Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  336.7 Грошовий обіг. Банківська справа

  Адамик Б.П. Національний банк і грошово - кредитна політика : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Тернопіль : Карт - бланш , 2002. - 278с c.
  336.77(477)            65.262.1
  Адамик Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Б.П.Адамик, І.С.Литвин, В.О.Ткачук. - К. : Знання , 2008. - 351 c.
  336.71 : 004
  Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов.Виды счетов, безналичные расчеты, правила заполнения банковских документов / Н.Г.Александров, Н.А.Александров. - СПб. : Питер , 2002. - 223 c.
  336.71
  Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навч.посібник [для вищ.навч.закл.] / І.В.Алєксєєв, М.К.Колісник. - К. : Знання , 2009. - 253 c.
  336.7(075.8)
  Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібник для вищ.навч.закл. / за ред. Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича. - Житомир : Рута , 2001. - 384 c.
  336.713 : 658.012.122
  Балабанов И.Т. Деньги и финансовые институты : учеб. пособие / И.Т. Балабанов, О.В. Гончарук, Н.А. Савинская. - СПб. : Питер , 2000. - 220 c.
  336.74            65.262.6
  Банки и банковские операции : учеб.пособие для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др.; под ред. Е.Ф.Жукова. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1997. - 417 c.
  336.71 + 336.717            65.262.1
  Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2005. - 253 c. - (Кр.курс).
  337.71 + 336.717            65.261.1
  Банки и банковское дело : учеб.пособие / под ред.И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2000. - 253 c.
  336.71 + 336.717            65.262.1
  Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Т.Балабанова. - СПб : Питер , 2001. - 302 c.
  336.71 + 336.717            65.261.1
  Банківська енциклопедія / М.І.Савлук, А.М.Поддерьогін, А.А.Пересада; за ред. А.М.Мороза. - К. : СЛІДіК, Ельтон , 1993. - 328 c.
  336.7            65.262.1
  Банківська справа : навч. посібник / Р.І.Тиркало, І.С.Гуцал, Я.І.Чайковський та ін.; за ред. Р.І.Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш , 2001. - 314 c.
  336.7            65.262.1
  Банківський менеджмент : навч. посібник для екон.спец. / О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Роголь та ін.; за ред. О.А.Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп . - К. : Знання - Прес , 2002. - 438 c.
  336.71 : 658.012.32
  Банківський менеджмент : підручник / О.А.Кириченко, В.І.Міщенко, В.П.Щербань та ін.; за ред. О.А.Кириченка, В.І.Міщенка. - К. : Знання , 2005. - 831 c. - (Вища освіта ХХІ століття).
  336.71 : 658.012.32
  Банківські операції : підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; за ред. А.М.Мороза. - 2-е вид.,випр. і доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 476 c.
  336.717            65.262.1
  Банківські операції : підручник для вузів / В.І.Міщенко, Н.Г.Славянська, О.Г.Коренєва; за ред. В.І.Міщенко, Н.Г.Слав`янської. - К. : Знання , 2006. - 727 c. - (Вища освіта ХХІ ст.).
  336.717
  Банківські операції / Павлишин О.П., Ричаківська В.І. - К. : Алерта , 2005. - 158 c.
  336.717
  Банковское дело : учебник для экон.спец. вузов / под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1999. - 460 c.
  336.71            65.262.1
  Банковское дело : учебник для экон.спец.вузов / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева и др.; под ред. О.И.Лаврушина. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 574 c.
  336.71            65.262.1
  Бездітко Ю.М. Валютне регулювання : : навч. - метод. посібник / Ю.М.Бездітко, О.О.Мануйленко, Г.А.Стасюк. - Херсон : : ОЛДІ-плюс, , 2009. - 270 c.
  336.748.025.2
  Безналичные расчеты в Украине : сб.нормат.документов. - Харкьков : Консульт , 2002. - 128 c. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста. 2002, март).
  336.717.1(477)            65.262.4
  Безналичные расчеты и кредит / под ред. Г.С.Тимохина. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 128 c.
  336.717.1            65.9(2)262
  Біржова діяльність : навч. посібник для вищ.навч.закл. / В.І.Крамаренко, Б.І.Холод, Ю.Н.Воробйов та ін.; за ред. В.І.Крамаренка, Б.І.Холода. - К. : ЦУЛ , 2003. - 261 c.
