223 c.
  338.242 : 330.837
  Астахов А.В. Курс физики : в 3 т. Т.2. Электромагнитное поле : учеб. пособие для вузов / А.В.Астахов, Ю.М.Широков; под общ. ред. Ю.М.Широкова. - М : Наука , 1980. - 359 c.
  537.811
  Атанов Г.А. Возрождение дидактики - залог развития высшей школы : Учебник - Донецк : ДОУ , 2003. - 180 c.
  371
  Ахиезер А. И. Общая физика. Электрические и магнитные явления : справ. пособие. - К. : Наук.думка. , 1981. - 471 c.
  537
  Ахманова О. С Словарь омонимов русского языка. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 448 c.
  811.161.1`373.423            81.2Р-4
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник для [вищ.навч.закл.]. - К. : Знання , 2006. - 431 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2005. - 253 c. - (Кр.курс).
  337.71 + 336.717            65.261.1
  Баранский П.И. Термоэлектрические и термомагнитные явления в многодолинных полупроводниках : монография / П.И.Баранский,И.С.Буда,В.В.Савяк; отв.ред.В.А.Шендеровский - К. : Наукова думка , 1992. - 272 c.
  537.32
  Бармак М.В. Основи правознавства - 2-ге вид., доп. і перероб . - Тернопіль : Астон , 1999. - 244 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Батищев И.И. Механизация выгрузки наволочных грузов из бортовых автомобилей и автопоездов. / И.И. Батищев, А.И. Прудниченков, А.С. Субботин. - М. : Траспорт , 1972. - 72 c. - (Гос. науч. исслед. ин-т автомобильного транспорта-).
  656.135.5.073.437.01.54 : 621.869
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е.Бачериков, М.П. Воронцов, Э.И. Добромиль. - К. : Здоровье , 1988. - 167 c.
  613.86 : 371.015.3            51.24+88.4
  Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика : учебник для индустр.- пед.техникумов и учеб.пособие для инж.-пед.спец.вузов - Екатеринбург : Деловая книга , 1996. - 342 c.
  37.013            74.00
  Белоконь Я.Е. Тракторы Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я.Е. Белоконь, С.О. Гусаков, Н.Г. Ореховская. - Чернигов : Ранок , 2004. - 135 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Россельхозиздат , 1986. - 399 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2 : 631.372
  Белявский М.Т. Их имена увековечены в Москве. Ученые и питомцы Московского университета. - М. : Изд-во МГУ , 1980. - 183 c.
  378.4 (47+57-25)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.2. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп. . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 295 c.
  37(091)(477)
  Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.3. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 247 c.
  37(091)(477)
  Березняк С.С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т.1. / за ред. М.Д.Ярмаченка. - 2-ге вид., доп . - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2008. - 343 c.
  37(091)(477)
  Білоус Р.М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників : Методичний посібник / За ред. В.Ф. Моргуна - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2010. - 124 c.
  371.69.047
  Богатых В.М. Технические устройства обучения : справочник / В.М. Богатых, А.М. Мансуров, В.Н. Попов; под ред. В.Н. Попова. - К. : Вища шк. , 1985. - 304 c.
  378.16.68/.69            74.58
  Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посібник. - К. : Знання , 2008. - 343 c. - (Бі-ка соціального педагога).
  37.013.43(075.8)
  Богданова І.М. Соціальна педагогіка : Навчальний посібник - Харків : БУРУН КНИГА , 2011. - 160 c.
  37.013.42(075.8)            74.6я73
  Боголіб Т.М. Принципи управління вузом : монографія. - Переяслав-Хмельницький : Б.в. , 2004. - 202 c. - (Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сков).
  378.11
  Бодик О.П. Сучасна українська мова. Лексикологія. фразеологія. Лексикографія : навчальній посібник / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова - К.: : ЦУЛ , 2011. - 416 с. c.
  81"373
  Бойков В.П. Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин / В.П.Бойков, В.Н.Белковский. - М. : Агропромиздат , 1988. - 240 c.
  631.372.027.5 + 629.366.027.5
  Болонський процес : бібліографія / уклад. : Б.І.Корольов, О.І.Тимошенко, О.Г.Дмитрунь; за ред. З.І.Тимошенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 18 c.
  378.014.25 : 016
  Болонський процес : документи / уклад. З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ. ун-ту , 2004. - 168 c.
  378.014.25
  Болонський процес : нормативно-правові документи / уклад.: З.І.Тимошенко, І.Г.Онищенко, А.М.Грехов, Ю.І.Палеха. - К. : Вид-во Європ.ун-ту , 2004. - 100 c.
  378.014.25
  Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд.:М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - К.:Тернопіль : Екон.думка ТАНГ , 2003. - 59 c.
  378.014.25
  Болонський процес: перспективи і розвіток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія. Зб.ст. / за ред. В.М.Бебика. - К. : МАУП , 2004. - 197 c.
  378.014.25
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. - 5-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 860 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Бондар В.І. Дидактика : підручник для вищ. пед. навч. закл. - К. : Либідь , 2005. - 262 c.
  37.026
  Бондаренко Н.Д. Бухгалтерская и налоговая отчетность : практ. рекомендации по составлению и предоставлению / Н.Д.Бондаренко, Е.В.Хатунцева, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 334 c.
  657.37            65.052
  Бондаренко Н.Д. Практические рекомендации по заполнению отчетных форм бухгалтерского и налогового учета / Н.Д.Бондаренко, И.В.Доценко, М.В.Кавалерс. - Донецк : Сталкер , 1999. - 271 c.
  657.37            65.052
  Бондарь В.А. Генераторы линейно - измеряющегося напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 161 c.
  621.373.14
  Бонч-Бруевич В.Л. Физика полупроводников : учеб.пособие для физ.спец.вузов / В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. - М. : Наука , 1990. - 685 c.
  537.311.322
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика : монография. - К. : Наук. думка , 1993. - 135 c.
  658.152 : 657.372.3            65.290-5
  Боровой А.А. Законы электромагнетизма / А.А.Боровой, Э.Б.Финкельштейн, А.Н.Херувимов. - М. : Наука , 1970. - 168 c. - ((Б-чка физ.-мат. школы. Физика).).
  537.8
  Бородулина Е.К. Технический анализ и контроль электрохимических производств неорганических веществ : учеб.пособие для хим. - технол. техникумов / Е.К.Бородулина, С.С.Шрайбан. - М. : Химия , 1973. - 208 c.
  543 : 661.322 : 661.4 : 669. 882.37
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Бостан, С.К.Бостан. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 671 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)
  Бровман М. Я. Применение теории пластичности в прокатке. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Металлургия , 1991. - 254 c.
  621.771.2:539.374
  Бугаков И. И. Ползучесть полимерных материалов .Теория и приложение : монография - М. : Наука , 1973. - 288 c.
  531:539.376
  Будак Б.М. Краткие интегралы и ряды : учебник для вузов / Б.М.Будак, С.В.Фомин. - М. : Наука , 1965. - 607 c.
  517.37
  Бурлаков М.А. Обучение активному владению иноязычной лексикой в вузе. На материале фр. яз. - Львов : Изд-во Львов. гос. ун-та , 1988. - 128 c.
  811.133.1`374            81.2Фр-9
  Бушуев С. Д. Активное обучение управлению сложными системами на базе ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизированные системы обучения`` / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 127 c.
  004.358:519.87:371.69            681.322
  Былянски П. Цифровые системы передачи / П. Былянски, Д. Ингрем; пер. с англ.; под ред. А. А. Визеля. - М. : Связь , 1980. - 360 c.
  621.39 : 621.376.5
  Быстров Ю. А. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. - М. : Высшая школа , 1989. - 286 c.
  621.37/.39
  Бэрк Г.Ю. Справочное пособие по магнитным явлениям / пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 384 c.
  537.6/.8+621.3.013
  Вариконды в электронных импульсных схемах / В. Ю. Булыбенко, Т. Н. Вербицкая, В. Ф. Анцифарова и др.; под. ред. В. Б. Булыбенко. - М. : Сов. радио , 1971. - 272 c.
  621.374
  Варшавер Б. А. Расчет и проектирование импульсных усилителей : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1975. - 288 c.
  621.375
  Василевич Н. А. Общественно-политическая лексика английского языка: англо-русский словарь-минимум, тексты и задания : учеб. пособие для неяз вузов / Н. А. Василевич, Т. В. Каичева, Л. Г. Лизгаро. - Мн. : Выш. шк. , 1985. - 174 c.
  811.111`373            81.2Англ-9
  Васильев Ю. С. Экономика и организация управления вузом : учебник / Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров; под. ред. В. В. Глухова. - 3-е изд., испр. и доп . - СПб. : Лань , 2004. - 608 c.
  378.1
  Ващенко Г. Загальні методи навчання : Підручник - К. : Українська Видавнича Спілка , 1997. - 415 c.
  371
  Ведерніков Ю.А. Теорія держави та права : навч.посіб. для вищ. навч.закл. / Ю.А.Ведерніков, В.С.Грекул. - 4-те вид., доп. і перероб . - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 223 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ю.А.Ведєрніков, В.К.Шкарупа. - К. : Центр навч. літ-ри , 2005. - 334 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)
  Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Програма навч.дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша, І. К. Туркевич. - К. : Центр учбової літ-ри , 2007. - 207 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Виды разбора на уроках русского языка : пособие для учителя / В. В. Бабайцева, В. М. Шаталова, Г. К. Лидман-Орлова и др. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Просвещение , 1985. - 160 c.
  37.016:811.161.1
  Вильямс Р. Компьютеры в школе / Р.Вильямс, К Маклин; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1988. - 336 c.
  004.382.7:373            681.3 : 74.202.4
  Винник Р.Н. Учебное телевидение в вузе / Р.Н. Винник, В.С. Мешкунов. - К.; Одесса : Выща шк. , 1989. - 128 c.
  378.687            74.58
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогики : навч. посібник [для вищ. навч. закл.]. - 3-тє вид., доопрац. і доп . - К. : Знання , 2008. - 566 c.
  37.013(477)(075.8)
  Вишняков Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного - М. : Изд-во МГУ , 1987. - 109 c.
  811.161.1 : 371.69            81.2Р-9
  Вища і середня педагогічна освіта : респуб. наук. - метод. зб.Вип.15. - К. : Вища шк. , 1991. - 119 c.
  378 + 377            74я43
  Вища освіта в Україні : навч. посібник / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнко. - К. : Знання , 2005. - 327 c.
  378(477)
  Вища освіта України і болонський процес : навч. посібник / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін.; за ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль : Навч.книга - Богдан , 2004. - 383 c.
  378.014.25
  Вища освіта України і Болонський процес : навч. програма / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ , 2004. - 18 c.
  378.014.25
  Вища освіта України. Нормативно - правове регулювання / за заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. - К. : Форум , 2003. - 1020 c.
  378.014.15(477)
  Від освіти масової до освіти якісної( Нова стратегія розвитку освіти України) - К. : ФОП Шевченко , 2011. - 43 c.
  378
  Від студентського самоврядування - до самоврядування громад - Полтава : АСМІ , 2008. - 162 c.
  378.184            67.401(4Укр)
  Вікова та педагогічна психологія : Навч.посібник / О.В.Скрипченко ,Л.В. Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта , 2001. - 416 c.
  37.015.3            88.37я73
  Віннкік Н. Д. Психолого -педагогічни підходи до особистнісного розвитку інтелектуального обдарованих старшокласників : метод. рекоменд. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 24 с. c.
  37.015.3
  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. за модульно-рейтинг.системою навч. для студентів магістратури. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 395 c.
  378.013
  Власенко В.М. Хозяйственный расчет на транспорте АПК / В.М.Власенко, А.И.Пилипченко. - У. : Урожай , 1989. - 160 c.
  656.137 : 658.155
  Власова О.І. Педагоічна психологія : навч. посіб.для ВНЗ - К. : Либідь , 2005. - 399 c.
  37.015.3            88.8
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Т.В.Вовк, С.В.Перемот. - К. : Тріумф , 2006. - 414 c.
  346.546.05 + 339.137.2
  Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1991. - 335 c. - (Учеб. и учеб.пособия для учащихся техникумов).
  631.171 : 378.147.85            40.7
  Водяник И.И. Как обнаружить и устранить неисправности трактора : справочник. - М. : Нива России , 1992. - 298 c.
  631.372 : 629.366.004.67(035.5)            631.372:629.114.2.004.67( 035.
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.3. : підручник для вищ.навч.закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 527 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.2. : підручник для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 443 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці. : у 4 т. Т.1. : підручник для вищ. навч.закл. - Х. : СМІТ , 2003. - 578 c.
  621.372
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : у 4 т. Т.4. : підруч. для вищ. навч. закл. - Х. : СМІТ , 2005. - 495 c.
  621.372
  Вонсовский С.В. Магнетизм. - М. : Наука , 1984. - 208 c. - (Проблемы науки и техн.прогресса).
  537
  Гаврилов Р.А. Основы физики полупроводников : учеб.пособие для техникумов / Р.А.Гаврилов, А.М.Скворцов. - М. : Машиностроение , 1966. - 288 c.
  537.311.322
  Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проектов : учеб.пособие для вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1984. - 159 c.
  621.002.001.63.003 : 378.147.88
  Гаршина О.К. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю : навч. посібник для вищ. навч.закл. / О.К.Гаршина, С.В.Бурлуцький. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 134 c.
  330 :378.147.88
  Гауси М. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами / М.Гауси, К.Лакер.; пер. с англ. В.Д. Разевича; под ред. В.И.Капустяна. - М. : Радио и связь , 1986. - 167 c.
  621.372.54.049.77
  Гейхман В.Л. Высшая школа:правовые вопросы : Справочник / В.Л.Гейхман,Т.П.Митиль; Под.ред.В.А.Северцева - К. : Лыбидь , 1990. - 368 c.
  378:340            67.99(2)
  Гелей С.Д. Політологія : навч.посібник[ для вищ. навч. закл.] / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 7-ме вид., перероб. і доп . - К . : Знання , 2008. - 415 c. - (с.205-217- політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник для вищ. навч.закл. / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 4-е вид., перероб. і доп . - Львів : Світ , 2001. - 383 c. - (с.214-227 політична культура).
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.2. Шасси и оборудование : учебник для сред. ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372 + 629.366
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили : в 2 т. Т.1. Двигатели : учебник для сред ПТУ / Б.М.Гельман, М.В.Москвин. - М. : Агропромиздат , 1987. - 287 c.
  631.372 + 629.366
  Гершензон Е.М. Курс общей физики. Электродинамика : учеб. пособие для вузов / Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. - 2-е изд., перераб . - М. : Просвещение , 1990. - 320 c.
  537.8
  Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2008. - 226 c.
  37.037
  Гладун З.С. Основи правознавства : навч. посібник для вступників до вищ. навч. закл. / З.С.Гладун, М.В.Кравчук, М.В.Бармак. - Тернопіль : Екон. думка , 1999. - 280 c.
  [340/.349 : 37.017.4-053.81](477)            67.0(4Укр)
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : навч.-метод. посібник для вищ.навч.закл. / З.С.Гладун, М.Г.Федчишин. - Тернопіль : Астон , 2001. - 463 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : пособие для педагогов дошкол. учреждений / Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин. - М. : Владос , 2005. - 175 c.
  373.2.037.1
  Гнилорыбов В.В. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов,В.Н.Тихонов. - Луганск : изд-во СНУ им. В. Даля , 2004. - 375 c.
  342.25(477):(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            66.3(4УКР)12
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я : учеб. пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов. - Луганск : Изд-во СНУ им. В. Даля , 2005. - 167 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Говорков В.А Теория электромагнитного поля в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов / В.А.Говорков, С.Д.Купалян. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1970. - 302 c.
