Бібліотека
КрНУ імені М.Остроградського
     
     
     
     
     
     
     
     

Систематичний каталог бібліотеки                                                          Перелік книг за тематикою УДК

001 Наука у цілому
 • 001.895 Венчурні проекти
 • 001.895 , 330.341.1 Інновації
 • 002 Друк. Документація. Науково-технічна інформація
 • 002:339.138 Маркетинг інформаційний
 • 004 Інформаційні технології
 • 004.056 Захист інформації, безпека
 • 004.3 Апаратні засоби
 • 004.353 Відіомонітори
 • 004.42 Програмування
 • 004.451 Операційні системи
 • 004.65 Системи управління базами даних (СУБД)
 • 004.7 Комп`ютерні мережі
 • 004.732 Сітки локальні
 • 004.738.5 Інтернет
 • 004.738.5:658.6/9 Електронна комерція
 • 004.77 Електроний бізнес
 • 004.91 Оброблення і створення документів
 • 004.92 Комп`ютерна графіка
 • 006.015.5 Управління якістю
 • 006.063 Сертифікація
 • 006.1 Стандартизація у цілому
 • 006.83 Якість
 • 008 Культура
  021 Організація та развиток бібліотечної справи
  061 Діяльність організацій по охрані природи
 • 061.1ЕС Европейский Союз(ЕС)
 • 1 Філософія
 • 111.1 Онтологія (буття)
 • 130.2 Філософія культури
 • 141.131 Платонізм. Неоплатонізм
 • 141.339 Езотерика
 • 159.9 Психологія
 • 159.923 Психологія особистості
 • 159.942 Емоції
 • 168.522 Культурологія
 • 172. 4 Міжнародна етика
 • 174 Професійна етика
 • 174.022.1 Імідж
 • 174.022.1 Професійна та ділова етика. Імідж. Репутація
 • 178.1 Алкоголізм
 • 178.7 Паління
 • 2 Релігія
 • 281.9 Православна церква
 • 303.725.36 Примінення теорії систем, теорії управління та кібернетики
 • 311.12 Статистичне угрупування
 • 311.313(058)(477.53) Регіональна статистика: обласн., краєва
 • 314.02 Демографія.Джерела демографічних даних
 • 314.156.5(477) Геноцид українского народа
 • 314.7 Міграція
 • 316 Соціологія
 • 316.334.55 Соціологія (аграрна політика)
 • 316.344.32 Інтелектуали
 • 316.346.2-055.2 Жінки
 • 316.422.4 Прогрес
 • 316.422.44 НТП
 • 316.422.6 Регрес (НТП)
 • 316.46 Лідерство
 • 316.462 Авторитаризм ( соціологія)
 • 316.612 Развиток особистості
 • 323 Внутрішня політика
 • 323.329 Соціальні спільноти та прошарки. Інтелігенція
 • 323.396 Соціальна еліта
 • 324 Вибори. Референдуми. Виборчі компанії
  325 Міграційна політика
 • 327(477) Зовнішня політика України
 • 328 Парламенти. Народні представництва. Уряди
 • 328.132.7 Президентський кабінет. Президентський уряд
 • 330 Економіка
 • 330(477) Економіка України
 • 330.01 Економічна теорія
 • 330.1 Економічні науки
 • 330.101.54 Макроекономіка
 • 330.111.4 Виробничі сили
 • 330.131.7 Ризики
 • 330.131.7:336.71 Ризики банківські
 • 330.131.7:336.743 Валютний ризик
 • 330.142.2 Вкладений капітал.Уставний фонд
 • 330.142.2 Уставний фонд, капітал
 • 330.142.211.4 Амортизація основних фондів
 • 330.31 Кругообіг в народному господарстві. Відтворення
 • 330.322 Інвестиції
 • 330.322.5 Інвестиції, рентабельність та ефективність
 • 330.322:658.589 Венчурне інвестування
 • 330.33 Криза
 • 330.34.014.1 Економіка застійна
 • 330.34.014.2 Економіка, що розвивається
 • 330.341(477) Фактори економічного розвитку України
 • 330.341.1 Інновації. Технічний прогрес
 • 330.341.1 Развиток виробничих сил. Техн. прогрес. Інновації
 • 330.341.1(477) Інновації в Україні
 • 330.341.2:334.758 Кластер
 • 330.356.3 Ефективність капіталовкладень
 • 330.43 Економетрія
 • 330.46 Теорія систем, управління в кібернетиці та економіці
 • 330.47 Теорія інформації в економіці. Економічна інформатика
 • 330.52 Національна економіка
 • 330.564.2 Прибутки населення
 • 330.59 Соціально-економічний розвиток
 • 330.59 Життєвий рівень
 • 330.8(477) Історія економічної думки.Економічні вчення та школи
 • 330.837 Інституціоналізм. Неоінституціоналізм
 • 331 Праця. Економіка праці
 • 331.07 Адміністративні органи, уповноважені та офіційні особи (прац
 • 331.101.26 Праця, як економічний фактор
 • 331.101.262 Людський капітал
 • 331.102 Види праці
 • 331.108 Робота з кадрами
 • 331.108.2 Управління персоналом
 • 331.108.2 Питання кадрів. Управління кадрів
 • 331.108.3 Адаптація рабітників ( праця )
 • 331.2 Зарабітня плата
 • 331.21 Управління заробітною платою
 • 331.215`311` Виплати із соцстраху
 • 331.225 Премії. Окремі виплати
 • 331.31 Робочий час
 • 331.315 Відрядження
 • 331.322 Відпустки
 • 331.5 Ринок праці
 • 331.522 Трудові ресурси
 • 331.522 Попит і пропозиція на ринку праці. Потенціал робочих місць
 • 331.556.4 Міграція трудова, міжнародна
 • 331.556.4 Міждержавна мобільність. Міграція
 • 332.012.324 Власність корпорацій
 • 332.1 Регіональна економіка
 • 332.13 Розміщення. Регіональне разміщення
 • 332.142.4 Використання територіальних ресурсів
 • 332.72 Ринок праці, нерухомості
 • 334.012.64 Дрібні підриємства
 • 334.7.012.32 Підприємництво (загальне)
 • 334.7.012.42 Підприємництво комерційне
 • 334.722 Приватне підприємництво
 • 334.722.012.42 Підприємництво
 • 334.722.012.64 Мале підприємництво
 • 334.722.8 Акціонерні компанії
 • 334.758 Злиття. Об`єднання фірм. Кластери
 • 334.7:658.589 Венчурні (рискові) підприємства
 • 336 Фінанси
 • 336.1 Державні фінанси у цілому
 • 336.14 Державний бюджет. Національний бюджет
 • 336.14.025.3 Фінансова безпека
 • 336.2 Бенефіціар
 • 336.22 Податки. Збори
 • 336.225 Методи оподаткування
 • 336.225.64 Податкова заборгованість
 • 336.225.64 Подакти.Заборгованість податкова
 • 336.225.673 Контроль податковий
 • 336.226.11 Податки на доходи фізичних осіб
 • 336.22:351.713 Перевірки податкові
 • 336.246.025.2 Контроль фінансовий
 • 336.275.3 Державні боргові зобов`язання
 • 336.544 Контроль якості
 • 336.7 Грошовий обіг. Банківська справа
 • 336.71 Банківська справа.Банки
 • 336.71(477) Банківська справа. Банки в Україні
 • 336.71.025.3 Безпека у банках
 • 336.711 Національні, державні банки
 • 336.713 Банки комерційні
 • 336.743 Валюта. Зв`язані валюти
 • 336.748.12 Інфляція
 • 336.76 Фінансовій ринок
 • 336.77 Кредит. Кредитна справа
 • 336.773 Кредитні спілки (фінанси)
 • 338.12 Економічні цикли
 • 338.23:343.3 Безпека економічна держави
 • 338.242 Управління економікою в ринковому господарстві
 • 338.246.02 Адміністративні заходи (економіка)
 • 338.246.025.2 Регулювання. Контроль
 • 338.246.025.2, 338.268.025 Контроль
 • 338.246.027 Матеріальна допомога
 • 338.246.027.2 Стимулювання. Пільги
 • 338.26 Планування.Соціально-економічне планування
 • 338.26 Народногосподарське планування
 • 338.27 Прогнозування економічне
 • 338.27 Економічне прогнозування
 • 338.33 Теорія виробництва. Структура. Спеціалізація
 • 338.43 Аграрна промисловість (економ.сільського господарства)
 • 338.43 Сільське господарство.Економіка
 • 338.43 Економіка сільського господарства
 • 338.431 Аграрні структури (економіка сільського господарства)
 • 338.431 Аграрні відносини. Аграрні структури
 • 338.432 Сільськогосподарське виробництво (господарювання)
 • 338.436.33 Агропромисловий комплекс
 • 338.439 Продовольчий комплекс. Продовольче питання
 • 338.439 Продовольчий комплекс (економіка)
 • 338.439 : Виробництво продуктів :м"яса,риби,рису і т.д.