  336.76            65.262.2
  Бланк И.А. Управление активами. - К. : Ника-Центр : Эльга , 2000. - 716 c. - (Б-ка финансового менеджера).
  336.717.061.1 : 658.012.32            65.052
  Буднік М.М. Фінансовий ринок : навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.М.Буднік, Л.С.Мартюшева, Н.В.Сабліна. - К. : Центр учбов.літ , 2009. - 333 c.
  336.76(075,8)
  Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой : учебник для вузов и сред.проф.образования / В.Д.ВАгин, А.Е.Городецкий, В.М.Крашенинников и др.; под общ. ред. В. М. Крашенникова. - М. : Экономика , 2003. - 399 c.
  336.748
  Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Центр учбов. літ. , 2008. - 367 c.
  336.76(075.8)
  Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. для екон. спец. вищ.навч.закл. - 6-те вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2008. - 318 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.717(075.8)
  Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посібник. - 2-е вид., випр. і доп . - К. : Знання , 2001. - 255 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.717            65.262.1я73
  Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. для вищ.навч.закл. - К. : Академія , 2001. - 317 c. - (Альма-матер.).
  336.71:658.012.32
  Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання , 2006. - 463 c. - (Вища освіта XXI століття).
  336.71:658.012.122(075.8)
  Вексель на рынке Украины : нормативная база / сост. О. Федоренко, Ф. Федоренко. - 2-е изд., перераб. и доп . - Х. : Фактор , 2003. - 273 c.
  336.777            67.404
  Вексельное обращение: теория и практика / А. Б. Аваков, Г. И. Гаевой, В. А. Бешанов и др.; под ред. А. Б. Авакова. - Х. : ФОЛИО : Радиокомпания ``РАДИО+ , 2000. - 382 c.
  336.777
  Винокуров Д. Вексельное обращение. - Х. : Фактор , 2001. - 221 c. - (Б-ка ``Фактора``).
  336.777            65.262.2
  Внукова Н.М. Ощадна справа : навч. посіб. для вузів / Н.М. Внукова, П.М. Куліков, В.А. Череватенко - Х. : Компанія СМІТ , 2005. - 479 c.
  336.72            65.262.1
  Внукова Н.М. Страхування: Теорія і практика : навч. -метод. посіб. / Н.М. Внукова, В.І. Успенко, Л.В. Временко - К. : Бурун Книга , 2004. - 375 c.
  336.72            65.271
  Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навч. посібник. / В.Я.Вовк, О.В.Хмеленко. - К. : Знання , 2008. - 462 c.
  336.774.3(075.8)
  Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери : обліково - фінансовий аспект : монографія / М.П.Войнаренко, С.З.Мошенський, Н.А.Пономарьова. - Житомир : ЖДТУ , 2006. - 259 c. - (Житомір. держ.техн.ун-т).
  336.763 : 657.422.4
  Вступ до банківської справи : навч. посібник / М.І.Славлук, А.М.Мороз, А.М.Коряк; відп. ред. М.І.Славлук. - К. : Лібра , 1998. - 342 c. - (Укр.фінан.-банків.шк.).
  336.7            65.262.1
  Гальчинський А. Теорія грошей : навч.-метод.посібник. - 3-є вид., змін.і доп . - К. : Основи , 1998. - 415 c.
  336.74.01            65.262.6
  Гальчинський А.С Теорія грошей : навч.-метод.посібник. - 4-е вид.,змін. і доп . - К. : ОСНОВИ , 2001. - 411 c.
  336.74.01            65.262.6
  Гаршина О. К. Цінні папери : навч посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 125 c.
  336.763
  Глухова М.И. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / М.И.Глухова, А.В.Приходько, М.В.Снежинская. - Ростов н/Д : Феникес , 2004. - 299 c.
  336.763            65.262.2
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : навч. посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, К.С.Базилевич. - К. : МАУП , 1999. - 174 c. - (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
  336.71:311.42(075.8)
  Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст : монографія. - К. : Обереги , 2001. - 826 c. - (Біб-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).