  537.8
  Говорков В.А. Теория электромагнитного поля в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов / В.А.Говорков, С.Д.Купалян. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш. шк. , 1963. - 371 c.
  537.8
  Говорков В.А. Электрические и магнитные поля : [учеб.пособие]. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Энергия , 1968. - 487 c.
  537.8
  Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки : в 3 т. Т.1. Трактори : підручник для проф.- техн.закладів / А.В.Головчук,В.Ф.Орлов,О.П.Строков; за ред.А.Ф.Головчука. - К. : Грамота , 2003. - 335 c.
  631.372
  Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.М.Гольцова, І.Й.Плікус. - К. : Центр навч. літ. , 2004. - 291 c.
  657.37
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы Т.2. Нелинейные системы. Преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных системах. Борьба с помехами. : учебник для вузов - М. : Сов. радио , 1967. - 327 c.
  621.372            621.39
  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Радио и связь , 1986. - 512 c.
  621.372
  Гончар Т.О Кримінальне право України : навч.посібник для підготовки до іспиту / Т.О.Гончар, Є.Л.Стрельцов, О.А.Чуваков. - 2-е вид.,випр. та доп . - Х. : Одіссей , 2012. - 263 c.
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К. : Либідь , 1997. - 374 c.
  37(03)            74я2
  Гороховский К.Ф. Машины и оборудование лесосечных и лесоскладских работ : учеб. пособие для вузов / К.Ф. Гороховский, Н.В. Ливщиц. - М. : Экология , 1991. - 528 c.
  634.0.037 + 634.0.82
  Грабовский М.А. Лекционные демонстрации по физике / М.А. Грабовский и др.; под ред.: В.И. Ивероновой. - М. : Наука , 1965. - 572 c.
  53:378.68
  Гребенников И.В. Основы семейной жизни : учеб. пособие для пед. ин-тов. - М. : Просвещение , 1991. - 158 c.
  37.018.1            74.200.56
  Гребенюк О.С. Теория обучения : учебник для вузов / О.С.Гребенюк, Т.Б.Гребенюк. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС , 2003. - 382 c.
  371.3
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності ``Облік і аудит`` : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 109 c.
  657.6 : 378.147.88
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 335 c.
  811.124 + 340.15(37)            81.2Лат
  Грошово - кредитна політика в Україні / В.С.Стельмах, А.О.Єпіфанов, Н.І.Гребеник, В.І.Міщенко; за ред. В.І.Міщенко. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2003. - 421 c.
  336.74 + 337.77
  Гурвич В.В. Краткий русско - английский фразеологический словарь: ок. 1000 фразеол. единиц / В.В.Гурвич, Ж.А.Дозорец. - М. : Рус. яз. , 1988. - 542 c.
  811.161.1=111`373.7(038)            81.2Англ
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учеб. для с.-х. техникумов / А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. - 4-е изд.,пререраб. и доп . - М. : Колос , 1978. - 479 c.
  629.366 +631.372            631.372+ 629.114.4
  Гусеничные транспортеры - тягачи / под ред. В.Ф. Платонова. - М. : Машиностроение , 1978. - 351 c.
  629.357.033 + 623.437.2            629.1.032.1
  Гуцало О.Г. Методи підвищення точності засобів вимірювання групового часу запізнювання сигналів і їх метрологічне забезпечення : монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1997. - 131 c. - (Вінницький держ. техн. ун-т).
  621.373
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 200 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 405 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)
  Демирчян К.С. Машинные расчеты электромагнитных полей : учеб. пособие для вузов / К.С.Демирчян, В.Л.Чечурин. - М. : Высш.шк. , 1986. - 240 c.
  537.811.08 : 004
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента. / В.И.Денисов, А.А.Попов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 159 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.242-37
  Денисова И.Н. Розничная торговля непродовольственными товарами : учеб. пособ. для сред. проф. заведений по спец. ``Товароведение``, ``Менеджмент``. - М. : ЮНИТИ , 2005. - 223 c.
  339.37
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. - Л.;Краків; Париж : Просвіта , 1993. - 209 c.
  811.161.2`373.421            81.2Укр.-4
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.В. Милковская. - 4-е изд., перераб . - М. : Высш. шк. , 1977. - 375 c.
  53 + 537
  Джура.Виховання козака - лицаря / За ред.В.Я.Тимофєєва - Дніпро : Середняк Т.К. , 2020. - 248 c.
  37.035(477)
  Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для вузов. - М. : Форум: Инфра-М , 1998. - 268 c. - ((Высш. образование).).
  37(091)(1-87)            74.03(3)
  Джуринский А.Н. История педагогики : учеб. пособие для пед. спец. вузов. - М. : ВЛАДОС , 1999. - 431 c.
  37(091)            74.03
  Дзера І.О. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. : Монографія - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 255 c.
  347.23 + 347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.1/4УКР/
  Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. - 3-е изд., доп. и перераб . - М. : Металлургия , 1990. - 302 c.
  669.15-194.3 :539.374
  Димитрова М.И. 33 схемы на триггерах / М.И.Дмитрова.,В.П.Пунджев; пер. с болг.Е.А.Зельдина. - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 95 c.
  621.374.3.049.77
  Дипломне проектування з економіки підприємства : Навч. посібник / Семенов Г.А. та ін. - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 123 c.
  338.45:378.147.88(074.8)
  Дипломное пректирование : учебное пособие для студентов вузов / под ред.: В. И. Лачина - Ростов- на -Дону : Феникс , 2003. - 348 с. c.
  378.147
  Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации / А.А.Абдулов, И.А.Набиев, М.Ш.Гусейнов, Д.Г.Исаев. - М. : Машиностроение , 1982. - 144 c. - (Б-ка приборостроителя).
  621.373.14 : 681.518.3            681.14
  Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика,перспективи : матеріали методолог.семінару 19 листопада 2008 р. М.Київ. - К. : Педагогічна думка , 2009. - 185 c.
  373.5(477)
  Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад : Звіт за результатами дослідження - Кіровоград : ІСКМ , 2010. - 64 c.
  379.82
  Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : учеб.пособие для вузов / Г.А.Дмитренко, Е.А.Шарапатова,Т.А.Максименко. - К. : МАУП , 2002. - 246 c.
  331.101.3 + 331.108.37            65.290-24
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно - педагогических работников вузов. - М. : Изд-во МГУ , 1991. - 166 c.
  378.011.31-051 : 349.222.2            74.53 + 67.99(2)7
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія. - Одеса : Юрид.літ. , 2014. - 221 c. - (Одеська юрид.академія).
  343.23(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Дмитрук С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навчальний посібник / С.В.Дмитрук,О.Ю.Дмитрук - К. : Центр учбової літератури , 2012. - 328 c.
  796.5(075.8):(37.036+379.8)
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы. Спец. практикум : учеб.пособие для вузов. - К. : Вища шк. , 1977. - 230 c.
  621.373.8
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под общ.ред.В.С.Нерсесянца. - 2-е изд., с изм. и доп . - М. : НОРМА-М, , 1999. - 765 c.
  341.91(37)            76.3
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / под ред.В.С.Нерсесянца. - М. : ИНФРА-М , 1997. - 685 c.
  341.91(37)            67.3я7
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.З.Должанський,Т.О.Загорна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 381 c.
  339.137.2
  Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 311 c.
  330.137.7
  Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 174 c.
  811.161.2.: 378.147(075.8)
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 385 c.
  811.161.2 :371.3(075.8)
  Дроб`язко П.І. Українська національна школа : витоки і сучасність : посібник. - К. : Академія , 1997. - 181 c.
  37(477)            74.03(4Укр)
  Друянов Б.А. Теория технологической пластичности / Б.А.Друянов, Р.И.Неперешин. - М. : Машиностроение , 1990. - 272 c. - (Б-ка расчетчика).
  621.7 : 539.374 : 004
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика Т.2. : Збірник наукових праць / Гол. ред. Г.П.Шевченко - Луганськ : Східноукраїнського національного университету ім.В , 2005. - 224 c.
  37.037
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика Т.1. : Збірник наукових праць / Гол.ред. Г.П.Шевченко - Луганськ : Східноукраїнського національного университету ім.В , 2005. - 216 c.
  37.037            74.200.51
  Дюран Б. Кластерный анализ / Б.Дюран, П.Оделл ; пер.с англ. Е.З.Демиденко; науч. ред.и предисл.А.Я.Боярского. - М. : Статистика , 1977. - 128 c.
  517.237.8
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А.Егиазарян,В.И.Стафеев. - М. : Радио и связь , 1987. - 89 c. - (Массовая б-ка инженера ``Электроника``).
  621.382 : 537.633 + 621.317.72.087.92
  Егорушкин В.Е. Тракторы : учебник для техникумов. - М. : Агропромиздат , 1986. - 320 c.
  629.366 + 631.372            629.114.2
  Емец Ю.П. Краевые задачи электродинамики анизатропно проводящих сред. - К. : Наук.думка , 1987. - 256 c.
  537
  Енциклопедія батьківства : посібник з сімейного виховання / за ред.: Є.І. Коваленко, С.В. Киреленко - К.: : КНТ , 2008. - 592 с. c.
  379
  Європейська юридична освіта і наука : Вип. 5. Т.Вип. 5. : Матеріали V міжнародної науко-практичної конференції студ. та аспір. - Ужгород : Зак ДУ , 2011. - 344с. c.
  378:340:601
  Жеданов С.А. Применение замкнутой телевизионной системы в учебном процессе / С.А. Жеданов, Б.Е. Иванов, К.Б. Шульгин.; под ред. Г.В. Малеева. - К. : Вища школа , 1980. - 77 c.
  378
  Жуков В.П. Задачник по курсу `Радиотехнические цепи и сигналы` : учеб.пособие для вузов / В.П.Жуков, В.Г.Карташев, А.М.Николаев. - М. : Высш.шк. , 1986. - 159 c.
  621.372
  Жуковская В.М. Факторный анализ в социально - экономических исследованиях / В.М.Жуковская, И.Б.Мучник. - М. : Статистика , 1976. - 152 c. - (Мат.статистика для экономистов).
  519.237.7
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : наук.-метод.видання / В.С.Журавський, М.З.Згуровський. - К. : Політехніка , 2003. - 195 c.
  378.014.25
  Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для юрид. вузів і фак. / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. - К. : Ін Юре , 2004. - 671 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401(4Укр)
  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К. : Ін Юре , 2003. - 415 c.
  378: 321:008(477)
  Зааль Р. Справочник по расчету фильтров / пер.с нем.Ю.В.Камкина; под ред.Н.Н.Слепова. - М. : Радио и связь , 1983. - 752 c.
  621.372.54
  Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч.посібник / Г.Г.Забарний, Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К. : Вид.ПАЛИВОДА А.В. , 2003. - 209 c.
  342.9 : 37.017.4-053.81 : 343.85            67.401(4Укр)
  Заброцький М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій - К. : МАУП , 2000. - 100 c.
  37.015            88.8я73
  Завьялов К.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности промышленных тракторов. - М. : Машиностроение , 1975. - 174 c.
  627.366.004 + 631.372.004            629.114.2.004
  Загальна теорія держави і права : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова; за ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. - Х. : Право , 2002. - 428 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Загірняк М. В. Медіапедагогіка : навч. посіб. / М. В. Загірняк, О. О. Поясок - Х.: : Друкарня Мадрид , 2015. - 232 с. c.
  378.147            74.58.202.5
  Загірняк М.В. Медіапедагогіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.В.Загірняк, Т.Б.Поясок. - Харків : ДРУКАРНЯ МАДРИД , 2015. - 231 c.
  378.147
  Заїка Ю.О. Українське цивільне право : навч.посібник [ для вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид., змін. і доп . - К . : Всеукр.асоциація видавців , 2008. - 367 c. - ((Київ. нац.ун-т внутрішніх справ)).
  347(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Закон України ``Про вищу освіту`` : наук.- практ. коментар / за заг.ред.В.Г.Кременя. - К. : СДМ-Студіо , 2002. - 323 c.
  378 : 340.130.5(477)            74.58
  Закон України ``Про третейські суди`` : наук. - практ.коментар / за заг.ред.Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. - К. : Правова єдність , 2008. - 430 c.
  347.918(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Законодавство України про адміністративні правопорушення.Адміністративний кодекс України.Нормативно-правові акти / упоряд.В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 431 c.
  342.9(477) :340.130.5 :(37.017.4-053.81 : 343.85)            67.401(4УКР)
  Законодавство України про працю : зб.норм.- правових актів / упоряд.Г.І.Чанишева. - Харків : Одіссей , 2006. - 946 c. - (Закони України).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. Організація та дяльність судових органів.Організація та діяльність правоохоронних органів / відповід.ред. В.С.Стефанюк. - К. : Юрінком , 2001.
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.7(4УКР)
  Законодаство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : зб.нормат.актів / уклад.М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. - Харків : Факт , 2000. - 399 c.
  342.553 :352.075(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.401(4УКР)
  Законодательство Украины об интеллектульной собственности (с изм.и доп. по состоянию на 15.05.2002). - 2-е изд.. перераб. и доп . - Харьков : Одиссей , 2002. - 592 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(УКР)
  Заробітна плата в закладах освіти / упоряд.О.В.Ситященко. - К. : Освіта , 2005. - 160 c.
  331.2 : 37            65.245
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 221 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Засоби діагностики якості вищої освіти. Додаток Г.Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня СПЕЦІАЛІСТ,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальностей - - Вид.офіц . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 27 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Меннеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.1. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 205 c. - (Галузевий стадарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Б:Система базових тестових завдань з нормат.дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації-бакалавр з менеджменту. Т.2. - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 263 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток В:Зразки аналітично-розрахункових задач до державного кваліфікаційного комплексного екзамену рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту. - Вид.офіц. . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 57 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускних робіт студентами рівня БАКАЛАВР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, кваліфікації - бакалавр з менеджменту - Вид.офіц . - К. : Мін-во освіти і науки України , 2003. - 26 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби діагностики якості вищої освіти.Додаток Г:Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських робіт студентами рівня МАГІСТР,напряму підготовки 0502 ``Менеджмент``, спеціальності - всіх спеціальностей - Вид.офіц. . - К. : Мін-во науки і освіти України , 2003. - 29 c. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).
  378.22(083.74)
  Засоби оцінювання характеристик пристроїв непреривно-дискретного відображення цифрової інформації / ПєтухА.М., Войтко В.В. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 118 c.
  621.3.037.3
  Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб.пособие для пед.вузов. - 2-е изд.,стер . - М. : Академия , 2005. - 189 c.
  37 : 004
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.1. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 336 c.
  340.134:378
  Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту Т.Вип.ІІ. - К. : `ВІПОЛ` , 1994. - 310 c.
  340.134:378
  Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / упоряд.: М.І. Панов, В.Т. Биковський, Г.Д. Миленька та ін.; за ред. М.І. Панова. - Х. : Гриф , 2003. - 335 c.
  378 : 349.2 (477) + 340.130.5            74.58+67.405(4УКР)
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.1. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т , 2002. - 159 c.
  378
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.2. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 202 c.
  378
  Збірник тестів для підготовки до державного іспиту з базової освіти за професійним спрямуванням ``Торгівля`` : у 3 т. Т.3. / уклад.: Т.М. Коломиєць, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельниченко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2002. - 140 c.
  378
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з базової освіти з напряму ``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` за професійним спрямуванням``Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності`` / уклад.: О.П. Гребельник, Є.М. Воронова, С.І. Бай та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 213 c.
  378 : 658.012.32            65.290-21
  Збірник тестових завдань для підготовки до державного іспиту з фаху 7.050303 ``Експертиза товарів та послуг`` / уклад. А.А. Самойленко, Н.В. Притульська, С.О. Белінська та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2003. - 287 c.
