Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  004.42 Програмування

  Microsoft Word 2000 : справочник - Санкт-Петербург : ’’Питер’’ , 1999. - 352 c.
  004.422.8
  Автоматизация проектирования АСУ с использованием пакетов прикладных программ / Ю.М.Черкасов, В.А.Гринштейн, Ю.Б.Радашевич, В.И.Яловецкий. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 328 c.
  658.012.011.56 : 004.42
  Айнберг В.Д. Основы программирования для единой системи ЭВМ / В.Д. Айнберг, Ю.В. Геронимус - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 351 c.
  004.42            681.3.06
  Айнберг В.Д. Основы программирования для Единой Системы ЭВМ / В.Д.Айнберг, Ю.В.Геронимус. - М. : Машиностроение , 1980. - 336 c.
  004.42            681.3.06
  Акушинский И.Я. Программирование на `Электронике - 100` для задач АСУ ТП / И.Я.Акушинский, В.М.Трояновский. - М. : Сов. радио , 1978. - 295 c.
  004.42
  Аладьев В.З. Введение в среду пакета MATHEMATIKA 2.2. / В.З.Аладьев, М.Л.Шишаков. - М. : Филинъ , 1997. - 368 c.
  004.42            681.3.06
  Аладьев В.З. Вычислительные задачи на персональном компьютере / В.З.Аладьев, Н.А.Гершгорн. - К. : Тэхника , 1991. - 245 c.
  004.42 + 004.382.7            681.3.06 : 681.3-181.4
  Алексеев В.Е. Вычислительная техника и программирование : практикум по программированию / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин, Г.Б.Петров; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.
  004.42            681.3.06
  Англо - русский словарь по программированию / сост. Л.Б.Ткачева, Л.К.Кондратюкова, Б.И.Король ; ред. Ткачева Л.Б. - М. : Б.и. , 1991. - 39 c.
  811.111=161.1 :004.42(038)            81.2Англ-4
  Аникеенко В. Ф. Программирование на микро ЭВМ : справ.пособие / В.Ф.Аникеенко, Б.М.Киселев, В.И.Убийконь. - Минск : Высш. шк. , 1987. - 190 c.
  004.42            681.3.06
  Антипенский В.Е. Вычислительные машины и программирование. Практикум : учеб. пособие для экон. спец.вузов / В.Е. Антипенский, В.С. Билоусько, Т.И. Чуждан. - К. : Вища шк. , 1987. - 245 c.
  004.38 + 004.42            681.3
  Артемов Д.В. Microsoft SQL Server 7.0 для профессионалов .Установка, управление, эксплуатация, оптимизация / Д.В. Артемов, Г.В. Погульский, М.М. Альперович/ - М. : Рус.версия , 1999. - 557 c.
  004.65 : 004.42            681.3.06
  Баласанян В.Э. Програмирование на микро ЭВМ ``Искра-226`` / В.Э. Баласанян, С.В. Богдюкевич, В.А. Шахвердов. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 264 c.
  004.42            681.321
  Балуев А.Н. Элемены программирования в системе ЕС ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - Л. : Изд-во ЛГУ , 1982. - 207 c.
  004.42            681.3.06
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / пер.с англ.В.В.Мартынюка; под ред. Э. Вюбимского. - М. : Мир , 1974. - 80 c. - (Математическое обеспечение ЭВМ).
  681.3.06 ; 004.42
  Барфилд Эл. Программирование ``клиент-сервер`` в локальных вычислительных сетях / Эл Барфилд, Уолтерс Брайен; пер. с англ. - М. : Филинъ , 1997. - 423 c.
  004.42            681.3.06
  Баяковский Ю.М. Графор.Графическое расширение фортрана / Ю.М.Баяковский, В.А.Галактионов, Т.Н.Михайлова. - М. : Наука , 1985. - 288 c. - (Б-чка программиста).
  004.42 : 519.6            681.3.06
  Бентли Дж. Жемчужины творчества программистов / пер. с англ. М.Г.Логунова; под ред. И.Г.Шестакова. - М. : Радио и связь , 1990. - 223 c.
  004.42            681.3.06
  Бериан Б. Программирование на языке ассемблера система IBM/370. Упрощенный подход / пер. с англ. под ред. В.К.Потоцкого. - М. : Мир , 1980. - 640 c.
  004.42            681.3.06
  Бирюков В.В. Введение в систему програмирования ОС РВ / В.В.Бирюков, А.В.Рыбаков, Ю.П.Шакула; под ред. В.Н.Лебедева. - М. : Финанси и статистика , 1986. - 192 c.
