Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  330.1 Економічні науки

  Агапова Т.А. Макроэкономика: : учебник / Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина; под общ.ред. А.В.Сидоровича. - М. : ДИС , 1997. - 415 c.
  330.101.54            65.012.2
  Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : в 2-х т. Т.1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка : підручник / С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.; за ред. С.М.Панчишина, П.І.Островерха. - К. : Знання , 2009. - 723 c.
  330.101.541
  Асаул А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов. - 2-е изд., испр . - М.; СПб. : Изд-во АСВ : СПбГАСУ , 2004. - 383 c.
  330.1 : 347.214.2(075.8)
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2007. - 782 c.
  330.101.541
  Базилевич В.Д. Макроекономіка. Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв`язання : навч. посібник / В.Д. Базилевич, О.Л. Баластрик. - К. : Четверта хвиля , 1997. - 142 c. - (Економіка).
  330.101.541            65.012.2
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д.Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., випр . - К. : Знання , 2005. - 851 c.
  330.101.541
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : навч. посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ. , 2005. - 442 c.
  330.101.541
  Базілінська О.Я. Мікроекономіка : навч. пос. для вищ.навч.закл. / О.Я. Базілінська, О.В. Мініна; за ред. О.Я. Базілінської. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : ЦУЛ , 2005. - 349 c.
  330.101.542
  Барр Р. Политическая экономия : в 2 т. Т.1. / пер.с фр.: А.Б.Вороновой, Ю.И.Зуева,В.А.КУлаковой и др. - М. : Междунар. отношения , 1995. - 608 c.
  330.101            65.01
  Барр Р. Политическая экономия : в 2 т. Т.2. / пер. с фр.:Г.А.Абрамова, Е.Н.Корендясова, А.И.Кристаловского и др. - М. : Междунар. отношения , 1995. - 750 c.
  330.101            65.01
  Бачевський Б. Є. Відшкодування зносу основних виробничих фондів : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Б.Є.Бачевський, О.О. Решетняк, І.В. Заблодська. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 175 c.
  330.142.211
  Башнянин Г.І. Макроекономічна теорія : навч.посібник / Г.І.Башнянин, Л.С.Томашик, А.Р.Середа; за ред. Г.І.Башнянина, Л.С.Томашик. - Львів : Новий світ-2000 , 2005. - 550 c.
  330.101.541
  Башнянин Г.І. Політична економія : підручник для вищ.навч.закл. / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. - К. : Ельга:Ніка-Центр , 2002. - 527 c.
  330.1            65.01
  Башнянин Г.І. Політична економія : підручник для екон.спец.вищ.навч.закл. / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. - К. : Ніка-Центр : Ельга , 2000. - 527 c.
  330.1            65.01
  Безугла В.О. Мікроекономіка : навчальний посібник / В.О.Безугла,І.І.Постіл - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 288 c.
  330.101.542(075.8)
  Безуглая В. О. МІкроекономіка : навч. посібник для вищ. навч.закл. / В.О.Безуглая, І.І.Постіл. - К. : Центр учбов. літ. , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Безуглая В.О, Мікроекономіка : навч. посібник / В.О,Безуглая,І.І,Постіл - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 285 c.
  330.101.542
  Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: фр., рус., англ., нем.,исп. терминология : в 2 т. Т.2. G - Z / Ив Бернар, Жан-Клод Колли; пер. с фр.;под общ. ред. Л.В. Степанова. - М. : Междунар отношения , 1994. - 719 c.
  330.1+336(038)
  Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: фр., рус., англ., нем., исп. терминология : в 2 т. Т.1. A - F / Ив.Бернар, Жан-Клод Колли; пер. с фр. ; под общ.ред. Л.В.Степанова, ред. В.Б.Рыбаков. - М. : Межунар.отношения , 1994. - 783 c.
  330.1 + 336] (038)
  Бугаян И. Р. Макроэкономика : учеб. пособие для экон. спец. вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2000. - 348 c.
  330.101.541            65.012.2
  Бункина М.К. Макроэкономика (основы экономической политики) : учеб. пособие / М.К. Бункина, В.А. Семенов. - М. : АО , 1996. - 320 c.
  330.101.541            65.012.2
  В.М.Гальперин Микроэкономика : в 2 т. Т.2. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; под общ. ред. В.М.Гальперина. - 2-е изд., испр . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 503 c.
  330.101.542
  Ватаманюк О. Мікроекономіка : навч. посібник. - Львів : Інтелект-Захід , 2004. - 174 c.