  378
  Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документ. - художня дилогія. - Фастів : Поліфаст , 2008. - 527 c.
  378.068(47+57)
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.М. Малюга та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця, Н.А. Остап`юк. - 2-е вид., перероб.і доп . - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 427 c. - (Навч. посібники з бух. обліку).
  657.37
  Звітність підприємств : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко та ін. - К. : ЦУЛ , 2005. - 653 c.
  657.37
  Землянский В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом ( расчет параметров доплеровского сигнала ЛДА с учетом поляризпционно - фазовых эффктов рассеяния) : монография. - К. : Вища шк. , 1987. - 177 c.
  621.373.826 : 532.52 : 536.6
  Земсков Г.Г. Средства измерения линейных размеров с использованием оптических квантовых генераторов / Г.Г.Земсков, В.А.Савельев. - М. : Машиностроение , 1977. - 86 c. - (Б-ка приборостроителя).
  531.715.082.5 : 621.373.8
  Зербіно Д.Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). - Львів : Євросвіт , 2001. - 204 c. - (Нац. АН України).
  373; 001            550.38
  Зернова В.К. Словотворчий етимологічний німецько-російський навчальний словник Т.1. A,B,C,D,E,F : Словник - К. : ИСИО , 1993. - 216 c.
  811.112.1`374
  Зильберман Г.Е Электричество и магнетизм : учеб.пособие для вузов. - М. . : Наука , 1970. - 384 c.
  537
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 5-е., стер . - М. : Наука , 1972. - 368 c.
  530.1 +537
  Зисман Г.А. Курс общей физики : в 3 т. Т.2. Электричество и магнетизм : учеб.пособие для втузов / Г.А.Зисман, О.М.Тодес. - 4-е , стер . - М. : Наука , 1969. - 366 c.
  530.1 + 537
  Зоріна В.Н. Фінансова звітність підприємств : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.Н. Зоріна,Т.С.Осадча,Г.Г Зорін; за ред. В.І.Покотилової. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 199 c.
  657.37
  Иванов Б.С. Самоделки юного радиолюбителя. - М. : ДОСААФ СССР , 1988. - 140 c.
  621.37/.39
  Иванов Б.С. Электронные самоделки : книга для учащихся 5-8-х кл. - М. : Просвещение , 1985. - 143 c.
  321.37/.39
  Иващенко П.А. Измерение параметров лазеров : учеб.пособие / П.А.Иващенко, Ю.А.Калинин, Б.Н.Морозов. - М. : Изд-во стандартов , 1982. - 167 c.
  621.373.826 :53.08
  Игнатенко А.А. "Есть высоты властительная сила..."(Актуальный вопрос - что приносит нам время: вызов или зов?) - Кременчуг : ЧП Лазарев А.Н. , 2010. - 42 c.
  378.4
  Изаак С.И. Управление культурно - оздоровительной работой : учеб.- метод.пособие / С.И.Изаак, М.Х.Индреев, М.Н.Пуховская. - М. : Олимпия-Пресс , 2005. - 94 c. - (Спорт в школе).
  371.2.037.1
  Иофинов С.А. Контроль работоспособности трактора / С.А.Иофинов, Н.Н.Гевейлер. - Л. : Машиностроение , 1985. - 236 c.
  631.372 + 629.366
  Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1983. - 258с c.
  537.8
  Ирхин Ю.В. Политология : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Изд-во РУДН , 1996. - 463 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  История Древнего Рима : учебник для вузов / В.И.Кузищин, И.Л.Маяк, И.А.Гвоздева, Г.Г.Ершова; под ред.В.И.Кузищева. - 4-е изд., перераб.и доп . - М. : Высш.шк. , 2000. - 383 c.
  94(37)            63.3(0)32
  История Древнего Рима : учебник для вузов / под ред. В.И.Кузищева. - 3-е изд.,перераб . - М. : Высш.шк. , 1993. - 366 c.
  94(037)
  І воїн, і вчений, і вчитель. До70- ї річниці закінчення другої світової війни : Документно-художнє видання - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2015. - 150с. c.
  378.124
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : навч. посібник - К. : МАУП , 2002. - 262 c.
  340.12 : (37.017.4-053ю81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Іванов В.М. Історія держави і права України : у 2 т. Т.2. : навч.посібник. - К. : МАУП , 2003. - 223 c.
  340.12(091)(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч.-метод.посібник. / Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11: 658.012.32(072)
  Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч. - метод.посібник. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 137 c.
  378.11(072) : 658.012.32
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те вид., випр . - Харків : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - 10-те випр. вид . - Х. : Фоліо , 2006. - 540 c.
  811.161.2`374.3
  Інтеграція в європейський освітній простір : здобутки, проблеми, перспективи : Монографія / За заг. ред. Ващука Ф.Г. - Ужгород : ЗакДУ , 2011. - 560 c.
  37(477)
  Історія держави і права : навч.посібник / за ред. А.С.Чайковського. - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 383 c. - (Ін-т економіки, управління та господ. права).
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час : навч.посібник / за ред. Б.Й.Тищика. - Львів : Світ , 2006. - 695 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(100)
  Історія держави і права України : у 2 т. Т.1. : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / О.Д.Святоцький, В.Д.Гончаренко, М.М.Страхов та ін.; за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. - К. : Ін Юре , 2003. - 653 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)            67.3(4Укр)
  Історія держави і права України. Курс лекцій : навч.посібник для юрид.вузів та фак. / О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, М.О.Шевченко та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. - К. : Вентурі , 1996. - 287 c.
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В.Г.Кременя; уклад. О.О.Любар. - К. : Знання , 2005. - 767 c.
  371.013(091)(477)            74
  Казачковський М.М. Комплектні електроприводи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Дніпропетровськ : НГУ , 2003. - 226 c.
  62-83-2 : 621.316.37
  Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І.С.Каленюк,О.В.Куклін. - К. : Знання , 2012. - 343 c. - (Сучасна наука).
  378.1``71``
  Калинин М.П. Мотоцикл : устройство, эксплуатация и обслуживание : учеб. пособие для сред.ПТУ. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c.
  629.371.15/.16            629.118.6
  Калоев А.В. Основы проектирования систем автоматического вождения самоходных машин. - М. : Машиностроение , 1978. - 152 c.
  631.372.076 : 629.366            631.372.076:629.114.014-52
  Кальбус Г.Л. Гидропривод и навесные устройства тракторов: в вопросах и ответах. - 3-е изд., перераб. и доп . - К. : Урожай , 1990. - 215 c.
  629.366-82 + 631.372-82
  Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2004. - 423 c.
  37.015.3:371.11
  Карпенко О.В. Управлінский облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр. учбов. літ. , 2007. - 243 c.
  657.4 : 658.012 : 378.02
  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч.. посіб. для вищ. пед. навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : Вищ. шк. , 2005. - 342 c.
  37.011
  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч.посібник для пед. навч.закладів. - К. : Вища шк. , 1997. - 304 c.
  37.011            74.22
  Касинюк Л.А. Основи Конституційного права України : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Х. : Одісей , 1997. - 159 c. - (Закони України).
  343(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Катренко А.В. Системний аналіз об`ектів та процесів комп`ютерізації : навч.посібник для вищ.закладів освіти. - Львів. : Новий Світ-2000 , 2003. - 422 c.
  303.732 : 519.376.5
  Кашин Н.В. Курс физики : в 2 т. Т.2. Электричество и магнетизм, колебания и волны : учеб.пособие для втузов / под ред.Н.П.Суворова. - 4-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1963. - 644 c.
  53 + 534 + 537
  Квеселевич Д.И. Русско - английский фразеологический словарь :ок.7000 фразеолог.единиц. - 3-е изд.,стер . - М. : Рус. яз. , 2001. - 705 c.
  811.111 =161.1`373.7(038)            81.2Анг-4
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : навч.посібник / Д.І Квеселевич,В.П.Сасіна. - Вінниця : Нова кн. , 2001. - 126 c.
  811.111`373            81.2Англ
  Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми ,таблиці, поняття) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 147 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2002. - 353 c.
  340.12 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ.навч.закл. / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. - К. : Кондор , 2008. - 476 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Київський політехнічний інститут : нарис історії. - К. : Наук.думка , 1995. - 320 c.
  378.662(477-25)
  Кириченко В.М. Правознавство.Курс лекцій : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 239 c.
  340/.349 : (378.017.4-057.785 + 37.017.4-053.81)            67
  Кириченко В.М. Правознавство. Модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 327 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Кирносов В.И. Измерение механических характеристик материалов : учеб.пособие для ВИСМ - М. : Изд-во стандартов , 1976. - 239 c.
  539.37
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения : пер.с англ.М.Г.Логунова / под ред.Б.А.Кузьмина - М. : Радио и связь , 1987. - 177 c.
  004.382.7 : 371            681.3:72.202.4
  Климов В.В. Импульсные ключи в цифровых устройствах. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1989. - 109 c.
  621.374
  Коваленко В.С. Лазерная технология : учеб.для вузов. - К. : Вища шк. , 1989. - 279 c.
  621.9.048.7 : 621.373.826
  Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки .Хрестоматія : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Є.І.Коваленко, Н.І.Белкіна. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 662 c.
  37.013 (1-87)(091)
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в инфармационно - измерительной технике. - М. : Машиностроение , 1989. - 264 c.
  621.377 : 004.231.2            621.377 : 681.327
  Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій. - К : Вентурі , 1998. - 207 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785+343.85)            67.401
  Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті : навч.посібник. - 2-е вид.,доп . - К. : КНЕУ , 2003. - 296 c.
  330.1 : 37
  Козорев В.В. Динамические системы магнитновзаимодействующих свободных тел : монография - К. : Наук. думка , 1981. - 140 c. - (АН УССР. Ин-т кибернетики).
  531.37
  Колечицкий Е.С. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 168 c.
  537.212 : 621.31.027.8
  КолодІй А.М. Державне будІвництво та місцеве самоврядування : навч.посібник / А.М.КолодІй, А.Ю.Олійник. - К : Юрінком Інтер , 2001. - 303 c.
  342.25(477) :(37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 733 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785 : 343.85)            67.401(4Укр)
  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 543 c.
  342.9(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.401(4Укр)
  Коляда І.А. Основи правознавства.Згідно Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. : навч.посібник для 9 кл. Зошит-конспект тем / І.А.Коляда, Я.П.Лозовий. - К. : КАННОН , 1997. - 189 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 37.017.4-057.785)            67.0
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. - Офіц. вид. . - К. : Б.в. , 2006. - 176 c. - (Міністерство юстиції України).
  342.7 : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Конкурентоспроможність фірми: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. усіх форм навчання / Пасічник В.Г., Алкіна О.В. - К. : Центр навч. , 2005. - 109 c.
  330.137.2
  Коновалов В.Ф. Динамическая устойчивость тракторов. - М. : Машиностроение , 1981. - 144 c.
  631.372 + 629.366.017.3
  Кононенко О. Инвентаризация / О.Кононенко, О.Пироженко. - 2-е изд.,перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2002. - 117 c.
  657.371            65.052.21
  Конституційне право України : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К. : Ін Юре , 2002. - 542 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституційне право України : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фріцький, О.В.Городецький та ін.; за ред.В.Ф.Погорілка. - К. : Наук.думка , 1999. - 734 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Конституційне право України. Хрестоматія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. - К. : Ін Юре , 2004. - 882 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Конституція України. Чинне законодавство зі змін. та доп.станом на 1 серпня 2008 року. - К. : Видавець Паливода А.В. , 2008. - 47 c. - (Закони України).
  342.4(477): (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Копиленко О.Л. Держава і право України:1917-1920 рр. Центральна Рада.Гетьманство.Директорія / О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко. - К. : Либідь , 1997. - 208 c.
  340.12(091)(477): (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Коробейников А.Т. Испытания сельскохозяйственных тракторов / А.Т.Коробейников, В.С.Лихачев, В.Ф.Шолохов - М. : Машиностроение , 1985. - 239 c.
  631.372.001.4 + 629.366
  Короткий українсько- російсько - англо - німецький словник з економіки та менеджменту / уклад. О.І.Лесюк. - К. : Спалах ЛТД , 1996. - 312 c.
  81`374.82 : 330            81.2-4+65
  Кортни Р. Английские фразовые глаголы : англо-русский словарь.Свыше 12 000 глаголов и 30 000 значений. - 3-е изд., стер . - М. : Рус.язык , 2001. - 767 c.
  811.111`367.625`374
  Корчак Я. Как любить ребенка. Книга о воспитании : сб. / Януш Корчак; пер. с пол. ; послесл. С.Соловейчика; авт. примеч. Е.С.Рубинчик. - М. : Политиздат , 1990. - 492 c.
  37.018.1            74.9
  Корячко В.П. Микропроцессоры и микро ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 407 c.
  [681.325.5-181.4 + 004.382.7]:621.37/.39
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.- практ.посібник. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 526 c.
  657.37:336
  Котюк В.О. Теорія права : курс лекцій. - К. : Вентурі , 1996. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Кочнев Е.Д. Люди.Автомобили.Рекорды. - М. : Мол.гвардия , 1982. - 288 c.
  629.371            629.114.82
  Кравчук П.Ф. Формирование развитой творческой личности.Философско - социологический и методический анализ. - К. : Выща шк. , 1984. - 155 c.
  378.036.5-057.785            74.58
  Країнохнавчі студиії Т.вип. 1. : Зб. наук. праць - Ужгород : Зак ДУ , 2011. - 360с. c.
  378
  Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. - М. : Наука , 1988. - 575 c.
  94(437)            63.3(4Че)
  Краткий словарь иностранных слов / сост. С.М. Локшина. - М. : Сов. Энциклопедия , 1966. - 384 c.
  81`373.45(038)            4(03)
  Крашенинникова Е.А. Шаг навстречу : кн. для учащихся. - М. : Просвещение , 1988. - 143 c.
  371.035            74.200.53
  Кременчуцький державний політехнічний інститут. Історичний нарис / Сост.: О.І. Осташко, В.О. Крот, В.О. Некрасов та ін. - Кременчук : Кременчук , 1999. - 281с. c.
  378
  Кременчуцький край у контексті історії України : Матеріали IV Регіональної науково-практичної конференції 24 листопада 2013 року / Гол. ред. В.І. Маслак - Кременчук , 2013. - 194 c.
  940(477.53-37)            28.89
  Кременчуцький край у контексті історії України: матеріали IV Регіональної наук.- практ.конференції 24 листопада 2013 року. - Кременчук : КрНУ ім.М.Остроградського , 2013. - 194 c.
  940(477.53-37Кременчук)(063)
  Кремень В.Г. Синергетика в освіті : контекст людиноцентризму : монографія / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн. - К. : Педагогічна думка , 2012. - 367 c.
  37.013.73
  Крижановська О.О. Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : навч. посыбник для гуманыт.спец.вищ.навч.закл. / О.О.Крижановська, О.П.Крижановський. - К. : Либідь , 2004. - 365 c.
  94(4)``375/1492``            63.3(0)4
  Кримінальне право України : навч. посібник / С.Г.Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М.Ярін та ін.; за ред. О.М. Омельчука. - К. : Наук.думка: Прецедент , 2004. - 297 c. - (Юридична б-ка).
  343.2/.7(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85 )
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов,Ю.В.Баулін,В.І.Борисов; за ред. М.І. Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 479 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)
  Кримінальне право України. Загальна частина. : підручник / за ред. М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Харків : Юрінком Інтер : Право , 2001. - 414 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та ін.; за ред. П.С.Матишевського, С.С.Яценка, А.А.Андрушка. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 891 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408(4УКР)
  Кримінальне право України. Особлива частина. : підручник для вищ.навч.закл. / М.І. Бажанов, Ю.В БаулІн, В.І.Борисов; за ред.М.І.Бажанова. - 2-е вид.,перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2005. - 543 c.