  004.42            681.3.066
  Благодатских В. А. Лабораторный практикум по прикладному и системному программированию : учеб. пособие для вузов / В.А.Благодатских , С.Н.Семенов, А.М.Хамов. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 264 c.
  004.42            681.3.06
  Бондарев В.М. Основы программирования : [навч.посібник] / В.М.Бондарев, В.И.Рублинецкий, Е.Г.Качко. - Харьков; Ростов н/Д : Фолио : Феникс , 1998. - 367 c.
  004.42            681.3.06
  Борисов В.М. Разработка пакетов программ вычислительного типа - М. : Изд-во МГУ , 1990. - 124 c.
  004.42            681.3.06
  Борковский А. Б. та інш. Словарь по программированию : английский, русский, немецкий, французский около 5 000 терминов / А. Б. Борковский, Б.И. Зайчик, Л. И. Боровикова - М.: : Рус-ий язык , 1991. - 286 с. c.
  004.42
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : ок. 5000 терминов / А.Б.Борковский, Б.И.Зайчик, Л.И.Боровикова - М. : Рус.яз. , 1991. - 287 c.
  811.111=161.1=112.2=133.1(038) : 004.42            81
  Боровиков В.П. STATICTIKA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П.Боровиков, И.П.Боровиков. - М. : Филинъ , 1997. - 608 c.
  004.422.8            681.3.06
  Ботт Э. Использование Microsoft Office 97 / Эд Ботт; пер.с англ. В.В.Михайлюка, О.Н.Ревы, Д.В.Седнева. - К. : Диалектика , 1997. - 403 c.
  004.428.2            681.3.06
  Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения / пер. с англ. А.А.Красилова - М. : Радио и связь , 1985. - 511 c.
  004.42            681.3.06
  Браух В. Программирование на Фортране 77 для инженеров / пер. с нем. - М. : Мир , 1987. - 200 c.
  004.42            681.3.06
  Брич З.С. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / З.С.Брич, Д.В.Капилевич, Н.А.Клецкова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 286 c.
  004.382.7 : 004.42Фортран            681.3.06
  Брудно А. Л. Олимпиады по программированию для школьников / А. П. Брудно, Л. И. Каплан; под. ред. Б. Н. Наумова - М. : Наука , 1985. - 96 c.
  004.42
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1990. - 273 c.
  004.382.7 : 004.42            681.3.06
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М. : Наука , 1988. - 272 c.
  004.382.7 : 004.42
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учеб.пособие для вузов / А. М. Бухтияров, Ю. П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Г. Д. Фролова, Н. А. Криницкого. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1988. - 288 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учеб. пособие для вузов / А. М. Бухтияров, Ю. П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1983. - 304 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Практикум по программированию на фортране: ОС ЕС ЭВМ / А. М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г. Д. Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - М. : Наука , 1979. - 304 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию : учеб.пособие для втузов / А.М.Бухтияров, Л.М.Зикевская, Г.Д.Фролов; под ред. Н. А. Криницкого. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1973. - 287 c.
  004.42            681.3.06
  Бухтияров А. М. Сборник задач по программированию : учеб. пос. для студентов втузов / под ред. Н. А. Криницкого - 3-е изд., стереотипное . - М. : Наука , 1973. - 286 c.
  004.42            681.3.06
  Вельбицкий И. В. Технология программирования. - К. : Техніка , 1984. - 279 c. - (Б-ка инженера).
  004.42            681.3.06
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор МиIti - Edit7.xx :200 советов пользователю. - М. : ABF , 1994. - 266 c.
  004.428.2            681.322-181.4
  Винтер Р. Microsft Access 97 : справочник / Рик Винтер; пер с англ. Ю. Стоцкого. - СПб. : Питер , 1996. - 415 c.
  004.428.2            681.3.06
  Вычислительная техника и программирование : учебник для втузов / А.В.Петров ,В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин и др. ; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1990. - 479 c.
  004 + 004.42            681.3.06
  Гавриленко Е.Т Программирование и алгоритмические языки : учебник для техникумов. - М. : Машиностроение , 1974. - 424 c.
  004.42            681.3.06
  Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на компьютере : практ. пособие. - М. : Технолоджи-3000 , 2002. - 700 c.
  004.42            681.3.06
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере:Windows 9x/ME,Windows 2000XP, Internet. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : А.С.К. , 2005. - 479 c.
  004.42
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Offce: Word 97/2000, Excel 97/2000, электронная почта. - К. : А.С.К. , 2002. - 479 c.
  004.42
  Гарнаев А. Ю Использование MS Excel и VBA в економике и финансах. - СПб : БХВ-Санкт-Петербург , 1999. - 332 c.