 • 338.439:63 рису,молока і т.д. Виробництво с/г продуктів
 • 338.45 Економіка промисловості і ремісничого виробництва
 • 338.45.01 Промислова політика
 • 338.45:658 Економіка підприємства
 • 338.46 Економіка сфери послуг
 • 338.465.2 Інжиніринг
 • 338.465.2 Консультування
 • 338.465.2 Послуги
 • 338.465.2 Консалтинг
 • 338.47 Економіка транспорту і зв`язку
 • 338.48 Туризм. Економіка туризму
 • 338.48-44(1-22) Сільський туризм
 • 338.49 Інфраструктура економіки
 • 338.5 Ціни. Ціноутворення
 • 338.512 Витрати виробництва
 • 338.516.2 Ринок.Форми ринку
 • 338.516.22 Ціни ринкові
 • 338.532.4.025.24 Контроль за цінами
 • 338.583 Інфраструктура
 • 339 Торгівля
 • 339.13.025 Адміністративні міри впливу на ринок
 • 339.137.2 Конкуренція
 • 339.138 Маркетинг
 • 339.138 : 338.46 Маркетинг послуг
 • 339.138(100) Міжнародний маркетинг
 • 339.138(100) Маркетинг міжнародний
 • 339.138.001.5 Маркетингові дослідження
 • 339.138.1 Маркетинг промисловий
 • 339.138.`313` Маркетинг стратегічний
 • 339.14:338.49 Інфраструктура товарного ринку
 • 339.166.5 Торгівля продуктами розумової праці
 • 339.172 Товарні біржі. Продуктові біржі
 • 339.175 Посередники торгові
 • 339.178 Посередницькі інститути
 • 339.187.62 Лізинг
 • 339.37 Роздрібна торгівля
 • 339.543 Митна політика
 • 339.543.624 Оффшорні зони
 • 339.56 Торгівля зовнішня
 • 339.727.2 Рух капіталів. Міжнародні займи. Міграція капталів
 • 339.727.22/24 Інвестиції іноземні
 • 339.9 Міжнародні економічні відносини. Світове господарство
 • 339.9.012 ЗЕД
 • 339.9.012.23:346.58(477) Регулювання ЗЕД в Україні (правове)
 • 339.92 Міжнародне економічне співробітництво
 • 339.923 Економічні союзи
 • 339.924 Інтеграція
 • 339.94 Глобалізація
 • 340 Право. Юридичні науки
 • 340.12 Теорія держави і права
 • 340.12 Теорія права
 • 340.12(091) Історія держави і права
 • 340.130.53 Закони
 • 340.130.54 Кодекси
 • 340.130.55 Укази
 • 340/.349 Правознавство
 • 341.215.4 Захист прав людини
 • 341.24 Міжнародні правові дії
 • 341.63 Міжнародний арбітраж
 • 342.34 , 321.7 Демократія
 • 342.518 Виконавча влада.Уряд. Кабінет Міністрів
 • 342.565.2 Конституційні суди
 • 342.7 Права і обов"язки громадян
 • 342.7 Основні права та обов`язки громадян
 • 342.849 Агітаційний матеріал для виборів (державне право)
 • 342.9 Адміністративні порушення
 • 342.9 Адміністративне право
 • 342.9(477) Адміністративне право України
 • 343.13 Кримінально-процесуальне право
 • 343.132 Слідчі дії
 • 343.195 Суд присяжних
 • 343.2/.7 (477) Кримінальне право України
 • 343.23 Злочини у цілому
 • 343.237(477) Співучасть, угрупування, зговір (Україна)
 • 343.353 Адміністративна влада, зловживання (кримінальне право)
 • 343.353.1 Корупція
 • 343.359 Злочини проти державної казни. Контрабанда
 • 343.6 Злочини проти особистості
 • 343.9 Кримінологія
 • 343.9.01 Загальна теорія злочину та злочинність
 • 346(477) Господарське право України
 • 346.231 Адміністративні установи
 • 346.26 Приватне підприємництво
 • 346.5 : Регулювання: конкуренції, якості, виробництва, НТП
 • 346.548 Безпека бізнесу, підприємництва
 • 346.548 Рейдерство
 • 346.548 ,366.5 Захист споживачів
 • 346.6 Соціальний захист населення
 • 347 Громадянське право
 • 347.133.5 Адміністративні угоди
 • 347.211 Інтелектуальна власність, ресурс
 • 347.214.2 Нерухоме майно. Нерухомість
 • 347.426.6 Відшкодування збитку. Оцінка збитку
 • 347.722 Товарні знаки
 • 347.735 Факторинг
 • 347.77 Патенти
 • 347.771 Авторські свідчення ( патентне право)
 • 347.779 Адміністративна організація охорони промис. і торг. прав
 • 347.78 Авторське право
 • 347.791.3 Адміністративно-правов. регулювання прав власності на суди
 • 347.918 Арбітраж.Третейський суд
 • 347.961(477) Нотаріат, нотаріуси, нотар. контори (Україна)
 • 347.963 Прокурори. Прокуратура
 • 347.965 Адвокатура (громад.процес.право)
 • 347.998.8 Адміністративні суди (громадянське процесуал.право)
 • 347.998.85 Адміністративні суди
 • 347.998.85 (477) Адміністративні суди в Україні
 • 349.2 Трудове право
 • 349.233 Матеріальна відповідальність у трудовом погодженні
 • 349.41 Земельне право
 • 349.42 Аграрне право
 • 349.42(477) Аграрне право України
 • 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього средовища
 • 35.073.526 Надання та публікація балансу. Аудит
 • 351 Державне адмін. управління
 • 351.077.6 Управлінські рішення
 • 351.087.43 Пенсії. Допомоги
 • 351.087.431 Пенсія. Допомога при звільненні, або виході у відставку
 • 351.087.431.1 Право на пенсію
 • 351.087.431.2 Пенсійні внески
 • 351.087.431.3 Пенсійний фонд
 • 351.087.431.4 Пенсійні надбавки
 • 351.713 Адміністративна діяльність у відношенні податків і зборів
 • 351.741 Організація міліції
 • 351.743 Громадянська охорона.Народні дружини
 • 351.755.61 Паспорти. Паспортна міліція
 • 351.824 Адміністративний нагляд за промисловістю та торгівлею
 • 351.853 Нагляд за пам`ятниками. Збереження природних ландшафтів
 • 351.9 Нагляд і контроль за держ. управлінням. Скарги
 • 351.9 Адміністративна юрисдикція (адміністр.управління)
 • 352.07 Адміністративні установи органів управління
 • 355.232 Академії (військова справа)
 • 355.75 Адміністративно-господарські установи (військова справа)
 • 364.2-262.2 Прожитковий мінімум
 • 364.3 Соціальна допомога. Соц.страхування
 • 364.3-642-264 Індексація виплат. Виплати, основ. на вартості життя
 • 364.3-646.2-3 Організації соціального забезпечення
 • 364.3.-646.2 Пенсії
 • 364.32-642 Соціальні грошові виплати
 • 364.32-642:331.215 Лікарняні, декретні