  330.101.542
  Вестник Харьковского политехнического института. Т.137. Политэкономия. Вып.9. - Х. : Вища шк. , 1978. - 88 c.
  330.1            33.04
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 5-е изд . - СПб. : Питер , 2003. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вечканов Г. С. Микроэкономика : пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 3-е изд., доп. и испр . - СПб. : Питер , 2002. - 254 c. - (Завтра экзамен).
  330.101.542            65.012.1
  Вініченко І.І. Мікроекономіка : навч. посібник для вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. - К. : ЦУЛ , 2005. - 266 c.
  330.101.542            65.012.1
  Вітлінський В.В. Аналіз , моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В.В.Вітлінський, П.І.Верченко - К. : КНЕУ , 2000. - 292 c. - (Київ.нац.економ.ун-т).
  330.131.7            65.290-26
  Гальперин В.М Микроэкономика : в 2-х т. Т.1. : учеб.пособие для вузов / В.М.Гальперин,С.М.Игнатьев,В.И.Моргунов; под общ. ред В.М.Гальперина - 2-е изд., испр. . - СПб : Эконом.школа , 1997. - 348 c.
  330.101.542            65.012.1
  Гальчинський А.С Основи економічних знань : навч.посібник / А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - 2-е вид., перероб. і доп . - К. : Вища щк. , 2002. - 543 c.
  330.1            65.01
  Гальчинський А.С Основи економічних знань : навч.посібник для ліцеїв,гімназій та серед.закладів / А.С.Гальчинський, П.С.Ещенко, Ю.К.Палкін. - К. : Вища шк. , 1999. - 543 c.
  330.1            65.01
  Гальчинський А.С Основи економічної теорії : підручник / А.С.Гальчинський,П.С.Ещенко,Ю.І.Палкін. - К. : Вища шк. , 1995. - 471 c.
  330.1.01            65.01
  Гезліт Г. Економіка в одній лекції. Основи теорії і практики / Генрі Гезліт; пер. з англ. - Львів : Сейбр-Світло , 1995. - 165 c. - (Б-чка малого бізнесу).
  330.1.01            65.01
  Горемыкин В.А. Экономика недвижимости : учебник для вузов / В.А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов. - М. : Филинъ , 1999. - 586 c.
  330.1.347.214.2.075.8
  Гранатуров В.М, Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособие. - М. : Дело и Сервис , 1999. - 112 c.
  330.131.7            65.931
  Гронтковська Г.Є. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник для вищ.навч.закл. / Г.Є.Гронтковська, А.Ф.Косік. - К. : Центр.навч.літ. , 2004. - 403 c.
  330.101.542
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж.Долан, Д.Е.Линдсей; пер. с англ. ; общ.науч.ред. Б.С.Лисовика, В.В.Лукашевича. - СПб : Литера плюс , 1997. - 405 c.
  330.101.541            65.012.2
  Долан Э.Дж. Микроэкономика / Эдвин Дж.Долан, Дэйвид Е.Линдсей; общ. ред. Б.С.Лисовика, В.В.Лукашевича; пер. с англ. В.В.Лукашевича и др. - СПб : Литера плюс , 1997. - 446 c.
  330.101.542            65.012.1
  Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч.літ , 2006. - 311 c.
  330.137.7
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие для вузов / А.В.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев; под ред.Б.А.Лагоши. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 173 c.
  330.131.7 :519.87            65.290-26
  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб.пособие / А.М.Дубров,Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев. - М. : Финансы и статистика , 1999. - 176 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Економічна теорія : політична економія : підручник [ для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, І.В.Буян, Р.М.Березюк та ін.; за заг. ред. С.І.Юрія. - К . : Кондор , 2009. - 600 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1(075.8)
  Економічна теорія : політична економія. Навч.форми контролю та презентації : навч. посібник [для вищ. навч. закл.] / С.І.Юрій, В.В.Козюк, К.З.Возний та ін.; за ред. С.І.Юрія, В.В.Козюка. - К . : Кондор , 2010. - 265 c. - ((Тернопільський нац. екон. ун-т)).
  330.1 (075.8)
  Емцов Р.Г. Микроэкономика : учебник / Р.Г.Емцов, М.Ю.Лукин; под общ.ред.А.В.Сидоровича. - М. : ДИС , 1997. - 317 c.
  330.101.542            65.021.1
  Задоя А.О Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи : навч.посіб. - К. : Знання , 2001. - 211 c.