  336.761            65.262.2
  Гриценко О. Гроші та грошово - кредитна політика : навч.посібник. - К. : Основи , 1997. - 180 c.
  336.74 + 336.77.02
  Гроші та кредит : підручник для вищ.навч.закл. / Б.С.Івасів, С.І.Савлук, В.А.Ющенко та ін.; за ред. Б.С.Івасіва. - Тернопіль : Карт-бланш , 2000. - 511 c.
  336.74 + 336.77
  Гроші та кредит : підручник / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна; за ред. М.І.Савлука. - К. : КНЕУ , 2001. - 602 c.
  336.74 + 336.77
  Гроші та кредит (практикум) : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.П.Булєєв, С.Т.Пілецька,Т.Ю.Коритько, А.В.Гаврікова. - К. : Центр учбов.літ. , 2007. - 117 c.
  336.74 + 336.77
  Гроші та кредит у схемах і таблицях : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2006. - 157 c.
  336.74+336.77
  Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч.посібник для вищ.навч.закл. / Б.Л.Луців, Б.С.Івасів, Т.С.Смовженко та ін.; за ред. Б.Л.Луціва. - 3-тє вид., стер . - Тернопіль : Карт-бланш , 2004. - 219 c.
  336.7            65.262
  Грошово - кредитна політика в Україні / В.С.Стельмах, А.О.Єпіфанов, Н.І.Гребеник, В.І.Міщенко; за ред. В.І.Міщенко. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2003. - 421 c.
  336.74 + 337.77
  Губський Б.В. Біржові технології ринку. - К. : Норапрінт , 1997. - 295 c.
  336.761            65.262.2
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : учебник для вузов / О.И.Дегтярева, О.А.Кандинская. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1997. - 502 c.
  336.76            65.262.2
  Демківський А.В. Вексельна справа : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Либідь , 2003. - 335 c.
  336.777            65.262.2
  Денежное обращение в Украине (по состоянию на 1 февраля 2000 г.) / сост. В.Г. Сировец. - Х. : Конус , 2000. - 191 c.
  336.74(477)            65.262.7(4Укр)
  Деньги и финансовые институты : тесты и задачи / под ред. И.Т. Балабанова. - СПб. : Питер , 2000. - 185 c. - (Учебники для вузов).
  336.74            65.26
  Деньги и финансы : тесты и задачи / под ред. И.Т. Балабанова. - СПб. : Питер , 2000. - 136 c.
  336.74            65.26
  Деньги. Кредит. Банки : учебник для экон. спец. вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ , 1999. - 623 c.
  336.7            65.262
  Деньги. Кредит. Банки : учебник для экон. спец. вузов / О.И. Лаврушин, М.М. Ямпольский, Ю.П. Савинский и др.; под ред. О.И. Лаврушина. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 447 c.
  336.7            65.26
  Депозитарная деятельность на фондовом рынке (опыт ОАО ``Межрегиональный фондовый союз``) / Н.П. Швецов, Ю.И. Шаповал, Ю.А. Буша, А.А. Константинов. - К. : Вісник фондового ринку , 1998. - 223 c. - ((Энциклопедия фондового рынка. Кн. 6).).
  336.761            65.262.2
  Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика / Э.Дж.Долан, К.Д.Кэмпбелл, Р.Дж.Кэмпбелл; пер. с англ. В.В.Лукашевича и др.; под общ.ред.В.В.Лукашевича. - Бишкек. : Туран , 1996. - 446 c.
  336.7            65.262
  Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг : учеб.пособие / Е.В.Егоров,А.В.Романов,В.А.Романова. - М. : Теис , 1999. - 102 c.
  336.71 : 338.46 : 339.138
  Економіка та організація біржової торгівлі : у 2 т. Т.1. : опорний конспект / О.П.Бевз,М.М.Скотнікова. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2001. - 101 c.
  336.76            65.421
  Економіка та організація біржової торгівлі : в 2 т. Т.2. : опорний конспект / О.П.Бевз, М.М.Скотнікова. - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 73 c.
  336.76            65.421
  Есипов В.Е. Ценообразование на финансовом рынке : учеб.пособие. - Спб : Питер , 2000. - 170 c. - (Краткий курс).