  343.3/.7 (477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Кримінальне право України.Загальна частина : підручник для вищ.навч.закл. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.О.Бенківський та ін. ; за ред. П.С. Матишевського, П.П.Андрушка, С.Д. Шапченко. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 506 c.
  [343.2 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальне право України.Особлива частина : підручник для вищ.навч.закл. / Ю.В.Александров, В.І.Антипов, М.В.Володько та ін. - К. : НАВСУ: Правові джерела , 1998. - 894 c.
  [343.3/.7 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.408 (4УКР)
  Кримінальний кодекс України.Прийнятий сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001р. : офіц. текст. - К. : Юрінком , 2001. - 239 c.
  (343 : 340.130.54)(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)            67.408/4УКР/
  Кримінально - виконавчий кодекс України (зі змінами і доп станом на 20 червня 2006р.). - К. : Cкіф , 2006. - 74 c. - (Кодекси і закони України).
  [343/8 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальний кодекс України. За станом на 1липня 2002 року - Харків : Одіссей , 2002. - 271 c. - (Сер `Закони України`).
  [343.13 6 340.130.5 + 37.017.4-053.81 : 343.85] (477)            67.411 (4УКР)
  Кримінально - процесуальний кодекс України: нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 02.11.2009р. - Суми : ФОП Соколик Б.В. , 2009. - 195 c.
  [343.13 : 340.130.54 + 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Кримінально - процесуальний кодекс України:чинне законодавство зі змінамина 01 березня 2004 року. - К. : Вид. Паливода А.В. , 2004. - 206 c. - (Кодекси України).
  [343.13 : 340.130.54 = 37.017.4-053.81 : 343.85](477)            67.411(4УКР)
  Кринчик Г.С. Физика магнитных явлений : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., доп . - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 336 c.
  537.6/.8
  Кронгауз М.А. Семантика : учебник для вузов. - М. : Рос. гос. гуманит.ун-т , 2001. - 399 c.
  81`37            81.2-3
  Крылов К.И. Применение лазеров в машиностроении и приборостроении / К.И. Крылов, В.Т. Прокопенко, А.С. Митрофанов. - Л. : Машиностроение , 1978. - 335 c.
  621.373.826
  Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - М. : Высш.шк. , 1990. - 140 c.
  378.03            74.58
  Кудин В.А. Эстетическое воспитание студентов / отв.ред.И.Ф.Надольный. - К. : Вища шк. , 1984. - 308 c.
  378.036-057.875            74.58
  Кудрявцев Е.М Оформление дипломного проекта на компьютере. - М. : ДМК Пресс , 2004. - 223 c.
  004.91 : 378.2
  Кузнецов В.М. Учебное телевидение. - М. : Высш.шк. , 1990. - 182 c.
  378..687            74.58
  Кузнецов И.Н. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы : метод. рекомендациипо подготовке и оформлению / И.Н.КУзнецов, Л.В.Лойко; под ред. А. Макарова. - Мн. : Завигар , 1998. - 145 c.
  378.385.5            74.58
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник для вищ. навч. закл. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - 3-тє вид., випр . - К. : Знання-Прес , 2008. - 447 c.
  37.013(075.8)
  Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посібник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К . : Знання , 2006. - 311 c. - (Навч. - метод. комплекс з педагогіки).
  37.013(075.8)
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К. : Знання , 2007. - 447 c.
  37.013(075.8)
  Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах : учебное пособие / А.Б.Кулешова - М. : ТК Велби,Проспект , 2004. - 256 c.
  339.137.1(075.8)
  Курбатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей / П.А.Курбатов, С.А.Аринчин. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 168 c.
  537.63 :
  Курчатов И.В. Избранные труды в трех томах : 3-х т.. Т.1. Сегнетоэлектричество / под общ. ред. А.П.Аленксандрова - М. : Наука , 1982. - 392 c.
  537
  Курчатов И.В. Избранные труды : в 3-х т.. Т.2. Нейтронная физика / под общ. ред. А.П.Александрова, 1983. - 367 c.
  537
  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник для вищ. навч. закл. - 2-ге вид. . - К : Центр учбової літератури , 2010. - 125 c.
  159.922.6 + 37.015.3](075.8)
  Куценко В.М. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / В.М.Куценко, А.В.Згурский, Л.Д.Стащук. - К. : Вища шк. , 1989. - 156 c.
  004.725.4 : 004.087.2: 004.382 : 621.374
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. Т.2. Електрика і магнетизм : навч. посібник для ВНЗ / І.М.Кучерук,І.Т.Горбачук,П.П.Луцик; за ред.І.М.Кучерука - 2-ге вид.,випр . - К. : Техніка , 2006. - 452 c.
  537
  Ладанюк А.П. Основи системного анализу : навч. посібник для ВНЗ за на напрямом `Автоматизація та комп`терно- інтегровані технологіі` - Вінниця : Нова книга , 2004. - 174 c.
  303.732:519.376.5
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.4. Лазерная обработка неметаллических металлов : учеб пособ. для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 191 c.
  621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.5. Лазерная сварка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, И.Н.Шиганов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1988. - 207 c.
  621.791.725 : 621.373.826 : 621.7/.9.048.7
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.6. Основы лазерного термоупрочнения сплавов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.Н.Сафонов; под ред. А.Г.Григорьянца. - М. : Высш. шк. , 1987.
  621.373.825+621.7/.9.048
  Лазерная техника и технологии : в 7 т. Т.7. Лазарная резка металлов : учеб. пособие для втузов / А.Г.Григорьянц, А.А.Соколов; под ред. А.Г. Григорьянца. - М. : Высш.шк. , 1988. - 127 c.
  621.373.826+621.7/.9.048.7
  Лазоренко О.В. Теорія політології. Для тих, хто прагне успіху : навч. посібник для гуманіт. спец. вузів / О.В. Лазоренко, О.О. Лазоренко. - К. : Вища шк. , 1996. - 179 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ Т.1. Техника сверхвысоких частот : учебник для вузов по спец.``Электронные приборы`` / под ред. Н.Д.Девяткова - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Высшая школа , 1970. - 440 c.
  621.37
  Левин Л. Права человека: вопросы и ответы / Лиа Левин. - 2-е изд., перераб.и доп . - М. : БИНОМ , 1997. - 160 c.
  342.7 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400.7
  Левичев В.Г. Транзисторные усилители - М. : Воениздат , 1967. - 208 c.
  621.378
  Людина і праця : довідник з правових питань / уклад.:І.П. Козінцев, Л.А. Савенко. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 334 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.405
  Макаров В.И. Словарь лексических трудностей художественной литературы. / В.И.Макаров, Н.П.Матвеева. - К. : Рад.шк. , 1989. - 367 c.
  82373(038)
  Макарова Л.І. Основи психології та педагогіки : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.І.Макарова, Гах Й.М. - К : Центр навчальної літ. , 2005. - 111 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - 4-е вид., доп . - К. : Атіка , 2004. - 616 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч.посібник - 3-е вид.,доп . - К. : Атіка , 2001. - 624 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посібник для вищ. навч. - К . : Кондор , 2009. - 669 c. - ((Рівненський держ. гуманіт. ун-т)).
  37.013(075.8)
  Мамаев Е.И. Основы радиоэлектроники : учеб.пособие для радиотехн.спец.вузов - 2-е изд., перераб.и доп. . - М. : Радио и связь , 1985. - 504 c.
  621.37./39
  Манойлов В.Е. Электричество и человек - 3-е изд., перераб.и доп. . - Л. : Энергоатомиздат , 1988. - 222 c.
  537:612.014.42
  Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения : пер.с англ. О.И.Хабарова, Г.А.Сидоровой / под ред. И.С.Рыжака - М. : Мир , 1990. - 584 c.
  621.372:517.984.5            32.841
  Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для физ. спец. вузов - М. : Высш.школа , 1983. - 463 c.
  537
  Математичне забезпечення інформаційно - керуючих систем : підручник для вищ. навч. закл. / А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша. - Харьків : Компания СМІТ , 2006. - 445 c.
  519.237 +5 19.71
  Мащенко Н. І Основи педагогіки і псіхології вищої освіти : курс лекцій - Кременчук : Вид-во П.П. Щербатих О.В. , 2005. - 287 c.
  378.013+378.015.3
  Мащенко Н. І. Основи педагогіки і псіхології вищої освіти : курс лекцій - Кременчук: : ПП Щербатих О.В. , 1998. - 287с. c.
  378.013+378.015.3
  Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої освіти : Курс лекцій - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2005. - 288с. c.
  37.01+159.9
  Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої освіти: Курс лекцій. - 2-ге вид., доп. й перероб. . - Кременчук : Щербатих О.В. , 2006. - 272 c.
  37.01+159.9(075.8)            74.00+88
  Мвагнитные системы мгд-генераторов и термоядерных установок.Основы расчета магнитных полей и сил / Р.Том,Дж.Тарр; Пер.с англ.Ю.А.Гершкова,А.В.Крымасова - М. : Энергоатомиздат , 1985. - 268 c.
  537
  Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посібник (для вищ. навч. закл.) - К. : Вікар , 2003. - 335 c.
  37.013(091)(477)
  Меерович Э.А. Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике - М. : Энергоавтомиздат , 1987. - 232 c.
  537.8.: 621.3
  Мельников Д.И. Тракторы : Учеб.и учеб. пособия для учащихся техникумов - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Агропромиздат , 1990. - 367 c.
  629.114.2: 631.372
  Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник / Кол.авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої - К. : Ленвіт , 1999. - 320 c.
  372.880            81.2-9
  Механика разрушения и прочности материалов : 4 т. Т.1. Основы механики разрушения : Справ. пособие / под общ. ред. В.В.Панасика - Киев : Наук.думка , 1988. - 488 c.
  539,375
  Милицин А.В. Отображение информации в центре управления космическими полетами - М. , 1982.
  621.37/39
  Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : Монография / А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Гуляев; под ред.Ю.В.Гуляева, А.Х.Тамблиева - М. : Радиотехника , 2003. - 175 c.
  621.371:577.355
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [ для вищ. навч. закл.] / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко - К . : Правова єдність , 2008. - 477 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Мирошникова В.А. Основы правоведение : учебник / В.А.Мирошникова. - М. : ЭКМОС , 1997. - 206 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб , які вчинили злочин у співучасті : : монографія / / І.І.Митрофанов, Т.М.Слободяник. - - Кременчук : : ПП Щербатих О.В. , , 2009. - 279 c.
  343.237(477)
  Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті : монографія / І.І. Митрофанов, Т.М. Слободяник. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2009. - 279 c.
  [343.237 : 37.017.4-053.81 : 343.85](477)
  Митрофанов І.І. Співучасть у злочині : Навчальний посібник / І.І.Митрофанов,А.М.Притула - Одесса : Фенікс , 2012. - 208 c.
  343.237            67.9(4УКР)308я73
  Митрофно І.І., Притула А.М. Співучасть у злочині : Навч. посіб. - Одеса : Фенікс , 2012. - 208с. c.
  343.237
  Міжнародний науковий вісник Т.1(10). : Наукове видання / Ред.кол.І.В.Артьомов - Ужгород : ДВНЗ , 2015. - 438 c.
  001:378
  Мізін К. І. Людина в дзеркалі компаративної фразеології : Монографія - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 448 c.
  81`1.373.7-115
  Мізін К.І. Англо-український словник компаративної фразеології : Словник - Кременчук : Щербатих О.В. , 2010. - 120 c.
  81`373.7-115=111=161.2(038)            81.2 Англ-4
  Мкртчян С.О. Преобразователи уровней логических элементов : учеб. пособие - М : Радио и связь , 1982. - 64 c.
  621.374
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч.посібник [для вищ. навч. закл] - 5-те вид., доп. і перероб. . - К. : ФОП Мойсеюк В.Ю. , 2007. - 655 c.
  37.013(075.8)
  Мокін Б.І. та ін. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей : монографія / Б.І.Мокін, В.О.Леонтьєв,О.Б.Мокін - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2002. - 143 c.
  378.147
  Мокін Б.І.,Юхимчук С.В. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 1999. - 122 c.
  681.5.03.037
  Молдован В.В. Конституційне право. Опорні конспекти. Словник - довідник : навч.посібник для студентів юрид.вузів та фак. / В.В.Молдован, В.Ф.Мелащенко. - К. : Юмана , 1996. - 271 c.
  342 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4Укр)
  Молдован В.В. Правознавство за рейтингово - модульною системою навчання : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.В.Молдован, Л.І.Чулінда. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 182 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : довідник для студентів - К : Освіта , 2005. - 90 c.
  378.147
  Мороз О.В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : : монографія / / О.В.Мороз, О.В.Музика. - - Вінниця : : УНІВЕРСУМ-Вінниця, , 2007. - 164 c.
  658.7 : 637.1
  Мороз О.В., Музика О.В. Системні фактори ефективності логічної концепції постачання на підприємствах : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2007. - 164 c.
  658.7:637.1
  Морозов А.Г. Электротехника, электроника и импульсная техника : уебник для вузов инж.-экон.пец. - М. : Высшая школа , 1987. - 448 c.
  621.3+621.38+621.374
  Москалик Г. " Долі прокладають шлях...": Історія розвитку та реформування освіти міста Кременчука у ХІХ-ХХ століттях : Монографія - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2013. - 272 c.
  373: 091
  Мошенский С.З. Эволюция векселя : монография - Ровно : Планета-друк , 2005. - 446 c.
  337.777
  Мощные транзисторные устройства повышенной частоты / А.А.Алексанян, Р.Х.Бальян, М.А.Сиверс; под ред. Е.Г.Никитина - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 174 c.
  621.375.4
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч.посібник. - К. : Знання , 1999. - 661 c. - (``Вища освіта ХХІ століття``).
  340.12(091)(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3(4Укр)
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : навчальний посібник / П.П.Музиченко, Н.І.Долматова, Н.М.Крестовська - К. : Вікар , 2002. - 421 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(477)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького. - 2-е вид., перероб.і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 590 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.9(4Укр)
  Муніципальне право України : підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицького - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 350 c.
  342.25(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)            67.401/4Укр/
  Мусієнко М.М. Екологія : тлумачний словник / М.М.Мусієнко,В.В.Серебряков,О.В.Брайон - К : Либідь , 2004. - 375 с. c.
  504(81"374.3)
  Навчання і виховання обдарованої дитини: Теорія та практика : Зб. наук праць Вип № 1.2014(12) - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 155 с. c.
  376.54
  Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства : навч.посібник для 9 кл.шкіл, гімназій, ліцеїв. - К. : Юрінком Інтер , 1999. - 157 c.
  340/.349 : 37.017.4-053.81            67
  Наука про службу Божу - К. : Либідь , 1993. - 56 c.
  86.37
  Научно - практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. - К. : Истина , 2003. - 515 c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404.4(4УКР)
  Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес / відповід. за випуск В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К.М. Левківський, О.С. Сухолиткий - К. : ТОВ `Освіта України` , 2004. - 31 c.
  378.014.25
  Національний освітньо-науковий глосарій : Довідник - К. : КОНВІ ПРІНТ , 2018. - 271 c.
  37
  Неклассические методы механики разрушения : в 4 т. Т.4. Разрушение и устойчивость материалов с трещинами / А.Н.Гузь, М.Ш.Дышель, В.М.Назаренко; под общ.ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 453 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.1. Разрушение вязкоупругих тел с трещинами / А.А.Каминский; под ред. А.Н. Гузя. - К. : Наук. думка , 1990. - 310 c.