 • 364.6 Соціальне забезпечення. Соціальні проблеми
 • 364.662 Бідність
 • 365 Потреба у житлі та її задоволення
  368 Страхування
 • 368.07 Адміністративні страхові органи
 • 368.1.021.3 Договір страхування
 • 368.8 Страхування окремих майнових цінностей
 • 368.914 Пенсійне страхування
 • 368.914:061.2 Пенсійне страхування недержавними організаціями
 • 37 Освіта
 • 37.013 Педагогіка
 • 37.014.15 Законодавсто в області освіти
 • 37.014.543 Фінансування освіти
 • 37.015.3 Психологія освіти
 • 37.015.6 Економіка системи освіти
 • 37.017.4-053.81 Правова культура молоді
 • 37.017.4-053.81 Політична культура молоді. Формування
 • 37.017.4-053.81 : 343.85 Профілактика правопорушень серед молоді
 • 37.018.1 Сімейне виховання та освіта
 • 37.034 Моральне виховання
 • 371 Організація виховання та освіти
 • 371.058 Організація виховання та освіти. Приватна школа
 • 371.11 Адміністрація учбового закладу (освіта)
 • 373 Дошкільне виховання і освіта. Загальноосвітня школа
  378 Вища освіта
 • 378.014.15 Законодавсто в області вищої осіти
 • 378.017.4-057.785 Правова культура студента
 • 378.017.4-057.785 Правова обізнанність студентів
 • 378.02 Методика викладання у вищій школі
 • 378.022 , 37.022 Кредитно-модульна система
 • 378.1 Організація вищої освіти
 • 378.2 Академічні ступені (освіта)
 • 378.4 Університети
 • 398.33 Адвент ( різдвяний піст )
 • 477) Історія української та зарубіжної культури
 • 5(092) Природознавство, біографії
 • 502 Природа. Охорона навколишнього середовища
 • 502 /. 504 Природа. Охорона природних ресурсів
 • 502 /504 Охорона навколишнього середовища. Загрози навколишнього сере
 • 502.1 Охорона навколишнього середовища
 • 502.172 ,502.4 Заповідники
 • 502.174 Відновлення, збереження, економія ресурсів
 • 502.175 Контроль якості средовища. Контроль забруднень
 • 502.2 Середовище у цілому
 • 502.211 Живий світ. Біосфера
 • 502/.504 Екологія
 • 502/504 Природа.Охорона природних ресурсів.Загрози навколишньому сер
 • 502:658.012.32 Екологічний менеджмент
 • 504 Загрози навколишньому середовищу. Екологія
 • 504(084.42) Загрози навколишньому середовищу, атлас
 • 504.5:628.4.047 Безпека радіоактивна
 • 504.5:628.4.047 Забруднення радіоактивне
 • 504:343.3 Безпека екологічна
 • 51 Математика
 • 51(075.8) Математика. Підручник для вищ.шк.
 • 519.237.8 Кластер-аналіз. Класифікація
 • 519.248 Прикладна статистика
 • 519.6 Програмування математичне
 • 519.72 Теорія інформації. Математичні питання
 • 519.816 Теорія прийняття рішень
 • 519.85 Математичне програмування
 • 519.86 Теорія економіко - математичних моделей
 • 519.87 Математичне моделювання
 • 519.876.2 Моделювання процесів управління
 • 53 Фізика
 • 530.145 Квантова механіка
 • 531 Теоретична механіка
 • 539.376 Деформація при постійному навантаженні
 • 544.431.8 Періодичні реакції. Повний безлад
 • 551.58 Кліматологія
 • 553.04 Мінеральні ресурси та запаси
 • 575 Генна інженерія
 • 577.355 Біофізика фотосинтезу
 • 579.22 Мікробіологія
 • 579.64 Сільськогосподарська мікробіологія
 • 58.006.(477.53) Ботанічні сади, заповідники
 • 592/599 Світ тварин.Фауна
 • 611 Анатомія людини
 • 614.2(73) Організація охорони здоров`я в США
 • 615 Фармакологія
 • 616-084 Медицина. Профілактика
 • 616.98 Специфічні інфекції
 • 62 - 83 Електропривід
 • 62-82 Гідропривід
 • 62.002.2 Технологія виробництва
 • 620.22 Матеріалознавство
 • 620.9 Загальна енергетика
 • 620.9(477) Загальна енергетика. Енергетика України
 • 620.91 Альтернативні види енергії
 • 620.91 Ресурс енергетики. Альтернативні види
 • 621 Машинобудування
 • 621. 426 Дизелі
 • 621.002 Технологія машинобудування
 • 621.039 Атомна енергетика. Атомна промисловість
 • 621.3 Електротехніка
 • 621.3.01 Теоретичні основи електротехніки
 • 621.31 Електричні апарати
 • 621.31.019.3 Надійність електросистем
 • 621.311.004.12 Енергозбереження
 • 621.311.1 Енергосистеми
 • 621.311.2 Електростанції
 • 621.313.333 Асинхронні електодвигуни
 • 621.314 Перетворення електричної енергії
 • 621.317 Електровимірювальна техніка
 • 621.317.3 Вимірювання електричних величин
 • 621.38 Електроніка
 • 621.382.049.77 Мікроелектроніка
 • 621.391.63 Передача сигналу світловими променями
 • 621.395.721.5 Мобільний зв`язок
 • 621.396 Радіозв`язок
 • 621.396.6 Радіоелектронна апаратура. Схеми
 • 621.396.62 Радіоприймач
 • 621.397.132 Магнітофони
 • 621.397.446 Телевізори
 • 621.397.6 Телевізійна апаратура
 • 621.43 Автомобільні двигуни
 • 621.431.73 Двигуни внутрішнього згоряння для безрейкового транспорту
 • 621.436.21.031.3 Дизелі з пневматичним розпиленням (компресорні)
 • 621.438 - 714 Газові турбіни, системи охолодження
 • 621.438-135 Газові турбомашини
 • 621.6.033:656.07 Нафтотранспортна система
 • 621.7 Обробка тисненням. Пластичне формоутворення
 • 621.74 Ливарне виробництво
 • 621.753 Допуски та посадки
 • 621.81 Деталі машин
 • 621.86 Підйомно-транспортне обладнання у цілому
 • 621.86/.87 Підйомно-транспортні машини
 • 621.865.8 Роботи
 • 621.983 Глибинна витяжка. Холодна штамповка
 • 622.2 Гірничі роботи при розробці корисних копалин
 • 622.276/279 Нафто-газодобувна промисловість
 • 622.323 Добування нафти
 • 622.324 Добування газу
 • 623.4 Зброя
 • 624.046.012.45 Залізобетонні конструкції, стійкість, несуча здатність
 • 625.08 Дорожно-будівні машини
 • 627 Водне господарство
 • 628.1 Водопостачання
 • 628.1(075.8) Водопостачання
 • 628.3 Стічні води. Очистка стічних вод
 • 629.083 Склад, огляд, техн. обслуговування автомоб.