  330.101.542(075.8)
  Задоя А.О. Мікроекономіка.Курс лекцій та вправи : навч.посібник. - 2-ге вид., стер . - К. : Знання , 2002. - 211 c.
  330.101.542            65.012.1
  Иохин В.Я. Экономичесакя теория: введение в рынок и микроэкономический анализ : учеб для эконом. спец.вузов. - М. : ИНФРА- М , 1997. - 507 c.
  330.01 + 330.101.542            65.01
  Івченко І.Ю. Економічні ризики : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : ЦУЛ , 2004. - 300 c.
  330.131.7            65.290-26
  Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 2-ге вид.,доп.і перероб . - К. : Центр навч.літ. , 2004. - 218 c.
  330.131.7
  Карагодова О.О. Мікроекономіка : навч. посіб. / О.О.Карагодова, Д.М.Черваньов. - К. : Четверта хвиля , 1997. - 204 c.
  330.101.542            65.012.1
  Кларк Дж.Б. Распределение богатства / пер. с англ. Д.Страшунского, А.Бнсчинского; под ред. Л.П.Куракова. - М. : Гелиос АРВ , 2000. - 367 c.
  330.144
  Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті : навч.посібник. - 2-е вид.,доп . - К. : КНЕУ , 2003. - 296 c.
  330.1 : 37
  Конкурентоспроможність фірми: Навч. - метод. комплекс для екон. спец. усіх форм навчання / Пасічник В.Г., Алкіна О.В. - К. : Центр навч. , 2005. - 109 c.
  330.137.2
  Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности - СПб. : Питер , 2001. - 219 c.
  336.71 : 330.101.542
  Кравченко Ю.И. Прогнозирование и планирование макроэкономики / Ю.И.Кравченко, Т.Е.Цыба. - Кременчуг : Сербо , 1997. - 189 c.
  330.101.541``313``            65.23
  Кравченко Ю.И. Прогнозирование и планирование макроэкономики / Ю.И.Кравченко, Т.Е.Цыба. - Кременчуг : Про-Графика ЛТД , 1996. - 189 c.
  330.101.541``313``            65.23
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка.Практикум : навч. посібник - К. : Вікар , 2003. - 239 c.
  330.101.541
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь - 3-е изд.,доп. . - М. : Знание , 1990.
  330.105(038)            65.9(2)
  Макроекономіка та макроекономічна політика / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський та ін.; Наук.ред. А.Ф. Мельник - К. : Знання , 2008. - 699 c.
  330.101.541.(075.8)
  Матвійчук А.В. Аналіз і управління єкономічним ризиком : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ , 2005. - 219 c.
  330.131.7
  Материалы III международной конференции молодых ученых-экономистов г.Донецк 7-9 апреля 2000 года. Экономика третьего тысячелетия : в 2 т. Т.2. Микроэкономика: проблемы, тенденции, перспективы. - Донецк : ДонГТУ :Ин-т экономики пром-сти, Ин-т эконом.-прав , 2000. - 286 c.
  330.101.542
  Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посібник для ВНЗ - К. : Центр навч. літ. , 2003. - 187 c.
  330.131.7
  Мікроекономіка : підручник / за ред. В.Д.Базилевича. - К. : Знання , 2007. - 677 c. - (Класичний університетський підручник).
  330.101.542
  Мікроекономіка: практикум : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай; за ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2010. - 491 c.
  330.101.542(076.5)
  Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб. пособие для вузов / А.М. Дубов, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; под ред. Б.А. Лагоши. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 2001. - 223 c.
  330.131.7 : 519.87            65.290-26
  Мочерный С.В. Політекономія : підручник / Я.С.Ларіна, С.В.Мочерний - 3-тє вид., перероб. і доп . - К. : Знання , 2006. - 390 c.
  330.1
  Національна економіка : підручник для вищ. навч. закл. / за ред. П.В.Круша. - К. : Каравела , 2008. - 415 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.1
  Олейник А.Н. Институциональная экономика : Учеб.пособие для экон. и управл. спец. вузов - М. : ИНФРА-М , 2005. - 415 c. - (Высш.образование).
  330.1
  Орехівський Г.А. Політекономія : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : Каравела , 2008. - 295 c.
  330.1(075.8)
  Орехівський Г.А. Політєконоиія : навч. посібник для ВНЗ - К : Каравела , 2008. - 295 c.
  330.1
  Основи економічної теорії : Навч. посібник для ВНЗ / Л.Ю. Мельник, М.Х. Корецький, В.М. Огаренко та ін. - К. : Центр навч. літ , 2005. - 527 c.