  338.51 : 336.76
  Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки : учеб.пособие для экон.спец.вузов. - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ , 1995. - 223 c.
  336.763 + 336.761            65.262.2
  Загірняк Д.М. Ринок фінансових послуг : навч.посібник. - Х. : ДРУКАРНЯ МАДРИД , 2014. - 302 c.
  336.7
  Зацеркляний М.М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : навч.посібник / М.М.Зацеркляний, О.Ф.Мельников. - К. : Професіонал , 2006. - 431 c.
  336.7
  Земсков В.В. Кредитный механизм и интенсификация промышленного производства. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 95 c.
  336.77            65.9(2)262
  Ивасенко А.Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования : учеб.пособие для вузов / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова, В.А.Павленко. - 2-е изд., перераб . - М. : КНОРУС , 2005. - 272 c.
  336.763
  Іванов В.М. Грошово - кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій / В.М.Іванов, І.Я.Софіщенко. - К. : МАУП , 2001. - 232 c.
  336.7(1-87)            65.262
  Ільїн В.В. Фінансова цивілізація. - К. : Книга , 2007. - 527 c.
  336.74
  Інформаційні системи у фінансово - кредитних установах : навч.- метод.посібник для самост.вивчення дисципліни / І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк, В.А.Антонюк, О.О.Денісова. - К. : КНЕУ , 2001. - 324 c.
  336.7:681.518
  Кабанець О.І. Валютне регулювання та контроль в Україні / О.І.Кабанець, В.Д.Кольга. - Донецьк : Донеччина , 2000. - 224 c.
  336.748.025.2(477)            65.262.6
  Кавторева Я. Валютные операции: порядок осуществления и учет. - Харьков : Фактор , 2003. - 119 c.
  336.717 : 336.743
  Казимагомедов А.А. Организация денежно - кредитного регулирования / А.А.Казимагомедов, С.М.Ильясов. - М. : Финансы и статистика , 2001. - 272 c.
  336.74/.77            65.262
  Калина А.В. Работа современного коммерческого банка : учеб.- метод.пособие / А.В.Калина, А.А.Кощеев. - К. : МАУП , 1997. - 222 c.
  336.713            65.262.1
  Капустин М.Г. Евро и его влияние на мировые финансовые рынки. - М. : ДеКА , 2001. - 272 c.
  336.744            65.268
  Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. : учеб. пособ. - М. : Рус. Деловая Лит. , 1998. - 246 c.
  336.763            65.262.2
  Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. : учеб. пособ. - М. : Рус. Деловая Лит. , 1997. - 246 c.
  336.763            65.262.2
  Кириченко О. Банківський менеджмент : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.Кириченко, І.Гиленко, А.Ятченко. - К. : Основи , 1999. - 671 c.
  336.71:658.012.32
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України : підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб . - К. : КНЕУ , 2001. - 636 c.
  657 : 336.71(477)            65.052.5
  Кірєєв О.І. Внутрішній аудит у банку : навч.посібник для вищ.навч.закл. / О.І.Кірєєва, О.С.Любунь, М.П.Кравець. - К : Центр навч.літ. , 2006. - 219 c.
  336.71 : 657.6
  Клещев Н.Т. Рынок ценных бумаг. Шаг России в информационное общество / под ред. Н.Т.Клещева. - М. : Экономика , 1997. - 559 c.
  336.761            65.262.2
  Коваленко М.А. Операції сучасного комерційного банку : навч.посібник для вищ. навч. закл. / М.А.Коваленко, В.М.Білінкіс, Л.Є.Сухомлин. - Херсон : Олді-плюс , 2006. - 467 c.
  336.717(075.8)
  Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підпріємств : навч.посіб.для вищ.навч.закл. - К : Скарби , 2001. - 334 c.
  336.713 : 658.012.122
  Компьютеризация банковской деятельности / Г.А.Титоренко, В.И.Суворова, И.Ф.Возгилевич и др.; под ред.Г.А.Титоренко. - М. : Финстатинформ , 1997. - 304 c.
  336.71 : 004
  Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности - СПб. : Питер , 2001. - 219 c.
  336.71 : 330.101.542
  Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр учбов.літ. , 2008. - 485 c.