 • 629.113 Автомобілебудування. Автомобілі
 • 629.113(03) Автомобілебудування - довідники
 • 629.113.02.001.4 Випробовування автомобілів
 • 629.114.4 Грузові автомобілі
 • 629.114.6 Легкові автомобілі
 • 629.114.6.004.6 Легкові автомобілі. Ремонт
 • 629.4 Залізничний транспорт
 • 629.762.5 Ракети небалістичні
 • 629.78 Космічна техніка
 • 63 Сільське господарство
  630 Лісне господарство. Лісівництво
 • 630*2 Лісівництво
 • 630*9 Ліси та лісне гос-во з державної точки зору
 • 631.1 Сільськогосподарське виробництво.Організація та управління
 • 631.1(477) Організація та управління сільськогосподарським виробництвом
 • 631.115.1 Сільськогосподарське приватне підприємство
 • 631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
 • 631.374 Сільськогосподарський транспорт
 • 631.4(092) Грунтознавство. Землезнавство. Біография
 • 631.46 Бактеріологія і біологія грунтів
 • 636 Тваринництво
 • 637.1 Молочна промисловість
 • 64.012 Домогосподарство
 • 640.41 Готель
 • 65 Управління підприємством
 • 65.011.4 Ресурси (резерви) виробництва
 • 65.011.46 Аутсорсинг (управл.ефективністю)
 • 65.012 Управління підприємством. Методи
 • 65.012.2 Планування діяльності
 • 65.012.32 Менеджмент організації
 • 65.012.8 Безпека економічна підприємства
 • 65.012.8 Економічна безпека під-ва
 • 656 Транспорт
 • 656.07 Управління транспортом
 • 656.07 Транспортна система
 • 656.071.32 Бухгалтерія транспортного підприємства
 • 656.13 Автомобільний транспорт
 • 656.13.07 Організація та експлуатація автомобільного транспорту
 • 657 Бухгалтерія
  657 Бухгалтерський облік
 • 657.1 Бухгалтерія
 • 657.15 Фінансовий облік
 • 657.2 Бухгалтерскі проводки
 • 657.372.3 Списання. Амортизація
 • 657.421.3 Бухгалтерський облік ліцензій
 • 657.474.51 Визначення фактичної собівартості. Калькулювання
 • 657.6 Аудит, ревізія
 • 657.6 Аудит
 • 658.011.46 Потенціал підприємства
 • 658.011.47 ФСА
 • 658.012.12 Аналіз господарської діяльності підприємства
 • 658.012.122 Діагностика економічна
 • 658.012.122 Економічний аналіз
 • 658.012.122 Економічна діагностика під-ва
 • 658.012.122:330.4 Діагностична матриця
 • 658.012.32 Менеджмент
 • 658.012.324 Корпоративна форма управління підприємством
 • 658.012.61 Корпоративна культура
 • 658.012.7 Контролінг
 • 658.016"313" Стійкість стратегічна підприємства
 • 658.016.7 Санація
 • 658.14/.17 Фінанси підприємств
 • 658.14/.17.012.12 Фінансовий аналіз
 • 658.14/17 Фінансова стійкість підприємства
 • 658.310.8 Штатний розклад
 • 658.345 Охорона праці
 • 658.345 БЖД
 • 658.512.011.56 САПР (система автоматиз.проектування)
 • 658.52 Виробничо-промислова структура
 • 658.527.011.56 - 192 (075.8) Потокове виробництво
 • 658.562 Виробничий контроль.Техн.контроль
 • 658.589 Інноваційна діяльність
 • 658.589 Модернізація
 • 658.589 Реконструкція
 • 658.7 Логістика
 • 658.8 Збут. Продаж. Реалізація продукції
 • 658`313` Стратегія підприємства
 • 659.1, 659.1: Реклама, реклама продукції
 • 659.4 Паблік Рилейшнз
 • 66 Хімічна промисловість
 • 663/664 Харчова промисловість
 • 669 Металургія
 • 67/68 Легка промисловість
 • 678.06.001.2 (03) Вироби із високомолекулярних матеріалів, проектування
 • 681.3.06 Програмування
 • 681.327.22 Відеомонітори
 • 681.5 Теорія автоматичного управління
 • 681.511.42 Системи автомат. управління імпульсні (дискретні)
 • 681.518 Інформаційні системи в автоматизованому управлінні
 • 681.518 Інформаційні системи
 • 681.518.3 Вимірювальні інформац.системи (для управління)
 • 681.518.5.015 Системи автомат.контроля і техн.діагностики. Ідентифікація
 • 687 Швейна промисловість
  69 Будівництво
 • 69.003 Економіка будівництва
 • 697.3 Центральне опалення
 • 7 Культура
 • 7.036.2 Імпресіонізм
 • 712.23 Заповідники, нац.парки та інші природні території, що охоро
 • 725.4 Будівлі пром. підприємств, проектування
 • 744.4 Інженерна графіка
 • 75 Живопис
  78 Музика
 • 78.017 Музиканти
 • 796.525 Альпінізм
 • 811.111 Англійска мова
 • 811.111(038) = 111=161.1 Англо - російські словники
 • 811.161.2 Українська мова
 • 811.161.2"06-26 Українська сучасна літературна мова
 • 82-8 Літературна суміш. Афоризми. Сценарії
 • 82.09 Літературна критика та дослідження
 • 82.09.161.2" " Літературознавство укр.літ."століття"
 • 883 Українська література
  9 Історія
 • 9(477)1934-1941 Історія України в 1934-1941рр.
 • 908 Краєзнавство
 • 908(477.53) Краєзнавство. Полтавська область
 • 930.85(100 Історія української та зарубіжної культури
 • 94(477) Історія України
 • 940(477) Історія України
 • 940`10/17` (477) Історія України Х І - XVIII ст.
 • ЄС Европейский Союз

  004.3 Апаратні засоби

  Автоматизация проектирования аналого - цифровых устройств / Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, А.Н.Подколзин и др.; под ред. Э.И.Гитиса. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 183 c.
  004.387 : 658.012.011.56            681.332.0012.63 : 658.012.011.
  Айден К. Аппаратные средства РС / К.Айден, Х.Фибельман, М.Крамер. - СПб. : BHV - Санкт-Петербург , 1996. - 544 c.
  004.3
  Аладьев В.З. Вычислительные задачи на персональном компьютере / В.З.Аладьев, Н.А.Гершгорн. - К. : Тэхника , 1991. - 245 c.
  004.42 + 004.382.7            681.3.06 : 681.3-181.4
  Альбом схем видеомониторов зарубежного и отечественного производства. Т.1. - Б.м. : Б.и. , 1996. - 68 с c.
  004.353            681.327.22
  АНАЛИТИК. Численно-аналитическое решение задач на малых ЭВМ : справ. пособие / Б.А. Бублик, В.П. Клименко, С.Б. Погребинский, Ю.С. Фишман. - К. : Наук. думка , 1987. - 143 c.
  004.382.4            681.3-181
  Аналоговые и гибридные вычислительные машины : учеб. пособие для вузов / А.В. Анисимов, А.Б. Артамонов, А.Н. Лебедев и др.; под ред. А.Н. Лебедева, В.Б. Смолова. - М. : Высш. шк. , 1984. - 320 c.
  004.387 + 004.386            681.33 +681.34
  Анисимов Б. В. Аналоговые вычислительные машины. : учебник для вузов / Б.В.Анисимов, В.Н.Голубкин. - М. : Высш. шк. , 1971. - 448 c.
  004.387            681.3
  Анисимов В. В. Машинный расчет элементов ЭВМ. : учеб.пособие для вузов / В.В.Анисимов, Б.И.Белов, И.П.Норенков. - М. : Высш. шк. , 1976. - 336 c.
  004.382.7            681.3
  Антипенский В.Е. Вычислительные машины и программирование. Практикум : учеб. пособие для экон. спец.вузов / В.Е. Антипенский, В.С. Билоусько, Т.И. Чуждан. - К. : Вища шк. , 1987. - 245 c.
  004.38 + 004.42            681.3
  Афанасьев В. В. Расчеты электрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. / В.В.Афанасьев, О.Н.Веселовский. - М. : Энергоатомиздат , 1992. - 190 c.
  621.3.011.719 : 004.388.2
  Ашинянц Р.А. Справочник по видеосредствам IBM PS и IBM/ 2(адаптеры CGA, EGA и VGA) : руководство программиста / Р.А.Ашинянц , М.И. Козлов, А.Д. Кошелев. - М. : Компьютер Гайд , 1993. - 126 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Балашов Е.П. Микро - и мини - ЭВМ : учеб. пособие для вузов / Е.П.Балашов, В.Л. Григорьев. Г.А. Петров. - Л. : Энергоатомиздат , 1984. - 376 c.
  004.382.7+ 004.382.4            681.3-184
  Барановская Г.Г. Микрокалькуляторы в курсе высшей математики.Практикум : учеб.пособие для вузов / Г.Г.Барановская, И.Н.Любченко. - К. : Вища шк. , 1987. - 288 c.
  51 : 004.388.2
  Батников О.С. Компьютер для руководителя. - М. : Приор , 1998. - 384 c.
  004.382            681.3
  Башарин А.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ : учеб. пособие для вузов / А.В.Башарин, Ю.В. Постников. - 3-е изд., перераб . - Л. : Энергоатомиздат , 1990. - 512 c.
  62-83-52 : 004.382.7
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника. - М. : Наука , 1983. - 120 c. - (Наука и технический прогресс).
  004.388.2 : 621.382.049.77
  Библиотека информационной технологии Т.2.. Персональные компьютеры : справ.книга программиста / под ред. Г.Р.Громова. - М. : ИнфоАрт , 1991. - 240 c.