  539.375.5 : 620.192.46
  Неклассические проблемы механики разрушения : в 4 т. Т.3. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами / А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов; под общ. ред. А.Н.Гузя. - К. : Наук.думка , 1992. - 247 c.
  539.375 : 620.168
  Немов Р.С. Психология : в 3 т. Т.2. Психология образования. : учебник для пед.вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 606 c.
  159.9 : 37.015.31
  Нестеренко Б.К. Интегральные операционные уселители: Справочное пособие по применению - М. : Энергоиздат , 1982. - 128 c.
  621.375.4
  Нефедов Е.И. Радиоэлектроника наших дней - М. : Наука , 1986. - 192 c.
  621.37/.39
  Никитин Б.П. Мы,наши дети и внуки / Б.П.Никитин, Л.А.Никитина. - 3-е изд.,доп . - М. : Мол.гвардия , 1989. - 304 c.
  37.018.1            74.9
  Никифоров В. Екологія та охорона природи : англо-українсько-російсько-словацький словник термінів. / В.Никифоров, Е.Штробова. - Кременчук : Щербатих О.В. , 2013. - 91 c.
  502 : 81`374.82
  Николаев Л.А и др. Системы подогрева тракторных дизелей при пуске / перед загл.авт.: Л.А.Николаев, А.П.Сташкевич, И.А.Захаров - М : Машиностроение , 1977. - 191 c.
  621.43.036:631.372
  Никольский В.В. Теория электромагнитного поля. Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов - М. : Госиздат "Высшая школа" , 1964. - 371 c.
  537
  ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови теорія і практика: Навч посібник для вузів - Вінниця : Нова Книга , 2007. - 525 c.
  811.111.373(075.8)
  Ноосфера Вернадського , сучасна освіта і наука Т.Т.2. : колективна монографія / За наук.ред .А.П.Самодрина - Киів - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2022. - 510 c.
  37: 001.895+159,9+167.7+373.6
  О научных исследованиях и научных школах.Евразийское пространство : Монография / Ред.кол.:В.А.Садовничий и др. - М. : Изд-во Московского университета , 2010. - 256 c.
  378 ;001;001"313";001.18            74.58
  Овчинников А.А. Сетевые методы планирования и организации учебного процесса : пособие для руководящего состава и преподавателей техникумов / А.А.Овчинников,В.С.Пугинский,Г.Ф.Петров; под ред.А.А.Овчинникова - М. : Высшая школа , 1972. - 160 с. c.
  378
  Овчинникова И.Г. Родительское счастье. - М. : Политиздат , 1987. - 143 c. - (Б-чка семейного чтения).
  37.018.1
  Одерій Л.П. Кваліметрія вищої освіти : методологія та інструметарій : Монографія: Рекомендовано Міністерством освіти України - К. : МКА, ІЗМН , 1996. - 264 c.
  378
  Олійник А.Ю. Теорія держави і права України : навч. посібник / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 175 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4Укр)
  Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків : навч.посібник / В.Л.Омельяненко, А.І.Кузьминський. - К. : Знання , 2009. - 411 c. - (Навч.- метод. комплекс з педагогіки).
  37 : 398.91
  Омельяненко В.Л. та ін. Педагогіка : завдання і ситуації : Практикум / В.Л.Омельяненко, А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк - 2-е вид.,випр. . - К. : Знання-Прес , 2006. - 423 c.
  37.013(076.5)
  Омельяненко С.В. Педагогіка : тестові завдання : Навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 391 c. - (Вища освіта XX століття).
  37.013(075.8)
  Омельяненко С.В. Педагогіка : тестові завдання : Навч. посібник - К. : Знання , 2008. - 391 c. - (Вища освіта XX століття).
  37.013(076.1)
  Орач Є. М. Основи римського приватного права : курс лекций / Є .М. Орач, Б. Й. Тищик. - К. : Юрніком Інтер , 2000. - 269 c.
  341.91(37)            67.3
  Организация и методика выполнения дипломных проектов / Пейсахович Ю.С., Солдаткин Г.Л. - Челябинск : Южно - Уральское книжное изд - во , 1975. - 211 c.
  378
  Органические полимерные полупровидники . Труды. Т.Вып.82. - М : "Химия" , 1971. - 224 c.
  537.311
  Орлов Н.Н. Системы планирования и организации учебного процесса. - К. : Вища шк. , 1974. - 190 c.
  378
  Орловский Э.И. и др. Товароведение культтоваров : учеб. пособие для торг. вузов / Э.И. Орловский, В.В. Платонов, М.И. Бершадский - М : Экономика , 1987. - 367 c.
  37.2-9
  Осетрова Н.В. и др. Книга и електронные средства в образовании / Н.В. Осетрова, А.И. Смирнов, А.В. Осин - М. : Издательский сервис , 2003. - 143 c. - (Логос).
  371.64/.69
  Основи держави і права : навч. посібник / за ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника. - К. : Либідь , 1997. - 207 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Основи констутиційного права України : підручник / за ред. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер , 2001. - 287 c.
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400(4 Укр)
  Основи права України : навч. посібник для неюридичних спец. вищ.навч.закл. / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. Грищук, та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - 2-ге вид., доп. і перероб . - Львів : Оріяна-Нова , 2005. - 366 c.
  340/.349 :( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)            67.0(4УКР)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський - 5-е вид . - Х. : Одіссей , 2005. - 368 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(477)
  Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський. - 4-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2004. - 367 c.
  340 /.349: ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи правознавства України : навч.посібник / С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - 9-е вид., доп. і перероб . - Х. : Одіссей , 2009. - 479 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Основи психології і педагогіки : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Семенова, Р.С.Гурій, Т.Ю.Осипова, А.М.Ващенко; за ред. А.В.Семенової - 2-ге вид., випр. і доп. . - К. : Знання , 2007. - 341 c.
  159.9 + 37.013](075.8)
  Основи теорії економічної конкуренції : Навч. посібник / Реверчук С.К. и др. - К. : Знання , 2007. - 271 c.
  339.137.2(075.8)
  Основи технічної електроніки : У 2 кн.. Т.Кн.2. : Підручник для втузів / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. - К. : Вища школа , 2007. - 510 c.
  621.37/.38
  Основы лекторского мастерства (материалы в помощь лектору). - М. : Знание , 1978. - 174 c.
  378.124.4
  Основы организаторской и воспитательной работы в трудовом коллективе : учеб.пособие для вузов / под общ.ред. Л.А.Канищенко, Б.И.Королева. - 2-е изд.,перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1985. - 335 c.
  378
  Падалка О.С. Економіка освіти та управління : навч.посібник / О.С.Падалка, І.С.Каленюк. - К. : Пед. думка , 2013. - 183 c.
  378.014.54(477)
  Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К . : Кондор , 2009. - 550 c.
  37.013.42(075.8)
  Панасюк В.В. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: : 4. Т.1. Основы механики разрушения - Киев : Наук думка , 1988. - 488 c.
  539.375
  Панфилов А.В. Магнитофон - приставка для озвучивания любительского фильма - М. : Радио и связь , 1987. - 48 c.
  681.846.7_182.7+ББК37.95
  Панченко М.І. Цивільне право України : навч.посібник. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2006. - 583 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Партон В.З Механика разрушения: От теории к практике - М. : Наука , 1990. - 238 c.
  539.375.5
  Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія / Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лукяненко, Б.В.Губський. - К. : Україна , 1997. - 237 c.
  330.5 : 339.137
  Пащенко М.І. Педагогіка : Навч.посібник / М.І.Пащенко,І.В.Красноштан - К. : `Центр учбової літератури` , 2014. - 228 c.
  37            74я73
  Педагогическое наследие: В.Г.Белинский, А.И.Герцен,Н.Г.Чернышевский,Н.А.Добролюбов : сб.ст. / сост., вступ. ст. и комен. А.Ф.Смирнов. - М. : Педагогика , 1987. - 400 c.
  37.013(091)
  Педагогіка : хрестоматія / А.І Кузьмінський, В.Л. Омеляненко та ін. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання - Прес , 2006. - 700 c.
  37.013(076.6)
  Педагогіка вищої школи : навч.посібник / І.О.Бартєнєва, І.М.Богданова, І.В.Бужина та ін. - К. : Знання , 2007. - 495 c.
  378.013(075.8)
  перспетивні нароямки і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти. Міжнародний науковий вісник Т.Кн. 2. : Зб. наук. стат.за матеріалами ХІХ міжнародноїнауково-практичної конференції 8-11 грудня 2009р. - Ужгород : Зак ДУ , 2010. - 326с. c.
  378
  перспетивні нароямки і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти. Міжнародний науковий вісник Т.Кн. 1. : Зб. наук. стат.за матеріалами ХІХ міжнародноїнауково-практичної конференції 8-11 грудня 2009р. - Ужгород : Зак ДУ , 2010. - 415с. c.
  378
  Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы - М. : ВЛАДОС , 1999. - 232 c.
  911.375
  Підвищення якості підготовки фахівців на основі віртуальних лабораторних комплексів : навчальний посібник / О.П.Чорний,М.В.Загірняк,А.М.Гуржій та інш.; за ред.О.П.Чорний - Кременчук : КрНУ ім.Михайла Остроградського , 2017. - 198 c.
  378:004(075.8)+681.5
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права - К. : Вентурі , 1997. - 333 c.
  341.91(37)            67.3
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. - К. : Юрінком Інтер , 2003. - 511 c.
  341.91(37)            67.3
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.М.Піча, К.М.Левківський, Н.М.Хома. - К. : Каравела , 2002. - 174 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81: 342.7)            66.01
  Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение - М. : ИПО Профиздат , 1991. - 191 c.
  371.69
  Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов. літ. : Інкос , 2008. - 430 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : в 2 т. Т.2. Процесс воспитания. : учебник для вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 256 c.
  37.01
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : в 2 т. Т.1. Общие основы. Процесс обучения. : учебник для вузов - М. : ВЛАДОС , 1999. - 574 c.
  37.01
  Подольська Є.А. Кредитно - модульний курс культурології : : навч.посібник для вищ.навч.заклд. / / Є.А.Подольська, В.Д.Лихвар, Д.Є.Погорілий. - - К . : : Фірма `ІНКОС`, Центр навч. літ , 2006. - 366 c.
  168.522 : 378.022
  Подъемно - транспортные машины : : учебник для с/х вузов / / В.В.Красников, В.Ф.Дубинин, В.Ф.Акимов и др. - - 4-е изд., перераб. и доп. - . - М. : : Агропромиздат , , 1987. - 272 c. - ((Учебники и учеб.пособия для высш.учеб.заведений).).
  631.374
  Поживанов М.О. Українські вектори місцевого самоврядування. - К. : Альтерпрес , 2004. - 368 c.
  332.14+342.25(477) : (37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Покликання університету : зб.наук.праць / відп.ред. О.Гомілко. - К. : РІА ``ЯНКО``,``ВЕСЕЛКА`` , 2005. - 297 c.
  378.4
  Політична історія України : посібник / Е.О.Бондарєв, В.П.Горбатенко, В.А.Граченко та ін.; за ред. В.І.Танцюри - К. : Академія , 2001. - 487 c. - (Альма-матер).
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.1(4Укр)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.2. Революція в Україні : політико- державні моделі та реалії(1917-1920) / В.Ф.Верстюк, В.Ф.Солдатенко; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2002. - 488 c.
  32.(091)(477) : (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / В.П.Андрущенко, В.К.Баран, О.Д.Бойко и ін.; редкол.: І.Ф.Курас, Ю.І.Шаповал, Ю.А.Левенець та ін. - К. : Генеза , 2003. - 694 c.
  32(091)(477) + (37.017.4-053.81 : 343.7)            66.1(4УКР)
  Політологічний енциклопедичний словник : навч.посібник для вищ.навч.закл. / упоряд. В.П.Горбатенко, А.Г.Саприкін ;за ред.Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна. - К. : Генеза , 1997. - 395 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія : підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін.; за заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-е вид.,випр. і доп . - К : Вища шк. , 2001. - 415 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія : посібник для вищ. навч.з акл. / О.В.Бабкіна, Є.Ф.Безродний, В.П.Горбатенко та ін; за ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К. : Академія , 1998. - 367 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія : навч.посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Штанько, Н.В.Чорна, Т.Г.Авксентьєвна, Л.А.Тіхонова. - 2-ге вид., перероб.та доп . - К. : ІНКОС : Центр учбов. літ. , 2007. - 287 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)
  Політологія : підручник для вищ.навч.закл. / за ред.: М.М.Вегеша. - 3-є вид., перероб.і доп . - К. : Знання , 2008. - 382 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  32 : 37.017.4-053.81 : 342.7
  Політологія : підручник для вищ.навч.закл. / Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько; за ред.: Ф.М.Кирилюка. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Здоров`я , 2004. - 775 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0я73
  Політологія : підручник / М.П.Требін, Л.М.Герасіна, І.О.Поліщук та ін.; за ред. М.П.Требіна. - Х. : Право , 2013. - 414 c. - (c.301-345 - політична культура).
  32.01 + 37.017.4-053.81 : 342.7            66.0я73
  Політологія : Курс лекцій : навч. посібник / І.С.Дзюбко, В.Ф.Панібудьласка, Ю.С.Шемшученко та ін; за заг. ред. І.С.Дзюбка. - К. : Вища шк. , 1993. - 271 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Політологія : терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці : навч. словник-довідник для студентів / уклад.: В.М.Піча, Н.М.Хома ;наук. ред. В.М.Пічі. - К.;Львів : Каравела : Новий світ , 2000. - 312 c.
  32.01 + ( 37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0я2я73
  Політологія у запитаннях і відповідях : навч.посібник для вузів / І.Г.Онищенко, Д.Т.Дзюбко, І.І.Дуднікова та ін.; за заг. ред. К.М.Левківського. - К. : Вища шк. , 2003. - 263 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01
  Політологія. Наука про політику : підручник / В.П.Андрущенко, В.С.Афанасенко, Є.М.Воробйов та ін.; за заг.ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. - 4-е вид., виправ. та доп . - К.- Х. : Єдинорог , 2002. - 639 c.
  32.01 + ( 37.017.4-053.81 : 342.7)            66.01я73
  Політологія: : підручник для вищ.навч.закл. / В.Г.Антоненко, В.Д.Бабкін, О.В.Бабкіна; за ред.: О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - 2-ге вид., перероб.і доп . - К. : Академія , 2003. - 526 c.
  32.01 : 37.017.4-053.81 : 342.7            66.0
  Поліхун Н. І. Дистаційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рекоменд. - К.: , 2014. - 107 с. c.
  37.015.31
  Полтавський краезнавчий музей: Путівник / М.Д.Онипко,Р.Ф.Гузий - Х. : Прапор , 1978. - 119 c.
  379.4/С2/
  Попов В.Н. Применение технических средств в учебном процессе - К. : Вища школа , 1980. - 107 c.
  378
  Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О.В.Петришина. - Х. : Право , 2012. - 271 c. - (Юрид.академія України ім. Ярослава Мудрого).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Постова К. Г. Психологічни умови розвитку досліднцьких здібностей обдарованих дітей : монографія - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 80 с. c.
  37.015.31:001.8
  Почтовюк А.Б. Регіональне управління конкурентоспроможністю місцевих підприємств : монографія / А.Б.Почтовюк,О.Л.Загорянська,Ю.Ю.Карлик - Кременчук : Християнська Зоря , 2006. - 241 c.
  339.137.2
  Поясок Т. Б. Словник термінів з педагогіки вищої школи : Навч. посібник / О. І. Беспарточна, Л. В. Герасименко - Кременчук : ПП Щербатих , 2019. - 120 c.
  37.013
  Поясок Т.Б. Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю : навч. посібник для фінансово-екон. вузів / за ред. С.О.Сисоєвої - К. : ПП "ЕКМО" , 2003. - 288 c.