  336.71(075.8)
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности:теоретико-прикладной аспект - К. : МАУП , 1999. - 189 c. - (Межрегионал.академия управления персоналом).
  336.71:658.012.122
  Красько И.Е. Акции и работа с ними. - Х. : Райдер , 1998. - 127 c.
  336.763.2            65.262.2
  Кредитование / пер. с англ.; под ред. М.А.Гольцберга, Л.М.Хасан-Бека - К. : Торг.-изд. бюро ВНУ , 1994. - 381 c.
  336.77
  Кредитование и расчеты в промышленности : учеб. пособие для вузов / под ред. Р.В.Корнеевой. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1987. - 285 c.
  336.77            65.9(2)262
  Кузнецова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. / Н.С.Кузнецова, І.Р.Назарчук. - К. : Юрінком Інтер , 1998. - 526 c.
  336.763(477)            65.262.2
  Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Нав. посібник для ВНЗ / О.С.Любунь, В.С.Любунь, І.В. Івнець; О.С.Любуня - К. : Центр навч літ. , 2004. - 351 c.
  336.711 (477)
  Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Нав. посібник для ВНЗ / О.С.Любунь, В.С.Любунь, І.В. Івнець; О.С.Любуня - К. : Центр навч літ. , 2004. - 351 c.
  336.711 (477)
  Маслюкова Ю.Д. Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы : сб. работ - М. , 2001. - 383 c.
  336.743:338.23(100)
  Матвієнко В.П. Філософсько - економічні погляди : зб.наук.статей / Н.Матвієнко - К : Наук. думка , 2003.
  336.7 : 140.8
  Моделирование банкротства коммерческих банков / Н.А. Кизим, И.С. Благун, В.А. Зинченко, Чанг Хонг Вен. - Харьков : ИД ``ИНЖЭК`` , 2003. - 217 c.
  336.713:347.736
  Мороз О.В., Матвійчук А.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначенності та ризику : монографія - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2003. - 178 c.
  336.763:519.865.7
  Мошенський С.З. Еволюція векселя : монографія. - К. : ПоліграфКонсалтінг , 2005. - 431 c.
  336.777
  Никитина Т.В. Банковский менеджмент: Учеб. пособие - СПб. : Питер , 2001. - 159 c.
  336.71
  Нормативні програми професійно-орієнтованих дисциплін для підготовки молодшого спеціаліста за спец. / А.Ф. Павленко - Київ : КНЕУ , 2001. - 36 c.
  336.71
  Облік та аналіз діяльності комерційного банку Т.Кн.1,ч.1. : навч.посібник / Т.О.Плісак,С.А.Гагаріна,Л.В.Недеря,Л.О.Нетребчук - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2004. - 515 с. c.
  336.713
  Облік та аналіз діяльності комерційного банку Т.Кн.2. : навч.посібник / Т.О.Плісак,С.А.Гагаріна,Л.В.Недеря,Л.О.Нетребчук - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 307 с. c.
  336.713
  Общая теория денег и кредита : учебник для экон.спец.вузов / Е.Ф.Жуков, Н.М.Зеленкова, Т.И.Капаева и др.; под ред.Е.Ф.Жукова. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Банки и биржи ;ЮНИТИ , 1998. - 359 с. c.
  336.74 + 336.77            65.26
  Общая теория денег и кредита : учебник для вузов / под ред.Е.Ф.Жукова. - М. : Банки и биржи; ЮНИТИ , 1995. - 303 с. c.
  336.74+336.77(075.8)
  Онишенко В. О. Основи банківської справи : навчальний посібник - Полтава : Вид-во ПДТУ , 1999. - 163 с. c.
  336.71
  Петрашко Л.П. Валютні операції - Київ : КНЕУ , 2001. - 203 c.
  336.717
  Плісак Т.О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку : 2. Т.1. - К. , 2004. - 515 c.
  336.713
  Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні : Навчальний посібник / Ю.В.Безручко, О.М.Вінник, М.О.Глотов, О.В.Кологойда - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 194 c.
  336.763 :340(477) :339.923 :061.1 ЕС
  Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы / Ю.Д. Маслюкова, Н.Е. Чернышова - М. : Издатель , 2001.