  004.382.7            681.3
  Бирштейн А.А. Электронные вычислительные машины и программирование / А.А.Бирштейн, В.Д.Филиппов, В.Н.Цветков. - М. : Статистика , 1975. - 255 c.
  004.382            681.3
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы / В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев. - М. : Радио и связь , 1986. - 248 c.
  681.51.01 : 004.382.7
  Бондарев В.Н. Цифровая обработка сигналов : методы и средства : учеб.пособие для вузов / В.Бондарев, Г.Трестер, В.Чернега. - Севастополь : Изд-во СевГТУ , 1999. - 397 c.
  004.383.3            681.327.22
  Ботвинников О.В. Применение персональных ЭВМ : справочник / О.В.Ботвинников, Е.В.Бочаров, М.Ю.Заметта. - М. : Росагропромиздат , 1990. - 190 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Брич З.С. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / З.С.Брич, Д.В.Капилевич, Н.А.Клецкова. - М. : Финансы и статистика , 1991. - 286 c.
  004.382.7 : 004.42Фортран            681.3.06
  Брусенцов Н. П. Микрокомпьютеры : учеб пособие для вузов по спец. - М. : Наука , 1985. - 206 c.
  004.382.7            681.32
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - 3-е изд., стер . - М. : Наука , 1990. - 273 c.
  004.382.7 : 004.42            681.3.06
  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М. : Наука , 1988. - 272 c.
  004.382.7 : 004.42
  Бузук Г.Л Логика и компьютер. - М. : Финансы и статистика , 1995. - 208 c.
  004.312.466            681.3.06
  Бунько В.А. Вычислительная техника в горнотехнических расчетах : учеб. пособие для горных спец. вузов / В.А. Бунько, А.М. Эрперт, В.И. Жуковицкий. - К. : Донецк:Вища шк. , 1986. - 157 c.
  004.382:622
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ. Проектирование. Наладка. Использование / Л.Н. Буреев, А.Л. Дудко, В.Н. Захаров. - М. : Энергоатомиздат , 1989. - 214 c.
  004.382.7
  Бушуев С. Д. Активное обучение управлению сложными системами на базе ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец. ``Автоматизированные системы обучения`` / С. Д. Бушуев, В. С. Михайлов. - К. : Вища шк. , 1985. - 127 c.
  004.358:519.87:371.69            681.322
  Быстров Ю. А. Электронные приборы для отображения информации / Ю. А. Быстров, И. И. Литвак, Г. М. Персианов. - М. : Радио и связь , 1985. - 239 c.
  004.33 : 621.383            681.327 : 621.383
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике : справ.изд. для радиотехн. спец.вузов / В.Б.Вагапов, В.И.Корчун, Н.А.Рюмшин. - К. : Вища шк. , 1992. - 79 c.
  004.382.7 : 681.51 (035.5)            32.973.2я2
  Валецька Т. М. Комп`ютерні мережі. Апаратні засоби : навч. посібник для вищ. навч. закл. - К. : ЦУЛ , 2004. - 207 c.
  004.7+004.3
  Валишвили Н.В. Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ. - М. : Машиностроение , 1976. - 278 c.
  621.81.001.24 : 004.382.7
  Вдовин С. И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М. : Машиностроение , 1988. - 160 c.
  621.983:004.382.7
  Вебер Р. Конфигурирование ПК на процессорах PENTIUN / пер. с нем. В.В.Климова; под ред.К.Г.Финогенова. - М. : Мир , 1996. - 256 c.
  004.282.7:004.383            681.3.06
  Виленкин Н. Я. Микрокалькулятор - школьнику : кн. для учащихся / Н. Я. Виленкин, В. М. Оксман, С. И. Шварцбурд. - М. : Просвещение - 96 c.
  004.388.2            681.321-181.48
  Вильямс Р. Компьютеры в школе / Р.Вильямс, К Маклин; пер. с англ. - М. : Прогресс , 1988. - 336 c.
  004.382.7:373            681.3 : 74.202.4
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ. для втузов. - К. : Выща шк. , 1990. - 174 c.
  531:004.388.2
  Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ / И.И. Ляшко, И.В. Сергиенко, Г.Е. Мистецький, Г.Е. Скопецкий. - 2-е изд. перераб. и доп . - К. : Наук.думка , 1981. - 296 c.
  532.546 :004.382.7
  Воробьев В.И. Математическое обеспечение ЭВМ в науке и производстве. - Л. : Машиностроение , 1988. - 158 c. - (ЭВМ в производстве).
  004.382.7
  Гайшут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх : для сред. и ст. шк. возраста. - К. : Рад.шк. , 1988. - 246 c.
  004.388.2            681.321
  Гайшут А.Г. Микрокалькулятор в руках учителя физики : пособие для учителей / А.Г. Гайшут, В.Н. Доний, А.С. Поляков. - К. : Рад.шк. , 1988. - 126 c.
  53:004.382.2
  Гибридные вычислительные машины и комплексы. Т.8. : респ.межвед.сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1985. - 108 c.
  004.386            681.325
  Гибридные вычислительные машины и комплексы. Т.9. : респ. межвед. сб.науч.тр. - К. : Наук.думка , 1986. - 108 c.
  004.386            681.325
  Гивоне Д.Д. Микропроцессоры и микрокомпьютеры : ввод.курс / Д.Д.Гивоне,Р.П.Россер; пер. с англ. В.С.Штаркмана. - М. : Мир , 1983. - 463 c.
  004.382.7            681.325 : 621.382.049.77
  Гильде В. С микрокалькулятором в руках / В.Гильде, З.Альтрихтер ; пер.с нем. Ю.А.Данилова. - 2-е изд . - М. : Мир , 1987. - 215 c. - (В мире науки и техники).
  004.388.2            681.321-181.4 : 621.382.049.77
  Гильде В. С микрокалькулятором по всюду / В.Гильде, З.Альтрихтер; пер.с нем. Ю.А.Данилова. - М. : Мир , 1988. - 201 c. - (В мире науки и техники.НТ).
  004.386.2            681.321-181.4 : 621.382.049.77
  Гинзбург А. Периферийные устройства:принтеры, сканеры, цифровые камеры / А.Гинзбург,М.Милачев.,Ю.Солоницын. - СПб. : Питер , 2001. - 444 c. - (Анатомия ПК).
  004.35            681.327
  Глибовець М.М. Штучний інтелект : підручник для вищ. навч.закл. / М.М.Глибовець, О.В.Олецький. - К. : КМ Академія , 2002. - 365 c.
  004.383.8
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : учеб.курс / С.В.Глушаков, И.М.Мельников. - Харьков; Ростов н/Д : Фолио: Феникс , 2001. - 520 c. - (Домашняя б-ка).
  004.382.7            681.3-181.4
  Глушаков С.В. Персональный компьютер. Настольная книга пользователя : учеб.курс. / С.В.Глушаков, А.С.Сурядный. - Харьков : Фолио , 2001. - 501 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1987. - 552 c.
  004.33            681.327.2
  Говорухин В. Компьютер в математическом исследовании : учеб. курс / В.Говорухин, В.Цибулин. - СПб. : Б.и. , 2001. - 619 c. - (Учебный курс).
  004.382.7            681.3.068
  Гольденберг Л.М. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.Задачи и упражнения : учеб. пособие для вузов / Л.М. Гольденберг, В.А. Малев, Г.Б. Малько. - М. : Радио и связь , 1992. - 256 c.
  004.31-181.4            681.325.5-181.4
  Горбунов В.Л Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ / В.Л.Горбунов, Д.И.Панфилов, Д.Л.Преснухин; под ред.Д.Л.Преснухина. - М. : Высш.шк. , 1988. - 272 c.
  004.31-184.48 + 004.382.7            681.325.5-184
  Горинштейн А.М. Практика решения инженерных задач на ЭВМ. - М. : Радио и связь , 1984. - 232 c.
  004.382.7            681.3.004
  Горшков В.Н. Надежность оперативных запоминающих устройств ЭВМ. - Л. : Энергоатомиздат , 1987. - 168 c.
  004.33-192            681.327.2-192
  Грибов Л.А. Моделирование колебательных спектров сложных соединений на ЭВМ / Л.А.Грибов, В.А.Дементьев. - М. : Наука , 1989. - 158 c.