  004.428.2
  Гарнаев А.Ю. Самое главное о ...Excel. - СПб : Питер , 2004. - 109 c.
  004.428.2
  Гельман В.Я. Решение математических задач средствами EXCEL. Практикум : учебник для вузов. - СПб. : Питер , 2003. - 236 c.
  004.428.2            681.3.06
  Гімчинська С.Ю. Програмування та алгоритмізація задач : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Чернівці : Рута , 2007. - 235 c. - (Чернівецький нац.ун-т ім. Ю.Федьковича).
  004.42
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів : монографія. - К. : КМ Академія , 2003. - 450 c.
  004.421            681.3.06
  Голембо Б.З. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах : учеб. пособие для вузов. - М. : Высш. шк. , 1974. - 176 c.
  004.42:621.3            681.3
  Горстко А.Б. Азбука программирования. Информатика для всех / А.Б. Горстко, С.В. Кочковая. - М. : Знание , 1988. - 143 c. - (НАР. УН-Т.Естественнонауч. фак-т).
  004.42            681.3.06
  Гребенников Л.К. Программирование микропроцессорных систем на языке ПЛ/М / Л.К.Гребенников,Л.А.Летник. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 160 c.
  004.42:004.43ПЛ/М            681.3.06
  Грей Д. Photoshop Plug-ins.Расширения программы Adobe Photoshop / пер. с англ. - СПб. : ВНV-Санкт-Петербург , 1998. - 432 c.
  004.428.4            681.3.06
  Григас Г. Начала программирования : кн. для учащихся / пер. с лит. - М. : Просвещение , 1987. - 112 c.
  004.42            681.3.06
  Грис Д. Наука программирования / Грис Дзвид; пер. с англ. Н.Н.Непейводы; под ред.А.П. Ершова. - М. : Мир , 1984. - 416 c.
  004.42            681.3.06
  Грэхам Г. Pro/ENGINNER 2001 / Гари Грэхам, Деннис Стеффен. - 3 - е изд . - М. : Лори , 2003. - 363 c.
  004.42            681.3.06
  Гукин Д. Word 97 для Windows для ``чайников `` / пер. с англ. А.В.Ковалевского. - М. : Диалектика , 1997. - 313 c.
  004.428.2            681.3.06
  Гукин Д. Word 2002 для ``чайников`` / Дэн Гукин; пер. с англ. - М. : Вильямс , 2002. - 233 c.
  004.428.4            681.3.06
  Гусева А.И. Учимся информатике : задачи и методы их решения : учеб.пособие. - М. : Диалог-МИФИ , 1999. - 320 c.
  004.42 + 519.854
  Дайнтбегов Д.М. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки : учеб. пособие для вузов / Д.М.Дайнтбегов, Е.А.Черноусов. - М. : Статистика , 1979. - 375 c.
  004.421            681.3
  Дантеманн Дж. Программирование в среде Delphi / Дж.Дантерманн, Дж.Мишел, Д.Тейлор; пер. с англ. - К. : ДиаСофтЛтд , 1995. - 607 c.
  004.42            681.3.06
  Джермейн К. Программирование на IBM/360 / пер.с англ.;под ред. В.С. Штаркмана. - 2-е изд., стер . - М. : Мир , 1973. - 870 c.
  004.42            681.3.06
  Джонс Э. Библия пользователя Microsoft Office Professional для Windows 95 / Эдвард Джонс, Дерек Саттон; пер. с англ. - К. : Диалектика , 1996. - 503 c.
  004.428.2            681.3.06
  Джонс Э. Office 97.Библия пользователя / Эдвард Джонс, Дерек Саттон; пер. с англ. - К.; М. : Диалектика , 1997. - 844 c.
  004.428.2            681.3.06
  Джонстон Г. Учитесь программировать / пер. с англ.С.В.Арутюнова и др. ; под ред. и предисл. Г.В. Сенина. - М. : Финансы и статистика , 1989. - 367 c.
  004.42            681.3.06
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и АТ / пер. с англ. Н.В.Гайского. - М. : Финансы и статистика , 1992. - 544 c.
  004.42            681.3.06
  Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000 / Марк Додж, Крейг Стинсон; пер. с англ. - СПб : Питер , 2002. - 1052 c.
  004.428.2
  Додж М. Эфорективная работа с Microsoft Excel 2000 / М.Додж, К.Стинсон - Санкт-Петербург : ’’Питер’’ , 2002. - 1056 c.
  004.428
  Докукина Т.К. Программирование и алгоритмические языки : учебник для сред.спец.заведений. - М. . : Машиностроение , 1988. - 493 c.