  330.1            65.01
  Панчишин С.М. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : 2. Т.1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка - К. , 2009. - 723 c.
  330.101.54(075.8)
  Предродський В.А. та ін. Основи економічної теорії : Підручник для ВНЗ / В.А. Предбродський, Б.Б. Гарін. В.Л. Кухаренко - К. : Кондор , 2002. - 621 c.
  330.1
  Предродський В.А. та ін. Основи економічної теорії : Підручник для ВНЗ / В.А. Предбродський, Б.Б. Гарін. В.Л. Кухаренко - К. : Кондор , 2002. - 621 c.
  330.1
  Предродський В.А. та ін. Основи економічної теорії : Підручник для ВНЗ / В.А. Предбродський, Б.Б. Гарін. В.Л. Кухаренко - К. : Кондор , 2002. - 621 c.
  330.1
  Рудий М.М. Мікроекономіка : навч.посібник для вищ. навч. закл. - К. : Каравела , 2008. - 311 c. - ((Вища освіта в Україні)).
  330.101.542(075.8)
  Рудий М.М. Мікроекономіка : навч. посіб. - К. : Каравела , 2008. - 311 c.
  330.101.542
  Сахарцева І.І. Ризики економічної діагностики підприємства : навч.посібник для вищ.навч.закл. / І.І.Сахарцева, О.В.Шляга. - К. : Кондор , 2008. - 379 c.
  65.012.12 : 330.131.7
  Солонінко К.С. Макроекономіка : навч. посіб. для ВНЗ. - К. : Центр навч. літ-ри , 2002. - 319 c.
  330.101.541
  Стеблій Г.Я. Мікроекономіка : навч.посібник - К. : Фірма "Інкос";Центр навч.літератури , 2007. - 221 с. c.
  330.101.542(075.8)
  Теория переходной экономики Т.2. Макроэкономика : учеб. пособие / под ред. Е.В.Красниковой. - М. : ТЕИС , 1998. - 231 c.
  330.101.541            65.012.2
  Товт М.М. Научно - практический комментарий Закона Украины ``Об основах государственной языковой политики ``(с приложениями) / М.М.Товт, С.С.Черничко. - К. : Б.и. , 2013. - 158 c.
  330.130.53 : 81`272(477)
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : навч.посібник для вищ.навч.закл. - 3-тє вид. . - К. : Каравела , 2008. - 174 c.
  330.101.541
  Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг : теорія і практика : навч. посіб. для вузів / В.П.Ходаківська, В.В.Бєляєв - К : ЦУЛ , 2002. - 615 c.
  336.7:330.123.6
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч.посібник для вищ. навч. закл. / А.В.Шегда, М.В.Голованенко; за ред. А.В.Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.7(075.8)
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.79075.9)
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К. : Знання , 2008. - 271 c.
  330.131.79075.9)
  Экономика и управление недвижимистью : учеб. для строит. спец.вузов / П.Г.Грабовый, Ю.Н.Кулаков, И.Г.Лукманова и др.; под общ.ред. П.Г.Грабового - М.; Смоленск : АСВ : Смолин Плюс , 2000. - 567 c.
  347.214.2 : 330.1
  Экономика и управления недвижимостью : учеб. для строит. спец. вузов / П.Г. Грабовой, Ю.Н. Кулаков, И.Г. Лукманова и др.; под общ. ред.: П.Г. Грабового - М.;Смоленск : АСВ;Смолин Плюс , 1999. - 567с. c.
  347.214.2:330.1
  Экономическая теория : учебник / Н.И.Базылев,А.В.Бондарь,С.П.Гурко и др.; под ред.Н.И.Базылева,С.П.Гурко - Минск : ИП`Экоперспектива` , 1997. - 368 c.
  330.1(075.8)
  Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації : навч.посбник [для вищ.навч.закл.] - К. , 2010. - 265 c.
  330.1(076.6)
  Ющенко В.А. Управління валютними ризиками : навч.посібник для вузів / В.І.Міщенко, В.А.Ющенко - К. : Знання , 1998. - 443 c.
  336.742:330.131.7
  Ястремський О.Г. Основи мікроекономіки - 2-ге вид. перераб и доп. . - К. : Знання-прес , 2007. - 579 c.
  330.101.542
  Ястремський О.Г. Основи мікроекономіки : підруч. для ВНЗ. / О.Г. Ястремський, О.Г. Гриценко. - 2-ге вид, перероб. та доп . - К. : Знання-Прес , 2007. - 579 c. - (МОН).
  330.101.542(075.8)