  539.194:004.382.7
  Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров. - М. : Энергоатомиздат , 1987. - 288 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Григорьев В.Л. Программное обеспечение микропроцессорных систем. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 207 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Гримм С. Дж. Как писать руководства для пользователей ЭВМ / пер. с англ. Н.М.Кохановой ; под ред.А.А. Эйдеса. - М : Радио и связь , 1985. - 158 c.
  004.382.7            681.3
  Гришин В.А. Секционные микропроцессоры и их программирование / В.А.Гришин, В.Н.Угольков; отв.ред. Б.И.Борде. - Новосибирск : Наука , 1985. - 73 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Громко Н.И. Введение в страну ЭВМ. - Мн. : Выш.шк. , 1984. - 205 c. - (Мир занимат.науки).
  004.383.7            681.3
  Грубов В.И. Справочник по ЭВМ / В.И.Грубов, В.С.Кирдан, С.Ф.Козубовский. - К. : Наук.думка , 1989. - 543 c.
  004.382.7            681.3(035.5)
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред.Б.Б.Тимофеева. - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Вища шк. , 1980. - 559 c.
  004.382.7            681.3
  Грубов В.И. Устройство электронной вычислительной техники : справочник / В.И.Грубов, В.С.Кирдан; под ред. Б.Б.Тимофеева. - К. : Вища шк. , 1974. - 600 c.
  004.382.7            681.3
  Грузман М.З. Логические игры с калькулятором : кн. для учащихся 8-10 кл. сред.шк. / под ред. И.Ф.Тесленко. - М. : Просвещение , 1989. - 156 c.
  004.388.2            681.321
  Грушвицкий Р.И. Аналого - цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р.И.Грушвицкий, А.Х.Мурсаев, В.Б.Смолов. - Л. : Энергоатомиздат , 1989. - 160 c.
  004.35 : 004.31-181.48            681.322.022
  Гук М. Аппаратные средства IВМ РС : энциклопедия. - СПб. : Питер Ком , 1999. - 815 c.
  004.3            681.327
  Гук М. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium: Архитектура. Интерфейс. Программирование. - СПб. : Питер Ком , 1999. - 283 c.
  004.31            681.3.06
  Данилов И.Д. Секреты программируемого калькулятора. - М. : Наука , 1986. - 160 c. - (Б-ка``Квант``. Вып.55. ).
  004.388.2            681.321.06
  Данилов И.Д. Пять вечеров с микрокалькулятором / И.Д.Данилов, Г.В.Славин. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 109 c. - (человек и компьютер).
  004.388.2            681.321-181.48
  Дао Л. Программирование микропроцессора 8088 / пер. с англ. - М. : Мир , 1988. - 356 c.
  004.31-181.48            681.325.5.06
  Дегтярев Б.И. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя. Из опыта работы / Б.И. Дегтярев, И.Б. Дегтярева, С.В. Пожидаев. - М. : Просвещение , 1991. - 255 c.
  53 : 004.388.2            74.26
  Доброневский О.В. Справочник по электронным вычислительным машинам / О.В.Доброневский, Я.П.Борохович, К.В.Самченко. - К. : Вища шк. , 1976. - 192 c.
  004.382.7            681.3
  Довгаль С.И. Персональные ЭВМ.Турбопаскаль V6.0. Объектное программирование. Локальные сети : учеб.пособие / С.И.Довгаль, Б.Ю.Литвинов, А.И.Сбитнев. - К. : Информсистема - сервис , 1993. - 436 c.
  004.382.7            681.3.06
  Дойл У.Дж. Табличный процессор Суперкалк для персонального компътера / пер.с англ.; под ред Э.Б.Ершова. - М. : Финансы и статистика , 1987. - 320 c.
  004.383            681.322-181.4
  Долтон Р. Персональные ЭВМ семейства IВМ PS /2 / Ричард Долтон.,Скотт Мюллер; пер. с англ. П.П.Сухарева. - М. : Мир , 1991. - 315 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств. - М. : Энергия , 1971. - 278 c.
  004.312-192            681.3
  Донченко А.Л. Ремонт зарубежных мониторов.Кн 2. - М. : Солон-Р , 2001. - 212 c. - (Сер.``Ремонт``. Вып.27).
  004.353            681.3
  Дорфман В.Ф. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация / В.Ф. Дорфман, Л.В. Иванов. - М. : Радио и связь , 1988. - 239 c.
  004.382.7            681.3
  Дроздов В.Н. Системы автоматического управления с микроЭВМ / В.Н.Дроздов, И.В.Мирошниченко, В.Н.Скорубский. - Л. : Машиностроение , 1989. - 283 c.
  004.382.7            681.323
  Дроздов Е.А. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1981. - 648 c.
  004.382.7            681.3
  Дроздов Е.В. Электронные вычислительные машины единой системы / Е.А.Дроздов, В.А.Комарницкий, А.П.Пятибратов. - М. : Машиностроение , 1976. - 672 c.
  004.382.7            681.3
  Дружинин Ю.А. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ : учеб.пособие для вузов. - М. : Высш.шк. , 1988. - 160 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.01 : 004.382.7            681.3: 681.2-23.001.63
  Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена : учеб.пособие для теплофиз.и теплоэнерг.спец.вузов / Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 206 c. - (ЭВМ в техн.вузе).
  621.1.016.4 : 004.382.7 : 536.4
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - 2-е изд., испр . - М. : Наука , 1986. - 224 c.
  004.388.3            681.321 : 621.382.049.77
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - М. : Наука , 1985. - 224 c.
  004.388.2            681.321 : 384.049.77
  Дьяконов В.П. Применение персональных ЭВМ и программирование на языке бейсик. - М. : Радио и связь , 1989. - 286 c.
  004.43 Бейсик : 004.382.7            681.322
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. - 3-е изд.,перераб. и доп . - М. : Наука , 1989. - 462 c.
  004.388.2            681.321 : 621.382.049.77
  Егорова С.Д. Оптико - электронное цифровое преобразование изображений. / С.Д.Егорова, В.А.Колесник. - М. : Радио и связь , 1991. - 207 c.
  004.353/.354            681.327.12-503.57
  Епанечников В.А. Справочник по прикладным программам для микрокалькуляторов / В.А.Епанечников, А.Н.Цветков. - М. : Финансы и статистика , 1988. - 320 c.
  004.388.2            681.321-184
  Жабин В.И. Однокристальные и микропрограммируемые ЭВМ / В.И.Жабин, В.В.Ткаченко; под ред. В.И. Корнейчука. - К. : ВИПОЛ , 1995. - 115 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп`ютерів : навч. посібник. - 2-е вид., доп . - Львів : Афіша , 2000. - 174 c.
  658.345 : 004.382
  Журавлев А.П. Диалог с компьютером. - М. : Мол.гвардия , 1987. - 207 c.
  004.382.7            681.3.015
  Журавлев А.П. Языки и компьютер : кн.для учащихся ст.кл.сред.шк. / А.П.Журавлев, Н.А.Павлюк. - М. : Просвещение , 1989. - 159 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Завадский В.А. Компьютерная электроника. - К. : ВЕК , 1996. - 362 c.
  004.382 : 621.38            681.3.06
  Завадский Ю.Б. Решение задач автомобильного транспорта методом имитационного моделирования. - М. : Транспорт , 1977. - 72 c.
  656.13 : 004.358
  Зайка В.А. Цифровая регистрация и экспресс - анализ в натурном эксперименте. - Мн. : Наука и техника , 1988. - 144 c.
  004.33            681.327
  Запоминающие устройства : сб. ст. Вып.3 / под ред. Л.П.Крайзмера. - Л. : Энергия , 1970. - 152 c.
  004.33            681.2
  Зеленко Г.В. Домашний компьютер / Г.В. Зеленко, В.В. Панов, С.Н. Попов. - М. : Радио и связь , 1999. - 140 c. - ((МБР: массовая радиобиблиотека. Вып. 1139)).
  004.382.7            681.322-181.4
  Зелинский С.Э. ПК: устройства, периферия, комплектующие. - Х. : ФОЛИО , 2005. - 511 c. - (Учебный курс).
  004.3`14
  Зельднер Г.А. Лексикон. Компьютер для Носорога. - М. : ABF , 1995. - 248 c.