  371.134
  Поясок Т.Б. Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю : Навч. посіб. - К.: : ПП , 2003. - 288 c.
  159.9:37
  Поясок Т.Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців виробничої сфери : Могографія - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2011. - 160 c.
  378.015:159.922:33            65
  Поясок Т.Б. та інш. Сучасні технології освітнього процесу. Інтерактивний навчальний посібник (Відео-уроки, словник, довідник,on-line test)) : Навч. посіб. / Уклд.: Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна, Костенко О.В. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2020. - 227с. c.
  378:004
  Право інтелектуальної власності.Академічний курс : підручник для вищ.навч.закл. / за ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. - 2-е вид.,перероб. І доп . - К. : Концерн , 2004. - 670 c.
  347.77(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.3(4УКР)
  Правознавство : навч. посібник для вищ.навч.закл. / С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв; за ред. С.В.Дрожжиної. - 2-е вид., стер . - К. : Знання , 2010. - 350 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : навч. посібник / за ред. В.В.Копейчикова. - 3-е вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2000. - 638 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0
  Правознавство : підручник / А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С.Ковальський; за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія. - К. : Юрінком Інтер , 2007. - 748 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство : підручник / С.Е,Демський, В.С.Ковальський, А.М.Колодій; за ред. В.В.Копейчикова. - 6-е вид., стер . - К. : Юрінком Їнтер , 2002. - 735 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Правознавство : посібник / за ред. С.М.Тимченка, Т.О.Коломоєць. - К. : Істина , 2007. - 480 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Правознавство: словник термінів : навч. посібник / за ред. В.Г.Гончаренка - К. : Юрисконсульт:КНТ , 2007. - 636 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Приборостроение и автоматический контроль: Сб. статей Т.Вып.2. Лазерные устройства и их применение / редкол. : В.В. Казакевич и др. - М. : Машиностроение , 1985. - 252 c.
  621.373.825
  Проблеми вищої школи Проблемні питання удосконалення вищої освіти. Адаптація студентів до умов вузу. Самостійна навчальна робота студентів. Контроль успішності студентів : респуб.науково-методичний збірник. Вип.19 - К. : Вища школа , 1974. - 124 c. - (МВ ССО УРСР. Київський ордена Леніна державний ун).
  378
  Проблеми вищої школи Методологічна спрямованість навчально-виховного процесу. Деякі передумови підготовки спеціалістів : респуб.науково-методичний збірник. Вип.17 - К. : Вища школа , 1974. - 120 c. - (МВ ССО УРСР. Київський ордена Леніна державний ун).
  378
  Проблеми вищої школи Вдосконалення заочної та вечірньої освіти. Педагогічні питання вищої школи. Психофізичні проблеми та фізичне виховання студентів : респуб.науково-методичний збірник. Вип.15 - К. : Вища школа , 1973. - 132 c.
  378
  Проблеми вищої школи Фізико-математична підготовка студентів (математика) : респуб.науково-методичний збірник. Вип.14 - К. : Вища школа , 1973. - 135 c. - (Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти ).
  378
  Проблеми вищої школи Фізико-математична підготовка студентів (фізика) : респуб.науково-методичний збірник. Вип.13 - К. : Вища школа , 1973. - 135 c. - (Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти ).
  378
  Проблеми вищої школи Соціологічні дослідження навчально-виховного процесу. Методи навчання студентів-іноземців : респуб.науково-методичний збірник. Вип.12 - К. : Вища школа , 1972. - 139 c.
  378
  Проблеми вищої школи Формування нової людини в умовах вузу : респуб.науково-методичний збірник. Вип.9 - К. : Вища школа , 1972. - 136 c.
  378
  Проблеми вищої школи Економіка вищої освіти. Проблеми навчання іноземних мов. : респуб.науково-методичний збірник. Вип.8 - К. : Вища школа , 1971. - 146 c.
  378
  Проблеми вищої школи Педагогіка вищої школи. Психологічні основи навчально-виховної роботи : респуб.науково-методичний збірник. Вип.7 - К. : Вища школа , 1971. - 141 c.
  378
  Проблеми вищої школи Методологія дослідження навчально-виховного процесу вищої школи. Дидактичні і методичні питання навчально-виховного процесу : респуб.науково-методичний збірник. Вип.6 - К. : Вища школа , 1971. - 176 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблеми освіти Т.Вип. 27. : Наук.-метод. зб. - К.: : Наук.-метод. центр вищої осівти , 2002. - 315с. c.
  378.1
  Проблеми освіти Т.Вип. 30. : Наук.-метод. зб. - К.: : Наук.-метод. центр вищої осівти , 2003. - 315с. c.
  378.1
  Проблеми формування систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: націон. та європ. виміри : Науковий вісник Закарпатськьго державного унуверситету / Упорядкування Мовчан К.; Відпов. ред. Полюжин М.М. - Ужгород : Ліра , 2009. - 488 c.
  378(477)
  Проблеммы высшей школы Т.вып. 39. Повышение ефективности подготовки специалистов : респуб. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1979. - 120 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 45. Учебно-воспитательная работа на подготовительном отделении : Респуб. науч. -метод. сборник - К. : Вища школа , 1981. - 96 c.
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 44. Совершенствование подготовки специалистов : республ. науч. метод. сборник - К. : Вища школа , 1981. - 92 c.
  376
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 42. Внутривузовский контроль обучения студентов общественным дисциплинам : республ. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1981. - 110 c.
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 40. Планирование и оптимизация учебного процесса : респуб. науч.-метод. сб. - К. : Вища школа , 1980. - 134 c.
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 38. Организация НИРС в учебном процессе. Основан в 1969 г. : республ. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1979. - 118 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 37. Оптимизация учебного процесса и контроль самомтоятельной работы студентов : респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1979. - 124 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 35. Совершенствование методики обучения : республиканский науч.-метод. сборник - К. : Высш. школа , 1978. - 96 c. - (МВ ССО УССР. Учеб. - метод. кабинет по высшему обр).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 34. Совершенствование физико-математической порготовки студентов : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1978. - 109 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высш. образов).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 33. Совершенствование организации и управления учебным процессом : Респукбл. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1978. - 117 c. - (Мв ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 32. Совершенствование подготовки специалистов : Респуб.-науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1978. - 111 c. - (МВ ССО УССР. Учебно-метод. кабинет по высш. образо).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 31. Вопросы оптимизации учебного процесса : Республ. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1977. - 128 c. - (МВ ССО УССР).
  378
  Проблемы высшей школы Т.вып. 30. Вопросы методик и преподавания общественных наук : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Вища школа , 1977. - 106 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высш. образов).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 29. Научно-исследовательская работа студентов : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выша школа , 1977. - 107 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высшему образ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 28. Совершенствование фундаментальной подготовки студентов в вузе : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1977. - 115 c. - (МВ ССО УССР. Учеб.-метод. кабинет по высш. образов).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 26. Опыт применения ЭВМ в учебном процессе : Руспуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1976. - 120 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 25. Психолого-педагогические аспекты высшего образования : Республ. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1976. - 115 c. - (Мв ССО УССР. Киевский ордена Ленина государственны).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 24. Самостоятельная учеьная - работа студентов и ее контроль : Респуб. науч. метод. сборник - К. : Вища школа , 1976. - 125 c. - (МВ ССО УССР, Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 23. Актуальные вопросы методики преподавания общественных наук : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1975. - 122 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 22. Организация и контроль самостоятельной учебной работы студентов : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1975. - 116 c. - (МВ ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 21. Научные исследования студентов - К. : Выща школа , 1975. - 120 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т, Т.Г).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 20. Опыт работы подготовительных отделений : Респуб. науч.-метод. сборник - К. : Выща школа , 1975. - 112 c. - (МВ ССО УССР. Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. ).
  378
  Проблемы высшей школы Т.Вып. 18. Вузовский учебник. Требования к учебнику высшей школы. Проблемы издания вузовских учебников. Обучение русскому языку студентов - иностранцев : Респуб. научно-методический сборник - К. : Выща школа , 1974. - 124 c. - (Мв ССО УССР. Киевский ордена Ленина госуд. ун-т Т.).
  378
  Промышленное применение лазеров / под ред.Г.Кебнера - М. : Машиностроение , 1988. - 279 c.
  621.373
  Професійна освіта і підготовка у Великій Британії:відповідність світовим стандартам / За ред.Н.М.Авшенюк - К. : КНУБА , 2010. - 76 c.
  378            74.5(4Вл)
  Професіоналізм педагога (Проективна педагогика: питання торії та практика) Т.Ч. ІІ. : Матеріали всеукраїнської науко-практичної конференції - Ялта : РВВ КДГІ , 2004. - 217с. c.
  37.013.2
  Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / В.О.Моляко, І.М.Біла, Н.А.Ваганова та ін.; за ред. В.О.Моляко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2012. - 209 c.
  159.937
  Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров"я : Навч.посібник серед. і вищих закладів освіти / М.С.Корольчук,В.М.Крайнюк,а,ф,Косенко,Т.І.Кочергіна; за заг.ред.М.С.Корольчука - К. : Фірма "ІНКОС" , 2002. - 271 c.
  37.013.77 : 616.89
  Психологічні засади організаційного розвитку : Монографія / За ред. Л.М. Карамушки - Кіровоград : Імекс-ЛТД , 2013. - 206 c.
  37.015.3
  Психологія вищої школи / Поляк Л.Г., Юрченко В.І., 2006. - 316 c.
  378.013.77
  Психологія вищої школи / Поляк Л.Г., Юрченко В.І. - К. : Каравела , 2008. - 335 c.
  378.015.3
  Публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету : У 2-х том. Т.1. : Галузевий бібліографічний покажчик / Укладачі: Цуняк О.З., Бабич К.Ю., Цьома Н.І. - Ужгород : ТОВ , 2010. - 443 c.
  01:001:378(477.87)
  Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристалов при низких температурах : монография / В.А.Пустовалов, В.С.Фоменко. - К. : Наук.думка , 2012. - 357 c. - (Наукова книга).
  539.374 : 538.945.548 : 536.48
  Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристаллов при низких температурах. Проект ’’Наукова книга’’ : монография / В.В.Пустовалов, В.С.Фоменко - К. : ’’Наукова думка’’ , 2012. - 358 c.
  539.374
  Пюшнер Г. Нагрев энергией сверхвысоких частот / пер. с анг. - М. : Энергия , 1968. - 312 c.
  621.37
  Радин В.И. и др. Электрические машины : Асинхрон. машины : Учеб. для электромех.спец. вузов / В.И.Радин, Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович - М. : Высш.шк. , !988. - 328 c.
  621.373
  Радин В.И. и др. Электрические машины : Асинхрон. машины : Учеб. для электромех.спец. вузов / В.И.Радин, Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович - М. : Высш.шк. , !988. - 328 c.
  621.373
  Радиоежегодник - 89 : учеб. пособие / Под ред. А.В. Гороховский - М : ДОСААФ , 1989. - 192 c.
  621.37
  Радіотехніка : Енциклопедичний навч. довідник : Навч. посібник для радіотехн. спец. вузів / за ред.Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди - К. : Вища шк. , 1999. - 838 c.
  621.37
  Райзер Ю.П. Физика газового разряда - М. : Наука , 1987. - 591 c.
  537.523
  Распыливание жидкостей / Ю.Ф. Дитяткин, Л.А. Клячко, Б.В. новиков, В.И. Ягодкин - 2 . - М. : Машиностроение , 1977. - 207 c.
  621.43 - 42 - 437
  Рацул А.Б. Педагогіка : інформативний виклад : Навчальний посібник / А.Б.Рацул ,Т.Я.Довга, А.В.Рацул - 2-ге вид.,перероб.і доп. . - К. : КНТ , 2015. - 320 c.
  371            74.00я73
  Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : Матеріали методологічного семінару - К. : Педагогічна думка , 2009. - 360 c.
  378            74.58(47р)я43
  Регулировка автомобилей, применяемых в сельском хозяйстве : справочник / В.Е. Гореликова, В.Т. Каширин, П.Д. Козлов и др. - Л. : Машиностроение , 1984. - 311 c.
  629.366-5 : 631.372            629.113-5 : 631.372
  Релігійно - філософська думка в Києво - Могилянській академії : європейський контекст : зб.праць / редкол.: В.С.Горський та ін. - К. : Академія , 2002. - 311 c.
  378.6(477-25)
  Родионов В.М. Зарождение радиотехники - М. : Наука , 1985. - 240 c.
  621.37/39
  Родькін Д.Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод.посібник / Д.Й.Родькін, В.О.Огарь, С.С.Романенко. - Кременчук : Вид-во КрНУ , 2014. - 202 c. - (КрНУ ім.М.Остроградського.ІЕЕСУ).
  378.22(079) : 621.3
  Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно - технологічного суспільства : монографія / І.А.Зюзюн, О.А.Лавріненко, М.М.Солдатенко та ін. ; за ред. І.А.Зюзюна. - К. : Педагогічга думка , 2012. - 388 c.
  378.126 : 004
  Розенцвейг Р. Феррогидродинамика : пер.с англ. В.В.Кирюшина / под ред. В.В.Гогосова - М. : Мир , 1989. - 357 c.
  537.84
  Ройзен С.С. Магнитные усилители в электроприводе и автоматике / Т.Х.Стефанович, С.С.Ройзен - М. : ``Энергия`` , 1970. - 552 c.
  621.375
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2005. - 478 c.
  32.01 + ( 37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Руководство к лабораторным работам по электричеству и магнетизму. / сост.: В.Г. Заводчикова, С.А. Яневич - Л. : Военный инженерный краснознаменный ин-т им. А.Ф. М , 1976. - 75 c.
  537
  Савельев И.В. Курс общей физики Т.2. Электричество - 5-е изд.стереотип. . - М. : Наука , 1973. - 432 с. c.
  537
  Самодрин А.П. Формування навчально-освітнього простору регіону : монографія - Кременчук : ПП Щербатих , 2006. - 456 c.
  167.7 +373.6            74.2
  Самодрин А.П. Профільне навчання в середній школі : Монографія - Кременчук : СГЕІ , 2004. - 384 c.
  373.6
  Самодрин А.П. Концепція комплексного моделювання навчально-освітнього простору регіону засадами профільного навчання : Науково-методичні рекомендації - Кременчук : ПП Щербатих , 2005. - 44 c.
  373.6            74.2
  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка : навч.посібник. - Суми : Ред.-видав.відділ СДПУ , 1999. - 300 c. - (Сумський держ.пед.ун-т ім. А.С.Макаренка).
  37.013.74
  Светлицкий В.А. Механика стержней Т.Ч.1. Статистика : учебник для втузов в 2 ч. - М : Высш.шк , 1987. - 320 c.
  539.37
  Светлицкий В.А. Механика стержней Т.Ч.2. Динамика : учебник для втузов в 2-х ч. - М : Высш.школа , 1987. - 304 c.
  539.37
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посібник для юрид. вузів і фак. - К. : Центр навч.літ. , 2007. - 503 c.
  343.3/.7(477) : (37.017.4-053.81 +343.85)
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К : Центр учбов. літ. , 2007. - 262 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Сельскохозяйственные тракторы и автомобили Т.2. Шасси и оборудование : учеб. пособие - М. : Агропромиздат , 1987. - 335 c.
  631.372+629.366
  Семендий В.И. и др. Прогрессивные технологии, оборудование и автоматизация кузнечно- штамповочного производства КАМАЗА / В.И. Семендий, И.Л. Акаро, Н.Н. Волосов - М : Машиностроение , 1989. - 301 c.