  004.42 + 004.43            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathcad 8/2000 : спец.справочник. - СПб : Питер , 2001. - 590 c. - (Справочник).
  004.4 Mathcad : 51 + 004.422.8            681.3.06
  Дьяконов В.П. Mathematica 4 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 654 c.
  004.4 Mathematica : 51 + 004.422.8            681.3.068
  Дьяконов В.П. Mathcad 2001 : учеб.курс. - СПб : Питер , 2001. - 621 c. - (Учебный курс).
  004.4 Mathcad : 004.422.8            681.3.06
  Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. Пакет ППСА. - М. : Финансы и статистика , 1986. - 232 c. - (Мат. обеспечение прикл. статистики).
  519.43 : 004.42            519.43 : 004.42
  Есипенко А.А. Текстовый редактор Chi Writer от А до Я... для пользователя. - К : ВЕК: РиС , 1994. - 123 c.
  004.428.2            681.3.06
  Задачи и упражнения по программированию : в 5 т. Т.1. Машиностроение, приборостроение и связь / Э.Н.Самохвалов, А.Я.Савельев и др.; под ред.А.Я.Савельева. - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 95 c.
  004.42            681.3.06
  Задачи и упражнения по программированию : в 5 т. Т.2. Тяжелая промышленность и транспорт / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин; под ред.А.Я.Савельев - 2-е изд., доп . - М. : Высш.шк. , 1989. - 109 c.
  004.42            681.3.06
  Задачи по программированию / С.А.Абрамов, Г.Г.Гнездилова, Е.Н.Капустина, М.И.Селюн. - М. : Наука , 1988. - 223 c.
  004.42            681.3.06
  Заяць В.М. Функційне програмування : навч.посібник для вищ.навч.закл. - Львів : Бескид Біт , 2003. - 159 c.
  004.42            681.3.06
  Ивани А. Элементы теоретического программирования : учеб.пособие для вузов / А.Ивани, Р.Л.Смелянский. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 193 c.
  004.42            681.3.06
  Иорданский М.А. Программирование на языке АП для Наири : учеб. пособ. для вузов. - М. : Наука , 1983. - 111 c.
  004.42            681.3.06
  Исида Х. Программирование для микрокомпьютеров / Харухиса Исида; пер. с яп. Э.К. Николаевой; под.ред.Н.Г.Волкова. - М. : Мир , 1986. - 222 c.
  004.42            681.3.06
  Использование Microsoft Office 97: профессиональній выпуск / Джим Бойс, Скотт Фаллер, Ред Гилген и др.; пер.с англ. - К.; М.; СПб. : Вильямс , 1998. - 1120 c.
  004.428.2 Office            681.3.06
  Каганов В.И. Компьютерные вычисления в средах Еxel и Mathad - М. : ’’Горячая линия’’ , 2003. - 328 c.
  004.42
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel 2000 / пер. с англ. Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред. В.В.Александрова. - М. : Вильямс , 2000. - 479 c.
  004.428.2 Excel + 658.14/.17.012.12
  Карлберг К. Бизнес- анализ с помощью Excel / пер. с англ.Н.М.Макаровой, О.И.Медведь, Л.Б.Тавровской; под общ. ред В.В.Александрова, О.В.Остапец. - К. : Диалектика , 1997. - 439 c.
  004.428.2 Excel : 658.14/17.012.12
  Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си.Управление ресурсами : справ.пособие. - Мн. : Высш.шк. , 1992. - 432 c.
  004.42 : 004.43            681.3.06
  Касаткин В.Н. Через задачи - к программированию. Для ст. шк.возраста. - К. : Рад.шк. , 1989. - 128 c. - (().
  004.42            681.3.06
  Кахро М.И. Инструментальная система программирования ЕС ЭВМ(ПРИЭ) / М.И.Кахро,А.П.Калья,Э.Тыугу. - 2-е изд.,перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 181 c.
  004.42            681.3.06
  Керниган Б.В. Элементы стиля программирования / Б.В.Керниган,Ф.Дж.Плоджер; пер. с англ. В.А. Волынского ;под ред.Б.А. Кузьмина. - М. : Радио и связь , 1984. - 158 c.
  004.42            681.3.06
  Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 12. - СПб : БХВ-Петербург , 2004. - 559 c.
  004.42            681.3.06
  Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / пер.с англ. под ред.Б.С.Цыбакова. - М. : Мир , 1979. - 600 c.
  004.78 : 004.422.636.5            681.3
  Коваль Г.И. Программирование в системе виртуальных машин ЕС ЭВМ : справ.издание / Г.И.Коваль, Т.М.Коротун, Е.М.Лаврищева. - М. : Финансы и статистика , 1990. - 254 c.