  004.382            681.332
  Знакомьтесь : персональная ЭВМ Корвет / С.А Ахманов,И.Г Персианцев,А.Т Рахимов; предисл.Е.П Велихова. - М. : Наука , 1989. - 236 c.
  004.382            681.322-181.4
  Знакомьтесь: компьютер / пер. с англ.К.Г.Батаева; под ред. В.М.Курочкина. - М. : Мир , 1989. - 238 c.
  004.382            681.3
  Зырянов В.В. Электротехнические рвсчеты на программируемых микрокалькуляторах / В.В Зырянов, В.В Козырский, В.Ф Демиденко. - К. : Тэхника , 1989. - 150 c.
  004.388.2 : 621.3            681.321-181.48
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / Ин-т кибернетики В.М.Глушкова. - К. : Наук. думка. , 1986. - 583 c.
  519.6 :004.382
  Иванов В.Н. Применение ЭВМ на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, А.А. Гаврилов. - М. : Транспорт , 1977. - 144 c. - (Гос.НИИ автомоб.тр-та).
  656.13 : 004.382.7
  Инженерные расчеты на ЭВМ : справ.-пособие / под ред.В.А.Троицкого. - Л. : Машиностроение. , 1979. - 288 c.
  621.01 : 004.382.7            681.3
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении. - М. : Наука , 1988. - 207 c. - (Экон.- мат.б-ка)).
  651.012.4 : 004.382.7
  Исследование динамических систем на ЭВМ / отв. ред.: Н.Т. Бруневич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1982. - 144 c.
  621 : 534 : 004.382.7            621 : 534 : 681.3
  Исследование и решение задач прикладной механики на ЭВМ : сб. ст. / отв. ред. Н.Г. Бруевич, В.И. Сергеев. - М. : Наука , 1985. - 128с. c.
  621.01 : 004.382.7            621.01:681.3
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ: функции проектирования. - М. : Наука , 1986. - 224 c.
  004.382.7-181.4.001.6            681.3.001.6
  Кабеш К. Аналого - цифровые вычислительные системы / сокр.пер.с чеш.А.И.Журавлева; под ред.И.М.Витенберга. - М. : Радио и связь , 1983. - 149 c.
  004.387            681.34
  Каган Б.М. Цифровые вычислительные машины и системы : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, М.М.Каневский; под ред.Б.М.Кагана. - 2-е изд., перераб . - М. : Энергия , 1974. - 680 c.
  004.382.7            681.31
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган., И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Энергоатомиздат , 1988. - 430 c.
  004.382.7.004            681.3.004
  Каган Б.М. Основы эксплуатации ЭВМ : учеб.пособие для вузов / Б.М.Каган, И.Б.Мкртумян; под ред. Б.М.Кагана. - М. : Энергоатомиздат , 1983. - 376 c.
  004.382.7            681.3.004
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для сред.спец.учеб.заведений связи. - 2-е изд.,перераб.и доп . - М. : Радио и связь , 1997. - 336 c.
  [004.31 + 004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            681.325.5-181.4
  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы : учебник для электротехн.техникумов связи / Б.А.Калабеков, И.А.Мамзелев. - М. : Радио и связь , 1987. - 400 c.
  [004.31+004.272.4-181.48] : 621.382.049.771.14            [681.322+ 621.325.5] : 621.382
  Калабеков Б.А. Микропроцессоры и из применение в системах передачи и обработки сигналов : учеб.пособие для вузов. - М. : радио и связь , 1988. - 368 c.
  004.31-181.4            681.325.5-181.4
  Карначук В.П. Основы применения ЭВМ : учеб. пособ. для вузов / В.П. Карначук, И.Н. Сваровский, И.Д. Суздальницкый - М. : Радио и связь , 1988. - 227 c.
  004.382.7            681.3.004.14
  Касьянов В.Н. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ : учеб.пособие для вузов / В.Н.Касьянов,В.К.Сабельфельд - М. : Наука , 1986. - 272 c.
  004.382.7            681.3
  Кенин А.М. Окно в мир компьютеров / А.М.Кенин, Н.С.Печенкина. - 3-е изд.,доп. и перераб . - Екатеренбург : Деловая кн. , 1996. - 491 c.
  004.382.7            681.3
  Кибернетика. Микрокалькуляторы в играх и задачах - М. : Наука , 1986. - 160 c. - (`Кибернетика-неограниченные возможности и возмож.о).
  004.388.2            681.321-181.48
  Клевицкий Г.С. Персональная ЭВМ проектировщика / Г.С.Клевицкий, В.Б.Хейфиц, коллектив япон. авторов под рук. Е Одзи; под общ.ред.Г.С.Клевицкого. - М. : Стройиздат , 1990. - 273 c. - (Вычислит. техника в стр-ве).
  004.382.7 : 721.021            681.322-181.4 : 721.021
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения : пер.с англ.М.Г.Логунова / под ред.Б.А.Кузьмина - М. : Радио и связь , 1987. - 177 c.
  004.382.7 : 371            681.3:72.202.4
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах : учеб. пособ.для вузов / Б.В.Колесниченко, Л.И.Петренко. - К. : Вища шк. , 1988. - 207 c.
  621.311.1.001.24 : 004.388.2
  Колесниченко О. Лазерные принтеры / О. Колесниченко, М. Шарыгин, И. Шишигин. - СПб. : ВНV-Санкт-Петербург , 1997. - 272 c.
  004.356.2            681.327.11
  Комплексы средств отображения информации / В.Н. Ревенко, В.М. Сегал - М. : Радио и связь , 1985. - 216 c.
  004.33/.35:658.012.11.56.005
  Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей : самоучитель / под ред.В.Б.Комягина. - М. : ТРИУМФ , 2001. - 652 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Компьютеры : в 3 т. Т.1. : справ. руководство / под ред.Г.Хелмса ; пер. англ. под ред.И.О.Атовмяна. - М. : Мир , 1986. - 413 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры : в 3 т. Т.2. : справ. руководство / под ред. Г.Хелмса; пер.с англ. М.Г.Фуругяна под ред.В.В.Василькова. - М. : Мир , 1986. - 440 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры : в 3 т. Т.3. : справ. руководство / под ред.Г.Хелмса: пер.с англ. под ред. В.Г.Потемкина. - М. : Мир , 1986. - 403 c.
  004.382            681.3
  Компьютеры и автоматизация инженерного труда : сб. ст. / АН СССР. - М : Наука , 1990. - 141 c. - (Кибернетика-неогранич.возможности и возмож.огранич).
  004.382            681.3
  Компьютеры и нелинейные явления. Информатика и современное естествознание : сб. ст. / АН СССР. - М : Наука , 1988. - 192 c. - (Кибернетика-неогранич.возможности и возмож.огранич).
  004.382 : 5            681.3 : 5
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.1. / Т.Мотоока, С.Томита, Х.Танака и др.; пер.с яп. - М. : Мир , 1988. - 388 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14            681.3:621.382.049.771.14
  Компьютеры на СБИС : в 2 т. Т.2. / Т.Мотоока, Х.Хорикоси, М.Сакаути; пер. с яп. - М. : Мир , 1988. - 336 c.
  004.382 : 621.382.049.771.14
  Комягин В.Б. Современный самоучитель работы на персональном компьютере. Быстрый старт / В.Б.Комягин, А.О.Коцюбинский. - 4-е изд., перераб.и доп . - М : Триумф , 1997. - 400 c.
  004.382.7            681.3
  Корытин А.М. Расчет на ЭВМ промышленных электроприводов / А.М.Корытин, Ю.Н.Денисенок, В.М.Ситниченко. - К. : Техніка , 1984. - 111 c.
  62-83.001.24 : 004.382.7
  Корячко В.П. Микропроцессоры и микро ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учебник для вузов. - М. : Высш.шк. , 1990. - 407 c.
  [681.325.5-181.4 + 004.382.7]:621.37/.39
  Коснёвски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер: / Чес Коснёвски; пер.с англ. И.А.Маховой; под ред. Ю.М.Баяковского. - М. : Мир , 1987. - 182 c. - (Современная математика).