  621.375:658.527.011.56
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник / О.С.Семерак, І.О.Семерак. - 2-ге вид., перероб і доп . - К. : Знання , 2008. - 479 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Сигорский В.П. Основы теории электронных схем : пособ. для студ. радиоелектронных спец. вузов / В.П. Сигорский, А.И. Петренко - 2-е изд. . - К.: : Вищ. шк. , 1971. - 568 c.
  621.37
  Симонов И.Н. Континуальная электродинамика : монография. - К. : УкрИНТЭИ , 2001. - 255 c.
  537.622
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для пед. вузів - К. : Вища школа , 2004. - 279 c.
  621.37.39
  Сисоєва С.О. Робочий зошит з навчальної дисципліни "Психологія та педегогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Поясок Т.Б. - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 97 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Хрестоматія з психології та педагогики : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 399 c.
  159.9 +37.013 (076.6)
  Сисоєва С.О. Методичні рекомендації з вивчення навч.курсу "Психології та педагогіки" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Сисоєва С.О. Тести для контроля знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка" : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.О.Сисоєева, Т.Б.Поясок - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2008. - 57 c.
  159.9 + 37.013(075.8)
  Ситуаційні вправи з оцінки кредитоспроможності клієнтів (курс "Аналіз діяльності комерційного банку") для студентів спец."Банківська справа","Облік і аудит" / уклад.Л.О.Нетребчук - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 126 с. c.
  336.713:378.147
  Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання : навч.посібник / за заг.ред.З.І.Тимошенко - К. : Вид-во Європ.ун-ту , 2004. - 126 с. c.
  378.147
  Сімейне право України : навч.посібник для юрид.вузів і фак. / С.П.Індиченко,В.С.Гопанчук,О.В.Дзера,Л.А.Савченко; за ред.О.В.Дзери - К. : Вентурі , 1997. - 271 с. c.
  347.6(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404.4(2Укр)
  Слободянюк С.А. Взаимодействие предварительно напряженной арматуры с бетоном и расчет однослойных стеновых панелей с учетом ползучести поризованного бетона : : монография / / С.А.Слободянюк, Е.А.Яценко ; под общ.ред. Е.А.Яценко. - - Днепропетровск : : ПДАБА : Пороги , , 2007. - 278 c.
  624.046.012.45 : 539.376
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. - К . : Знання , 1993. - 191 c.
  342.4(477)(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Смирнов-Аляев Сопротивление материалов пластическому деформированию: Инженерные расчеты процессов конечного формоизменения материалов - 3-е изд.. перераб и доп. . - Л. : Машиностроение , 1978. - 368 c.
  539.374
  Смит Р. Полупроводники : пер. с англ. - М. : Мир , 1982. - 560 c.
  537.3
  Современные метрологические проблемы физико-технических измерений : монография / Д.Н.Астор,С.С.Бацанов,Ю.И.Брегадзе и др.; под.ред.В.К.Коробова - М. : Издательство стандартов , 1988. - 320 c.
  621.37/.39
  Сологуб А. І. Креативна освіта: технологія креативного навчання : Навч. посібник - Кривий Ріг : Видавничий дім , 2010. - 94 c.
  373.3
  Соломатин Н.М. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем : учеб. пособ. для втузов / Н.М. Соломатин, Р.П. Шертвитис, М.М. Макшанцев - М. : Высш. школа , 1987. - 112 c.
  681.518:681.3.001.37
  Соціальна педагогіка : Підручник / За ред. Капської А.Й. - 5-те вид., перероб. та доп. . - К. : Центр учбової літератури , 2011. - 488 c.
  37.013.42(075.8)            74.6я73
  Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально- виховного процесу : посібник / В. О. киричук, Н. Б. Гонтаровська, О. В. Прашко та інш. - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 165 с. c.
  37.035
  Спивак В.М. Системы управления лучевых технологических установок. - К. : Тэхника , 1988. - 272 c.
  621.373.926
  Справочник по лазерам : В 2-х т.. Т.1. : пер.с англ.с изм.и доп. / под ред.А.М.Прохорова - М. : Сов.радио , 1978. - 503 с. c.
  621.373
  Справочник по лазерам : В 2-х т.. Т.2. : пер.с англ.с изм.и доп. / под ред.А.М.Прохорова - М. : Сов.радио , 1978.
  621373
  Справочник по микроэлектронной импульсной технике / В.Н.Яковлев,В.В.Воскресенский,С.И.Мирошниченко и др.; под ред.В.Н.Яковлева - К. : Техніка , 1983. - 359 с. c.
  621.374.049.77(035.5)
  Справочник по радиоэлектронике : В 3-х т.. Т.3. / сост.В.И.Алексеев,Ф.И.Барсуков;под общ.ред.А.А.Куликовского - М. : Энергия , 1970. - 816 с. c.
  621.37
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.1. / В.Н.Захаров, Б.Х.Кривицкий, Н.С.Мамаев и др.; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 351 c.
  621.37/.39
  Справочник по радиоэлектронным системам : в 2 т. Т.2. / И.А.Болошин, В.В.Быков, В.В.Васин; под ред.Б.Х.Кривицкого. - М. : Энергия , 1979. - 367 c.
  621.37/.39
  Справочник по устройствам цифровой обработки информации / Н.А.Виноградов; под ред. В.Н.Яковлева - К. : Техника , 1988. - 415 c.
  621.372.037.372
  Справочник по учебному проэктированию приемно-усилительных устройств / М.К.Белкин, В.Т.Белинский, Ю.Л.Мазор, Р.М.Терещук; под общ.ред. М.К.Белкина - 2-е изд., перераб.и доп . - К. : Вища школа , 1988. - 470 c.
  621.396.62.001.631:621.375.001.63
  Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатом , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня и завтра - Минск : Наука и техника , 1987. - 127 с. c.
  621.373.826
  Стильбанс Л.С. Физика полупроводников - М. : Сов.радио , 1967. - 451 c.
  621.315.592: 537.311.322
  Студеняк І., Краньчец М. Ефекти розупорядкування в суперіонних провідниках зі структурою аргіродита - Ужгород : Говерла , 2007. - 200с. c.
  537.311.1
  Судові та правоохоронні органи України : навч.посібник / В.М.Бесчастний, В.В.Пашутін, Б.В.Бабін та ін.; за ред. В.М.Бесчастного. - К. : Знання , 2007. - 286 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  347.97/.99(477) : (37.017.4-053.81 +378.017.4-057.785)
  Сусліков Л.М., Студеняк І.П. Основи менеджменту : Навчальний посібник для студентів фізико-технічних спеціальностей - Ужгород : УжНУ "Говерла" , 2009. - 126 c.
  371.13.81
  Сухарев Э.А. Десять бесед с первокурсником технического вуза : Учебное пособие - Ровно : НУВХП , 2009. - 110 c.
  378:621(075.8)
  Сухомлинский В.А. Избранные произведения в пяти томах Т.Т.1. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности; Дух.мир школьн.. Метод.воспит.коллек. / редкол.: А.Г.Дзеверин; вступ.ст. А.Дзеверина - К. : Ред.школа , 1979. - 686 c.
  371
  Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5-ти томах Т.Т.2. Формирование коммунистических убеждений молодого поколения. Как воспит.наст.чел.. Сто сов. / редкол.: А.Г.Дзеверин - К. : ``Рад.школа`` , 1979. - 718 c.
  371
  Сухомлинский В.А. Избранные произведения в пяти томах Т.Т.3. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / редкол.: А.Г.Дзеверин - К. : ``Рад.школа`` , 1979. - 719 c.
  371
  Сухомлинский В.А. Избранные произведения: В 5-ти т. Т.Т.4. Павлышская средняя школа. Разговор с молодым директором школы / ред-кол.: А.Г.Дзеверин - К. : Рад.школа , 1980. - 670 c.
  371
  Сухомлинский В.А. Избранные произведения: В 5-ти т. Т.Т.5. Статьи / редкол.: А.Г.Дзеверин - К. : Рад.школа , 1980. - 678 c.
  371
  Сухомлинский В.А. О воспитании - М. : Политиздат , 1973. - 272 c.
  371
  Сухомлинский В.А. Рождение гражданина - 2-е изд . - М. : ``Молодая гвардия`` , 1971. - 336 c.
  371
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям - 5-е изд . - К. : ``Радянська школа`` , 1974. - 288 c.
  373
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти томах Т.Т.1. Проблеми виховання всебічно розвин.особистості. Духовний світ школяра. Метод.вихов.колект. - К. : ``Рад.школа`` , 1976. - 654 c.
  371
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти томах Т.Т.2. Формування комуністичних переконань молодого покоління. Як вихов.справж.люд.. Сто пор.уч. - К. : ``Рад.школа`` , 1976. - 670 c.
  371
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах Т.Т.3. Серце віддаю дітям.- Народження громадянина.- Листи до сина - К. : ``Рад.школа`` , 1977. - 670 c.
  371
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах Т.Т.4. Павлиська середня школа. Розмова з молодим директором - К. : ``Рад.школа`` , 1977. - 638 c.
  371
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти томах Т.Т.5. Статті - К. : ``Рад.школа`` , 1977. - 639 c.
  371
  Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи : збірник матеріалів міжнародної конференції - Кременчук : КрНУ , 2019. - 102 c.
  378
  Сычев В.В. Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем / В.А.Альтов, В.Б.Зенкевич, М.Г.Кремлев, В.В.Сычев; под ред. В.В.Сычева - 2-е изд., перераб . - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 312 c.
  621.318:537.312
  Тамбиев А.Х. Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы : монография - М. : Радиотехника , 2003. - 175 c.
  621.371:577.355
  Тарадайник В. М. Використання інформаційно- соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник - К.: : Вид-во ін-ту обдарованої дитини , 2014. - 64 с. c.
  37.091.212
  Тарасов Л.В. Лазеры: действительность и надежды - М. : Наука , 1985. - 175 c.
  621.373.826
  Тверезовська Н.Т.та інш. Практика студентів у соціальних установах : навч. посіб. / Н.Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська - К.: . - ЦУЛ , 2013. - 378 с. c.
  371.134:37.013.42:046(075ю8)            74.52я73
  Теоретико - методологічні засади модернізації гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія. - К. : Педагогічна думка , 2013. - 281 c.
  378 : 7/.9(477)
  Теоретическая электротехника Т.вып.41. : сборник республ. межведомств. науч.-техн. - Львов : Вища школа , 1966. - 134 c.
  621.372
  Тести для підготовки до державного бакалаврського іспиту з напряму "Економіка та підприємництво" професійного спрямування "Економіка підприємства" та "Фінанси" для студентів ФЕМП усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад Л.О.Лігоненко - К. : КНТЕУ , 2002. - 401 c.
  378.146.277.2
  Технические средства обучения Т.вып.1. : сборник научно-методических статей - М. : Высшая школа , 1975. - 110 c. - ((МВ ССО СССр)).
  378
  Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / Н.А.Побірченко, Н.І.Литвинова, В.В.Синявський та ін. - К. : Педагог.думка , 2011. - 255 c.
  373.5.048 : 331.54
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання. З досвіду роботи директора школи - Дніпропетровськ : Середняк Т.К. , 2015. - 260 с. c.
  37.035.6
  Тимофєєв В.Я. Час виховувати лицарів.Січ - школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства / В.Я.Тимофєєв - Дніпро : Середняк Т.К. , 2018. - 271 c.
  37.035:355
  Тимофєєв В.Я. Козацька педагогіка - сучасна освіта / В.Я.Тимофєєв - Задністров`я.Білгород - Дністр : Петрекс , 2005. - 84 c.
  37.035
  Товканець Г.В. Університетська освіта : Навчально-методичний посібник - К. : Кондор , 2011. - 182 c.
  378.013            74.58
  Трактор ДТ - 175С / В.П.Шевчук, Я.Ф.Ракин, В.В.Косенко и др.; под общ.ред. Я.Ф.Ракина. - М. : Агропромиздат , 1988. - 335 c.
  629.336 : 631.372
  Тракторы и автомобили : Учебное пособие для сред. сельскохоз. учеб. заведений / Под ред. Скотникова - М. : Агропромиздат , 1985. - 440 c.
  631.372 + 629.113
  Тракторы и автомобили : Учебное пособие для сред. сельскохоз. учеб. заведений / Под ред. скотникова - М. : Агропромиздат , 1985. - 440 c.
  631.372 + 629.113
  Тракторы и автомобили и эксплуатация машино-тракторного парка Т.13. : Сборник научных трудов / Мин-во сельского хозяйства СССР. Моск. ин-т инженеров сельскохозяйственного рпоизводства им. В.П. Го - Вып. 2 . - М. , 1976. - 146 c.
  631.372
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч.посібник. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя , 2005. - 255 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Трудове право України : практикум / Г.І.Чанишева - К. , 1999. - 288 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Трудове право України : навч.посібник / за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Істина , 2005. - 207 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Трудове право України. Академ.курс : підручник для вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана та ін.; за заг. ред.Н.М.Хуторян. - К. : А.С.К. , 2004. - 606 c. - (Економіка. Фінанси. Право.).
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378017.4-057.785)            67.405(4Укр)
  Трудове право України. Академічний курс : підручник для юрид.спец.вищ.навч.закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Буряк, З.Я.Козак та ін.; за ред. П.Д.Пилипенко. - К. : Ін Юре , 2004. - 534 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405
  Труніна І.М. Конкурентоспроможність підприємницької діяльності(Туристична галузь) : підручник / І.М.Труніна,О.А.Сущенко,Г.С.Ліхоносова - 2-ге вид.,перер.і доп. . - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2017. - 268 c.
  339.137.2:338.48
  Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Кондор , 2011. - 626 c.
  378.013
  У кольорі молодості / уклад. О. Віщук - К. : НТУУ "КПІ" , 2008. - 75 c.
  378.18 (477-25)
  Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.Д.Ужченко, Д.В.Ужченко - К . : Знання , 2007. - 494 c.
  811.161.2'373.7 (075.8)
  Уилсон М. Сверхпроводящие магниты - М. : Мир , 1985. - 405 c.
  537.6
  Ультразвуковые магнитострикционные волновые системы / Петрищев О.Н., Шпинь А.П. - К. : Издательство при Киев. гос. ун-те , 1989. - 131 c.
  537.8
  Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібник / за ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова - 2-ге вид., перероб. і доп. . - К. : Центр учбової літератури , 2006. - 454 c.
  339.137.2
  Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : навч. посібник / І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козак, Ю.В. Макогон; за ред. І.Ю. Сіваченко - К. : ЦУЛ , 2003. - 185 c.
  339.137.2
  Урін О.В. Політологія : конспект курсу лекцій з таблицями та схемами / за ред. С.Я.Фарини - 4-те вид., доп. й перероб . - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2006. - 239 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 :342.7)
  Урін О.В. Народження і гартування демократії у кременчуці під час боротьби за незалежність Україн (кінець 80-хпочатокк 90-х років ХХ ст.)и : Монографія / Наук. ред. Л.в. Герасименко; Літ ред.: А. Гаркуша - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2017. - 190с. c.
  378.147
  Урін О.В. Народження і гартування демократії у Кременчуці під час боротьби за незалежність України(кінець 80-х -початок 90-х : монографія - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2017. - 190 c.
  378.147.012.5            660(4УКР)
  Усилители с широким динамическим диапазоном на микросхемах Т.Вып.71. / А.П.Лукошкин,И.Г.Киренский,Ю.Е.Монахов и др. - М. : Радио и связь , 1981. - 120 c. - (Библиотека по радиоэлектронике).
  621.375.1.049.77
  Федоров Н.Н. Основы электродинамики : учеб.пособие для вузов - М. : Высшая школа , 1980. - 399 c.
  537.8
  Федорченко А.М. Теоретическая физика. Классическая электродинамика - К. : Вища школа.Головне видав-во , 1988. - 280 c.