  004.42            681.3.06
  Кожевникова Г.П. Структуры данных и проектирование эффективной вычислительной среды. - Львов : Вища шк. , 1986. - 175 c.
  004.422.63            681.3.06
  Кокс Дж. Microsoft Excel 97.Краткий курс : пособ. для ускоренного обучения / Джойс Кокс, Кристина Дадлей, Полли Урбан. - СПб. : Питер , 1998. - 246 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. EXCEL 97: Русифицированная версия. - К. : ВНV , 1998. - 477 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. EXCEL 97: Русифицированная версия. - К. : Изд. группа ВНV , 1997. - 477 c.
  004.422.83            681.3.06
  Колесников А. Excel 7.0 для Windows 95. / А. Колесников, А. Пробитюк. - К. : Торг.-изд. бюро ВНV , 1996. - 462 c.
  004.422.83            681.3.06
  Конопка Р. Создание оригинальных компонентов в среде Delphi / Рэй Конопка; пер. с англ. И.Е.Онищенко, Ю.И.Корниенко; под ред. Ю.Н.Артеменко. - К. : НИПФ-ДиаСофт Лтд - 512 c.
  004.422.8            681.3.06
  Кострыкин Г.А. WORD 7.0 for Windows `95: новые возможности. - М. : ACADEMIA; Нолидж , 1996. - 335 c.
  004.428.2 Word 7.0            681.3.06
  Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне : спец.справочник - СПб : Питер , 2001. - 496 c. - (Справочник).
  004.42            681.3.06
  Куприянова Л.М. Программирование, алгоритмические языки и вычислительная математика : учеб.пособие для техникумов. - М. : Финансы и статистика , 1985. - 223 c.
  004.42+ 004.43            681.3.06
  Лабораторный практикум по математическому обеспечению ЭВМ Т.1. Программирование ввода - вывода : учеб. пособие / М.К. Буза, А.Л. Духович, Л.В. Певзнер, В.В. Рябый. - Минск : Высш. шк. , 1982. - 223 c.
  004.424.8            681.3.06
  Матвеев М.Д. и др. Самоучитель Місrosoft Wіndows ХР: Все об использовании и настройках / М. Д.Матвеев, М. В. Юдин, А.В. Куприянова - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб : Наука и техника , 2006. - 620 c.
  004.42
  Новые средства программирования для ЕС ЭВМ. Транслятор с языка Алгол 68 и диалоговая система ЕС / Г.Ф. Дейкалов, Б.А.Новиков, А.П.Рухлин, А.Н.Терехов. - М. : Финансы и статистика , 1984. - 207 c.
  004.42            681.3.06
  Основы программирования и алгоритмические языки : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / В.Г. Баула, Н.Д. Васюкова. В.В. Тюляева, П.В. Уманец - М. : Энергоатомиздат , 1991. - 398 c.
  004.42+004.43
  Пахомов Б.И. CC++и Borland CC++Buider для начинающих - СПб : БХВ - Петербург , 2006. - 628 c.
  004.42
  Путятин Е.П. и др. Турбо Паскаль в курсе высшей математики : Учеб. пособие / Е.П.Путятин, Д.М.Смагин, В.П.Степанов - Харьков : Каравелла , 1997. - 345 c.
  004.42 : 41
  Тимошок Т.В. Microsoft Access 2002 : краткое руководство. - М. : Диалектика , 2004. - 268 c.
  004.422.636.7
  Усиков Т.Н. !С: Предприятие. Эффективное программирование - 2-е изд., стер. . - М. : ООО "Новое знание" , 2006. - 445 c.
  004.42
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - М. : ИНФРА-М , 2001. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7-е изд., сокр. версия . - М. : ИНФРА-М , 1999. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7-е изд., сокр . - М. : ИНФРА-М , 1998. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7- изд., сокр . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 6-е изд, перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1996. - 432 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1995. - 432 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1994. - 367 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Полный курс. - 7-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 640 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Хьюз К. Параллельное и распределенное програмирование с использованием С++ : Пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко / К. Хьюз, Т. Хьюз - М. : Изд. дом "Вильямс" , 2004. - 667 c.
  004.42
  Хьюз К. Параллельное и распределенное программирование с использованием С++/ : Пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко - М. : Изд. дом "Вильямс" , 2004. - 667 c.
  004.42
  Шилдт Г. Программирование на С и С++ для Windows 95 / Герберт Шилдт; пер. с англ. В.Яковлева. - К. : Торг.-изд. бюро BHV , 1996. - 398 c.
  004.42/.43            681.3.06