  51-8+ 004.382.7            51-8 +681.32
  Коффран Дж. Расширение микропроцессорных систем / Дж.Коффран, В.Лонг; пер. с англ.В.П.Нестерова; под ред.П.В.Нестерова. - М. : Машиностроение , 1987. - 320 c.
  004.31-181.48 : 621.382.049.771.14            681.327.8:621.382.049.771.14
  Коцюбинский А.О. Хрестоматия работы на компьтере : практ.пособие / А.О.Коцюбинский,С.В.Грошев. - М. : ТРИУМФ , 2002. - 631 c.
  004.382.7            681.3-181.4
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера. О комьютеризации экономики капиталист.стран. - М. : Политиздат , 1988. - 80 c.
  004.382.7            681.321
  Кравцов О.Л. Начальный курс пользователя ПК : практ.пособие. - Сумы : Университетская книга , 2000. - 72 c.
  004.382.7            681.3
  Кренкель Т.Э. Персональные ЭВМ в инженерной практике : справочник / Т.Э.Кренкель, А.Г. Каган, А.М. Тараторин. - М. : Радио и связь , 1989. - 315 c.
  004.382.7            681.322-181.4
  Кретова Г.А. Спецпрактикум на мини- и микро- ЭВМ : учебн. пособ. для вузов / Г.А.Кретова, М.В. Одевская, Г.Г. Осика - М. : Финансы и статистика , 1987. - 150 c.
  004.382.7            681.3.06
  Кривоногов Ю.А. Мини - и микро - ЭВM: номенклатура и технико - эксплуатационные характеристики : справочник / Ю.А.Кривоногов, А.А.Морозов; под ред. В.В. Свиридова. - К. : Вища шк. , 1990. - 287 c.
  004.382.7 +004.382.4            681.3-181.4
  Крупельницький Л.В. Аналого - цифрові пристрої систем, що самокоригуються,для вимірювань і оброблення низькочастотних сигналів : монографія / Л.В.Крупельницький, О.Д.Азаров. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця , 2005. - 166 c. - (Вінницький нац. техн. ун-т).
  004.387            681.335.2
  Кузьменко В.И. Решение на ЭВМ задач пластического деформирование : справочник / В.И.Кузьменко, В.Ф.Балакин. - К. : Техника , 1990. - 134 c.
  621.7 : 004.382.7
  Куланин Е.Д. Микрокалькуляторы в курсе математики.Сборник задач : учеб.пособие для сред.спец.учеб.заведений / Е.Д.Куланин, Н.Н.Лемешко, В.Л.Шамшурин. - М. : Высш.шк. , 1989. - 174 c.
  51 : 004.388.2
  Куценко В.М. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лаб.практикум : учеб.пособие для вузов / В.М.Куценко, А.В.Згурский, Л.Д.Стащук. - К. : Вища шк. , 1989. - 156 c.
  004.725.4 : 004.087.2: 004.382 : 621.374
  Ларионов А.М. Периферийные устройства в вычислительных системах : учеб.пособие для вузов / А.М.Ларионов, Н.Н.Горец. - М. : Высш.шк. , 1991. - 336 c.
  004.35
  Лігоненко Л.О. та ін. Сучасні інформац.технології економічних досліджень : навч.посібник / Л.О.Лігоненко,Н.П.Кустова,Л.В.Клоченок - К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т , 2002. - 102 c.
  004.330.001.5
  Малые ЭВМ и их применение / Ю.А.Дедов, М.А.Островский, К.В.Песелев; под общ.ред. Б.Н.Наумова. - М. : Статистика , 1980. - 231 c.
  004.382.7            681.3:621.382.049.77
  Микрокалькуляторы.Технические и конструктивніе характеристики / Е.Ю.Кузнецов, Б.В.Острецов, Л.Ю.Минкин и др. - М. : Радио и связь , 1984. - 127 c. - (Массовая б-ка инженера . Вып.40).
  004.388.2            681.3
  Оксанич А.П. та ін. Інформатика та комп`ютерна техніка Т.Ч. 1. Текстовий процесор Word : Навч. посібник для екон. та техн. спец. ВНЗ / А.П.Оксанич, В.С.Титаренко, О.П.Костенко - Дніпропетровськ : Системні технології , 2003. - 269 c.
  004.383.1
  Оксанич А.П. та ін. Пректування мікроконтролерних систем : архітектура, аппаратура, розробка, налагодження : Навч. посібник / А.П.Оксанич, С.Е.Притчин, С.О.Волохов - Кривий Ріг : Мінерал , 2010. - 283 c.
  004.31
  Перекрест А.Л.,Чорний О.П., Гаврилець Г.О. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навчальний посібник - іл. . - Кременчук : ПП Щербатих О.В. , 2015. - 144 c.
  004.383            32.973.2
  Персональные компьютеры / В.С. Гетов, В.А. Комарицкий, А.Э. Степанян и др.; пер. с болг. В.А.Комарницкого, А.Э.Степаняна ; под ред. В.А.Комарницкого. - М. , 1989. - 207 c.
  004.382.7            681.322.-181.4
  Перспективы развития вычислительной техники : в 11 т. Т.2. Интеллектуализация ЭВМ : справ.пособие / Ю.М.Смирнов, Е.С.Кузин. - М. : Высш.шк. , 1989.
  004.382.7 : 004.89            681.3
  Расчет электрических цепей и электромагнитных полей ЭВМ / М.Г. Александрова, А.Н. Белянин, В. Брюкнер и др.; под ред. Л.В.Данилова, Е.С.Филиппова. - М. : Радио и связь , 1983. - 344 c.
  621.3.011 : 004.382.7
  Стопский С.Б. Логические схемы на полупроводниках - Питер : Энергия , 1969. - 95 c.
  004.312
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - М. : ИНФРА-М , 2001. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7-е изд., сокр. версия . - М. : ИНФРА-М , 1999. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7-е изд., сокр . - М. : ИНФРА-М , 1998. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - 7- изд., сокр . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 479 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 6-е изд, перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1996. - 432 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1995. - 432 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - 5-е изд., испр. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1994. - 367 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Полный курс. - 7-е изд., перераб. и доп . - М. : ИНФРА-М , 1997. - 640 c.
  004.382.7 + 004.42            681.3.06
  Фридман М.Д. Проектирование систем с микрокомпьютерами / М.Д.Фридман, Л.Б.Ивенс; пер. с англ. В.В.Копьева, А.И.Роговского; под ред. Я.А.Хетагурова. - М. : Мир , 1986. - 405 c.
  004.382.7            681.3-181.4 : 621.382.049.77
  Фрир Дж. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров / Джон Фрир; пер. с англ. В.М.Кисельникова. - М. : Мир , 1990. - 413 c.
  004.78 : 004.31-181.4            681.324
  Фролов Г.В. Педагогические возможности ЭВМ. Опыт.Проблемы. Перспективы / отв.ред. А.П.Ершов. - Новосибирск : Наука , 1988. - 172 c.
  004.382.7 : 371.68            681.3 +74.202
  Фурунжиев Р.И. Диалог с ЭВМ / Р.И.Фурунжиев, Ф.М.Бабушкин, В.В.Варавко. - Мн. : Выш.шк. , 1986. - 161 c. - (Мир занимательной науки).
  004.381.7            681.3.015
  Фурунжиев Р.И. Применение математических методов и ЭВМ. Практикум : учеб.пособие для вузов / Р.И.Фурунжиев, Ф.М.Бабушкин, В.В.Варавко. - М. : Высш.шк. , 1988. - 191 c.
  519.6-37 : 004.382.7
  Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем : учебник для вузов / Б.Я.Цилькер, С.А.Орлов. - Спб. : Питер , 2004. - 667 c. - (Учебник для вузов).
  004.38
  Шилейко А.В. Микропроцессоры / А.В.Шилейко, Т.И.Шилейко. - М. : Радио и связь , 1986. - 112 c.
  004.31-181.48            681.325.5 : 621.382.049.77
  Шимбирев П.Н. Гибридные непрерывно - логические устройства. - М. : Энергоатомиздвт , 1990. - 173 c.
  004.386            681.34
  Электронная вычислительная машина ЕС-1033 / под ред. В.А.Комарницкого, Г.П.Сорокина. - М. : Машиностроение , 1982. - 383 c.
  004.382.7            681.322