  537.8
  Фейман Р. КЭД-Странная теория света и вещества / пер. с англ. - М. : Наука , 1988. - 143 c.
  537.8
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике Т.т.2. Электричество и магнетизм / Р.Фейнман, Р.Лейтон,М.Сэндс; пер. с англ. - М. : Мир , 1977. - 300 c.
  537
  Фесенко К.Е. Інвестиційний потенціал у логістиці.На прикладі автотранспорту : навч. посібник для вузів - К. , 2002. - 256 c.
  65.37
  Физическая культура : практ.пособие / Б.И.Загорский, И.П.Залетаев, Ю.П.Пузырь и др. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 383 c.
  796 : 377.3
  Физкультурно - оздоровительная работа в школе : пособие для учителя / С.А.Баранцев, Г.В.Береуцин, Г.И.Довгаль, И.Н.Столяк; под ред. А.М.Шлемина. - М. : Просвещение , 1988. - 143 c.
  37.037
  Финкельштейн Э.Б. Законы электромагнетизма. / Э.Б. Финкельштейн, А.А. Боровой; перед загл. авт.: А.А. Боровой, Э.Б. Финкельштейн, Э.Б. Херувимов. - М. : Наука , 1970. - 168 c.
  537
  Фізична електроніка. Розділи: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні: Навч. посібник для вузів / Поп С., Шароді І. - Львів : Євросвіт , 2001. - 247 c.
  537.534
  Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради) / уклад.: О.В.Попрошаєв, Л.С.Луценко, Г.І.Приходько та ін. - Х. : Нац.ун-т Юрид.акад.ім.Ярослава Мудрого , 2012. - 61 c.
  378.037
  Флинд Э. Электронные устройства для дома : пер. с англ. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 78 c.
  621.37/39:64
  Фоменко В.С. Эмиссионные свойства материалов : справочник. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Наук.думка , 1981. - 339 c.
  537
  Фомин Б.В. От искры до лазера. - 2-е изд., доп . - М. : Знание , 1967. - 160 c.
  621.373.826
  Формирование учебной деятельности студентов / В.Я.Ляудис, Х.Варнеке, И.И.Ильясов и др.; под ред. В.Я.Ляудис. - М. : Изд-во МГУ , 1989. - 239 c.
  378.14            74.58
  Фразеологический словарь расского языка: ок. 4 000 слов.ст. / сост. Л.А.Войнова и др.; под ред. А.И.Молоткова. - 4-е изд., стер . - М. : Рус.яз. , 1986. - 543 c.
  811.161.1`373.7(038)            81.2Р-4
  Фразеологічний словник німецької мови / склали Л.С.Осовецька, К.М.Сільвестрова. - К. : Рад.шк. , 1964. - 715 c.
  811.112.1`373.7(038)
  Фразеологічний словник української мови : в 2 т. Т.1. / В.М.Білоноженко, В.О.Винник, І.С.Гнатюк та ін. - 2-е вид . - К. : Наук.думка , 1999. - 528 c.
  811.161.2`373.7(038)            81.2Укр-4
  Фразеологічний словник української мови : в 2 т. Т.2. / В.М.Білоноженко, В.О.Винник, І.С.Гнатюк и др. - 2-е вид . - К. : Наук.думка , 1999. - 980 c.
  811.161.2`373.7(038)            81.2Укр-4
  Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : словник-довідник / уклад. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. - К. : Довіра , 2002. - 735 c.
  821.161.2`373.7.0            83.3(4Укр)
  Франчук Д.Н. Управляемость карта : теория и практика. - К. : Иван Федоров , 2007. - 319 c.
  629.371.23 : 796.7            629.114.82 : 796.7
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підручник. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Юрінком Інтер , 2006. - 509 c. - (Мін-во освіти і науки).
  342(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4.-057.785)
  Фролов Г.В. Педагогические возможности ЭВМ. Опыт.Проблемы. Перспективы / отв.ред. А.П.Ершов. - Новосибирск : Наука , 1988. - 172 c.
  004.382.7 : 371.68            681.3 +74.202
  Фурунжиев Р.И. Применение математических методов и ЭВМ. Практикум : учеб.пособие для вузов / Р.И.Фурунжиев, Ф.М.Бабушкин, В.В.Варавко. - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  519.6-37 : 004.382.7
  Харсун С. Відмінник народної освіти : літ. худож. видання - Кременчук : Кременчуцька міська друкарня , 2016. - 193 c.
  37
  Харьковский Ордена Ленина политехнический институт им. В.И. Ленина - Харьков : Прапор , 1968. - 107 c.
  378
  Ходовые системы тракторов. Устройство, эксплуатация, ремонт : справочник / В.М.Забродский, А.М.Фанлейб, Л.Н.Кутин, О.Л.Уткин - Любовцев. - М. : Агропромиздат , 1986. - 272 c.
  629.366.027 + 631.372            629.114.2 +631.372
  Хом"юк І.В. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : монографія / І.В.Хом"юк , В.А.Петрук - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2004. - 184 c.
  378.147
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К; Львів : Каравела :Новий світ-2000 :Магнолия плюс , 2003. - 474 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільсько - господарських підприємств (методологія і методика) - Тернопіль : Єконом. думка , 2001. - 452 c.
  631.11:657.37
  Хомин П.Я. Формування звітності,в підсистемах фінансового,управлінського й податкового обліку : монографія / П.Я.Хомин - Тернопіль : Економічна думка , 2004. - 288 c.
  657.372
  Хохлова І.В. Кримінальне право України. (Загальна частина) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.В.Хохолова, О.П.Шнм`якова. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 267 c.
  343.2(477) : (37.017.4-053.81 : 343.85)
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Особлива частина) : навч.посіб.для юрид.спец.вищ.навч.закл. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 685 c.
  343.3/.7(477) : (37.017.4-053.81 + 343.85)
  Хохлова І.В. Кримінальне право зарубіжних країн( в питаннях і відповідях) : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2006. - 255 c.
  343(1-87) : 37.017.4-053.81 : 343.85
  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб.пособие / сост. В.Н.Садиков; под ред. З.М.Черниловского. - М : Гардарика , 1996. - 413 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / сост. Н.А.Крашенинников. - М. : Зерцало , 1999. - 563 c.
  340.12(091)(1-87) : (№7.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Хрестоматия по истории Древнего Рима : учеб.пособие для вузов / под ред. В.И.Кузищина. - М. : Высш.шк. , 1987. - 431 c.
  94(37)            63.3(0)3
  Хрестоматія з правознавства : зб.нормат.документів / уклад. І.П.Козінцев, Л.М.Козаченко. - 2-е вид.,доп . - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 697 c.
  340/.349 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67
  Хрестоматія з правознавства : посібник до занять з правознавства / укладач Козінцев І.П. та ін. - К : Юрінком , 1996. - 559 c.
  340/.349 : ( 37.017.4-053.81 + 378.-17.4-057.785)            67
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.Д. Гринько, С.В. Лозинська та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2007. - 448 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. - К. : Прецедент , 2005. - 448 c.
  347(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)
  Цивільне право України : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.А.Бірюков, Ю.О.Заїка, В.П.Мироненко та ін.; за ред.І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки - 2-е вид. зі змін . - Київ : Істина , 2004. - 224 c.
  347(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.404(4УКР)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.1. Загальна частина : підручник для юрид. спец. вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Т.В.Боднар, Ю.Л.Бошицький та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченко. - К. : Ін Юре , 2004. - 518 c.
  347.1(477) : 937.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (4Укр)
  Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т.2. Особлива частина : підручник для юрид. спец.вищ.навч.закл. / А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, М.В.Венецька та ін.; за заг. ред. Я.М. Шевченка. - К. : Ін Юре , 2004. - 406 c.
  347.4(477) :(37.017.4-053.81+378.017.4-057.785 +343.85)            67.402.2(4УКР)
  Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. - упоряд. Н.Ю. Голубєва. - 4-те вид., перероб. і доп . - Х. : Одіссей , 2008. - 1200 c. - (Закони України).
  347 : 340.130.54(477) :(37.017.4-053.81 : 378.017.4-057.785)
  Цивільний кодекс України.За станом на 1 січня 2004 року - Харьков : Одіссей , 2004. - 408 c.
  347 : 340.130.54(477) :( 37.017.4-053.81+378.017.4-057.785)            67.404 (УКР)
  Цимринг Ш.Е. Специальные функци и определенные интегралы: Алгоритмы. Программы для микрокалькуляторов: Справочник - М. : Радио и связь , 1988. - 271 c.
  517.58+517.38-37: 681.321.06
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника. Экспериментальные методы ядерной физики : Учеб. пособие для физическ. и инженерно-физич. факультетов вузов / Под ред. М.С. Козодоева - М. : Наука , 1967. - 535 c.
  537
  Цифровая обработка телевизионных и компьютерных изображений / Под ред. Ю.Б. Зубарева, В.П. Дворковича - М. : Междунар. центр науч. и техн. информации , 1997.
  681.372.22
  Цифровые фильтры и устройства обработки сигналов на интегральных микросхемах / Ф.Б. Высоцкий, В.И. Алексеев, В.Н. Пачин и др.; Под ред. Б.Ф. Высоцкого - М. : Радио и связь , 1984. - 214 c. - (Проектирование радиоэлектрон. аппаратуры на интегр).
  621.372.54.083.92
  Цуркан И.Г. и др. Смазочные и защитные материалы : Учебник для техникумов ж-д транспорт / И.Г. Цуркан. В.П. кузнецов. А.А. Гварцман - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Транспорт , 1988. - 167 c.
  621.892: 667.637
  Цюрупа М.В. Основи сучасної політології : підручник для вищ. навч. закл. / М.В.Цюрупа, В.С.Яинська. - К. : Кондор , 2009. - 349 c. - (Київ. держ. акад. водного тран-ту).
  32.01 : 37.017.4-053.81 : 342.7
  Чабан В.И. Основы теории переходных процессов электромашинных систем - Львов : Вища школа, Изд-во при Львовском ун-те , 1980. - 199 c.
  621.37
  Чанышева Г.И. Трудовое право Украины : учеб.- справ. пособие / под ред. Г.И.Чанышевой, Н.Б.Болотиной. - Х. : Одиссей , 2000. - 479 c.
  349.2(477) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.405(4УКР)
  Час ``дешевого клоуна``. Українська освіта: випробування горе - реформами / упоряд. В.Панченко. - К. : Аграр Медіа Груп , 2011. - 99 c.
  37.014.3(477)
  Черепанов А.Т. Англо-русский словарь сокращений по компьютерным технологиям,информатике,электронике и связи.Около 19 000 единиц - 2-е изд.,стереотип. . - М. : Русский язык , 2001. - 496 с. c.
  811.111"374:003.083:004
  Черкашин В.П. Физика.Электричество и магнетизм : Лаб.работы.Учеб.пособие для инж.техн.спец.вузов - К. : Вища шк. , 1986. - 167 c.
  537
  Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. : учебник для вузов. - М. : Юристъ , 1996. - 575 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)            67.3
  Чернишов П.М. Технічна електродинаміка : навч. посібник / П.М.Чернишов, В.П.Самсонов, М.П.Чернишов. - Харків : Прапор , 2006. - 295 c.
  537.8
  Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Єтика учителя. Педагогическая єтика - К. : Радянська школа , 1973. - 175 c. - (Педагогическая библиотека).
  371
  Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Єтика учителя. Педагогическая єтика - К. : Радянська школа , 1973. - 175 c. - (Педагогическая библиотека).
  371
  Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе / Т.И.Шамова, Т.М. Давыденко - М. : Педагогический поиск , 2001. - 384 c.
  373.3.096
  Швилкин Б.Н. Физическая электроника в задачах : учеб. руководство / Б.Н. Швилкин, Н.А. Мискинова - М : Наука , 1987. - 256 c.
  537.5
  Шебес М.Р. Теория линейных электрических цепей в у пражнениях и задачах : учеб. пособие для электротехн. и радиотехн. спец. вузов - М : Высшая школа , 1967. - Ш-36 c.
  621.372
  Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності : Навчальний посібник - Київ : Центр учбової літератури , 2012. - 248 c.
  37.013.42(075.8)            74.6я73
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для юрид. вузів та фак. - К. : Вентурі , 1997. - 303 c.
  340.12 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)(091)(1-87)            67.3
  Шевченко Ю.Н. Методы расчета оболочек : В 5-ти т.. Т.Т.3. теория упруго-пластических оболочек при неизотермических процессах нагружения - К. : Наукова думка , 1981. - 295 c.
  539.374
  Шевчук В.П. Трактор Д Т - 175 С / В.П. Шевчук и др.; ред Я.Ф. Ракина - М. : Агропромиздат , 1988. - 335 c.
  629.114.2 : 631,372
  Шевчук С.П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч.посібник для вищ.навч.закл. / С.П.Шевчук, В.А.Скороходов, О.С.Шевчук. - К. : Професіонал , 2009. - 231 c.
  378.147 : 658.012.32-057.12
  Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Сов.радио , 1979. - 366 c.
  621.382.047.77.037.372
  Шило В.Л. Популярніе микросхемі КМОП. Серии : К176, К561, 564, КР 1561, 1564 : справочник. - М. : Ягуар , 1993. - 63 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - 2-е изд., испр . - М. : Радио и связь , 1989. - 351 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1988. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы : справочник. - М. : Радио и связь , 1987. - 352 c.
  621.382.049.77.037.372
  Шишова Т.Л. Чтобы ребенок не был трудным - Клин : `Христианская жизнь ` , 2011. - 575 c.
  373
  Шиян Б.М. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту : навч. посіб. / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша. - Х. : ОВС , 2005. - 207 c.
  791.01:378
  Шлях до визнання : Науково-популярне видання - Кременчук : Видавничий відділ КрНУ , 2010. - 188 c.
  378.4
  Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) : підручник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2002. - 574 c.
  32.01 + (37.017.4-053.81 : 342.7)            66.0
  Шляхтун П.П. Конституційне право : словник термінів. - К. : Либідь , 2005. - 566 c.
  342 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.400
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П.Шульженко, Т.Г.Андрусяк. - К. : ЮрІнком Інтер , 1999. - 301 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.0я73
  Шульженко Ф.П. Історія вчень про державу і право.Курс лекцій : підручник / за ред.В.В.Копейчикова. - К. : Юрінком Інтер , 1997. - 191 c.
  340.12(091) : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            67.3
  Шучинский С.Х. Электромагнитные приводы исполнительных механизмов - Москва : Энергоатомиздат , 1984. - 152 c.
  62-837 :621.646
  Щерба А.А. Электромагтитные поля и их воздействие на объекты : монография / А.А.Щерба,М.М.Резинкина - К. : Наукова думка , 2009. - 190 c.
  621.3.01:537.212.001.2
  Экспериментальные методы механики деформируемых твердых тел. Технолог.задачи обработки давлением / В.К.Воронцов, П.И.Полухин, В.А.Белевитин, В.В.Бринза - М. : Металлургия , 1990. - 480 c.
  621.77:539.37
  Эксплуатационная технологичность конструкций тракторов / под общ.ред.: Н.Ф.Чухнина, В.М.Старикова - М. : Машиностроение , 1982. - 256 c.
  631.372
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч. посібник [ для вищ. навч. закл.] - К : Знання , 2007. - 358 c. - ((Вища освіта ХХІ століття)).
  37.01(075.8)
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2007. - 358 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  37.01(075.8)
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч.посібник для ВНЗ - К. : Знання , 2007. - 358 с. c. - ((Вища освіта XXI століття)).
  37.01(075.8)
  Ярочкин В.И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / В.И.Ярочкин, Я.В.Бузанова. - М. : Мир , 2005. - 205 c.
  346.548 : (37.017.4-053.81 + 378.017.4-057.785)            65.290