  336.743:338.23(100)
  Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : підручник для ВНЗ - К. : ЦУЛ , 2004. - 343 c.
  339.138:336.71
  Романова М.І. Основи банківської справи : навч.посібник для вузів / Ж.В.Устюгова, М.І.Романова - К. : Центр учбової літ. , 2007. - 165 c.
  336.71(075.8)
  Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. - М. : Дело , 1997. - 743 c.
  336.71:658.012.32
  Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика : учеб. для экон. спец. вузов - М : Перспектива: ИНФА-М , 1997. - 327 c.
  336.763:336.764/.768
  Ситуаційні вправи з оцінки кредитоспроможності клієнтів (курс "Аналіз діяльності комерційного банку") для студентів спец."Банківська справа","Облік і аудит" / уклад.Л.О.Нетребчук - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2003. - 126 с. c.
  336.713:378.147
  Слав"янська Н.Г. Банківські операції : підручник для вузів - К. , 2006. - 727 c. - ((Вища освіта ХХІ ст.)).
  336.717
  Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 382 c.
  336.76
  Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок : Навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2005. - 382 c.
  336.76
  Сохацька О.М. Біржова справа : підручник - 2-ге вид.,перероб. і доп. . - Тернопіль, К. : Карт-бланш : Кондор , 2008. - 631 c.
  336.76(075.8)
  Сохацька О.М. Біржова справа : підруч. - 2-ге вид, перероб. та доп . - Тернопіль., К. : Карт-бланш, Кондор , 2008. - 631 c. - (МОН).
  336.76(075.8)
  Справочник банкира / под ред.Э.А.Уткина - М. : Ассоциапция авторов и издателей "Тандем";Изд-во ЭК , 1998. - 431 с. c.
  336.7
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : навч.посібник для вищ. навч. закл. / Л.М.Стрельбицька, М.П.Стрельбицький, В.К.Гіжевський - К . : Кондор , 2007. - 599 c. - ((Нац. акад. Служби безпеки України. Ун-т економіки).
  336.7.025.3(075.8)
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : Навч.посібник для вищ.навч.закл. / Л.М.Стрельбицька,М.П.Стрельбицький,В.К.Гіжевський - К. : Кондор , 2007. - 599 c. - (Нац.академія Служби безпеки України.Ун-т економіки).
  336.7.025.3(075.8)
  Сухарський В.С. Ощадно-банківська справа - 2-ге вид., доп.і перероб . - Тернопіль : Астон , 2003. - 464 c.
  336.72
  Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал - К. : КНЕУ , 2004. - 198 с. c. - ((Київ.нац.екон.ун-т)).
  336.747
  Уткин Э.А Справочник банкира / Э.А.Уткина - М. , 1998. - 431 c.
  336.7
  Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 168 c.
  336.713
  Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні:теорія та практика : навчальний посібник / С.М.Фролов - Суми : ВТД`Університетська книга` , 2004. - 368 c.
  336.71+336.24(075.8)
  Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг : теорія і практика : навч. посіб. для вузів / В.П.Ходаківська, В.В.Бєляєв - К : ЦУЛ , 2002. - 615 c.
  336.7:330.123.6
  Цвик Л.Н. Справочник биржевого маклера - Харьков : Простор , 1991. - 72 c.
  336.76            65.9(2)26
  Черкасов В.Е. Валютніе расчеті: задачи и решения - М. : Финансі и статистика , 1998. - 126 c.
  336.717:336.743
  Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу : навч.посібник для вищ.навч.закл. / за ред. О.І.Рогача. - К. : Либідь , 2006. - 358 c.
  339.743 + 336.748
  Шуст Р.М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навч.посібник - Київ : Знання , 2007. - 371 c.
  336.74 (091)(477)
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид., перероб.та доп . - Київ : Центр навч.літ. , 2006. - 429 c.
  336.74+336.77(075.8)
  Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності : навч.посібник - 2-ге . - Київ : Знання , 2007. - 311 c.
  336.71 (075.8)
  Ющенко В.А. Управління валютними ризиками : навч.посібник для вузів / В.І.Міщенко, В.А.Ющенко - К. : Знання , 1998. - 443 c.
  336.742:330.131.7